Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit onze predikant, 4 wijk-ouderlingen, 4 diakenen, een scriba en een jeugdouderling.

Wat doet de kerkenraad?
We komen om de 6 weken bij elkaar maar vaak ook tussendoor voor speciale onderwerpen. Gemeenteleden vragen we van tevoren om zaken, die ze graag willen bespreken, in te brengen. Dat vinden we belangrijk, wij zijn er namelijk voor de gemeente. Naast de vele vaste onderwerpen tijdens deze vergaderingen – zoals invulling van de diensten, jongerenwerk, diaconie, en financiële zaken – willen we ook zeker invulling geven aan geestelijke zorg en meeleven met de gemeenteleden. We stippelen daarvoor beleid uit, maar gaan ook de gemeente in. Door middel van huisbezoeken, (verslagen van) pastorale- en jongerenbezoeken maar zeker ook door middel van de vele informele contacten in onze regiogemeente willen we oog voor elkaar hebben en daarin bovenal oog op God.

Ook met dit stukje op de website roepen we gemeenteleden op om zorgen, blijdschap maar ook het dagelijkse leven met ons en elkaar te delen. We streven naar een gemeente die betrokken is op elkaar, vanuit een betrokkenheid op onze grote Herder en Leraar!

Contactgegevens
De contactgegevens van de kerkenraad vindt u onder het menu “Contact”.