Ds. J.M. VisserNa een vacante periode van veertien maanden kwam dominee J.M. Visser naar de gemeente van Broek onder Akkerwoude.  Dominee J. Kampman van Rijnsburg bevestigde hem. Als intredetekst werd gekozen Johannes 1 : 29b:  ‘Ziet het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt’. De preek was verdeelde in de volgende punten:

– de rijkdom;
– de ernst en
– de troost van deze prediking.

Dominee Visser zei onder andere: “Gemeente, geve de Here ons de genade om met elkaar te mogen leven in de gemeenschap met het Lam Gods”.

In deze periode werd de kerk geschilderd. De gemeente kwam samen in de nieuwe Gereformeerde Kerk, die door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk gratis ter beschikking werd gesteld. Op de gemeenteavond van 17 mei 1971 werd besloten om een nieuwe pastorie te bouwen. Ook dit gebouw werd door eigen gemeenteleden gebouwd.

In 1972 moesten wij onze geliefde leraar zien vertrekken naar Veenwouden. Dit was de laatste gemeente waar hij dominee was.