Voor wie?
De zusterkring is er voor de dames uit onze gemeente.

Wat houdt het in?
Als zusterkring komen we op een ochtend bij elkaar. We beginnen de ochtend altijd met gebed, we zingen, en er wordt een Bijbelgedeelte met bijpassende meditatie gelezen. Na de meditatie is er koffie en kunnen we even bijpraten. De verdere invulling van de ochtend wisselt; meestal wordt dit door het bestuur zelf ingevuld. Echter wordt er ieder seizoen ook iemand als spreker uitgenodigd.

We bezoeken ook de voor- en najaarsvergaderingen van Kring-Fryslân, die in Drogeham worden gehouden. Door het kringbestuur wordt een predikant uitgenodigd die een lezing houdt of iemand met een maatschappelijk onderwerp. Deze avonden worden als heel leerzaam ervaren.

Een belangrijke taak van de zusterkring is dat zij de ouderen en alleenstaanden van de gemeente bezoekt. De meeste leden hebben dan ook een vast bezoekadres. Het bestuur neemt de overige bezoeken voor haar rekening. In december organiseert de Zusterkring in samenwerking met de Diaconie een Kerstmiddag voor de ouderen.

Waar en wanneer?
De zusterkring komt één keer per maand, in de periode van september tot en met april, op dinsdagochtend bij elkaar. Onze ochtenden houden we in De Trochgong.

Wie is de contactpersoon?
De contactpersoon van de zusterkring is J.Bloem-Admiraal. Haar contactgegevens zijn als volgt:
Telefoonnummer: (0511) 42 26 48
E-mailadres: je.ja.bloem@mail.com