Categorieën
Activiteiten

Paasproject Zondagsschool

Beste jongens en meisjes, ouders en gemeenteleden.

We kunnen elkaar zondag opnieuw niet zien. Wat jammer, de meester en juffen van de zondagsschool missen jullie! Wat hadden we graag samen met jullie aan het project gewerkt, mooie liederen gezongen en samen uit de bijbel gelezen.
Maar als we thuis allemaal de verhalen uit de bijbel lezen zijn we toch met elkaar verbonden. En weten jullie nog wat de spijkertjes en het draad in het project betekenen….. De spijkertjes verwijzen naar ons en naar wat Jezus voor ons gedaan heeft en de draad laat zien dat we met elkaar verbonden zijn door Jezus. Ook als we niet samen zijn in de kerk of op de zondagsschool.

Vandaag is het thema binnen het project: Hoe kijk je naar Mij?
Lees samen maar eens uit de (kinder)bijbel: Matteüs 27: 33-44

Wat een moeilijk en verdrietig verhaal hebben we gelezen. Jezus, die niks verkeerds had gedaan, werd aan een groot, houten kruis gehangen. Hij had veel pijn en verdriet. En terwijl Hij daar hing, liepen er allerlei mensen voorbij. Ze schudden hun hoofden en ze lachten Hem uit. Sommigen zeiden: ‘Als je echt Gods Zoon bent, laat het dan maar zien en kom van dat kruis af’. Wat denk je, had Jezus zelf van het kruis af kunnen komen? Jazeker! Maar Hij deed het niet. Hij wist wat het plan van God, zijn Vader, is. Jezus zou lijden en sterven aan het kruis en daarmee de straf voor de zonde van alle mensen dragen. Daarom hield hij de pijn en spot vol. Uit liefde. Zodat alle mensen die dat willen in Gods nieuwe wereld kunnen komen.

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Jezus is Koning maar Hij draagt geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. De mensen die bij het kruis staan spotten met Jezus. En wat doen wij, spotten wij ook met Jezus of weten en geloven wij dat Jezus onze Koning is! Hoe kijk jij naar Jezus?! 

dav
Categorieën
Activiteiten

Paasproject zondagsschool

We zijn met de zondagsschool bezig met het project ‘Ken je mij‘!
Samen op weg naar Pasen.
Samen met de kinderen werken we toe naar Pasen.
Jammer genoeg kunnen we nu zondags niet bij elkaar komen. Daarom willen we op deze manier toch proberen om het thema samen te beleven.

Zondag 22 maart
Kies je voor mij?
Lees maar eens met elkaar uit de (kinder)bijbel Mattheüs 27:11-14 en 19-26

Wij moeten regelmatig kiezen, keuzes maken voor God, durven we dat? Ook al vinden onze vrienden ons dan niet meer zo leuk.
Vandaag gaan we leren dat je wel moet kiezen: voor of tegen Jezus.

Houd je gewoon aan de regels
Op school zijn er regels, thuis ook. Hoe je met elkaar omgaat, dat je niet vecht en respect hebt voor anderen. Als iedereen zich daaraan houdt, gaat het goed. Wat gebeurt er als de regels niet worden bewaakt door een juf of meester?
Het was goed geweest als Pilatus daar ook aan had gedacht. Hij moest recht spreken en de regels van de Romeinse wet bewaken. Als iemand schuldig is, wordt hij veroordeeld. Anders komt hij vrij. Bij Jezus gaat het anders. Pilatus durft de wetten niet uit te voeren, want dan komt Jezus vrij en zijn de priesters boos op hem. Hij wil hen te vriend houden. Pilatus probeert nog de truc met Barabbas, een zware crimineel. Maar het volk kiest tegen Jezus. Dan denkt Pilatus meer aan zichzelf dan aan het Romeinse recht; hij kiest niet. Maar dat kan niet. Geen keuze is ook een keuze. Jezus wordt mede door de slappe Pilatus gekruisigd.

Kijk maar eens naar de weegschaal van het project. De weegschaal kan ons helpen te kiezen, leg de voors en tegens maar eens in de weegschaal neer en kijk wat voor oplossing je dan krijgt, wat weegt het zwaarst?
Probeer maar eens.
*Wat ga je doen als je ruzie hebt? Ga je in gesprek of loop je weg?
*Het is bijna etenstijd en je wilt nog een koekje waarom wel of niet?
*Je hebt morgen een toets, lekker buitenspelen of ga je leren?

De weegschaal helpt ons te kiezen. Ook bij het kiezen voor Jezus. God vraagt ons vandaag en elke dag: Kies je voor Mij?

We hopen dat jullie een fijne zondag hebben met elkaar.

De Zondagsschool-leiding.

dav