Kredietcrisis

Exodus 15: 22-24

Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. 'Wat moeten we drinken?' zeiden ze.

Achtergrond:

Voor de tweede keer sinds de uittocht uit Egypte horen we hier Israël klagen. De eerste keer gebeurde het toen de Egyptische legers aankwamen. Dat was ook wel een beetje te begrijpen. Als je de zee voor je ziet en de Egyptisch legers achter je! Men was doodsbang.

Nu, na de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee, is er geen reden meer om bang te zijn. De bevrijding is een feit. Het gaat er nu om de weg die God gaat te leren vertrouwen.

De wolkkolom leidt hen naar Mara. Een eerste test. God leidt Zijn volk in de woestijn om te leren. Om Hem te leren kennen, Zijn geboden in acht te leren nemen en op Hem te leren vertrouwen. Ze zijn immers geen slaven meer, maar vrije mensen.

Halteplaatsen in deze woestijnreis zijn oefenplaatsen.

Voor deze eerste test zakt Israël. Het volk is ontzettend snel in paniek en beseft te weinig wie de God is die hen heeft bevrijd.

Toepassing:

Het woord krediet doet je vast aan andere zaken denken. Misschien wel aan de ellende waarin je de afgelopen tijd terecht bent gekomen. Je bent je werk kwijt, je geld. Kredietcrisis kan ook vertrouwenscrisis betekenen. Krediet komt van het Latijnse woord credere, credo, en dat betekent: ik geloof, ik vertrouw.

Daar bij Mara ontstond een vertrouwenscrisis. God beproefde zijn volk aan het begin van de woestijnreis: zal het volk Mij gehoorzamen en zo laten zien dat het Mij werkelijk vertrouwt?

De halteplaatsen onderweg zijn oefenplaatsen. Israël zakte voor deze test, maar God deed zijn volk niet van de hand. Hij maakte het bittere water zoet en liet zo zien dat ze op Hem konden rekenen. Hij gaf ze niet hun verdiende loon, maar Hij vérgaf hun wantrouwen en hun opstandigheid. Dát is nu Gods genade: Hij geeft je níet wat je verdient maar Hij geeft je wat je niet verdient.

Zo traint God ook jou en mij!
De Here geeft een training in vertrouwen en gehoorzamen.
En let op: klagen mag. Jezus klaagde immers ook! Wie te kort komt, mag God om meer vragen. Maar let op je woorden. En onthoud ook dit: er is een groot verschil tussen tekort en tekortkomingen. Tekorten kan en wil God aanvullen. Tekortkomingen zijn onze fouten, die God gelukkig wil vergeven.

Vraag:

Wat kom je tekort en waarin schiet je tekort. Hoe kun je dat oplossen?

Gebed:

'Leer ook mij, o God, op U te vertrouwen als ik tekort kom. Dank U, dat U zoveel geduld met mij hebt, als ik tekort schiet.'

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

Kredietcrisis

Exodus 15: 22-24

Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? zeiden ze.

Achtergrond: 

Voor de tweede keer sinds de uittocht uit Egypte horen we hier Israël klagen. De eerste keer gebeurde het toen de Egyptische legers aankwamen. Dat was ook wel een beetje te begrijpen. Als je de zee voor je ziet en de Egyptisch legers achter je! Men was doodsbang.

Nu, na de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee, is er geen reden meer om bang te zijn. De bevrijding is een feit. Het gaat er nu om de weg die God gaat te leren vertrouwen.

De wolkkolom leidt hen naar Mara. Een eerste test. God leidt Zijn volk in de woestijn om te leren. Om Hem te leren kennen, Zijn geboden in acht te leren nemen en op Hem te leren vertrouwen. Ze zijn immers geen slaven meer, maar vrije mensen.

Halteplaatsen in deze woestijnreis zijn oefenplaatsen.

Voor deze eerste test zakt Israël. Het volk is ontzettend snel in paniek en beseft te weinig wie de God is die hen heeft bevrijd.

Toepassing:

Het woord krediet doet je vast aan andere zaken denken. Misschien wel aan de ellende waarin je de afgelopen tijd terecht bent gekomen. Je bent je werk kwijt, je geld. Kredietcrisis kan ook vertrouwenscrisis betekenen. Krediet komt van het Latijnse woord credere, credo, en dat betekent: ik geloof, ik vertrouw.

Daar bij Mara ontstond een vertrouwenscrisis. God beproefde zijn volk aan het begin van de woestijnreis: zal het volk Mij gehoorzamen en zo laten zien dat het Mij werkelijk vertrouwt? 

De halteplaatsen onderweg zijn oefenplaatsen. Israël zakte voor deze test, maar God deed zijn volk niet van de hand. Hij maakte het bittere water zoet en liet zo zien dat ze op Hem konden rekenen. Hij gaf ze niet hun verdiende loon, maar Hij vérgaf hun wantrouwen en hun opstandigheid. Dát is nu Gods genade: Hij geeft je níet wat je verdient maar Hij geeft je wat je niet verdient.

Zo traint God ook jou en mij! 
De Here geeft een training in vertrouwen en gehoorzamen. 
En let op: klagen mag. Jezus klaagde immers ook! Wie te kort komt, mag God om meer vragen. Maar let op je woorden. En onthoud ook dit: er is een groot verschil tussen tekort en tekortkomingen. Tekorten kan en wil God aanvullen. Tekortkomingen zijn onze fouten, die God gelukkig wil vergeven. 

Vraag:

Wat kom je tekort en waarin schiet je tekort. Hoe kun je dat oplossen?

Gebed:

Leer ook mij, o God, op U te vertrouwen als ik tekort kom. Dank U, dat U zoveel geduld met mij hebt, als ik tekort schiet.

Dominee Arie van der Veer

... Lees meerLees minder

Bitter water

Exodus 15: 22-26

Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. 'Wat moeten we drinken?' zeiden ze. Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet.

Achtergrond:

De Israëlieten willen nog graag een poosje blijven aan de oever van de Schelfzee. Even op adem komen na al die indrukwekkende gebeurtenissen! Even in alle rust van de pas verkregen vrijheid genieten.

Maar Mozes gunt hen geen rust. Ze moeten snel verder. Ze reizen drie dagen achter elkaar.
En dan raakt hun drinkwater op. Dat is een ramp. Dat is een aanslag op je leven. Dat is nog erger dan de aanval van een vijandig leger. Tegen de aanval van een leger kun je je verdedigen. Hier kun je helemaal niets doen. Je gaat gewoon met z'n allen dood. Een snel naderbij komende dood.

Gelukkig ontdekken ze water. Maar het is niet te drinken. Opnieuw raakt het volk in paniek. Mozes gaat in gebed. Het is God die opnieuw uitkomst geeft. Hij wijst Mozes op een stuk hout. Dat zal het water zoet maken. Opnieuw gebeurt er een wonder.

Toepassing:

We zijn door de woestijn op weg naar het beloofde land. Dat betekent niet, dat het leven gemakkelijk wordt. Dat betekent niet, dat ons perioden bespaard worden waarin het leven zwaar is. De woestijn blijft woestijn.

Het leven valt niet mee. Ook al ben je verlost, daarom leef je nog niet elke dag in de gloria. Vroeger zei men: wij leven onder het kruis. De werkelijkheid van elke dag is zwaar. God weet dat. Hij wil ons helpen om daar doorheen te komen. Je kunt leren van de tegenslagen. Daarom bracht God Zijn volk allereerst bij Mara, plek van bitterheid, omdat het water bitter was.

De halteplaatsen onderweg in de woestijn zijn oefenplaatsen ook voor ons. Er zijn in het leven vele oorzaken van bitterheid. We zouden zelf ook bitter worden, als we niet wisten van God, die ons bittere leven zoet kan maken.

God kan de bitterheid zo maar wegnemen. Dat doet Hij bij Mara niet. Wat opvalt is, dat God Mozes bij de oplossing van de bitterheid betrekt. Er lag daar hout. God kan bitterheid 'zo maar' wegnemen. Hij kan ons ook betrekken bij een oplossing, die we soms zelf al in handen hebben.

Vraag:

Mara is bitterheid. Ben jij wel eens bitter geweest? Wat waren de oorzaken? Hoe ben jij daar mee omgegaan?

Gebed:

'Here Jezus, genees mij! U weet hoe bitter het soms in mijn hart kan zijn. Hoe anders was U. Zelfs aan het kruis was er geen spoor van bitterheid.'

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

Bitter water

Exodus 15: 22-26

Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? zeiden ze. Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet.

Achtergrond: 

De Israëlieten willen nog graag een poosje blijven aan de oever van de Schelfzee. Even op adem komen na al die indrukwekkende gebeurtenissen! Even in alle rust van de pas verkregen vrijheid genieten.

Maar Mozes gunt hen geen rust. Ze moeten snel verder. Ze reizen drie dagen achter elkaar.
En dan raakt hun drinkwater op. Dat is een ramp. Dat is een aanslag op je leven. Dat is nog erger dan de aanval van een vijandig leger. Tegen de aanval van een leger kun je je verdedigen. Hier kun je helemaal niets doen. Je gaat gewoon met zn allen dood. Een snel naderbij komende dood.

Gelukkig ontdekken ze water. Maar het is niet te drinken. Opnieuw raakt het volk in paniek. Mozes gaat in gebed. Het is God die opnieuw uitkomst geeft. Hij wijst Mozes op een stuk hout. Dat zal het water zoet maken. Opnieuw gebeurt er een wonder.

Toepassing: 

We zijn door de woestijn op weg naar het beloofde land. Dat betekent niet, dat het leven gemakkelijk wordt. Dat betekent niet, dat ons perioden bespaard worden waarin het leven zwaar is. De woestijn blijft woestijn.

Het leven valt niet mee. Ook al ben je verlost, daarom leef je nog niet elke dag in de gloria. Vroeger zei men: wij leven onder het kruis. De werkelijkheid van elke dag is zwaar. God weet dat. Hij wil ons helpen om daar doorheen te komen. Je kunt leren van de tegenslagen. Daarom bracht God Zijn volk allereerst bij Mara, plek van bitterheid, omdat het water bitter was.

De halteplaatsen onderweg in de woestijn zijn oefenplaatsen ook voor ons. Er zijn in het leven vele oorzaken van bitterheid. We zouden zelf ook bitter worden, als we niet wisten van God, die ons bittere leven zoet kan maken.

God kan de bitterheid zo maar wegnemen. Dat doet Hij bij Mara niet. Wat opvalt is, dat God Mozes bij de oplossing van de bitterheid betrekt. Er lag daar hout. God kan bitterheid zo maar wegnemen. Hij kan ons ook betrekken bij een oplossing, die we soms zelf al in handen hebben. 

Vraag:

Mara is bitterheid. Ben jij wel eens bitter geweest? Wat waren de oorzaken? Hoe ben jij daar mee omgegaan?

Gebed: 

Here Jezus, genees mij! U weet hoe bitter het soms in mijn hart kan zijn. Hoe anders was U. Zelfs aan het kruis was er geen spoor van bitterheid.

Dominee Arie van der Veer

Jouw uitzicht – prachtig en adembenemend, of juist akelig en troosteloos – geeft niet de volledige breedte van de werkelijkheid weer. Naast alles wat te zien is – alles wat met onze vijf zintuigen of door de bril van onze huidige emotionele staat kan worden gemeten, vastgelegd of in getallen uitgedrukt – zijn er nog meer dingen waar te nemen. Met het lichaam kun je niet de veelzijdigheid van het geestelijke waarnemen.

Gods werk vindt namelijk gedeeltelijk plaats achter de schermen, gaat verder dan voor de hand liggende observaties. Als we het bereik van onze hoop beperken tot wat we direct kunnen zien, levert dat geen nauwkeurige situatieschets op om te evalueren. Gelovigen moeten leven door geloof, door te geloven in wat ze nog niet kunnen zien.

En dat is altijd al zo geweest. In 1 Koningen 18, tijdens de regering van de goddeloze koning Achab en een drie jaar durende droogte, zouden de meeste Israëlieten die de hemel afspeurden, niet meteen dolenthousiast worden van dat kleine wolkje aan de hemel dat ‘niet groter dan een handpalm’ was (vers 44). Het was eigenlijk nauwelijks een wolk te noemen. Hooguit een ‘flard’, of een babywolkje dat ooit zou uitgroeien tot een echte wolk.

In de oren van de profeet Elia, die waren afgestemd op een hemelse frequentie, klonk bij dit wazige, vochtige, donzige wolkje aan de hemel echter ‘het geruis van de stortregen’ (vers 41). Ogen die naar meer zochten dan gewone antwoorden op gewone gebeden, zouden al snel zien dat de hemel werd verduisterd door wolken en de wind opstak (vers 45) en dat Gods vermogen om het geweldig te laten regenen, gauw tentoongespreid zou worden. Het ‘buitje’ zou groots zijn en alles doordrenken.

Zo werkt God: Hij bereidt ondoorgrondelijke dingen voor, die eerst maar nauwelijks zichtbaar zijn voor het blote oog. Zo werkt God: Hij kan het op een bovennatuurlijke manier laten stortregenen met het kleinste, onbenulligste wolkje ooit. We moeten dit altijd blijven bedenken, want het kan ons helpen om stabiel en vol vertrouwen te leven, in plaats van te twijfelen en ons zorgen te maken.

Als we hiervan overtuigd zijn, kunnen we erop vertrouwen dat de Vader ons tegemoet zal komen op het juiste moment, hoe ver weg die mogelijkheid ook lijkt vanaf onze plek. Dan kunnen we geloven dat zijn weersverwachting iets laat zien, wat lijnrecht staat tegenover het zichtbare weer op dat moment. Dit was Elia’s voorrecht, en wij mogen daarin delen.

Onthoud dat zelfs een klein wolkje van hoop een stortvloed van beloften, potentie en mogelijkheden teweeg kan brengen, als Gods Woord erachter zit. Zelfs Zijn stilte en ogenschijnlijke traagheid zijn alleen maar de geluidloze opbouw voor de donderende openbaring van zijn glorie. Train je ogen om biddend naar de hemel te kijken. Laat Hem in Zijn wijsheid de juiste tijd te bepalen om te handelen en Zijn Naam groot te maken. Soms lijkt iets misschien niet zo indrukwekkend of geruststellend, maar het ruizen en suizen van Zijn werk kan de weersomstandigheden in je leven doen omslaan, voordat je er erg in hebt.

Tekst: © Toegewijd (Priscilla Shirer)
... Lees meerLees minder

Jouw uitzicht – prachtig en adembenemend, of juist akelig en troosteloos – geeft niet de volledige breedte van de werkelijkheid weer. Naast alles wat te zien is – alles wat met onze vijf zintuigen of door de bril van onze huidige emotionele staat kan worden gemeten, vastgelegd of in getallen uitgedrukt – zijn er nog meer dingen waar te nemen. Met het lichaam kun je niet de veelzijdigheid van het geestelijke waarnemen.

Gods werk vindt namelijk gedeeltelijk plaats achter de schermen, gaat verder dan voor de hand liggende observaties. Als we het bereik van onze hoop beperken tot wat we direct kunnen zien, levert dat geen nauwkeurige situatieschets op om te evalueren. Gelovigen moeten leven door geloof, door te geloven in wat ze nog niet kunnen zien.

En dat is altijd al zo geweest. In 1 Koningen 18, tijdens de regering van de goddeloze koning Achab en een drie jaar durende droogte, zouden de meeste Israëlieten die de hemel afspeurden, niet meteen dolenthousiast worden van dat kleine wolkje aan de hemel dat ‘niet groter dan een handpalm’ was (vers 44). Het was eigenlijk nauwelijks een wolk te noemen. Hooguit een ‘flard’, of een babywolkje dat ooit zou uitgroeien tot een echte wolk.

In de oren van de profeet Elia, die waren afgestemd op een hemelse frequentie, klonk bij dit wazige, vochtige, donzige wolkje aan de hemel echter ‘het geruis van de stortregen’ (vers 41). Ogen die naar meer zochten dan gewone antwoorden op gewone gebeden, zouden al snel zien dat de hemel werd verduisterd door wolken en de wind opstak (vers 45) en dat Gods vermogen om het geweldig te laten regenen, gauw tentoongespreid zou worden. Het ‘buitje’ zou groots zijn en alles doordrenken.

Zo werkt God: Hij bereidt ondoorgrondelijke dingen voor, die eerst maar nauwelijks zichtbaar zijn voor het blote oog. Zo werkt God: Hij kan het op een bovennatuurlijke manier laten stortregenen met het kleinste, onbenulligste wolkje ooit. We moeten dit altijd blijven bedenken, want het kan ons helpen om stabiel en vol vertrouwen te leven, in plaats van te twijfelen en ons zorgen te maken.

Als we hiervan overtuigd zijn, kunnen we erop vertrouwen dat de Vader ons tegemoet zal komen op het juiste moment, hoe ver weg die mogelijkheid ook lijkt vanaf onze plek. Dan kunnen we geloven dat zijn weersverwachting iets laat zien, wat lijnrecht staat tegenover het zichtbare weer op dat moment. Dit was Elia’s voorrecht, en wij mogen daarin delen.

Onthoud dat zelfs een klein wolkje van hoop een stortvloed van beloften, potentie en mogelijkheden teweeg kan brengen, als Gods Woord erachter zit. Zelfs Zijn stilte en ogenschijnlijke traagheid zijn alleen maar de geluidloze opbouw voor de donderende openbaring van zijn glorie. Train je ogen om biddend naar de hemel te kijken. Laat Hem in Zijn wijsheid de juiste tijd te bepalen om te handelen en Zijn Naam groot te maken. Soms lijkt iets misschien niet zo indrukwekkend of geruststellend, maar het ruizen en suizen van Zijn werk kan de weersomstandigheden in je leven doen omslaan, voordat je er erg in hebt.

Tekst: © Toegewijd (Priscilla Shirer)

Zingen aan de zee

Exodus 14: 30 - 15:1

Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes.
Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: 'Ik wil zingen voor de HEER. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee.'

Achtergrond:

Dankzij Gods wonderbare hulp, werden de Egyptenaren totaal verslagen en kwam het volk van Israël via het pad door de Schelfzee veilig aan de overkant.

Toen klonk aan de oever van de Schelfzee een lied. Mozes zong het voor. Het werd overgenomen door het hele volk. Het was een aanbidding van de macht en glorie van God en bewondering voor Zijn daden.

De inhoud van het hele lied wordt samengevat in de eerste regel: 'Ik wil zingen voor de HEER, Zijn macht en majesteit is groot. Paard en ruiters wierp Hij in zee.'
Het hele lied is een lofzang op God, die de vijand vernietigde en die voor Zijn volk Israël een weg baande naar het land van belofte. Het is een lied op de exodus, op de uittocht. Het is een lied dat haast tijdloos wordt, omdat de inhoud altijd zal gelden.

Deze volkszang aan de oever van de Schelfzee is door de hele geschiedenis van Israël heen blijven klinken. Een soort nationaal lied, het Wilhelmus van Israël. Ook dit lied was na donkere tijden geboren.

Toepassing:

Hoe groot de betekenis van dit lied in de woestijn is, blijkt uit het laatste bijbelboek. Daar wordt de laatste strijd beschreven. In dat vreselijke uur van de geschiedenis, hoort de apostel Johannes opnieuw dit lied van Mozes, de knecht van God.

Het is het eeuwenoude gezang, dat vanaf de Schelfzee de Joden heeft begeleid, het feestlied van de uittocht. Maar in de oude lofzang klinkt een nieuwe toon. Het is niet alleen het lied van Mozes, het is ook het lied van het Lam. Net zoals het volk van Israël zijn alle kinderen van God 'uit het diensthuis uitgeleid', bevrijd van de macht der duisternis. De pelgrims zijn in de hemel aangekomen. Daar zingen zij in de hemel aan de glazen zee het lied van Mozes en het Lam, de gekruisigde en opgestane Heiland.

Werd het lied van Mozes na de strijd gezongen, dit 'nieuwe' lied wordt door Johannes gehoord voordat de laatste strijd begint. En dat gaat Johannes doorgeven aan de vervolgde kerk op aarde. Hoor wat de hemel zingt. We strijden geen verloren strijd. De overwinning is aan God en aan het Lam. Hij is overwinnaar en wij zijn overwinnaars door Hem.

Vraag:

Kan jij en wil jij dit lied mee zingen? Zingen van Gods geweldige kracht en macht midden in de strijd van het leven? Let op de hemel gaat je voor!

Gebed:

'Open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige', naar Psalm 51.

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

Zingen aan de zee

Exodus 14: 30 - 15:1

Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes.
Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: Ik wil zingen voor de HEER. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee.

Achtergrond: 

Dankzij Gods wonderbare hulp, werden de Egyptenaren totaal verslagen en kwam het volk van Israël via het pad door de Schelfzee veilig aan de overkant.

Toen klonk aan de oever van de Schelfzee een lied. Mozes zong het voor. Het werd overgenomen door het hele volk. Het was een aanbidding van de macht en glorie van God en bewondering voor Zijn daden. 

De inhoud van het hele lied wordt samengevat in de eerste regel: Ik wil zingen voor de HEER, Zijn macht en majesteit is groot. Paard en ruiters wierp Hij in zee. 
Het hele lied is een lofzang op God, die de vijand vernietigde en die voor Zijn volk Israël een weg baande naar het land van belofte. Het is een lied op de exodus, op de uittocht. Het is een lied dat haast tijdloos wordt, omdat de inhoud altijd zal gelden.

Deze volkszang aan de oever van de Schelfzee is door de hele geschiedenis van Israël heen blijven klinken. Een soort nationaal lied, het Wilhelmus van Israël. Ook dit lied was na donkere tijden geboren.

Toepassing: 

Hoe groot de betekenis van dit lied in de woestijn is, blijkt uit het laatste bijbelboek. Daar wordt de laatste strijd beschreven. In dat vreselijke uur van de geschiedenis, hoort de apostel Johannes opnieuw dit lied van Mozes, de knecht van God. 

Het is het eeuwenoude gezang, dat vanaf de Schelfzee de Joden heeft begeleid, het feestlied van de uittocht. Maar in de oude lofzang klinkt een nieuwe toon. Het is niet alleen het lied van Mozes, het is ook het lied van het Lam. Net zoals het volk van Israël zijn alle kinderen van God uit het diensthuis uitgeleid, bevrijd van de macht der duisternis. De pelgrims zijn in de hemel aangekomen. Daar zingen zij in de hemel aan de glazen zee het lied van Mozes en het Lam, de gekruisigde en opgestane Heiland.

Werd het lied van Mozes na de strijd gezongen, dit nieuwe lied wordt door Johannes gehoord voordat de laatste strijd begint. En dat gaat Johannes doorgeven aan de vervolgde kerk op aarde. Hoor wat de hemel zingt. We strijden geen verloren strijd. De overwinning is aan God en aan het Lam. Hij is overwinnaar en wij zijn overwinnaars door Hem.

Vraag:

Kan jij en wil jij dit lied mee zingen? Zingen van Gods geweldige kracht en macht midden in de strijd van het leven? Let op de hemel gaat je voor!

Gebed:

Open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige, naar Psalm 51.

Dominee Arie van der Veer

Het pad door de zee

Exodus 14: 21-25

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. 'Laten we vluchten!' riepen ze. 'De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!'

Achtergrond:

De nacht is ingevallen als het volk van Israël achter Mozes aan vertrekt in de richting van de zee. Er gebeurt iets opvallends: de wolkkolom verandert van positie. Ditmaal gaat hij niet voorop, maar blijft hij achter het volk. De Egyptenaren worden verblind door het licht en de Israëlieten gaan beschermd door het donker verder.
Ze komen bij de zee. Daar maakt aan de oever van de zee Mozes een bezwerend gebaar met de staf in zijn hand. Een geweldige wind begint te waaien. En tussen hoog oprijzende muren ontstaat een pad door de zee.
De zee gehoorzaamt aan God. Ook de Israëlieten gehoorzamen. Ze blijven achter Mozes aangaan. De een na de ander zet zijn voeten op het modderige pad. De Egyptenaren volgen. Dan laat God door zijn lichtglans aan de Egyptenaren zien waar ze zijn. Een panische schrik overvalt hen. Op de vlucht terug worden ze overspoeld door de golven.

Toepassing:

Een pad door de zee, dat was nog nooit vertoond. De Israëlieten konden niet zeggen: 'Dat heeft God al eens gedaan, Hij zal het nu wel weer doen.' Om dat pad in te slaan moesten zij volledig vertrouwen op de HERE en Zijn woord.
Ze zijn toch maar gegaan. Net zoals in de nacht van de tiende plaag. Een heel volk trok over het pad door de zee.
God heeft meer paden gemaakt. Door de Jordaan. Maar het meest sprekend is het pad door de dood. Jezus ging het graf in, maar stond na drie dagen weer op. God heeft de weg voor ons klaargemaakt in Jezus Christus.
Er is moed voor nodig, geloof, vertrouwen om in de donkerste situaties door te gaan. Maar, de weg is gebaand. Er is een pad door de diepste zee.

Vraag:

Geloof jij dat er een pad door de dood is?

Gebed:

'Wij danken U, o God, dat geen zee te diep voor U is. U hebt de dood overwonnen en ook voor mij een pad gebaand.'
... Lees meerLees minder

Het pad door de zee

Exodus 14: 21-25

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten! riepen ze. De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!

Achtergrond:

De nacht is ingevallen als het volk van Israël achter Mozes aan vertrekt in de richting van de zee. Er gebeurt iets opvallends: de wolkkolom verandert van positie. Ditmaal gaat hij niet voorop, maar blijft hij achter het volk. De Egyptenaren worden verblind door het licht en de Israëlieten gaan beschermd door het donker verder.
Ze komen bij de zee. Daar maakt aan de oever van de zee Mozes een bezwerend gebaar met de staf in zijn hand. Een geweldige wind begint te waaien. En tussen hoog oprijzende muren ontstaat een pad door de zee.
De zee gehoorzaamt aan God. Ook de Israëlieten gehoorzamen. Ze blijven achter Mozes aangaan. De een na de ander zet zijn voeten op het modderige pad. De Egyptenaren volgen. Dan laat God door zijn lichtglans aan de Egyptenaren zien waar ze zijn. Een panische schrik overvalt hen. Op de vlucht terug worden ze overspoeld door de golven.

Toepassing:

Een pad door de zee, dat was nog nooit vertoond. De Israëlieten konden niet zeggen: Dat heeft God al eens gedaan, Hij zal het nu wel weer doen. Om dat pad in te slaan moesten zij volledig vertrouwen op de HERE en Zijn woord.
Ze zijn toch maar gegaan. Net zoals in de nacht van de tiende plaag. Een heel volk trok over het pad door de zee.
God heeft meer paden gemaakt. Door de Jordaan. Maar het meest sprekend is het pad door de dood. Jezus ging het graf in, maar stond na drie dagen weer op. God heeft de weg voor ons klaargemaakt in Jezus Christus.
Er is moed voor nodig, geloof, vertrouwen om in de donkerste situaties door te gaan. Maar, de weg is gebaand. Er is een pad door de diepste zee.

Vraag:

Geloof jij dat er een pad door de dood is?

Gebed:

Wij danken U, o God, dat geen zee te diep voor U is. U hebt de dood overwonnen en ook voor mij een pad gebaand.

De HEER zal voor u strijden

Exodus 14: 10-14

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’

Uitleg:

Het volk van Israël heeft zijn kamp opgeslagen bij de de Schelfzee. Dan nadert door de woestijn heel snel het Egyptische leger. De Israëlieten komen ingeklemd te zitten tussen de zee en aan de andere kant de woestijn en het oprukkende leger. De situatie wordt onmogelijk Het volk wordt doodsbenauwd en schreeuwt tot God. De meest onredelijke dingen worden gezegd. Wie kan er nu terugverlangen naar de slavendienst en de graven in Egypte?!

Mozes blijft kalm en roept de mensen op om toch op God te vertrouwen. De God, die hen kortgeleden nog uitleidde uit Egypte. Zonder dat er één menselijke hand aan te pas kwam. Ze moeten niet bang zijn, maar afwachten wat er gaat gebeuren. God gaat opnieuw voor hen strijden. Laat ieder toch zijn mond houden. Je doet er God verdriet mee en hebt er straks zelf spijt van.

Toepassing:

Als je God en Zijn leiding niet meer ziet, loop je altijd het gevaar verkeerde dingen te denken en te zeggen. Je wordt onredelijk tegenover God en tegenover mensen. Je zegt dingen waar je later vreselijk spijt van hebt. God en mensen worden boosdoeners, en jijzelf voel je slachtoffer. Maar als God je leidt, ben je nooit slachtoffer. Wie door God geleid wordt, is door de woestijn op weg naar de verlossing.

De Israëlieten werden bij de uittocht dagelijks begeleid door de wolkkolom. Maar toen de vijand er aan kwam, had men daar geen oog voor. Zo kunnen ook wij ons blind staren op de omstandigheden. We rekenen niet meer met Gods beloften.

Het woord van Mozes is een geweldig woord. In dat ene korte zinnetje staat het hele evangelie. God zal voor ons strijden. Wij hoeven zelf niets te doen. Gewoon stil zijn. Helemaal rekenen op God.

Vraag:

Kun je een voorbeeld uit je leven noemen waarop deze tekst van toepassing was?

Gebed:

'HERE, leer ook mij stil te zijn. Geef mij ook in de moeilijkste omstandigheden steeds zicht op Uw werk en Uw beloften. Amen.'
... Lees meerLees minder

De HEER zal voor u strijden

Exodus 14: 10-14

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’

Uitleg:

Het volk van Israël heeft zijn kamp opgeslagen bij de de Schelfzee. Dan nadert door de woestijn heel snel het Egyptische leger. De Israëlieten komen ingeklemd te zitten tussen de zee en aan de andere kant de woestijn en het oprukkende leger. De situatie wordt onmogelijk Het volk wordt doodsbenauwd en schreeuwt tot God. De meest onredelijke dingen worden gezegd. Wie kan er nu terugverlangen naar de slavendienst en de graven in Egypte?!

Mozes blijft kalm en roept de mensen op om toch op God te vertrouwen. De God, die hen kortgeleden nog uitleidde uit Egypte. Zonder dat er één menselijke hand aan te pas kwam. Ze moeten niet bang zijn, maar afwachten wat er gaat gebeuren. God gaat opnieuw voor hen strijden. Laat ieder toch zijn mond houden. Je doet er God verdriet mee en hebt er straks zelf spijt van.

Toepassing:

Als je God en Zijn leiding niet meer ziet, loop je altijd het gevaar verkeerde dingen te denken en te zeggen. Je wordt onredelijk tegenover God en tegenover mensen. Je zegt dingen waar je later vreselijk spijt van hebt. God en mensen worden boosdoeners, en jijzelf voel je slachtoffer. Maar als God je leidt, ben je nooit slachtoffer. Wie door God geleid wordt, is door de woestijn op weg naar de verlossing.

De Israëlieten werden bij de uittocht dagelijks begeleid door de wolkkolom. Maar toen de vijand er aan kwam, had men daar geen oog voor. Zo kunnen ook wij ons blind staren op de omstandigheden. We rekenen niet meer met Gods beloften.

Het woord van Mozes is een geweldig woord. In dat ene korte zinnetje staat het hele evangelie. God zal voor ons strijden. Wij hoeven zelf niets te doen. Gewoon stil zijn. Helemaal rekenen op God.

Vraag:

Kun je een voorbeeld uit je leven noemen waarop deze tekst van toepassing was?

Gebed:

HERE, leer ook mij stil te zijn. Geef mij ook in de moeilijkste omstandigheden steeds zicht op Uw werk en Uw beloften. Amen.

Hij gaat vooraan

Exodus 13: 17-18

Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken.

Achtergrond:

Eindelijk heeft de farao van Egypte het volk van Israël laten gaan. De kortste weg naar Kanaän loopt langs de zee. Dat is de meest logische route. In die tijd trok iedereen daarlangs. Abraham zal die weg genomen hebben en niet te vergeten: de zonen van Jacob.
Dan komt er een wonderlijk bevel van God. Ze moeten een andere weg nemen: door de woestijn. God heeft er een duidelijke reden voor. Voor het volk Israël zou het niet goed geweest zijn om na Egypte zo snel met nieuwe vijanden, de Filistijnen geconfronteerd te worden. Een omweg, een verblijf in de woestijn moet hen eerst vormen. God bepaalt de weg. Hij gaat ook een vreemde weg. En heeft daar Zijn redenen voor. Dit uitgebuite volk moet eerst genezen, voordat zij de confrontatie met anderen aankan. Vanaf het begin heeft de woestijnreis in het teken gestaan van Gods leiding en zorg.

Toepassing:

Waarom gaat God vaak een andere weg? Voor Israël geeft God een duidelijke reden. Maar vaak krijgen we in dit leven helemaal geen antwoord. Raadselachtig zijn de wegen soms die God ons laat gaan. Omwegen, die ons zelfs jaren kosten. We komen er tegen in opstand. We voelen ons verlaten en misleid.

De bijbel zegt, dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. David werd langs een omweg koning. Paulus kwam in Rome, maar niet nadat hij in Jeruzalem gevangen had gezeten en onderweg schipbreuk had geleden.
De Psalmen staan vol van vragen die kinderen van God aan God stelden. Het 'waarom' van Jezus is terug te vinden in de Psalmen. Die vragen zouden niet gesteld zijn als men er van overtuigd was geweest, dat God er niets mee te maken had.

Het kan best zijn, dat we in dit leven het antwoord op ons 'waarom' niet krijgen. Dit bijbelgedeelte kan ons bemoedigen. Ook al weten wij het antwoord niet, God gaat blijkbaar met ons een bewust gekozen weg. Wat een omweg voor ons lijkt, kan blijkbaar de weg van God zijn. God gaat met Zijn volk niet de eenvoudigste weg, maar wel de beste.

Vraag:

Geloof jij dat God jouw leven leidt?

Gebed:

'Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan', Psalm 25.
... Lees meerLees minder

Hij gaat vooraan

Exodus 13: 17-18

Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken.

Achtergrond:

Eindelijk heeft de farao van Egypte het volk van Israël laten gaan. De kortste weg naar Kanaän loopt langs de zee. Dat is de meest logische route. In die tijd trok iedereen daarlangs. Abraham zal die weg genomen hebben en niet te vergeten: de zonen van Jacob.
Dan komt er een wonderlijk bevel van God. Ze moeten een andere weg nemen: door de woestijn. God heeft er een duidelijke reden voor. Voor het volk Israël zou het niet goed geweest zijn om na Egypte zo snel met nieuwe vijanden, de Filistijnen geconfronteerd te worden. Een omweg, een verblijf in de woestijn moet hen eerst vormen. God bepaalt de weg. Hij gaat ook een vreemde weg. En heeft daar Zijn redenen voor. Dit uitgebuite volk moet eerst genezen, voordat zij de confrontatie met anderen aankan. Vanaf het begin heeft de woestijnreis in het teken gestaan van Gods leiding en zorg.

Toepassing:

Waarom gaat God vaak een andere weg? Voor Israël geeft God een duidelijke reden. Maar vaak krijgen we in dit leven helemaal geen antwoord. Raadselachtig zijn de wegen soms die God ons laat gaan. Omwegen, die ons zelfs jaren kosten. We komen er tegen in opstand. We voelen ons verlaten en misleid.

De bijbel zegt, dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. David werd langs een omweg koning. Paulus kwam in Rome, maar niet nadat hij in Jeruzalem gevangen had gezeten en onderweg schipbreuk had geleden.
De Psalmen staan vol van vragen die kinderen van God aan God stelden. Het waarom van Jezus is terug te vinden in de Psalmen. Die vragen zouden niet gesteld zijn als men er van overtuigd was geweest, dat God er niets mee te maken had.

Het kan best zijn, dat we in dit leven het antwoord op ons waarom niet krijgen. Dit bijbelgedeelte kan ons bemoedigen. Ook al weten wij het antwoord niet, God gaat blijkbaar met ons een bewust gekozen weg. Wat een omweg voor ons lijkt, kan blijkbaar de weg van God zijn. God gaat met Zijn volk niet de eenvoudigste weg, maar wel de beste.

Vraag:

Geloof jij dat God jouw leven leidt?

Gebed:

Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan, Psalm 25.

De Omweg

Exodus 13: 17-18

Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken.

Achtergrond:

Eindelijk heeft de farao van Egypte het volk van Israël laten gaan. De kortste weg naar Kanaän loopt langs de zee. Dat is de meest logische route. In die tijd trok iedereen daarlangs. Abraham zal die weg genomen hebben en niet te vergeten: de zonen van Jacob.
Dan komt er een wonderlijk bevel van God. Ze moeten een andere weg nemen: door de woestijn. God heeft er een duidelijke reden voor. Voor het volk Israël zou het niet goed geweest zijn om na Egypte zo snel met nieuwe vijanden, de Filistijnen geconfronteerd te worden. Een omweg, een verblijf in de woestijn moet hen eerst vormen. God bepaalt de weg. Hij gaat ook een vreemde weg. En heeft daar Zijn redenen voor. Dit uitgebuite volk moet eerst genezen, voordat zij de confrontatie met anderen aankan. Vanaf het begin heeft de woestijnreis in het teken gestaan van Gods leiding en zorg.

Toepassing:

Waarom gaat God vaak een andere weg? Voor Israël geeft God een duidelijke reden. Maar vaak krijgen we in dit leven helemaal geen antwoord. Raadselachtig zijn de wegen soms die God ons laat gaan. Omwegen, die ons zelfs jaren kosten. We komen er tegen in opstand. We voelen ons verlaten en misleid.

De bijbel zegt, dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. David werd langs een omweg koning. Paulus kwam in Rome, maar niet nadat hij in Jeruzalem gevangen had gezeten en onderweg schipbreuk had geleden.
De Psalmen staan vol van vragen die kinderen van God aan God stelden. Het 'waarom' van Jezus is terug te vinden in de Psalmen. Die vragen zouden niet gesteld zijn als men er van overtuigd was geweest, dat God er niets mee te maken had.

Het kan best zijn, dat we in dit leven het antwoord op ons 'waarom' niet krijgen. Dit bijbelgedeelte kan ons bemoedigen. Ook al weten wij het antwoord niet, God gaat blijkbaar met ons een bewust gekozen weg. Wat een omweg voor ons lijkt, kan blijkbaar de weg van God zijn. God gaat met Zijn volk niet de eenvoudigste weg, maar wel de beste.

Vraag:

Geloof jij dat God jouw leven leidt?

Gebed:

'Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan', Psalm 25.

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

De Omweg

Exodus 13: 17-18

Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken.

Achtergrond:

Eindelijk heeft de farao van Egypte het volk van Israël laten gaan. De kortste weg naar Kanaän loopt langs de zee. Dat is de meest logische route. In die tijd trok iedereen daarlangs. Abraham zal die weg genomen hebben en niet te vergeten: de zonen van Jacob.
Dan komt er een wonderlijk bevel van God. Ze moeten een andere weg nemen: door de woestijn. God heeft er een duidelijke reden voor. Voor het volk Israël zou het niet goed geweest zijn om na Egypte zo snel met nieuwe vijanden, de Filistijnen geconfronteerd te worden. Een omweg, een verblijf in de woestijn moet hen eerst vormen. God bepaalt de weg. Hij gaat ook een vreemde weg. En heeft daar Zijn redenen voor. Dit uitgebuite volk moet eerst genezen, voordat zij de confrontatie met anderen aankan. Vanaf het begin heeft de woestijnreis in het teken gestaan van Gods leiding en zorg.

Toepassing:

Waarom gaat God vaak een andere weg? Voor Israël geeft God een duidelijke reden. Maar vaak krijgen we in dit leven helemaal geen antwoord. Raadselachtig zijn de wegen soms die God ons laat gaan. Omwegen, die ons zelfs jaren kosten. We komen er tegen in opstand. We voelen ons verlaten en misleid.

De bijbel zegt, dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. David werd langs een omweg koning. Paulus kwam in Rome, maar niet nadat hij in Jeruzalem gevangen had gezeten en onderweg schipbreuk had geleden.
De Psalmen staan vol van vragen die kinderen van God aan God stelden. Het waarom van Jezus is terug te vinden in de Psalmen. Die vragen zouden niet gesteld zijn als men er van overtuigd was geweest, dat God er niets mee te maken had.

Het kan best zijn, dat we in dit leven het antwoord op ons waarom niet krijgen. Dit bijbelgedeelte kan ons bemoedigen. Ook al weten wij het antwoord niet, God gaat blijkbaar met ons een bewust gekozen weg. Wat een omweg voor ons lijkt, kan blijkbaar de weg van God zijn. God gaat met Zijn volk niet de eenvoudigste weg, maar wel de beste.

Vraag:

Geloof jij dat God jouw leven leidt?

Gebed:

Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan, Psalm 25.

Dominee Arie van der Veer

Ik zorg voor jou!
Vogels maken zich niet druk over wat ze zullen eten of drinken, Ik zorg voor hen.
Jij bent veel meer waard!

Wees niet bezorgd, Ik zorg voor jou! Laat je maar dragen door Mijn liefde. Je mag Mij vertrouwen voor alles waar jij mee zit.

Er is geen zonde die Ik niet kan vergeven…
Er is geen nood waar Ik geen raad mee weet…
Er is geen zorg die Ik niet kan dragen…
Er is geen vraag waar Ik geen antwoord op heb…
Er is geen hart dat Ik niet kan vernieuwen…

Waarom zou je dan nog zelf blijven zitten met de zorgen die je belasten? Kom bij Mij als je vermoeid en belast bent, werp elke last op Mij, Ik geef je rust.

Laat al je zorgen, je angsten en boosheid los, Ik neem alles van je over. Ik draag jouw problemen,Ik geef jou overvloedig wat je nodig hebt en… Ik zal jou nooit met lege handen laten staan.

Mat.6:25,26,32,11:28, Fil.4:19, 1Petr.5:7

Ik kwam dit mooie gedicht ( van Betty Curti) tegen in een boekje van Corrie ten Boom:

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?’
Toen hoorde ik deze woorden:

‘Ik wil je helpen, o Mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen geef ze Mij,
op heel je weg door ’t leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.’
... Lees meerLees minder

Ik zorg voor jou!
Vogels maken zich niet druk over wat ze zullen eten of drinken, Ik zorg voor hen.
Jij bent veel meer waard!

Wees niet bezorgd, Ik zorg voor jou! Laat je maar dragen door Mijn liefde. Je mag Mij vertrouwen voor alles waar jij mee zit.

Er is geen zonde die Ik niet kan vergeven…
Er is geen nood waar Ik geen raad mee weet…
Er is geen zorg die Ik niet kan dragen…
Er is geen vraag waar Ik geen antwoord op heb…
Er is geen hart dat Ik niet kan vernieuwen…

Waarom zou je dan nog zelf blijven zitten met de zorgen die je belasten? Kom bij Mij als je vermoeid en belast bent, werp elke last op Mij, Ik geef je rust.

Laat al je zorgen, je angsten en boosheid los, Ik neem alles van je over. Ik draag jouw problemen,Ik geef jou overvloedig wat je nodig hebt en… Ik zal jou nooit met lege handen laten staan.

Mat.6:25,26,32,11:28, Fil.4:19, 1Petr.5:7

Ik kwam dit mooie gedicht ( van Betty Curti) tegen in een boekje van Corrie ten Boom:

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?’
Toen hoorde ik deze woorden:

‘Ik wil je helpen, o Mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen geef ze Mij,
op heel je weg door ’t leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.’

Ik zal er zijn

Exodus 3: 13-15

Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."' Ook zei hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: 'Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.' "

Achtergrond:

Bij de berg Sinaï wordt Mozes door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. Veertig jaar al weer woont hij in Midian. Mozes moet aan zijn volk gaan vertellen, dat God hen zal gaan bevrijden.
Mozes staat niet te trappelen van ongeduld. Zouden zijn volksgenoten hem wel geloven? Zouden ze niet vragen namens welke God hij spreekt? Wie garandeerde hen dat deze Mozes niet namens een of andere Egyptische God sprak? Trouwens, zouden ook de Joden zelf God nog wel kennen? Wat was de invloed van het schrikbewind van de Farao's de laatste veertig jaar geweest?
Mozes blijkt in ieder geval de Naam van God niet te kennen. Zijn vraag aan God is, wat hij moet zeggen als ze naar de naam van de God van zijn voorouders vragen. Dan maakt God Zijn naam bekend. "Ik ben de HERE."

Toepassing:

Mozes kende de naam van God niet. Het is de vraag of de Israëlieten in Egypte de naam van God nog wel kenden. Ook Gods volk kan de naam van God vergeten en God niet meer kennen. Hoe diep kan de duisternis van geestelijke slavernij zijn!

Jahwe staat er in het Hebreeuws. Een moeilijk te vertalen naam. Het betekent zoveel als: IK ZAL ER ZIJN. Een heel diepzinnige naam. Het volk mag op God rekenen: IK ZAL ER ZIJN. God is niet alleen een God van het verleden maar ook van het heden. Dat is de boodschap voor alle komende generaties.

In de bijbel is één boekje waarin de naam van God niet voorkomt. Het boekje Esther vertelt over het lot van de Joden in de Babylonische ballingschap.
De grote wiskundige Pascal kwam pas midden in zijn leven tot de ontdekking wie God is. Niet de God van filosofen, maar de God van Abraham, Isaak en Jacob, de vader van Jezus Christus.

Ook in onze dagen zijn er velen voor wie de machtige Naam van God totaal onbekend is. Toch is de naam van God er één voor alle generaties. God wil er mee aangeroepen worden. Zo wil Hij ook nu bekend staan: als de God DIE ER ZAL ZIJN. Je kunt op Hem rekenen.

Vraag:

Wat betekenen voor jou de namen van God? Zegt het je wat: HERE?

Gebed:

'Wij danken u HERE, voor Uw naam. Laat ons telkens weer ontdekken wie U werkelijk bent.'

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

Ik zal er zijn

Exodus 3: 13-15

Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. 

Achtergrond:

Bij de berg Sinaï wordt Mozes door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. Veertig jaar al weer woont hij in Midian. Mozes moet aan zijn volk gaan vertellen, dat God hen zal gaan bevrijden. 
Mozes staat niet te trappelen van ongeduld. Zouden zijn volksgenoten hem wel geloven? Zouden ze niet vragen namens welke God hij spreekt? Wie garandeerde hen dat deze Mozes niet namens een of andere Egyptische God sprak? Trouwens, zouden ook de Joden zelf God nog wel kennen? Wat was de invloed van het schrikbewind van de Faraos de laatste veertig jaar geweest?
Mozes blijkt in ieder geval de Naam van God niet te kennen. Zijn vraag aan God is, wat hij moet zeggen als ze naar de naam van de God van zijn voorouders vragen. Dan maakt God Zijn naam bekend. Ik ben de HERE.

Toepassing:

Mozes kende de naam van God niet. Het is de vraag of de Israëlieten in Egypte de naam van God nog wel kenden. Ook Gods volk kan de naam van God vergeten en God niet meer kennen. Hoe diep kan de duisternis van geestelijke slavernij zijn!

Jahwe staat er in het Hebreeuws. Een moeilijk te vertalen naam. Het betekent zoveel als: IK ZAL ER ZIJN. Een heel diepzinnige naam. Het volk mag op God rekenen: IK ZAL ER ZIJN. God is niet alleen een God van het verleden maar ook van het heden. Dat is de boodschap voor alle komende generaties.

In de bijbel is één boekje waarin de naam van God niet voorkomt. Het boekje Esther vertelt over het lot van de Joden in de Babylonische ballingschap. 
De grote wiskundige Pascal kwam pas midden in zijn leven tot de ontdekking wie God is. Niet de God van filosofen, maar de God van Abraham, Isaak en Jacob, de vader van Jezus Christus.

Ook in onze dagen zijn er velen voor wie de machtige Naam van God totaal onbekend is. Toch is de naam van God er één voor alle generaties. God wil er mee aangeroepen worden. Zo wil Hij ook nu bekend staan: als de God DIE ER ZAL ZIJN. Je kunt op Hem rekenen.

Vraag:

Wat betekenen voor jou de namen van God? Zegt het je wat: HERE?

Gebed:

Wij danken u HERE, voor Uw naam. Laat ons telkens weer ontdekken wie U werkelijk bent.

Dominee Arie van der Veer

God daalde neer

Exodus 3: 2-8

Eens dreef Mozes de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing...'

Achtergrond:

De farao had opdracht gegeven alle Joodse jongetjes, die geboren werden, te doden. Mozes' ouders hadden geprobeerd hun kind te verbergen. Maar dat lukte niet. Toen hebben zij hem aan de oever van de rivier de Nijl te vondeling gelegd. En daar wordt hij door een prinses gevonden. Ze adopteert hem.
Zo groeit Mozes op aan het hof van farao. Maar, als hij opkomt voor een volksgenoot en een Egyptenaar vermoordt, moet hij vluchten. Vervolgens komt hij in Midian terecht en wordt daar schaapherder. Veertig jaar lang leeft hij in de woestijn. Egypte is ver weg.
Maar in de woestijn verschijnt God aan hem. God heeft de ellende van Zijn volk gezien en het gejammer en geschreeuw van Zijn volk in de hemel gehoord. God gaat Zijn volk bevrijden. Hij zal het opnieuw naar Kanaän brengen. Met die boodschap moet Mozes terug naar Egypte.

Toepassing:

Het is goed om drie werkwoorden uit dit bijbelgedeelte te onthouden. Samen vormen zij het motief waarom God is neergedaald: Ik heb gezien, Ik heb gehoord, Ik weet.
Het staat namelijk niet op zichzelf. Dat God de ellende ziet en hoort komen we herhaaldelijk tegen in de bijbel. God is bewogen met mensen. Iedereen die schreeuwt om hulp vindt bij Hem een open oor en hart.
Van Jezus Christus wordt gezegd: 'Hij was een man die het lijden kende, en met ziekte vertrouwd was. Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam', Jesaja 53: 3,4.
Zit je ook in de woestijn? Maak jij een heel moeilijke periode door? Lees dan wie God werkelijk is en wat Hij doet. God geeft ontzettend veel om Zijn volk en daarom zal Hij het verlossen uit deze ellende.

Vraag:

Klopt dit beeld van een reddende God met hoe jij God ziet?

Gebed:

'Ja, HERE, dat wil ik onthouden: U ziet, U hoort, U weet. Ook alles van mij.'

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

God daalde neer

Exodus 3: 2-8

Eens dreef Mozes de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes! Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de HEER, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
De HEER zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing...

Achtergrond:

De farao had opdracht gegeven alle Joodse jongetjes, die geboren werden, te doden. Mozes ouders hadden geprobeerd hun kind te verbergen. Maar dat lukte niet. Toen hebben zij hem aan de oever van de rivier de Nijl te vondeling gelegd. En daar wordt hij door een prinses gevonden. Ze adopteert hem.
Zo groeit Mozes op aan het hof van farao. Maar, als hij opkomt voor een volksgenoot en een Egyptenaar vermoordt, moet hij vluchten. Vervolgens komt hij in Midian terecht en wordt daar schaapherder. Veertig jaar lang leeft hij in de woestijn. Egypte is ver weg. 
Maar in de woestijn verschijnt God aan hem. God heeft de ellende van Zijn volk gezien en het gejammer en geschreeuw van Zijn volk in de hemel gehoord. God gaat Zijn volk bevrijden. Hij zal het opnieuw naar Kanaän brengen. Met die boodschap moet Mozes terug naar Egypte.

Toepassing:

Het is goed om drie werkwoorden uit dit bijbelgedeelte te onthouden. Samen vormen zij het motief waarom God is neergedaald: Ik heb gezien, Ik heb gehoord, Ik weet.
Het staat namelijk niet op zichzelf. Dat God de ellende ziet en hoort komen we herhaaldelijk tegen in de bijbel. God is bewogen met mensen. Iedereen die schreeuwt om hulp vindt bij Hem een open oor en hart.
Van Jezus Christus wordt gezegd: Hij was een man die het lijden kende, en met ziekte vertrouwd was. Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam, Jesaja 53: 3,4.
Zit je ook in de woestijn? Maak jij een heel moeilijke periode door? Lees dan wie God werkelijk is en wat Hij doet. God geeft ontzettend veel om Zijn volk en daarom zal Hij het verlossen uit deze ellende.

Vraag:

Klopt dit beeld van een reddende God met hoe jij God ziet?

Gebed:

Ja, HERE, dat wil ik onthouden: U ziet, U hoort, U weet. Ook alles van mij.

Dominee Arie van der Veer

Weg uit de slavernij

Exodus 1: 8-22 (verkort)

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: 'De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld.
Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.' Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.

Achtergrond:

Het leven van de Israëlieten was in Egypte een hel geworden. Een nieuwe farao wilde niets meer weten van wat Jozef en zijn familie voor Egypte hadden betekend. Hij haatte dit vreemde volk. En besloot het te vernietigen.
Het boek Exodus, boek van de bevrijding en uittocht uit Egypte, begint met een beschrijving van de verschrikkelijke situatie waarin het volk van Israël zich bevond. Het was geen leven meer.
In het Oude Testament wordt aan deze slavernij vaak herinnerd. Nooit mogen de Israëlieten vergeten, dat zij ooit slaven waren. Dat God hen uit die slavernij met machtige hand verlost heeft. Nooit mogen zij opnieuw tot slavernij vervallen. Egypte wordt de aanduiding van elk diensthuis, van alle slavernij, van de macht van de zonde. Helaas is Israël in de geschiedenis vaak onderdrukt. Israël werd niet alleen bedreigd maar koos zelf voor vreemde heersers. Steeds weer is de vijand uit geweest op de vernietiging van dit volk. En elke keer opnieuw moest dit volk door God worden bevrijd.

Toepassing:

Er zijn allerlei vormen van slavernij. In onze tijd kennen we vooral geestelijke slavernij. Vele mensen zijn niet echt vrij, maar gebonden. Zondige gewoonten kunnen ons in de greep houden. Dan zijn we in feite slaven. We kunnen zelfs een gevangene zijn van onszelf. Egoïsme kan ons in de greep houden. Angst kan ook een heerser zijn. Angst voor de dood. Angst voor ziekte. Angst om te falen.

De Here Jezus zei in de synagoge van Nazareth (Lucas 4:17-21) dat de vrijlating van slaven in geestelijke zin Zijn roeping was, omdat God Hem 'gezonden heeft om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken'. De macht van 'Egypte' is groot. Maar Jezus is Heer!

Vraag:

Een heel volk was eigendom van de farao's. Wie of wat heeft het in ons leven voor het zeggen?

Gebed:

'Leer mij, o God, hoe ik als een bevrijd mens kan leven.'
... Lees meerLees minder

Weg uit de slavernij

Exodus 1: 8-22 (verkort)

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld.
Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.

Achtergrond:

Het leven van de Israëlieten was in Egypte een hel geworden. Een nieuwe farao wilde niets meer weten van wat Jozef en zijn familie voor Egypte hadden betekend. Hij haatte dit vreemde volk. En besloot het te vernietigen.
Het boek Exodus, boek van de bevrijding en uittocht uit Egypte, begint met een beschrijving van de verschrikkelijke situatie waarin het volk van Israël zich bevond. Het was geen leven meer. 
In het Oude Testament wordt aan deze slavernij vaak herinnerd. Nooit mogen de Israëlieten vergeten, dat zij ooit slaven waren. Dat God hen uit die slavernij met machtige hand verlost heeft. Nooit mogen zij opnieuw tot slavernij vervallen. Egypte wordt de aanduiding van elk diensthuis, van alle slavernij, van de macht van de zonde. Helaas is Israël in de geschiedenis vaak onderdrukt. Israël werd niet alleen bedreigd maar koos zelf voor vreemde heersers. Steeds weer is de vijand uit geweest op de vernietiging van dit volk. En elke keer opnieuw moest dit volk door God worden bevrijd.

Toepassing:

Er zijn allerlei vormen van slavernij. In onze tijd kennen we vooral geestelijke slavernij. Vele mensen zijn niet echt vrij, maar gebonden. Zondige gewoonten kunnen ons in de greep houden. Dan zijn we in feite slaven. We kunnen zelfs een gevangene zijn van onszelf. Egoïsme kan ons in de greep houden. Angst kan ook een heerser zijn. Angst voor de dood. Angst voor ziekte. Angst om te falen.

De Here Jezus zei in de synagoge van Nazareth (Lucas 4:17-21) dat de vrijlating van slaven in geestelijke zin Zijn roeping was, omdat God Hem gezonden heeft om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. De macht van Egypte is groot. Maar Jezus is Heer!

Vraag:

Een heel volk was eigendom van de faraos. Wie of wat heeft het in ons leven voor het zeggen?

Gebed:

Leer mij, o God, hoe ik als een bevrijd mens kan leven.

In veertig dagen door de woestijn

Deze week begint de 40 dagen tijd. We bereiden ons voor op Pasen. Een veel gebruikt beeld in de 40 dagentijd is de reis van Israël door woestijn..

Het volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn. De reis begon, nadat ze door God uit de slavernij waren bevrijd. De bevrijding begon spectaculair. Op alle mogelijke manieren liet God Zijn macht zien. Hij maakte zelfs door de zee een pad. Grotere steun kun je toch niet hebben. Toch lees je dat men keer op keer terug verlangde naar Egypte.

Hoe zwaar moet die reis geweest zijn. Wie wil er nu slaaf zijn! Wie verlangt er nu terug naar een periode van verdrukking! God ging met Zijn volk geen gemakkelijke weg. Het reisdoel was Kanaän, een rijk en welvarend land. Maar de weg er naar toe was bijna niet vol te houden.

Het volk klaagde. Niet één keer maar vele malen. Een paar keer ging men met zijn protest zelfs zover dat God niet langer bij dit volk wilde zijn. En toch kwam het altijd weer goed. God vergaf hun zonden. Ook luisterde Hij naar Mozes, die het diverse keren voor zijn volk opnam.

God leidde Zijn volk. Overdag was daar de wolkkolom, en ‘s nachts was er de vuurzuil die hen begeleidde en beschermde. God zorgde voor eten en drinken. Maar desondanks bleef het zwaar. Reizen door de woestijn is en blijft zwaar.

Zo is het ook met ons leven.

Het is opvallend hoe de bijbel ook zelf de woestijnreis als voorbeeld gebruikt. En bijna altijd heeft het die twee kanten: van Gods liefde maar ook van pijn, van overwinning, maar ook van strijd. De woestijn is en blijft een bijzondere plek.

De woestijn is ook een beproeving, een geloofstest. We moeten leren in geloof te wandelen.
In de wanhoop van ons leven in de woestijn worden we nederig, verliezen we onze trots. Beseffen we dat we het zelf niet kunnen.

Daarom ook die andere kant. Het brengt ons dichter tot God. We kunnen immers nergens heen, zonder hem zouden we verdwalen. En alleen met hem komen we thuis.

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

’s Morgens hoort U mijn stem.
’s Morgens leg ik mijn gebed voor U neer, en…
ik zie uit naar U,
ik zie uit naar Uw antwoord,
ik zie uit naar wat U gaat doen! (Ps. 5:4)

Als jij 's morgens wakker wordt en de gordijnen opent, ben Ik al bij je. Mijn licht schijnt bij je binnen, ook in je hart, om jou te verwarmen. Ik vul je hart met Mijn vrede, zodat je met een blij gevoel de dag kunt beginnen. Je bent niet alleen, Ik sla Mijn armen om je heen en Ik draag al jouw zorgen. (1Petr.5:7)

Ik hoor je als je tot Mij bidt; Elke zucht, elke vraag, al je gedachten zijn bij Mij bekend. Ik ken je door en door, jouw leven is veilig bij Mij. (Ps.139:1-5)
Wat er vandaag ook gebeuren zal, de hele dag door mag je Mij om hulp vragen en… uitzien… verwachten dat Ik er voor je zal zijn.

Weet, dat je Mijn kracht vrij zet door Mijn naam te noemen: 'Jezus!' Vertrouw maar op Mij; Ik ben jouw Redder, je Heelmeester, jouw Helper, jouw Vredevorst, jouw Vertrooster, de God die voorziet. Mijn namen vertellen wie Ik voor je wil zijn.

Je mag Mij zien én verwachten in alle situaties van je leven. Geef Mijn Woorden de prioriteit boven alles wat je zelf ziet en voelt. Je mag Mijn kracht en helende liefde in het leven roepen. (Rom. 4:17) Ook al zie je het nog niet, spreek Mijn woorden alsof je het al hebt ontvangen. Het geloof geeft jou de zekerheid dat de dingen die je verwacht, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. (Hebr.11:1)

Zie uit naar Mij, ga ervan uit dat Ik Mijn woord in jou tot een realiteit maak. Mijn woord is levend en krachtig.(2Kor.1:20, Hebr.4:12)
Als je Mijn woorden uitspreekt, zullen ze nooit leeg tot Mij terug keren. Neem Mijn woord in je mond, ze zullen zeker hun werk doen, ook in jou! (Jes.55:11) Wat Ik zeg en beloof, zál gebeuren. Ik verheug Mij in jou als je het van Mij verwacht, Ik laat nooit een bidder staan, Ik geef jou zo graag uit Mijn rijkdom wat je nodig hebt. (Fil.4:19)

Ook vandaag mag je genieten van Mijn nabijheid.
Je staat er niet alleen voor, bij elke stap ga Ik met je mee, en Ik omgeef jou met al Mijn liefde en zorg.
... Lees meerLees minder

’s Morgens hoort U mijn stem.
’s Morgens leg ik mijn gebed voor U neer, en…
ik zie uit naar U,
ik zie uit naar Uw antwoord,
ik zie uit naar wat U gaat doen! (Ps. 5:4)

Als jij s morgens wakker wordt en de gordijnen opent, ben Ik al bij je. Mijn licht schijnt bij je binnen, ook in je hart, om jou te verwarmen. Ik vul je hart met Mijn vrede, zodat je met een blij gevoel de dag kunt beginnen. Je bent niet alleen, Ik sla Mijn armen om je heen en Ik draag al jouw zorgen. (1Petr.5:7)

Ik hoor je als je tot Mij bidt; Elke zucht, elke vraag, al je gedachten zijn bij Mij bekend. Ik ken je door en door, jouw leven is veilig bij Mij. (Ps.139:1-5)
Wat er vandaag ook gebeuren zal, de hele dag door mag je Mij om hulp vragen en… uitzien… verwachten dat Ik er voor je zal zijn.

Weet, dat je Mijn kracht vrij zet door Mijn naam te noemen: Jezus! Vertrouw maar op Mij; Ik ben jouw Redder, je Heelmeester, jouw Helper, jouw Vredevorst, jouw Vertrooster, de God die voorziet. Mijn namen vertellen wie Ik voor je wil zijn.

Je mag Mij zien én verwachten in alle situaties van je leven. Geef Mijn Woorden de prioriteit boven alles wat je zelf ziet en voelt. Je mag Mijn kracht en helende liefde in het leven roepen. (Rom. 4:17) Ook al zie je het nog niet, spreek Mijn woorden alsof je het al hebt ontvangen. Het geloof geeft jou de zekerheid dat de dingen die je verwacht, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. (Hebr.11:1)

Zie uit naar Mij, ga ervan uit dat Ik Mijn woord in jou tot een realiteit maak. Mijn woord is levend en krachtig.(2Kor.1:20, Hebr.4:12) 
Als je Mijn woorden uitspreekt, zullen ze nooit leeg tot Mij terug keren. Neem Mijn woord in je mond, ze zullen zeker hun werk doen, ook in jou! (Jes.55:11) Wat Ik zeg en beloof, zál gebeuren. Ik verheug Mij in jou als je het van Mij verwacht, Ik laat nooit een bidder staan, Ik geef jou zo graag uit Mijn rijkdom wat je nodig hebt. (Fil.4:19)

Ook vandaag mag je genieten van Mijn nabijheid. 
Je staat er niet alleen voor, bij elke stap ga Ik met je mee, en Ik omgeef jou met al Mijn liefde en zorg.

Wekelijks op adem komen

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God: dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
Exodus 20:8-11 (NBV)Een stapje dichterbij
Met mijn kinderen stond ik een paar jaar geleden voor de ingang van een mooie Italiaanse kerk. Voordat we erin gingen, zei ik hun dat ze stil moesten zijn. Daarna liepen we naar binnen; onze voetstappen echoden in de ruimte. We keken rond en de kinderen waren al snel duidelijk overweldigd door de glans en glorie van alle schilderijen, beelden en brandende kaarsen. Maar de oudste zat iets dwars en fluisterde in mijn oor: 'Mama, wie slaapt er hier in deze kerk, omdat we zo zachtjes moeten doen?'

Ik vond het een grappige opmerking, maar de vraag zette mij wel aan het denken. De stilte in die koele kerk bracht rust en kalmte. De wereld leek even tot stilstand te komen, net alsof we een eeuwige tijd binnengestapt waren. In deze kerk was het al eeuwen rustig. De dag voor onze komst was het rustig, het moment dat wij er waren was het stil en de dag erna zou het opnieuw rustig zijn. De stilte was overdadig en ik kwam op adem.

Sinds dat moment probeer ik momenten van stilte in te plannen en dan God te zoeken, want ik heb ontdekt dat bij God stilte en rust te vinden is. Bij God vallen alle zorg, moeite en drukte weg.

Maar dat is niet zo makkelijk. Tijd is in deze maatschappij een schaars goed. De meesten van ons gaan maar door. Toch is rust een essentieel onderdeel van het leven. Een mens is zo gemaakt dat hij rust nodig heeft. Als we rusten, kan ons lichaam zich herstellen, slaat ons brein de belangrijkste zaken op en kunnen onze spieren zich ontspannen. Elke nacht mogen we rustig gaan slapen, in de wetenschap dat God over ons waakt. Hij sluimert niet, Hij slaapt niet (Psalm 121:3). Als we dan weer wakker worden, is dat een herleving op zichzelf.

Doen we dat niet – rusten we niet af en toe – dan breken we ons lichaam af, kan ons brein de zaken niet verwerken en worden we rusteloos. Denk aan de les van de fles: je kunt prima door een fles met helder water heen kijken. Maar als je een fles met een laagje zand erin goed schudt, wordt het water troebel. Dan kun je er niet meer doorheen kijken. Zo is het ook met ons leven: Als we maar blijven rennen, kunnen we niet meer helder denken. We zien de dingen niet meer scherp. Onze daden worden troebel. Rust en stilte zijn een vereiste om dingen helder te krijgen.

Niet voor niets gaf God via Mozes de sabbat als een van de belangrijkste leefregels. Het is een van de tekenen van het verbond, van de overeenkomst tussen God en het Joodse volk. Deze wekelijkse rustdag is een geschenk van God, omdat die ons goeddoet. Vergeet niet dat Hij de Schepper is – Hij heeft ons gemaakt en weet wat goed voor ons is. Hij rustte, na de schepping, ook Zelf uit. God gaf deze leefregel uit liefde, omdat Hij ziet dat we anders opbranden. De profeten wisten dat Israël, als het de sabbat niet in ere hield, andere goden zou gaan aanbidden. Het houden van de sabbat was een indicator van hoe het gesteld was met Israëls geloof en toewijding.

Terug naar ons. Vaak houdt ons drukke bestaan of ons ‘werken voor Hem’ ons zo bezig, dat het ons juist afhoudt van het gewoon bij Hem zijn. Terwijl God ons de rustdag cadeau heeft gegeven, om van Hem en het leven te genieten. En niet alleen aan ons, maar ook de dieren, de vreemdelingen en zelfs het land mogen rusten. Nu begint woensdag de vastentijd. Zie deze periode van inkeer en vasten als een manier om meer rust te nemen en stil te staan bij wat er werkelijk toe doet. En om je (opnieuw) bewust te worden van Zijn liefde.

© Jaag de liefde na (Marije Vermaas)Gebed
Goede God, dank dat U ons kent en voor ons zorgt. U weet wat goed voor ons is. Dank U wel dat we elke week rust mogen nemen, omdat het ons zo goeddoet. Help ons om andere schepselen ook deze rust te geven en gunnen. Wilt U in deze vastentijd speciaal tot ons spreken, als we ons leven tijdelijk eenvoudiger proberen te maken. Dank U wel. Amen.
... Lees meerLees minder

Moltalk

Ik wilde preken over de verzoeking van Jezus in de woestijn door de satan.
De vragen stapelden zich op. Was dat nu echt gebeurd of was het een droom, een soort visioen dat Jezus kreeg? Hoe zou de satan er hebben uit gezien? En hoe was het mogelijk dat Jezus op het ene moment in de woestijn was maar op het andere moment op het dak van de tempel? Jezus was toch echt mens geworden. En waar vind je een berg van waaraf je alle koninkrijken der aarde kunt zien?

Wees niet ongerust. Al die vragen zal ik in een preek niet aan de orde stellen. Maar ik had/heb ze wel.

Maar hoe kun je dan toch preken?
Want dat de satan het op Jezus gemunt had, geloof ik vast en zeker.
Maar hoe?

Ineens schoot mij een voorbeeld te binnen.
Zit ik als ik naar het programma ‘Wie is de mol?’ kijk, niet met soortgelijke vragen?
Er is er één in dat succesvolle programma, die er alleen maar op uit is om alles te verstieren, maar niemand weet wie het is.

Ees en ik zijn trouwe kijkers naar het programma ‘Wie is de mol?’ Het programma draait om een spel, waarbij de kandidaten moeten samenwerken om geld voor een pot te verdienen. Alleen het punt is dat dat Klaar om straks te gebruiken in de groep de mol is, die er op uit is alles uit de hand te laten lopen. De mol.

Maar niemand weet wie de mol is.
Natuurlijk heb je zo je gedachten. Maar vergis je niet. Ook al zijn het allemaal aardige mensen, er is er één die er alleen maar op uit is, dat de groep minder geld in de pot krijgt....de zaak te verzieken.

Allemaal aardige mensen...

Vroeger tekenden ze de duivel als een wezen met bokkenpoten en twee horens op het hoofd. Maar aangezien de duivel een gevallen engel is, kan hij er ook wel als een engel uitzien. Maar kunnen engelen ook niet verschijnen in de gedaante van een mens? Misschien is de duivel wel veel ‘gewoner’ dan ik denk? En daarom ook dichterbij dan ik denk.

Weer allemaal van die vragen!
Waar komt het kwaad vandaan?
En waarom lukt het geen mens om het kwaad in één keer uit te roeien?
Want elke keer duikt het op. In de maatschappij maar ook in m’n eigen hart.

De spelletjes in het programma ‘Wie is de mol” zijn vaak zo spannend en boeiend zijn dat ik vergeet om op te letten wie de mol is, en hoe hij/zij zijn werk doet.

Wat het spelletje mij ook leert dat het weinig zin heeft om na te denken over hoe de mol eruit ziet, maar wel heel belangrijk is te letten op wat hij doet: de boel verzieken.

Waar je ook van kunt leren is, dat het zin heeft om samen op te trekken. Een ‘bondje’ te sluiten. Maar let op: niet met de verkeerde...

Ik weet veel van de duivel niet.
Maar ik weet wel dat het kwaad nog altijd bestaat.
En dat de Bijbel ons oproept ons te wapenen.
En ook zegt dat de satan onder ons is.

Geniet er vanavond maar weer van.
Misschien dat je tv kijken zonde van je tijd vindt.
Toch valt er best wat te leren...

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

Moltalk

Ik wilde preken over de verzoeking van Jezus in de woestijn door de satan.
De vragen stapelden zich op. Was dat nu echt gebeurd of was het een droom, een soort visioen dat Jezus kreeg? Hoe zou de satan er hebben uit gezien? En hoe was het mogelijk dat Jezus op het ene moment in de woestijn was maar op het andere moment op het dak van de tempel? Jezus was toch echt mens geworden. En waar vind je een berg van waaraf je alle koninkrijken der aarde kunt zien?

Wees niet ongerust. Al die vragen zal ik in een preek niet aan de orde stellen. Maar ik had/heb ze wel.

Maar hoe kun je dan toch preken?
Want dat de satan het op Jezus gemunt had, geloof ik vast en zeker.
Maar hoe?

Ineens schoot mij een voorbeeld te binnen.
Zit ik als ik naar het programma ‘Wie is de mol?’ kijk, niet met soortgelijke vragen?
Er is er één in dat succesvolle programma, die er alleen maar op uit is om alles te verstieren, maar niemand weet wie het is.

Ees en ik zijn trouwe kijkers naar het programma ‘Wie is de mol?’ Het programma draait om een spel, waarbij de kandidaten moeten samenwerken om geld voor een pot te verdienen. Alleen het punt is dat dat Klaar om straks te gebruiken in de groep de mol is, die er op uit is alles uit de hand te laten lopen. De mol.

Maar niemand weet wie de mol is.
Natuurlijk heb je zo je gedachten. Maar vergis je niet. Ook al zijn het allemaal aardige mensen, er is er één die er alleen maar op uit is, dat de groep minder geld in de pot krijgt....de zaak te verzieken.

Allemaal aardige mensen...

Vroeger tekenden ze de duivel als een wezen met bokkenpoten en twee horens op het hoofd. Maar aangezien de duivel een gevallen engel is, kan hij er ook wel als een engel uitzien. Maar kunnen engelen ook niet verschijnen in de gedaante van een mens? Misschien is de duivel wel veel ‘gewoner’ dan ik denk? En daarom ook dichterbij dan ik denk.

Weer allemaal van die vragen!
Waar komt het kwaad vandaan?
En waarom lukt het geen mens om het kwaad in één keer uit te roeien?
Want elke keer duikt het op. In de maatschappij maar ook in m’n eigen hart.

De spelletjes in het programma ‘Wie is de mol” zijn vaak zo spannend en boeiend zijn dat ik vergeet om op te letten wie de mol is, en hoe hij/zij zijn werk doet.

Wat het spelletje mij ook leert dat het weinig zin heeft om na te denken over hoe de mol eruit ziet, maar wel heel belangrijk is te letten op wat hij doet: de boel verzieken.

Waar je ook van kunt leren is, dat het zin heeft om samen op te trekken. Een ‘bondje’ te sluiten. Maar let op: niet met de verkeerde...

Ik weet veel van de duivel niet.
Maar ik weet wel dat het kwaad nog altijd bestaat.
En dat de Bijbel ons oproept ons te wapenen.
En ook zegt dat de satan onder ons is.

Geniet er vanavond maar weer van.
Misschien dat je tv kijken zonde van je tijd vindt.
Toch valt er best wat te leren...

Dominee Arie van der Veer
... Lees meerLees minder

Meld je nog snel aan voor deze leuke workshop én steun het goede doel! ... Lees meerLees minder

Meld je nog snel aan voor deze leuke workshop én steun het goede doel!

God keek naar alles wat Hij
gemaakt had en het was heel goed
Genesis 1:31

Stel, je wint een nieuwe inrichting van je huis. Je mag alles helemaal zelf bepalen en geld speelt geen enkele rol.
Dan kies je toch precies die kleuren, stoffen en meubels waar jij blij van wordt? Zo schiep God de wereld! Als je nieuwsgierig naar Hem bent, kijk dan goed om je heen. En geniet van al dat moois!

Probeer vandaag iets van God te ervaren in de schepping en dank Hem ervoor.
... Lees meerLees minder

God keek naar alles wat Hij
gemaakt had en het was heel goed
Genesis 1:31 

Stel, je wint een nieuwe inrichting van je huis. Je mag alles helemaal zelf bepalen en geld speelt geen enkele rol. 
Dan kies je toch precies die kleuren, stoffen en meubels waar jij blij van wordt? Zo schiep God de wereld! Als je nieuwsgierig naar Hem bent, kijk dan goed om je heen. En geniet van al dat moois! 

Probeer vandaag iets van God te ervaren in de schepping en dank Hem ervoor.

... Lees meerLees minder

Eer aan de Schepper!

U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan.
Als U het duister spreidt, valt de nacht,
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
Psalm 104:19,20

Wat een mooi, lenteachtig weer.
Daar word je toch blij van?
Heb je de merel al horen zingen?
Wie heeft hem verteld dat de winterstilte voorbij is?
Wonderlijk om te zien hoe het langzaamaan voorjaar wordt in de natuur.
Eer aan de Schepper!

Het is de moeite waard om Psalm 104 in zijn geheel te lezen.
Het is een prachtige lofzang op de schepping.
Als je door de ogen van de dichter naar de schepping kijkt, word je stil van ontzag.

Wij vinden het heel gewoon dat de dag weer overgaat in de nacht.
En het is voor ons vanzelfsprekend dat de zon ’s morgens opkomt.
Zo gaat dat immers altijd.
En zoals elk jaar wordt het na de winter weer lente.
De vogels zingen in de komende maanden het hoogste lied.
En straks worden ze stil, omdat het broedseizoen voorbij is.
Elk jaar hetzelfde patroon.

De ooievaar aan de hemel,
de tortelduif en de gierzwaluw
kennen de tijd van hun trek …

lezen we in Jeremia 8:7.
Die regelmaat van de seizoenen is wonderlijk mooi.
De schepping is geen chaos van toevalligheden.
In Gods werk heerst orde en onderlinge samenhang.
Alles en iedereen heeft zijn plaats, zijn tijd en zijn doel.
Kijk eens naar vers 23 van Psalm 104:

De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond.

Zonder erbij na te denken laten we ons leiden door de regelmaat die God in de schepping heeft gelegd.
Ook de mensen die niet geloven, gebruiken de nacht die God hen geeft om uit te rusten!
We tellen de dagen, de maanden, de jaren.
We kijken vandaag misschien weer in onze agenda.
Het is maandag, zoals het elke week weer maandag wordt.
Maar het is God die de tijden vastlegde.

U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan.

Psalm 104 bepaalt ons erbij dat niets in de schepping buiten God om gaat.
De leeuw die op jacht gaat, de steenbokken in de bergen, de zeedieren…
God is niet alleen de Schepper, maar ook de Onderhouder van de hemel en de aarde.
God heeft alles in zijn hand!
De dichter van de psalm is vervuld met ontzag.
Hij prijst God om zijn grootheid.

En dan te bedenken dat deze God ónze God is!
Laten ook wij Hem de eer brengen die Hij verdient.
Deze week mogen we weer voor Hém, onze Schepper leven, op de plaats die Hij ons geeft.

Gebed: Vader, machtige Schepper, dank U dat ik uw macht mag ervaren in het prille voorjaar. Wat een geruststelling dat niets in de schepping buiten U omgaat. Help mij om steeds op U te vertrouwen en U te eren met mijn leven. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Wat een mooie dag!
Licht valt door de ruiten.
God klopt bij ons aan.
Neemt ons mee naar buiten.

Wat een mooie dag.
Iedereen wordt wakker.
Alles krijgt weer kleur.
Alle mensen lachen.
God maakt alles nieuw!

God woont bij de mensen en het is een feest voor iedereen.
God geeft al het goede van zijn koninkrijk voor iedereen.

Op die gouden dag
hoef je niet te wachten.
Elke goede daad
laat de boodschap achter:
God maakt alles nieuw!

God woont bij de mensen en het is een feest, voor iedereen.
God geeft al het goede van zijn koninkrijk, voor iedereen.

God woont bij ons,
woont bij jou,
woont bij mij.

Onze God leeft in ons,
leeft in jou,
leeft in mij.

En het feest gaat maar door,
we vergeten de tijd.
Waar Gods liefde regeert,
is de hemel een feit.

Schrijvers voor Gerechtigheid
... Lees meerLees minder

Feest van Genade

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren,
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt.

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde,
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus, kijk, de deur staat voor ons open.
God roept ons binnen.

Het is een feest van genade.
Het is een feest.
God roept ons naar huis.
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis,
Kom naar huis,
Kom naar huis.

Stop met wat je doet.
God de Vader roept.
Hij ziet naar je uit.
Dus kom naar huis,
kom naar huis,
kom naar huis.

Ik kom naar huis,
Ik kom naar huis,
Ik kom naar huis!

Copyright © 2016 Thankyou Music & Rob Buis & Matthijn Buwalda
... Lees meerLees minder

Feest van Genade

Alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn zoon gaf en wie in Hem gelooft
gaat niet verloren,
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt.

Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde,
om ons te redden, te redden van onszelf.
Dus, kijk, de deur staat voor ons open.
God roept ons binnen.

Het is een feest van genade.
Het is een feest.
God roept ons naar huis.
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis,
Kom naar huis,
Kom naar huis.

Stop met wat je doet.
God de Vader roept.
Hij ziet naar je uit.
Dus kom naar huis,
kom naar huis, 
kom naar huis.

Ik kom naar huis,
Ik kom naar huis, 
Ik kom naar huis!

Copyright © 2016 Thankyou Music & Rob Buis & Matthijn Buwalda

Thuis bij God

Zelfs de ​mus​ vindt een ​huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw ​altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn ​koning​ en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw ​huis,
gedurig mogen zij u loven.
Psalm 84:4,5

De dichter van Psalm 84 verlangt met heel zijn hart naar Gods huis.
Hij zou er willen wonen!
Hij is jaloers op de mensen die in de tempel werken, zoals de priesters en de Levieten.
Hij kan zich niets heerlijkers voorstellen dan steeds in Gods nabijheid te zijn en Hem te loven, heel de dag!

Kijk eens naar de vogeltjes, zoals de mussen en de zwaluwen.
Onbevangen maken zij hun nestjes onder het dak van de tempel.
In de beschutting van Gods woning schuilen ze voor gevaren.

Onze kerkgebouwen hebben niet de betekenis die de tempel vroeger had.
Gods nabijheid is niet afhankelijk van een gebouw.
In de kerk is God niet dichter bij ons dan thuis of elders.
God woont in ons hart.
En zijn nabijheid is nog nét zo heerlijk als in de tijd van Psalm 84!

Zoals een vogel nestelt onder het tempeldak, zo mogen wij schuilen bij God.
We mogen Hem opzoeken met alles wat ons bezighoudt.
Bij Hem vinden we troost en bescherming.
We mogen ons warmen in zijn liefde en zorg.
Hij is altijd dichtbij.

Maar het wonen bij God zal nog veel concreter, veel mooier worden.
Onze geliefden die al bij God zijn, mogen ervaren hoe heerlijk en veilig het daar is.
Vooral als ons aardse leven moeilijk is, kunnen we verlangend uitkijken naar Gods huis, de hemel.
Dan zeggen we: ‘Kwam Jezus maar terug …’
‘Hoe lang zal het nog duren voor God mij roept?’

Wonen onder Gods dak is het toekomstperspectief voor ieder die in Hem gelooft.
We mogen thuis zijn bij God. Nu nog in een onveilige wereld.
Een wereld waarin veel gevaren dreigen voor Gods kinderen.
Maar straks in een volmaakte wereld, waar we Hem ‘gedurig mogen loven’!

Gelukkig wie wonen in uw ​huis …

Gebed: Dank U dat ik bij U mag schuilen, Vader. Bij U vind ik liefde en bescherming, ook als ik dit in mijn aardse leven moet missen.
Geef dat ik nooit vergeet dat ik U mag opzoeken met alles wat mij bezighoudt. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Thuis bij God

Zelfs de ​mus​ vindt een ​huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw ​altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn ​koning​ en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw ​huis,
gedurig mogen zij u loven.
Psalm 84:4,5

De dichter van Psalm 84 verlangt met heel zijn hart naar Gods huis.
Hij zou er willen wonen!
Hij is jaloers op de mensen die in de tempel werken, zoals de priesters en de Levieten.
Hij kan zich niets heerlijkers voorstellen dan steeds in Gods nabijheid te zijn en Hem te loven, heel de dag!

Kijk eens naar de vogeltjes, zoals de mussen en de zwaluwen.
Onbevangen maken zij hun nestjes onder het dak van de tempel.
In de beschutting van Gods woning schuilen ze voor gevaren.

Onze kerkgebouwen hebben niet de betekenis die de tempel vroeger had.
Gods nabijheid is niet afhankelijk van een gebouw.
In de kerk is God niet dichter bij ons dan thuis of elders.
God woont in ons hart.
En zijn nabijheid is nog nét zo heerlijk als in de tijd van Psalm 84!

Zoals een vogel nestelt onder het tempeldak, zo mogen wij schuilen bij God. 
We mogen Hem opzoeken met alles wat ons bezighoudt.
Bij Hem vinden we troost en bescherming.
We mogen ons warmen in zijn liefde en zorg.
Hij is altijd dichtbij.

Maar het wonen bij God zal nog veel concreter, veel mooier worden.
Onze geliefden die al bij God zijn, mogen ervaren hoe heerlijk en veilig het daar is.
Vooral als ons aardse leven moeilijk is, kunnen we verlangend uitkijken naar Gods huis, de hemel. 
Dan zeggen we: ‘Kwam Jezus maar terug …’
‘Hoe lang zal het nog duren voor God mij roept?’

Wonen onder Gods dak is het toekomstperspectief voor ieder die in Hem gelooft. 
We mogen thuis zijn bij God. Nu nog in een onveilige wereld.
Een wereld waarin veel gevaren dreigen voor Gods kinderen.
Maar straks in een volmaakte wereld, waar we Hem ‘gedurig mogen loven’!

Gelukkig wie wonen in uw ​huis …

Gebed: Dank U dat ik bij U mag schuilen, Vader. Bij U vind ik liefde en bescherming, ook als ik dit in mijn aardse leven moet missen.
Geef dat ik nooit vergeet dat ik U mag opzoeken met alles wat mij bezighoudt. Amen.

Grace

... Lees meerLees minder

Ik leef in jou!
Je bent nooit alleen.
Ik leef in je hart,
jouw lichaam is Mijn woonplaats
waar Ik zo graag verblijf.

Waar je bent, Ik ga met je mee,
wat je ook doet, Ik ben er voor jou.
Als je Mijn hulp nodig hebt, kun je het zo aan Mij vragen.
Als je ergens mee zit, dan luister Ik vol aandacht naar jou.

Elk moment mag je leven uit Mijn kracht,
Mijn mogelijkheden staan tot jouw beschikking,
Ik geef je zo graag van Mijzelf,
alles wat Ik voor jou aan het kruis heb volbracht,
deel Ik met jou.
Ik verheug Mij als je het van Mij verwacht,
en Ik in jou mag doen wat je zelf niet kunt.

Mijn liefde raakt je aan
in de kern van je bestaan.
Ik ben betrokken bij heel jouw doen en laten,
Ik breng jou tot je doel en bestemming.

Leef elk moment met Mij,
wees kinderlijk afhankelijk van Mij,
en koninklijk onafhankelijk van mensen.

Ik maak je stralend en blij
en Ik laat je verwonderen hoe Mijn volmaakte leven
zich in jou ontvouwt en openbaart,
Ik laat jou schitteren tot eer van Mijn naam.

(Jes.60:1, 1 Kor. 6:19, 2Kor.5:17, Gal. 2:20)
... Lees meerLees minder

Ik leef in jou!
Je bent nooit alleen.
Ik leef in je hart,
jouw lichaam is Mijn woonplaats
waar Ik zo graag verblijf.

Waar je bent, Ik ga met je mee,
wat je ook doet, Ik ben er voor jou.
Als je Mijn hulp nodig hebt, kun je het zo aan Mij vragen.
Als je ergens mee zit, dan luister Ik vol aandacht naar jou.

Elk moment mag je leven uit Mijn kracht,
Mijn mogelijkheden staan tot jouw beschikking,
Ik geef je zo graag van Mijzelf,
alles wat Ik voor jou aan het kruis heb volbracht,
deel Ik met jou.
Ik verheug Mij als je het van Mij verwacht,
en Ik in jou mag doen wat je zelf niet kunt.

Mijn liefde raakt je aan
in de kern van je bestaan.
Ik ben betrokken bij heel jouw doen en laten,
Ik breng jou tot je doel en bestemming.

Leef elk moment met Mij,
wees kinderlijk afhankelijk van Mij,
en koninklijk onafhankelijk van mensen.

Ik maak je stralend en blij
en Ik laat je verwonderen hoe Mijn volmaakte leven
zich in jou ontvouwt en openbaart,
Ik laat jou schitteren tot eer van Mijn naam.

(Jes.60:1, 1 Kor. 6:19, 2Kor.5:17, Gal. 2:20)

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Johannes 7:37
... Lees meerLees minder

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Johannes 7:37

Ik ken jou, Ik ben er, en Ik zal er altijd voor je zijn.
Ik weet van al je zorgen,
bij Mij ben je geborgen,
Ik ben de oplossing voor elk probleem.

Ik ben een Meester in het vernieuwen
van hoop voor je ziel.
En op elk moment woon Ik in je hart,
om jou liefdevol te geven wat je nodig hebt!

Als Mijn liefde jouw leven aanraakt,
veranderen…
zorgen in mogelijkheden,
wanhoop in hoop,
beschadiging in herstel,
moedeloosheid in kracht,
schuld in vergeving,
onrust in rust.

Leun maar op Mij,
steun op Mijn kracht en mogelijkheden,
en zie uit naar wat Ik doe in jouw leven.

Ik omring je met Mijn zorgende liefde,
Ik draag je in Mijn sterke armen,
en Mijn hart is groot genoeg,
voor alles waar jij mee zit.

Alles wat koud en bitter is in je leven,
wordt ontdooid door de kracht van Mijn liefde.
Ik breng jouw leven tot bloei,
je leven is geworteld in Mij.
Jij mag opgroeien als een stralend kind van de Vader.

Jes.40:29, 43:18-19, Kol. 1:14, 2, 7
... Lees meerLees minder

Ik ken jou, Ik ben er, en Ik zal er altijd voor je zijn.
Ik weet van al je zorgen,
bij Mij ben je geborgen,
Ik ben de oplossing voor elk probleem.

Ik ben een Meester in het vernieuwen 
van hoop voor je ziel.
En op elk moment woon Ik in je hart,
om jou liefdevol te geven wat je nodig hebt!

Als Mijn liefde jouw leven aanraakt, 
veranderen…
zorgen in mogelijkheden,
wanhoop in hoop, 
beschadiging in herstel,
moedeloosheid in kracht,
schuld in vergeving,
onrust in rust.

Leun maar op Mij, 
steun op Mijn kracht en mogelijkheden, 
en zie uit naar wat Ik doe in jouw leven.

Ik omring je met Mijn zorgende liefde,
Ik draag je in Mijn sterke armen,
en Mijn hart is groot genoeg,
voor alles waar jij mee zit.

Alles wat koud en bitter is in je leven,
wordt ontdooid door de kracht van Mijn liefde.
Ik breng jouw leven tot bloei,
je leven is geworteld in Mij.
Jij mag opgroeien als een stralend kind van de Vader.

Jes.40:29, 43:18-19, Kol. 1:14, 2, 7

De liefde wint!

www.youtube.com/watch?v=3kK4oc_YM3sKees Kraayenoord - De liefde wint + lyrics
... Lees meerLees minder

Video image

Comment on Facebook

💕Je bent zo onvoorwaardelijk geliefd💕 ... Lees meerLees minder

💕Je bent zo onvoorwaardelijk geliefd💕

~De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen jaloersheid en is niet egoïstisch. Ze is niet beledigend en laat zich niet boos maken. Het kwade rekent zij niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. De liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles.
I n a l l e s v o l h a r d t ze.
Ons resten geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de LIEFDE-1 Korinthe 13~
... Lees meerLees minder

~De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen jaloersheid en is niet egoïstisch. Ze is niet beledigend en laat zich niet boos maken. Het kwade rekent zij niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. De liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles. 
I n a l l e s v o l h a r d t ze.
Ons resten geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de LIEFDE-1 Korinthe 13~

Voorjaarsworkshop

Doe mee met deze superleuke workshop en steun het goede doel!
... Lees meerLees minder

Voorjaarsworkshop

Doe mee met deze superleuke workshop en steun het goede doel!

Ik ben Gods geliefde

“Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat de mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben! Niemand kan me dat afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten.
Ik kan Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.”
... Lees meerLees minder

Ik ben Gods geliefde

“Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat de mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben! Niemand kan me dat afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten.
Ik kan Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.”

God neemt je bij de hand

De dag zal komen – ​spreekt de HEER​ – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw ​verbond​ sluit, een ander ​verbond​ dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit ​Egypte​ weg te leiden.
Jeremia 31:31

De Israëlieten werden in Egypte als slaven onderdrukt.
Ze dachten dat God hun roepen niet hoorde.
De jaren gingen voorbij en de nood was groot.
Maar toen zocht God Mozes op en zei: Ik heb het klagen van mijn kinderen gehoord. Het wordt tijd dat er wat gebeurt! (Exodus 3:7)
Mozes moest naar de farao gaan.
De farao, die als een god werd vereerd.
Maar de HEER presenteerde zich aan de farao als de Almachtige met wie niet te spotten viel!
En tegelijk liet God zich aan zijn volk kennen als een liefdevolle Vader.
Hoe ontroerend veelzeggend was de boodschap die Mozes aan de farao moest brengen!
God zei tegen Mozes: (Exodus 4:22):

En dan moet jij tegen de ​farao​ zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn ​eerstgeboren​ zoon.”

De farao liep stuk op Gods majesteit, terwijl het volk Israël door God de Vader gered werd!
Ze hadden het niet eens door.
De profeet Jeremia moest de Israëlieten er eeuwen later aan herinneren dat ze de God versmaad hadden die hen als een Vader bij de hand had genomen…

Zo treedt de Here op als zijn kinderen in nood zijn.
Ze mogen Gods vaderliefde leren kennen.
God neemt hen bij de hand.
Zelfs als ze tegenstribbelen, grijpt God hen vast om hen te redden.
We zien het bijvoorbeeld gebeuren bij Lot, de neef van Abraham.
God zou de goddeloze stad Sodom vernietigen, maar Hij stuurde engelen om Lot en zijn gezin te redden.
Maar o, wat was het moeilijk om Lot mee te krijgen.
Hij bleef maar aarzelen en kon zijn bezittingen niet loslaten.
Op een gegeven moment grepen de engelen Lot bij de hand en trokken hem letterlijk mee uit een levensgevaarlijke situatie! (Genesis 19)

God is niet veranderd.
De Here Jezus heeft ons leren bidden: ‘Onze Vader…’
Hoe vaak heeft God óns bij de hand genomen om ons te beschermen, zonder dat we het ons gerealiseerd hebben?
Hoe vaak heeft Hij ons meegetrokken, terwijl we aarzelden en tegenstribbelden.
Lieve broers en zussen, laten we ook deze week op onze Vader vertrouwen en ons overgeven aan zijn liefdevolle leiding.

Gebed: HEER, dank U dat U mijn Vader wilt zijn. Wilt U mij bij de hand nemen en mij leiden, ook als ik zo dwaas ben om tegen te stribbelen. Houd mij vast, HEER, Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Herhaalrecept

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:4-9 (NBV)Een stapje dichterbij
Eén keer per jaar ga ik ter controle langs bij mijn specialist voor de chronische aandoening die ik heb. Omdat ik al heel lang geen klachten meer heb, sta ik meestal na een kort gesprekje weer buiten, met een herhaalrecept waar ik weer een jaar mee vooruit kan. Het zijn medicijnen die ik iedere dag moet slikken, maar daar heb ik geen problemen mee. Ik ben er alleen maar dankbaar voor, omdat ik er baat bij heb en weet wat de gevolgen zijn als ik ze niet inneem.

Bovenstaande tekst is voor mij ook zo’n soort 'herhaalrecept', maar dan tegen chronische bezorgdheid. Ik kan mijn dagen vullen met alles waar ik me zorgen over maak. Als ik niet doe wat hier staat, lig ik 's nachts regelmatig uren wakker en is mijn vrede ver te zoeken. Daarom ben ik blij met dit voorschrift van mijn grote Heelmeester.

Al vind ik het begin in eerste instantie wel wat verwarrend: me verheugen? Dat is toch niet het eerste waar ik aan denk als ik een hart vol zorgen heb. Als ik verder lees, begrijp ik het wel, want er staat: De Heer is nabij. God is niet ver weg, Hij houdt Zich niet afzijdig. Wat een bemoediging! God weet van mijn zorgen. Die hoef ik ook niet te ontkennen. Waar het om gaat, is dat ik ze bij Hem breng en er niet zelf mee blijf tobben.

Ik kwam laatst een mooie uitspraak tegen: 'Bezorgdheid is een gesprek dat je met jezelf voert over dingen die je niet kunt veranderen. Gebed is een gesprek dat je met God voert over dingen die Hij kan veranderen.' Als je dat zo leest, lijkt het zo simpel. Toch moet ik iedere keer bewust de knop omzetten van tobben naar bidden. Maar ik doe het wel, net zo goed als dat ik tweemaal daags mijn medicijnen inneem. Iedere dag breng ik al mijn zorgen bij Hem, zo vaak als nodig is.

Daarnaast neem ik ruim de tijd om God te danken voor zijn trouw en liefde, en voor alle redenen die ik heb om dankbaar te zijn. Begin dit jaar ben ik begonnen met een 'dankschrift'. Iedere dag schrijf ik daarin een of meer dingen op waar ik die dag dankbaar voor ben. Het helpt mij om daar concreet mee bezig te zijn.

Tegenwoordig krijg je bij je arts behalve pillen steeds vaker ook een leefstijl-advies mee over zaken als voeding, gewicht, beweging en rust. Daar valt namelijk heel wat gezondheidswinst mee te behalen. Het laatste gedeelte van deze tekst zou je kunnen zien als een soort geestelijk leefstijl-advies: Richt je aandacht op goede, opbouwende zaken en breng in praktijk wat er in Gods Woord staat. De gezondheidswinst daarvan is minstens even groot: dan zal de vrede van God ons hart en onze gedachten bewaren in Christus Jezus.

Een beter advies kunnen we niet krijgen!

Door: Connie van de Velde
... Lees meerLees minder

Herhaalrecept

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:4-9 (NBV)
 

 
Een stapje dichterbij
Eén keer per jaar ga ik ter controle langs bij mijn specialist voor de chronische aandoening die ik heb. Omdat ik al heel lang geen klachten meer heb, sta ik meestal na een kort gesprekje weer buiten, met een herhaalrecept waar ik weer een jaar mee vooruit kan. Het zijn medicijnen die ik iedere dag moet slikken, maar daar heb ik geen problemen mee. Ik ben er alleen maar dankbaar voor, omdat ik er baat bij heb en weet wat de gevolgen zijn als ik ze niet inneem.

Bovenstaande tekst is voor mij ook zo’n soort herhaalrecept, maar dan tegen chronische bezorgdheid. Ik kan mijn dagen vullen met alles waar ik me zorgen over maak. Als ik niet doe wat hier staat, lig ik s nachts regelmatig uren wakker en is mijn vrede ver te zoeken. Daarom ben ik blij met dit voorschrift van mijn grote Heelmeester.

Al vind ik het begin in eerste instantie wel wat verwarrend: me verheugen? Dat is toch niet het eerste waar ik aan denk als ik een hart vol zorgen heb. Als ik verder lees, begrijp ik het wel, want er staat: De Heer is nabij. God is niet ver weg, Hij houdt Zich niet afzijdig. Wat een bemoediging! God weet van mijn zorgen. Die hoef ik ook niet te ontkennen. Waar het om gaat, is dat ik ze bij Hem breng en er niet zelf mee blijf tobben.

Ik kwam laatst een mooie uitspraak tegen: Bezorgdheid is een gesprek dat je met jezelf voert over dingen die je niet kunt veranderen. Gebed is een gesprek dat je met God voert over dingen die Hij kan veranderen. Als je dat zo leest, lijkt het zo simpel. Toch moet ik iedere keer bewust de knop omzetten van tobben naar bidden. Maar ik doe het wel, net zo goed als dat ik tweemaal daags mijn medicijnen inneem. Iedere dag breng ik al mijn zorgen bij Hem, zo vaak als nodig is.

Daarnaast neem ik ruim de tijd om God te danken voor zijn trouw en liefde, en voor alle redenen die ik heb om dankbaar te zijn. Begin dit jaar ben ik begonnen met een dankschrift. Iedere dag schrijf ik daarin een of meer dingen op waar ik die dag dankbaar voor ben. Het helpt mij om daar concreet mee bezig te zijn.

Tegenwoordig krijg je bij je arts behalve pillen steeds vaker ook een leefstijl-advies mee over zaken als voeding, gewicht, beweging en rust. Daar valt namelijk heel wat gezondheidswinst mee te behalen. Het laatste gedeelte van deze tekst zou je kunnen zien als een soort geestelijk leefstijl-advies: Richt je aandacht op goede, opbouwende zaken en breng in praktijk wat er in Gods Woord staat. De gezondheidswinst daarvan is minstens even groot: dan zal de vrede van God ons hart en onze gedachten bewaren in Christus Jezus.

Een beter advies kunnen we niet krijgen!

Door: Connie van de Velde

1 Een lied.
Alle mensen op aarde,
juich voor de Heer!
2 Dien de Heer met blijdschap.
Kom vrolijk zingend naar Hem toe.
3 Geef toe dat de Heer God is.
Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem.
We zijn zijn volk, zijn schapen, en Hij is onze Herder.
4 Ga met een danklied zijn poorten binnen.
Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom.
Prijs de Heer! Dank Hem!
5 Want de Heer is goed.
Zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw houdt nooit op.

(Psalm 100 | BasisBijbel)
... Lees meerLees minder

1 Een lied.
Alle mensen op aarde,
juich voor de Heer!
2 Dien de Heer met blijdschap.
Kom vrolijk zingend naar Hem toe.
3 Geef toe dat de Heer God is.
Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem.
We zijn zijn volk, zijn schapen, en Hij is onze Herder.
4 Ga met een danklied zijn poorten binnen.
Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom.
Prijs de Heer! Dank Hem!
5 Want de Heer is goed.
Zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw houdt nooit op.

(Psalm 100 | BasisBijbel)

Ik ben bij je, altijd. Ik heb je hele leven in Mijn hand.
Ook als jij je afvraagt wat de toekomst zal brengen, Ik heb het allerbeste met je voor. Wat er ook gebeuren mag, je bent veilig bij Mij, jouw leven is met Christus verborgen in God. (Kol.3:3)

Richt je aandacht op Mij en niet op de gebeurtenissen in de wereld. Laat je niet in verwarring brengen door wat anderen zeggen (over een situatie.) Mijn lieve kind, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik ben toch bij je? In Mijn nabijheid komt je ziel tot rust. Ik geef je Mijn vrede, zoals de wereld die niet geven kan. Mijn vrede is als een beschermende muur om je heen, waarop alle negatieve gedachten die op je afstormen afketsen. (Ps.62:2,6, Joh.14:27, Fil.4:7)

Zie uit naar Mij, wees je ervan bewust dat Ik overal mee naar toe ga, want Ik woon immers door Mijn Geest in je hart. Ik heb je Mijn Geest gegeven, niet de geest van de wereld, zodat je weet wat Ik je in genade heb geschonken. (1Kor.2:12)

De Heilige Geest is een tedere Trooster en de beste Onderwijzer: Hij brengt Mijn woorden in jouw herinnering en Hij laat je begrijpen wat Ik heb gezegd en wat Mijn bedoeling is met jouw leven.

Wat de wereld ook te bieden heeft, daar vind je niet de voldoening en zekerheden waar je zo naar verlangt. Luister naar Mij, Mijn kind, en je ziel zal leven, echt léven, Mijn kwaliteit van leven! Laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed die Ik geef. Mijn Woord geeft je houvast. Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen en er zeker van zijn dat Ik Mijn woorden waar maak, ook in jouw leven! (Jes.55:3,11, Joh.10:10, 14:26,27,2Kor.1:20)

Ik denk aan jou, de hele dag door, denk jij aan Mij?
Bedenk welke gedachten Ik over je koester, dat geeft je blijdschap, rust en stabiliteit. (Fil.4:8)
Ik koester gedachten over jou van vrede, en niet van onheil. Ik heb jouw geluk voor ogen en Ik heb een prachtig plan voor jouw leven.
Ik geef je Mijn hoopvolle toekomst! (Jer. 29:11)

Mijn oog rust op jou! Mijn liefdevolle zorg gaat altijd naar je uit, jij bent Mijn geliefde kind. (Ps.32:8)
... Lees meerLees minder

Ik ben bij je, altijd. Ik heb je hele leven in Mijn hand. 
Ook als jij je afvraagt wat de toekomst zal brengen, Ik heb het allerbeste met je voor. Wat er ook gebeuren mag, je bent veilig bij Mij, jouw leven is met Christus verborgen in God. (Kol.3:3)

Richt je aandacht op Mij en niet op de gebeurtenissen in de wereld. Laat je niet in verwarring brengen door wat anderen zeggen (over een situatie.) Mijn lieve kind, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik ben toch bij je? In Mijn nabijheid komt je ziel tot rust. Ik geef je Mijn vrede, zoals de wereld die niet geven kan. Mijn vrede is als een beschermende muur om je heen, waarop alle negatieve gedachten die op je afstormen afketsen. (Ps.62:2,6, Joh.14:27, Fil.4:7)

Zie uit naar Mij, wees je ervan bewust dat Ik overal mee naar toe ga, want Ik woon immers door Mijn Geest in je hart. Ik heb je Mijn Geest gegeven, niet de geest van de wereld, zodat je weet wat Ik je in genade heb geschonken. (1Kor.2:12)

De Heilige Geest is een tedere Trooster en de beste Onderwijzer: Hij brengt Mijn woorden in jouw herinnering en Hij laat je begrijpen wat Ik heb gezegd en wat Mijn bedoeling is met jouw leven.

Wat de wereld ook te bieden heeft, daar vind je niet de voldoening en zekerheden waar je zo naar verlangt. Luister naar Mij, Mijn kind, en je ziel zal leven, echt léven, Mijn kwaliteit van leven! Laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed die Ik geef. Mijn Woord geeft je houvast. Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen en er zeker van zijn dat Ik Mijn woorden waar maak, ook in jouw leven! (Jes.55:3,11, Joh.10:10, 14:26,27,2Kor.1:20)

Ik denk aan jou, de hele dag door, denk jij aan Mij? 
Bedenk welke gedachten Ik over je koester, dat geeft je blijdschap, rust en stabiliteit. (Fil.4:8)
Ik koester gedachten over jou van vrede, en niet van onheil. Ik heb jouw geluk voor ogen en Ik heb een prachtig plan voor jouw leven.
Ik geef je Mijn hoopvolle toekomst! (Jer. 29:11)

Mijn oog rust op jou! Mijn liefdevolle zorg gaat altijd naar je uit, jij bent Mijn geliefde kind. (Ps.32:8)

... Lees meerLees minder

Kom en ontvang

Ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit ​Egypte​ –
open wijd je mond, Ik zal hem vullen.
Psalm 81

Zoals we vaak in de psalmen zien, kijkt Asaf in dit lied terug op het verleden.
God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte en deed hen een belofte: Hij zou hun God zijn!
Het enige wat ze moesten doen was: God erkennen als hun HEER en Hem gehoorzamen.
Dan zou God voor hen zorgen en hen beschermen.
Ze hoefden alleen maar te ontvangen.
Tijdens heel de woestijnreis liet God dat zien.
Hij beschermde hen als ze bedreigd werden.
Hij gaf brood, water en vlees als ze honger hadden.
Ze hoefden hun mond maar te openen. En God gaf!
Daarom is Gods teleurstelling groot over de dwaasheid van zijn kinderen. (vers 14)

Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.

Steeds vergaten de Israëlieten God.
Terwijl Hij hen met het goede wilde overladen! (vers 15-17)

Ook wij mogen van deze psalm leren wie God is en wat Hij wil doen.
Hij wil onze God zijn en wij mogen bij zijn volk horen.
Het enige dat God van ons vraagt is dat we Hem erkennen als de HEER van ons leven.

Open je mond en Ik zal hem vullen.

zei God tegen zijn volk.
God wil ook óns geven wat we nodig hebben, ‘mild en overvloedig!’ (berijmde psalm)
Open je hart voor Hem.
Kom maar met je angsten, je zorgen, met de leegte of het gemis in je leven.
God wil jou zijn genade, troost en liefde geven.
Verwacht het van Hem alleen!

God veranderde het leven van de Israëlieten radicaal en compleet.
Als slaven moesten ze in Egypte zware lasten sjouwen. (vers 7)
Maar God maakte hen vrij.
Ze werden op handen gedragen!
Zo verlost God ook óns door de Here Jezus van de last van de zonde en de dood.
Hij heeft ons leven voorgoed veranderd.
Zoals Jezus zelf zegt in Matteüs 11:18:

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.

Gebed: Vader, dank U dat ik bij U mag komen met open handen. Dank U voor uw liefde en genade, waarmee U mijn leven wilt vullen. Geef mij deze week alles wat ik nodig heb om U te dienen. U bent de HEER van mijn leven en ik verwacht alles van U. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Waar is God?

door Carolina Blokland

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen, bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matteüs 28:16-20 (NBV)Een stapje dichterbij
'Waar is God?' Ik denk dat we allemaal weleens iemand die vraag hebben horen stellen. Wellicht is het onze eigen vraag. In elk geval is het de vraag van veel mensen over deze hele wereld. Het is een vraag, die vaak opkomt uit nood en onverhoorde gebeden, uit het gemis aan ervaring van Gods aanwezigheid.

Waar is God? Ik begrijp de vraag heel goed. Ook de verlegenheid als het gaat om een antwoord. Tegelijk ben ik onder de indruk van wat de Bijbel aan antwoorden aanreikt. De Bijbel is er heel duidelijk over: God is zeker weten hier op aarde. Hij Die in de hemel woont, is tegelijk ook hier op aarde, door Zijn Heilige Geest. En op die wonderlijke wijze is Hij aanwezig in Zijn volgelingen en in Zijn gemeente.

Hij heeft Zijn discipelen immers beloofd: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' (Matteüs 28:20) En: 'Waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.' (Matteüs 18:20) Ook heeft Hij de belofte gedaan dat Hij samen met Zijn Vader woont in degene die Hem liefheeft en zich houdt aan wat Hij zegt. (Johannes 14:23)

Maar er valt meer over te zeggen. Er zijn een paar fascinerende Bijbelteksten die ons vertellen over het hoe en wat van Gods aanwezigheid onder ons.

Allereerst is heel duidelijk dat God Zich in Jezus Christus identificeert met degene die in nood zit. Wij mogen Hem herkennen in de gestalte van iemand die er ellendig aan toe is. Een herkenning die actie van onze kant vraagt. Luister maar naar de woorden die Matteüs heeft opgetekend in zijn evangelie. Daar zegt Jezus: 'Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.' Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 'Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?' En de Koning zal hun antwoorden: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.' (Matteüs 25:34-40)

Vervolgens is heel duidelijk dat Hij zich identificeert met kinderen. Jezus zei eens tegen Zijn leerlingen, terwijl Hij een kind bij Zich riep en in hun midden neerzette: 'En wie in Mijn Naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt Mij op.' (Matteüs 18:5)

En dan is er nog zo’n prachtige tekst, waaruit blijkt dat Hij aanwezig is, waar Zijn gemeente lofliederen voor Hem zingt: 'U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.' (Psalm 22:4)

Waar is God? Ik verwonder met over de antwoorden die we in de Bijbel vinden en ik dank God voor Zijn aanwezigheid!Gebed
Here God, dank U wel voor het wonder van Uw aanwezigheid hier op aarde. Daar waar ik U niet direct verwacht, daar bent U! Wilt U mijn ogen openen voor Uw aanwezigheid en mij helpen U te dienen, waar U bent. U zij geprezen en geloofd! In Jezus’ Naam, amen.
... Lees meerLees minder

Waar is God?

door Carolina Blokland

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen, bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matteüs 28:16-20 (NBV)
 

 
Een stapje dichterbij
Waar is God? Ik denk dat we allemaal weleens iemand die vraag hebben horen stellen. Wellicht is het onze eigen vraag. In elk geval is het de vraag van veel mensen over deze hele wereld. Het is een vraag, die vaak opkomt uit nood en onverhoorde gebeden, uit het gemis aan ervaring van Gods aanwezigheid.

Waar is God? Ik begrijp de vraag heel goed. Ook de verlegenheid als het gaat om een antwoord. Tegelijk ben ik onder de indruk van wat de Bijbel aan antwoorden aanreikt. De Bijbel is er heel duidelijk over: God is zeker weten hier op aarde. Hij Die in de hemel woont, is tegelijk ook hier op aarde, door Zijn Heilige Geest. En op die wonderlijke wijze is Hij aanwezig in Zijn volgelingen en in Zijn gemeente.

Hij heeft Zijn discipelen immers beloofd: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20) En: Waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden. (Matteüs 18:20) Ook heeft Hij de belofte gedaan dat Hij samen met Zijn Vader woont in degene die Hem liefheeft en zich houdt aan wat Hij zegt. (Johannes 14:23)

Maar er valt meer over te zeggen. Er zijn een paar fascinerende Bijbelteksten die ons vertellen over het hoe en wat van Gods aanwezigheid onder ons.

Allereerst is heel duidelijk dat God Zich in Jezus Christus identificeert met degene die in nood zit. Wij mogen Hem herkennen in de gestalte van iemand die er ellendig aan toe is. Een herkenning die actie van onze kant vraagt. Luister maar naar de woorden die Matteüs heeft opgetekend in zijn evangelie. Daar zegt Jezus: Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan. (Matteüs 25:34-40)

Vervolgens is heel duidelijk dat Hij zich identificeert met kinderen. Jezus zei eens tegen Zijn leerlingen, terwijl Hij een kind bij Zich riep en in hun midden neerzette: En wie in Mijn Naam één zon kind bij zich opneemt, neemt Mij op. (Matteüs 18:5)

En dan is er nog zo’n prachtige tekst, waaruit blijkt dat Hij aanwezig is, waar Zijn gemeente lofliederen voor Hem zingt: U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Psalm 22:4)

Waar is God? Ik verwonder met over de antwoorden die we in de Bijbel vinden en ik dank God voor Zijn aanwezigheid!
 

 
Gebed
Here God, dank U wel voor het wonder van Uw aanwezigheid hier op aarde. Daar waar ik U niet direct verwacht, daar bent U! Wilt U mijn ogen openen voor Uw aanwezigheid en mij helpen U te dienen, waar U bent. U zij geprezen en geloofd! In Jezus’ Naam, amen.

De filmzaal is klaar! Je hebt nog 15 minuten tot we de film starten! ;-) Kom dus nog snel naar De Trochgong! Tot zo! ... Lees meerLees minder

De filmzaal is klaar! Je hebt nog 15 minuten tot we de film starten! ;-) Kom dus nog snel naar De Trochgong! Tot zo!Image attachment

Als je ’s morgens je ogen opendoet en onder je warme dek vandaan komt, dan ben Ik al bij jou. Ik heb jou een plaats gegeven, heel dicht aan Mijn hart. Ik maak je graag vertrouwd met wie Ik ben, en met al Mijn zegeningen die Ik ook vandaag voor je heb klaarliggen.

Zoals je ’s nachts door je warme dek tegen de kou wordt beschermd, zo bescherm Ik heel jouw leven. Voel je behaaglijk in Mijn omarming. Mijn liefde verwarmt je hart. Je bent veilig onder Mijn vleugels. Je leeft in Mijn schuilplaats, in de schaduw van de Almachtige. Daar, in Mijn geborgenheid, kan het kwaad jou niet bereiken en geen plaag kan bij je komen.

Je mag Mij altijd bij Mijn naam noemen. Ik ben jouw ‘Abba, Vader’, en jij bent Mijn liefste kind. Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon Jezus.

Als je Mij roept, zal Ik je antwoord geven. In moeilijkheden en gevaar ben Ik bij je. Ik help je eruit en Ik zal je in ere herstellen. Ik verzadig je met een overvloedig en lang leven. Ik Zelf ben jouw redding!

Heel jouw leven is met Christus verborgen bij God.
Wat er vandaag ook gebeuren zal, je mag je toevlucht nemen onder Mijn wieken.

Ps. 91;1,4,10,15,16 - Jer. 33:3 - Joh.17:23 - Gal. 4:6 - Kol. 3:3

Luister je mee naar dit prachtige lied uit Opwekking 502?
www.youtube.com/watch?v=c1dAE6Sl-F4

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
... Lees meerLees minder

Als je ’s morgens je ogen opendoet en onder je warme dek vandaan komt, dan ben Ik al bij jou. Ik heb jou een plaats gegeven, heel dicht aan Mijn hart. Ik maak je graag vertrouwd met wie Ik ben, en met al Mijn zegeningen die Ik ook vandaag voor je heb klaarliggen.

Zoals je ’s nachts door je warme dek tegen de kou wordt beschermd, zo bescherm Ik heel jouw leven. Voel je behaaglijk in Mijn omarming. Mijn liefde verwarmt je hart. Je bent veilig onder Mijn vleugels. Je leeft in Mijn schuilplaats, in de schaduw van de Almachtige. Daar, in Mijn geborgenheid, kan het kwaad jou niet bereiken en geen plaag kan bij je komen.

Je mag Mij altijd bij Mijn naam noemen. Ik ben jouw ‘Abba, Vader’, en jij bent Mijn liefste kind. Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon Jezus.

Als je Mij roept, zal Ik je antwoord geven. In moeilijkheden en gevaar ben Ik bij je. Ik help je eruit en Ik zal je in ere herstellen. Ik verzadig je met een overvloedig en lang leven. Ik Zelf ben jouw redding!

Heel jouw leven is met Christus verborgen bij God.
Wat er vandaag ook gebeuren zal, je mag je toevlucht nemen onder Mijn wieken.

Ps. 91;1,4,10,15,16 - Jer. 33:3 - Joh.17:23 - Gal. 4:6 - Kol. 3:3

Luister je mee naar dit prachtige lied uit Opwekking 502?
https://www.youtube.com/watch?v=c1dAE6Sl-F4

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

... Lees meerLees minder

Ik geef je deze nieuwe dag!
Ook vanmorgen gaat Mijn zon weer op over jouw leven!
Elke morgen zijn Mijn genade en zegeningen weer nieuw. (Kla.3:21)

Waarom zou jij je nog zorgen maken over fouten die je gisteren hebt gemaakt? Door bezig te zijn met je verleden mis je de zegen voor vandaag. Gisteren is voorbij, wat fout was heb Ik je allang vergeven. Ik beloof je: Vandaag geef Ik jou nieuwe kracht en hoop! Jij bent in staat alles te doen door Mij! (Jes.40:29,31, Fil.4:13)

Laat maar los wat achter je ligt.
Kijk vooruit naar wat Ik vandaag zal doen in je leven.
Al Mijn beloften zijn voor jou ‘ja’ en ‘amen’! Vul je gedachten niet met de leugens en frustraties van gisteren, maar met Mijn krachtige woorden en beloften voor vandaag! (Rom.12: 2, 2Kor.1:20)

Een nieuwe toekomst ligt voor je open.
Ik heb het nodige al gedaan om jou een hoopvolle toekomst te geven. Ik heb alles volbracht toen Ik voor je stierf aan het kruis, zodat je nu vrij en blij in Mijn nabijheid mag leven. (Jer.29:11)

Ik ben de grote ‘Ik ben’.
Mijn naam is niet: ‘Ik was’, of ‘Ik zal er ooit zijn’;
Mijn naam is ‘Ik ben’ en 'Ik zal er altijd zijn!'

Ik ben het Licht,
en Ik schijn met Mijn licht in je leven. (Joh.8:12, 9:5)
Ik ben jouw goede Herder, Ik geef je Mijn leven en overvloed, Ik zal je altijd veilig leiden! (Joh.10:10,11)
Ik ben jouw leven,
je vindt alles wat je nodig hebt in Mij. (Joh.14:6)
Ik ben jouw hoop, Ik ben jouw vrede, Ik ben jouw blijdschap, Ik ben jouw Helper, Ik ben jouw Probleem-oplosser, Ik ben jouw rust, Ik ben jouw gerechtigheid. (2Kor.5:21, Ef.2:14)

Ik ben die Ik ben; jouw Heer, Verlosser en Vriend!

Begin vandaag met een lied van hoop en verwachting in je hart aan deze nieuwe dag!
Je mag als een nieuw mens het leven tegemoet gaan,
Ik leef in jou, Ik leef Mijn leven in jou!
Ik sta naast je, Ik ga met je mee, waar je ook gaat,
want Ik hou zoveel van jou!
... Lees meerLees minder

Ik geef je deze nieuwe dag!
Ook vanmorgen gaat Mijn zon weer op over jouw leven!
Elke morgen zijn Mijn genade en zegeningen weer nieuw. (Kla.3:21)

Waarom zou jij je nog zorgen maken over fouten die je gisteren hebt gemaakt? Door bezig te zijn met je verleden mis je de zegen voor vandaag. Gisteren is voorbij, wat fout was heb Ik je allang vergeven. Ik beloof je: Vandaag geef Ik jou nieuwe kracht en hoop! Jij bent in staat alles te doen door Mij! (Jes.40:29,31, Fil.4:13)

Laat maar los wat achter je ligt.
Kijk vooruit naar wat Ik vandaag zal doen in je leven.
Al Mijn beloften zijn voor jou ‘ja’ en ‘amen’! Vul je gedachten niet met de leugens en frustraties van gisteren, maar met Mijn krachtige woorden en beloften voor vandaag! (Rom.12: 2, 2Kor.1:20)

Een nieuwe toekomst ligt voor je open.
Ik heb het nodige al gedaan om jou een hoopvolle toekomst te geven. Ik heb alles volbracht toen Ik voor je stierf aan het kruis, zodat je nu vrij en blij in Mijn nabijheid mag leven. (Jer.29:11)

Ik ben de grote ‘Ik ben’.
Mijn naam is niet: ‘Ik was’, of ‘Ik zal er ooit zijn’;
Mijn naam is ‘Ik ben’ en Ik zal er altijd zijn!

Ik ben het Licht, 
en Ik schijn met Mijn licht in je leven. (Joh.8:12, 9:5)
Ik ben jouw goede Herder, Ik geef je Mijn leven en overvloed, Ik zal je altijd veilig leiden! (Joh.10:10,11)
Ik ben jouw leven, 
je vindt alles wat je nodig hebt in Mij. (Joh.14:6)
Ik ben jouw hoop, Ik ben jouw vrede, Ik ben jouw blijdschap, Ik ben jouw Helper, Ik ben jouw Probleem-oplosser, Ik ben jouw rust, Ik ben jouw gerechtigheid. (2Kor.5:21, Ef.2:14)

Ik ben die Ik ben; jouw Heer, Verlosser en Vriend!

Begin vandaag met een lied van hoop en verwachting in je hart aan deze nieuwe dag! 
Je mag als een nieuw mens het leven tegemoet gaan, 
Ik leef in jou, Ik leef Mijn leven in jou!
Ik sta naast je, Ik ga met je mee, waar je ook gaat,
want Ik hou zoveel van jou!

Filmavond | 'Miracles from Heaven'

Aanstaande zaterdagavond is er weer een filmavond in ons kerkgebouw! De film die we vertonen is 'Miracles from Heaven'. Hierbij alvast de trailer. Check deze trailer alvast en kijk zaterdag de hele film bij ons! Tot zaterdag!

www.youtube.com/watch?v=DEK2C0l1dyA&fbclid=IwAR1ifcRsG3CX-wNpkk-8XiMuZXvbzS-OpujASBiGfyvFj2cLrKvm...
... Lees meerLees minder

Filmavond | Miracles from Heaven

Aanstaande zaterdagavond is er weer een filmavond in ons kerkgebouw! De film die we vertonen is Miracles from Heaven. Hierbij alvast de trailer. Check deze trailer alvast en kijk zaterdag de hele film bij ons! Tot zaterdag!

https://www.youtube.com/watch?v=DEK2C0l1dyA&fbclid=IwAR1ifcRsG3CX-wNpkk-8XiMuZXvbzS-OpujASBiGfyvFj2cLrKvmcXGbWMw

Gideon

Zoals we al hebben gepubliceerd, is er zaterdagmiddag kindertheater over Gideon. Hierbij vertellen we jullie iets meer over deze theatervoorstelling. Komt dat zien!

"Gideon is een bekende, Bijbelse held. Het verhaal van deze held wordt omschreven in Richteren 6 t/m 8.
AWK brengt Gideon tot leven in zijn theaterprogramma "Gideon - De onzekere held". Met behulp van een flinke dosis humor en vele rekwisieten laat AWK zien dat Gideon misschien wel twijfelde aan de opdracht die hij van een engel kreeg. Maar toch zette Gideon door en uiteindelijk, puur omdat hij op God bleef vertrouwen, versloeg Gideon met slechts een handjevol soldaten het leger van de Midianieten.

Het verhaal van Jona duurt in totaal zo’n 45 minuten, maar is zo opgebouwd dat het ook in drie stukken van elk ongeveer een kwartier kan worden verdeeld. Daardoor is het erg geschikt om tijdens een kinder-kerkdienst of gezinsdienst te worden ingezet.

"Gideon - De onzekere held" is geschikt voor kinderen vanaf groep 3 en hoger, al zullen zelfs de volwassenen zich prima vermaken bij deze One-Man-Show. De boodschap zal aan het einde van deze uitvoering duidelijk zijn voor jong en oud: "God snapt onze twijfels en onzekerheden, maar als we op Hem vertrouwen, kunnen we allemaal helden zijn!"
... Lees meerLees minder

Gideon

Zoals we al hebben gepubliceerd, is er zaterdagmiddag kindertheater over Gideon. Hierbij vertellen we jullie iets meer over deze theatervoorstelling. Komt dat zien!

Gideon is een bekende, Bijbelse held. Het verhaal van deze held wordt omschreven in Richteren 6 t/m 8.
AWK brengt Gideon tot leven in zijn theaterprogramma Gideon - De onzekere held. Met behulp van een flinke dosis humor en vele rekwisieten laat AWK zien dat Gideon misschien wel twijfelde aan de opdracht die hij van een engel kreeg. Maar toch zette Gideon door en uiteindelijk, puur omdat hij op God bleef vertrouwen, versloeg Gideon met slechts een handjevol soldaten het leger van de Midianieten.

Het verhaal van Jona duurt in totaal zo’n 45 minuten, maar is zo opgebouwd dat het ook in drie stukken van elk ongeveer een kwartier kan worden verdeeld. Daardoor is het erg geschikt om tijdens een kinder-kerkdienst of gezinsdienst te worden ingezet.

Gideon - De onzekere held is geschikt voor kinderen vanaf groep 3 en hoger, al zullen zelfs de volwassenen zich prima vermaken bij deze One-Man-Show. De boodschap zal aan het einde van deze uitvoering duidelijk zijn voor jong en oud: God snapt onze twijfels en onzekerheden, maar als we op Hem vertrouwen, kunnen we allemaal helden zijn!

Wijze woorden

door Ankie Renger

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan Wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
1 Petrus 4:11 (NBV)


Een stapje dichterbij
Om mij heen praten zo'n vierhonderd jongeren met elkaar in een eetzaal. Over het werk, het weer, het leven, hun vrije dag. Er wordt geklaagd. Hartelijk gelachen. Er worden grapjes gemaakt. Verbazend hoeveel woorden er gebruikt worden!

Ik luister naar de gesprekken, genietend van de gezelligheid die uitgaat van het geroezemoes om me heen. Maar tegelijkertijd bemerk ik in sommige gesprekken een leegte. Er worden veel woorden gesproken, maar met weinig inhoud. Of men praat, maar luistert niet echt naar de ander.

Deze situatie doet veel denken aan het leven van alledag van jou en mij. Soms spreken we niet alleen lege woorden, maar ook klaagwoorden. Bijvoorbeeld als we het eten niet lekker vinden, als het buiten te koud is, als het internet te langzaam werkt… Dan vergeten we even hoe goed we het hebben en letten niet op onze woorden. De Bijbel zegt hierover (Spreuken 17:27, NBV): Een verstandig mens is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.

Of we flappen er een opmerking uit, waarom iedereen kan lachen, behalve dat ene meisje dat zich het gezegde persoonlijk aantrekt. Te veel woorden, te snel en ondoordacht uitgesproken. Ook daar heeft de Bijbel iets over te zeggen (Spreuken 10:19, NBV): Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt, is verstandig.

Dat doet me denken aan het boek dat ik als tiener las, over een jonge vrouw die vanuit de stad naar de Rocky Mountains vertrok om daar als onderwijzeres te werken. Ze moest erg wennen aan de nieuwe omgeving daar, maar vooral aan het schoolhoofd, een diacones. Een vrouw die bijna niet sprak en dat maakte de jonge vrouw onzeker, omdat zij het zelf heerlijk vond om te babbelen.

Tot ze ontdekte dat zij met haar veelheid van woorden ook fouten maakte en mensen kwetste. Ze besloot dat ze wilde worden als de diacones, een wijze vrouw van weinig woorden. En dan alleen woorden van wijsheid en genezing, bemiddeling en vrede, inzicht en uitkomst. Terwijl ik het boek las, besloot ik dat ook ik wilde worden als deze diacones. (En al ben ik nog geen vrouw van weinig woorden, het gaat iets beter.)

Terug naar de eetzaal. Naast mij zit een jonge vrouw die er moe uitziet. Ik vraag hoe het gaat. 'Goed', zegt ze. Ik vraag door. Dan vertelt ze me zacht van haar strijd en haar zorgen. Ik luister, twee uur lang. En probeer haar met weinig – lieve – woorden op Jezus te wijzen en haar te bemoedigen. Zoals staat in Spreuken 16:24 (HSV): Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Mensen hebben over het algemeen de behoefte om van zich af te praten. Maar nog groter is de behoefte aan iemand die wil luisteren. Die niet zijn of haar eigen woorden wil spreken, maar bereid is die van de ander aan te horen. Die durft dóór te vragen. En al hoop ik dat je hebt ontdekt hoe belangrijk het is wat voor woorden je spreekt en hóé, ik hoop dat je ook tussen de woorden door gelezen hebt hoe belangrijk het is dat je met liefde, wijsheid en geduld lúístert naar de mensen om je heen!Gebed
Heer, ‘het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal’, staat er in Uw Woord (Spreuken 25:11, NBV). En daarom vraag ik U: maak mij een vrouw die wijs is met haar woorden. Laten mijn woorden zacht en eerlijk zijn, vol van liefde. Mogen mijn woorden bemoediging, genezing en leven brengen. Help mij om U met mijn woorden te eren. Geef mij ook het geduld en de bewogenheid om naar anderen te luisteren. Open mijn oren voor wat zij werkelijk willen vertellen en help mij om met wijsheid en liefde te reageren. Dat vraag ik in Jezus’ Naam. Amen.
... Lees meerLees minder

Wijze woorden

door Ankie Renger

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan Wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
1 Petrus 4:11 (NBV)
 

 Een stapje dichterbij
Om mij heen praten zon vierhonderd jongeren met elkaar in een eetzaal. Over het werk, het weer, het leven, hun vrije dag. Er wordt geklaagd. Hartelijk gelachen. Er worden grapjes gemaakt. Verbazend hoeveel woorden er gebruikt worden!

Ik luister naar de gesprekken, genietend van de gezelligheid die uitgaat van het geroezemoes om me heen. Maar tegelijkertijd bemerk ik in sommige gesprekken een leegte. Er worden veel woorden gesproken, maar met weinig inhoud. Of men praat, maar luistert niet echt naar de ander.

Deze situatie doet veel denken aan het leven van alledag van jou en mij. Soms spreken we niet alleen lege woorden, maar ook klaagwoorden. Bijvoorbeeld als we het eten niet lekker vinden, als het buiten te koud is, als het internet te langzaam werkt… Dan vergeten we even hoe goed we het hebben en letten niet op onze woorden. De Bijbel zegt hierover (Spreuken 17:27, NBV): Een verstandig mens is karig met zijn woorden, iemand met inzicht is bezonnen.

Of we flappen er een opmerking uit, waarom iedereen kan lachen, behalve dat ene meisje dat zich het gezegde persoonlijk aantrekt. Te veel woorden, te snel en ondoordacht uitgesproken. Ook daar heeft de Bijbel iets over te zeggen (Spreuken 10:19, NBV): Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt, is verstandig.

Dat doet me denken aan het boek dat ik als tiener las, over een jonge vrouw die vanuit de stad naar de Rocky Mountains vertrok om daar als onderwijzeres te werken. Ze moest erg wennen aan de nieuwe omgeving daar, maar vooral aan het schoolhoofd, een diacones. Een vrouw die bijna niet sprak en dat maakte de jonge vrouw onzeker, omdat zij het zelf heerlijk vond om te babbelen.

Tot ze ontdekte dat zij met haar veelheid van woorden ook fouten maakte en mensen kwetste. Ze besloot dat ze wilde worden als de diacones, een wijze vrouw van weinig woorden. En dan alleen woorden van wijsheid en genezing, bemiddeling en vrede, inzicht en uitkomst. Terwijl ik het boek las, besloot ik dat ook ik wilde worden als deze diacones. (En al ben ik nog geen vrouw van weinig woorden, het gaat iets beter.)

Terug naar de eetzaal. Naast mij zit een jonge vrouw die er moe uitziet. Ik vraag hoe het gaat. Goed, zegt ze. Ik vraag door. Dan vertelt ze me zacht van haar strijd en haar zorgen. Ik luister, twee uur lang. En probeer haar met weinig – lieve – woorden op Jezus te wijzen en haar te bemoedigen. Zoals staat in Spreuken 16:24 (HSV): Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Mensen hebben over het algemeen de behoefte om van zich af te praten. Maar nog groter is de behoefte aan iemand die wil luisteren. Die niet zijn of haar eigen woorden wil spreken, maar bereid is die van de ander aan te horen. Die durft dóór te vragen. En al hoop ik dat je hebt ontdekt hoe belangrijk het is wat voor woorden je spreekt en hóé, ik hoop dat je ook tussen de woorden door gelezen hebt hoe belangrijk het is dat je met liefde, wijsheid en geduld lúístert naar de mensen om je heen!
 

 
Gebed
Heer, ‘het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal’, staat er in Uw Woord (Spreuken 25:11, NBV). En daarom vraag ik U: maak mij een vrouw die wijs is met haar woorden. Laten mijn woorden zacht en eerlijk zijn, vol van liefde. Mogen mijn woorden bemoediging, genezing en leven brengen. Help mij om U met mijn woorden te eren. Geef mij ook het geduld en de bewogenheid om naar anderen te luisteren. Open mijn oren voor wat zij werkelijk willen vertellen en help mij om met wijsheid en liefde te reageren. Dat vraag ik in Jezus’ Naam. Amen.

Gods geschenk

Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen Hem optraden. Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.’ (vers 16 en 17)
Johannes 5:1-18

Op een sabbatdag genas Jezus een man die al achtendertig jaar ziek was.
‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ (vers 8)
In één moment veranderde Jezus het leven van de man van een lijdensweg in onbeschrijfelijk geluk.
Opnieuw liet Jezus zien waarvoor Hij gekomen was: om te redden en te genezen.

De Joodse leiders hielden Jezus scherp in het oog.
Ze probeerden hem te betrappen op een zonde, zodat ze Hem eindelijk voor het gerecht konden slepen.
Ze waren woedend toen ze ontdekten welk wonder Jezus had gedaan.
O nee, ze waren niet blij voor de genezen man.
Ze waren ook niet onder de indruk van Jezus’ macht en liefde.
Ze haatten Jezus meer dan ooit!
Vooral toen ze zijn rustige woorden hoorden:

"Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook."

Hoe durfde Jezus over ‘zijn Vader’ te spreken!
En doorwerken… op de sabbat?
De leiders hadden het volk onderworpen aan een juk van wetten.
Wetten die het leven van de Israëlieten alleen maar zwaar maakten en de blijdschap van de rustdag wegnamen.

Stel dat Jezus tegen de zieke man had gezegd:
‘Jammer, het is vandaag sabbat. Ik mag je niet blij maken en genezen Je moet nog maar een dagje langer lijden.’
Wat een geluk dat God niet zó is!

Jezus’ woorden zijn zo rijk en bemoedigend.
‘Mijn Vader werkt aan één stuk door…’
We mogen morgen uitrusten en genieten, net zoals God deed na zijn scheppingswerk.
Maar liet God op de rustdag de schepping aan haar lot over?
Zorgt Hij ’s zondags niet voor ons en moeten we het dan een dag zonder zijn troost en nabijheid doen?

Gods werk van liefde en genade gaat altijd door.
Jezus laat zien wat de echte bedoeling van de rustdag is.
Het is een geschenk van God, bedoeld voor ons welzijn.
God wil onze last verlichten en ons rust geven, als een voorschot op onze toekomst bij Hem.
En wij mogen op de rustdag juist extra druk zijn met het uitdragen van Gods liefde en beloften!

Gebed: Vader, ik dank U dat U nooit stopt met uw werk op deze aarde. Geef dat ik de Here Jezus hierin navolg en altijd doorga met het uitdragen van uw liefde. Geef dat ik U morgen, op de rustdag, mag eren voor alle zegeningen die U mij geeft. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Verslagen vijand

Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?
1 Korintiërs 15:55

De dood kan ver van je afstaan.
Soms een hele tijd.
Je bent gelukkig en gezond.
De familie is compleet.
Maar ineens is hij er, de vijand. Heel dichtbij.
Hij grijpt je vast door een ongeneeslijke ziekte.
Of hij neemt je iemand af die je dierbaar is.

De dood wordt wel onze laatste vijand genoemd.
Maar toch klinkt Paulus niet bang in deze verzen.
Het lijkt haast wel of hij de dood uitdaagt.

De dood is een vijand, maar wél een verslagen vijand.
‘Dood waar is je overwinning?’ vraagt Paulus triomfantelijk.
De dood kan maar één antwoord geven: ‘Ik kan niet meer winnen, want ik ben verslagen.’
En als je hem vraagt: ‘Dood, waar is je angel? Waar is dat vreselijke wapen waarmee je ons kwelde en verwondde?’
Dan kan hij alleen maar antwoorden: ‘Dat wapen is me uit de handen geslagen.’

Als je geen wapen meer hebt, ben je machteloos.
En wat hád de dood een afschuwelijk wapen in handen: de zonde.
Toen de mens zich in het paradijs tegen God keerde, dacht de dood dat hij van zijn macht verzekerd was.
De mens was zondig geworden. De hele schepping was besmet met het kwaad.
En wie zonde doet, sterft…
De dood dacht dat hij voor altijd zou regeren.

Maar toen kwam Jezus Christus.
Hij sloeg de dood zijn wapen uit handen.
Hij nam alle zonde op zich.
Alle zonden die ooit waren gedaan en nog zouden worden gedaan.
En Jezus stierf. Want wie zondig is, sterft…

Maar Jezus stond op uit de dood, met een nieuw volmaakt lichaam.
Hij leefde! Hij had de dood overwonnen.

Nooit zal de dood tegen ons kunnen zeggen: ‘Ik héb je, want je hebt gezondigd!’
Net als Paulus mogen we triomfantelijk zeggen:
‘Dood, waar is je overwinning? Je hebt me niet! Mijn zonden zijn betaald. Ik ben het eigendom van Jezus Christus.’

We hoeven niet bang te zijn.
De dood kan niet meer voorkómen dat we zullen leven.
Leven bij God, helemaal vernieuwd, zonder zonde, zonder pijn en verdriet.

Op deze aarde hebben we nog te maken met de laatste stuiptrekkingen van de verslagen vijand.
Maar dat duurt niet lang meer.

… laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. (vers 57)

Gebed: HEER, dank U voor deze rijke troost. De dood brengt veel verdriet, maar heeft niet het laatste woord. Dankzij uw overwinning, Here Jezus!
Geef mij door die wetenschap kracht als de dood dichtbij komt in mijn leven. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Lukt het jou niet lukt om Jezus te vinden in de drukte van je leven? Zoek Hem dan op de plek waar Hij beloofd heeft je te ontmoeten: in gebed. Iedere keer dat jij bidt, zal Hij er zijn. Dichterbij dan je denkt. Precies daar waar Hij had gezegd te zijn. ... Lees meerLees minder

Lukt het jou niet lukt om Jezus te vinden in de drukte van je leven? Zoek Hem dan op de plek waar Hij beloofd heeft je te ontmoeten: in gebed. Iedere keer dat jij bidt, zal Hij er zijn. Dichterbij dan je denkt. Precies daar waar Hij had gezegd te zijn.

Strijd jij met iets moeilijks of met een zonde? Laat het gebed dan een cruciaal en levend onderdeel van je leven zijn. Gebed is namelijk de verbinding tussen jou en de hemelse gewesten en dat is de plaats waar geestelijke gevechten gewonnen worden. ... Lees meerLees minder

Strijd jij met iets moeilijks of met een zonde? Laat het gebed dan een cruciaal en levend onderdeel van je leven zijn. Gebed is namelijk de verbinding tussen jou en de hemelse gewesten en dat is de plaats waar geestelijke gevechten gewonnen worden.

Door de kracht van Gods liefde ontdooit het koudste hart,
Hij geneest alle wonden en stilt elke smart.

Mijn lieve kind, niets is voor Mij verborgen. Ik weet dat je diep in je hart een geheim met je meedraagt. Jouw geheim houdt je gevangen. Het voelt alsof je achter een slagboom staat, midden op je levensweg, waardoor je niet verder kunt. Daar sta je dan… machteloos.

Ik wil die slagboom wegnemen en jou de vrije toegang geven om samen met Mij te wandelen op de weg die voor je ligt. Ik ben vertrouwd met je meest kwetsbare gevoelens, jouw tranen en pijn, alles wat diep van binnen bevroren is. Wil je Mij toelaten in de schuilplaats van je hart? Mag Ik Mijn licht laten schijnen op wat je verborgen houdt? Mag Ik je hart verwarmen? Door de kracht van Mijn liefde zal die stekende pijn ontdooien en verdwijnen.

Ik was een mens zoals jij en in alles voel Ik met je mee. Jouw pijn raakt Mij, alsof het Mijn eigen pijn is. Voor jou werd Ik verwond om je te genezen! Ik druk je dicht tegen Mij aan. Als jij het wilt, raak Ik jou diep van binnen aan met Mijn hartverwarmende liefde. Breng je verborgen pijn in Mijn licht. Vertel alles aan Mij, in Mijn handen is het veilig. Ook al voel je je nog zo radeloos, Ik weet raad met jouw grootste probleem. Ik wijs jou een nieuwe weg waar je vrij bent en helemaal jezelf mag zijn! Mijn vrede zal je hart en gedachten beschermen.

Ik troost je zoals geen mens dat kan doen. Bewaar Mijn woorden diep in je hart. Ze zijn een medicijn voor alles waardoor jij bent bezeerd. Spreek Mijn beloften uit op ieder moment dat het moeilijk is, en je mag de genezende kracht van Mijn woord in je ziel ervaren. Ik genees je gebroken hart en Ik verbind je wonden. Mijn helende genade voelt als een warme deken, waarin jij je helemaal veilig en geborgen mag voelen. Ik hou van jou! Ik ben er voor jou en niemand kan jou scheiden van Mijn liefde!

Ps.139:2-5, 147:3 - Spr. 4:20-23 - Joh.14:6,26, 15:26, 16:7 - Rom. 8:39 - 2 Kor. 1:3,4 - Fil. 4:4-7 - Hebr. 2:18, 4:12,15,16
... Lees meerLees minder

Door de kracht van Gods liefde ontdooit het koudste hart,
Hij geneest alle wonden en stilt elke smart.

Mijn lieve kind, niets is voor Mij verborgen. Ik weet dat je diep in je hart een geheim met je meedraagt. Jouw geheim houdt je gevangen. Het voelt alsof je achter een slagboom staat, midden op je levensweg, waardoor je niet verder kunt. Daar sta je dan… machteloos.

Ik wil die slagboom wegnemen en jou de vrije toegang geven om samen met Mij te wandelen op de weg die voor je ligt. Ik ben vertrouwd met je meest kwetsbare gevoelens, jouw tranen en pijn, alles wat diep van binnen bevroren is. Wil je Mij toelaten in de schuilplaats van je hart? Mag Ik Mijn licht laten schijnen op wat je verborgen houdt? Mag Ik je hart verwarmen? Door de kracht van Mijn liefde zal die stekende pijn ontdooien en verdwijnen.

Ik was een mens zoals jij en in alles voel Ik met je mee. Jouw pijn raakt Mij, alsof het Mijn eigen pijn is. Voor jou werd Ik verwond om je te genezen! Ik druk je dicht tegen Mij aan. Als jij het wilt, raak Ik jou diep van binnen aan met Mijn hartverwarmende liefde. Breng je verborgen pijn in Mijn licht. Vertel alles aan Mij, in Mijn handen is het veilig. Ook al voel je je nog zo radeloos, Ik weet raad met jouw grootste probleem. Ik wijs jou een nieuwe weg waar je vrij bent en helemaal jezelf mag zijn! Mijn vrede zal je hart en gedachten beschermen.

Ik troost je zoals geen mens dat kan doen. Bewaar Mijn woorden diep in je hart. Ze zijn een medicijn voor alles waardoor jij bent bezeerd. Spreek Mijn beloften uit op ieder moment dat het moeilijk is, en je mag de genezende kracht van Mijn woord in je ziel ervaren. Ik genees je gebroken hart en Ik verbind je wonden. Mijn helende genade voelt als een warme deken, waarin jij je helemaal veilig en geborgen mag voelen. Ik hou van jou! Ik ben er voor jou en niemand kan jou scheiden van Mijn liefde!

Ps.139:2-5, 147:3 - Spr. 4:20-23 - Joh.14:6,26, 15:26, 16:7 - Rom. 8:39 - 2 Kor. 1:3,4 - Fil. 4:4-7 - Hebr. 2:18, 4:12,15,16

Gebed voor jou

k vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de ​duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. (vers 15 en 16)
Johannes 17: 9-23

Het is best lastig om als christen je weg te zoeken in een maatschappij die met God geen rekening houdt.
Jezus wist van tevoren hoe moeilijk het voor Gods kinderen zou zijn om in deze wereld staande te blijven.
Zou de wereld die Hém haatte, zijn volgelingen soms níet haten…?

De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. (vers 14)

En toch moeten we in deze wereld aan het werk gaan.
Het is niet de bedoeling dat Gods kinderen zich in een besloten groep afzonderen van de samenleving.
Dan kunnen we de opdracht die God ons geeft niet vervullen
Er zijn in de geschiedenis vaak mensen geweest die in afzondering leefden, omdat ze dachten daardoor heiliger te kunnen worden.
Maar in vers 17 en 19 lezen we dat alleen Jezus ons kan heiligen.

Ik heb Mij ​geheiligd​ omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid ​geheiligd​ zijn.

De heerlijke waarheid is dat we door de dood van Jezus geheiligd zijn.
Zo mogen we de wereld ingaan om het Evangelie bekend te maken.
Die wereld is onze buurt, ons werk, onze vriendenkring, misschien onze eigen familie.
Daar mogen we laten zien hoe rijk Gods liefde is.
Veel rijker dan de wereld een mens ooit zal kunnen maken!

Jezus werd veracht en afgewezen omdat Hij de mensen niet naar de mond praatte en de menigte niet achterna liep.
Hij wist wat zijn volgelingen te wachten stond.
De haat van de wereld is het wapen van de satan!
De satan weet hoe moeilijk het voor een mens is om er niet bij te horen, om uitgelachen en afgewezen te worden.
Hij gebruikt ‘de haat van de wereld’ in ónze maatschappij op een heel andere manier dan in de landen op de ranglijst van Open Doors
In deze landen worden christenen vervolgd, gemarteld en gedood.
In onze vrije samenleving pakt de satan Gods kinderen op een ander gevoelig punt.
Bijvoorbeeld op de angst voor een schijnheilig of bekrompen imago, waardoor we ons gaan aanpassen…

Jezus denkt in zijn gebed niet alleen aan de leerlingen die op dat moment bij Hem zijn, maar aan alle mensen die Hem in de toekomst zullen volgen. (vers 20)
Wat troostend om te weten dat de Here Jezus zélf voor ons gebeden heeft!
Hoor je de liefde en de bezorgdheid doorklinken in zijn bidden?
Zijn gebed om bescherming is als een muur om ons heen.
Wat bemoedigend om zo deze week in te mogen gaan.

Gebed: Vader, door U beschermd mag ik deze week ingaan, geheiligd door de Here Jezus, getroost door de Heilige Geest. Dank U dat ik samen met U aan mijn taak mag beginnen. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:16

Telkens wanneer me gevraagd wordt hoe ik zo zeker kan weten wie en wat God is, moet ik denken aan het verhaal van het jongetje met de vlieger. Het was een mooie dag om te vliegeren. Er stond een stevige bries en er dreven grote, dikke wolken door de lucht. De vlieger ging steeds hoger, tot hij volledig achter de wolken was verdwenen. “Wat ben je aan het doen?” vroeg een man aan het jongetje. “Ik ben aan het vliegeren.” antwoordde hij. “Aan het vliegeren?” zei de man. “Hoe weet je dat zo zeker? Je kunt de vlieger niet zien!” “Nee,” zei de jongen, “Ik kan hem niet zien, maar af en toe voel ik hem trekken en dan weet ik zeker dat hij er is!”

Neem het niet van een ander aan dat God bestaat. Vind Hem zelf door Jezus Christus in je leven te vragen. Dan zul ook jij zeker weten dat Hij er is, door het heerlijke, liefdevolle trekken aan de koorden van je hart.Deze tekst komt uit het dagboekje “Hoop voor iedere dag” van Billy Graham.
... Lees meerLees minder

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:16

Telkens wanneer me gevraagd wordt hoe ik zo zeker kan weten wie en wat God is, moet ik denken aan het verhaal van het jongetje met de vlieger. Het was een mooie dag om te vliegeren. Er stond een stevige bries en er dreven grote, dikke wolken door de lucht. De vlieger ging steeds hoger, tot hij volledig achter de wolken was verdwenen. “Wat ben je aan het doen?” vroeg een man aan het jongetje. “Ik ben aan het vliegeren.” antwoordde hij. “Aan het vliegeren?” zei de man. “Hoe weet je dat zo zeker? Je kunt de vlieger niet zien!” “Nee,” zei de jongen, “Ik kan hem niet zien, maar af en toe voel ik hem trekken en dan weet ik zeker dat hij er is!”

Neem het niet van een ander aan dat God bestaat. Vind Hem zelf door Jezus Christus in je leven te vragen. Dan zul ook jij zeker weten dat Hij er is, door het heerlijke, liefdevolle trekken aan de koorden van je hart.

 

Deze tekst komt uit het dagboekje “Hoop voor iedere dag” van Billy Graham.

... Lees meerLees minder

Blijf niet bij de pakken neerzitten,
een donker dal vol moeilijkheden is niet je verblijfplaats…
Ik leid je erdoorHEEN.

Wees niet bang,
Ik ben bij je,
Ik houd je vast.
Ik bescherm je en geef je weer nieuwe moed. (Ps.23:4, Jes.40:29)

Mijn woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad,
zodat je ziet waar jij je voet moet plaatsen
en welke weg je mag gaan. (Ps.119:105)

Ik ben jouw Hulp en Bevrijder. (Ps.70:6)
Bij Mij vind je uitkomsten voor je problemen. (Ps.68:21)

Als je door het dorre, droge dal van moeilijkheden trekt,
ben Ik Zelf jouw Bron.
Zachte regenbuien vol zegen vallen op je neer,
Uit Mijn rijkdom geef Ik jou alles wat je nodig hebt.

Met Mij aan je zij, ga je niet van klacht naar klacht,
maar je gaat voort van kracht tot kracht. (Ps.84:7,8. Fil.4:19)
... Lees meerLees minder

Blijf niet bij de pakken neerzitten,
een donker dal vol moeilijkheden is niet je verblijfplaats…
Ik leid je erdoorHEEN.

Wees niet bang,
Ik ben bij je,
Ik houd je vast.
Ik bescherm je en geef je weer nieuwe moed. (Ps.23:4, Jes.40:29)

Mijn woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad,
zodat je ziet waar jij je voet moet plaatsen
en welke weg je mag gaan. (Ps.119:105)

Ik ben jouw Hulp en Bevrijder. (Ps.70:6)
Bij Mij vind je uitkomsten voor je problemen. (Ps.68:21)

Als je door het dorre, droge dal van moeilijkheden trekt,
ben Ik Zelf jouw Bron.
Zachte regenbuien vol zegen vallen op je neer,
Uit Mijn rijkdom geef Ik jou alles wat je nodig hebt.

Met Mij aan je zij, ga je niet van klacht naar klacht,
maar je gaat voort van kracht tot kracht. (Ps.84:7,8. Fil.4:19)

Zegen

'Ik zal hen zegenen.’ Numeri 6:27

In de eeuwenoude kerk weergalmden de muren de overbekende woorden die aan het einde van de dienst werden uitgesproken; ‘De Heere zegene u, en behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede’ (Numeri 6:24-26). De vertrouwde zegen echode in de harten van de mensen en gezegend gingen ze naar huis.

In een synagoge rond het begin van onze jaartelling klonken in een andere taal precies dezelfde woorden; ‘De Heere zegene u…’ De joodse gelovigen beantwoordden elke zin met ‘Amen!’ Ze geloofden Gods goede woorden over hun eigen leven. Ze vertrouwden Hem volledig en wisten zich afhankelijk van Hem. Drie keer echode het door de ruimte ‘het is waar, ik geloof het!’

Eeuwen daarvoor had God aan Mozes de opdracht gegeven dat Aron en zijn zonen, en daarmee alle priesters na hen, op deze manier het volk moesten zegenen ‘Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen en Ík zal hen zegenen’ (Numeri 6:27). De priesters gaven het door, maar het is God die zegent.

Zegenen is het uitspreken van goede woorden. Wanneer God zegent zorgt Hij ook voor de uitwerking van die zegen. Hij geeft, met de woorden, ook de zekerheid dat het zo zal gebeuren. Gods bescherming, aanwezigheid, genade en vrede worden reëel in ons leven omdat Hij het zegt. Zijn zegen is een krachtige zekerheid in ons dagelijks leven. Daar hoeven we niet over te twijfelen, daar kunnen we met heel ons hart ‘Amen’ op zeggen want dat geloven we!

God kiest ervoor om met die zegen Zijn Naam op ons te leggen (Numeri 6:27). Zijn Naam wordt over je uitgesproken. Het laat Gods verbondenheid met ons zien. Wij zijn Zijn kinderen en wij mogen Zijn Naam dragen omdat Hij die op ons leven heeft gelegd. In Zijn Naam ligt heel Zijn Wezen besloten. Zijn Naam staat voor Wie Hij is. Hij is de Almachtige, de Aanwezige, Heer der Heerscharen, Voorziener, Geneesheer, Bevrijder en Schuilplaats en nog zoveel meer. Met alles Wie Hij is, zegent Hij ons.

God wil en zál zegenen! Dat geldt ook voor morgen en overmorgen. Numeri 6:27 is een belofte voor de toekomst, God heeft het zelf gezegd. Hij heeft het vast laten leggen voor alle generaties die nog zouden komen. Eeuw na eeuw, jaar na jaar en dag na dag legt Hij Zijn zegen over dat wat voor ons ligt. Wat er ook gaat gebeuren, Hij is zegenend dichtbij!

Gift of Life | Matthea
... Lees meerLees minder

De Heer belooft:
Ik zorg vandaag voor jou!

De zon komt op,
maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
... Lees meerLees minder

De Heer belooft:
Ik zorg vandaag voor jou!

De zon komt op, 
maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Voor in de agenda! ... Lees meerLees minder

Voor in de agenda!Image attachment

GA MEE EN RUST UIT
door Priscilla Shirer

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn.’
Marcus 6:30-32 (NBV)EEN STAPJE DICHTERBIJ
Rust is in onze moderne maatschappij steeds meer een verloren kunst geworden. We hebben de ouderwetse waarden van rust vervangen door een hectische, vliegensvlugge, razende leefsnelheid die onze hartstocht en passie langzaam verteert en ons een hoge bloeddruk oplevert.

In iedere vierentwintig uur hebben we een ondraaglijke hoeveelheid taken opgehoopt; taken die we onszelf hebben opgelegd en taken die we anderen op ons hebben laten leggen. Afgaande op onze vermoeidheid en frustraties zouden we er alles voor overhebben om ons van die last te ontdoen.

Toch lijkt rust nemen wel ondoenlijk geworden. Hebben we dan voor altijd een soort werkelijkheid laten varen, waarin rust nog onderdeel kon zijn van een normale dag? Of week? Of… maand? (Of… jáár?)

Toen Jezus in Marcus 6:7-11 Zijn discipelen uitzond op een bijzondere evangelisatiemissie, zei Hij al dat het geen gemakkelijke reis zou worden. Mensen zouden niet naar hen willen luisteren en hen al helemaal niet gastvrij ontvangen. Iedere keer als ze ergens blij over zouden zijn, zou er iets anders tegenover staan, waardoor ze zouden willen stoppen en opgeven.

Want zeker, ze zouden de bevoegdheid krijgen om te preken, te genezen en het nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, maar ze zouden ook op alle fronten afgemat worden: fysiek, emotioneel en geestelijk. Zelfs nadat ze van hun vermoeiende reis waren teruggekeerd, was er nog steeds een komen en gaan van zó veel mensen, dat de discipelen ‘zelfs niet de kans kregen om te eten’ (vers 31).

Als eerste agendapunt na hun terugkomst gaf Jezus hun dus heldere instructies: ‘Ga mee om een tijdje uit te rusten.’ Het was geen verzoek, geen vriendelijke suggestie, maar Jezus’ bevel. Dit gaan jullie nu doen, jongens. Ze hadden veel meegemaakt, en er moest nog veel meer gebeuren. Maar voor nu … rust uit. Ga mee en rust uit. Op zijn minst een momentje.

Voel jij je ook weleens schuldig, als je even de tijd neemt om je te herpakken en op te laden? Word je overvallen door een gevoel dat je kansen verspilt, wanneer je niet alle ruimte in je agenda opvult? Ben je bang dat de wereld stopt met draaien, zodra je jezelf ook maar heel even terugtrekt? Ben je bang dat je je concurrentievoordeel kwijtraakt, als je niet iedere seconde omzet in maximale prestatie en efficiëntie?

Luister dan naar de stem van jouw Verlosser, Die je uitnodigt op een plek waar genade vloeit, waar de Geest je vult en waar Gods ontferming heelt wat overbelast en bedolven is door de berg moeilijkheden van het leven. Dit is de plaats waar ontspoorde prioriteiten en kapotte relaties hersteld en opnieuw afgestemd worden.

Stille tijd is geen excuus voor luie mensen, maar een verstandige investering voor ijverige mensen. Voor degenen die hun best doen actieve dienaren en volgelingen van Jezus Christus te zijn, in plaats van slaven van de tirannie van dringende bezigheden en activiteiten. Door rust op een belangrijke plaats te zetten voor onszelf en de mensen die we liefhebben, zullen we de vreugde herontdekken die we dachten voor altijd kwijt te zijn.
... Lees meerLees minder

GA MEE EN RUST UIT
door Priscilla Shirer

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn.’
Marcus 6:30-32 (NBV)
 

 
EEN STAPJE DICHTERBIJ
Rust is in onze moderne maatschappij steeds meer een verloren kunst geworden. We hebben de ouderwetse waarden van rust vervangen door een hectische, vliegensvlugge, razende leefsnelheid die onze hartstocht en passie langzaam verteert en ons een hoge bloeddruk oplevert.

In iedere vierentwintig uur hebben we een ondraaglijke hoeveelheid taken opgehoopt; taken die we onszelf hebben opgelegd en taken die we anderen op ons hebben laten leggen. Afgaande op onze vermoeidheid en frustraties zouden we er alles voor overhebben om ons van die last te ontdoen.

Toch lijkt rust nemen wel ondoenlijk geworden. Hebben we dan voor altijd een soort werkelijkheid laten varen, waarin rust nog onderdeel kon zijn van een normale dag? Of week? Of… maand? (Of… jáár?)

Toen Jezus in Marcus 6:7-11 Zijn discipelen uitzond op een bijzondere evangelisatiemissie, zei Hij al dat het geen gemakkelijke reis zou worden. Mensen zouden niet naar hen willen luisteren en hen al helemaal niet gastvrij ontvangen. Iedere keer als ze ergens blij over zouden zijn, zou er iets anders tegenover staan, waardoor ze zouden willen stoppen en opgeven.

Want zeker, ze zouden de bevoegdheid krijgen om te preken, te genezen en het nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, maar ze zouden ook op alle fronten afgemat worden: fysiek, emotioneel en geestelijk. Zelfs nadat ze van hun vermoeiende reis waren teruggekeerd, was er nog steeds een komen en gaan van zó veel mensen, dat de discipelen ‘zelfs niet de kans kregen om te eten’ (vers 31).

Als eerste agendapunt na hun terugkomst gaf Jezus hun dus heldere instructies: ‘Ga mee om een tijdje uit te rusten.’ Het was geen verzoek, geen vriendelijke suggestie, maar Jezus’ bevel. Dit gaan jullie nu doen, jongens. Ze hadden veel meegemaakt, en er moest nog veel meer gebeuren. Maar voor nu … rust uit. Ga mee en rust uit. Op zijn minst een momentje.

Voel jij je ook weleens schuldig, als je even de tijd neemt om je te herpakken en op te laden? Word je overvallen door een gevoel dat je kansen verspilt, wanneer je niet alle ruimte in je agenda opvult? Ben je bang dat de wereld stopt met draaien, zodra je jezelf ook maar heel even terugtrekt? Ben je bang dat je je concurrentievoordeel kwijtraakt, als je niet iedere seconde omzet in maximale prestatie en efficiëntie?

Luister dan naar de stem van jouw Verlosser, Die je uitnodigt op een plek waar genade vloeit, waar de Geest je vult en waar Gods ontferming heelt wat overbelast en bedolven is door de berg moeilijkheden van het leven. Dit is de plaats waar ontspoorde prioriteiten en kapotte relaties hersteld en opnieuw afgestemd worden.

Stille tijd is geen excuus voor luie mensen, maar een verstandige investering voor ijverige mensen. Voor degenen die hun best doen actieve dienaren en volgelingen van Jezus Christus te zijn, in plaats van slaven van de tirannie van dringende bezigheden en activiteiten. Door rust op een belangrijke plaats te zetten voor onszelf en de mensen die we liefhebben, zullen we de vreugde herontdekken die we dachten voor altijd kwijt te zijn.

Staak de strijd

Sterke held
Ik kijk naar jouw gevecht
Je sterke rug lijkt elke dag
Een beetje minder recht
Geef je hand
En geen gebalde vuist
Ik kan niets geven
Zo lang jij voor Mij je handen sluit

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen
Al vecht je door tot aan de dood
Je kunt er niets tegen beginnen
Dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd
Dit is niet langer jouw gevecht
Verlies jezelf
Dan win je echt
Geef het aan Mij
Stop je verzet

Staak de strijd
Die Ik gewonnen heb voor jou
omdat je die nooit winnen zou
Geef het aan Mij
En word gered

Sterke held
Geef mij je woede maar
Als jij je over geeft
Ligt hier de overwinning klaar
Laar het los
En geef je last aan Mij
Ik heb gevochten aan een kruis
zodat je vrij kunt zijn

Als je uitgeput bent
Kom tot Mij
Als je moe gestreden bent
Ik sta aan jouw kant
Als je stil kunt zijn
En je Mij als God erkent

Matthijn Buwalda | Staak de Strijd
... Lees meerLees minder

Staak de strijd

Sterke held
Ik kijk naar jouw gevecht
Je sterke rug lijkt elke dag
Een beetje minder recht
Geef je hand
En geen gebalde vuist
Ik kan niets geven
Zo lang jij voor Mij je handen sluit

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen
Al vecht je door tot aan de dood
Je kunt er niets tegen beginnen
Dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd
Dit is niet langer jouw gevecht
Verlies jezelf
Dan win je echt
Geef het aan Mij
Stop je verzet

Staak de strijd
Die Ik gewonnen heb voor jou
omdat je die nooit winnen zou
Geef het aan Mij
En word gered

Sterke held
Geef mij je woede maar
Als jij je over geeft
Ligt hier de overwinning klaar
Laar het los
En geef je last aan Mij
Ik heb gevochten aan een kruis 
zodat je vrij kunt zijn 

Als je uitgeput bent
Kom tot Mij
Als je moe gestreden bent
Ik sta aan jouw kant
Als je stil kunt zijn
En je Mij als God erkent

Matthijn Buwalda | Staak de Strijd

God zal Zelf voor je uit gaan. Hij zal met je zijn.
Hij zal je niet in de steek laten. Wees dus niet bang.
(Deut.31:8)

Deze nieuwe dag mag je uit Mijn hand ontvangen.
Mijn genade is elke morgen nieuw, Mijn zegeningen liggen voor je klaar.
Als jij weer naar je werk moet, of naar school gaat, waar een moeilijke taak op je wacht...
Ik ben betrokken bij heel je leven.

Ik overzie heel de weg die je gaat.
Ik weet waar je tegenop ziet, Ik ken al je moeilijkheden, de werkdruk, de stress…
Maar Ik weet ook waar jij van geniet, ook vandaag geef Ik zoveel waar jij Mijn liefde en Mijn hand in mag zien.

Wat er ook gebeuren zal, Ik beloof je:
Ik zal voor je uit gaan.
Je staat er niet alleen voor, Ik ben bij je!
Ik ga voorop en zorg ervoor dat je het aan kunt.

Ga niet alleen.
Betrek Mij in elke situatie,
en denk aan Mij bij alles wat je doet,
dan baan Ik voor jou de weg.

Overleg al je plannen met Mij.
Vertrouw je weg aan Mij toe.
Ik zal in ALLES voor je zorgen!

Ik zal altijd voor je opkomen.
Dat is net zo zeker als dat het 's morgens weer licht wordt
en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan.

Jij bent Mijn kind,
Ik leid je hele leven!
Je mag Mij verwachten in alles wat je meemaakt.
Vraag Mij wat je moet doen als je het niet weet, Ik zal je Mijn wijsheid geven, zodat je helder kunt denken en de juiste beslissingen zult nemen.

Ik ben jouw Helper, jouw steun,
en Ik werk met Mijn kracht in jouw leven.

(Ps. 37:5-7, Spr. 3:5,6, Kla.3:23,24, Fil.4:13, Hebr.13:5,6, Jak.1:5)
... Lees meerLees minder

God zal Zelf voor je uit gaan. Hij zal met je zijn. 
Hij zal je niet in de steek laten. Wees dus niet bang.
(Deut.31:8)

Deze nieuwe dag mag je uit Mijn hand ontvangen.
Mijn genade is elke morgen nieuw, Mijn zegeningen liggen voor je klaar. 
Als jij weer naar je werk moet, of naar school gaat, waar een moeilijke taak op je wacht... 
Ik ben betrokken bij heel je leven.

Ik overzie heel de weg die je gaat.
Ik weet waar je tegenop ziet, Ik ken al je moeilijkheden, de werkdruk, de stress… 
Maar Ik weet ook waar jij van geniet, ook vandaag geef Ik zoveel waar jij Mijn liefde en Mijn hand in mag zien.

Wat er ook gebeuren zal, Ik beloof je: 
Ik zal voor je uit gaan.
Je staat er niet alleen voor, Ik ben bij je!
Ik ga voorop en zorg ervoor dat je het aan kunt.

Ga niet alleen.
Betrek Mij in elke situatie, 
en denk aan Mij bij alles wat je doet,
dan baan Ik voor jou de weg.

Overleg al je plannen met Mij.
Vertrouw je weg aan Mij toe.
Ik zal in ALLES voor je zorgen!

Ik zal altijd voor je opkomen.
Dat is net zo zeker als dat het s morgens weer licht wordt
en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan.

Jij bent Mijn kind, 
Ik leid je hele leven!
Je mag Mij verwachten in alles wat je meemaakt.
Vraag Mij wat je moet doen als je het niet weet, Ik zal je Mijn wijsheid geven, zodat je helder kunt denken en de juiste beslissingen zult nemen.

Ik ben jouw Helper, jouw steun, 
en Ik werk met Mijn kracht in jouw leven.

(Ps. 37:5-7, Spr. 3:5,6, Kla.3:23,24, Fil.4:13, Hebr.13:5,6, Jak.1:5)

Comment on Facebook

Mooi, dit mogen we weten!

Veilig in de onbekende toekomst

Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’
Exodus 16:1-9

Het is lastig om rustig de onbekende toekomst tegemoet te zien en op God te vertrouwen.
We weten wat we hebben… en niet wat we krijgen.
Dat is een reden waarom mensen een vertrouwde situatie vaak moeilijk los kunnen laten, zelfs als ze daarin ongelukkig zijn.
Het heeft ook te maken met je persoonlijkheid.
De één kiest liever voor het oude vertrouwde, terwijl een ander van het onbekende avontuur geniet.
Het is de vraag hoe veilig het oude vertrouwde wérkelijk is.
Geeft het ons eigenlijk geen vals gevoel van veiligheid?
Hoe twijfelachtig is de zekerheid van ‘wat je hebt’?
Het leven kan in één seconde volledig veranderd zijn…

We zagen dit ook gebeuren bij het volk Israël, nadat God hen uit Egypte had bevrijd.
Wat had het volk daar geleden!
Ze werden onderdrukt, moesten slavenarbeid verrichten en hun jongetjes werden op bevel van de farao verdronken.
Toen God hen bevrijdde, liet Hij zien hoe machtig Hij was.
De Israëlieten zagen het in de tien plagen die God over Egypte zond.
Ze zagen hoe God een pad door de zee maakte en voor hen streed tegen de farao.
Overdag zagen ze de wolkkolom en ’s nachts de vuurkolom.
God was bij hen!

Maar toen de Israëlieten tegenslag ontmoetten tijdens de woestijnreis, riepen ze meteen: ‘Waren we maar in Egypte gebleven! Daar hadden we tenminste water en vlees!’
Met andere woorden: In Egypte was de situatie tenminste voorspelbaar. Daar hadden we grip op ons leven. We wisten wat we hadden…
Werkelijk? Was de vertrouwde ellende in Egypte beter te hanteren dan het heden waarin ze op God moesten vertrouwen?

Ja, zo werkt het vaak bij ons, wankelmoedige mensen die zélf de controle willen hebben.
Laten we ons niet vasthouden aan valse zekerheden.
Natuurlijk moeten we onze verantwoordelijkheden nemen en ook aan de dag van morgen denken.
Maar de toekomst is onbekend, hoeveel garantie we ook inbouwen.

We mogen met God de dag van morgen tegemoet gaan.
Hij heeft laten zien dat Hij altijd voor zijn kinderen zorgt.
Ook als het tegenzit is God er nog steeds.
Dan hoef je niet paniekerig terug te grijpen op een vals gevoel van grip en op denkbeeldige zekerheden.
Alles is veranderlijk. Behalve de God die je leidt!
Hij is je Houvast, overal en altijd.

Gebed: Vader, vergeef me dat ik vaak wankel in mijn vertrouwen op U. Dan ben ik pas rustig als ik zélf de touwtjes in handen heb. Leer mij op U te vertrouwen. U bent mijn Houvast, Heer, in het heden en in de onbekende toekomst. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Als golven vol zorgen je leven benauwen,
dan spreek Ik Mijn woorden: ‘Zwijg toch, wees stil!’
Je mag op de kracht van Mijn liefde vertrouwen,
waarmee Ik jou altijd dragen wil.

Als golven van zorgen op je afkomen,
en je het gevoel hebt dat je wordt overspoeld door je problemen, Ik ben er.
Ik laat je nooit los in de stormen van je leven.

Er is kracht in Mijn naam en kracht in Mijn woord.
Met één woord kan Ik de situatie omkeren. (Hebr.4:12)

Kijk in Mijn woord, hoe Ik sprak tegen het bulderen van de wind en de opzwepende golven; ‘Zwijg, wees stil.’
De wind ging liggen en de zee kwam tot stilte.
Ik bracht rust in het leven van Mijn vrienden. (Marc.4:39)

Kijk in Mijn woord hoe soldaten naar Mij toekwamen om Mij gevangen te nemen, Ik vroeg wie ze zochten en sprak Mijn machtswoord: ‘IK BEN’, waardoor ze allen achteruit deinsden en op de grond vielen. (Joh.18: 4-6)

Ik ging dwars door elke storm heen.
Daarom begrijp Ik jou als geen ander wanneer stormen woeden in je leven. (Hebr.2:18,4:15)
Ik liet Mij gewillig meenemen en aan het kruis nagelen,
voor jou. (Jes.53:7)

Voor Mij het lijden, voor jou de weg naar verlossing.
Voor Mij de strijd, voor jou de overwinning.
Voor Mij de straf, voor jou vrede en vergeving
Voor Mij de pijn, voor jou Mijn genezing. (Jes.53:4-6)
Ik droeg jouw zonden, Ik plaats jou in het volle licht
waar je rechtvaardig bent, goed gekeurd,
vlekkeloos schoon,
gereinigd en geheiligd.
Ik kocht jouw vrijheid aan het kruis.
(Joh.15:3, 1 Kor.6:11, Titus 2:14, 1Joh.1:7)

Ik heb de hoogste naam ontvangen. (Fil.2:6-9, Hebr.1:4)
In Mijn naam is leven, bevrijding, vrede, hulp, genade, genezing, vergeving, overvloed, kracht.
Vraag in Mijn naam wat je nodig hebt, Ik zal het doen.
Roep Mij aan in de dag van je benauwdheid,
Ik zal je eruit te helpen,
jou verlossen.

Ik breng je storm tot stilte,
zodat de gedachten die als golven bruisen in je hoofd tot rust komen.
Ik til je op in Mijn sterke armen
en draag je erdoorheen!
(Jes.43:1,2, Ps.50:15, 107:28,29, Joh.14:13,14)
... Lees meerLees minder

Als golven vol zorgen je leven benauwen, 
dan spreek Ik Mijn woorden: ‘Zwijg toch, wees stil!’
Je mag op de kracht van Mijn liefde vertrouwen, 
waarmee Ik jou altijd dragen wil.

Als golven van zorgen op je afkomen,
en je het gevoel hebt dat je wordt overspoeld door je problemen, Ik ben er.
Ik laat je nooit los in de stormen van je leven.

Er is kracht in Mijn naam en kracht in Mijn woord.
Met één woord kan Ik de situatie omkeren. (Hebr.4:12)

Kijk in Mijn woord, hoe Ik sprak tegen het bulderen van de wind en de opzwepende golven; ‘Zwijg, wees stil.’
De wind ging liggen en de zee kwam tot stilte.
Ik bracht rust in het leven van Mijn vrienden. (Marc.4:39)

Kijk in Mijn woord hoe soldaten naar Mij toekwamen om Mij gevangen te nemen, Ik vroeg wie ze zochten en sprak Mijn machtswoord: ‘IK BEN’, waardoor ze allen achteruit deinsden en op de grond vielen. (Joh.18: 4-6)

Ik ging dwars door elke storm heen.
Daarom begrijp Ik jou als geen ander wanneer stormen woeden in je leven. (Hebr.2:18,4:15)
Ik liet Mij gewillig meenemen en aan het kruis nagelen,
voor jou. (Jes.53:7)

Voor Mij het lijden, voor jou de weg naar verlossing.
Voor Mij de strijd, voor jou de overwinning.
Voor Mij de straf, voor jou vrede en vergeving
Voor Mij de pijn, voor jou Mijn genezing. (Jes.53:4-6)
Ik droeg jouw zonden, Ik plaats jou in het volle licht
waar je rechtvaardig bent, goed gekeurd,
vlekkeloos schoon,
gereinigd en geheiligd.
Ik kocht jouw vrijheid aan het kruis. 
(Joh.15:3, 1 Kor.6:11, Titus 2:14, 1Joh.1:7)

Ik heb de hoogste naam ontvangen. (Fil.2:6-9, Hebr.1:4)
In Mijn naam is leven, bevrijding, vrede, hulp, genade, genezing, vergeving, overvloed, kracht.
Vraag in Mijn naam wat je nodig hebt, Ik zal het doen.
Roep Mij aan in de dag van je benauwdheid,
Ik zal je eruit te helpen,
jou verlossen.

Ik breng je storm tot stilte,
zodat de gedachten die als golven bruisen in je hoofd tot rust komen. 
Ik til je op in Mijn sterke armen
en draag je erdoorheen! 
(Jes.43:1,2, Ps.50:15, 107:28,29, Joh.14:13,14)

Hoe groot is onze Heer!

Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.
Psalm 147:5

Vandaag starten de scholen weer en pakken we de draad van het gewone leven op.
Terwijl we ons huis opruimen na de afgelopen feestelijkheden, is het de kunst om vanbinnen de dankbaarheid voor Gods grote daden met ons mee te dragen.

Hoe heb jij vanmorgen gebeden?
Heb je alles bij God durven neerleggen, vol vertrouwen?
Of heb je sommige dingen maar niet genoemd in je gebed?
Die grote, onoplosbare problemen, die toch niet veranderen.
Dingen waaraan niets meer te doen valt, waarmee je maar moet leren leven… Heb je ook dát bij God neergelegd?
O ja, we geloven heus wel dat God alles kan.
Maar tegelijk zijn we voorzichtig in ons gebed, om onszelf alvast voor teleurstelling te bewaren.
Er zijn dingen die gewoon niet gebeuren… omdat ze té wonderlijk zouden zijn.

O ja? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Als we bidden, beseffen we dan wel tot Wie we bidden?
We bidden tot de God die boven alle logica staat, boven wat wetenschappelijk gezien mogelijk is, boven orde en tijd.
Wij bidden tot de God die maakte dat de olie in de kruik van de weduwe niet opraakte. (1Koningen 17:14)
We spreken tot de God die zorgde dat de vrienden van Daniel niet verbrandden in het vuur, terwijl de mensen in de nabijheid dood neervielen van de hitte. (Daniël 3:27)
De God die water in bloed veranderde en zorgde dat een oude vrouw een kind kon krijgen.

We denken bij het bidden vaak als eerste aan de vervulling van ons verlangen.
Maar misschien moeten we er veel meer bij stilstaan tot Wie we bidden.
We mogen ook in deze nieuwe week vertrouwen op de God die onbeperkt is in zijn mogelijkheden.
De God wiens inzicht niet te meten is.
God is zó machtig dat je zelfs de problemen die onoplosbaar lijken aan Hem mag voorleggen, in het besef dat Hij veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen.

Gebed: Almachtige God, in uw handen leg ik mijn leven nu ik deze nieuwe week inga. U bent zoveel groter dan ik vaak besef. Ook groter dan mijn onoplosbare problemen. Help mij om op uw macht en liefde te vertrouwen. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Kijk maar om je heen

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag:
‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’
(vers 2 en 3)
Matteüs 11:2-5

Nu de kerstdagen weer voorbij zijn, kan dezelfde vraag ons overvallen als waar Johannes de Doper mee worstelde.

… of moeten we een ander verwachten?

Wat had Johannes met hart en ziel de komst van Jezus Christus aangekondigd.
Maar wat was er tot nu toe van Gods Koninkrijk terecht gekomen?
Zelf zat Johannes in de gevangenis, opgesloten en monddood gemaakt door Herodes.
Hij hoorde dat Jezus overal preekte en doopte, maar… waar bleef de grote doorbraak?
Met die moedeloze vraag stuurde hij zijn leerlingen naar Jezus.

Wat voor antwoord kreeg Johannes?
Lees maar in de Bijbel!
Daar moest hij het mee doen.
Jezus zei: Kijk maar in de boekrol van Jesaja. Daar vind je het antwoord, Johannes! Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen, doden worden weer opgewekt… Dat was toch het werk dat de messias zou komen doen? (Jesaja 29:18,19 en Jesaja 35:5,6)

De Kerstdagen liggen achter ons.
We hebben gezongen van licht en vrede, van verbinding en harmonie.
We geloofden dat ‘het kindje in de kribbe’ dat zou komen brengen.
Maar de politie heeft het nog net zo druk, mogelijk zelfs nog drukker met het vandalisme rond Oudjaarsdag.
Vanuit de oorlogsgebieden komen onverminderd de beelden van kapotte lichamen en van angstige, magere kinderen.
En in families lijkt het venijn van oude ruzies even hardnekkig te zijn als vóór Kerstavond…

Misschien komt, net als bij Johannes, de vraag in ons naar boven: … of moeten we misschien een ander verwachten?

Lees maar in de Bijbel, zegt Jezus.
Ik kwam om vrede te brengen tussen God en jou. Ik gaf er mijn leven voor. Zie je ze niet, de mensen die in deze vrede leven? Zie je die vrede niet bij je zieke en stervende geliefden? Herken je die vrede niet in je eigen hart?

Zie je het niet? De vruchten van de Geest die Ik beloofde? Het omzien naar elkaar in christelijk liefde, de trouw van ouders in een christelijke opvoeding, de kerkdiensten waarin het Woord van God trouw wordt gebracht, elke zondag weer?

Ik beloofde dat ik mijn kerk zou bewaren tot de Wederkomst. Zie je het niet gebeuren? Mijn kerk, wereldwijd? Nu al meer dan 2000 jaar door mij bewaard, tegen alle verdrukking in?

Hoor je ze niet, de voetstappen van onze naderende Redder?

Moeten we een ander verwachten?
Lees maar in je Bijbel, kijk maar om je heen!

Gebed: Vader, help mij om me aan uw belofte vast te houden, ook als het soms zo anders lijkt te gaan als ik verwacht. Uw werk gaat onverminderd door, tegen alle verdrukking in. Open mijn oren en ogen voor uw grote daden en laten ze mij moed geven. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Ik was rijk, maar Ik ben omwille van jou arm geworden, om jou door Mijn armoede rijk te maken. (2 Kor.8:9)

Ik ben jouw almachtige God, Heer van hemel en aarde. Ik ben de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Zijn wezen. Door Mij is de wereld ontstaan (Hebr.1:3) Want uit Mij, en door Mij, en tot Mij zijn alle dingen. (Rom. 11:36)

Ik koos ervoor om Mijn goddelijkheid af te leggen en als een kind geboren te worden. Ik werd aan de mensen gelijk, zodat Ik jou als geen ander kan begrijpen en aanvoelen. (Fil.2:6-8, Hebr.2:17,18)

Jij bent de reden dat Ik Mijn hemel verliet, nog voor je bestond ging Mijn hart vol liefde al naar je uit.
Ik was een mens zonder zonden, maar Ik kwam om jouw zonde op Mij te nemen, je te redden en al je zonden te vergeven. Je bent nu geen zondaar meer, maar bekleed met Mij gerechtigheid. Niet om wat je doet, niet omdat je dat voelt, jouw gerechtigheid vindt zijn vaste grond in wat Ik voor jou aan het kruis heb volbracht. (2Kor.5:21)

Ik legde Mijn Koninklijke waardigheid af, zodat jij nu bekleed bent met de mantel van Mijn gerechtigheid, jij mag het schitterende kleed van Mijn redding dragen. Ik heb je tot een koningskind gemaakt en regeer met Mijn liefde en vrede je hart. (jes.61:10)

Ik kwam als Mens en identificeerde Mij met de mensheid, dus ook met jou. Jij mag je nu met Mij identificeren, alles wat van Mij is behoort jou toe, Ik heb je één gemaakt met Mijzelf! (1Kor.6:20)

Ik werd als kind uit een vrouw geboren, zodat jij nu uit God geboren bent. Ik maakte het mogelijk dat jij werd wedergeboren, Ik maakte van jou een spiksplinternieuw mens. Geniet van dit bijzondere wonder: Ik Zelf leef in jou met al Mijn kracht, jij hebt Mijn goddelijke natuur ontvangen. (Joh.3:3-6,7, 2Kor.5:17, 1Joh.3:9)

Ik verliet Mijn hemelse Thuis, zodat jij je nu thuis mag voelen bij Mij, ieder moment van de dag!
Ik wil jou Mijn hemelse vergezichten tonen,
Mijn gedachten met je delen,
je laten ontdekken hoe rijk je bent geworden in Mij. (Kol.2:2,3,9,10)

Jij bent Mijn geliefde kind, Ik hou oneindig veel van jou!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
... Lees meerLees minder

Ik was rijk, maar Ik ben omwille van jou arm geworden, om jou door Mijn armoede rijk te maken. (2 Kor.8:9)

Ik ben jouw almachtige God, Heer van hemel en aarde. Ik ben de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Zijn wezen. Door Mij is de wereld ontstaan (Hebr.1:3) Want uit Mij, en door Mij, en tot Mij zijn alle dingen. (Rom. 11:36)

Ik koos ervoor om Mijn goddelijkheid af te leggen en als een kind geboren te worden. Ik werd aan de mensen gelijk, zodat Ik jou als geen ander kan begrijpen en aanvoelen. (Fil.2:6-8, Hebr.2:17,18)

Jij bent de reden dat Ik Mijn hemel verliet, nog voor je bestond ging Mijn hart vol liefde al naar je uit.
Ik was een mens zonder zonden, maar Ik kwam om jouw zonde op Mij te nemen, je te redden en al je zonden te vergeven. Je bent nu geen zondaar meer, maar bekleed met Mij gerechtigheid. Niet om wat je doet, niet omdat je dat voelt, jouw gerechtigheid vindt zijn vaste grond in wat Ik voor jou aan het kruis heb volbracht. (2Kor.5:21)

Ik legde Mijn Koninklijke waardigheid af, zodat jij nu bekleed bent met de mantel van Mijn gerechtigheid, jij mag het schitterende kleed van Mijn redding dragen. Ik heb je tot een koningskind gemaakt en regeer met Mijn liefde en vrede je hart. (jes.61:10)

Ik kwam als Mens en identificeerde Mij met de mensheid, dus ook met jou. Jij mag je nu met Mij identificeren, alles wat van Mij is behoort jou toe, Ik heb je één gemaakt met Mijzelf! (1Kor.6:20)

Ik werd als kind uit een vrouw geboren, zodat jij nu uit God geboren bent. Ik maakte het mogelijk dat jij werd wedergeboren, Ik maakte van jou een spiksplinternieuw mens. Geniet van dit bijzondere wonder: Ik Zelf leef in jou met al Mijn kracht, jij hebt Mijn goddelijke natuur ontvangen. (Joh.3:3-6,7, 2Kor.5:17, 1Joh.3:9)

Ik verliet Mijn hemelse Thuis, zodat jij je nu thuis mag voelen bij Mij, ieder moment van de dag!
Ik wil jou Mijn hemelse vergezichten tonen,
Mijn gedachten met je delen,
je laten ontdekken hoe rijk je bent geworden in Mij. (Kol.2:2,3,9,10)

Jij bent Mijn geliefde kind, Ik hou oneindig veel van jou!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

2019 is begonnen. Een nieuw jaar, door God gegeven. Wat jou te wachten staat, is niet bekend. Maar wij willen je meegeven: ga alle dagen met God. Dank Hem als er veel vreugdevolle dingen zijn in je leven. Vertrouw Hem als het moeilijk is en tegenzit. Zoek Hem als al je bezigheden je in beslag (dreigen te) nemen. Prijs Hem in tijden dat het goed gaat, als je leven vredig is. En vergeet nooit: God is bij je. Alle dagen van dit nieuwe jaar en tot in eeuwigheid!

Sestra
... Lees meerLees minder

2019 is begonnen. Een nieuw jaar, door God gegeven. Wat jou te wachten staat, is niet bekend. Maar wij willen je meegeven: ga alle dagen met God. Dank Hem als er veel vreugdevolle dingen zijn in je leven. Vertrouw Hem als het moeilijk is en tegenzit. Zoek Hem als al je bezigheden je in beslag (dreigen te) nemen. Prijs Hem in tijden dat het goed gaat, als je leven vredig is. En vergeet nooit: God is bij je. Alle dagen van dit nieuwe jaar en tot in eeuwigheid!

Sestra

... Lees meerLees minder

Eén ding tegelijk

BIJBELGEDEELTE
Toen Hij Zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg Mij.’
(Marcus 10:17-21, NBV)

EEN STAPJE DICHTERBIJ
Met enige regelmaat draag ik een van de lange, glinsterende kettingen die ik aan een haak in mijn kast heb hangen. Zodra ik aan de gewenste ketting trek, neem ik steevast nog drie of vier andere kettingen mee, omdat ze helemaal in elkaar verstrengeld zijn geraakt. Om ze uit elkaar te halen, pak ik meestal de plek beet waar ze het meest in de knoop zitten. Vervolgens trek ik lukraak aan wat snoeren, in de hoop het zooitje zo los te krijgen. Alleen maak ik de knopen daarmee meestal alleen maar vaster en wordt de situatie er steeds slechter op.

Inmiddels heb ik het geheim ontdekt: je moet de sluiting van een van de kettingen openmaken en dan alleen dát snoer volgen langs alle plekken waar het vast en gedraaid zit. Wonder boven wonder zijn daarna meestal alle andere kettingen losser gekomen, waardoor het veel gemakkelijker is om ook die te ontwarren. Je richten op dat ene ding kan er dus toe leiden dat je alles uit de knoop haalt. Houd dat even in gedachten.

In het Bijbelgedeelte van vandaag kwam er een man naar Jezus toe, die in de loop van het gesprek zijn eigen uitzonderlijkheid verkondigde. Hij vertelde namelijk dat hij zich aan alle geboden hield, waarvan Jezus had gezegd dat ze belangrijk waren. Daarmee dacht hij alle vakjes aan te kunnen vinken, en hij voegde er ook nog eens aan toe: ‘Sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ (Marc. 10:20) Moet je je eens voorstellen hoe druk zijn dagen moeten zijn geweest, als hij zo perfect was.

Vervolgens staat er: Jezus keek hem liefdevol aan. (Marcus 10:21) Beeld je nu eens de tederheid, het begrip en de verlossing in de ogen van Jezus in, toen Hij naar deze vrome man keek. Deze man, die in veel meer zonde, opstand en trots verstrengeld was geraakt dan hij dacht. Deze man, die dacht alles wat in de ogen van Jezus te lezen was, niet nodig te hebben. Jezus zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt
u…’

In het geval van deze man was dat ‘ene ding’ zijn gehechtheid aan geld, spullen, rijkdom. ‘Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen,’ zei Jezus tegen hem. Eén ding. Werk aan dat éne ding, lijkt Jezus te bedoelen. Als hij op de juiste manier met dat ene snoer zou omgaan, zou hij zien dat de andere knopen van de warboel van levensvragen ook losser zouden komen. Als hij in dit ene ding gehoorzaam zou zijn, zou hij ook op andere vlakken groeien en bevrijd worden. Ook kreeg hij dan de mogelijkheid om zich te realiseren dat een relatie met Degene Die álles goed doet, echt was wat hij nodig had om íéts goed te doen.

Soms is het maar dat ene ding. Als we ons richten op dat ene ding … Wanneer Gods Geest ons wijst op dat ene ding in ons leven, waar we nog aan moeten werken – wellicht is dat een snoer van trots of jaloezie, een specifieke zonde waarmee je moet stoppen, een gesprek dat je moet voeren, een vriendschap die je beter kunt loslaten, een kans die je moet grijpen – dan heb ik een tip voor je.

Doe dat ene ding! Laat je niet ontmoedigen door álles, maar gehoorzaam Hem gewoon in dat ene ding. Leg je toe op wat God het laatst tegen je heeft gezegd en kijk of dat dan ook de andere knopen in je leven losser maakt.

GEBED
Lieve God, ik wil U volgen, maar tegelijk vind ik dat best lastig en daarom wil ik U iets vragen. Wilt U me helpen om me te richten op de leiding van de Heilige Geest en me laten zien wat dat ‘ene ding’ is waarin ik U moet gehoorzamen? En leer mij alstublieft ook wat ik moet doen – wat ervoor nodig is – om U daarin te gehoorzamen. Zodat niets mij meer tegenhoudt om U te kunnen volgen – heel mijn leven lang, tot ik thuiskom bij U. Amen.

Sestra | Tekst Een stapje dichterbij: © Toegewijd (Priscilla Shirer)
... Lees meerLees minder

De eerste en laatste

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer.
Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei:
‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.
Ik ben degene die leeft;
Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid.
Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Openbaring 1:17,18

Wat een wonder dat God die zo heilig is, dichtbij ons wil zijn!
We hoeven als zondige mensen niet bang voor zijn majesteit te zijn.
We mogen ons juist koesteren in zijn liefdevolle zorg.

De apostel Johannes is verbannen naar het eiland Patmos, omdat hij het Evangelie verkondigd heeft.
Maar God heeft nog steeds een taak voor hem.
Johannes mag opschrijven wat God hem door middel van visioenen laat zien.

Als Jezus aan Johannes verschijnt, valt Johannes ‘als dood’ neer.
Hij kan de aanblik van Jezus’ majesteit niet aan.
Maar Jezus legt met een gerustellend, vertrouwelijk gebaar zijn hand op Johannes.
‘Wees niet bang!’
Wat moeten deze woorden Johannes bekend in de oren hebben geklonken!
Jezus legt meteen uit waaróm Johannes niet bang hoeft te zijn.

"Ik ben de eerste en de laatste."

Het mag Johannes geruststellen dat God eeuwig is.
Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
Alles en iedereen dankt zijn bestaan aan God.
God leidt zijn schepping naar het grote einddoel: de wederkomst.
Hij heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand!

"Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid."

Weet je het nog, Johannes?
Jezus stierf, om de mensen het leven terug te geven.
Hij stond op uit het graf en overwon de dood!

"Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk."

Niet de dood, maar het leven heeft overwonnen.
Gods vijand zal niet het laatste woord hebben.
Jezus heeft alle macht!

Ook wij mogen bemoedigd worden door Jezus’ geruststellende woorden.
God heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand.
Hij is de eerste en de laatste, Hij is er altijd!
Hij heeft ons gemaakt, Hij kent ons hart en onze omstandigheden.
Door de gebrokenheid van dit leven heen, leidt Hij ons naar onze bestemming.

We hoeven niet bang te zijn.
Niet Gods vijand, maar Jezus is de Heer van ons leven!

Gebed: Lieve Heer Jezus, dank U dat U er altijd bent. Ook in mijn leven bent U de eerste en de laatste. Bij U ben ik veilig, want U hebt alle macht. Ik mag mij aan uw leiding overgeven. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Is het kerstfeest voorbij?
Is het alleen een herinnering
aan het Kind dat geboren is in een stal...?

Of... leef je elke dag verder met deze Redder,
die kwam om Zijn leven voor jou te geven?

Is het kerstfeest het begin van een nieuwe start?
Is Jezus geboren in jouw hart?
Dan is jouw hart Zijn woning,
en blijf je zingen: Kom laten wij
aanbidden, deze Koning!
... Lees meerLees minder

Is het kerstfeest voorbij?
Is het alleen een herinnering
aan het Kind dat geboren is in een stal...?

Of... leef je elke dag verder met deze Redder,
die kwam om Zijn leven voor jou te geven?

Is het kerstfeest het begin van een nieuwe start?
Is Jezus geboren in jouw hart?
Dan is jouw hart Zijn woning,
en blijf je zingen: Kom laten wij
aanbidden, deze Koning!

Vreemdelingen

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.
Hebreeën 11:13.14

‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’
Een regel uit een bekend kerstliedje dat ik vroeger op school leerde.
Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest van vandaag.
Om ons heen zien we de overweldigende aandacht voor eten, versieringen en cadeaus.
Het lijkt wel alsof de economie het Kerstfeest van de christenen heeft afgepakt.

O ja, we mogen het zeker gezellig maken!
Maar nooit mogen we vergeten wat Jezus Christus allemaal moest opgeven toen Hij naar de aarde kwam.
In de kerstdrukte van deze week kun je je ineens een vreemdeling op aarde voelen.
Net zoals de gelovigen in Hebreeën 11.
Paulus noemt een lange rij gelovigen uit de voorgeslachten van het volk Israël.
Al deze mensen hebben zich vastgehouden aan Gods beloften, zónder dat ze de vervulling daarvan hebben gezien.
Ze keken verlangend uit naar de Verlosser, maar hebben zijn komst niet mogen meemaken.
Ze zijn in het geloof gestorven.
De geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 hadden geen zicht op de geschiedenis die voorafging aan de komst van Jezus.
Zo hebben wij geen zicht op déze tijd, voorafgaand aan de tweede komst van Jezus.

Er valt Paulus nog iets op.
De gelovigen uit de vorige generaties keken verder dan dit aardse leven.
Hun blik was gevestigd op de toekomst.
Ze beseften dat deze aarde hun Thuis niet was.
Ze voelden zich vreemdelingen op aarde, op doorreis naar het echte Vaderland.
En ze wisten zeker dat ze dat Vaderland na hun sterven mochten binnengaan!

Ons Vaderland…
Soms licht de Bijbel een tipje van de sluier op.
Zoals in 1 Korintiërs 2:9:

"Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft."

Maar het blijft een glimp van wat komen zal.
Het zal mooier zijn dan het rijkst versierde huis.
Het zal liefdevoller zijn dan de meest warme familie en heerlijker dan het zuiverste kerstconcert.
Een Vaderland van een niet te bevatten geluk, vrede en schoonheid.
Een paradijs!

Ook dit jaar mag het weer Kerstfeest zijn.
Ook voor ons, broers en zussen in het geloof, die op doorreis zijn!

Gebed: Lieve Heer Jezus, geef dat ik nooit vergeet wat U voor mij opgaf toen U naar de aarde kwam. Als ik dat bedenk, kan ik alleen maar stil zijn van dankbaarheid. Doordat U de heerlijkheid bij uw Vader verliet, kan ik uitzien naar het volmaakte feest in mijn Vaderland. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Vergeet je Mijn verjaardag niet????!!!!!!!!!!!!!!

Zoals je weet, komen we steeds dichter bij Mijn verjaardag. Elk jaar is er een feestelijke herdenking ter ere van Mij en Ik denk dat ook dit jaar het feest weer herhaald zal worden. In deze tijd gaan veel mensen winkelen voor cadeaus, er zijn veel radio aankondigingen, tv reclames en in elk deel van de wereld praat iedereen over Mijn verjaardag, welke steeds dichter en dichterbij komt.

Het is inderdaad erg fijn om te weten dat tenminste één keer per jaar sommige mensen aan Mij denken. Zoals je wel weet begon de viering van Mijn geboorte vele jaren geleden. In het begin leek het of de mensen dankbaar waren voor hetgeen Ik voor ze heb gedaan. Maar in deze tijd lijkt niemand de betekenis te weten van de herdenking.

Ik herinner Mij dat er verleden jaar een groot feest was ter gelegenheid van Mij. De tafel stond vol met heerlijk eten, gebakjes, fruit, gemixte nootjes en chocola. De kerstversiering was voortreffelijk en er waren heel veel mooie ingepakte cadeaus. Maar, weet je? Ik was niet uitgenodigd. Ik was de speciale gast, en ze zijn vergeten Mij een uitnodiging te sturen.

Het feest was voor Mij, maar toen de geweldige dag aanbrak, werd Ik buitengesloten. Ze sloten de deur voor Mijn gezicht … en Ik wilde zo graag bij hen zijn en met hun plaats nemen aan de tafel. Inderdaad, het verbaasde mij niets, want in de laatste jaren sloten velen de deur voor Mij.

Sinds Ik niet meer uitgenodigd ben, heb Ik besloten om het feest binnen te gaan zonder een enkel geluid te maken. Ik ging naar binnen en stond stilletjes in een hoek. Ze waren allemaal aan het drinken; er waren zelfs mensen dronken en ze vertelde grappen en moesten om alles lachen. Ze vermaakten zich uitstekend. En tot overmaat van ramp kwam er een hele dikke man binnen gekleed in een rood gewaad met een lange witte baard roepend: “Ho-ho-ho”! Hij leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen renden naar hem toe en riepen: “kerstman, kerstman”… alsof het feest ter ere van hem was !

Om middernacht begonnen alle mensen elkaar te omarmen; Ik strekte Mijn armen uit en wachtte tot iemand naar Mij toe kwam om Mij te omarmen en … weet je … er kwam niemand naar Mij toe om Mij te omarmen. Plotseling gaven ze elkaar allemaal cadeaus. Ze opende de cadeaus één voor één met grote verwachtingen. Toen iedereen hun cadeaus geopend hadden, keek Ik of er misschien ook een cadeau voor Mij bij zat.

Hoe zou jij je voelen als op jouw verjaardag iedereen cadeaus krijgt en jij krijgt helemaal niets ? Ik begreep toen dat Ik niet gewenst was en Ik verliet stilletjes het feest. Het wordt elk jaar erger. Mensen herinneren alleen het eten en drinken, de cadeaus, de gebakjes en niemand herinnert zich Mij. Ik zal graag willen dat JIJ Mij deze kerst toelaat in jouw leven. Ik zal graag willen dat je het feit erkent, dat ik 2.000 jaar geleden naar deze wereld ben gekomen om Mijn leven voor jou te geven aan het kruis. Vandaag de dag zou Ik willen dat jij dit gelooft met heel je hart !

Ik wil graag iets met je delen. Zoals velen Mij niet hebben uitgenodigd op hun feest, zal Ik een eigen feest geven, een grandioos spectaculair feest, wat nog nooit iemand heeft meegemaakt. Ik ben nog steeds bezig met de laatste voorbereidingen. Vandaag verstuur Ik de vele uitnodigingen en daar zit ook een uitnodiging voor jou bij. Graag zou Ik van jou willen weten of je van plan bent om te komen en Ik zal je reservering in orde maken en je naam met gouden letters in Mijn grote gastenboek schrijven. Alleen de mensen die op de gastenlijst vermeld staan, zijn uitgenodigd voor Mijn feest. De mensen die niet antwoorden op Mijn uitnodiging zullen buitengesloten worden.

Weet je hoe je kunt antwoorden op deze uitnodiging ? Dit kan door dit bericht te delen met de mensen die je lief en dierbaar zijn …

Ik zal naar jullie allemaal uitzien op Mijn feest dit jaar …

Ik zie jullie snel … Ik hou van jou!

- Jezus -

(Van: 'Voor Jou')
... Lees meerLees minder

Vergeet je Mijn verjaardag niet????!!!!!!!!!!!!!! 

Zoals je weet, komen we steeds dichter bij Mijn verjaardag. Elk jaar is er een feestelijke herdenking ter ere van Mij en Ik denk dat ook dit jaar het feest weer herhaald zal worden. In deze tijd gaan veel mensen winkelen voor cadeaus, er zijn veel radio aankondigingen, tv reclames en in elk deel van de wereld praat iedereen over Mijn verjaardag, welke steeds dichter en dichterbij komt. 

Het is inderdaad erg fijn om te weten dat tenminste één keer per jaar sommige mensen aan Mij denken. Zoals je wel weet begon de viering van Mijn geboorte vele jaren geleden. In het begin leek het of de mensen dankbaar waren voor hetgeen Ik voor ze heb gedaan. Maar in deze tijd lijkt niemand de betekenis te weten van de herdenking. 

Ik herinner Mij dat er verleden jaar een groot feest was ter gelegenheid van Mij. De tafel stond vol met heerlijk eten, gebakjes, fruit, gemixte nootjes en chocola. De kerstversiering was voortreffelijk en er waren heel veel mooie ingepakte cadeaus. Maar, weet je? Ik was niet uitgenodigd. Ik was de speciale gast, en ze zijn vergeten Mij een uitnodiging te sturen. 

Het feest was voor Mij, maar toen de geweldige dag aanbrak, werd Ik buitengesloten. Ze sloten de deur voor Mijn gezicht … en Ik wilde zo graag bij hen zijn en met hun plaats nemen aan de tafel. Inderdaad, het verbaasde mij niets, want in de laatste jaren sloten velen de deur voor Mij. 

Sinds Ik niet meer uitgenodigd ben, heb Ik besloten om het feest binnen te gaan zonder een enkel geluid te maken. Ik ging naar binnen en stond stilletjes in een hoek. Ze waren allemaal aan het drinken; er waren zelfs mensen dronken en ze vertelde grappen en moesten om alles lachen. Ze vermaakten zich uitstekend. En tot overmaat van ramp kwam er een hele dikke man binnen gekleed in een rood gewaad met een lange witte baard roepend: “Ho-ho-ho”! Hij leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen renden naar hem toe en riepen: “kerstman, kerstman”… alsof het feest ter ere van hem was ! 

Om middernacht begonnen alle mensen elkaar te omarmen; Ik strekte Mijn armen uit en wachtte tot iemand naar Mij toe kwam om Mij te omarmen en … weet je … er kwam niemand naar Mij toe om Mij te omarmen. Plotseling gaven ze elkaar allemaal cadeaus. Ze opende de cadeaus één voor één met grote verwachtingen. Toen iedereen hun cadeaus geopend hadden, keek Ik of er misschien ook een cadeau voor Mij bij zat. 

Hoe zou jij je voelen als op jouw verjaardag iedereen cadeaus krijgt en jij krijgt helemaal niets ? Ik begreep toen dat Ik niet gewenst was en Ik verliet stilletjes het feest. Het wordt elk jaar erger. Mensen herinneren alleen het eten en drinken, de cadeaus, de gebakjes en niemand herinnert zich Mij. Ik zal graag willen dat JIJ Mij deze kerst toelaat in jouw leven. Ik zal graag willen dat je het feit erkent, dat ik 2.000 jaar geleden naar deze wereld ben gekomen om Mijn leven voor jou te geven aan het kruis. Vandaag de dag zou Ik willen dat jij dit gelooft met heel je hart ! 

Ik wil graag iets met je delen. Zoals velen Mij niet hebben uitgenodigd op hun feest, zal Ik een eigen feest geven, een grandioos spectaculair feest, wat nog nooit iemand heeft meegemaakt. Ik ben nog steeds bezig met de laatste voorbereidingen. Vandaag verstuur Ik de vele uitnodigingen en daar zit ook een uitnodiging voor jou bij. Graag zou Ik van jou willen weten of je van plan bent om te komen en Ik zal je reservering in orde maken en je naam met gouden letters in Mijn grote gastenboek schrijven. Alleen de mensen die op de gastenlijst vermeld staan, zijn uitgenodigd voor Mijn feest. De mensen die niet antwoorden op Mijn uitnodiging zullen buitengesloten worden. 

Weet je hoe je kunt antwoorden op deze uitnodiging ? Dit kan door dit bericht te delen met de mensen die je lief en dierbaar zijn … 

Ik zal naar jullie allemaal uitzien op Mijn feest dit jaar … 

Ik zie jullie snel … Ik hou van jou!

- Jezus -

(Van: Voor Jou)

Gods zegen voor het kerstfeest,
en voor elke dag van het jaar!

Al voordat jij bestond,
kende Ik je naam en ging Mijn liefde naar je uit.
Voordat jij naar Mij zocht,
lag Mijn plan om jou te redden al voor je klaar.
Voordat je van Mij hield, had Ik jou al lief.

Mijn liefde voor jou was zo groot,
dat Ik Mijn enige Zoon aan je gegeven heb.
Als je in Hem gelooft, zal je niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Jij mag leven door Hem!

In Christus Jezus strek Ik Mijn liefdevolle handen naar je uit.
Ik gaf de hemel leeg om jou aan Mijn hart te drukken!

Verwonder je over dit wonder,
Mijn Zoon, de Redder, kwam in deze donkere wereld,
om jouw leven te verlichten,
jouw hart te verwarmen,
en voor altijd bij je te zijn,

Zijn naam is Immanuel, God met ons!

(Mat,1:23, Joh.3:16, Ef.1:4, 1Petr.1:20, 1 Joh.4:9)
... Lees meerLees minder

Gods zegen voor het kerstfeest,
en voor elke dag van het jaar!

Al voordat jij bestond, 
kende Ik je naam en ging Mijn liefde naar je uit. 
Voordat jij naar Mij zocht, 
lag Mijn plan om jou te redden al voor je klaar. 
Voordat je van Mij hield, had Ik jou al lief.

Mijn liefde voor jou was zo groot,
dat Ik Mijn enige Zoon aan je gegeven heb. 
Als je in Hem gelooft, zal je niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Jij mag leven door Hem!

In Christus Jezus strek Ik Mijn liefdevolle handen naar je uit. 
Ik gaf de hemel leeg om jou aan Mijn hart te drukken!

Verwonder je over dit wonder, 
Mijn Zoon, de Redder, kwam in deze donkere wereld, 
om jouw leven te verlichten,
jouw hart te verwarmen, 
en voor altijd bij je te zijn,

Zijn naam is Immanuel, God met ons!

(Mat,1:23, Joh.3:16, Ef.1:4, 1Petr.1:20, 1 Joh.4:9)

De machtige Koning der koningen,
koos ervoor om Zijn hemel te verlaten,
om als het Licht in onze donkere wereld te komen.
Hij werd als Kind geboren
om het Lam van God te zijn
dat de zonde van de wereld wegneemt.

DIT IS LIEFDE!

Mijn liefde voor jou is zo groot…
Ik heb je niet aan je lot overgelaten.
Ik heb de hemel verlaten en ben naar je toegekomen.
Ik kwam als Kind op deze aarde om jouw Redder te zijn.
Mijn weg ging van de stal naar het kruis en het graf.
Dat was Mijn bestemming, Ik had jouw verlossing en geluk voor ogen.

Ik wist dat jij jezelf nooit zou kunnen redden. Ik kwam niet om jouw problemen te bedekken, maar om ze radicaal op te lossen. Ik nam niet alleen jouw zonde op Mijn schouders, maar ook de schuld van de hele wereld, om ALLES weg te dragen.
Zie, Ik zelf ben immers het volmaakte Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh.1:29)

Ik gaf Mijn leven tot in de dood om jou leven en overvloed te geven. (Joh.10:10)
Ik betaalde de hoogste prijs en kocht je vrij met Mijn kostbare bloed. (1Petr.1:19)

Weet je wat het gevolg is als je Mijn verlossende liefde als waarheid omarmt?
De hemel gaat voor je open, Ik heb je getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in Mijn koninkrijk van licht en liefde. (Kol.1:13,14)

Ik geef jou een nieuwe toekomst waarin je nooit meer alleen zult zijn. Ik regeer met Mijn vrede in je hart.
Mijn aanwezigheid in je leven maakt dat je gaat zingen: ‘Kom laten wij aanbidden, die Koning!’
... Lees meerLees minder

De machtige Koning der koningen, 
koos ervoor om Zijn hemel te verlaten,
om als het Licht in onze donkere wereld te komen.
Hij werd als Kind geboren 
om het Lam van God te zijn
dat de zonde van de wereld wegneemt.

DIT IS LIEFDE!

Mijn liefde voor jou is zo groot…
Ik heb je niet aan je lot overgelaten.
Ik heb de hemel verlaten en ben naar je toegekomen.
Ik kwam als Kind op deze aarde om jouw Redder te zijn.
Mijn weg ging van de stal naar het kruis en het graf.
Dat was Mijn bestemming, Ik had jouw verlossing en geluk voor ogen.

Ik wist dat jij jezelf nooit zou kunnen redden. Ik kwam niet om jouw problemen te bedekken, maar om ze radicaal op te lossen. Ik nam niet alleen jouw zonde op Mijn schouders, maar ook de schuld van de hele wereld, om ALLES weg te dragen. 
Zie, Ik zelf ben immers het volmaakte Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh.1:29)

Ik gaf Mijn leven tot in de dood om jou leven en overvloed te geven. (Joh.10:10)
Ik betaalde de hoogste prijs en kocht je vrij met Mijn kostbare bloed. (1Petr.1:19)

Weet je wat het gevolg is als je Mijn verlossende liefde als waarheid omarmt? 
De hemel gaat voor je open, Ik heb je getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in Mijn koninkrijk van licht en liefde. (Kol.1:13,14)

Ik geef jou een nieuwe toekomst waarin je nooit meer alleen zult zijn. Ik regeer met Mijn vrede in je hart. 
Mijn aanwezigheid in je leven maakt dat je gaat zingen: ‘Kom laten wij aanbidden, die Koning!’

Advent is wachten,
Mij verwachten…
leef je in de verwachting van Mijn komst?

Eens kwam Ik als de Redder,
Ik ben het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
Ik zal terug keren…
niet als een kindje, in een stal van Bethlehem…

Bij het geluid van de bazuin kom Ik terug op de wolken.
Ik verschijn in glorie en kracht,
om ieder die Mij verwacht tot Mij te nemen.

Mijn hemel gaat voor je open,
Ik deel Mijn glorieuze toekomst met jou.
Ik zal je meenemen op de wolken waar je Mij mag ontmoeten in de lucht.
Dan mag jij voor eeuwig bij Mij zijn.

Op dat moment zal Ik in een oogwenk je lichaam veranderen en vernieuwen.
Stel je voor; je krijgt een onsterfelijk lichaam dat gelijkvormig is aan Mij.
Nooit meer ziekte, pijn en tranen.

Zie uit naar deze heerlijke volmaakte toekomst
in Mijn licht en nabijheid!

(Joh.1:29,4:42,14:2,3, 1 Kor.15:52-53, 1 Thes.4:16,17)
... Lees meerLees minder

Advent is wachten, 
Mij verwachten…
leef je in de verwachting van Mijn komst?

Eens kwam Ik als de Redder, 
Ik ben het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. 
Ik zal terug keren… 
niet als een kindje, in een stal van Bethlehem…

Bij het geluid van de bazuin kom Ik terug op de wolken. 
Ik verschijn in glorie en kracht, 
om ieder die Mij verwacht tot Mij te nemen.

Mijn hemel gaat voor je open, 
Ik deel Mijn glorieuze toekomst met jou.
Ik zal je meenemen op de wolken waar je Mij mag ontmoeten in de lucht. 
Dan mag jij voor eeuwig bij Mij zijn. 

Op dat moment zal Ik in een oogwenk je lichaam veranderen en vernieuwen. 
Stel je voor; je krijgt een onsterfelijk lichaam dat gelijkvormig is aan Mij. 
Nooit meer ziekte, pijn en tranen.

Zie uit naar deze heerlijke volmaakte toekomst 
in Mijn licht en nabijheid!

(Joh.1:29,4:42,14:2,3, 1 Kor.15:52-53, 1 Thes.4:16,17)

Het blijft niet zo

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij.
Al ben ik gevallen, ik sta op,
al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht.
Micha 7:7,8

In dit onvoorspelbare leven weten we nooit zeker óf er een oplossing zal komen voor onze problemen en of het ooit weer goed zal worden…

In deze tekst uit Micha horen we het gelovige volk verlangend uitzien naar God.
Het zijn moeilijke tijden voor Gods kinderen.
En ze hebben geen idee hoe lang het gaat duren.
Wanneer zal God ingrijpen?

Maar toch zijn deze gelovigen vol vertrouwen.
Ze blijven uitzien naar de HEER.
Niet twijfelend, zich afvragend óf God hen zal helpen.
Ze wachten op God met groot vertrouwen.
Wat een zekerheid klinkt er door in de woorden van vers 7 en 8.
Het lijkt op een geloofsbelijdenis!

Het zal niet zo blijven als nu.
Die zekerheid houdt het volk van God op de been.
Daardoor kunnen ze moedig zijn.
Ze spreken als geredde mensen, als overwinnaars, terwijl ze zich nog midden in hun benarde situatie bevinden!

"Al ben ik gevallen, ik sta op,
al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht."

Uit deze tekst blijkt opnieuw dat het geloof niet inhoudt dat je nooit zult vallen, dat het nooit donker om je heen zal zijn.
Maar het blijft niet zo!
Ik sta op. Zeker weten!
Ik ben niet overgeleverd aan het donker in mijn leven. De Heer is mijn licht!

Lieve mensen, het zal goed komen.
Nee, we weten niet wanneer.
Soms komt het in dít leven weer goed.
Wat een geschenk van God!
Maar vaak komt er in dit leven geen oplossing.
Ook dan mag je weten: Het blijft niet zo.
Ik heb een toekomst bij God.
Ik zal opstaan, want de Heer zal me oprichten.
Het donker zal wijken, want God is mijn Licht.

Dat is zeker, want het is geen mens die ons dit belooft.
Het is ‘de God die mij redding zal brengen’!

Gebed: Dank U HEER, dat het niet zo blijft als nu. De duisternis in deze wereld is groot. En ook in mijn persoonlijk leven kan het soms donker zijn. Dank U dat het Licht der wereld in mijn leven schijnt, zodat ik altijd verder kan. Samen met U. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Het blijft niet zo

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij.
Al ben ik gevallen, ik sta op,
al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht.
Micha 7:7,8

In dit onvoorspelbare leven weten we nooit zeker óf er een oplossing zal komen voor onze problemen en of het ooit weer goed zal worden…

In deze tekst uit Micha horen we het gelovige volk verlangend uitzien naar God.
Het zijn moeilijke tijden voor Gods kinderen.
En ze hebben geen idee hoe lang het gaat duren.
Wanneer zal God ingrijpen?

Maar toch zijn deze gelovigen vol vertrouwen.
Ze blijven uitzien naar de HEER.
Niet twijfelend, zich afvragend óf God hen zal helpen.
Ze wachten op God met groot vertrouwen.
Wat een zekerheid klinkt er door in de woorden van vers 7 en 8.
Het lijkt op een geloofsbelijdenis!

Het zal niet zo blijven als nu.
Die zekerheid houdt het volk van God op de been.
Daardoor kunnen ze moedig zijn.
Ze spreken als geredde mensen, als overwinnaars, terwijl ze zich nog midden in hun benarde situatie bevinden!

Al ben ik gevallen, ik sta op,
al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht.

Uit deze tekst blijkt opnieuw dat het geloof niet inhoudt dat je nooit zult vallen, dat het nooit donker om je heen zal zijn.
Maar het blijft niet zo!
Ik sta op. Zeker weten!
Ik ben niet overgeleverd aan het donker in mijn leven. De Heer is mijn licht!

Lieve mensen, het zal goed komen.
Nee, we weten niet wanneer.
Soms komt het in dít leven weer goed.
Wat een geschenk van God!
Maar vaak komt er in dit leven geen oplossing.
Ook dan mag je weten: Het blijft niet zo.
Ik heb een toekomst bij God.
Ik zal opstaan, want de Heer zal me oprichten.
Het donker zal wijken, want God is mijn Licht.

Dat is zeker, want het is geen mens die ons dit belooft.
Het is ‘de God die mij redding zal brengen’!

Gebed: Dank U HEER, dat het niet zo blijft als nu. De duisternis in deze wereld is groot. En ook in mijn persoonlijk leven kan het soms donker zijn. Dank U dat het Licht der wereld in mijn leven schijnt, zodat ik altijd verder kan. Samen met U. Amen.

Grace

Waar je ook mee zit…
bid én ontvang!

Blijf niet rondlopen met je zorgen, je vragen, en alles wat voor jou te zwaar is om te dragen.
Als je iets wilt hebben mag je Mij er eenvoudig om vragen. Kom naar Mij toe en Ik kom dichtbij jou! (Jak.4:2,8)

Praat er met Mij over, Ik heb altijd alle aandacht voor jou. (Jer.29:12, Fil.4:6,7) Je kunt vol vertrouwen bij Mij komen, in de zekerheid dat Ik naar je luister als je Mij iets vraagt dat in overeenstemming is met Mijn wil. (1Joh.5:14)

En dat niet alleen… als je bidt, dan wil Ik niets liever dan jou geven wat je nodig hebt. Ik geef je overvloedig uit Mijn rijkdom. (Fil.4:19)

Ik geef je uit Mijn volheid, genade op genade, zodat het jou aan niets ontbreekt. (Ps.23:1, Joh.1:16, Kol.2:9,10)

Mijn genade is werkzaam in jou
en bewerkt wat je zelf met de grootste inspanning nooit zou kunnen of tot stand kunt brengen.

Elke zegen behoort jou al toe, en door te bidden, eigen jij je toe wat Ik al voor je heb volbracht. (Ef.1:3,)

Als je bidt, zeg je eigenlijk:
‘Dit is voor Mij, God belooft het mij, in Christus is het al mogelijk gemaakt dat het mij toebehoort, en onder dankzegging neem Ik het nu in ontvangst. Amen!’

Daarom zeg Ik tegen jou; Alles waarom je bidt en vraagt, geloof dat je het al ontvangen hébt, en je zult het krijgen. (Marc.11:24, 1Joh.5:14)

Vergeet niet… Ik geniet ervan als je van Mij neemt, zoveel als je wilt. Echt waar… Mijn leven en overvloed deel Ik met jou! (Joh.10:10)
... Lees meerLees minder

Waar je ook mee zit…
bid én ontvang!

Blijf niet rondlopen met je zorgen, je vragen, en alles wat voor jou te zwaar is om te dragen.
Als je iets wilt hebben mag je Mij er eenvoudig om vragen. Kom naar Mij toe en Ik kom dichtbij jou! (Jak.4:2,8)

Praat er met Mij over, Ik heb altijd alle aandacht voor jou. (Jer.29:12, Fil.4:6,7) Je kunt vol vertrouwen bij Mij komen, in de zekerheid dat Ik naar je luister als je Mij iets vraagt dat in overeenstemming is met Mijn wil. (1Joh.5:14)

En dat niet alleen… als je bidt, dan wil Ik niets liever dan jou geven wat je nodig hebt. Ik geef je overvloedig uit Mijn rijkdom. (Fil.4:19)

Ik geef je uit Mijn volheid, genade op genade, zodat het jou aan niets ontbreekt. (Ps.23:1, Joh.1:16, Kol.2:9,10)

Mijn genade is werkzaam in jou
en bewerkt wat je zelf met de grootste inspanning nooit zou kunnen of tot stand kunt brengen.

Elke zegen behoort jou al toe, en door te bidden, eigen jij je toe wat Ik al voor je heb volbracht. (Ef.1:3,)

Als je bidt, zeg je eigenlijk:
‘Dit is voor Mij, God belooft het mij, in Christus is het al mogelijk gemaakt dat het mij toebehoort, en onder dankzegging neem Ik het nu in ontvangst. Amen!’

Daarom zeg Ik tegen jou; Alles waarom je bidt en vraagt, geloof dat je het al ontvangen hébt, en je zult het krijgen. (Marc.11:24, 1Joh.5:14)

Vergeet niet… Ik geniet ervan als je van Mij neemt, zoveel als je wilt. Echt waar… Mijn leven en overvloed deel Ik met jou! (Joh.10:10)

Blijven bidden

Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk,
mijn geheven handen als een avondoffer.
Psalmen 141:2

De boodschap die de engel Gabriël aan Zacharias bracht, was heerlijker en wonderlijker dan Zacharias ooit had kunnen bedenken.

… je ​gebed​ is verhoord …

Daarmee bedoelde Gabriël niet alleen het gebed om een kind, maar óók alle gebeden om de komst van de Verlosser.
Zacharias bad toen vast allang niet meer om een kind.
Maar hij bad wél om de komst van de Messias, net zoals dat bij alle Israëlieten de gewoonte was.
En nu zei Gods boodschapper dat Zacharias’ gebed verhoord was!

Maar o, die twijfel.
Wij mensen twijfelen zo snel, vooral als wij God niet begrijpen of als we zijn daden niet logisch kunnen verklaren. Of omdat Gods beloften ons te wonderlijk in de oren klinken!
Dat gebeurde ook bij Zacharias.
De gelovige priester zette vraagtekens bij Gods belofte.
Hij vergat wat God deed in het leven van Abraham en Sara.
En Hij dacht er niet aan Wie God is: de Almachtige, die het onmogelijke mogelijk maakt.

God nam dat Zacharias kwalijk en zette hem op z’n plaats.
Want wat was Zacharias aan het doen, daar in de tempel?
Hij was notabene het reukoffer aan het brengen, het teken van het gebed dat opstijgt naar God.
Hoe kon Zacharias zo kortzichtig zijn?
Terwijl hij dit betekenisvolle offer bracht én de boodschap ontving dat zijn gebed verhoord was, geloofde hij God niet!

Tegelijk zien we in deze geschiedenis Gods liefde en geduld.
Als zijn kinderen twijfelen, wordt God niet ineens ontrouw.
Ook bij Zacharias trok Hij zijn belofte niet in.
Nee, God leerde zijn kind een les.
En ondertussen ging Hij verder met het vervullen van zijn beloften.

In deze geschiedenis leren we weer veel over onze God én over onszelf.
Ook onze gebeden stijgen als reukwerk op naar Gods troon.
Hij neemt onze gebeden heel serieus.
Hij zal ons gebed verhoren. Op zijn manier, naar zijn inzicht en volmaakte wijsheid.
Als wij weer eens twijfelen, trekt God zijn beloften niet in.
Hij is trouw. Hij laat ons niet vallen, ook niet als we soms zwak en kleingelovig zijn.

Wat een aanmoediging voor ons om vol goede moed te blijven bidden.

Gebed: HEER, U maakt het onmogelijke mogelijk. Dat hebt U laten zien in de komst van de Here Jezus op aarde. Geef dat ik nooit vergeet dat voor U niets te wonderlijk is. Help mij om te blijven bidden en op U te vertrouwen. Laat mijn gebed voor U zijn als een reukoffer. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder