Ds. G.J. RookhuyzenNa op 16 maart 1984 te zijn bevestigd door dominee P. Beekhuis van Rotterdam deed dominee Van Rookhuyzen intrede met een preek uit 1 Korinthe 9:22b. Deze tekst luidt: “allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou”. Het thema was: “Het voorbeeld van Paulus als evangeliedienaar”.