Historie

Op deze pagina vertellen we u iets meer over de geschiedenis van onze gemeente.

Gebouw vroegerGebouw 2014

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude is ontstaan op 28 september 1925.
In 1952 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. In de jaren ’90 deed zich een
scheuring in de gemeente voor.Die resulteerde op 11 november 1990 in het ontstaan van
twee gemeenten, namelijk de Andreasgemeenteen de Petrusgemeente.

De volgende predikanten hebben de gemeente gediend:

Ds. R.J. Feitsma | 1882-1926 (lees meer) 

Ds. P. Dijkstra | 1932-1948 (lees meer)

Ds. C. Verhage | 1950-1956 (lees meer)

Ds. W. de Graaf | 1957-1962 (lees meer)

Ds. J.M. Visser | 1963-1972 (lees meer)

Ds. G.J. Buijs | 1973-1981 (lees meer)

Ds. G.J. van Rookhuyzen | 1984-1990 (lees meer)

Ds. D. Visser | 1996-2009 (lees meer)

Ds. A. Mak | 2015- heden (lees meer)