Wat houdt het in?
Catechisatie is een oud en moeilijk woord. Toch is de betekenis van het woord catechisatie heel eenvoudig. Catechisatie betekent: godsdienstonderwijs. Wat houdt het dan in? Op de catechisatie krijg je onderwijs over God, Jezus, de Bijbel en nog veel meer onderwerpen.

Vroeger werd er catechisatie gegeven aan de hand van de catechismus, een korte samenvatting van de Bijbel. Tegenwoordig is dat heel anders. Nu gaan we samen in gesprek over wie God en Jezus is en alles wat daarmee samenhangt. De nadruk ligt op het met elkaar van gedachten wisselen over de Bijbel en hedendaagse onderwerpen.

Voor wie?
In onze gemeente draaien verschillende catechesegroepen. Zo hebben we een groep voor jongeren vanaf 12 jaar, een groep voor 14+ en een groep voor 16+.

In elke groep behandelen we andere onderwerpen. In de eerste groep (12+) gaan we op ontdekkingstocht aan de hand van het boekje ‘Follow-Up | Bericht van God’. We leren daar bijvoorbeeld wie God is.
In de groep 14+ behandelen we onderwerpen uit het boekje ‘Follow-Up | Jouw geloof, jouw kerk, jouw leven’. Dit seizoen zullen we met elkaar spreken over onderwerpen als ‘Jij en sport’, ‘jij en geld’, Jij en seks’, etc. Kortom… hoe kun je christen zijn in deze wereld.
Met de groep 16+ moeten we nog een vorm voor de catechisatie uitkiezen. Het zal een mengeling van discussie, ontspanning, leren, etc. worden.

Naast de ‘geplande’ onderwerpen uit de boekjes, is het altijd mogelijk zelf onderwerpen aan te dragen. Schroom dus niet! Als je een onderwerp hebt waarover je graag wil spreken, mail/bel/app deze dan door.

Waar en wanneer?
Eens in de twee weken zal er op dinsdagavond catechisatie zijn. Hieronder schematisch welke groep op welke tijd:

* Groep 12+: 19.00 uur – 20.00 uur
* Groep 14+: 20.00 uur – 21.00 uur
* Groep 16+: 21.00 uur – 22.00 uur

We komen samen in ‘De Trochgong’, de zaal naast het kerkgebouw aan de Kavelwei 39.

Wie is de contactpersoon?
De groepen worden geleid door dominee Arrie Mak. Je kunt dominee Arrie bereiken via:
Telefoonnummer: 0511-7056549 of 06-55745155
E-mailadres: predikant@cgkpetrus.nl

Als je aan onze groep wilt meedoen of je wilt gewoon eens langskomen om te kijken of het wat voor je is, neem dan gerust contact op met dominee Arrie.