Contact

Sinds begin 2023 is Errit van der Heide voorganger in onze gemeente. Wanneer u contact met hem wilt, kunt u hem mailen via e.s.vanderheide@cgkpetrus.nl of bellen via 06-41942743

Wanneer u contact wilt opnemen met de kerkenraad, dan kunt u mailen met Marten de Jong (scriba van de kerkenraad) via scriba@cgkpetrus.nl

Penningmeesters

dhr. Harm Postema

Singel 20

9104 AG, Damwald

telefoon 0511-424170 / 06-81339339

h.postema@cgkpetrus.nl

dhr. Johannes Visser

Tsjerkeloane 24

9113 PJ, Walterswald

Telefoon 0511-424228

collectebon@cgkpetrus.nl

sfeerfoto

De kerkenraad

De kerkenraad van de Petrusgemeente bestaat uit zeven ouderlingen, waaronder de scriba en jeugdouderling, en vier diakenen.

We komen om de 6 weken bij elkaar, maar vaak ook tussendoor voor speciale onderwerpen. Gemeenteleden vragen we van tevoren om zaken, die ze graag willen bespreken, in te brengen. Dat vinden we belangrijk, wij zijn er namelijk voor de gemeente.

 

Naast de vele vaste onderwerpen tijdens deze vergaderingen – zoals invulling van de diensten, jongerenwerk, diaconie, en financiële zaken – willen we ook zeker invulling geven aan geestelijke zorg en meeleven met de gemeenteleden. We stippelen daarvoor beleid uit, maar gaan ook de gemeente in. Door middel van huisbezoeken, (verslagen van) pastorale- en jongerenbezoeken maar zeker ook door middel van de vele informele contacten in onze regiogemeente willen we oog voor elkaar hebben en daarin bovenal oog op God.

 

Ook met dit stukje op de website roepen we gemeenteleden op om zorgen, blijdschap maar ook het dagelijkse leven met ons en elkaar te delen. We streven naar een gemeente die betrokken is op elkaar, vanuit een betrokkenheid op onze grote Herder en Leraar!