Ds. D. Visser

Na de splitsing in 1990 van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broeksterwoude brachten wij beroepen uit op enkele predikanten. De vreugde was groot toen op zondag 12 februari 1996 aan de gemeente kon worden bekendgemaakt dat dominee D. Visser van Huizen ons beroep had aangenomen.

Op vrijdag 23 augustus 1996 werd dominee Visser door dominee H.D. Rietveld bevestigd als predikant van onze gemeente. Dominee Visser koos als uitgangspunt voor zijn intredepreek 2 Korinthiërs 5:18b: “God heeft ons de bediening der verzoening gegeven”. De voorzitter van de kerkenraad, broeder H. Postema, sprak namens de gemeente dominee Visser toe. Vervolgens voerde dominee D.J. Steensma namens de classis en als consulent het woord.

Dominee Visser promoveerde in 2003 op een proefschrift met de titel: “Paraklese in het perspectief van de parousie”, met als ondertitel: “De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatoligische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12”. De promotie vond plaats aan de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys in Zuid-Afrika.

Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd ontving dominee Visser op 1 januari 2010 emeritaat. De afscheidsdienst was op 29 november 2009. De tekst die daarbij centraal stond was Handelingen 20:32: “Nu draag ik u op aan de Here en het woord van zijn genade, aan Hem, die machtig is u te bouwen en u het erfdeel te geven onder alle geheiligden”. Wij denken met grote dankbaarheid en vreugde terug aan de periode die dominee Visser onze gemeente diende.

Dominee Visser werd geboren te Opperdoes op 23 november 1944. In 1977 deed hij intrede in de gemeente van Nieuw-Vennep. Vervolgens werd hij in 1987 dominee van de gemeente Huizen. Op 14 juni 1996 nam hij van die gemeente afscheid. Op 23 augustus 1996 werd hij predikant van onze gemeente.