Samen werken aan relaties

In het afgelopen voorjaar hebben we als predikanten de handen ineengeslagen door met elkaar een avond te organiseren over huwelijk en samenwonen. Dr. Hans Scheaffer van de Theologische Universiteit in Kampen is ons daar toen in voorgegaan. Naar aanleiding van deze avond hebben diverse mensen aan ons gevraagd of er wellicht een vervolg gegeven zou kunnen worden aan deze avond. We hebben daar als vier predikanten over nagedacht en willen – DV – in het najaar (van oktober tot en met december) de samenwerking zoeken door samen een serie van vier erediensten voor te bereiden. Het overkoepelende thema van deze erediensten is ‘Relaties’. In elke eredienst staat een ander sub-thema centraal: ‘relatie ouder en kind’, ‘relatie man en vrouw’, ‘relatie broeders en zusters’ en ‘eenzaamheid’. We zullen, voor zover dat mogelijk is, deze diensten ook met elkaar uitruilen.

Naast de diensten willen we ook graag twee avonden organiseren voor jongeren (15+) en een avond speciaal voor ouders om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp relaties. We hopen dat dit project het onderlinge gesprek over deze belangrijke, maar soms ook ingewikkelde thematiek, versterkt en bijdraagt tot opbouw van de geloofsgemeenschappen in Noord Friesland.

Met broederlijke groet,

  • Ton van der Wekken (CGK Dokkum)
  • Arrie Mak (CGK Broeksterwâld)
  • Alexander Aalderink (CGK De Westereen)
  • Maarten Boersema (GKV Blije-Holwerd)