Categorieën
Activiteiten

Paasproject Zondagsschool

Beste jongens en meisjes, ouders en gemeenteleden.

We kunnen elkaar zondag opnieuw niet zien. Wat jammer, de meester en juffen van de zondagsschool missen jullie! Wat hadden we graag samen met jullie aan het project gewerkt, mooie liederen gezongen en samen uit de bijbel gelezen.
Maar als we thuis allemaal de verhalen uit de bijbel lezen zijn we toch met elkaar verbonden. En weten jullie nog wat de spijkertjes en het draad in het project betekenen….. De spijkertjes verwijzen naar ons en naar wat Jezus voor ons gedaan heeft en de draad laat zien dat we met elkaar verbonden zijn door Jezus. Ook als we niet samen zijn in de kerk of op de zondagsschool.

Vandaag is het thema binnen het project: Hoe kijk je naar Mij?
Lees samen maar eens uit de (kinder)bijbel: Matteüs 27: 33-44

Wat een moeilijk en verdrietig verhaal hebben we gelezen. Jezus, die niks verkeerds had gedaan, werd aan een groot, houten kruis gehangen. Hij had veel pijn en verdriet. En terwijl Hij daar hing, liepen er allerlei mensen voorbij. Ze schudden hun hoofden en ze lachten Hem uit. Sommigen zeiden: ‘Als je echt Gods Zoon bent, laat het dan maar zien en kom van dat kruis af’. Wat denk je, had Jezus zelf van het kruis af kunnen komen? Jazeker! Maar Hij deed het niet. Hij wist wat het plan van God, zijn Vader, is. Jezus zou lijden en sterven aan het kruis en daarmee de straf voor de zonde van alle mensen dragen. Daarom hield hij de pijn en spot vol. Uit liefde. Zodat alle mensen die dat willen in Gods nieuwe wereld kunnen komen.

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Jezus is Koning maar Hij draagt geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. De mensen die bij het kruis staan spotten met Jezus. En wat doen wij, spotten wij ook met Jezus of weten en geloven wij dat Jezus onze Koning is! Hoe kijk jij naar Jezus?! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *