Gift overmaken

Vaste lasten en afdrachten lopen gewoon door. Uw bijdrage zorgt dat de gemeente financieel gezond kan blijven. Zowel voor de kerk als voor de verschillende diaconale doelen blijven we samen verantwoordelijk.

We doen een vrijmoedig beroep om bewust te geven. Klik op een van de onderstaande knoppen om een gift over te maken.

Met onze donatiemodule kunt u snel en vertrouwd uw gift regelen. De CGK Petrusgemeente heeft een ANBI status waardoor u kunt schenken met belastingvoordeel.

Rechtstreeks overmaken kan ook via NL41RABO0388331542

qr code
sfeerfoto