Kerkenraad

Voorzitter
dhr. Sieb van der Veen
Doniawei 97
9104 GK, Damwald
telefoon 0511-423632 / 06-46144531
voorzitter@cgkpetrus.nl
Tweede Voorzitter
dhr. Marten de Jong
Butefjild 3
9269 TV, Feanwaldem
telefoon 0511-475985 / 06-51249181
voorzitter2@cgkpetrus.nl
scriba
dhr. Wietze Ferwerda
Mr. P.A. Bergsmastrjitte 11
9104 HA, Damwald
Telefoon 06-24844079
scriba@cgkpetrus.nl
Voorzitter Diaconie
dhr. Reinder Kloosterman
Auke Jansstrjitte 15
9108 NB Broeksterwald
Telefoon 0511-422086
diaconie@cgkpetrus.nl
Jeugdouderling
dhr. Harald Rozema
jeugdouderling@cgkpetrus.nl