Een nieuwe dag. Dit is niet een gewone dag, deze dag is door de Mij gemaakt. (Psalm 118:24)
Je mag daar blij over zijn, want Ik ga de hele dag met je mee om jou te leiden, te bemoedigen en te helpen als het moeilijk is.

Mijn kind, wat ken Ik jou toch goed, Ik heb je Zelf gemaakt, je bent een mooi mens, met prachtige eigenschappen die Ik je heb gegeven. (Psalm 139:13,14)
Waarom zou je je identiteit laten afhangen van wat de mensen om je heen over je zeggen? Waarom laat jij je welbevinden bepalen door hoe zij op jouw reageren? Je mag vrij zijn, vrij om te zijn wie je bent. Ik heb je in Mijn ruimte gezet waar Mijn liefde, vrede en vergeving regeren. (Psalm 118:5)

Ik zie dat je de negatieve woorden die over je gesproken zijn als een echo met je meedraagt. Die pijn en gekwetstheid neem je overal mee naar toe en ze beïnvloeden je gedrag. Je past je aan, en doet je anders voor, om niet opnieuw bezeerd te worden, maar daarmee maak je je afhankelijk van wat anderen van je vinden.

Ik ben bij jou, daarom hoef je niet bang te zijn. Als Ik het voor je op neem, kunnen mensen je niet kwaad doen. (Psalm 118:6, Hebr.13:6) Je vraagt je af hoe dat mogelijk is? Jouw denken, hoe je over jezelf denkt en hoe je denkt dat anderen over jou zullen denken, bepalen hoe jij je voelt. Je mag deze gedachten aan Mij geven. Ik geef je Mijn gedachten en die zijn altijd positief en gevuld van vrede en liefde voor jou. Ik help je om Mijn waarheid te omarmen, want in Mijn genezende woorden ligt de bevrijding waar je zo naar verlangt.

Op elk moment waarin jij je veroordeeld voelt om wie je bent, en de leugens in je gedachten zich aan je opdringen, mag je hardop Mijn waarheid spreken: ‘Ik ben wat Mijn Heer over mij zegt, Ik kan doen wat Hij zegt dat ik kan doen. Ik ben kostbaar, intens geliefd, uitverkoren om Zijn leven in mijn hart met me mee te dragen. (1Joh.3:1) Daarom bied ik weerstand tegen iedere leugen en laat ik mij daar niet langer door intimideren. In Jezus’ naam ontvang ik Zijn kracht en overwinning.’

Mijn lieve kind, in dit proces ben Ik heel dichtbij je. (Rom.12:2) Mijn bevrijdende liefde maakt dat jij je vrij voelt en blij bent met jezelf, en de ander gaat zegenen, ook al is zijn houding naar jou toe negatief. Je wordt koninklijk onafhankelijk van mensen en kinderlijk afhankelijk van Mij. Jij mag neerzien op je tegenstanders, en Mij recht in de ogen kijken; Dan zie je Mijn pure zuivere liefde. Ik hou zoveel van jou!
Ook als je faalt, ben ik bij je om je vast te houden en weer overeind te helpen. Ik ben je kracht, je psalm. (Ps.118:7,14)

Je nieuwe identiteit vind je in Mijn leven, wat zichtbaar wordt in jouw hart. Zo intiem ben je met Mij verbonden, altijd zijn we samen. Mijn kind, geniet van deze dag, hef je hoofd omhoog, adem Mijn liefde in, en ga ervoor, je bent sterk in de kracht van Mijn macht! (Ps.28:7, Ef.6:10)
... Lees meerLees minder

Een nieuwe dag. Dit is niet een gewone dag, deze dag is door de Mij gemaakt. (Psalm 118:24)
Je mag daar blij over zijn, want Ik ga de hele dag met je mee om jou te leiden, te bemoedigen en te helpen als het moeilijk is.

Mijn kind, wat ken Ik jou toch goed, Ik heb je Zelf gemaakt, je bent een mooi mens, met prachtige eigenschappen die Ik je heb gegeven. (Psalm 139:13,14) 
Waarom zou je je identiteit laten afhangen van wat de mensen om je heen over je zeggen? Waarom laat jij je welbevinden bepalen door hoe zij op jouw reageren? Je mag vrij zijn, vrij om te zijn wie je bent. Ik heb je in Mijn ruimte gezet waar Mijn liefde, vrede en vergeving regeren. (Psalm 118:5)

Ik zie dat je de negatieve woorden die over je gesproken zijn als een echo met je meedraagt. Die pijn en gekwetstheid neem je overal mee naar toe en ze beïnvloeden je gedrag. Je past je aan, en doet je anders voor, om niet opnieuw bezeerd te worden, maar daarmee maak je je afhankelijk van wat anderen van je vinden. 

Ik ben bij jou, daarom hoef je niet bang te zijn. Als Ik het voor je op neem, kunnen mensen je niet kwaad doen. (Psalm 118:6, Hebr.13:6) Je vraagt je af hoe dat mogelijk is? Jouw denken, hoe je over jezelf denkt en hoe je denkt dat anderen over jou zullen denken, bepalen hoe jij je voelt. Je mag deze gedachten aan Mij geven. Ik geef je Mijn gedachten en die zijn altijd positief en gevuld van vrede en liefde voor jou. Ik help je om Mijn waarheid te omarmen, want in Mijn genezende woorden ligt de bevrijding waar je zo naar verlangt. 

Op elk moment waarin jij je veroordeeld voelt om wie je bent, en de leugens in je gedachten zich aan je opdringen, mag je hardop Mijn waarheid spreken: ‘Ik ben wat Mijn Heer over mij zegt, Ik kan doen wat Hij zegt dat ik kan doen. Ik ben kostbaar, intens geliefd, uitverkoren om Zijn leven in mijn hart met me mee te dragen. (1Joh.3:1) Daarom bied ik weerstand tegen iedere leugen en laat ik mij daar niet langer door intimideren. In Jezus’ naam ontvang ik Zijn kracht en overwinning.’

Mijn lieve kind, in dit proces ben Ik heel dichtbij je. (Rom.12:2) Mijn bevrijdende liefde maakt dat jij je vrij voelt en blij bent met jezelf, en de ander gaat zegenen, ook al is zijn houding naar jou toe negatief. Je wordt koninklijk onafhankelijk van mensen en kinderlijk afhankelijk van Mij. Jij mag neerzien op je tegenstanders, en Mij recht in de ogen kijken; Dan zie je Mijn pure zuivere liefde. Ik hou zoveel van jou! 
Ook als je faalt, ben ik bij je om je vast te houden en weer overeind te helpen. Ik ben je kracht, je psalm. (Ps.118:7,14) 

Je nieuwe identiteit vind je in Mijn leven, wat zichtbaar wordt in jouw hart. Zo intiem ben je met Mij verbonden, altijd zijn we samen. Mijn kind, geniet van deze dag, hef je hoofd omhoog, adem Mijn liefde in, en ga ervoor, je bent sterk in de kracht van Mijn macht! (Ps.28:7, Ef.6:10)

Gods leiding

Bijbelgedeelte: Handelingen 16:6-10

Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen.
Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. (vers 6,7)


Misschien heb je ook plannen gemaakt voor deze week.
Misschien zelfs al voor heel 2018.
Maar soms gaat alles heel anders dan we hadden gepland.

Paulus maakte plannen.
Hij had het Evangelie verkondigd in zuidelijk Turkije en wilde daarna doorreizen, nog dieper het werelddeel Azië in.
Dan lezen we dat de Heilige Geest dit verhinderde.
De Geest boog de weg van Paulus om en leidde hem naar het westen.
Zo kwam Paulus in Troas, aan de westkust van Turkije.
Aan de overkant van de zee lag het vasteland van Europa.

’s Nachts kreeg Paulus een visioen.
Hij zag een Europese man die hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’

God boog Paulus’ weg om en leidde hem een andere kant op.
Met grote en blijvende gevolgen!

We kunnen ons niet in alles met Paulus vergelijken en ook niet alles in ons persoonlijk leven ophangen aan dit ene voorbeeld.
Maar het zal bij veel mensen wel herkenning oproepen.
Het kan gebeuren dat God een weg in je leven blokkeert.
Hij buigt je leven om in een richting die je zelf nooit zou hebben gekozen.
Dat kun je ook zien in het leven van je ouders en grootouders.
God leidde hun weg zó dat ze elkaar ontmoetten.
Hij zorgde ervoor dat uitgesproken de persoon die jij bent, geboren zou worden!

In ieders leven zijn momenten aan te wijzen waarbij God je in een bepaalde richting leidde.
Natuurlijk blijf je hierin verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.

Laten we ons de komende week toevertrouwen aan Gods leiding.
Hij kent onze weg in zijn plan.

Grace
... Lees meerLees minder

Wat belet je?

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,
omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God …
(Hebreeën 10:19-21)

Je zou graag vertrouwelijk met God willen omgaan, zoals een kind met zijn vader.
Je zou zonder angst naar Hem toe willen vluchten.
Maar iets weerhoudt je. Steeds opnieuw.

De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij Jezus zonder angst naar God mogen gaan.
Dit heerlijke wonder durven we soms amper te accepteren.
We zitten onszelf in de weg met onze terughoudendheid en twijfel.
We leggen zélf een hindernis op de weg die juist vrij is!

‘… dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom …’ schrijft Paulus.
Vroeger hing er in de tempel een dik gordijn voor het heiligdom waar God verbleef.
Niemand mocht daar binnengaan, behalve één keer per jaar de hogepriester.

Maar die scheiding tussen de heilige God en de zondige mens is verleden tijd!
Toen Jezus aan het kruis stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel. Hoe veelzeggend.
Jezus heeft dat zware gordijn opzij geschoven.
Hij, onze Hogepriester zegt: ‘Kom maar verder, wees gerust! Ik heb betaald met mijn bloed. Schroom niet, het is in orde!’

We mogen naar God gaan, zonder enige aarzeling.
Gewoon zoals we zijn, met alles wat ons bezighoudt.
De Hogepriester zorgt dat het kan. Hij wast ons schoon met zijn bloed.

Laat geen onnodige drempelvrees je hinderen.
Luister niet naar het stemmetje dat onwaarheden fluistert.
‘Hoe weet jij zo zeker dat je Gods kind bent?’
‘Je bent voor de zoveelste keer de fout in gegaan. God zal nu wel genoeg van je hebben.’
‘Je hebt geen bijzondere ervaringen gehad, geen speciale prestaties geleverd. Het is nog maar de vraag of je wel gered bent.’

Zulke twijfels zorgen ervoor dat je afstand neemt van God.
‘Ik ga maar niet naar de kerk. Ik hoor er vast niet bij.’
‘Bidden? Wat moet ik zeggen? Alsof God op míj zit te wachten.’
‘Ik ben bang om God te ontmoeten. Hij zal vast boos op me zijn.’
Gedachten die een blokkade werpen op de weg die vrij is!

Lieve broers en zussen, Jezus heeft het gordijn voor altijd weggeschoven, ook voor jou.

‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ (Hebreeën 4:16)

Wat zal ons dán nog beletten!

Grace
... Lees meerLees minder

De Heer is jouw Bewaarder,
de Heer is je schaduw aan je rechterhand (Psalm 121:5)

Wat er ook zal gebeuren vandaag, je bent nooit alleen. Je bent zo intens met Mij verbonden. Niets kan deze éénheid verbreken.

Denk niet dat er een afstand tussen jou en Mij ontstaat als je zondigt of wanneer jij je eigen weg gaat. Wat je ook doet, Ik ben erbij, en wanneer je faalt vertel Ik je opnieuw hoeveel Ik van je hou en dat Mijn bloed al voorzien heeft om jou volledig te vergeven. (Ef.1:7, 1Petr.1:19)

Toen Ik voor jou stierf aan het kruis, zag Ik jou al en Ik vereenzelvigde Mij met jouw zondige natuur. Ik stierf, en jij stierf met Mij, Ik stond op uit de dood en jij ontving een nieuwe leven. In je geest heb je een nieuwe natuur ontvangen, Ik leef in jou, en dat kan door niets en niemand ongedaan gemaakt worden. (Rom.6:3-8)

Wil je vandaag er rekening mee houden dat je Mij met je meedraagt? Het maakt zo'n verschil als je alles zelf moet doen, of als je verwacht dat Ik je geef wat je nodig hebt. Ik leef toch in jou? Laat je maar leiden door Mijn Geest. Vraag Mij maar of Ik Mijn leven in je vrij zet, ja, Mijn kracht, Mijn vrede, Mijn rust, Mijn genade, Mijn liefde, Mijn oplossing voor elk probleem, Mijn wijsheid voor als je niet ziet hoe je het moet doen, is voor jou beschikbaar. (Rom.6:11, Gal.2:20)

Ook als je het fout doet? Ja juist dan heb je Mij zo nodig, en mag je ervaren dat Ik je niets verwijt, maar met overvloedige genade het van je overneem. En dan zorg Ik ervoor dat je voet niet wankelt, dan bewaar Ik jou voor alle kwaad. Ik help je! Ik zal je beschermen, waar je ook bent, waar je ook gaat, nu en voor altijd. (Psalm 121:2,3,7,8)
... Lees meerLees minder

De Heer is jouw Bewaarder, 
de Heer is je schaduw aan je rechterhand (Psalm 121:5)

Wat er ook zal gebeuren vandaag, je bent nooit alleen. Je bent zo intens met Mij verbonden. Niets kan deze éénheid verbreken.

Denk niet dat er een afstand tussen jou en Mij ontstaat als je zondigt of wanneer jij je eigen weg gaat. Wat je ook doet, Ik ben erbij, en wanneer je faalt vertel Ik je opnieuw hoeveel Ik van je hou en dat Mijn bloed al voorzien heeft om jou volledig te vergeven. (Ef.1:7, 1Petr.1:19)

Toen Ik voor jou stierf aan het kruis, zag Ik jou al en Ik vereenzelvigde Mij met jouw zondige natuur. Ik stierf, en jij stierf met Mij, Ik stond op uit de dood en jij ontving een nieuwe leven. In je geest heb je een nieuwe natuur ontvangen, Ik leef in jou, en dat kan door niets en niemand ongedaan gemaakt worden. (Rom.6:3-8)

Wil je vandaag er rekening mee houden dat je Mij met je meedraagt? Het maakt zon verschil als je alles zelf moet doen, of als je verwacht dat Ik je geef wat je nodig hebt. Ik leef toch in jou? Laat je maar leiden door Mijn Geest. Vraag Mij maar of Ik Mijn leven in je vrij zet, ja, Mijn kracht, Mijn vrede, Mijn rust, Mijn genade, Mijn liefde, Mijn oplossing voor elk probleem, Mijn wijsheid voor als je niet ziet hoe je het moet doen, is voor jou beschikbaar. (Rom.6:11, Gal.2:20)

Ook als je het fout doet? Ja juist dan heb je Mij zo nodig, en mag je ervaren dat Ik je niets verwijt, maar met overvloedige genade het van je overneem. En dan zorg Ik ervoor dat je voet niet wankelt, dan bewaar Ik jou voor alle kwaad. Ik help je! Ik zal je beschermen, waar je ook bent, waar je ook gaat, nu en voor altijd. (Psalm 121:2,3,7,8)

 

Comment on Facebook

Prachtig, deze week 37 jaar getouwd en dit is onze trouwtekst

Mijn Herder

Omdat de Heer mijn herder is
rust ik uit aan water, koel en fris
Als ik mij neerleg voor de nacht
dan lig ik rustig in het zachte gras
Ik heb genoeg, kom niets tekort
Mijn ziel leeft op
Hij leidt mij langs een veilig pad
Zo is mijn God

Al ga ik door een donker dal
ik ben niet bang voor wat er komen zal
U loopt voorop, uw herdersstaf
geeft mij moed en schrikt het onheil af
U maakt voor mij een maaltijd klaar
U zalft mijn hoofd
Iedereen ziet: u vult mijn glas
het overstroomt

De toekomst lacht mij tegemoet
en genade volgt mij op de voet
Zo zal het gaan, zo zal het zijn
tot aan het einde van mijn levenslijn
Dan keer ik terug naar waar U woont
kom ik naar huis
Voorbij de grenzen van de tijd
ben ik daar thuis

Dan keer ik terug naar waar U woont
kom ik naar huis
Voorbij de grenzen van de tijd
ben ik daar thuis

Band Lev

www.youtube.com/watch?v=BhRFPdRc_9kDit lied 'Mijn herder' is afkomstig van het album 'Morgen dans je weer' van de band LEV. Ga naar www.bandlev.nl om gratis bladmuziek van 'Mijn herder'...
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

De KSG-dienst van dit jaar gaat over...

www.youtube.com/watch?v=7-bzKQ0RfGY&feature=youtu.beyoutube.com
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

Veilig

“Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken.”
Genesis 6:14

Noach heeft zijn blik gehouden op Gods opdracht: bouw een ark. En nu is hij klaar en Noach is met zijn familie en veel dieren in de ark. Het water dat onder en boven de aarde was, komt samen en neemt de ark mee tot ver boven de grond. 150 dagen drijft de ark rond en Noach heeft geen land in zicht, geen idee waar het schip zal stranden en hij weet niet wat de toekomst brengen zal. Alles lijkt onzeker.

Gods belofte na de watervloed maakt duidelijk dat niemand van ons in dezelfde situatie als Noach terecht zal komen, maar toch kun je herkenning vinden. Misschien heb je dat al gevonden in Noach die wandelde met God of Noach die volhield.
Vandaag zien we dat Noach in een situatie terecht is gekomen, weliswaar onder Gods leiding, waarin hij geen kant op kan. Zou hij zich eenzaam hebben gevoeld? Zou hij getwijfeld hebben of dit nou wel echt Gods wil was? Zou hij zich daadwerkelijk veilig hebben gevoeld op de ark drijvend op die enorme watervloed?
Ik denk dat iedereen zich kan herkennen in eenzaamheid en het overspoeld worden door omstandigheden.

In Genesis 6:14 staat dat Noach de ark van binnen en van buiten moet bestrijken met pek. Daar kunnen we van leren. Dit ‘bestrijken met pek’ komt van het Hebreeuwse woord kaphar en dit woord wordt meestal gebruikt voor ‘bedekken’, ‘verzoenen’, ‘goedmaken’.
Zie je waar ik heen wil?

Noach kon zich veilig en geborgen weten in de ark, omdat deze was bestreken met pek. Het water van buiten, Gods straf, zou hem niet raken. Hij wist misschien niet precies hoe alles zou gaan verlopen, maar wel dat hij veilig was. Dat God voor hem zorgde.

Dit geldt voor ons ook. Er kan van alles op je af komen, soms meer dan je kan hebben. Maar God zelf beschermt je.

God zelf had een veilige plek gemaakt voor Noach, Hijzelf deed de deur dicht.
God zelf heeft een veilige plek voor jou gemaakt. In Hem ben je veilig. Zelfs als je valt, val je in ‘de ark’. Nooit daarbuiten.

Gift of Life
... Lees meerLees minder

Gehoorzaamheid

‘Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.’ Genesis 6:22

In Noachs wandel met God komt één belangrijk kenmerk steeds terug: gehoorzaamheid. Genesis noemt 3 keer dat Noach doet wat God hem opdraagt. Zelfs generaties later wordt hij, in de rij met geloofshelden in Hebreeën 11, nog geprezen om zijn gehoorzaamheid. Gehoorzamen was voor Noach niet even een simpel dingetje. Hij is vast niet enthousiast thuisgekomen met ‘Kijk wat God nu van mij gevraagd heeft!’ Voor zijn gehoorzaamheid was geloof nodig.

Noach gehoorzaamt terwijl God iets absurds van hem vraagt.
1) Zo’n ark is nog nooit eerder gebouwd en dat zonder water in de buurt.

2) Noach gehoorzaamt terwijl de natuurlijke omstandigheden iets anders zeggen.
Niets wijst erop dat het zo bizar gaat regenen.

3)Noach gehoorzaamt zonder af te haken.
Hij geeft niet op als mensen hem belachelijk maken, als de bouw eindeloos lang duurt, of als hij niets ziet gebeuren. Noach houdt vol.

Noach kende God, Hij wandelde in nauwe verbondenheid met God. De sleutel tot zijn gehoorzaamheid was: op God gericht zijn. Hij liet zich niet afleiden of meeslepen door wat anderen deden. Hoe onwaarschijnlijk het ook leek wat God had gezegd, hij wist: God is te vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen, dat geloof, gehoorzaamde hij, zonder vragen te stellen.

Wat kan ik veel leren van Noach! Wanneer God iets van mij vraagt luister ik eerst naar alle twijfels in mijn hart, en dat zijn er meestal nogal wat ;-). Bekijk ik hoe realistisch het is wat God vraagt. Zoek ik eindeloos bevestiging bij anderen. Vind ik de tijd niet in mijn volle agenda. Zijn er zoveel dingen die blijkbaar belangrijker voor me zijn. En als ik dan eíndelijk begin, geef ik het dikwijls al op bij de eerste tegenslag.

Noach heeft vast heel wat tegenslagen gehad, mensen zullen hem uitgelachen hebben, het bouwen van zo’n gigantische ark zal niet simpel geweest zijn. Verder wist hij totaal niet hoe zijn toekomst en die van zijn familie eruit zou gaan zien. Toch gehoorzaamde Noach en hield vol. Hij bleef volhouden tot hij gedaan had wat God van hem vroeg.
Wat een toewijding en vertrouwen!

Aan dat wandelen met God wil ik een voorbeeld nemen in 2018.

Overdenken & Toepassen
- Wat vraagt God van jou?
Schrijf dit op papier. Dit maakt het zichtbaarder. Zolang je het alleen denkt, is het makkelijker er geen aandacht aan te besteden.
Nog zichtbaarder wordt het als je het deelt met iemand! Zo wordt het moelijker voor je om er niets mee te doen en kan de ander je er aan herinneren.

-Wat houdt je tegen om God hierin te gehoorzamen?

-Lees Hebreeën 11:7. Geloof en gehoorzaamheid worden hier samen genoemd.
Er staat ‘nog voordat het voor iemand zichtbaar was’. Wandelen in vertrouwen op God, gaat samen met gehoorzamen terwijl wat God gaat doen nog niet zichtbaar is.

Gebed: Vader, dank U dat U te vertrouwen bent. Ik wil een besluit nemen om U te gehoorzamen als U iets van mij vraagt, zelfs als nog niet zichtbaar is wat U gaat doen. Wilt U mij helpen om zo met U te wandelen.

Gift of Life
... Lees meerLees minder

Dichterbij kan niet

Bijbelgedeelte: Romeinen 10:4-13
‘Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ –
en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u.’ (vers 8)

‘God is er niet,’ zeggen sommigen. ‘Ik hoor Hem niet en merk niets van Hem.’
Ook als gelovige kun je het gevoel hebben dat God ver weg is.

Paulus neemt zijn lezers mee terug in de tijd, naar de afscheidstoespraak van Mozes.
Mozes zei: Ik ga sterven, maar jullie blijven niet alleen achter. God is bij jullie door zijn woord. Je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Gods woord daar op te halen.
Je hoeft er geen oceaan voor over te steken. God is heel dichtbij als je zijn woord in je hart opneemt!

God is zo wonderlijk dichtbij ons dat het haast niet te bevatten is.
Altijd als je uit de Bijbel leest en je hart voor Hem opent, komt Hij met zijn woord je hart binnen.
De boodschap van het geloof, zoals Paulus zegt, nestelt zich in je innerlijk.
God gaat in je hart wonen!
Zijn woord is aanwezig in je gedachten en overpeinzingen.
Als je verdriet hebt, herinner je je zijn troostende beloften.
Als je ’s nachts niet kunt slapen, spreekt zijn woord geruststellend tot je ziel.

Dat God heel dichtbij is, merk je ook aan wat je zegt.
Als God in je hart woont, zul je zijn woord delen met anderen.
Je zult niet anders kunnen dan het uit te dragen, net zoals Paulus deed.
Gods woord is in jouw mond. Zo dichtbij!

Jezus wordt het vleesgeworden Woord genoemd.
Hij is de ‘boodschap van het geloof’, waar Paulus in vers 8 over spreekt.
Alles wat God ons belooft, wordt zichtbaar in Jezus Christus.
Als je boeken leest van je lievelings-auteur, zul je zijn schrijfstijl steeds beter gaan herkennen.
Als je zijn nieuwste boek gaat lezen, herken je hem direct: ‘Ja, dit is precies zoals hij de dingen zegt!’
Als je naar Jezus kijkt, zie je wat God ons zeggen wil.
Hij is helemaal het levende Woord van onze God!
In Jezus is God naar ons toegekomen.
‘Het Woord heeft bij ons gewoond …’ zegt Johannes. (Joh. 1:14)
Hij kreeg de naam Immanuel: God met ons!

Dichterbij kan toch niet?!

Grace
... Lees meerLees minder

Houd vol

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
... Lees meerLees minder

Houd vol

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ‭Jesaja‬ ‭54:10‬ ... Lees meerLees minder

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ‭Jesaja‬ ‭54:10‬

Hem behoren wij toe

Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak,
maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.
(Jesaja 1:3)

Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’?
Dieren kennen hun baas maar al te goed!
Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten.
Ze kennen de stem van hun eigenaar en weten wat er van hen wordt verwacht.
Zelfs na jaren is een hond dolblij als hij zijn eerste baasje weer ontmoet.

Hoe beschamend was dit vers uit Jesaja voor de Israëlieten.
God stelde hen het vee ten voorbeeld!

Ja, het volk was onverstandiger dan een paard of een ezel.
Gods kinderen vergaten hun Eigenaar.
Degene die voor hen zorgde, wilden ze niet kennen.
In plaats van hun Eigenaar met blijdschap op te zoeken, liepen ze bij Hem vandaan.
Ze hielden zich doof voor zijn liefdevolle bekende stem.

Wat klinken Gods woorden in deze profetie teleurgesteld.
Hij had zoveel liefde voor zijn volk laten zien, door heel de geschiedenis heen.
Hoe diep konden ze Hem krenken!
Hij was een Vader voor hen geweest.
Hij had hen als zijn kinderen behandeld.

Deze verzen zetten ons er bij stil hoe belangrijk het is om God de eer te geven die Hij verdient.
Hoe raar is het om geen band te hebben met je Maker.
Hoe kortzichtig is het om van zijn zegeningen te genieten en de Gever niet te bedanken.
Hoe dwaas is het om niet te willen luisteren naar zijn vertrouwde stem.
Wat doe je God én jezelf tekort als je zijn redding en genade niet dankbaar met beide handen aanneemt!

Een ernstige tekst.
Woorden die ons stilzetten.

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe …
(Psalm 100:3)

Grace
... Lees meerLees minder

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

Opwekking 807
... Lees meerLees minder

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

Opwekking 807

De HEER zelf gaat voor je uit,
Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. (Deu.31:8)

Ik ben altijd bij jou. Als jij je ervan bewust bent dat Ik in je leef, en er geen moment meer zal zijn dat je alleen bent, dan ga je anders naar je omstandigheden kijken.

Als je blik in moeilijke situaties alleen op je problemen zijn gericht, dan zal de moed je in de schoenen zinken. Ik geef je nieuwe moed en nieuwe kracht! Je mag erop vertrouwen dat Ik met je en voor je ben. Door de ogen van je geloof zie je dat Ik voor je uit ga en je stap voor stap leid.

Bij Mij is alles mogelijk en je mag zeker zijn van Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. Ik word niet beperkt door de omstandigheden, maar Mijn hart vol liefde is er altijd op gericht om jou te helpen, te dragen, en te voorzien in wat je nodig hebt om het aan te kunnen.

Ook vandaag draag je Mij met je mee, mag Ik van je overnemen wat voor jou te zwaar is om te dragen? Geniet van Mijn liefdevolle nabijheid en verwonder je dat Ik nog veel meer kan doen dan jij kunt bidden en denken!

Jozua 1:9, Ef.3:20, Fil.4:13, Hebr.12:2
... Lees meerLees minder

De HEER zelf gaat voor je uit,
Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. (Deu.31:8)

Ik ben altijd bij jou. Als jij je ervan bewust bent dat Ik in je leef, en er geen moment meer zal zijn dat je alleen bent, dan ga je anders naar je omstandigheden kijken.

Als je blik in moeilijke situaties alleen op je problemen zijn gericht, dan zal de moed je in de schoenen zinken. Ik geef je nieuwe moed en nieuwe kracht! Je mag erop vertrouwen dat Ik met je en voor je ben. Door de ogen van je geloof zie je dat Ik voor je uit ga en je stap voor stap leid.

Bij Mij is alles mogelijk en je mag zeker zijn van Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. Ik word niet beperkt door de omstandigheden, maar Mijn hart vol liefde is er altijd op gericht om jou te helpen, te dragen, en te voorzien in wat je nodig hebt om het aan te kunnen.

Ook vandaag draag je Mij met je mee, mag Ik van je overnemen wat voor jou te zwaar is om te dragen? Geniet van Mijn liefdevolle nabijheid en verwonder je dat Ik nog veel meer kan doen dan jij kunt bidden en denken!

Jozua 1:9, Ef.3:20, Fil.4:13, Hebr.12:2

 

Comment on Facebook

Mooi; onze houvast!

Het komt goed

‘Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
(Jesaja 40:29-31)


Als je in een moeilijke situatie zit, kan het wachten op uitkomst lang duren.
Dat gold ook voor de Israëlieten in ballingschap.
Wat was het wachten op bevrijding moeilijk!
Ze waren zo moe.
Ze voelden zich machteloos overgeleverd aan hun overheersers.

Maar Jesaja wees het volk op Gods belofte.
God had gezegd dat aan de ballingschap een einde zou komen.
Ooit zou Hij hen terugbrengen naar hun geliefde land.
Deze belofte hield het volk op de been.
God gaf hen hoop voor de toekomst.
Daardoor konden ze het wachten volhouden.
Daardoor kregen de vermoeide, onderdrukte mensen weer nieuwe moed.
Ooit zou het goed komen!

Het is niet zomaar Iemand die jullie dit heeft beloofd, zei Jesaja. Het is God, de Schepper!
‘Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput.’
God is de onuitputtelijke Bron van kracht!
Als je daar je hulp zoekt, zul je niet teleurgesteld worden.
De hoop die God geeft maakt je sterker dan de sterkste mens.
‘Zelfs jonge strijders worden moe,’ zei Jesaja.
Hoe groot je uithoudingsvermogen ook is, zónder God zal je het niet redden…
‘Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
Nieuwe kracht voor elke dag.

Wat een bemoediging voor ons.
Zó gaat God met zijn kinderen om.
Hij is er niet alleen tijdens het moment van redding.
Hij is er juist óók tijdens het wachten.
Hij geeft ons hoop voor de toekomst.
Die hoop mag ons op de been houden.
We weten immers zéker dat het werkelijkheid zal worden wat God ons heeft beloofd.
Het is niet zomaar Iemand die ons daarvan verzekerd heeft!

De situatie van Gods kinderen is nooit uitzichtloos.
Er ligt een belofte.
Hoe dan ook, het zal goed komen!
Met dat vaste vertrouwen kunnen we altijd verder.

Grace
... Lees meerLees minder

Het komt goed

‘Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, 
zelfs sterke helden struikelen,
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
(Jesaja 40:29-31)

 
Als je in een moeilijke situatie zit, kan het wachten op uitkomst lang duren.
Dat gold ook voor de Israëlieten in ballingschap.
Wat was het wachten op bevrijding moeilijk!
Ze waren zo moe.
Ze voelden zich machteloos overgeleverd aan hun overheersers.

Maar Jesaja wees het volk op Gods belofte.
God had gezegd dat aan de ballingschap een einde zou komen.
Ooit zou Hij hen terugbrengen naar hun geliefde land.
Deze belofte hield het volk op de been.
God gaf hen hoop voor de toekomst.
Daardoor konden ze het wachten volhouden.
Daardoor kregen de vermoeide, onderdrukte mensen weer nieuwe moed.
Ooit zou het goed komen!

Het is niet zomaar Iemand die jullie dit heeft beloofd, zei Jesaja. Het is God, de Schepper!
‘Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput.’
God is de onuitputtelijke Bron van kracht!
Als je daar je hulp zoekt, zul je niet teleurgesteld worden.
De hoop die God geeft maakt je sterker dan de sterkste mens.
‘Zelfs jonge strijders worden moe,’ zei Jesaja.
Hoe groot je uithoudingsvermogen ook is, zónder God zal je het niet redden…
‘Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
Nieuwe kracht voor elke dag.

Wat een bemoediging voor ons.
Zó gaat God met zijn kinderen om.
Hij is er niet alleen tijdens het moment van redding.
Hij is er juist óók tijdens het wachten.
Hij geeft ons hoop voor de toekomst.
Die hoop mag ons op de been houden.
We weten immers zéker dat het werkelijkheid zal worden wat God ons heeft beloofd.
Het is niet zomaar Iemand die ons daarvan verzekerd heeft!

De situatie van Gods kinderen is nooit uitzichtloos.
Er ligt een belofte.
Hoe dan ook, het zal goed komen!
Met dat vaste vertrouwen kunnen we altijd verder.

Grace

Ook in het nieuwe jaar zullen er zich waarschijnlijk zorgen aandienen, net als moeite en verdriet. Maar wat je ook overkomt, God weet ervan af. Hij is bij je – op elk moment en in elke situatie. En in die wetenschap hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken en niet bang te zijn. Bid, als je zelf niet meer verder kunt. Wat het ook is waarmee je zit, je mag het aan Zijn voeten leggen en Hij zal je helpen.

Oftewel: Maak je geen zorgen over iets, maar bid ervoor. Maak jij dat tot je nieuwe voornemen voor 2018?
... Lees meerLees minder

Ook in het nieuwe jaar zullen er zich waarschijnlijk zorgen aandienen, net als moeite en verdriet. Maar wat je ook overkomt, God weet ervan af. Hij is bij je – op elk moment en in elke situatie. En in die wetenschap hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken en niet bang te zijn. Bid, als je zelf niet meer verder kunt. Wat het ook is waarmee je zit, je mag het aan Zijn voeten leggen en Hij zal je helpen.

Oftewel: Maak je geen zorgen over iets, maar bid ervoor. Maak jij dat tot je nieuwe voornemen voor 2018?

De beste wensen

“De beste wensen voor het nieuwe jaar. Heb je nog goede voornemens?” De kans is groot dat je deze zin of gedeeltes van deze zin hoort tijdens een gesprek aan het begin van het nieuwe jaar.

Zeggen en vragen we dit uit traditie of wensen we iemand echt het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en zijn we echt zo geïnteresseerd in de persoon die we vragen naar zijn voornemens?

Iemand het beste wensen is nogal wat. Zeker als christen. Iemand die je het beste wenst, wens je dan automatisch een (diepere) relatie met Jezus. Hij is het beste wat er te krijgen is in deze wereld.

What would Jesus do?
Iemand oprecht het beste wensen of vragen naar zijn goede voornemens is als christen dus nog niet zo vrijblijvend als het lijkt. Zou Jezus meedoen aan deze traditie en als hij al mee zou doen, zou hij dan alleen iemand het beste wensen, vragen naar zijn goede voornemens en weer verder gaan?

Persoonlijk denk ik dat Jezus het niet zou laten bij iemand simpel het beste wensen en vragen naar zijn goede voornemens. Als Hij dat überhaupt al zou doen. Jezus grijpt iedere mogelijkheid aan om zijn onvoorwaardelijke liefde uit te storten in de harten van mensen.

Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. 2 Tessalonicenzen 1:11-12
... Lees meerLees minder

De beste wensen

“De beste wensen voor het nieuwe jaar. Heb je nog goede voornemens?” De kans is groot dat je deze zin of gedeeltes van deze zin hoort tijdens een gesprek aan het begin van het nieuwe jaar.

Zeggen en vragen we dit uit traditie of wensen we iemand echt het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en zijn we echt zo geïnteresseerd in de persoon die we vragen naar zijn voornemens?

Iemand het beste wensen is nogal wat. Zeker als christen. Iemand die je het beste wenst, wens je dan automatisch een (diepere) relatie met Jezus. Hij is het beste wat er te krijgen is in deze wereld.

What would Jesus do?
Iemand oprecht het beste wensen of vragen naar zijn goede voornemens is als christen dus nog niet zo vrijblijvend als het lijkt. Zou Jezus meedoen aan deze traditie en als hij al mee zou doen, zou hij dan alleen iemand het beste wensen, vragen naar zijn goede voornemens en weer verder gaan?

Persoonlijk denk ik dat Jezus het niet zou laten bij iemand simpel het beste wensen en vragen naar zijn goede voornemens. Als Hij dat überhaupt al zou doen. Jezus grijpt iedere mogelijkheid aan om zijn onvoorwaardelijke liefde uit te storten in de harten van mensen.

Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. 2 Tessalonicenzen 1:11-12

Een hele goede, veilige en gezellige jaarwisseling gewenst! ... Lees meerLees minder

Een hele goede, veilige en gezellige jaarwisseling gewenst!

Al wankelt de aarde

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …
(Psalm 46:2,3)

De laatste uren van 2017 tikken voorbij.
Oudjaarsdag – een dag van gemengde gevoelens.
We staan stil en kijken achterom naar het afgelopen jaar.
En tegelijk kijken we ook naar de toekomst.
De gebeurtenissen van 2017 zullen immers voor een groot deel bepalen wat ons in 2018 te wachten staat.
Wat zal het komende jaar ons brengen?

Als 2017 voor jou een gelukkig jaar was, zul je vast moedig de toekomst tegemoet zien.
Je bent dankbaar voor de zegeningen die God gaf.
Een nieuwe baan, een gezond kleinkind, genezing…
Maar als er een zwaar jaar achter je ligt, als je je middenin de problemen bevindt, kan 31 december een extra moeilijke dag zijn.
Vooral als je weet dat je situatie, naar de mens gesproken, een voortschrijdend proces zal zijn…

Hoewel onze omstandigheden onderling verschillen, is het leven voor ons allemaal broos en onzeker.
We hebben een veilige schuilplaats nodig. Iemand aan wie we ons kunnen vasthouden.
We zoeken geborgenheid in onze relatie, in onze familie of bij goede vrienden.
Daar kunnen we ons hart uitstorten en op adem komen.
We zoeken houvast in ons werk, onze kwaliteiten of mogelijkheden.

Maar juist deze waardevolle en belangrijke dingen kunnen zomaar wegvallen.
Veel mensen hebben dat in 2017 ervaren.
Je trouwe maatje viel weg.
Je veilige thuis bleek een wassen neus te zijn.
Mensen bleken heel anders te zijn dan je dacht.
Je lichaam liet je in de steek. Je bedrijf ging failliet.

De aarde wankelde.
De pijlers onder je levenshuis stortten in.
Je veilige plek verdween… door één besluit… door één diagnose…door één ongeluk.

Waar moet je je aan vasthouden als de aarde wankelt?

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.

God is en blijft onze enige zekerheid in leven en sterven.
Je kunt altijd en overal tot Hem vluchten.
Hij is een betrouwbare hulp in nood. Hij zal er altijd voor je zijn!
Vraag je je af hoe de dichter dat zo zeker weet?
Kijk maar naar het verleden. Lees de Bijbel maar.
Zie hoe God altijd voor zijn kinderen bleef zorgen.
Zijn beloften veranderen niet. Hij is trouw!

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …

Als alles om je heen verandert, blijft God Dezelfde.
De God bij wie je in 2017 mocht schuilen, zal ook in 2018 trouw voor je zorgen.

Grace (Zussenliefde)
... Lees meerLees minder

Al wankelt de aarde

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …
(Psalm 46:2,3)

De laatste uren van 2017 tikken voorbij.
Oudjaarsdag – een dag van gemengde gevoelens.
We staan stil en kijken achterom naar het afgelopen jaar.
En tegelijk kijken we ook naar de toekomst.
De gebeurtenissen van 2017 zullen immers voor een groot deel bepalen wat ons in 2018 te wachten staat.
Wat zal het komende jaar ons brengen?

Als 2017 voor jou een gelukkig jaar was, zul je vast moedig de toekomst tegemoet zien.
Je bent dankbaar voor de zegeningen die God gaf.
Een nieuwe baan, een gezond kleinkind, genezing…
Maar als er een zwaar jaar achter je ligt, als je je middenin de problemen bevindt, kan 31 december een extra moeilijke dag zijn.
Vooral als je weet dat je situatie, naar de mens gesproken, een voortschrijdend proces zal zijn…

Hoewel onze omstandigheden onderling verschillen, is het leven voor ons allemaal broos en onzeker.
We hebben een veilige schuilplaats nodig. Iemand aan wie we ons kunnen vasthouden.
We zoeken geborgenheid in onze relatie, in onze familie of bij goede vrienden.
Daar kunnen we ons hart uitstorten en op adem komen.
We zoeken houvast in ons werk, onze kwaliteiten of mogelijkheden.

Maar juist deze waardevolle en belangrijke dingen kunnen zomaar wegvallen.
Veel mensen hebben dat in 2017 ervaren.
Je trouwe maatje viel weg.
Je veilige thuis bleek een wassen neus te zijn.
Mensen bleken heel anders te zijn dan je dacht.
Je lichaam liet je in de steek. Je bedrijf ging failliet.

De aarde wankelde.
De pijlers onder je levenshuis stortten in.
Je veilige plek verdween… door één besluit… door één diagnose…door één ongeluk.

Waar moet je je aan vasthouden als de aarde wankelt?

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 

God is en blijft onze enige zekerheid in leven en sterven.
Je kunt altijd en overal tot Hem vluchten.
Hij is een betrouwbare hulp in nood. Hij zal er altijd voor je zijn!
Vraag je je af hoe de dichter dat zo zeker weet?
Kijk maar naar het verleden. Lees de Bijbel maar.
Zie hoe God altijd voor zijn kinderen bleef zorgen.
Zijn beloften veranderen niet. Hij is trouw!

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …

Als alles om je heen verandert, blijft God Dezelfde.
De God bij wie je in 2017 mocht schuilen, zal ook in 2018 trouw voor je zorgen.

Grace (Zussenliefde)

Soms brengt God de storm tot stilte,
Soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte,
Soms laat Hij het lijden toe.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
Soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
Wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen,
Soms laat Hij ons even gaan.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Opwekking 729
... Lees meerLees minder

Soms brengt God de storm tot stilte,
Soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte,
Soms laat Hij het lijden toe.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
Soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
Wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen,
Soms laat Hij ons even gaan.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Opwekking 729

Amen, kom Heer Jezus

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
(Openbaring 22:20)

Het Kerstfeest is voorbij.
God maakte 2000 jaar geleden zijn belofte waar.
Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde.
Eindelijk kwam de Redder, op wie het volk Israël zo lang had gewacht.
God zal ook óns wachten belonen, ons wachten op de wederkomst.
De Bijbel eindigt met een belofte van Jezus zelf.
Een belofte die zo troostend en bemoedigend is!

In Openbaring geeft God ons een blik in de toekomst.
Hij laat de apostel Johannes in visioenen zien hoe mooi en heerlijk de toekomst zal zijn.
Hij wil zijn kinderen bemoedigen door te laten zien welk perspectief ze hebben.
Johannes ziet beelden van een onvoorstelbare heerlijkheid.
Er zijn nauwelijks woorden te bedenken om het te beschrijven.
In de volmaakte stad zal de troon van God en van het Lam staan. (vers 3)
Zij zijn het middelpunt van de toekomstige wereld.
Al Gods kinderen mogen in hun nabijheid wonen.

Na deze indrukwekkende beelden, lezen we:

‘Hij, die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’

Wie is dat, Hij?
Kijk maar naar het begin van het boek Openbaring.

‘Jezus Christus, de betrouwbare getuige’! (Openbaring 1:5)

Het is onze Redder zélf die ons moed inspreekt.
God belooft in de Bijbel dat Hij niet langer zal wachten dan nodig is.

Het wachten is soms moeilijk.
We kunnen in een situatie zitten die bijna niet vol te houden is.
De gebrokenheid van deze wereld maakt ons vaak diep verdrietig.
Verlangend kijken we uit naar bevrijding en herstel.

Het wachten kan ook dubbel zijn.
Aan de ene kant verlangen we… Maar aan de andere kant hopen we dat God nog een poosje geduld zal hebben.
We hopen en bidden dat veel mensen hun hart nog zullen openen voor God.

Wachten is moeilijk.
Maar het is het waard om dapper te zijn en moedig vol te houden.
‘Amen. Kom Heer Jezus!’ antwoordde Johannes op Jezus’ belofte.

Wij mogen verlangend hetzelfde zeggen. ‘Kom Heer Jezus!’

Grace
... Lees meerLees minder

Amen, kom Heer Jezus

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
(Openbaring 22:20)

Het Kerstfeest is voorbij.
God maakte 2000 jaar geleden zijn belofte waar.
Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde.
Eindelijk kwam de Redder, op wie het volk Israël zo lang had gewacht.
God zal ook óns wachten belonen, ons wachten op de wederkomst.
De Bijbel eindigt met een belofte van Jezus zelf.
Een belofte die zo troostend en bemoedigend is!

In Openbaring geeft God ons een blik in de toekomst.
Hij laat de apostel Johannes in visioenen zien hoe mooi en heerlijk de toekomst zal zijn.
Hij wil zijn kinderen bemoedigen door te laten zien welk perspectief ze hebben.
Johannes ziet beelden van een onvoorstelbare heerlijkheid.
Er zijn nauwelijks woorden te bedenken om het te beschrijven.
In de volmaakte stad zal de troon van God en van het Lam staan. (vers 3)
Zij zijn het middelpunt van de toekomstige wereld.
Al Gods kinderen mogen in hun nabijheid wonen.

Na deze indrukwekkende beelden, lezen we:

‘Hij, die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’

Wie is dat, Hij?
Kijk maar naar het begin van het boek Openbaring.

‘Jezus Christus, de betrouwbare getuige’! (Openbaring 1:5)

Het is onze Redder zélf die ons moed inspreekt.
God belooft in de Bijbel dat Hij niet langer zal wachten dan nodig is.

Het wachten is soms moeilijk.
We kunnen in een situatie zitten die bijna niet vol te houden is.
De gebrokenheid van deze wereld maakt ons vaak diep verdrietig.
Verlangend kijken we uit naar bevrijding en herstel.

Het wachten kan ook dubbel zijn.
Aan de ene kant verlangen we… Maar aan de andere kant hopen we dat God nog een poosje geduld zal hebben.
We hopen en bidden dat veel mensen hun hart nog zullen openen voor God.

Wachten is moeilijk.
Maar het is het waard om dapper te zijn en moedig vol te houden.
‘Amen. Kom Heer Jezus!’ antwoordde Johannes op Jezus’ belofte.

Wij mogen verlangend hetzelfde zeggen. ‘Kom Heer Jezus!’

Grace

3 weken geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Op dinsdagochtend, Tweede Kerstdag, vierden we het Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. Het thema van de dienst was 'Kom en verwonder'. Wat was het een mooi kerstfeest! ... Lees meerLees minder

Jij bent een kind van God. Laat dat eens tot je doordringen… Jij. Mag. Zijn. Kind. Zijn. Niet omdat je iets doet, of bent, of hebt. Maar omdat je gelooft in Hem, in het werk van Jezus. Dat is werkelijk het enige! Kun jij dat bevatten? Omarmen wellicht? En dat is niet het enige. In het verlengde daarvan mag jij ook Zijn erfgenaam zijn. Met als erfenis eeuwig leven, Zijn totale verlossing, Zijn hemel, Zijn goedheid, Zijn liefde… ... Lees meerLees minder

Jij bent een kind van God. Laat dat eens tot je doordringen… Jij. Mag. Zijn. Kind. Zijn. Niet omdat je iets doet, of bent, of hebt. Maar omdat je gelooft in Hem, in het werk van Jezus. Dat is werkelijk het enige! Kun jij dat bevatten? Omarmen wellicht? En dat is niet het enige. In het verlengde daarvan mag jij ook Zijn erfgenaam zijn. Met als erfenis eeuwig leven, Zijn totale verlossing, Zijn hemel, Zijn goedheid, Zijn liefde…

De vluchteling van toen

65,6 miljoen. 65,6 miljoen mensen waren er eind 2016 wereldwijd op de vlucht volgens Vluchtelingenwerk Nederland. Ik kan mij totaal geen voorstelling maken van hoe vreselijk het moet zijn, een leven als vluchteling. Alleen van de verhalen die verteld worden, kan ik een hele lichte schets maken. Maar wist je, dat Jezus, Jozef en Maria ook vluchtelingen waren?

// Leestip: Johannes 1:47, Mattheüs 2:13-15, 2:19-23 //

Leven als een vluchteling
Zij gingen niet met een heel volk. Zij gingen met zijn drieën. Ze gingen niet per boot over water, maar per kameel door de droge woestijn. Zij gingen niet naar een gebied waarover zij mooie en goede verhalen gehoord hadden. Een paradijs waar ze rijk zouden worden en goed zouden worden verzorgd. Nee, zij gingen naar een plaats waarover alleen maar slechte verhalen bekend waren, waar God zijn volk juist vandaan had geleid.

Toen ze (de wijze mannen) waren vertrokken, zag Jozef in een droom een engel van de Heer God. De engel zei: ‘Sta onmiddelijk op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je zeg dat je terug mag komen. Want Herodes zoekt naar het kind, Hij wil het doden.’ Toen stond Jozef ’s nachts op en vluchtte met het kind en Maria naar Egypte. Daar bleef hij totdat Herodes was gestorven. Zo gebeurde wat de Heer God vroeger al door de profeet Hosea had gezegd: ‘Ik heb mijn Zoon uit Egypte geroepen.’
(Matteüs 2: 13-15, BasisBijbel)

Wat Jozef doet
Het was niet hetzelfde als voor de vluchtelingen van deze tijd, maar Jozef, Maria en Jezus waren wel degelijk vluchteling. Ook zij vluchtten zeer plotseling en om politieke redenen, namelijk om koning Herodes die alle kleine jongetjes zou vermoorden. Ook zij gingen een lange, zware tocht tegemoet.

Dat is heftig! Vertrekken naar het onbekende, naar een plaats waarover alleen maar slechte verhalen bekend zijn. Helemaal opnieuw op moeten starten in een land, waar je misschien de taal niet eens spreekt en helemaal niets meer hebt. Dat doe je niet zomaar en dat is pittig! Maar Jozef twijfelt geen moment. Hij vertrouwt volledig op God en vertrekt dezelfde nacht nog.

Wat wij ervan kunnen leren
Jozef en Maria hebben de grote eer om Jezus te dragen, geboren te laten worden en op te laten groeien. Twee doodgewone mensen, die zo’n wonder kregen. Maar wat een zware taak was het ook! Eerst de stal, dan de haat tegen hen door Herodes, het vluchten door de woestijn naar Egypte, later ook nog al het onbegrip en ongeloof van mensen om hen heen, de dood van hun eigen Zoon. Het was niet makkelijk, zelfs niet in het begin toen ze al moesten vluchten. Maar ze twijfelen geen moment en vertrouwen volledig op God. Daar kunnen wij van leren. Ook al kennen wij de bestemming niet, of zijn er alleen maar negatieve verhalen over deze plaats, God weet waar Hij je heen stuurt, en het zal altijd een veilige haven zijn. Hij is onze veilige haven.

Aan de slag!
Ben je bang voor het onbekende? Een sprong in het diepe? Denk dan aan deze Psalm (121: 5, 8) en vertrouw op Hem! Hij zorgt voor je.

Net als je schaduw is de Heer altijd dicht bij je. Hij zal je altijd beschermen.

De Heer zal je beschermen waar je ook bent, waar je ook gaat, nu en voor altijd. (BasisBijbel)

Door: Belinda Bos
... Lees meerLees minder

Is het wachten al voorbij? | Uitkijken naar Jezus’ komst

Het zit er weer op! Vier weken lang hebben we uitgekeken naar kerst. Naar de komst van de Messias. Nu is het voorbij. Lekker wel, vind je ook niet? Ik vind dat in ieder geval het fijne aan advent. Dat je weet waar je naar uitkijkt. Dat je er maar een maand op hoeft te wachten. Dat het wachten daarna weer voorbij is.

Maar helaas, het wachten is nog niet voorbij. We wachten nog steeds op Jezus’ komst. Al zo’n 2000 jaar ondertussen. Zonder precies te weten waar we op wachten en wanneer het nu precies gaat gebeuren. Het is zeker dat zijn komst is beloofd en dat het steeds dichterbij komt ook. Maar wanneer gaat het toch gebeuren, vraag ik me dan af? Is het wachten al voorbij?

// Leestip: 1 Thessalonicenzen 4:13-17, Openbaring 1:7 //

De mensen in Tessalonica waren ook erg met dit onderwerp bezig. Ze maakten zich druk over de wederkomst van Jezus en vooral: wat gaat er gebeuren met de doden? Zullen zij wel aanwezig zijn bij zijn terugkomst? Paulus wijdt een heel gedeelte van zijn brief aan dit onderwerp. Hij vertelt de mensen in Tessalonica meer over wat er zal gebeuren:

Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.
(1 Tessalonicenzen 4:16-17, BasisBijbel)

Paulus stelt de christenen in Tessalonica gerust. Het moment zal komen dat de Heer terugkomt naar de aarde. Zowel wij, als degenen die al gestorven zijn, zullen Hem ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn.

Ondertussen roept hij de christenen op om Hem nu al te verwachten. Eerder vandaag dan morgen. Paulus heeft het niet over iets wat in de verre toekomst lijkt te gebeuren. Hij heeft het namelijk over ‘wij’. Het lijkt wel alsof hij verwacht dat Jezus ieder moment terug zal komen, alsof hij verwacht het zelf mee te maken.

Zo spreekt hij ook tegen de christenen. Dat ze Jezus moeten verwachten, alsof Hij morgen terugkomt. Dat ze er klaar voor moeten zijn. Hij legt hen meteen uit hoe ze dat kunnen doen:

Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat harnas aantrekken en die helm opzetten, zullen die onze bescherming zijn.
(1 Tessalonicenzen 5:8, BasisBijbel)

Paulus draagt de christenen op Jezus elk moment te verwachten door zich voor te bereiden op zijn komst. Door er alvast naar te gaan leven. Door met elkaar als gemeente om te gaan alsof Hij er al is! Paulus leert hen dat ze moeten leven uit wat hen beloofd is. Daar moeten ze zich op richten. Daar moeten ze zich mee kleden. Zo zullen ze er klaar voor zijn als Jezus plotseling en onverwachts komt.

Wij weten ondertussen dat Jezus niet tijdens hun leven terug is gekomen en we hebben geen idee of dit tijdens ons leven wel gaat gebeuren. Toch hebben Paulus’ woorden ons nog net zoveel te zeggen als toen: Verwacht Jezus! Het is beloofd. De dag zal komen, juist als je het niet verwacht. Verwacht Hem daarom elk moment. Zorg dat je er klaar voor bent door de manier waarop je leeft. Leef alsof Hij er al is. Ga zo met elkaar om. Zo kun je Hem verwachten!

Aan de slag!
Lees het gedeelte nog eens vanaf 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11.
Denk vervolgens na over de volgende vragen:

-Hoe kun jij leven alsof Jezus elk moment terug zal komen?

-Hoe kun je met je manier van leven Jezus verwachten?

Bedenk één concreet punt dat je hieruit mee wilt nemen.

(Hadassa | Zijlacht)
... Lees meerLees minder

Is het wachten al voorbij? | Uitkijken naar Jezus’ komst

Het zit er weer op! Vier weken lang hebben we uitgekeken naar kerst. Naar de komst van de Messias. Nu is het voorbij. Lekker wel, vind je ook niet? Ik vind dat in ieder geval het fijne aan advent. Dat je weet waar je naar uitkijkt. Dat je er maar een maand op hoeft te wachten. Dat het wachten daarna weer voorbij is. 

Maar helaas, het wachten is nog niet voorbij. We wachten nog steeds op Jezus’ komst. Al zo’n 2000 jaar ondertussen. Zonder precies te weten waar we op wachten en wanneer het nu precies gaat gebeuren. Het is zeker dat zijn komst is beloofd en dat het steeds dichterbij komt ook. Maar wanneer gaat het toch gebeuren, vraag ik me dan af? Is het wachten al voorbij?

// Leestip: 1 Thessalonicenzen 4:13-17, Openbaring 1:7 //

De mensen in Tessalonica waren ook erg met dit onderwerp bezig. Ze maakten zich druk over de wederkomst van Jezus en vooral: wat gaat er gebeuren met de doden? Zullen zij wel aanwezig zijn bij zijn terugkomst? Paulus wijdt een heel gedeelte van zijn brief aan dit onderwerp. Hij vertelt de mensen in Tessalonica meer over wat er zal gebeuren:

Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.
(1 Tessalonicenzen 4:16-17, BasisBijbel)

Paulus stelt de christenen in Tessalonica gerust. Het moment zal komen dat de Heer terugkomt naar de aarde. Zowel wij, als degenen die al gestorven zijn, zullen Hem ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn.

Ondertussen roept hij de christenen op om Hem nu al te verwachten. Eerder vandaag dan morgen. Paulus heeft het niet over iets wat in de verre toekomst lijkt te gebeuren. Hij heeft het namelijk over ‘wij’. Het lijkt wel alsof hij verwacht dat Jezus ieder moment terug zal komen, alsof hij verwacht het zelf mee te maken.

Zo spreekt hij ook tegen de christenen. Dat ze Jezus moeten verwachten, alsof Hij morgen terugkomt. Dat ze er klaar voor moeten zijn. Hij legt hen meteen uit hoe ze dat kunnen doen:

Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat harnas aantrekken en die helm opzetten, zullen die onze bescherming zijn.
(1 Tessalonicenzen 5:8, BasisBijbel)

Paulus draagt de christenen op Jezus elk moment te verwachten door zich voor te bereiden op zijn komst. Door er alvast naar te gaan leven. Door met elkaar als gemeente om te gaan alsof Hij er al is! Paulus leert hen dat ze moeten leven uit wat hen beloofd is. Daar moeten ze zich op richten. Daar moeten ze zich mee kleden. Zo zullen ze er klaar voor zijn als Jezus plotseling en onverwachts komt.

Wij weten ondertussen dat Jezus niet tijdens hun leven terug is gekomen en we hebben geen idee of dit tijdens ons leven wel gaat gebeuren. Toch hebben Paulus’ woorden ons nog net zoveel te zeggen als toen: Verwacht Jezus! Het is beloofd. De dag zal komen, juist als je het niet verwacht. Verwacht Hem daarom elk moment. Zorg dat je er klaar voor bent door de manier waarop je leeft. Leef alsof Hij er al is. Ga zo met elkaar om. Zo kun je Hem verwachten!

Aan de slag!
Lees het gedeelte nog eens vanaf 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11.
Denk vervolgens na over de volgende vragen:

-Hoe kun jij leven alsof Jezus elk moment terug zal komen?

-Hoe kun je met je manier van leven Jezus verwachten?

Bedenk één concreet punt dat je hieruit mee wilt nemen.

(Hadassa | Zijlacht)

Dag 23 | Heel gewoon…

Lezen: Lucas 2:1-20

Na de profetie van Zacharias over redding, barmhartigheid, hemels licht en de weg van de vrede klinken de eerste woorden van Lucas 2 best kil. Ineens zitten we weer midden in de gewone geschiedenis: een Romeinse keizer die bevelen uitdeelt, een volkstelling, en gewone mensen die daar gehoor aan moeten geven.

Maar Lucas heeft zijn lezers goed voorbereid. Als lezer weet je al dat het echte verhaal zich niet in het paleis van de machthebbers afspeelt. Nee, voor het verhaal van redding, hemels licht en vrede moet je naar het jonge paar kijken dat tevergeefs een plek voor de nacht zoekt, en naar een groepje herders ergens buiten in het veld. Het is daar dat een leger van engelen vrede belooft aan alle mensen die God liefheeft. En in de voederbak waarin de jonge vrouw haar kind te slapen legt zien ze die belofte werkelijkheid worden. De situatie lijkt heel gewoon, armoedig zelfs. Maar Lucas is heel duidelijk: geen machthebber kan op tegen de vrede die God met dit kind belooft.

Waarvoor zou jij God willen loven en prijzen?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 23 | Heel gewoon…

Lezen: Lucas 2:1-20

Na de profetie van Zacharias over redding, barmhartigheid, hemels licht en de weg van de vrede klinken de eerste woorden van Lucas 2 best kil. Ineens zitten we weer midden in de gewone geschiedenis: een Romeinse keizer die bevelen uitdeelt, een volkstelling, en gewone mensen die daar gehoor aan moeten geven.

Maar Lucas heeft zijn lezers goed voorbereid. Als lezer weet je al dat het echte verhaal zich niet in het paleis van de machthebbers afspeelt. Nee, voor het verhaal van redding, hemels licht en vrede moet je naar het jonge paar kijken dat tevergeefs een plek voor de nacht zoekt, en naar een groepje herders ergens buiten in het veld. Het is daar dat een leger van engelen vrede belooft aan alle mensen die God liefheeft. En in de voederbak waarin de jonge vrouw haar kind te slapen legt zien ze die belofte werkelijkheid worden. De situatie lijkt heel gewoon, armoedig zelfs. Maar Lucas is heel duidelijk: geen machthebber kan op tegen de vrede die God met dit kind belooft.

Waarvoor zou jij God willen loven en prijzen?

 (Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 22 | En we noemen Hem…

Lezen: Lucas 1:57-66

Het lied van Maria over wat God voor en met haar doet, is erg bekend. Het is vaak op muziek gezet en heeft zelfs een eigen naam: Magnificat (‘maak groot’), het woord waarmee het lied in de Latijnse vertaling van de Bijbel begint.

De woorden die Zacharias bij de geboorte van Johannes uitspreekt, lijken ook op een lied. Ze zijn minder bekend, maar niet minder mooi. Meteen vanaf de eerste regel merk je: Zacharias beseft heel goed dat dit kind meer is dan de vervulling van zijn eigen wensen. Het is Gods antwoord op de nood van zijn hele volk.

Zacharias geeft zijn zoon niet alleen een naam maar ook een titel mee: ‘Johannes’ en ‘profeet van de Allerhoogste’. Allebei zeggen ze iets over hoe God door dit kind zijn plan zal uitvoeren. De naam Johannes betekent: de Heer is genadig. Het is die genade en goedheid waarop Johannes de mensen als profeet mag voorbereiden, zodat ze weer in het licht van God kunnen leven.

Hoe bereid jij je voor op Kerst?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 22 | En we noemen Hem…

Lezen: Lucas 1:57-66

Het lied van Maria over wat God voor en met haar doet, is erg bekend. Het is vaak op muziek gezet en heeft zelfs een eigen naam: Magnificat (‘maak groot’), het woord waarmee het lied in de Latijnse vertaling van de Bijbel begint.

De woorden die Zacharias bij de geboorte van Johannes uitspreekt, lijken ook op een lied. Ze zijn minder bekend, maar niet minder mooi. Meteen vanaf de eerste regel merk je: Zacharias beseft heel goed dat dit kind meer is dan de vervulling van zijn eigen wensen. Het is Gods antwoord op de nood van zijn hele volk.

Zacharias geeft zijn zoon niet alleen een naam maar ook een titel mee: ‘Johannes’ en ‘profeet van de Allerhoogste’. Allebei zeggen ze iets over hoe God door dit kind zijn plan zal uitvoeren. De naam Johannes betekent: de Heer is genadig. Het is die genade en goedheid waarop Johannes de mensen als profeet mag voorbereiden, zodat ze weer in het licht van God kunnen leven.

Hoe bereid jij je voor op Kerst?

 (Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 21 | Gods barmhartigheid

Lezen: Genesis 12:1-3

Maria zingt in haar lied over de barmhartigheid van God voor Abraham en zijn nageslacht.

Abraham wordt vaak gezien als een soort modelgelovige: hij ging op weg omdat hij de stem van God gehoord had. En hij bleef vertrouwen op Gods belofte dat hij een zoon, dat hij nakomelingen zou krijgen. Tegelijkertijd twijfelde Abraham ook: in Genesis 15:2-3 zegt hij dat hij kinderloos zal sterven.

Maar Abraham luistert toch opnieuw naar God: hij kijkt naar de sterren en vertrouwt op God. En wij weten dat het uiteindelijk ook goed kwam: hij kreeg een zoon. En via Abraham, Isaak en Jakob, via Sara, Rebekka en Rachel en Lea, komen we in Lucas dan bij Maria terecht. God is barmhartig. Soms zie je het meteen, zoals Maria. Soms duurt het je leven lang, zoals bij Abraham. Maar God wil omzien naar zijn mensen, dat lees je steeds weer in de Bijbel.

Zie jij iets van Gods barmhartigheid in jouw leven? Zo ja, wat?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 21 | Gods barmhartigheid

Lezen: Genesis 12:1-3

Maria zingt in haar lied over de barmhartigheid van God voor Abraham en zijn nageslacht.

Abraham wordt vaak gezien als een soort modelgelovige: hij ging op weg omdat hij de stem van God gehoord had. En hij bleef vertrouwen op Gods belofte dat hij een zoon, dat hij nakomelingen zou krijgen. Tegelijkertijd twijfelde Abraham ook: in Genesis 15:2-3 zegt hij dat hij kinderloos zal sterven.

Maar Abraham luistert toch opnieuw naar God: hij kijkt naar de sterren en vertrouwt op God. En wij weten dat het uiteindelijk ook goed kwam: hij kreeg een zoon. En via Abraham, Isaak en Jakob, via Sara, Rebekka en Rachel en Lea, komen we in Lucas dan bij Maria terecht. God is barmhartig. Soms zie je het meteen, zoals Maria. Soms duurt het je leven lang, zoals bij Abraham. Maar God wil omzien naar zijn mensen, dat lees je steeds weer in de Bijbel.

Zie jij iets van Gods barmhartigheid in jouw leven? Zo ja, wat?

 (Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Op 26 december vieren we kerst met de kinderen van zondagsschool! Komt allen tezamen! Wees welkom! ... Lees meerLees minder

Op 26 december vieren we kerst met de kinderen van zondagsschool! Komt allen tezamen! Wees welkom!

Nooit ver weg

Lezen: Psalmen 107:1-9

Psalm 107 begint met een uitroep van dankbaarheid. ‘Loof de Heer, want hij is goed!’ De psalm wordt dan ook niet voor niets ingedeeld bij de dankpsalmen: liederen waarin één gelovige of een hele groep God dankt voor wat hij heeft gedaan. Dat betekent niet dat de schaduwkanten van het leven niet benoemd worden. De dichter spreekt over mensen in de greep van de angst, mensen die de weg kwijt zijn en bijna omkomen van honger, dorst en uitputting. Maar juist op dat moment ervaren zij dat God ingrijpt. Wie ronddwaalde, vindt weer de juiste weg, en wie honger had, krijgt volop te eten.

Het lijkt op de ervaring die Maria verwoordt in haar lied: God keert het lot van mensen om, juist als hun situatie uitzichtloos lijkt. Je kunt zeggen dat zulke liederen onrealistisch zijn; ze lossen immers echt niet zomaar alle moeilijkheden op die je in je leven kunt ervaren. Maar je kunt je ook laten bemoedigen door de woorden en ervaringen van anderen (zoals de dichters van de psalmen): hoe slecht je er ook aan toe bent, God is bij je en laat je niet in de steek.

Waarvoor zou jij God willen danken?

(Uit: NBG-leesrooster Advent)
... Lees meerLees minder

Nooit ver weg

Lezen: Psalmen 107:1-9

Psalm 107 begint met een uitroep van dankbaarheid. ‘Loof de Heer, want hij is goed!’ De psalm wordt dan ook niet voor niets ingedeeld bij de dankpsalmen: liederen waarin één gelovige of een hele groep God dankt voor wat hij heeft gedaan. Dat betekent niet dat de schaduwkanten van het leven niet benoemd worden. De dichter spreekt over mensen in de greep van de angst, mensen die de weg kwijt zijn en bijna omkomen van honger, dorst en uitputting. Maar juist op dat moment ervaren zij dat God ingrijpt. Wie ronddwaalde, vindt weer de juiste weg, en wie honger had, krijgt volop te eten.

Het lijkt op de ervaring die Maria verwoordt in haar lied: God keert het lot van mensen om, juist als hun situatie uitzichtloos lijkt. Je kunt zeggen dat zulke liederen onrealistisch zijn; ze lossen immers echt niet zomaar alle moeilijkheden op die je in je leven kunt ervaren. Maar je kunt je ook laten bemoedigen door de woorden en ervaringen van anderen (zoals de dichters van de psalmen): hoe slecht je er ook aan toe bent, God is bij je en laat je niet in de steek.

Waarvoor zou jij God willen danken?

(Uit: NBG-leesrooster Advent)

 

Comment on Facebook

Ja wat is dat fijn als we dat mogen weten

Begin de kerstvakantie morgen goed met de Petrus filmavond. Van harte welkom! ... Lees meerLees minder

Begin de kerstvakantie morgen goed met de Petrus filmavond. Van harte welkom!

Licht en donker


‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.’ Jesaja 9:1

De winter is niet zo mijn seizoen, ik ben minder productief en vrolijk. De natuur is zo doods en grauw. Wat ik wel leuk vind is om het gezellig te maken in huis, lekker knus met kaarsjes enzo. Laatst was ik in een groot tuincentrum waar kerstspulletjes te koop waren. Het was prachtig maar ook overweldigend. Zoveel soorten kerstlampjes, kaarsjes, lichtsnoeren, zelfs schilderijtjes met lampjes erin. Alles om maar licht te brengen in en om het huis.

En het is waar, de dagen worden steeds donkerder. Niet alleen omdat de dagen korter zijn maar het nieuws uit de wereld ver weg en dichtbij kun je gerust somber noemen. Ook van binnen kunnen er van die donkere hoekjes met angst of zorgen zijn. Sombere dagen.

De tijd waarin Jesaja bovenstaande profetie uitsprak was ook een donkere tijd. Maar hij had groot nieuws: ‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een groot licht schijnen.’

En op een nacht, eeuwen later, stond er een heldere ster aan de hemel die de weg wees naar het Kind dat geboren was, Jezus! Mattheüs schrijft in 4:13-16 dat Jezus de vervulling is van de profetie uit Jesaja 8:23-9:6. Hij is het licht voor hen in de duisternis. Dat Kind, ons geboren, zei jaren later van Zichzelf iets heel bijzonders: ‘Ik ben het Licht voor de wereld; wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis maar heeft licht dat leven geeft’ (Johannes 8:12 en 12:46). Jezus is Het Licht!

Bij de schepping sprak God: ‘Laat er Licht zijn', en er was licht. God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen licht en duisternis’. Het was licht óf donker.
Jezus heeft bij Zijn komst het Licht gebracht in de wereld. Waar Hij is, bestaat geen duisternis. Hij stierf aan het kruis voor ons en door een Goddelijk wonder stond Hij op uit de dood en heeft daarmee de duisternis overwonnen! Voor eens en altijd. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde! Hij heeft de sleutels van het dodenrijk en de dood. En wij zijn kinderen van het licht; overgeplaatst uit het rijk der duisternis naar het rijk van het licht! (2 Timotheüs. 1:9b-10, Matteüs 28:19, Openbaring 1:18, Efeziërs 5:8, 1 Petrus 2:9). Zo wordt Kerst een feest van Licht!


- Geef het donker niet teveel ruimte, zowel letterlijk door elke zonnestraal te benutten, lekker naar buiten te gaan en niet in het donker te schemeren. Maar ook geestelijk. Wees alert op donkere gedachten en vraag of iemand voor je wil bidden als je het Licht zelf niet ziet.

- Jezus zegt tegen ons: ‘jullie zijn het licht der wereld’ (Matteüs 5:14-16). Bid voor wie jij in deze dagen een lichtpuntje kan zijn. Als je het graag praktisch maakt: een mooie kaars met een leuk kaartje kan al een simpel maar lief kadootje voor iemand zijn om te laten weten dat je aan iemand denkt.

Matthea | Gift of Life
... Lees meerLees minder

Licht en donker

 
‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.
 Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
 over hen zal een licht schijnen.’ Jesaja 9:1

De winter is niet zo mijn seizoen, ik ben minder productief en vrolijk. De natuur is zo doods en grauw. Wat ik wel leuk vind is om het gezellig te maken in huis, lekker knus met kaarsjes enzo. Laatst was ik in een groot tuincentrum waar kerstspulletjes te koop waren. Het was prachtig maar ook overweldigend. Zoveel soorten kerstlampjes, kaarsjes, lichtsnoeren, zelfs schilderijtjes met lampjes erin. Alles om maar licht te brengen in en om het huis.
 
En het is waar, de dagen worden steeds donkerder. Niet alleen omdat de dagen korter zijn maar het nieuws uit de wereld ver weg en dichtbij kun je gerust somber noemen. Ook van binnen kunnen er van die donkere hoekjes met angst of zorgen zijn. Sombere dagen.
 
De tijd waarin Jesaja bovenstaande profetie uitsprak was ook een donkere tijd. Maar hij had groot nieuws: ‘Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een groot licht schijnen.’
 
En op een nacht, eeuwen later, stond er een heldere ster aan de hemel die de weg wees naar het Kind dat geboren was, Jezus! Mattheüs schrijft in 4:13-16 dat Jezus de vervulling is van de profetie uit Jesaja 8:23-9:6. Hij is het licht voor hen in de duisternis. Dat Kind, ons geboren, zei jaren later van Zichzelf iets heel bijzonders: ‘Ik ben het Licht voor de wereld; wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis maar heeft licht dat leven geeft’ (Johannes 8:12 en 12:46). Jezus is Het Licht!

Bij de schepping sprak God: ‘Laat er Licht zijn, en er was licht. God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen licht en duisternis’. Het was licht óf donker.
Jezus heeft bij Zijn komst het Licht gebracht in de wereld. Waar Hij is, bestaat geen duisternis. Hij stierf aan het kruis voor ons en door een Goddelijk wonder stond Hij op uit de dood en heeft daarmee de duisternis overwonnen! Voor eens en altijd. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde! Hij heeft de sleutels van het dodenrijk en de dood. En wij zijn kinderen van het licht; overgeplaatst uit het rijk der duisternis naar het rijk van het licht! (2 Timotheüs. 1:9b-10, Matteüs 28:19, Openbaring 1:18,  Efeziërs 5:8, 1 Petrus 2:9). Zo wordt Kerst een feest van Licht! 
 

- Geef het donker niet teveel ruimte, zowel letterlijk door elke zonnestraal te benutten, lekker naar buiten te gaan en niet in het donker te schemeren. Maar ook geestelijk. Wees alert op donkere gedachten en vraag of iemand voor je wil bidden als je het Licht zelf niet ziet.

- Jezus zegt tegen ons: ‘jullie zijn het licht der wereld’ (Matteüs 5:14-16). Bid voor wie jij in deze dagen een lichtpuntje kan zijn. Als je het graag praktisch maakt: een mooie kaars met een leuk kaartje kan al een simpel maar lief kadootje voor iemand zijn om te laten weten dat je aan iemand denkt.

Matthea | Gift of Life

Dag 18 | Gezien

Lezen: Genesis 29:31-35

Wie kent Lea niet? Lea, de eerste vrouw van Jakob, de zus van Rachel, de vrouw van wie Jakob minder hield? ‘Onaanzienlijk’ zou je haar kunnen noemen: haar eigen ogen hebben geen glans (Genesis 29:17), en in de ogen van Jakob is zij nauwelijks de moeite waard. Toch voelt Lea zichzelf gezien: niet door de mensen om haar heen, maar wel door God.

Uiteindelijk is Lea heel belangrijk in de geschiedenis van het volk van Israël. Zij wordt de stammoeder van tien zonen, waaronder Juda. Die zoon verbindt het verhaal van Lea met dat van Maria: Juda is een van de voorvaders van koning David en daarmee ook van Jezus (Matteüs 1:2-16 en Lucas 3:23-28).

En er is nog een link tussen de twee vrouwen: Gods zegen. In Genesis 29:31-35 komt dat woord niet voor. Maar later werd het in het jodendom een gewoonte om meisjes en vrouwen te zegenen in de naam van grote bijbelse vrouwen, en daar hoort Lea helemaal bij. Lees bijvoorbeeld eens Ruth 4:11-12. Maria claimt eenzelfde soort zegen voor zichzelf: ‘Alle geslachten zullen mij gelukkig prijzen.’ Met andere woorden: ‘Alle geslachten zullen mij gezegend noemen.’ Lea en Maria – twee vrouwen, onaanzienlijk maar gezien, heel gewoon maar toch gezegend.

Over welke mensen kijk jij makkelijk heen, en heb jij weinig aandacht? En door wie voel jij je echt gezien?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 18 | Gezien

Lezen: Genesis 29:31-35

Wie kent Lea niet? Lea, de eerste vrouw van Jakob, de zus van Rachel, de vrouw van wie Jakob minder hield? ‘Onaanzienlijk’ zou je haar kunnen noemen: haar eigen ogen hebben geen glans (Genesis 29:17), en in de ogen van Jakob is zij nauwelijks de moeite waard. Toch voelt Lea zichzelf gezien: niet door de mensen om haar heen, maar wel door God.

Uiteindelijk is Lea heel belangrijk in de geschiedenis van het volk van Israël. Zij wordt de stammoeder van tien zonen, waaronder Juda. Die zoon verbindt het verhaal van Lea met dat van Maria: Juda is een van de voorvaders van koning David en daarmee ook van Jezus (Matteüs 1:2-16 en Lucas 3:23-28).

En er is nog een link tussen de twee vrouwen: Gods zegen. In Genesis 29:31-35 komt dat woord niet voor. Maar later werd het in het jodendom een gewoonte om meisjes en vrouwen te zegenen in de naam van grote bijbelse vrouwen, en daar hoort Lea helemaal bij. Lees bijvoorbeeld eens Ruth 4:11-12. Maria claimt eenzelfde soort zegen voor zichzelf: ‘Alle geslachten zullen mij gelukkig prijzen.’ Met andere woorden: ‘Alle geslachten zullen mij gezegend noemen.’ Lea en Maria – twee vrouwen, onaanzienlijk maar gezien, heel gewoon maar toch gezegend.

Over welke mensen kijk jij makkelijk heen, en heb jij weinig aandacht? En door wie voel jij je echt gezien?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Op doorreis

Zij allen zijn in geloof gestorven;
wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.
(Hebreeën 11:13, 14)‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’
Een regel uit een bekend kerstliedje dat ik vroeger op school leerde.
Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest van vandaag.
Om ons heen zien we de overweldigende aandacht voor eten, versieringen en cadeaus.
Het lijkt wel alsof de economie het Kerstfeest van de christenen heeft afgepakt!

O ja, we mogen het zeker gezellig maken!
Maar nooit mogen we vergeten wat Jezus Christus allemaal moest opgeven toen Hij naar de aarde kwam.

In de kerstchaos van deze week kun je je ineens een vreemdeling op aarde voelen.
Net zoals de gelovigen in Hebreeën 11.
Paulus noemt een lange rij gelovigen uit de voorgeslachten van het volk Israël.
Al deze mensen hebben zich vastgehouden aan Gods beloften, zónder dat ze de vervulling daarvan hebben gezien.
Ze keken verlangend uit naar de Verlosser, maar hebben zijn komst niet mogen meemaken.
Ze zijn in het geloof gestorven.
De geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 hadden geen zicht op de geschiedenis die voorafging aan de komst van Jezus.
Zo hebben wij geen zicht op déze tijd, voorafgaand aan de tweede komst van Jezus.

Er valt Paulus nog iets op.
De gelovigen uit de vorige generaties keken verder dan dit aardse leven.
Hun blik was gevestigd op de toekomst.
Ze beseften dat deze aarde hun Thuis niet was.
Ze voelden zich vreemdelingen op aarde, op doorreis naar het echte Vaderland.
En ze wisten zeker dat ze dat Vaderland na hun sterven mochten binnengaan!

Ons Vaderland…
Soms licht de Bijbel een tipje van de sluier op.

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. (1 Korintiërs 2:9)

Maar het blijft een glimp van wat komen zal.
Het zal mooier zijn dan het rijkst versierde huis.
Het zal liefdevoller zijn dan de meest warme familie en heerlijker dan het zuiverste kerstconcert.
Een Vaderland van een niet te bevatten geluk, vrede en schoonheid.
Een paradijs!

Ook dit jaar mag het weer Kerstfeest zijn.
Ook voor ons, gelovigen die op doorreis zijn!

Grace
... Lees meerLees minder

Op doorreis

Zij allen zijn in geloof gestorven;
wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.
(Hebreeën 11:13, 14)

 

‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’
Een regel uit een bekend kerstliedje dat ik vroeger op school leerde.
Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest van vandaag.
Om ons heen zien we de overweldigende aandacht voor eten, versieringen en cadeaus.
Het lijkt wel alsof de economie het Kerstfeest van de christenen heeft afgepakt!

O ja, we mogen het zeker gezellig maken!
Maar nooit mogen we vergeten wat Jezus Christus allemaal moest opgeven toen Hij naar de aarde kwam.

In de kerstchaos van deze week kun je je ineens een vreemdeling op aarde voelen.
Net zoals de gelovigen in Hebreeën 11.
Paulus noemt een lange rij gelovigen uit de voorgeslachten van het volk Israël.
Al deze mensen hebben zich vastgehouden aan Gods beloften, zónder dat ze de vervulling daarvan hebben gezien.
Ze keken verlangend uit naar de Verlosser, maar hebben zijn komst niet mogen meemaken.
Ze zijn in het geloof gestorven.
De geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 hadden geen zicht op de geschiedenis die voorafging aan de komst van Jezus.
Zo hebben wij geen zicht op déze tijd, voorafgaand aan de tweede komst van Jezus.

Er valt Paulus nog iets op.
De gelovigen uit de vorige generaties keken verder dan dit aardse leven.
Hun blik was gevestigd op de toekomst.
Ze beseften dat deze aarde hun Thuis niet was.
Ze voelden zich vreemdelingen op aarde, op doorreis naar het echte Vaderland.
En ze wisten zeker dat ze dat Vaderland na hun sterven mochten binnengaan!

Ons Vaderland…
Soms licht de Bijbel een tipje van de sluier op.

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. (1 Korintiërs 2:9)

Maar het blijft een glimp van wat komen zal.
Het zal mooier zijn dan het rijkst versierde huis.
Het zal liefdevoller zijn dan de meest warme familie en heerlijker dan het zuiverste kerstconcert.
Een Vaderland van een niet te bevatten geluk, vrede en schoonheid.
Een paradijs!

Ook dit jaar mag het weer Kerstfeest zijn.
Ook voor ons, gelovigen die op doorreis zijn!

Grace

Feest van Gods geduld

‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’
2 Petrus 3:9

We vieren al meer dan 2.000 jaar kerst.
We vieren dan dat God als een mens naar de aarde is gekomen. God, die in Jezus Christus wilde lijden voor onze zonden. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan uit de doden en daarna weer teruggegaan naar de hemel.

Maar, Jezus heeft beloofd weer terug te komen!
Om alle dingen nieuw te maken.

De eerste christenen hebben daar hartstochtelijk naar uitgekeken. Vooral, toen de gelovigen steeds meer werden vervolgd. Maar Jezus kwam niet. De eerste generatie christenen verdween. Er kwam een volgende generatie. Jezus kwam ook toen nog niet. Voorgangers begonnen eraan te twijfelen of die terugkomst wel ooit zou plaatsvinden.

Absoluut, schreef Petrus aan de jonge kerken. Dat Jezus nog steeds niet teruggekomen was, had alles te maken met Gods geduld: ‘God wil dat niemand verloren gaat.’

Je zou dus kunnen zeggen dat we met kerst Gods geduld vieren.
In feite vieren we Gods niet aflatende liefde. Geduld dat alsmaar groter wordt en liefde die zo steeds meer zichtbaar wordt.

Zo is God altijd geweest.
God ontsteekt niet meteen in woede. God heeft geduld.

Jarenlang profeteerde Noach over de komst van de zondvloed. De deur van de nieuwe ark stond open. Maar niemand kwam. De goddeloosheid werd alsmaar groter. Ook toen bleef God wachten. De deur bleef open.

Na de zonde van het volk Israël met het gouden kalf besloot God op voorspraak van Mozes toch verder te gaan met Zijn volk. God openbaarde Mozes waarom: ‘Ik ben liefdevol, genadig en geduldig.’

God verwoestte Ninevé niet, maar spaarde deze heidense stad. Tot grote ergernis van de profeet Jona had God ook geduld met deze stad.

Bij het kruis durfden de leiders van het volk Israël Jezus te bespotten. Jezus, Gods Zoon. Toch liet God Zijn Zoon sterven voor zo’n wereld. Het kruis onderstreepte hoe groot Gods geduld is.

Daarna trokken de discipelen de wereld in om te vertellen over Gods liefde. Gelukkig zijn er veel mensen die deze boodschap aanvaarden. Maar helaas zijn er ook veel mensen die er niets van willen weten. Toch vernietigt God de wereld niet. Nog steeds niet.

God heeft geduld: ‘God wil dat niemand verloren gaat.’

Wij wachten nu al 2.000 jaar op de wederkomst. Dat is voor ons een lange tijd. Voor God is dat anders. In Zijn Koninkrijk gaat het niet om veel of weinig. Het is God te doen om dat ene schaap, zoals in de gelijkenis.

God heeft de tijd.
God heeft blijkbaar andere maatstaven dan wij.
God telt anders. Rekent anders.

God oordeelt pas ‘als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken’ (Matteüs 24:14).

Tot die tijd vieren we kerst.
Het feest van Gods geduld.

(Dominee Arie van der Veer)
... Lees meerLees minder

Feest van Gods geduld

‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’
2 Petrus 3:9

We vieren al meer dan 2.000 jaar kerst.
We vieren dan dat God als een mens naar de aarde is gekomen. God, die in Jezus Christus wilde lijden voor onze zonden. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan uit de doden en daarna weer teruggegaan naar de hemel.

Maar, Jezus heeft beloofd weer terug te komen!
Om alle dingen nieuw te maken.

De eerste christenen hebben daar hartstochtelijk naar uitgekeken. Vooral, toen de gelovigen steeds meer werden vervolgd. Maar Jezus kwam niet. De eerste generatie christenen verdween. Er kwam een volgende generatie. Jezus kwam ook toen nog niet. Voorgangers begonnen eraan te twijfelen of die terugkomst wel ooit zou plaatsvinden.

Absoluut, schreef Petrus aan de jonge kerken. Dat Jezus nog steeds niet teruggekomen was, had alles te maken met Gods geduld: ‘God wil dat niemand verloren gaat.’

Je zou dus kunnen zeggen dat we met kerst Gods geduld vieren.
In feite vieren we Gods niet aflatende liefde. Geduld dat alsmaar groter wordt en liefde die zo steeds meer zichtbaar wordt.

Zo is God altijd geweest.
God ontsteekt niet meteen in woede. God heeft geduld.

Jarenlang profeteerde Noach over de komst van de zondvloed. De deur van de nieuwe ark stond open. Maar niemand kwam. De goddeloosheid werd alsmaar groter. Ook toen bleef God wachten. De deur bleef open.

Na de zonde van het volk Israël met het gouden kalf besloot God op voorspraak van Mozes toch verder te gaan met Zijn volk. God openbaarde Mozes waarom: ‘Ik ben liefdevol, genadig en geduldig.’

God verwoestte Ninevé niet, maar spaarde deze heidense stad. Tot grote ergernis van de profeet Jona had God ook geduld met deze stad.

Bij het kruis durfden de leiders van het volk Israël Jezus te bespotten. Jezus, Gods Zoon. Toch liet God Zijn Zoon sterven voor zo’n wereld. Het kruis onderstreepte hoe groot Gods geduld is.

Daarna trokken de discipelen de wereld in om te vertellen over Gods liefde. Gelukkig zijn er veel mensen die deze boodschap aanvaarden. Maar helaas zijn er ook veel mensen die er niets van willen weten. Toch vernietigt God de wereld niet. Nog steeds niet.

God heeft geduld: ‘God wil dat niemand verloren gaat.’

Wij wachten nu al 2.000 jaar op de wederkomst. Dat is voor ons een lange tijd. Voor God is dat anders. In Zijn Koninkrijk gaat het niet om veel of weinig. Het is God te doen om dat ene schaap, zoals in de gelijkenis.

God heeft de tijd.
God heeft blijkbaar andere maatstaven dan wij.
God telt anders. Rekent anders.

God oordeelt pas ‘als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken’ (Matteüs 24:14).

Tot die tijd vieren we kerst.
Het feest van Gods geduld.

(Dominee Arie van der Veer)

Dag 15 | (H)erkenning

Lezen: Lucas 1:39-56

De engel Gabriël heeft aan Maria verteld dat ze een zoon zal krijgen. Het teken daarvoor is dat haar familielid Elisabet ook zwanger is. Elisabet is al oud, en heeft nooit eerder kinderen gekregen. Daarom gaat Maria direct op reis naar Zacharias en Elisabet.

Als Maria binnenkomt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het is een van de meest vertederende momenten in de Bijbel. Als ze Elisabet begroet, trappelt Johannes, het kind van Elisabet, in zijn moeders buik. En het is geen trappelen zoals ongeboren baby’s wel vaker doen. Nee, Elisabet raakt vol van de heilige Geest, en legt in vers 43 en 44 uit wat er gebeurd is: zo klein als hij is, heeft Johannes Jezus herkend. En dat is de rol die hij later ook zal hebben: Johannes is de bode die de komst van Jezus aankondigt.

De vreugdesprong van haar ongeboren kind opent Elisabet de ogen voor de bijzondere zwangerschap van Maria. Ze noemt het kind van Maria nu al ‘Heer’, kurios in het Grieks. Dat woord wordt gebruikt voor aardse koningen en heersers. Maar het is ook de Griekse vertaling van adonai, de titel die in het Oude Testament voor God wordt gebruikt. En in het Nieuwe Testament geeft deze titel aan dat Jezus één is met God, zijn Vader.

Welke regel uit het lied van Maria blijft je het meest bij? Wat heeft die regel voor jou met Kerst te maken?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 15 | (H)erkenning

Lezen: Lucas 1:39-56

De engel Gabriël heeft aan Maria verteld dat ze een zoon zal krijgen. Het teken daarvoor is dat haar familielid Elisabet ook zwanger is. Elisabet is al oud, en heeft nooit eerder kinderen gekregen. Daarom gaat Maria direct op reis naar Zacharias en Elisabet.

Als Maria binnenkomt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het is een van de meest vertederende momenten in de Bijbel. Als ze Elisabet begroet, trappelt Johannes, het kind van Elisabet, in zijn moeders buik. En het is geen trappelen zoals ongeboren baby’s wel vaker doen. Nee, Elisabet raakt vol van de heilige Geest, en legt in vers 43 en 44 uit wat er gebeurd is: zo klein als hij is, heeft Johannes Jezus herkend. En dat is de rol die hij later ook zal hebben: Johannes is de bode die de komst van Jezus aankondigt.

De vreugdesprong van haar ongeboren kind opent Elisabet de ogen voor de bijzondere zwangerschap van Maria. Ze noemt het kind van Maria nu al ‘Heer’, kurios in het Grieks. Dat woord wordt gebruikt voor aardse koningen en heersers. Maar het is ook de Griekse vertaling van adonai, de titel die in het Oude Testament voor God wordt gebruikt. En in het Nieuwe Testament geeft deze titel aan dat Jezus één is met God, zijn Vader.

Welke regel uit het lied van Maria blijft je het meest bij? Wat heeft die regel voor jou met Kerst te maken?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 14 | Bescherming

Lezen: Psalm 91:1-12

Psalm 91 gaat over Gods bescherming. Het is voor veel mensen een geliefde psalm en een bron van inspiratie voor geboortekaartjes en rouwkaarten.

In de woorden van de engel aan Maria horen we delen uit deze psalm terug: ‘De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’ De engel verwijst hiermee naar het geheim van Maria’s bijzondere zwangerschap.

Er staat ook iets over engelen in de psalm. We horen dat ze over ons zullen waken. In de Bijbel wordt verteld dat engelen de dienaren van God zijn. Ze staan rondom Gods troon en vereren hem. Soms worden ze door God naar de aarde gestuurd om een boodschap aan iemand te brengen, of om een taak uit te voeren. Ook beschermen ze mensen en helpen ze hen. Er wordt in de Bijbel niet gezegd hoeveel engelen er precies zijn, maar wel dat het er heel veel zijn. Volgens Daniël 7:10 staan er miljoenen engelen rondom de troon van God.

Welke zin uit Psalm 91 spreekt jou het meeste aan en waarom?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 14 | Bescherming

Lezen: Psalm 91:1-12

Psalm 91 gaat over Gods bescherming. Het is voor veel mensen een geliefde psalm en een bron van inspiratie voor geboortekaartjes en rouwkaarten.

In de woorden van de engel aan Maria horen we delen uit deze psalm terug: ‘De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’ De engel verwijst hiermee naar het geheim van Maria’s bijzondere zwangerschap.

Er staat ook iets over engelen in de psalm. We horen dat ze over ons zullen waken. In de Bijbel wordt verteld dat engelen de dienaren van God zijn. Ze staan rondom Gods troon en vereren hem. Soms worden ze door God naar de aarde gestuurd om een boodschap aan iemand te brengen, of om een taak uit te voeren. Ook beschermen ze mensen en helpen ze hen. Er wordt in de Bijbel niet gezegd hoeveel engelen er precies zijn, maar wel dat het er heel veel zijn. Volgens Daniël 7:10 staan er miljoenen engelen rondom de troon van God.

Welke zin uit Psalm 91 spreekt jou het meeste aan en waarom?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

U wil ik dienen

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
(Lucas 1:38)

Maria was nog heel jong en stond aan het begin van haar leven, een leven samen met Jozef.
Ze heeft vast naar de toekomst uitgekeken.
Wie had kunnen denken dat zij zo’n bijzondere taak van God zou krijgen.
Het bericht van de engel Gabriël zette haar voorspelbare leventje totaal op z’n kop.
Zij zou de moeder worden van de Redder, Gods Zoon!

Hoe kon ze dit aan de ‘buitenwereld’ uitleggen, zonder voor gek te worden verklaard?
Hoe moest ze dit aan Jozef vertellen?
Zou hij het geloven… en accepteren? Zou hij deze grote taak samen met haar willen aangaan?
Ja, Maria’s leven stond op z’n grondvesten te schudden.

Maar deze jonge ‘zus’ was niet in paniek toen de engel zijn boodschap vertelde.
Ze protesteerde niet.
Ze schudde niet, net als Zacharias, haar hoofd.
Rustig stelde ze Gabriël een logische vraag. ‘Ik ben niet getrouwd. Hoe zal dit gebeuren?’
En het antwoord van de engel was voor haar genoeg.

‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken .’

Maria had nog niet veel levenservaring.
Maar haar antwoord was een geloofsbelijdenis!

‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Omdat Maria God wilde dienen, kon ze zich rustig overgeven aan zijn leiding.
Ze geloofde dat God een bedoeling had met haar leven. Zij wilde in dienst staan van zijn plan.

Het kan gebeuren dat je leven ineens op z’n kop staat.
Alles gaat heel anders dan je had gedacht.
Alle voorspelbaarheid is weg, niets is meer normaal.

Maar God weet precies wat er gebeuren moet en wanneer.
Hij heeft een bedoeling met jouw leven. Met het leven van ons allen persoonlijk.
Misschien wel een heel andere bedoeling dan je zélf had bedacht en gepland.

Je mag bemoedigd worden door het eenvoudige geloof van Maria, onze zus in het geloof.
‘De Heer wil ik dienen.’ Dat mag ook jouw levensdoel zijn.
Ook als je leven een wending neemt, als er iets heel anders op je weg komt dan je had gepland.

‘Heer, help mij om mijn leven in uw handen te leggen, ook nu alles anders loopt dat ik had bedacht.
U wil ik dienen, Heer, hoe mijn omstandigheden ook zijn.
Help mij om op U te vertrouwen.’

Grace
... Lees meerLees minder

U wil ik dienen

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
(Lucas 1:38)

Maria was nog heel jong en stond aan het begin van haar leven, een leven samen met Jozef.
Ze heeft vast naar de toekomst uitgekeken.
Wie had kunnen denken dat zij zo’n bijzondere taak van God zou krijgen.
Het bericht van de engel Gabriël zette haar voorspelbare leventje totaal op z’n kop.
Zij zou de moeder worden van de Redder, Gods Zoon!

Hoe kon ze dit aan de ‘buitenwereld’ uitleggen, zonder voor gek te worden verklaard?
Hoe moest ze dit aan Jozef vertellen?
Zou hij het geloven… en accepteren? Zou hij deze grote taak samen met haar willen aangaan?
Ja, Maria’s leven stond op z’n grondvesten te schudden.

Maar deze jonge ‘zus’ was niet in paniek toen de engel zijn boodschap vertelde.
Ze protesteerde niet.
Ze schudde niet, net als Zacharias, haar hoofd.
Rustig stelde ze Gabriël een logische vraag. ‘Ik ben niet getrouwd. Hoe zal dit gebeuren?’
En het antwoord van de engel was voor haar genoeg.

‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken .’

Maria had nog niet veel levenservaring.
Maar haar antwoord was een geloofsbelijdenis!

‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Omdat Maria God wilde dienen, kon ze zich rustig overgeven aan zijn leiding.
Ze geloofde dat God een bedoeling had met haar leven. Zij wilde in dienst staan van zijn plan.

Het kan gebeuren dat je leven ineens op z’n kop staat.
Alles gaat heel anders dan je had gedacht.
Alle voorspelbaarheid is weg, niets is meer normaal.

Maar God weet precies wat er gebeuren moet en wanneer.
Hij heeft een bedoeling met jouw leven. Met het leven van ons allen persoonlijk.
Misschien wel een heel andere bedoeling dan je zélf had bedacht en gepland.

Je mag bemoedigd worden door het eenvoudige geloof van Maria, onze zus in het geloof.
‘De Heer wil ik dienen.’ Dat mag ook jouw levensdoel zijn.
Ook als je leven een wending neemt, als er iets heel anders op je weg komt dan je had gepland.

‘Heer, help mij om mijn leven in uw handen te leggen, ook nu alles anders loopt dat ik had bedacht.
U wil ik dienen, Heer, hoe mijn omstandigheden ook zijn.
Help mij om op U te vertrouwen.’

Grace

Immanuel - God met ons


“…zij zal spoedig een zoon baren en Hem Immanuel noemen” Jesaja 7:14

God is altijd al een God van dichtbij, denk maar aan het paradijs, de tabernakel en de tempel. God neemt steeds initiatief tot een plek dicht bij Zijn volk.
Maar in het jaar nul gebeurde er iets radicaal nieuws: God kwam dichterbij dan ooit te voren! God Zelf, in Jezus, daalde naar de aarde af om tussen de mensen te leven. Als Mensenzoon én Zoon van God. Voor het eerst in de geschiedenis konden de mensen Hem horen, aanraken en zien en écht dichtbij Hem zijn. God had door de profeet Jesaja al aangekondigd dat er een zoon geboren zou worden met de naam Immanuel (Jesaja 7:14). In Mattheus 1:23 vertelt de engel aan Jozef over die bijzondere naam voor Jezus: ‘en u zult Hem de naam Immanuel geven… dat betekent ‘God met ons’! Jezus is God met ons.

God blijft een God van dichtbij, zelfs als Jezus weer terug gaat naar de Vader. In Johannes 14:15-31 zegt Jezus dat Hij ons niet als wezen achterlaat, Hij zendt de Heilige Geest om in ons te wonen. Wanneer iemand van Hem houdt en naar Hem luistert belooft Jezus in Johannes 14:23 ‘Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en in hem wonen’. God zelf woont in jou! Hij is niet te gast, komt niet even logeren maar Hij neemt intrek in jou om er te blijven wonen. Ik blijf dat een wonder vinden. Dat een Almachtig God ervoor kiest om te wonen in een mens zoals ik.

God is dichterbij dan ooit. Hoe bijzonder is dat. Dat God echt in je woont. Ik sta daar niet altijd bij stil, jij? Maar wat ik ook meemaak, Hij is erbij! Als ik slaap of werk, praat of denk, huil of lach en alles daar tussenin: Hij is bij mij! Hij is zo dichtbij omdat Hij dat graag wil. En Hij blijft. Vlak voor Jezus weggaat zegt Hij in Mattheus 28:20: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld’.
Dat is Kerst. God kwam zo dichtbij om nooit meer weg te gaan. Hij blijft. God met ons, Immanuel!

(Gift of Life)
... Lees meerLees minder

Immanuel - God met ons

 
“…zij zal spoedig een zoon baren en Hem Immanuel noemen” Jesaja 7:14

God is altijd al een God van dichtbij, denk maar aan het paradijs, de tabernakel en de tempel. God neemt steeds initiatief tot een plek dicht bij Zijn volk.
Maar in het jaar nul gebeurde er iets radicaal nieuws: God kwam dichterbij dan ooit te voren! God Zelf, in Jezus, daalde naar de aarde af om tussen de mensen te leven. Als Mensenzoon én Zoon van God. Voor het eerst in de geschiedenis konden de mensen Hem horen, aanraken en zien en écht dichtbij Hem zijn. God had door de profeet Jesaja al aangekondigd dat er een zoon geboren zou worden met de naam Immanuel (Jesaja 7:14). In Mattheus 1:23 vertelt de engel aan Jozef over die bijzondere naam voor Jezus: ‘en u zult Hem de naam Immanuel geven… dat betekent ‘God met ons’!  Jezus is God met ons.
 
God blijft een God van dichtbij, zelfs als Jezus weer terug gaat naar de Vader. In Johannes 14:15-31 zegt Jezus dat Hij ons niet als wezen achterlaat, Hij zendt de Heilige Geest om in ons te wonen. Wanneer iemand van Hem houdt en naar Hem luistert belooft Jezus in Johannes 14:23 ‘Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en in hem wonen’. God zelf woont in jou! Hij is niet te gast, komt niet even logeren maar Hij neemt intrek in jou om er te blijven wonen. Ik blijf dat een wonder vinden. Dat een Almachtig God ervoor kiest om te wonen in een mens zoals ik.  
 
God is dichterbij dan ooit. Hoe bijzonder is dat. Dat God echt in je woont. Ik sta daar niet altijd bij stil, jij? Maar wat ik ook meemaak, Hij is erbij! Als ik slaap of werk, praat of denk, huil of lach en alles daar tussenin: Hij is bij mij! Hij is zo dichtbij omdat Hij dat graag wil. En Hij blijft. Vlak voor Jezus weggaat zegt Hij in Mattheus 28:20: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld’.   
Dat is Kerst. God kwam zo dichtbij om nooit meer weg te gaan. Hij blijft. God met ons, Immanuel!  

(Gift of Life)

Dag 11 | Verleden en toekomst

Lezen: Psalm 132:10-12

Gisteren hebben we het verhaal over Gods belofte aan David in 2 Samuel 7 gelezen: in die tekst belooft God dat hij als een vader zal zijn voor de nakomelingen van David en dat er altijd een van hen koning zal zijn.

Psalm 132 laat zien dat deze belofte een bijzonder belangrijke plaats had in het geloof van Israël. Ook nadat de Babyloniërs in 586 voor Christus een eind hadden gemaakt aan het koninkrijk Juda, bleven de mensen psalmen zoals deze zingen. Volgens het opschrift is het een pelgrimslied: een lied dat werd gezongen onderweg naar Jeruzalem. Het lied hielp de mensen om terug én vooruit te kijken: terug naar een verleden waarin God trouw had beloofd aan David, en vooruit naar een toekomst waarin God opnieuw een zoon van David als koning over Israël zou aanstellen.

En Gabriël zegt tegen Maria – en via haar tegen ons: ‘Die belofte gaat nu uitkomen!’

Wat vind je van deze belofte?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Kerstnachtdienst 2017

Dit jaar organiseren de Gereformeerde Kerk Broeksterwoude en onze gemeente de Kerstnachtdienst. U en jij zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonen!
... Lees meerLees minder

Kerstnachtdienst 2017

Dit jaar organiseren de Gereformeerde Kerk Broeksterwoude en onze gemeente de Kerstnachtdienst. U en jij zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonen!

Dag 10 | Vol verwachting

Lezen: 2 Samuël 7:12-16

Het is best een verwarrende belofte die de engel Gabriël in Lucas 1:32 overbrengt: ‘God zal jouw zoon de troon van zijn vader David geven!’ Niets wijst erop dat Maria van koninklijke afkomst is. Bovendien was er in Israël al eeuwenlang geen koning meer geweest die familie was van David, en er was geen reden om te denken dat daar verandering in zou komen.

Toch zijn deze woorden helemaal in lijn met de verwachting van veel mensen in de tijd van het Nieuwe Testament. Een verwachting die alles te maken had met teksten zoals 2 Samuel 7. Die tekst vertelt dat David een tempel voor God wil bouwen, zodat de ark van het verbond, de heilige kist met de wetten erin, voor altijd veilig zal zijn. Maar via de profeet Natan zegt God juist tegen David dat het andersom zal zijn: hij gaat een huis bouwen voor David, een koningshuis. Voor altijd zal er familie van David op de troon zitten. Zelfs toen er met de ballingschap een breuk kwam in deze koningslijn, bleven de Israëlieten uitkijken naar een koning uit de familie van David: Gods gezalfde, de messias, die eindelijk voor vrede zou zorgen.

Met een paar woorden – David, troon, Zoon van de Allerhoogste, eeuwigheid – maakt Gabriël duidelijk dat die verwachting eindelijk uitgekomen is.

Welke verwachtingen heb jij voor de toekomst?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 9 | Wees niet bang!

Lezen: Jesaja 41:10-14

‘Wees niet bang’, met die woorden stelde Gabriël Maria gerust in het verhaal van gisteren. De verschijning van een engel gaat in de Bijbel vaak gepaard met angst: Wat gaat er gebeuren? Overleef ik deze goddelijke verschijning wel? Bij Zacharias en Maria komt de engel met goed nieuws. Daarom zegt hij dat ze niet bang hoeven te zijn. Pas daarna vertelt hij waar hij voor komt.

‘Wees niet bang’ zijn woorden die we ook op andere plekken in de Bijbel tegenkomen. In Jesaja 41 horen we hoe God deze woorden gebruikt om te zeggen dat hij bij het volk Israël zal zijn. Ook al is het zwaar voor de Israëlieten tijdens de ballingschap, God vergeet hen niet. Hij is nog steeds hun God en hij zal hen beschermen met zijn rechterhand. Ze hoeven dus niet bang te zijn – niet omdat ze zelf ineens wonderbaarlijke kracht hebben, maar omdat ze, als een klein kind, de hand mogen vasthouden van iemand die sterker is dan zij.

Zijn er momenten dat jij behoefte hebt aan iemand die zegt: ‘Wees niet bang’? Zo ja, wanneer?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 9 | Wees niet bang!

Lezen: Jesaja 41:10-14

‘Wees niet bang’, met die woorden stelde Gabriël Maria gerust in het verhaal van gisteren. De verschijning van een engel gaat in de Bijbel vaak gepaard met angst: Wat gaat er gebeuren? Overleef ik deze goddelijke verschijning wel? Bij Zacharias en Maria komt de engel met goed nieuws. Daarom zegt hij dat ze niet bang hoeven te zijn. Pas daarna vertelt hij waar hij voor komt.

‘Wees niet bang’ zijn woorden die we ook op andere plekken in de Bijbel tegenkomen. In Jesaja 41 horen we hoe God deze woorden gebruikt om te zeggen dat hij bij het volk Israël zal zijn. Ook al is het zwaar voor de Israëlieten tijdens de ballingschap, God vergeet hen niet. Hij is nog steeds hun God en hij zal hen beschermen met zijn rechterhand. Ze hoeven dus niet bang te zijn – niet omdat ze zelf ineens wonderbaarlijke kracht hebben, maar omdat ze, als een klein kind, de hand mogen vasthouden van iemand die sterker is dan zij.

Zijn er momenten dat jij behoefte hebt aan iemand die zegt: ‘Wees niet bang’? Zo ja, wanneer?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Schrik

Lezen: Lukas 1:26-38

We keren vandaag weer terug naar het adventsverhaal van Lucas. Nadat hij eerst heeft verteld over Johannes, de voorbode van Jezus, komt nu de echte hoofdpersoon van het evangelie aan bod, Jezus. Met de engel Gabriël heeft de lezer al eerder kennisgemaakt. Zes maanden nadat hij de geboorte van Johannes heeft aangekondigd, komt hij bij Maria. In zijn boodschap voor Zacharias gebruikte Gabriël woorden van de profeet Maleachi: het kind van Zacharias en Elisabet zal als bode van God het volk klaarmaken voor de komst van de Heer (Lucas 1:17). Die woorden worden nu bevestigd: Johannes is de voorbode van de ’Zoon van de Allerhoogste’, die een half jaar na hem geboren zal worden.

Net als Zacharias schrikt Maria erg als Gabriël aan haar verschijnt. Toch blijft ze rustig en luistert goed naar wat de engel haar te zeggen heeft. Ze heeft wel vragen, maar anders dan Zacharias bestrijdt ze de engel niet, en neemt ze zijn boodschap meteen aan. Zo laat ze zien dat ze de bijzondere taak aankan die God voor haar in gedachten heeft.

Probeer je eens voor te stellen dat er een engel bij jou op bezoek komt. Wat zou er dan door je heen gaan?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 7 | Gods logica

Lezen: 1 Samuël 1:1-11

Meer dan eens vertellen de schrijvers van het Oude Testament over vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen: Sarai, Rachel, de vrouw van Manoach en nu Hanna. Het is opvallend hoeveel aandacht er in die teksten wordt geschonken aan de wanhoop van deze vrouwen, want de meeste bijbelschrijvers spreken niet of nauwelijks over de gevoelens van de hoofdpersonen.

In het geval van Hanna wordt haar wanhoop nog verergerd door het getreiter van Peninna. Aan dat getreiter kun je goed zien hoe veel mensen in die tijd dachten over kinderloosheid. Een vrouw zonder kinderen telde eigenlijk niet mee. Ook in het dankgebed van Elisabet lees je dat tussen de regels door: ze is blij dat God heeft gezorgd dat ze niet langer onvruchtbaar is, want nu zal er niet meer op haar neergekeken worden (Lucas 1:24-25).

Het mooie van de verhalen over deze vrouwen en hun ‘onverwachte’ kinderen, is dat zij een heel centrale plek hebben in Gods geschiedenis met de wereld. Elisabet weet vanaf het begin dat haar zoon een speciale taak van God krijgt. Hanna belooft zelfs dat ze haar kind aan God zal wijden. Gewone, onaanzienlijke mensen worden degenen die Gods plannen uitvoeren!

Welke mensen tellen in onze maatschappij niet zo mee? Hoe zou God hen bij zijn plannen betrekken?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 7 | Gods logica

Lezen: 1 Samuël 1:1-11

Meer dan eens vertellen de schrijvers van het Oude Testament over vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen: Sarai, Rachel, de vrouw van Manoach en nu Hanna. Het is opvallend hoeveel aandacht er in die teksten wordt geschonken aan de wanhoop van deze vrouwen, want de meeste bijbelschrijvers spreken niet of nauwelijks over de gevoelens van de hoofdpersonen.

In het geval van Hanna wordt haar wanhoop nog verergerd door het getreiter van Peninna. Aan dat getreiter kun je goed zien hoe veel mensen in die tijd dachten over kinderloosheid. Een vrouw zonder kinderen telde eigenlijk niet mee. Ook in het dankgebed van Elisabet lees je dat tussen de regels door: ze is blij dat God heeft gezorgd dat ze niet langer onvruchtbaar is, want nu zal er niet meer op haar neergekeken worden (Lucas 1:24-25).

Het mooie van de verhalen over deze vrouwen en hun ‘onverwachte’ kinderen, is dat zij een heel centrale plek hebben in Gods geschiedenis met de wereld. Elisabet weet vanaf het begin dat haar zoon een speciale taak van God krijgt. Hanna belooft zelfs dat ze haar kind aan God zal wijden. Gewone, onaanzienlijke mensen worden degenen die Gods plannen uitvoeren!

Welke mensen tellen in onze maatschappij niet zo mee? Hoe zou God hen bij zijn plannen betrekken?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 6 | Onuitspreekbaar

Lezen: Numeri 6:22-27

Als een priester uit de tempel naar buiten komt, zoals Zacharias in Lucas 1:22, verwacht het volk dat hij een zegen uitspreekt. In Numeri 6:22-27 lezen we de priesterzegen. Dat is de zegen die de priesters iedere dag aan het volk van God moesten geven. Vaak wordt Gods zegen in het Oude Testament met heel concrete dingen verbonden: kinderen, geluk, welvaart, veiligheid. Maar in de priesterzegen ligt de nadruk net iets anders: hier gaat het om de aanwezigheid en nabijheid van God. Die aanwezigheid beschermt zijn volk en zorgt voor een vrede die veel meer is dan de afwezigheid van oorlog.

Op die zegen wacht de menigte ook als Zacharias langer in de tempel blijft dan normaal (Lucas 1:21-22). Maar als hij uiteindelijk naar buiten komt, kan Zacharias de priesterzegen niet uitspreken. Toch ontvangt het volk een zegen door hem, door wat er in zijn leven gebeurt. En dat is opvallend. Door de geboorte van Johannes zegent God Zacharias persoonlijk met een zoon, maar tegelijkertijd zegent hij ook heel zijn volk. Door de geboorte van Johannes (en een paar maanden later de nog belangrijkere geboorte van Jezus) zal God zijn volk beschermen en vrede geven.

Ben jij weleens gezegend of voel je je weleens een gezegend mens? Herken(de) je op dat moment iets van de woorden uit de priesterlijke zegen?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 6 | Onuitspreekbaar

Lezen: Numeri 6:22-27

Als een priester uit de tempel naar buiten komt, zoals Zacharias in Lucas 1:22, verwacht het volk dat hij een zegen uitspreekt. In Numeri 6:22-27 lezen we de priesterzegen. Dat is de zegen die de priesters iedere dag aan het volk van God moesten geven. Vaak wordt Gods zegen in het Oude Testament met heel concrete dingen verbonden: kinderen, geluk, welvaart, veiligheid. Maar in de priesterzegen ligt de nadruk net iets anders: hier gaat het om de aanwezigheid en nabijheid van God. Die aanwezigheid beschermt zijn volk en zorgt voor een vrede die veel meer is dan de afwezigheid van oorlog.

Op die zegen wacht de menigte ook als Zacharias langer in de tempel blijft dan normaal (Lucas 1:21-22). Maar als hij uiteindelijk naar buiten komt, kan Zacharias de priesterzegen niet uitspreken. Toch ontvangt het volk een zegen door hem, door wat er in zijn leven gebeurt. En dat is opvallend. Door de geboorte van Johannes zegent God Zacharias persoonlijk met een zoon, maar tegelijkertijd zegent hij ook heel zijn volk. Door de geboorte van Johannes (en een paar maanden later de nog belangrijkere geboorte van Jezus) zal God zijn volk beschermen en vrede geven.

Ben jij weleens gezegend of voel je je weleens een gezegend mens? Herken(de) je op dat moment iets van de woorden uit de priesterlijke zegen?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 5 | Klaar voor God

Lezen: Maleachi 3:16-24 (sluit aan bij Lucas 1:17)

Gabriël zegt dat Johannes de Doper de geest en de kracht van Elia zal krijgen. Wat je je daarbij kunt voorstellen, lees je bijvoorbeeld in de woorden van de profeet Maleachi over de dag van de HEER. De dag van de HEER is een belangrijk thema in de profetische boeken van het Oude Testament. Het is een dag van verandering, het moment dat God zal oordelen over de mensen.

Maleachi vertelt over die komende dag van de HEER en hij legt uit wat mensen kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze op dat moment bij God horen: ze moeten zich houden aan wat Mozes hun geleerd heeft. Ook komt er nog een speciale bode van God voordat de dag van de HEER aanbreekt: de profeet Elia. Elia is volgens het verhaal in 2 Koningen 2 niet op een ‘normale’ manier gestorven, maar is in een vurige wagen meegevoerd naar de hemel. Daarom kom je in latere teksten, zoals in de profetieën van Maleachi, de verwachting tegen dat Elia aan het eind van de tijd terug zal komen.

Als Elia terugkeert, kan wat verkeerd is, nog hersteld worden. En het krachtigste symbool daarvoor is, in de woorden van Maleachi, dat ouders en kinderen zich met elkaar verzoenen.

In Lucas 1:17 zegt Gabriël dus dat Johannes de kracht van Elia zal krijgen en dat ouders en kinderen met elkaar zullen worden verzoend. Als lezer weten we, met de woorden uit Maleachi in ons achterhoofd: nu gaat het erop aankomen – de dag van de HEER komt eraan!

Tussen welke mensen in jouw omgeving is er verzoening nodig? En moet jij nog iets goedmaken met iemand?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 5 | Klaar voor God

Lezen: Maleachi 3:16-24 (sluit aan bij Lucas 1:17)

Gabriël zegt dat Johannes de Doper de geest en de kracht van Elia zal krijgen. Wat je je daarbij kunt voorstellen, lees je bijvoorbeeld in de woorden van de profeet Maleachi over de dag van de HEER. De dag van de HEER is een belangrijk thema in de profetische boeken van het Oude Testament. Het is een dag van verandering, het moment dat God zal oordelen over de mensen.

Maleachi vertelt over die komende dag van de HEER en hij legt uit wat mensen kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze op dat moment bij God horen: ze moeten zich houden aan wat Mozes hun geleerd heeft. Ook komt er nog een speciale bode van God voordat de dag van de HEER aanbreekt: de profeet Elia. Elia is volgens het verhaal in 2 Koningen 2 niet op een ‘normale’ manier gestorven, maar is in een vurige wagen meegevoerd naar de hemel. Daarom kom je in latere teksten, zoals in de profetieën van Maleachi, de verwachting tegen dat Elia aan het eind van de tijd terug zal komen.

Als Elia terugkeert, kan wat verkeerd is, nog hersteld worden. En het krachtigste symbool daarvoor is, in de woorden van Maleachi, dat ouders en kinderen zich met elkaar verzoenen.

In Lucas 1:17 zegt Gabriël dus dat Johannes de kracht van Elia zal krijgen en dat ouders en kinderen met elkaar zullen worden verzoend. Als lezer weten we, met de woorden uit Maleachi in ons achterhoofd: nu gaat het erop aankomen – de dag van de HEER komt eraan!

Tussen welke mensen in jouw omgeving is er verzoening nodig? En moet jij nog iets goedmaken met iemand?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 4 | Uitgekozen

Lezen: Rechters 13:1-7 (sluit aan bij Lucas 1:15-16)

Zacharias heeft van Gabriël te horen gekregen dat zijn zoon Johannes geen drank mag drinken. Dit verbod doet denken aan het verhaal over de vrouw van Menoach, de moeder van Simson. Net als Elisabet is zij onvruchtbaar. Toch belooft God haar een zoon, zoals hij dat ook aan Elisabet doet. Die twee zonen lijken ook op elkaar. Simson, de zoon van de vrouw van Menoach, is een nazireeër: hij mag geen wijn of andere sterke drank drinken en hij mag zich niet scheren. In Numeri 6:1-21 kun je lezen over de gelofte die een nazireeër af moest leggen. Normaal deed je dat uit eigen wil, als je je voor een bepaalde tijd helemaal aan God wilde wijden. Maar Simson wordt al vóór zijn geboorte aan God gewijd.

Johannes en Simson raken allebei vervuld van de Geest van God (Rechters 13:25; Lucas 1:15). Bij Johannes gebeurt dit als hij nog niet eens geboren is – Gabriël kondigt het aan en we komen het later in het verhaal ook nog tegen! Johannes zal toegewijd zijn aan God en Gods Geest zal hem leiden.

Het woord nazireeër komt in het verhaal over Johannes niet voor. Maar wat Gabriël vertelt, lijkt wel op de belofte die een nazireeër moest afleggen. Toewijding aan God, alles wat je doet in het teken stellen van God, dáár gaat het om, bij Johannes én bij de nazireeërs.

Waar denk jij aan bij ‘toewijding aan God’?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 4 | Uitgekozen

Lezen: Rechters 13:1-7 (sluit aan bij Lucas 1:15-16)

Zacharias heeft van Gabriël te horen gekregen dat zijn zoon Johannes geen drank mag drinken. Dit verbod doet denken aan het verhaal over de vrouw van Menoach, de moeder van Simson. Net als Elisabet is zij onvruchtbaar. Toch belooft God haar een zoon, zoals hij dat ook aan Elisabet doet. Die twee zonen lijken ook op elkaar. Simson, de zoon van de vrouw van Menoach, is een nazireeër: hij mag geen wijn of andere sterke drank drinken en hij mag zich niet scheren. In Numeri 6:1-21 kun je lezen over de gelofte die een nazireeër af moest leggen. Normaal deed je dat uit eigen wil, als je je voor een bepaalde tijd helemaal aan God wilde wijden. Maar Simson wordt al vóór zijn geboorte aan God gewijd.

Johannes en Simson raken allebei vervuld van de Geest van God (Rechters 13:25; Lucas 1:15). Bij Johannes gebeurt dit als hij nog niet eens geboren is – Gabriël kondigt het aan en we komen het later in het verhaal ook nog tegen! Johannes zal toegewijd zijn aan God en Gods Geest zal hem leiden.

Het woord nazireeër komt in het verhaal over Johannes niet voor. Maar wat Gabriël vertelt, lijkt wel op de belofte die een nazireeër moest afleggen. Toewijding aan God, alles wat je doet in het teken stellen van God, dáár gaat het om, bij Johannes én bij de nazireeërs.

Waar denk jij aan bij ‘toewijding aan God’? 

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 3 | Een nieuwe tijd

Lezen: Daniël 9: 20-24 (sluit aan bij Lucas 1:11-14)

De engel Gabriël – zijn naam betekent: held van God – komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Maar als hij wel verschijnt, kondigt hij gebeurtenissen aan met grote gevolgen.

In Daniël 9:21 komt Gabriël voor de tweede keer bij Daniël. De eerste keer schrikt Daniël heel erg (Daniël 8:17), net als Zacharias en later ook Maria deden toen Gabriël plotseling bij hen stond. Maar nu Gabriël voor de tweede keer bij Daniël komt, weet Daniël dat hij een boodschap van God kan verwachten. Gabriël vertelt over Gods plan voor zijn volk: er breekt een nieuwe tijd aan voor de Israëlieten. Eerst komt er nog een periode van ellende. Maar die duurt niet voor eeuwig: er is uitzicht op een betere tijd, waarin God regeert en Jeruzalem wordt hersteld.

Steeds gaat het in de woorden van Gabriël om Gods plan – Hij gaat een nieuw begin maken. Daniël krijgt te horen dat God Zijn volk en Jeruzalem zal bevrijden van de buitenlandse overheersers. En Zacharias zal een zoon krijgen die niet alleen hem, maar ook veel andere mensen vreugde zal brengen. Steeds brengt de engel Gabriël een vergelijkbare boodschap aan Gods volk: ‘God is bij jullie en God zal bij jullie blijven.’

Waarmee zou jij een nieuw begin willen maken en waarom?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 3 | Een nieuwe tijd

Lezen: Daniël 9: 20-24 (sluit aan bij Lucas 1:11-14)

De engel Gabriël – zijn naam betekent: held van God – komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Maar als hij wel verschijnt, kondigt hij gebeurtenissen aan met grote gevolgen.

In Daniël 9:21 komt Gabriël voor de tweede keer bij Daniël. De eerste keer schrikt Daniël heel erg (Daniël 8:17), net als Zacharias en later ook Maria deden toen Gabriël plotseling bij hen stond. Maar nu Gabriël voor de tweede keer bij Daniël komt, weet Daniël dat hij een boodschap van God kan verwachten. Gabriël vertelt over Gods plan voor zijn volk: er breekt een nieuwe tijd aan voor de Israëlieten. Eerst komt er nog een periode van ellende. Maar die duurt niet voor eeuwig: er is uitzicht op een betere tijd, waarin God regeert en Jeruzalem wordt hersteld. 

Steeds gaat het in de woorden van Gabriël om Gods plan – Hij gaat een nieuw begin maken. Daniël krijgt te horen dat God Zijn volk en Jeruzalem zal bevrijden van de buitenlandse overheersers. En Zacharias zal een zoon krijgen die niet alleen hem, maar ook veel andere mensen vreugde zal brengen. Steeds brengt de engel Gabriël een vergelijkbare boodschap aan Gods volk: ‘God is bij jullie en God zal bij jullie blijven.’ 

Waarmee zou jij een nieuw begin willen maken en waarom? 

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

Dag 2 | Onverwacht

Lezen: Genesis 17: 15-22

Eén van de eerste lijnen die Lucas naar het Oude Testament trekt, vinden we al aan het begin van het adventsverhaal: Elisabeth en Zacharias hebben geen kinderen en ze zijn al oud. In het Oude Testament staan ook een aantal verhalen over onvruchtbaarheid en Gods reactie daarop. Zo komen we in Genesis 17 Sara tegen. Ze is mooi, rijk en getrouwd met een man die veel van haar houdt. Maar zij kan geen kinderen krijgen. Het lachen is haar daarom al lang vergaan.

Kinderloosheid brengt vaak groot verdriet met zich mee. In de tijd van de Bijbel kwam daar nog iets bij; kinderen zorgden voor hun ouders wanneer die op leeftijd waren en een zoon garandeerde dat de familienaam niet uit zou sterven. Een echtpaar zonder kinderen was dus ook nog eens kwetsbaar, in sociaal én economisch opzicht. Die kwetsbaarheid klinkt ook door in het verhaal over Zacharias en Elisabeth. Net als Sara is Elisabeth een vrouw op leeftijd en heeft ze geen kinderen (Lucas 1:6, 7). Maar net als in het geval van Abraham en Sara is dit niet het einde van het verhaal. Aan Sara en Elisabeth wordt een zoon beloofd. En die zonen zijn van groot belang voor Gods plan met Zijn volk en uiteindelijk met de hele wereld.

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, zet Lucas de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper in het licht van de verhalen over Abraham en Sara in het boek Genesis. Door terug te grijpen op de verhalen uit de Joodse heilige boeken, verbindt Lucas het verhaal van Johannes met het verhaal van Israël. God blijft betrokken bij Zijn volk, door op een wonderlijke manier in te grijpen op momenten waarop dat voor mensen onmogelijk lijkt.

Verlang jij er weleens naar dat God zal ingrijpen? Zo ja, wanneer vooral?

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)
... Lees meerLees minder

Dag 2 | Onverwacht

Lezen: Genesis 17: 15-22

Eén van de eerste lijnen die Lucas naar het Oude Testament trekt, vinden we al aan het begin van het adventsverhaal: Elisabeth en Zacharias hebben geen kinderen en ze zijn al oud. In het Oude Testament staan ook een aantal verhalen over onvruchtbaarheid en Gods reactie daarop. Zo komen we in Genesis 17 Sara tegen. Ze is mooi, rijk en getrouwd met een man die veel van haar houdt. Maar zij kan geen kinderen krijgen. Het lachen is haar daarom al lang vergaan. 

Kinderloosheid brengt vaak groot verdriet met zich mee. In de tijd van de Bijbel kwam daar nog iets bij; kinderen zorgden voor hun ouders wanneer die op leeftijd waren en een zoon garandeerde dat de familienaam niet uit zou sterven. Een echtpaar zonder kinderen was dus ook nog eens kwetsbaar, in sociaal én economisch opzicht. Die kwetsbaarheid klinkt ook door in het verhaal over Zacharias en Elisabeth. Net als Sara is Elisabeth een vrouw op leeftijd en heeft ze geen kinderen (Lucas 1:6, 7). Maar net als in het geval van Abraham en Sara is dit niet het einde van het verhaal. Aan Sara en Elisabeth wordt een zoon beloofd. En die zonen zijn van groot belang voor Gods plan met Zijn volk en uiteindelijk met de hele wereld.

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, zet Lucas de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper in het licht van de verhalen over Abraham en Sara in het boek Genesis. Door terug te grijpen op de verhalen uit de Joodse heilige boeken, verbindt Lucas het verhaal van Johannes met het verhaal van Israël. God blijft betrokken bij Zijn volk, door op een wonderlijke manier in te grijpen op momenten waarop dat voor mensen onmogelijk lijkt. 

Verlang jij er weleens naar dat God zal ingrijpen? Zo ja, wanneer vooral? 

(Uit: Advent, NBG Bijbelleesrooster)

1 maand geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

1ste Adventskaars aansteken + gedichtje

Aukje en Jolieke hebben vanmorgen de eerste kaars aangestoken, samen met de zondagschoolkinderen gaan we op weg naar Kerst, de geboorte van Jezus, ons cadeau van God


Steek één kaarsje aan.
Kerstfeest is nog ver.
Kijk eens naar het vlammetje.
't lijkt wel een ster!
... Lees meerLees minder

Eerste adventszondag | 03-12-2017

Lezen: Lucas 1:5-25

En… actie!

In het gedeelte vlak voor de tekst die we vandaag gelezen hebben, schrijft Lucas hoe hij zijn verhaal over Jezus wil vertellen: nauwkeurig en in de juiste volgorde (Lucas 1:3). In de eerste paar verzen die we gelezen hebben, gebeurt dat ook: Lucas informeert ons heel nauwkeurig over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt (namelijk de tijd van de Joodse koning Herodes) en over de familieachtergrond van de hoofdpersonen.

Maar dan is daar opeens de engel Gabriël en hij doorbreekt de strak georganiseerde werkelijkheid van Zacharias. Hierdoor zien we al helemaal aan het begin van het evangelie: waar God aan het werk is, houdt de geschiedenis op voorspelbaar en ordelijk te zijn.

Lucas doet nog een tweede belofte aan zijn lezers: hij vertelt het verhaal over Jezus helemaal vanaf het begin. Binnen het evangelie volgens Lucas is de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper dat begin. Maar tussen de regels door trekt Lucas ook steeds lijnen naar een veel eerder begin: de heilige boeken van Israël en de beloftes over een toekomst vol vrede en blijdschap die je daarin kunt lezen. In de komende weken kijken we naar een aantal lijnen die Lucas trekt naar het Oude Testament, zodat we net als hij kunnen concluderen: Gods goede toekomst is aangebroken.

(Uit: ‘Advent, NBG Bijbelleesrooster’)
... Lees meerLees minder

Eerste adventszondag | 03-12-2017 

Lezen: Lucas 1:5-25

En… actie!

In het gedeelte vlak voor de tekst die we vandaag gelezen hebben, schrijft Lucas hoe hij zijn verhaal over Jezus wil vertellen: nauwkeurig en in de juiste volgorde (Lucas 1:3). In de eerste paar verzen die we gelezen hebben, gebeurt dat ook: Lucas informeert ons heel nauwkeurig over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt (namelijk de tijd van de Joodse koning Herodes) en over de familieachtergrond van de hoofdpersonen.

Maar dan is daar opeens de engel Gabriël en hij doorbreekt de strak georganiseerde werkelijkheid van Zacharias. Hierdoor zien we al helemaal aan het begin van het evangelie: waar God aan het werk is, houdt de geschiedenis op voorspelbaar en ordelijk te zijn.

Lucas doet nog een tweede belofte aan zijn lezers: hij vertelt het verhaal over Jezus helemaal vanaf het begin. Binnen het evangelie volgens Lucas is de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper dat begin. Maar tussen de regels door trekt Lucas ook steeds lijnen naar een veel eerder begin: de heilige boeken van Israël en de beloftes over een toekomst vol vrede en blijdschap die je daarin kunt lezen. In de komende weken kijken we naar een aantal lijnen die Lucas trekt naar het Oude Testament, zodat we net als hij kunnen concluderen: Gods goede toekomst is aangebroken. 

(Uit: ‘Advent, NBG Bijbelleesrooster’)

Ook al begint deze dag mistig, en overzie je niet wat deze dag zal brengen, Mijn zon schijnt voor jou vandaag. Mijn leiding geeft jou een helder uitzicht op Mijn weg in je leven. (Ps.32:8)

Voelt het alsof Mijn liefde voor jou verborgen is? Ik ben er wél, zo dichtbij, Ik leef in je hart. Als je de dag begint, mag je zeggen: ‘Dank u Heer, we gaan er weer samen tegenaan.’ (Gal.2:20)

Ik denk aan jou, denk jij aan Mij, en Wie Ik voor je wil zijn?
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mat.11:28)
Ik ben vergevingsgezind. Ik vergeef je niet alleen overvloedig, Ik help je ook om niet weer in dezelfde fouten terug te vallen en het op Mijn manier te doen. Dat is mogelijk omdat Ik in je leef. Mijn woorden die Ik in je gedachten breng, geven je kracht en sturen je aan om het goede te doen. (Rom.12:2, Ef.1:7)

Mijn hart is vol compassie over alles wat jou pijn doet. Vind je troost bij Mij en weet dat Mijn beschermende armen om je heen zijn. (Hebr.4:15)

Ik ben altijd bereid om te helpen, niets is te gek, te groot of te klein voor Mij. Aan het kruis bewerkte Ik de oplossing voor elk probleem, dus ook over alles waar jij mee zit! (Hebr.2:18, 13:6)

Ik heb altijd warme positieve gedachten over jou. Ik heb nooit kritiek op je, nee, Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk en Ik heb altijd jouw geluk voor ogen. (Jer.29:11)

Ik ben betrouwbaar. Ik zal altijd doen wat Ik zeg, vertrouw Mij maar, dan zal je niet teleurgesteld worden. (Rom.10;11)
Ik geef je Mijn vrede. De kracht van Mijn liefde breekt door in elke mist (in je denken.) Geef je er maar aan over en geniet van Mijn hartverwarmende liefde. (Joh.14:27)
... Lees meerLees minder

Ook al begint deze dag mistig, en overzie je niet wat deze dag zal brengen, Mijn zon schijnt voor jou vandaag. Mijn leiding geeft jou een helder uitzicht op Mijn weg in je leven. (Ps.32:8)

Voelt het alsof Mijn liefde voor jou verborgen is? Ik ben er wél, zo dichtbij, Ik leef in je hart. Als je de dag begint, mag je zeggen: ‘Dank u Heer, we gaan er weer samen tegenaan.’ (Gal.2:20)

Ik denk aan jou, denk jij aan Mij, en Wie Ik voor je wil zijn?
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mat.11:28)
Ik ben vergevingsgezind. Ik vergeef je niet alleen overvloedig, Ik help je ook om niet weer in dezelfde fouten terug te vallen en het op Mijn manier te doen. Dat is mogelijk omdat Ik in je leef. Mijn woorden die Ik in je gedachten breng, geven je kracht en sturen je aan om het goede te doen. (Rom.12:2, Ef.1:7)

Mijn hart is vol compassie over alles wat jou pijn doet. Vind je troost bij Mij en weet dat Mijn beschermende armen om je heen zijn. (Hebr.4:15)

Ik ben altijd bereid om te helpen, niets is te gek, te groot of te klein voor Mij. Aan het kruis bewerkte Ik de oplossing voor elk probleem, dus ook over alles waar jij mee zit! (Hebr.2:18, 13:6)

Ik heb altijd warme positieve gedachten over jou. Ik heb nooit kritiek op je, nee, Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk en Ik heb altijd jouw geluk voor ogen. (Jer.29:11)

Ik ben betrouwbaar. Ik zal altijd doen wat Ik zeg, vertrouw Mij maar, dan zal je niet teleurgesteld worden. (Rom.10;11)
Ik geef je Mijn vrede. De kracht van Mijn liefde breekt door in elke mist (in je denken.) Geef je er maar aan over en geniet van Mijn hartverwarmende liefde. (Joh.14:27)

Uit liefde

'Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.’
Romeinen 12:8

Hoe horen we als Gods kinderen met elkaar om te gaan?

‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf,’ zegt Paulus. (vers 10)

Als je handelt vanuit liefde, dan geef je iets weg zonder bijbedoeling.
Dan schenk je de ander aandacht, tijd en energie uit barmhartigheid en meeleven.

Bij het geven liggen er gemakkelijk verkeerde motieven op de loer.
Sommigen zijn er op uit om geprezen te worden om hun gulheid.
Anderen doen een gift om van het gezeur af te zijn.
Dit is geen liefde, maar eigenbelang!

Een andere ongezonde manier van geven is geven vanuit de behoefte aan erkenning en waardering.
Dit motief is vaak lastig te ontdekken bij jezelf.
Aan de basis daarvan ligt vaak een diep weggestopt gevoel van minderwaardigheid.
Onbewust word je gedreven door angst voor afwijzing.

Het is confronterend, maar leerzaam om hierbij stil te staan.
Het kan zelfs bevrijdend zijn om te ontdekken dat je door een dergelijk gevoel gedreven wordt!
Ik heb er moeite mee om dit ‘eigenbelang’ te noemen.
Het is verdrietig om met je zelfbeeld te worstelen.
Het is doodvermoeiend om te handelen uit angst om de ander teleur te stellen.
Je bent continu met jezelf in conflict, omdat de angst je onbegrensd maakt in het geven.

Maar als je zó je tijd, geld en energie weggeeft, doe je jezelf en de ander tekort.
De liefde wordt weggeduwd door de angst.
Zou jij willen ontvangen van iemand die zó aan jou geeft?
Daarom is het ook zo mooi dat er gezonde grenzen in het ‘geven’ mogen zijn.
Anders gaat het onherroepelijk ten koste van de liefde.

En liefde is nu juist de kern waar het in dit hoofdstuk om draait!

‘Laat uw liefde oprecht zijn,’ zegt Paulus.
Laat de liefde ook niet gehinderd worden door onvrede met jezelf.
Je bent geliefd door God.
Zijn Zoon werd afgewezen, zodat jij als Gods kind aangenomen kon worden.
Dat mag de basis van je zelfbeeld zijn!

Alleen zijn liefde maakt het mogelijk om te kunnen geven… zonder bijbedoeling.

Grace
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Vreugdedans

Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan,
de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Maleachi 3:20

Wat missen we de zon tijdens deze donkere dagen!
In deze tijd zijn we al snel wat bleekjes en verkouden.
Mijn moeder zei vroeger al dat ik lekker in de zon moest gaan zitten.
Maar de blijdschap over ons zonnetje verbleekt bij het grote geluk dat Góds licht zal brengen!

Het volk Israël twijfelde eraan of het wel zin had om God te dienen.
Het leventje van hun overheersers leek zo gemakkelijk en voorspoedig te verlopen.
Maar Maleachi sprak hen moed in.
En hij geeft ook óns door deze profetie een blik in de toekomst.

Misschien zie je het vandaag nog niet.
Maar op een dag zul je ervaren dat je niet voor niets op God hebt vertrouwd!
Wie zich aan God vasthouden, zullen onvoorstelbaar gelukkig worden.
Het stralende licht van Gods liefde en redding zal over hen schijnen.
De genezende kracht van dat licht is niet eens te vergelijken met onze zon!
Jesaja sprak er ook over.

‘Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk.
Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht’ (Jesaja 30:26)

Gods reddend licht zal de duisternis van je pijn en verdriet verdrijven.
Alle lichamelijke pijn door kanker, handicaps, door slopende ziekten of door je lichaam dat veroudert.
Alle psychische en geestelijke pijn door afwijzing of misbruik, door onrecht, een burnout, een depressie of een eetstoornis.

God zal onze wonden verbinden.
Hij zal de schade herstellen die zijn kinderen in dit gebroken leven hebben opgelopen.

Wat een feest zal dat zijn!
Denk je eens in dat je voor eeuwig bevrijd zult zijn van je pijn.
De kanker is weg, je depressie is over, je hebt geen handicap meer…
God doet je recht en neemt alles weg wat je neerdrukt en belast.
Je zult van pure vreugde haast niet weten wat je moet doen!
Heb je wel eens koeien gezien die na een lange winter in de stal eindelijk weer naar de wei mogen?
Ze maken grappige bokkesprongen van blijdschap.

Het is duidelijk wat Maleachi met dit beeld wil zeggen.
Je zult dansen van vreugde!
Want Gods genezende liefde heeft jou eindelijk gemaakt zoals Hij jou bedoeld heeft.

Grace
... Lees meerLees minder

In de stormen en de regen,
leg ik alles voor U neer.
Heer, er zit nu zoveel tegen,
maar U bent mijn schuilplaats, Heer.

Mijn Verlosser, U droeg alles,
al mijn zonden en mijn pijn.
U gaf mij Uw overwinning,
bij U mag ik veilig zijn.
... Lees meerLees minder

In de stormen en de regen,
leg ik alles voor U neer.
Heer, er zit nu zoveel tegen,
maar U bent mijn schuilplaats, Heer.

Mijn Verlosser, U droeg alles,
al mijn zonden en mijn pijn.
U gaf mij Uw overwinning,
bij U mag ik veilig zijn.

Naast je lopen

Mijn ziel wat ben je rusteloos
En hart wat ben je bang
Mijn hoofd wat maal je eindeloos
Ik pieker al zo lang

Om dat wat er gebeuren kan
Maar meestal niet gebeurt
Ik weet het maar toch heeft de angst
mijn dag ermee gekleurd

Maar midden in de onrust
Klinkt een zachte stem:

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust
Mijn hart is niet meer bang
Uw woord dat mijn gedachten sust
Maakt dat ik verder kan

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

(Band Lev)
... Lees meerLees minder

Naast je lopen

Mijn ziel wat ben je rusteloos
En hart wat ben je bang
Mijn hoofd wat maal je eindeloos
Ik pieker al zo lang

Om dat wat er gebeuren kan
Maar meestal niet gebeurt
Ik weet het maar toch heeft de angst
mijn dag ermee gekleurd

Maar midden in de onrust
Klinkt een zachte stem:

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust
Mijn hart is niet meer bang
Uw woord dat mijn gedachten sust
Maakt dat ik verder kan

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

(Band Lev)

En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: "Schrijf op: Wat is het heerlijk voor de mensen die vanaf dit moment sterven terwijl ze bij de Heer horen. De Geest zegt dat ze mogen uitrusten van alles wat ze gedaan en meegemaakt hebben. Ze gaan nu hun beloning krijgen voor wat ze hebben gedaan." (Openbaring 14:13)

Eeuwigheidszondag

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. We denken aan onze dierbaren, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Maar we denken ook aan hen, die we al langere tijd moeten missen.

Het gemis en verdriet zijn vaak groot. Zoek je troost bij God. Hij zorgt voor je in je pijn en je verdriet. En weet dit: hoewel wij nog wel eens mensen kunnen vergeten, zal God dit nooit doen. In Zijn handen zijn onze dierbaren veilig.

Een goede en gezegende dag toegewenst. Gods sterkte toegewenst voor u en jou voor wie dit vandaag een dag vol herinneringen zal zijn.
... Lees meerLees minder

En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf op: Wat is het heerlijk voor de mensen die vanaf dit moment sterven terwijl ze bij de Heer horen. De Geest zegt dat ze mogen uitrusten van alles wat ze gedaan en meegemaakt hebben. Ze gaan nu hun beloning krijgen voor wat ze hebben gedaan. (Openbaring 14:13)

Eeuwigheidszondag

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. We denken aan onze dierbaren, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Maar we denken ook aan hen, die we al langere tijd moeten missen. 

Het gemis en verdriet zijn vaak groot. Zoek je troost bij God. Hij zorgt voor je in je pijn en je verdriet. En weet dit: hoewel wij nog wel eens mensen kunnen vergeten, zal God dit nooit doen. In Zijn handen zijn onze dierbaren veilig.

Een goede en gezegende dag toegewenst. Gods sterkte toegewenst voor u en jou voor wie dit vandaag een dag vol herinneringen zal zijn.

... Lees meerLees minder

Honderd procent

Als een goed mens zijn rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet,
zal hij daardoor sterven;
als een slecht mens zijn slechte weg verlaat, Mij trouw is en het goede doet,
dan zal hij daardoor leven.
Jullie zeggen: ‘De weg van de Heer is onrechtvaardig!’
Volk van Israël, Ik zal ieder van jullie oordelen naar de weg die hij gaat!’
(Ezechiël 33:18-20)

Wat is het vaak lastig te bevatten:
God die Almachtig is en zijn plan voltrekt…
En daarnaast de vraag: Maar dan kunnen wij er toch niks aan veranderen of we wel of niet geloven? Het is toch allemaal Góds plan?

Wat zegt God hierover in de Bijbel?

In de tijd van de profeet Ezechiël liep het volk Israël te klagen dat ze niks konden veranderen aan Gods boosheid over hun zonden.
Ze voelden zich slachtoffer van Gods straf.
Maar God zei: Wat denken jullie nou? Dat ik blij ben met de dood van een slecht mens?
Ik wil dat hij zich bekeert en behouden blijft!
Jullie zijn niet overgeleverd aan mijn boosheid, maar ik roep jullie op om zélf in actie te komen.
Jullie moeten je bekeren!
Hoe kunnen jullie zeggen dat Ik onrechtvaardig ben, terwijl jullie de verkeerde weg kiezen?!

We lezen dat God de mensen honderd procent verantwoordelijk houdt voor hun keuzes.
Wij kunnen wel klagen dat wij niks tegen Gods almacht kunnen beginnen, maar dan schakelen we onze eigen verantwoordelijkheid uit.
Ja, de mens die zichzelf in het ongeluk heeft gestort, wil God de schuld in de schoenen schuiven.

Wij zijn geneigd het verkeerde te kiezen als wij ons niet laten leiden door de Heilige Geest.
Onze wil is besmet door de zonde.
Zonder de Heilige Geest van God lukt het ons niet!
God vraagt van ons dat we onze verantwoordelijk nemen en bidden: ‘God, geef mij een nieuw hart!’

God roept ons op om te bidden om vergeving en vernieuwing.
Het is honderd procent onze verantwoordelijkheid dat we daaraan gehoor geven.
Daarnaast ligt de regie altijd voor honderd procent bij God, maar wél op een manier die voor ons niet doorgronden is.

Gods regie en onze verantwoordelijkheid…
Het is niet één van beiden.
Het is er allebei voor honderd procent!

We mogen ook voor deze dag bidden:
‘Vader, help mij om uw wijsheid en rechtvaardigheid te erkennen.
Laat de Heilige Geest in mij werken, zodat mijn wil vernieuwd wordt.’

Grace
... Lees meerLees minder

Zelfs in de tijd dat mijn woorden geblokkeerd zijn en mijn hart zwaar is, hoort God mijn gebeden. Niet omdat ik welbespraakt ben of wijs…

Nee, het is omdat God Zijn Geest genadig in ons hart heeft geplaatst dat hij weet wat mijn woorden niet kunnen vastleggen en mijn gedachten niet kunnen verbalen.

“En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

(Romeinen 8:26)

God hoort mijn geluk, mijn verlangens, mijn hartverschrikkingen en mijn hartenkreten. Hij weet wat ik niet kan denken, maar alleen maar voelen. En door het werk van de Heilige Geest beantwoordt hij die onbemande gebeden met zijn aanwezigheid, genade en kracht.

Vader, ik ben getroost door de zekerheid dat zelfs als ik niet weet wat ik moet zeggen, U weet wat ik niet kan formuleren. Ik vertrouw erop dat U mijn verlangens beantwoordt zoals U dat wenst, omdat alleen U weet wat ik nodig heb. In de naam van Jezus en met volle vertrouwen in de Heilige Geest, bid ik. Amen.

(Puur vandaag)
... Lees meerLees minder

Zelfs in de tijd dat mijn woorden geblokkeerd zijn en mijn hart zwaar is, hoort God mijn gebeden. Niet omdat ik welbespraakt ben of wijs…

Nee, het is omdat God Zijn Geest genadig in ons hart heeft geplaatst dat hij weet wat mijn woorden niet kunnen vastleggen en mijn gedachten niet kunnen verbalen.

“En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

(Romeinen 8:26)

God hoort mijn geluk, mijn verlangens, mijn hartverschrikkingen en mijn hartenkreten. Hij weet wat ik niet kan denken, maar alleen maar voelen. En door het werk van de Heilige Geest beantwoordt hij die onbemande gebeden met zijn aanwezigheid, genade en kracht.

Vader, ik ben getroost door de zekerheid dat zelfs als ik niet weet wat ik moet zeggen, U weet wat ik niet kan formuleren. Ik vertrouw erop dat U mijn verlangens beantwoordt zoals U dat wenst, omdat alleen U weet wat ik nodig heb. In de naam van Jezus en met volle vertrouwen in de Heilige Geest, bid ik. Amen.

(Puur vandaag)

... Lees meerLees minder

Mijn liefde is...
oneindig groot,
onpeilbaar diep,
hemelhoog
en wereldwijd,
nu… en tot in eeuwigheid!

Als ik zo groot en sterk ben,
vol macht en kracht,
en jou mijn onvoorwaardelijke liefde geef,
en Ik Mijn allerliefste Zoon in de dood heb gegeven,
om jou te redden en leven in overvloed te geven,
zou Ik jou dan met Hem niet alle dingen geven,
en niet weten hoe Ik in jou diepste verlangen,
en grootste nood kan voorzien in wat je nodig hebt?
Ja toch zeker!

Wees ervan verzekerd dat Ik niets liever doe dan Mijn liefde, kracht, wijsheid, hulp en overvloedige genade zichtbaar te maken in jou. Mijn Zoon Jezus heeft voor elke zegening al de prijs betaald met Zijn kostbaar bloed. Ontvang het in Jezus' naam!

Johannes 10:10, 14:13,14, Romeinen 8:32, Kolossenzen 2:3
... Lees meerLees minder

Mijn liefde is... 
oneindig groot,
onpeilbaar diep,
hemelhoog 
en wereldwijd,
nu… en tot in eeuwigheid!

Als ik zo groot en sterk ben,
vol macht en kracht,
en jou mijn onvoorwaardelijke liefde geef,
en Ik Mijn allerliefste Zoon in de dood heb gegeven,
om jou te redden en leven in overvloed te geven,
zou Ik jou dan met Hem niet alle dingen geven,
en niet weten hoe Ik in jou diepste verlangen,
en grootste nood kan voorzien in wat je nodig hebt?
Ja toch zeker!

Wees ervan verzekerd dat Ik niets liever doe dan Mijn liefde, kracht, wijsheid, hulp en overvloedige genade zichtbaar te maken in jou. Mijn Zoon Jezus heeft voor elke zegening al de prijs betaald met Zijn kostbaar bloed. Ontvang het in Jezus naam!

Johannes 10:10, 14:13,14, Romeinen 8:32, Kolossenzen 2:3

Glans

Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich.
Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken.
(Exodus 34:29)

Er ligt een nieuwe week voor ons.
We mogen weer verdergaan met de persoonlijke taak die God ons geeft.
Op onze eigen plaats mogen we Gods liefde uitdragen.

We kunnen deze taak alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten.
Daarom is het nodig om God dagelijks te ontmoeten door te bidden en uit de Bijbel te lezen.

God vertelt ons in de Bijbel wie Hij is en hoe wij Hem moeten dienen.
Bijbellezen is onmisbaar, net zoals een gezonde maaltijd.
God voedt ons door de Bijbel met kennis, wijsheid en troost.
Hij laat ons niet met lege handen aan de slag gaan!

Ook in ons gebed mogen we God ontmoeten.
We mogen ons dagelijks leven aan Hem voorleggen.
In een vertrouwelijk gesprek mogen we Hem alles vertellen wat ons bezighoudt.
We mogen God vragen om nieuwe kracht en om de leiding van de Heilige Geest.

De dagelijkse ontmoetingen met God kunnen niet zonder gevolgen blijven.
Het zal aan je te zien zijn als je naar Hem geluisterd hebt, als je met Hem gepraat hebt.
Gods aanwezigheid in jouw leven laat onmiskenbaar zijn sporen na!
Vaak zonder dat je het zelf doorhebt.

Ik moest denken aan Mozes.
God had op de berg Sinai met Mozes gesproken en hem verteld hoe Israël moest leven.
Toen Mozes na deze ontmoeting bij het volk terugkwam, glansde zijn gezicht zó intens dat hij het moest bedekken.
De ontmoeting met God had zijn heerlijke sporen nagelaten op Mozes’ gezicht!

Daarmee kunnen we het een beetje vergelijken.
Als we God ontmoet hebben, glanst zijn aanwezigheid na in onze woorden en daden.

Als je je liefdevolle Vader hebt ontmoet, kun je toch geen haat of hardheid uitstralen?
Als je vergeving hebt gevraagd en ontvangen, kun je toch je naaste niet meedogenloos veroordelen?
Als je God gedankt hebt voor zijn genade en zegeningen, wil je toch ook uitdelen aan je medemens?

Wat een opdracht!
Laten we deze week Gods licht en liefde uitstralen in dit gebroken leven.
Een veelbelovende glimp van het schitterende leven bij God.

Grace
... Lees meerLees minder

Avondmaal

Vandaag mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal. Kom, eet en drink en zie dat de Heere goed is!

AVONDMAAL
Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.

Wie meer dan U deelt ons bestaan;
hoe diep ons leven ook zal gaan.
Begraven als het goede graan,
bent U voor ons weer opgestaan.

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.

Nu geef ik U mijn leven Heer
en wil ik leven tot uw eer.
U geeft zoveel, nog meer, het meest.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

www.youtube.com/watch?v=DSxIU5OIbhkDeze video is voorzien van ondertiteling. Klik rechtsonder in de video op het vierkante icoontje om de ondertiteling te activeren. Het lied Avondmaal van de ...
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

Mijn lot

Maar ik vertrouw op u, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven …
(Psalm 31:15,16)


Je hoort het wel eens iemand zeggen: ‘Het lot was me gunstig gezind.’
Of ‘Wat doe ik eraan? Dit is helaas mijn lot…’
Meestal bedoelt diegene daarmee ‘het toeval’ of ‘het noodlot’.
Je moet maar afwachten wat het leven voor je in petto heeft.
Je kunt niet méér doen dan het over je heen laten komen.
Een nare, beklemmende gedachte.

Wat een geluk dat wij niet overgeleverd zijn aan het toeval of het noodlot!

David stort in Psalm 31 zijn hart uit bij God.
Hij bevindt zich in een ellendige situatie.
Je zou kunnen zeggen dat David genadeloos door het noodlot getroffen is.

Maar lees eens! Midden in zijn klacht spreekt David ineens een geloofsbelijdenis uit.

‘Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God …’
Iedereen heeft hem dan wel in de steek gelaten, maar God is er nog steeds!
David weet dat er geen sprake is van toeval.
Hij is niet in de macht van zijn vijanden, niet overgeleverd aan het noodlot.

‘… in uw hand liggen mijn lot en mijn leven …’
Gód heeft de regie over alles wat er gebeurt.
Wat maakt dat een groot verschil!
Ons leven is in Gods hand.
‘… mijn tijden zijn in uw hand,’ zegt de HSV.
De mooie gelukkige tijden, maar net zo goed de moeilijke dagen.
We zijn niet afhankelijk van de grillen van een onbekende voorzienigheid.
Ons leven is in de hand van een trouwe Vader!
Een liefdevolle Vader, die voor ons zorgt en ons eeuwig geluk op het oog heeft.

Die zekerheid is voor David genoeg.

Is dat ook voor óns genoeg?

‘Vader, in uw hand ligt het heden waar ik middenin zit. En in uw hand ligt ook het onbekende dat vóór mij ligt.’

Grace
... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

Jij wandelt met Mij in het licht. Als Ik Mijn licht op je leven laat schijnen, hoef je niet bang te zijn als je ziet welke angsten en zorgen je in je hart verborgen houdt. Ook al ben jij je er niet altijd van bewust, ze belemmeren jou op de weg die je gaat.

Ik ben heel dicht bij je, het licht van Mijn nabijheid schijnt zowel in je als op je. Ik ben in jou en jij in Mij, we zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik zelf, die in je leeft, ben groter dan hij die in de wereld is. Daarom leer ik jou dat je niet bang hoeft te zijn voor de intimidaties en angsten die de vijand aan je wil opdringen. Het zijn leugens die jou beroven van je vrede. Ik heb de duivel allang overwonnen en jij deelt in Mijn overwinning!

Bij Mij ben je veilig. Leg alles maar in Mijn hand, en waar je ook tegenop ziet, we gaan er samen doorheen. Kom maar naar Mij toe, in de blijde verwachting dat Ik je alles geef wat je nodig hebt. Ik geniet ervan om jou te overladen met Mijn zegeningen.

Ik heb je Mijn Geest gegeven, en Hij geeft je de kracht om boven je natuurlijke mogelijkheden en kracht te leven. Het draait niet om jouw kracht, maar om Mijn kracht en die is onbeperkt. Je kunt alles doen wat Ik op je weg breng, omdat Ik jou daar de kracht en mogelijkheden voor geef.
Bij elke stap mag je weten:
Mijn Heer, Redder en Vriend is bij Mij.

Ps.5:4, 21:4, Mat.7:11, Joh.8:12, 14:17, Hand.1:8, Fil.4:4-7,13, 1Joh.4:4, 5:5,
... Lees meerLees minder

Jij wandelt met Mij in het licht. Als Ik Mijn licht op je leven laat schijnen, hoef je niet bang te zijn als je ziet welke angsten en zorgen je in je hart verborgen houdt. Ook al ben jij je er niet altijd van bewust, ze belemmeren jou op de weg die je gaat.

Ik ben heel dicht bij je, het licht van Mijn nabijheid schijnt zowel in je als op je. Ik ben in jou en jij in Mij, we zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik zelf, die in je leeft, ben groter dan hij die in de wereld is. Daarom leer ik jou dat je niet bang hoeft te zijn voor de intimidaties en angsten die de vijand aan je wil opdringen. Het zijn leugens die jou beroven van je vrede. Ik heb de duivel allang overwonnen en jij deelt in Mijn overwinning!

Bij Mij ben je veilig. Leg alles maar in Mijn hand, en waar je ook tegenop ziet, we gaan er samen doorheen. Kom maar naar Mij toe, in de blijde verwachting dat Ik je alles geef wat je nodig hebt. Ik geniet ervan om jou te overladen met Mijn zegeningen.

Ik heb je Mijn Geest gegeven, en Hij geeft je de kracht om boven je natuurlijke mogelijkheden en kracht te leven. Het draait niet om jouw kracht, maar om Mijn kracht en die is onbeperkt. Je kunt alles doen wat Ik op je weg breng, omdat Ik jou daar de kracht en mogelijkheden voor geef.
Bij elke stap mag je weten: 
Mijn Heer, Redder en Vriend is bij Mij.

Ps.5:4, 21:4, Mat.7:11, Joh.8:12, 14:17, Hand.1:8, Fil.4:4-7,13, 1Joh.4:4, 5:5,

k sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
(Psalm 121:1, NBV)

BIJBELGEDEELTE
Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je Wachter. Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de Wachter van Israël. De HEER is je Wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
(Psalm 121:1-8, NBV)

EEN STAPJE DICHTERBIJ
Ik zal nooit vergeten dat mijn wiskundeleraar na de zomervakantie vertelde dat zijn zoon verongelukt was tijdens een bergwandeling. Het wonderlijke was dat op de rouwkaart een tekst uit Psalm 121 stond: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Als kind en tiener maakte dat grote indruk op mij. Hoe kun je bij zo’n verschrikkelijk ongeval in de bergen uit de voeten met Psalm 121?

Psalm 121 zou je kunnen zien als een gesprek tussen twee pelgrims. De eerste pelgrim slaat zijn ogen op naar bergen. Een reis door de bergen zit vol met risico’s. Je kunt struikelen en vallen, zoals de zoon van mijn wiskundeleraar. Je kunt een zonnesteek oplopen. Je kunt angstig worden. En de pelgrim in ons verhaal kijkt naar de bergen die voor hem liggen en denkt: waar komt mijn hulp vandaan?

Waar komt mijn hulp vandaan, vraagt ook de pelgrim in onze psalm. Al in het tweede vers klinkt een antwoord en daardoor lijkt het alsof er in deze psalm een gesprek gevoerd wordt door twee pelgrims. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lekker makkelijk, denk je misschien. Kun je niet beter gewoon de hulp van mensen verwachten? Van mensen weet je immers zeker dat ze bestaan. Aan mensen weet je wat je hebt. Aan God wellicht niet. Of toch wel? Mensen zijn er niet altijd. Veel mensen kunnen voor je klaarstaan, maar uiteindelijk moet je zelf, net als de eerste pelgrim in onze psalm, in je eigen leven omgaan met die hoge bergen.

De tweede pelgrim is ervan overtuigd dat God, Die de aarde en hemel gemaakt heeft, je kan helpen. Hij Die jou het beste kent, omdat Hij jou geschapen heeft, wil jou helpen. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je Wachter. Hij sluimert niet, Hij slaapt niet. Soms zeggen mensen weleens: ‘Toen mijn geliefde omkwam, keek God zeker even de andere kant op.’ Het is uiting van de vraag naar Gods aan- en afwezigheid in het lijden. Een vraag die al eeuwenlang, zowel binnen als buiten de kerk gesteld wordt. Hoe kan het dat sommige dingen gebeuren? Hoe kan het dat de zoon van mijn wiskundeleraar van de berg valt en God niet ingreep?

We weten dat het lijden bij het leven hoort, maar dat lost onze waaromvragen niet op. Toch lezen we in deze psalm dat je erop mag vertrouwen dat God niet een andere kant op gekeken heeft, als er iets ergs plaatsvindt. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij slaapt niet. Hij waakt over je leven.

Dat betekent niet dat je niet zal sterven, dat je niets overkomt. Maar wat er ook gebeurt, God is bij je. Hij waakt over je leven en geeft leven, want bij Hem is iets te vinden wat geen mens ons bieden kan. Het leven met een hoofdletter. Het Leven bij God waarin wij mensen in eenheid met Hem zullen leven.

GEBED
Lieve God, we danken U dat we in al onze hoge bergen mogen roepen naar U. Om Uw hulp, als we het zelf niet meer zien zitten. We danken U dat U over ons leven waakt. Wees ons nabij in ons verdriet en geef ons vertrouwen in U als we onze geliefden moeten missen. Als de bergen soms te hoog lijken, komt U dan met Uw Geest en liefdevolle nabijheid. Amen.Jantine van Iersel-Veenhof
... Lees meerLees minder

k sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
(Psalm 121:1, NBV)

BIJBELGEDEELTE
Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je Wachter. Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de Wachter van Israël. De HEER is je Wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.
(Psalm 121:1-8, NBV)

EEN STAPJE DICHTERBIJ
Ik zal nooit vergeten dat mijn wiskundeleraar na de zomervakantie vertelde dat zijn zoon verongelukt was tijdens een bergwandeling. Het wonderlijke was dat op de rouwkaart een tekst uit Psalm 121 stond: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Als kind en tiener maakte dat grote indruk op mij. Hoe kun je bij zo’n verschrikkelijk ongeval in de bergen uit de voeten met Psalm 121?

Psalm 121 zou je kunnen zien als een gesprek tussen twee pelgrims. De eerste pelgrim slaat zijn ogen op naar bergen. Een reis door de bergen zit vol met risico’s. Je kunt struikelen en vallen, zoals de zoon van mijn wiskundeleraar. Je kunt een zonnesteek oplopen. Je kunt angstig worden. En de pelgrim in ons verhaal kijkt naar de bergen die voor hem liggen en denkt: waar komt mijn hulp vandaan?

Waar komt mijn hulp vandaan, vraagt ook de pelgrim in onze psalm. Al in het tweede vers klinkt een antwoord en daardoor lijkt het alsof er in deze psalm een gesprek gevoerd wordt door twee pelgrims. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lekker makkelijk, denk je misschien. Kun je niet beter gewoon de hulp van mensen verwachten? Van mensen weet je immers zeker dat ze bestaan. Aan mensen weet je wat je hebt. Aan God wellicht niet. Of toch wel? Mensen zijn er niet altijd. Veel mensen kunnen voor je klaarstaan, maar uiteindelijk moet je zelf, net als de eerste pelgrim in onze psalm, in je eigen leven omgaan met die hoge bergen.

De tweede pelgrim is ervan overtuigd dat God, Die de aarde en hemel gemaakt heeft, je kan helpen. Hij Die jou het beste kent, omdat Hij jou geschapen heeft, wil jou helpen. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je Wachter. Hij sluimert niet, Hij slaapt niet. Soms zeggen mensen weleens: ‘Toen mijn geliefde omkwam, keek God zeker even de andere kant op.’ Het is uiting van de vraag naar Gods aan- en afwezigheid in het lijden. Een vraag die al eeuwenlang, zowel binnen als buiten de kerk gesteld wordt. Hoe kan het dat sommige dingen gebeuren? Hoe kan het dat de zoon van mijn wiskundeleraar van de berg valt en God niet ingreep?

We weten dat het lijden bij het leven hoort, maar dat lost onze waaromvragen niet op. Toch lezen we in deze psalm dat je erop mag vertrouwen dat God niet een andere kant op gekeken heeft, als er iets ergs plaatsvindt. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij slaapt niet. Hij waakt over je leven.

Dat betekent niet dat je niet zal sterven, dat je niets overkomt. Maar wat er ook gebeurt, God is bij je. Hij waakt over je leven en geeft leven, want bij Hem is iets te vinden wat geen mens ons bieden kan. Het leven met een hoofdletter. Het Leven bij God waarin wij mensen in eenheid met Hem zullen leven.

GEBED
Lieve God, we danken U dat we in al onze hoge bergen mogen roepen naar U. Om Uw hulp, als we het zelf niet meer zien zitten. We danken U dat U over ons leven waakt. Wees ons nabij in ons verdriet en geef ons vertrouwen in U als we onze geliefden moeten missen. Als de bergen soms te hoog lijken, komt U dan met Uw Geest en liefdevolle nabijheid. Amen.

 

Jantine van Iersel-Veenhof

We kunnen vasthouden aan God, aan wie Hij is en aan wat Hij beloofd heeft. Hij is betrouwbaar. Zijn woorden zijn waar.
Geeft niet op, verlies de moed niet, word niet overweldigd!
Houd vast aan Hem!
... Lees meerLees minder

We kunnen vasthouden aan God, aan wie Hij is en aan wat Hij beloofd heeft. Hij is betrouwbaar. Zijn woorden zijn waar. 
Geeft niet op, verlies de moed niet, word niet overweldigd! 
Houd vast aan Hem!

Mijn Gids en Leraar

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
(Psalm 25:5)

God wil ons ook in de komende week de weg wijzen.
We hebben een gids nodig.
Het is vaak niet gemakkelijk om op het juiste spoor te blijven.
Er gebeurt zoveel om ons heen. Wereldwijd, in de kerk, in ons persoonlijk leven…
Het kan ons verwarren. Wat moeten we doen? Wat is de goede weg?
God wil ons voorgaan op de weg ‘van zijn waarheid’.
Dat is de weg die veilig is, de weg waarop God altijd bij ons is.

Hoe kunnen we ons aan een gids toevertrouwen als we niet geloven dat zíjn route de juiste is?
Daarom moeten we God ook als onze Gids erkennen, net als David.

God, uw weg is de ware, betrouwbare route.
Alleen zó kom ik veilig op mijn bestemming. Ik vertrouw op U.
Wijs mij uw weg, God. En… onderricht mij.

God is niet alleen onze Gids, maar ook onze Leraar.
Als we met Hem wandelen, leert Hij ons hoe we op het juiste spoor kunnen blijven.
Daarom is het belangrijk dat we steeds met onze Leraar in contact blijven.
Zo leren we Hem steeds beter kennen en kunnen we zijn levenslessen indrinken.

‘… u bent de God die mij redt …’ zegt David vol overtuiging.
Hij weet dat zijn leven veilig is bij God alleen.
Alleen als hij wandelt met God, zal hij op de plaats van bestemming aankomen.
Als wij dat, net als David, volmondig belijden, willen we niet anders dan dichtbij God, onze Redder blijven!

‘… op u blijf ik hopen, elke dag weer.’
Elke dag van deze week mag je op God vertrouwen.
Ook als de weg moeilijk begaanbaar is.
Luister naar je Leraar door de Bijbel te lezen.
Blijf steeds in contact met je Gids door te bidden.

Hij is de God die je redt!
Dan moet het immers goed komen.

Grace
... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Gisteravond hielden we ons jaarlijkse volleybaltoernooi. Naast het 15+-toernooi was er dit jaar ook weer een toernooi voor de jongeren van 10 tot 14 jaar.

Het was een geslaagde avond voor jong en oud(er). De wisselbeker van het 15+-toernooi ging naar team De Pietertjes. Van harte gefeliciteerd!

De opbrengst van de avond gaat naar noodhulp aan het eiland Sint Maarten. We hopen zo met onze sportieve avond een steentje bij te dragen aan de hulpverlening aan onze naasten.

We kijken terug op een hele mooie avond!
Bedankt voor uw en jouw bijdrage!
... Lees meerLees minder

Gisteravond hielden we ons jaarlijkse volleybaltoernooi. Naast het 15+-toernooi was er dit jaar ook weer een toernooi voor de jongeren van 10 tot 14 jaar. 

Het was een geslaagde avond voor jong en oud(er). De wisselbeker van het 15+-toernooi ging naar team De Pietertjes. Van harte gefeliciteerd! 

De opbrengst van de avond gaat naar noodhulp aan het eiland Sint Maarten. We hopen zo met onze sportieve avond een steentje bij te dragen aan de hulpverlening aan onze naasten.

We kijken terug op een hele mooie avond! 
Bedankt voor uw en jouw bijdrage!Image attachmentImage attachment

Samen sterk

De pracht van jonge mensen is hun kracht,
de sier van oude mensen is hun grijze haar.’
(Spreuken 20:29)

Elke levensfase heeft mooie kanten en elke leeftijd heeft zijn eigen kracht en waarde.
Dat is de mooie les van dit bijbelvers.
Jonge en oudere mensen kunnen elkaar aanvullen.
Wat is het jammer als de verschillende generaties zich tegen elkaar afzetten en van elkaar vervreemd raken.
We hebben elkaar nodig.
Juist in de kerk, als broers en zussen in het geloof!

God geeft ons aan elkaar.
De jonge mensen met hun energie, veerkracht en frisse blik.
En de oudere mensen die raad kunnen geven vanuit hun levenservaring.
In deze tekst worden niet voor niets de woorden ‘pracht’ en ‘sier’ gebruikt!
We mogen elkaars kwaliteiten ontvangen en waarderen als een kostbaar sieraad.

Samen zijn we sterk.
In de wereldgeschiedenis hebben we allemaal onze eigen plaats in Gods plan gekregen.
De ouderen hebben bouwstenen gelegd waarop de jongeren verder mogen bouwen.
We mogen iets kostbaars aan elkaar meegeven én van elkaar ontvangen.
Daar mogen we elkaar voor bedanken en om respecteren!

Zo ontmoeten we elkaar als kinderen van God tijdens het komen en gaan van de generaties.
Samen zijn we onderweg naar de toekomst bij God.

Grace
... Lees meerLees minder

Volmaakt beeld

‘Zoals wij door Adam allen sterven,
zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.’
(1 Korintiërs 15:22)

Het staat zo mooi in het scheppingsverhaal: ‘God schiep de mens naar zijn beeld.’
Wat een geweldige eer: de mens die op God mocht lijken!
De mensen moesten op deze wereld laten zien hoe God is: heilig, eerlijk, vol goedheid en liefde, betrouwbaar.
Zó heeft God de mens geschapen, zó heeft Hij ons bedoeld.

Door hun zondeval raakten Adam en Eva los van God.
Zij kwamen aan de kant van de satan te staan.
Zij lieten zien hoe het beeld van de satan hun leven binnensloop.
Ze werden bang, oneerlijk, stiekem, schuldig…
De zonde van onze eerste voorouders heeft doorgewerkt in alle mensen na hen.
Ook in ons…

Maar was de mens toen het beeld van God helemaal kwijt?
Mensen weten toch nog wel zo’n beetje wat goed of slecht is?
Ze hebben toch nog wel een geweten?
Ook niet-gelovigen kunnen eerlijk en liefdevol zijn.
Ja, je kunt aan de mens nog altijd zien hoe mooi en goed het was in het paradijs.
Ik moest denken aan wat een militair zei die bij een kapotgeschoten kathedraal stond.
‘Ik keek zo door het dak naar buiten. Het was één grote ruïne. Maar zelfs aan die puinhoop kon je zien hoe mooi die kerk was geweest.’
Zo is het na de zondeval ook met het beeld van God.
Het is kapot, een ruïne.
Maar ook aan die ruïne kun je nog zien hoe mooi het is geweest.

Het beeld van God laat zich niet zomaar repareren.
Dat is net zo onmogelijk als bij een spiegel die je hebt laten vallen.
Je kunt proberen alle scherven weer precies aan elkaar te lijmen.
Maar als je daarna in die spiegel kijkt, krijg je een raar beeld te zien. Een gebroken beeld…
Het is voor ons onmogelijk geworden om God iets te laten zien dat helemaal gaaf is in zijn ogen.

Er is maar één oplossing: helemaal opnieuw beginnen.
Door Adam waren we allemaal ten dode opgeschreven.
Het beeld van God was beschadigd. Een ruïne.

Maar Jezus Christus heeft hersteld wat kapot is gemaakt.
Door de Heilige Geest worden we vernieuwd.
Hij vernieuwt ons naar… het beeld van Christus!
Door de Heilige Geest wordt het mogelijk om op Jezus te lijken.

Wat is het mooi om dit vernieuwde beeld van God in onszelf te mogen zien en ervaren.
Nú al. En straks weer helemaal volmaakt en ongeschonden!

Grace
... Lees meerLees minder

 

Comment on Facebook

Mooi Grace, daar mogen we naar uitzien!

... Lees meerLees minder

Beloofd is beloofd

Zijn dynastie zal altijd voortleven,
zijn troon voor mij staan als de zon,
als de maan die standhoudt voor eeuwig,
trouwe getuige aan de hemel.
Psalm 89:37,38

Wij kunnen altijd op God rekenen.
In gelukkige en moeilijke dagen.
Aan Gods trouw zal nooit iets veranderen.
Daarom zijn Gods beloften een grote troost.
Nooit zal Hij degene zijn die de relatie tussen Hem en jou verbreekt.

Dat weet de dichter van Psalm 89 ook.
Hij herinnert zich wat God beloofde aan koning David.
Davids dynastie zou eeuwig bestaan, want de Redder zou uit zijn geslacht geboren worden.
De dichter houdt zich hieraan vast, juist nu het een donkere tijd is.
De mensen zijn God ontrouw geworden en er is maar weinig van Davids dynastie meer over.
Zou God niets meer met hen te maken willen hebben?
Zou Hij op zijn belofte terugkomen?

Gelukkig niet.
God had juist beloofd dat zijn trouw even zeker zou zijn als het vaste ritme van de zon en de maan!

Wat een bemoediging voor ons.
Als je het moeilijk hebt, kan de twijfel toeslaan.
Je vraagt je af: Ben ik Gods kind niet meer? Heeft Hij me in de steek gelaten?
Soms kun je er ’s nachts niet van slapen en vliegt alles je aan.
Kijk dan eens door het raam.
Kijk naar de hemel, naar de maan.
Dezelfde maan waar Adam en Abraham naar keken. En Mozes, David en Paulus.
Kijk naar de getuige, die altijd op zijn vaste tijd aan de hemel heeft gestaan.
Zo zeker is Gods trouw aan jou!

En als je een moeilijke dag hebt, kijk dan omhoog.
Voel de zon op je gezicht.
De zon die elke morgen opkomt en ’s avonds weer ondergaat, al vanaf de schepping.
De getuige, die nooit verstek laat gaan, die er altijd is als je hem verwacht.
Zo zeker is Gods aanwezigheid in jouw leven!

Of het nu licht of donker is in je leven, het verandert niets aan wat God heeft beloofd.
Als Hij een belofte doet, reikt zijn trouw tot aan de wolken! (Psalm 108:5)

Grace
... Lees meerLees minder

Een kind van God

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij. (Jesaja 49: 15-16)

Wat een bemoedigende Bijbeltekst staat hierboven: God heeft Zich over ons ontfermd!

Je bent geadopteerd, omdat de Vader enorm veel van je houdt.

Hij zegt: ‘Ik heb je gevonden in de puinhoop van je leven. Ik heb je opgenomen, Ik heb je in mijn armen gesloten, Ik heb je gewassen, Ik heb je gekleed, Ik heb je gevoed. Mijn kind, je bent van Mij! Voor de grondlegging van de wereld heb Ik je uitverkoren om mijn kind te zijn, door Jezus Christus. Je bent verlost van al je zonden en Ik wil je zegenen met mijn genade.’

Gods genade komt niet in kleine, sobere porties; Hij biedt ons haar aan in een overvloedig feestmaal. We mogen vieren dat Hij bij ons is. Gods hart loopt over van liefde en genade voor jou. Je hebt een nieuwe naam gekregen, je hebt familie gekregen, je bent thuisgekomen. Alles wat je gelooft, heb je ontvangen van God. Het is God zelf die in jouw eigen hart laat roepen: ‘Abba, Vader.’ Papa! Je bent een kind van de Allerhoogste!

‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’ (1 Johannes 3:1a)

Wat een wonder dat ik u Papa mag noemen. Wat een wonder dat ik mag weten dat U onvoorwaardelijk van mij houdt! U bent de Allerhoogste, de Machtigste, de Belangrijkste, Heer boven alle heren, ik prijs Uw grote Naam!

Uit: ‘Love Letters’
... Lees meerLees minder

Een kind van God

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij. (Jesaja 49: 15-16)

Wat een bemoedigende Bijbeltekst staat hierboven: God heeft Zich over ons ontfermd!

Je bent geadopteerd, omdat de Vader enorm veel van je houdt.

Hij zegt: ‘Ik heb je gevonden in de puinhoop van je leven. Ik heb je opgenomen, Ik heb je in mijn armen gesloten, Ik heb je gewassen, Ik heb je gekleed, Ik heb je gevoed. Mijn kind, je bent van Mij! Voor de grondlegging van de wereld heb Ik je uitverkoren om mijn kind te zijn, door Jezus Christus. Je bent verlost van al je zonden en Ik wil je zegenen met mijn genade.’

Gods genade komt niet in kleine, sobere porties; Hij biedt ons haar aan in een overvloedig feestmaal. We mogen vieren dat Hij bij ons is. Gods hart loopt over van liefde en genade voor jou. Je hebt een nieuwe naam gekregen, je hebt familie gekregen, je bent thuisgekomen. Alles wat je gelooft, heb je ontvangen van God. Het is God zelf die in jouw eigen hart laat roepen: ‘Abba, Vader.’ Papa! Je bent een kind van de Allerhoogste!

‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’ (1 Johannes 3:1a)

Wat een wonder dat ik u Papa mag noemen. Wat een wonder dat ik mag weten dat U onvoorwaardelijk van mij houdt! U bent de Allerhoogste, de Machtigste, de Belangrijkste, Heer boven alle heren, ik prijs Uw grote Naam!

Uit: ‘Love Letters’

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

CGK Petrus Volleybaltoernooi 2017

Aanstaande zaterdag gaan we weer met z'n allen volleyballen! We hebben er zin in!

Heb jij ook zin om mee te spelen? Geef je dan snel op via volleybal@cgkpetrus.nl! Je kunt je opgeven als team, maar ook als je nog niet in een team zit, kun je je opgeven!

Uiteraard zijn supporters ook zeer welkom!

Heel graag tot zaterdag!
... Lees meerLees minder

CGK Petrus Volleybaltoernooi 2017

Aanstaande zaterdag gaan we weer met zn allen volleyballen! We hebben er zin in! 

Heb jij ook zin om mee te spelen? Geef je dan snel op via volleybal@cgkpetrus.nl! Je kunt je opgeven als team, maar ook als je nog niet in een team zit, kun je je opgeven!

Uiteraard zijn supporters ook zeer welkom! 

Heel graag tot zaterdag!Image attachment

God ziet je offer

Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen.
Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei:
‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen.
Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd,
maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.
(Lucas 21:1-4)

Misschien heb jij ook wel eens meegemaakt dat iets je veel heeft gekost, maar dat het in het niet valt bij wat de ander doet.
Jouw bijdrage stelt ineens niets meer voor!
Dit kan je een verdrietig en minderwaardig gevoel geven.

Jezus leert ons dat God heel anders kijkt naar wat we geven.
In dit bijbelgedeelte gaat het over het offeren van geld.
Maar Jezus’ boodschap geldt voor alles wat we ‘offeren’.
Tijd en energie, praktische hulp, een luisterend oor, een meelevend kaartje of een telefoontje.

Sommigen offeren, terwijl het hen nauwelijks iets kost.
Ze hoeven zich er niets om te ontzeggen.
Ze geven van hun overvloed aan geld, tijd of energie.
Anderen offeren, terwijl het hen veel kost.
Ze geven van iets waarvan ze zélf nauwelijks genoeg hebben.

God kijkt niet zozeer naar de grootte van ons offer.
Hij kijkt naar de verhouding tussen wat je hebt en wat je geeft.
Hij kijkt ernaar of je met een oprecht en dankbaar hart uitdeelt.
Hij ziet het als je het zélf met wat minder wilt doen, om een ander te kunnen helpen.

Alles wat je geeft met een liefdevol hart, wordt door God gezien en niet vergeten.

Grace
... Lees meerLees minder

Ben je vermoeid en belast?
Kom, ga zitten, Ik geef je Mijn rust.
In mijn aanwezigheid verdwijnt je onrust,
en ontvang je Mijn vrede en ontspanning.

Laat alles maar los,
alles wat je zelf denkt te moeten doen.
Het hangt niet van jou af, van al jouw inspanningen,
maar van het werk dat Ik voor jou heb volbracht.

Ga zitten en rust in Mijn genade.
Wees stil voor het wonder;
Ik nam jouw leven op Mij toen Ik stierf aan het kruis,
Ik droeg in jouw plaats de straf,
en Ik bekleed jou met Mijn gerechtigheid!

Mijn genade is niet goedkoop.
Ik betaalde de volle prijs,
jij bent duur gekocht door Mijn bloed.
Ontvang dit geschenk,
gratis, voor niets.

Jij hoeft het niet waar te maken,
juist als je het zelf niet kunt,
mag je terug vallen op Mij,
Ik maak zelf Mijn beloften waar in jouw leven.

Vertrouw Mij maar,
leun dicht tegen Mij aan.
en geniet van Mijn liefde,
Jij mag zien dat Ik het wél kan,
Ik heb alles al gedaan om in jouw nood te voorzien,
en Ik weet precies hoe Ik jou het beste kan helpen!

Ontvang al Mijn zegen,
Het is niet de beloning voor wat jij doet,
maar Mijn Beloning, Mijn erfenis, die Ik overvloedig met jou deel.
Mijn Vader verheugt Zich, als jij neemt van Mijn rijkdom!

Laat je maar vallen in Mijn geopende armen
en ontvang wat ik geef... in Jezus' naam!
Ik ben alles wat je nodig hebt!
Goede genade! Meer dan genoeg voor jou!

Mat.11:28, Fil.4:5-7,19, Kol.2:9,10
... Lees meerLees minder

Ben je vermoeid en belast?
Kom, ga zitten, Ik geef je Mijn rust.
In mijn aanwezigheid verdwijnt je onrust,
en ontvang je Mijn vrede en ontspanning. 

Laat alles maar los, 
alles wat je zelf denkt te moeten doen.
Het hangt niet van jou af, van al jouw inspanningen,
maar van het werk dat Ik voor jou heb volbracht.

Ga zitten en rust in Mijn genade.
Wees stil voor het wonder;
Ik nam jouw leven op Mij toen Ik stierf aan het kruis,
Ik droeg in jouw plaats de straf,
en Ik bekleed jou met Mijn gerechtigheid!

Mijn genade is niet goedkoop.
Ik betaalde de volle prijs,
jij bent duur gekocht door Mijn bloed.
Ontvang dit geschenk,
gratis, voor niets.

Jij hoeft het niet waar te maken,
juist als je het zelf niet kunt,
mag je terug vallen op Mij,
Ik maak zelf Mijn beloften waar in jouw leven.

Vertrouw Mij maar, 
leun dicht tegen Mij aan. 
en geniet van Mijn liefde,
Jij mag zien dat Ik het wél kan,
Ik heb alles al gedaan om in jouw nood te voorzien,
en Ik weet precies hoe Ik jou het beste kan helpen!

Ontvang al Mijn zegen,
Het is niet de beloning voor wat jij doet,
maar Mijn Beloning, Mijn erfenis, die Ik overvloedig met jou deel.
Mijn Vader verheugt Zich, als jij neemt van Mijn rijkdom!

Laat je maar vallen in Mijn geopende armen
en ontvang wat ik geef... in Jezus naam!
Ik ben alles wat je nodig hebt!
Goede genade! Meer dan genoeg voor jou!

Mat.11:28, Fil.4:5-7,19, Kol.2:9,10

... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

CGK Petrusvolleybaltoernooinov 11, 6:45pmDe Westereen, SikkemahalDit jaar is er een 10+ & 15+ Volleybaltoernooi.

Opgave als team of individueel kan via Volleybal@CGKPetrus.nl
Supporters ook van harte welkom!
... Lees meerLees minder

CGK Petrusvolleybaltoernooi

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Dit jaar is er een 10+ & 15+ Volleybaltoernooi.

Opgave als team of individueel kan via Volleybal@CGKPetrus.nl
Supporters ook van harte welkom!

CGK Petrusvolleybaltoernooinov 11, 6:45pmDe Westereen, SikkemahalDit jaar is er een 10+ & 15+ Volleybaltoernooi.

Opgave als team of individueel kan via Volleybal@CGKPetrus.nl
Supporters ook van harte welkom!
... Lees meerLees minder

CGK Petrusvolleybaltoernooi

Altijd perspectief

Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.
(Psalm 31:20)

Soms is het leven hier erg verdrietig en moeilijk. Zonder veel perspectief op betere tijden.
Je blijft misschien bidden om verbetering van je situatie.
Maar tegelijk besef je dat je moet aanvaarden dat God een andere weg met je gaat.
Je komt tot de conclusie dat je je verwachtingen moet bijstellen, dat je je dromen moet opgeven.

Hoe je ook gebeden hebt, degene van wie je houdt sterft. Je moet verder met een lege plaats.
Of je moet onder ogen zien dat God je op deze aarde geen genezing meer zal geven. Je zult steeds zieker worden en sterven. Je moet leren accepteren dat je de strijd aan het verliezen bent.

In zo’n periode voel je je geluk uit je handen glijden.
Je ziet je dromen uiteenspatten, je toekomstperspectief verdwijnen.
En dan?

‘Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen …’

Een kind van God heeft altijd perspectief.
Misschien niet meer op deze gebroken aarde, maar wél waar het leven verdergaat: bij God!
Daar ligt het geluk op je te wachten.
God bewaart het om het jou te geven op de juiste tijd.

In dit leven worden je schatten aangetast door mot en roest of gestolen door dieven. (Matteüs 6:19-21)
Je geluk wordt aangetast door kanker, gestolen door ontrouw en teleurstelling.
Het wordt je zomaar ineens afgenomen. Of je ziet het langzaam maar zeker afbrokkelen…

Alleen bij God is je geluk veilig.
Iedereen zal zien hoe jij het straks ontvangen mag.
Niet omdat je het verdiend hebt.
Maar omdat je bij God geschuild hebt, toen je aardse geluk aan scherven viel.
Omdat je op Hem vertrouwd hebt, toen dit leven zo moeilijk en teleurstellend was.
Kijk, die prachtige bemoediging in het laatste vers:

‘Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.’ (vers 25)

Laat de moed niet zinken als je geen perspectief meer hebt.
Wees sterk als je je verwachtingen moet bijstellen, als je moet loslaten.

Als je hoopt op de HEER, heb je de garantie dat je straks volmaakt gelukkig zult zijn!

Grace
... Lees meerLees minder

Wat wil jij later worden?

"Wat wil je later worden?", die vraag stellen volwassenen vaak aan kinderen. Vaak zie je kinderen dan wegdromen of ze beginnen juist te stralen en ze glinsteren van alle dromen die ze direct voor zich zien: "Ik word profvoetballer, brandweerman, dokter of superheld.” En de meisjes die volgen met: "Ik word juf, moeder of prinses.”

Zouden we die vraag, die eenvoudige vraag, niet moeten veranderen in “Wie wil je later zijn?” of “Hoe wil je later worden?” iets in die trant, zodat het niet lijkt of we onze kinderen een druk op leggen, dat zij iets moeten worden.

Onze Vader, onze Papa, vraagt aan ons: "Vertrouw je Mij? Dan laat ik je zien wie jij al bent.” Hij zegt tegen ons: "Je bent een kind van God, jij bent zo geliefd, jij bent zo onmisbaar, jij mag er zijn. Jij bent niet wat je doet, jij bent niet wat je kan, jij bent niet wat er mis ging, jij bent geliefd, ondanks en dankzij alles!”

Wie wil jij zijn en waar hang jij je identiteit aan? Waar streef je naar? Is dat een goede baan met een goed en zeker inkomen? Is dat een leven vol zekerheid, waarin je alles dichttimmert, zodat er menselijkerwijs niks mis kan gaan? Zijn dat diploma’s, die zeggen wat je kan?

"Lieve dochter van Me en lieve zoon, jullie zijn zo prachtig, zo wonderlijk mooi en puur", zegt onze hemelse Vader.

Je hoeft in eerste plaats niet iets te worden, maar weet dat je al iemand bent, je mag streven om te worden zoals Hem; vol liefde, vreugde,vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

En wanneer je dan in die kracht wandelt dan weet ik zeker, dat je grootste dingen mag doen in deze wereld. Niet om veel te verdienen, niet om zekerheid te creëren of om jezelf te bewijzen, maar om Zijn liefde uit te stralen en meer en meer mensen te mogen vertellen van Hem. Je bent al iemand, stop met zoeken, stop met het vullen van die lege plekken in je hart, stop met je anders voordoen dan je bent, zet je maskers af en wees wie je bent. Geliefd. En een parel in Zijn hand. En heb dan het lef en de moed om te zeggen: "Ik wil zo blijven!"

(Op basis van een artikel van PuurVandaag)
... Lees meerLees minder

Wat wil jij later worden?

Wat wil je later worden?, die vraag stellen volwassenen vaak aan kinderen. Vaak zie je kinderen dan wegdromen of ze beginnen juist te stralen en ze glinsteren van alle dromen die ze direct voor zich zien: Ik word profvoetballer, brandweerman, dokter of superheld.” En de meisjes die volgen met: Ik word juf, moeder of prinses.”

Zouden we die vraag, die eenvoudige vraag, niet moeten veranderen in “Wie wil je later zijn?” of “Hoe wil je later worden?”  iets in die trant, zodat het niet lijkt of we onze kinderen een druk op leggen, dat zij iets moeten worden.

Onze Vader, onze Papa, vraagt aan ons: Vertrouw je Mij? Dan laat ik je zien wie jij al bent.” Hij zegt tegen ons: Je bent een kind van God, jij bent zo geliefd, jij bent zo onmisbaar, jij mag er zijn. Jij bent niet wat je doet, jij bent niet wat je kan, jij bent niet wat er mis ging, jij bent geliefd, ondanks en dankzij alles!”

Wie wil jij zijn en waar hang jij je identiteit aan? Waar streef je naar? Is dat een goede baan met een goed en zeker inkomen? Is dat een leven vol zekerheid, waarin je alles dichttimmert, zodat er menselijkerwijs niks mis kan gaan? Zijn dat diploma’s, die zeggen wat je kan?

Lieve dochter van Me en lieve zoon, jullie zijn zo prachtig, zo wonderlijk mooi en puur, zegt onze hemelse Vader.

Je hoeft in eerste plaats niet iets te worden, maar weet dat je al iemand bent, je mag streven om te worden zoals Hem; vol liefde, vreugde,vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

En wanneer je dan in die kracht wandelt dan weet ik zeker, dat je grootste dingen mag doen in deze wereld. Niet om veel te verdienen, niet om zekerheid te creëren of om jezelf te bewijzen, maar om Zijn liefde uit te stralen en meer en meer mensen te mogen vertellen van Hem. Je bent al iemand, stop met zoeken, stop met het vullen van die lege plekken in je hart, stop met je anders voordoen dan je bent, zet je maskers af en wees wie je bent. Geliefd. En een parel in Zijn hand. En heb dan het lef en de moed om te zeggen: Ik wil zo blijven!

(Op basis van een artikel van PuurVandaag)

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Het is vandaag dankdag. Dat betekent dat we mogen kijken naar waar we dankbaar voor zijn of voor wie we dankbaar zijn.

Dankbaar zijn we als kerk voor degenen, die zich op welke manier dan ook inzetten voor de kerk. Zo zijn we dankbaar voor het jeugdwerk dat Marijke van der Veen de afgelopen jaren heeft gedaan. Zij heeft vandaag afscheid genomen van de jeugdclub. Marijke kreeg een prachtig herfstboeket en heerlijke bonbons van de jongeren als teken van waardering. Marijke, bedankt voor alles!
... Lees meerLees minder

Dank U

Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen
en noemde die Eben-Haëzer.
‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.
(1 Samuël 7:12)

Er staat vaak in de Bijbel dat we onze blik op onze eindbestemming gericht moeten houden.
Het vooruitzicht, de prijs die op ons wacht, mag ons motiveren om vol te houden.

Maar tijdens onze levensreis mogen we ook af en toe stilstaan om achterom te kijken.
Dan zien we vol verwondering hoe ver we zijn gekomen.
Beter gezegd: hoe ver God ons gebracht heeft.

De profeet Samuël riep het volk Israël op om de afgoden weg te doen en zich te bekeren tot God.
Heel het volk kwam bij elkaar om te vasten en te bidden.
Toen grepen de Filistijnen hun kans en vielen het volk Israël aan.
Maar God streed voor zijn volk!
Met donderslagen zaaide Hij verwarring onder de vijanden, zodat het volk hen kon verdrijven.

Na deze indrukwekkende gebeurtenis zette Samuël een gedenksteen op die plaats neer.
Hij gaf de steen de naam ‘Eben-Haëzer’.
Dat betekent: tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen.
Wat een prachtige naam!
Samuël wilde dat het volk zich steeds zou herinneren hoe God voor hen gezorgd had.

Een mooie bemoediging voor ons.
Wij bidden God vaak om hulp.
Vervolgens geeft God mogelijkheden waardoor we verder kunnen.
Hij troost ons en geeft ons kracht.
Dat vergeten we zo gemakkelijk, vooral als we weer in beslag genomen worden door nieuwe zorgen.

Juist op moeilijke momenten is het belangrijk om bij de ‘gedenkstenen’ in ons leven stil te staan.
Dan zie je:
God heeft mij in het verleden door die moeilijke tijd heen gedragen.
God zorgde dat ik verder kon, toen mijn man overleden was.
God gaf mensen om me heen, toen ik ziek was.

Je komt tot de conclusie: tot hier toe heeft God mij geholpen!

Tijdens je levensreis mag je bemoedigd worden door de bewijzen van Gods liefde en trouw.
Het zijn bakens langs de route, bakens van hoop.
God helpt je verder, van dag tot dag.
Ook vandaag, op Dankdag, mag je verwonderd stilstaan en zeggen:
‘Dank U God, tot hiertoe hebt U mij geholpen.’

Grace
... Lees meerLees minder

Dank U

Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen
en noemde die Eben-Haëzer.
‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.
(1 Samuël 7:12)

Er staat vaak in de Bijbel dat we onze blik op onze eindbestemming gericht moeten houden.
Het vooruitzicht, de prijs die op ons wacht, mag ons motiveren om vol te houden.

Maar tijdens onze levensreis mogen we ook af en toe stilstaan om achterom te kijken.
Dan zien we vol verwondering hoe ver we zijn gekomen.
Beter gezegd: hoe ver God ons gebracht heeft.

De profeet Samuël riep het volk Israël op om de afgoden weg te doen en zich te bekeren tot God.
Heel het volk kwam bij elkaar om te vasten en te bidden.
Toen grepen de Filistijnen hun kans en vielen het volk Israël aan.
Maar God streed voor zijn volk!
Met donderslagen zaaide Hij verwarring onder de vijanden, zodat het volk hen kon verdrijven.

Na deze indrukwekkende gebeurtenis zette Samuël een gedenksteen op die plaats neer.
Hij gaf de steen de naam ‘Eben-Haëzer’.
Dat betekent: tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen.
Wat een prachtige naam!
Samuël wilde dat het volk zich steeds zou herinneren hoe God voor hen gezorgd had.

Een mooie bemoediging voor ons.
Wij bidden God vaak om hulp.
Vervolgens geeft God mogelijkheden waardoor we verder kunnen.
Hij troost ons en geeft ons kracht.
Dat vergeten we zo gemakkelijk, vooral als we weer in beslag genomen worden door nieuwe zorgen.

Juist op moeilijke momenten is het belangrijk om bij de ‘gedenkstenen’ in ons leven stil te staan.
Dan zie je:
God heeft mij in het verleden door die moeilijke tijd heen gedragen.
God zorgde dat ik verder kon, toen mijn man overleden was.
God gaf mensen om me heen, toen ik ziek was.

Je komt tot de conclusie: tot hier toe heeft God mij geholpen!

Tijdens je levensreis mag je bemoedigd worden door de bewijzen van Gods liefde en trouw.
Het zijn bakens langs de route, bakens van hoop.
God helpt je verder, van dag tot dag.
Ook vandaag, op Dankdag, mag je verwonderd stilstaan en zeggen:
‘Dank U God, tot hiertoe hebt U mij geholpen.’

Grace

3 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Nog anderhalve week, dan is het weer zover. Het jaarlijkse CGK Volleybal toernooi. Je kunt je nog individueel of per team opgeven! ... Lees meerLees minder

Nog anderhalve week, dan is het weer zover. Het jaarlijkse CGK Volleybal toernooi. Je kunt je nog individueel of per team opgeven!

Hij was één van ons,
altijd innerlijk bewogen en vol ontferming met de mensen.
Zo was Hij toen, zo is Hij nu, Mijn Heer, Jezus Christus

Jezus kwam op aarde en werd een mens zoals wij.
Hij toonde ons het hart van Zijn Vader;
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, Mijn Vader en Ik zijn één.’ (Joh.10:30,14:9)

Hij had oog voor iedere zwakke en zieke, en genas hen.
Hij zocht de hulpeloze op en gaf hen troost en bemoediging.
Hij deelde Zijn liefde en zorg uit aan de mensen,
Hij raakte ieder aan, die om hulp bij Hem kwam.

Jezus schreeuwde nooit in de straten om Zijn waarheid te laten horen. (Jes.42:2)
Hij deed niet mee aan machtige manifestaties waarin Hij de held van de dag zou zijn.
Hij zocht niet de grote groep mensen om Zich te laten aanbidden.
Hij was er niet op uit om Zijn goddelijke power te demonstreren.

Toen de soldaten Hem zochten om Hem gevangen te nemen, sprak Hij alleen Zijn naam: ‘Ik ben’, waardoor ze allen op de grond vielen. (Joh.18:6)
Hij liet Zich vrijwillig gevangen nemen, en toen ze Hem vernederden, Hem sloegen, en in Zijn gezicht spuwden, onderging Hij het zwijgend.
Hij koos ervoor om Zichzelf te geven tot in de dood, en Hij bad voor Zijn vijanden: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lukas 23:34)

Waarom spaarde God Zijn Zoon niet, voor die bespotting, geseling en kruisiging?
God is voor jou, Hij heeft Zijn Zoon voor ons allen overgegeven in de dood, om ons MET HEM alle dingen te schenken. (Rom.8:32) Jezus kende geen zonden, en deed geen zonde.
Hij werd één gemaakt met de zonde, zodat wij nu rechtvaardig, zonder zonde voor God staan. (2Kor.5:21) Zijn onmetelijke liefde voor ons werd zichtbaar aan het kruis, toen Hij daar hing in onze plaats, en elke veroordeling en bestraffing op Hem neer kwam.
Zijn roep is dé overwinningskreet voor een ieder die in Hem gelooft: ‘Het is volbracht!’

Jezus Christus gaf Zijn leven en vraagt: ‘Ik deed dit voor jou! Wil jij Mij jouw leven geven? Ik wil je vergeven en geef je een nieuw leven. Ik wil Mijn leven met jou delen, en IN jou leven.

Jezus kwam op aarde om bij ons te zijn.
Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde tot in alle eeuwigheid. (Hebr. 13:8).
Ook op dit moment … Hij is er voor jou!
... Lees meerLees minder

Hij was één van ons,
altijd innerlijk bewogen en vol ontferming met de mensen.
Zo was Hij toen, zo is Hij nu, Mijn Heer, Jezus Christus

Jezus kwam op aarde en werd een mens zoals wij. 
Hij toonde ons het hart van Zijn Vader;
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, Mijn Vader en Ik zijn één.’ (Joh.10:30,14:9)

Hij had oog voor iedere zwakke en zieke, en genas hen.
Hij zocht de hulpeloze op en gaf hen troost en bemoediging.
Hij deelde Zijn liefde en zorg uit aan de mensen,
Hij raakte ieder aan, die om hulp bij Hem kwam.

Jezus schreeuwde nooit in de straten om Zijn waarheid te laten horen. (Jes.42:2)
Hij deed niet mee aan machtige manifestaties waarin Hij de held van de dag zou zijn.
Hij zocht niet de grote groep mensen om Zich te laten aanbidden.
Hij was er niet op uit om Zijn goddelijke power te demonstreren.

Toen de soldaten Hem zochten om Hem gevangen te nemen, sprak Hij alleen Zijn naam: ‘Ik ben’, waardoor ze allen op de grond vielen. (Joh.18:6)
Hij liet Zich vrijwillig gevangen nemen, en toen ze Hem vernederden, Hem sloegen, en in Zijn gezicht spuwden, onderging Hij het zwijgend.
Hij koos ervoor om Zichzelf te geven tot in de dood, en Hij bad voor Zijn vijanden: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lukas 23:34)

Waarom spaarde God Zijn Zoon niet, voor die bespotting, geseling en kruisiging?
God is voor jou, Hij heeft Zijn Zoon voor ons allen overgegeven in de dood, om ons MET HEM alle dingen te schenken. (Rom.8:32) Jezus kende geen zonden, en deed geen zonde.
Hij werd één gemaakt met de zonde, zodat wij nu rechtvaardig, zonder zonde voor God staan. (2Kor.5:21) Zijn onmetelijke liefde voor ons werd zichtbaar aan het kruis, toen Hij daar hing in onze plaats, en elke veroordeling en bestraffing op Hem neer kwam.
Zijn roep is dé overwinningskreet voor een ieder die in Hem gelooft: ‘Het is volbracht!’

Jezus Christus gaf Zijn leven en vraagt: ‘Ik deed dit voor jou! Wil jij Mij jouw leven geven? Ik wil je vergeven en geef je een nieuw leven. Ik wil Mijn leven met jou delen, en IN jou leven.

Jezus kwam op aarde om bij ons te zijn. 
Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde tot in alle eeuwigheid. (Hebr. 13:8). 
Ook op dit moment … Hij is er voor jou!

Een open boek

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
(Psalm 139:23,24)

We mogen de nieuwe week weer samen met God ingaan.
Maar we hebben Hem ook nodig om dichtbij Hem te blijven.

Dat wist David ook.
Hij besefte dat hij een zondig mens was.
Er zouden zomaar verkeerde dingen in zijn hart kunnen ontstaan, dingen die hij misschien over het hoofd zag.
Dat zou verwijdering tussen hem en God kunnen brengen.
Dat wilde David niet.
Hij had God immers zo lief. God, die hem geschapen had, die hem kende als geen ander!

Daarom schreef David het mooie gebed aan het eind van Psalm 139.
Een gebed dat we allemaal kunnen bidden, omdat wij, net als David, God nodig hebben om dichtbij Hem te blijven.

‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart …’
God, kijk alstublieft goed rond in mijn hart, tot in de meest verborgen hoekjes.
Houd mijn gevoelens en gedachten tegen het licht, onderzoek mijn bedoelingen.
Laten er geen dingen tussen U en mij instaan.
Ook geen zonden waarvan ik me nu nauwelijks bewust ben, waaraan ik misschien gewend ben geraakt.
Ze brengen mij op de weg die van U afvoert.

‘… peil mij, weet wat mij kwelt …’
Ja God, misschien is er wel iets wat ik voor U probeer te verbergen.
Iets waarover ik niet met U praat, omdat ik best wel aanvoel dat U het niet goed vindt.
Ik wil een open boek voor U zijn, God!
Laat uw Geest helder in mijn innerlijk schijnen.
Open mijn ogen voor het stukje zelfgerichtheid in me, de hoogmoed die in mij sluimert, de laksheid die op de loer ligt.
Maak het duidelijk voor me, zodat ik niet de verkeerde weg insla.

God belooft de Heilige Geest aan ieder die zo tot Hem bidt.
De Geest helpt ons om waakzaam en onderscheidend te zijn, nederig en eerlijk.
Hij geeft ons de moed om kritisch naar onszelf te kijken.
Hij helpt ons om op de goede weg te blijven, dichtbij onze Vader.

Geef de leiding over je leven maar in de handen van Degene die jou door en door kent.

‘Heer, leid mij ook deze week over de weg die eeuwig is.’

Grace
... Lees meerLees minder

3 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Afgelopen zaterdag hebben we als zondagsschool-team afscheid genomen van juf Nelleke. Vijftien jaar lang was zij actief in het zondagsschool-team en een aantal jaren zelfs als voorzitster. Met een gezellige "high tea" hebben we haar bedankt voor haar geweldige inzet in al deze jaren. Echt top! Juf Nelleke heeft van de leiding en van de kinderen van de zondagsschool een aantal cadeaubonnen én een prachtig kunstwerk gekregen.
Bedankt, Nelleke, we gaan je missen!

Het zondagsschool-team
... Lees meerLees minder