Na een jaar en drie maanden werd de gemeente verblijd met de komst van dominee G.J. Buijs van VlaardingDs. G.J. Buijsen. Op 21 december 1973 werd dominee Buijs bevestigd door dominee J.M. Visser. Dominee Buijs deed zijn intrede met een preek over 2 Thessalonicensen 3:1: “Voorts broeders bid voor ons, opdat het Woord van de Here zijn loop hebbe en verheerlijkt worde , gelijk ook bij u”.

In deze jaren is de kerk gerestaureerd, ook dit gebeurde door eigen mensen. Het steigerwerk bleef zondags in de kerk staan. Iedere zaterdagmiddag werd de kerk opgeruimd door zusters uit de gemeente, zodat de kerkdienst gewoon kon doorgaan

Het tot stand brengen van de gebouwen en het onderhoud gebeurde steeds onder leiding van de kerkenraad en de bouwcommissie. De bouwcommissie dateert al vanaf 20 juli 1939. Medeoprichter was broeder W. Dam, die na een korte onderbreking tot 1985 lid was van deze commissie. Vele jaren was deze broeder penningmeester, terwijl hij tevens leiding gaf tijdens al de werkzaamheden die gedaan moesten worden.

In de loop van 1981 werd de gemeente opnieuw vacant, omdat dominee Buijs naar Naarden vertrok. Met dank aan God denken we terug aan de grote trouw waarmee dominee Buijs werkte, zowel op de kansel als in de gemeente.