Coronavirus

Broeksterwald 13 maart 2020,

Onze regering heeft maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in te dammen. Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast.

In navolging daarvan heeft de kerkenraad besloten dat er op de zondagen 15 en 22 maart GEEN kerkdiensten in onze gemeente zullen worden gehouden.
Ook zullen ALLE geplande kerkelijke activiteiten worden afgelast t/m vrijdag 27 maart.

Broeders en zusters, we hebben dit besluit biddend genomen omdat we naast de geestelijke leiding ook in dit opzicht verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente. 

Wij hebben allemaal als christenen het levende besef dat God alle dingen regeert, maar Hij heeft ons ook verantwoordelijkheid gegeven om onze naasten en onszelf niet onnodig in gevaar te brengen. 
Vanuit de Bijbel kunnen we dan bijvoorbeeld kijken naar de maatregelen die werden genomen als er sprake was van melaatsheid, en de verspreiding daarvan.

We beseffen de ernst van de situatie voor ons land, en ook dat dit besluit ingrijpend is voor ons als kerk. 
Maar we mogen ons in alles geborgen weten in Gods hand en Zijn Vaderlijke zorg.

Het omzien naar elkaar blijft ook in deze periode belangrijk, zeker voor de ouderen en alleengaanden in onze gemeente. 
Aangezien ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zo weinig mogelijk bezoek moeten ontvangen, beveelt de kerkenraad aan om ook telefonisch (of via mail of App) naar elkaar om te zien.
De kerkenraad zelf blijft natuurlijk voor iedereen aanspreekbaar, dus voel geen enkele belemmering om met een ouderling of diaken contact op te nemen als u daar behoefte aan heeft.

De ouderlingen en diakenen zullen zelf ook de verbinding met u proberen onderhouden door actief contact te onderhouden.

Opwekking 717 is een mooi lied waaruit wij kracht mogen halen.

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

uw kerkenraad