ds W. de Graaf

Van 1957-1962 was dominee W. de Graaf aan de gemeente verbonden. Dominee J.M. Visser uit Dokkum bevestigde dominee De Graaf op 17 november 1957, waarna de intrede volgde. De intredepreek ging over 2 Korintiërs 4:5, 6, 7 en 15. Het thema van de preek was: “De ambtsvervulling in de gemeente van Christus “, waarbij aandacht werd gegeven aan de volgende drie aspecten:

– het karakter;
– de omstandigheden en:
– het doel van de ambtsvervulling.

In het Kerkblad voor het Noorden schreef men over deze dienst het volgende: “In een overvol kerkgebouw was het stil en er werd met grote aandacht geluisterd toen dominee De Graaf dit rijke Woord van God als een getrouw dienaar van Christus de gemeente vertolkte”.

In deze periode werd een nieuwe kosterswoning gebouwd. Bij de bouw hiervan had de gemeente geen aannemer nodig. Op eigen krachten, onder leiding van broeder J. van der Lei, werd het huis gebouwd. Op zondag 5 oktober 1958 eindigde broeder B. Haakma met het kosterschap. Broeder Haakma was toen, met zijn vrouw, al 37 jaar koster geweest.

Op 4 maart 1962 nam dominee De Graaf afscheid van de gemeente en vertrok met zijn gezin naar Hasselt.