Home Diensten en Evenementen Lezing zaterdag 23-05

Lezing zaterdag 23-05

Lezen: Spreuken 22 :17-19

Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw hart op mijn kennis… opdat je op de HEER vertrouwt ( Spreuken 22:17)


Online lezing door ds. Rob Soeters
uit Leeuwarden.

Afspelen

Waar het hart vol van is … 

Zo willen we de komende dagen naar het Pinksterfeest toe leven.
Tien dagen ons bezinnen op de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest. Tien
dagen persoonlijk en samen bidden. U/jij, je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!
In de komende tien dagen vragen we alle aandacht voor bezinning en gebed. Dat betekent niet dat we de geschiedenis over willen doen: de Here heeft ons al zijn Geest gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren biedt ons de gelegenheid om te bidden om de Heilige Geest: of Hij ons meer van Christus en van zijn volbrachte werk wil laten zien, of Hij wil doorwerken in ons leven, of zijn vrucht in ons leven mag rijpen, en zo ook wil laten zien wat het werk van Christus betekent voor deze tijd en deze wereld.
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

  Datum

  mei 23 2020
  Expired!

  Tijd

  08:00
  Categorie

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Geef

  Naam*

  E-mailadres*

  Project*

  Bedrag €*  .