Ds. P. Dijkstra

Maar hoe ging het nu verder in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Broek onder Akkerwoude ? Het beroepingswerk viel enigszins tegen. De gemeente was zeven jaar vacant.  In die jaren werd negentien keer een predikant beroepen, wat negentien keer in een teleurstelling resulteerde. Dominee H. Visser uit Leeuwarden heeft hier in deze periode regelmatig het Woord bediend.

Dominee P. Dijkstra (1932-1948)

In februari 1932 ontving de kerkenraad het verblijdende bericht dat dominee P. Dijkstra van Lutten het beroep naar onze gemeente had aangenomen. De bevestiging vond plaats op vrijdag 13 mei door de consulent dominee A. Gruppen van Zwaagwesteinde. De intrede was op Pinksterzondag 15 mei, ’s avonds om zeven uur.

De Nieuwe Dockumer Courant berichtte als volgt:

“Zondag was het voor de Chr. Geref. Kerk te Broek o/d Akkerwoude een blijde dag. De eerste predikant, dominee P. Dijkstra, werd op de eerste Pinksterdag aan haar verbonden. Na vooraf bevestigd te zijn door dominee A. Gruppen van Zwaagwesteinde met de woorden uit Handelingen 1:8, ‘en gij zult Mijn getuigen zijn’, verbond dominee Dijkstra zich aan zijn nieuwe gemeente met de woorden uit Handelingen 2; de Pinksterpreek van Petrus.

Na de preek richtte Ds. Dijkstra zich in een persoonlijk woord tot zijn gemeente, tot de jeugd, tot de kerkenraad, zijn bevestiger dominee A. Gruppen en tot de aanwezige ambtsbroeders (dominee D. Henstra uit Dokkum en dominee K. Bokhorst uit Murmurwoude ). De voorzitter van de kerkenraad, ouderling P.J. Monsma, sprak dominee Dijkstra toe en liet zingen psalm 103 vers 1. Dominee Gruppen voerde vervolgens nog het woord en bedankte de gemeente voor haar liefde en trouw die hij zes jaar als consulent heeft mogen ondervinden. Vervolgens voerden nog de classispredikanten, Ds. Bokhorst en Ds. Henstra het woord.”

Op 14 september 1948 verliet dominee Dijkstra, na zestien jaar, de gemeente en vertrok naar Maassluis.