... Lees meerLees minder

Ik ben vriendelijk en vol medelijden,
Ik heb een onmetelijk geduld
Mijn goedheid en liefde zijn onmetelijke groot.

Ik ben goed voor iedereen
en vol liefde ontferm Ik Mij
over alles wat Ik heb gemaakt.

Ik ben een machtige en geweldige Koning.
Richt je ogen vol vertrouwen op naar Mij.

Ik ondersteun je als je dreigt te vallen.
Als je gebukt gaat, help Ik je overeind.
Ik troost je als je bedroefd bent.
Ik geniet ervan om voor jou te zorgen.

Ik ben rechtvaardig in alles wat Ik doe.
Aan alles wat Ik doe is Mijn liefde te zien.
Ik ben heel dichtbij jou als je Mijn aanroept
en Ik kom je altijd tegemoet om je te helpen.

Ik bescherm jou altijd.
Ik hou oneindig veel van jou.

Psalm 145:7-9, 13,14, 17-20
... Lees meerLees minder

Ik ben vriendelijk en vol medelijden,
Ik heb een onmetelijk geduld
Mijn goedheid en liefde zijn onmetelijke groot.

Ik ben goed voor iedereen
en vol liefde ontferm Ik Mij
over alles wat Ik heb gemaakt.

Ik ben een machtige en geweldige Koning.
Richt je ogen vol vertrouwen op naar Mij.

Ik ondersteun je als je dreigt te vallen.
Als je gebukt gaat, help Ik je overeind.
Ik troost je als je bedroefd bent.
Ik geniet ervan om voor jou te zorgen.

Ik ben rechtvaardig in alles wat Ik doe.
Aan alles wat Ik doe is Mijn liefde te zien. 
Ik ben heel dichtbij jou als je Mijn aanroept
en Ik kom je altijd tegemoet om je te helpen.

Ik bescherm jou altijd.
Ik hou oneindig veel van jou.

Psalm 145:7-9, 13,14, 17-20

Waar je ook voor staat en wat er ook op je afkomt deze week:
Er is kracht in Zijn macht!
Kracht om staande te blijven, kracht om door te gaan, kracht om te overwinnen, kracht om 'nee' te zeggen, kracht om op te staan, kracht om die persoon te zijn die je wilt zijn, kracht om je werk te doen, kracht om de verandering aan te gaan, kracht om de waarheid te spreken, kracht om niet op te geven, ja zelfs kracht om te kunnen genieten van kleine dingen.
Want Hij die in jou is, is machtiger dan hij die in de wereld is (1 Johannes 4:4)
Zoek je kracht in Hem deze week.💪😊

(Gift of Life)
... Lees meerLees minder

Waar je ook voor staat en wat er ook op je afkomt deze week:
Er is kracht in Zijn macht! 
Kracht om staande te blijven, kracht om door te gaan, kracht om te overwinnen, kracht om nee te zeggen, kracht om op te staan, kracht om die persoon te zijn die je wilt zijn, kracht om je werk te doen, kracht om de verandering aan te gaan, kracht om de waarheid te spreken, kracht om niet op te geven, ja zelfs kracht om te kunnen genieten van kleine dingen. 
Want Hij die in jou is, is machtiger dan hij die in de wereld is (1 Johannes 4:4)
Zoek je kracht in Hem deze week.💪😊

(Gift of Life)

Avondmaal

Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.

Wie meer dan U deelt ons bestaan;
hoe diep ons leven ook zal gaan.
Begraven als het goede graan,
bent U voor ons weer opgestaan.

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.

Nu geef ik U mijn leven Heer
en wil ik leven tot uw eer.
U geeft zoveel, nog meer, het meest.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

Tekst: Arjan Blankenspoor, muziek: Frank van Essen. © Stichting Sela Music
... Lees meerLees minder

Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. Ik zal Hem zeker weer lofprijzen, mijn Bevrijder en mijn God! Psalm 42:6 ... Lees meerLees minder

Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. Ik zal Hem zeker weer lofprijzen, mijn Bevrijder en mijn God! Psalm 42:6

Voorbereiden

Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen.
Prediker 10:10

Het leven is druk. We hebben vaak tijd tekort.
Daardoor kunnen we te weinig tijd nemen om onze taak goed voor te bereiden.
Je kunt ook een impulsief karakter hebben, waardoor je vaak eerst doet en dan pas denkt.

Maar Prediker zegt dat het cruciaal is om met wijs beraad te werk te gaan.
Denk na, vóór je aan de slag gaat!

Als je het druk hebt, is het verleidelijk om voor een snelle oplossing te kiezen.
En een vermoeid mens kiest liever de weg van de minste weerstand.
Dit lijkt eerst effectief te zijn.
Je ziet meteen resultaat en het bespaart tijd.
Maar uiteindelijk blijkt het resultaat tegen te vallen.
Je loopt tegen problemen aan die je over het hoofd had gezien.

Je nam niet de tijd om eerst je bijl te slijpen, maar begon meteen met houthakken. Omdat je je niet goed voor je taak had toegerust, viel het resultaat tegen…

‘Met wijs beraad te werk gaan’ hoort thuis in een christelijke levensstijl.
Zowel in de grote als in de kleine dingen van het leven.
Hoe moeilijker je taak is, hoe meer wijsheid je nodig hebt, dus hoe beter je je moet voorbereiden.
Jezus Christus liet ons zien hoe je als christen je taak aanpakt.
Hij koos de weg van de liefde: de liefde voor God en zijn naaste.

Niet met de botte bijl te werk gaan, maar met wijs beraad.
Hoe doen we dat?
Het begint met bidden en bijbellezen.
Verdiep je in wat God van je verlangt en in de opdracht die Hij jou geeft.
Verplaats je in de situatie van de ander en acht hem belangrijker dan jezelf.

De weg van de wijsheid is niet gemakkelijk.
Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen.
Maar vooral gebed om de kracht van de Heilige Geest.
Hij is het die liefde, geduld en zelfbeheersing in ons hart bewerkt.

Gebed:
Vader in de hemel, geef mij de wijsheid om eerst te denken en dan pas te doen. Laat de Heilige Geest in mij werken, zodat ik de juiste keuzes maak en handel zoals U dat van mij vraagt.

Grace
... Lees meerLees minder

Wat hou Ik toch veel van jou! Als jij zucht dat je het zelf niet kunt, sta Ik vol verlangen naast je met de vraag: Mag Ik het voor je doen? Mag Ik alles van je overnemen?

Uit de overvloed die Ik heb, ontvang je genade op genade, overvloedig, meer dan genoeg. Weet je dat Mijn kracht pas helemaal zichtbaar kan worden als jij zelf zwak bent? Dat geeft je een andere kijk op de moeiten waar jij tegenaan loopt.

Je hoeft niet langer meer uit eigen kracht te proberen om sterk te zijn. Ik ben de kracht van je leven en Mijn vermogen schiet nooit tekort. Voor Mij is niets onmogelijk. Wat jij niet kunt dat kan ik wél!

Ik ben eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor jou. Met tedere zorg en krachtige hand werk Ik in je leven en Ik maak alles zo dat jij je verwonderen zal. In alles waar jij tekort schiet en hulpeloos bent, daarin openbaar Ik Mijn kracht.

Mijn overvloedige genade geeft jou elke dag precies wat je nodig hebt. Jouw moeilijkheden, de afwijzing die je ervaart, je problemen en vervolging worden mogelijkheden waarin Mijn kracht en leven zichtbaar zullen zijn. Want als je zwak bent, ben je sterk in Mijn kracht.

(Jer.32:27, Luc.18:27, Joh.1:16, 2 kor.12:9,10, Fil.4:13)
... Lees meerLees minder

Wat hou Ik toch veel van jou! Als jij zucht dat je het zelf niet kunt, sta Ik vol verlangen naast je met de vraag: Mag Ik het voor je doen? Mag Ik alles van je overnemen? 

Uit de overvloed die Ik heb, ontvang je genade op genade, overvloedig, meer dan genoeg. Weet je dat Mijn kracht pas helemaal zichtbaar kan worden als jij zelf zwak bent? Dat geeft je een andere kijk op de moeiten waar jij tegenaan loopt.

Je hoeft niet langer meer uit eigen kracht te proberen om sterk te zijn. Ik ben de kracht van je leven en Mijn vermogen schiet nooit tekort. Voor Mij is niets onmogelijk. Wat jij niet kunt dat kan ik wél! 

Ik ben eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor jou. Met tedere zorg en krachtige hand werk Ik in je leven en Ik maak alles zo dat jij je verwonderen zal. In alles waar jij tekort schiet en hulpeloos bent, daarin openbaar Ik Mijn kracht. 

Mijn overvloedige genade geeft jou elke dag precies wat je nodig hebt. Jouw moeilijkheden, de afwijzing die je ervaart, je problemen en vervolging worden mogelijkheden waarin Mijn kracht en leven zichtbaar zullen zijn. Want als je zwak bent, ben je sterk in Mijn kracht. 

(Jer.32:27, Luc.18:27, Joh.1:16, 2 kor.12:9,10, Fil.4:13)

Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Psalm 104:1 ... Lees meerLees minder

Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Psalm 104:1

Ik ben bij je

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Matteüs 28:20

Hoe deze dag er ook uitziet, God is bij je. Zolang deze aarde bestaat!
Dat zijn woorden die Jezus zélf gezegd heeft.
Hij doet deze belofte op een bijzonder moment.
Jezus staat op het punt om terug te gaan naar zijn Vader in de hemel.
Zijn leerlingen zullen het werk op aarde voortzetten.
Iedereen, dichtbij en ver weg, moet het Evangelie horen.
Jezus spreekt zijn leerlingen moed in.

"Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie …"

Wat moet dit een geruststelling voor hen zijn geweest.
Ze hebben er vast vreselijk tegenop gezien dat Jezus hen verlaten zou.
De dagen rond zijn sterven en begrafenis liggen hen nog vers in het geheugen.
De angst, het gevoel van gemis en verlatenheid …
Laat hun Meester hen nu alsnog alleen?
Jezus’ belofte is moeilijk voor te stellen als je alleen denkt aan Jezus als mens.
Een mens kan maar op één plek tegelijk zijn.
Maar de leerlingen hebben ook gezien dat Jezus Gód is. Dat Hij er, net als zijn Vader, altijd en overal is.
‘Houd dit voor ogen …’ Vergeet het niet, houd je eraan vast!

Als leerlingen van Jezus mogen ook wij het Evangelie uitdragen in ons leven.
We mogen van Jezus vertellen aan onze kinderen.
Op ons werk en in de buurt mogen we laten zien wat het betekent om een kind van God te zijn.
Jezus’ belofte dragen we daarbij in ons hart:
‘Ik ben met jullie. Ik ben er tot aan het eind van de tijd. Zolang deze aarde bestaat en mijn werk nog niet voltooid is.’

Wat een geruststelling als het soms voelt alsof God ver weg is.
Als het best moeilijk is om sterk te blijven in een goddeloze wereld.
We staan er geen dag alleen voor.
Zoals lied 234 uit het Liedboek zo mooi zegt:

"Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen."

Valt het je op? Jezus zegt niet ‘Ik ben er’, maar ‘Ik ben mét u’.
Dat geeft extra kleur aan deze belofte.
Het zegt iets over de nabijheid van God.
Zijn macht beschermt ons.
En zijn Heilige Geest troost en bemoedigt ons.
We mogen op Hem rekenen!

‘Elke morgen als de zon opkomt, dan ben Ik er weer.
En als je weer naar bed gaat, ben Ik er nog steeds. Tot Ik terugkom!’

Gebed: Dank U, Heer Jezus, dat ik er niet alleen voor sta. U bent om mij heen, ook deze week. Geef mij de wijsheid en de moed om van U te getuigen op de plaats die U mij geeft. Elke dag opnieuw, totdat uw werk klaar is. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is.

1 Korinthiërs 15:58 HTB
... Lees meerLees minder

Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is.

1 Korinthiërs 15:58 HTB

Mijn Herder

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © 2013 Stichting Sela Music
... Lees meerLees minder

Mijn Herder 

De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

 Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

 Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

 Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist. © 2013 Stichting Sela Music

Veilig opgeborgen

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met ​Christus​ verborgen in God. En wanneer ​Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister verschijnen.
Kolossenzen 3:3

Er is hier maar bar weinig te merken van de redding die Jezus voor ons verdiend heeft.
Soms vergeet je bijna dat het er is.
Dan zie je alleen de harde werkelijkheid van vandaag.
We maken allerlei gebeurtenissen mee die in strijd zijn met het nieuwe leven.
Soms lijkt zelfs precies het tegenovergestelde te gebeuren dan wat God belooft!
Het nieuwe leven bestaat uit redding, blijdschap, volmaaktheid en vrede,
Maar een kind van God kan kanker krijgen, maakt verlies en verdriet mee en worstelt met zonde en onvermogen.

Maar iets dat we niet zien en soms zelfs vergeten, verdwijnt echt niet zomaar.
Net zoals het gaat met een aardse erfenis die je later zult ontvangen.
In 1 Petrus 1:4-5 belooft God dat er in de hemel een onvergankelijke erfenis voor ons klaarligt.
Het nieuwe leven met God ligt daar op ons te wachten.
Dat is een bemoedigende gedachte, met name als we het moeilijk hebben.
God zélf past op onze erfenis.

Ons leven met Christus is veilig verborgen in God.

Gelukkig maar! De moeiten in dit leven kunnen ons de erfenis niet afpakken.
De satan is uit op roof. Hij wil ons het nieuwe leven maar wát graag afnemen. Maar dat kan hij niet.
Ons nieuwe leven ligt niet verborgen bij mensen, in de kerk of… bij onszelf.
Dat zou geen enkele zekerheid bieden!

Jezus Christus is naar de hemel gegaan, nadat Hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood.
Toen is ook ons oude leven gestorven, zegt Paulus.
Christus is bij God en heeft ons nieuwe leven in zijn handen.
Nergens is het veiliger dan bij Hem!
Straks komt Hij terug en wordt onze redding zichtbaar en tastbaar.
Dan kan iedereen het zien!
En dan zul jij eindelijk ervaren wat Christus voor je bewaard heeft!

Gebed: Dank U Vader, dat mijn toekomst veilig is bij U. Ik hoef niet bang te zijn dat de erfenis mij afgepakt wordt. Kom spoedig terug, Heer Jezus, zodat ik mag ervaren hoe heerlijk het nieuwe leven is dat U voor mij verdiend hebt. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Ik ben altijd bij jou.
Ik ben het licht van de wereld. (Joh.8:12)
Ik schijn met Mijn licht en liefde in je leven.

Ik ben niet gekomen om jouw zonden aan het licht te brengen, en te onthullen wat je allemaal fout hebt gedaan.
Ik schijn met Mijn licht in je leven om jou te laten zien hoe volmaakt en effectief Mijn vergoten bloed is.

Ik plaats je in Mijn volle licht. Ik heb jou gekocht en betaald met Mijn bloed. Je bent volledig vergeven, rein en schoongewassen. (Ef.1:8, 1 Petr.1:19)

Kijk eens hoe mooi je bent! De hemel lacht je toe, de liefde die Ik in jouw hart laat schijnen mag jij weerspiegelen!
... Lees meerLees minder

Ik ben altijd bij jou. 
Ik ben het licht van de wereld. (Joh.8:12)
Ik schijn met Mijn licht en liefde in je leven.

Ik ben niet gekomen om jouw zonden aan het licht te brengen, en te onthullen wat je allemaal fout hebt gedaan.
Ik schijn met Mijn licht in je leven om jou te laten zien hoe volmaakt en effectief Mijn vergoten bloed is.

Ik plaats je in Mijn volle licht. Ik heb jou gekocht en betaald met Mijn bloed. Je bent volledig vergeven, rein en schoongewassen. (Ef.1:8, 1 Petr.1:19)

Kijk eens hoe mooi je bent! De hemel lacht je toe, de liefde die Ik in jouw hart laat schijnen mag jij weerspiegelen!

Terug naar de basis | Jezus

Maar ik heb tegen je dat je je eerste liefde hebt verlaten.’ Openbaring 2:4

Herinner je je nog het moment dat je Jezus leerde kennen? De tijd die volgde waarin je de Bijbel las en het leek of alles voor jou persoonlijk geschreven was? Het gevoel dat de wereld er anders uitzag, de zon meer straalde en je continue blijdschap voelde borrelen vanbinnen? Zo ging het bij mij althans. Ik kon de hele dag wel zingen (en dat deed ik ook zo’n beetje), verslond de Bijbel en kon niet wachten tot de volgende kerkdienst. Een soort stadium van ‘geestelijk verliefd zijn.’

Maar net zoals bij normale verliefdheid, komt er een moment dat het ‘gewone leven’ weer toeslaat. Je ‘ervaart’ niet steeds dat God bij je is, je ‘voelt’ Zijn liefde niet de hele dag en er komen momenten dat je de Bijbel leest maar het je niets lijkt te doen. Door drukte kom je niet toe aan dat rustmomentje met God en de kerk waar je zo enthousiast over was blijkt niet perfect te zijn.

Je houdt nog steeds van Jezus en je zet je in voor Zijn Koninkrijk, maar het sprankelende is er wel een beetje af. Je geloofsleven lijkt wat op de automatische piloot voort te kabbelen, je bent je eerste liefde gaandeweg een beetje kwijtgeraakt. Tijd om die liefde weer aan te wakkeren!

Je geestelijk vuurtje brandend houden is iets waar je zelf een rol in hebt. Paulus moedigt Timotheüs aan met de woorden: ‘Daarom spoor ik je aan om het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk' (2 Timotheüs 1:6). Je relatie met Jezus en wat je van Hem ontvangen hebt heeft het nodig om brandend gehouden te worden.

Om te zorgen dat een vuurtje blijft branden zal je er af en toe wat hout op moeten gooien, het heeft brandstof nodig. Zo is het ook in jouw relatie met Jezus. Je liefde voor Jezus blijft niet vanzelf vurig, maar ze heeft tijd, aandacht en investering nodig.
Een van de krachtigste brandstoffen is je gedachten volstoppen met wie Jezus is. Ga ernaar op zoek in de Bijbel en in liederen. Herinner jezelf aan wie Hij is. Lees, schrijf, zeg, zing en bid wie Jezus is. In theorie weet je dat allemaal natuurlijk wel, maar dat zegt nog niks. Het gaat erom dat het weer leeft in je hart. Dat je als het ware een nieuwe openbaring krijgt van Jezus.

Ga terug naar de Basis: Jezus!

Gift of Life
... Lees meerLees minder

De Heer geeft mij kracht. Hij beschermt mij als een schild. Ik vertrouwde op Hem en Hij heeft mij geholpen. Daarom juich ik van blijdschap en prijs ik Hem met mijn lied. ... Lees meerLees minder

De Heer geeft mij kracht. Hij beschermt mij als een schild. Ik vertrouwde op Hem en Hij heeft mij geholpen. Daarom juich ik van blijdschap en prijs ik Hem met mijn lied.

Samen met God

De HEER zei tegen ​Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je ​familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. (vers 1)
Genesis 12:1-9

We staan weer aan het begin van een nieuwe werkweek.
Misschien heb je vanmorgen je kleuter voor het eerst naar school gebracht. En net zo spannend zal het zijn als je je kind naar de brugklas ziet gaan.
Hoe zal deze week verlopen, niet alleen voor onze kinderen maar voor ons allemaal?
Het leven is niet pas onzeker als je ziek bent of als je privéleven op z’n kop staat.
Hoe goed je alles ook onder controle hebt, morgen is voor ons verborgen.
Gelukkig dat God ons leidt en voor ons zorgt.
Dat is wél zeker.

Ik moet daarbij vaak aan Abraham denken.
Het is niet niks om je koffers te pakken en alle schepen achter je te verbranden, zónder je bestemming te weten.
Abraham had geen enkele garantie.
Hij had alleen Gods beloften.
En dat was voor Abraham genoeg.
Hij ging niet op goed geluk. Hij ging in vertrouwen op God.
God zei:

"… ga naar het land dat Ik je zal wijzen."

Dan moet je je volledig aan God durven toevertrouwen!
Ook als de reis langs moeilijke wegen gaat.
Abraham was een gewoon mens, net als wij.
Hij had het soms zwaar. Dan twijfelde hij, dan zonk de moed hem in de schoenen.
Soms dacht hij dat hij zélf maar moest ingrijpen, omdat God zijn belofte vast vergeten was.
Abraham begreep soms niets van Gods wegen. Vaak vroeg hij zich af waarom hij zo lang op de vervulling van Gods beloften moest wachten.
Maar God bemoedigde hem steeds weer.
Hij zei dat Abraham moest blijven vertrouwen.

God leidt ons leven, ook deze week.
Hij brengt ons op de plaats van onze bestemming.
Ja, morgen is voor ons verborgen.
Maar één ding is zeker: samen met God komen we er wel!

Gebed: Vader in de hemel, aan uw hand ga ik deze nieuwe week in. Wilt u mij leiden en voor mijn dierbaren zorgen. Help mij op U te vertrouwen en de controle over mijn leven in uw handen te leggen. Samen met U durf ik het aan. Amen.

Grace
... Lees meerLees minder

Een nieuw lied

een bijbelstudie van Beth Moore

Toen zag ik dit: het Lam stond op de Sion, en bij het Lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die Zijn Naam en die van Zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het Lam waarheen Het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het Lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.
Openbaring 14:1-5 (NBV)Ik ben niet echt een zangeres, maar ik vind het heerlijk om lofliederen voor mijn God te zingen. Mijn favoriete liederen zijn de liederen die in de loop van de tijd een persoonlijke lading gekregen hebben, doordat ik ze gezongen heb vanuit mijn eigen ervaringen en liefde voor God.

Er is niets wat mij meer reden tot zingen geeft dan een oase van hoop in de woestijnen van het leven. Zo zal het lied 'Juich voor de Heer' altijd bijzonder voor mij blijven omdat ik het voor het eerst hoorde in een periode waarin ikzelf door een diep dal ging. De woorden raakten mijn ziel als een boodschap van God, een boodschap van hoop die me vertelde dat ik dit zou overleven… en zelfs weer tot bloei zou komen.

Ik wil dit lied graag gebruiken als illustratie bij Openbaring 14:3. Allereerst ‘hoorde’ ik dit nieuwe lied en daarna ‘leerde’ ik het. De reden dat ik het wilde ‘leren’ was dat dit lied mijn eigen ervaringen in die moeilijke, maar vreemd genoeg ook mooie periode in mijn relatie met God verwoordde.

Johannes ‘hoorde’ het nieuwe lied, maar ‘niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren’ (HSV). Het Griekse woord dat hier, in Openbaring 14:3, vertaald is met ‘nieuw’ heeft niets te maken met hoeveelheid, alsof er vierhonderd liederen waren en dit het vierhonderdeneerste is, maar is een verwijzing naar een nieuw ‘soort’ lied, een nieuwe kwaliteit.

Het gaat hier niet om een lied dat weliswaar nieuw is maar toch in een bepaald genre past. Het lied van de honderdvierenveertigduizend was ‘nieuw’ omdat het volkomen anders was dan alles wat ze ooit eerder gezongen hadden. Wat dit lied voor hen betekende, was anders dan de betekenis van elk ander lied in de wereldgeschiedenis. Waarom kon niemand anders het leren? Omdat niemand anders het doorleefd had. God gaf hun een lied dat voortkwam uit hun unieke ervaring, een lied dat alleen zij konden leren.

In Psalm 40 lezen we dat God David een nieuw lied gaf nadat Hij hem uit het slijk had opgetrokken. Ik geloof dat God zo’n nieuw lied wil geven aan iedereen die daar oprecht naar verlangt. Een lied dat opklinkt in je ziel wanneer je te midden van beproevingen standhoudt en overwint; niet per se in de vorm van muziek, maar als nieuwe waarheden die in je hart geschreven worden.

Dit zijn kostbare geschenken die uiteindelijk gegeven worden aan mensen die blijven geloven en die vol vertrouwen blijven wachten totdat God zelfs de moeilijkste situaties laat meewerken ten goede. Andere mensen kunnen deze liederen wel ‘horen’, maar het is niet mogelijk om ze uit de tweede hand te ‘leren’.

Liederen van het hart kun je alleen leren door je eigen ervaringen in het geloof: door pijn, verlies en mislukkingen die je aan Jezus hebt overgegeven, zodat Hij genezing en verandering kon brengen. En als we zulke liederen eenmaal geleerd hebben, kan niemand ze ons ooit nog afnemen.
... Lees meerLees minder

Een nieuw lied

een bijbelstudie van Beth Moore

Toen zag ik dit: het Lam stond op de Sion, en bij het Lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die Zijn Naam en die van Zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het Lam waarheen Het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het Lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.
Openbaring 14:1-5 (NBV)
 

 
Ik ben niet echt een zangeres, maar ik vind het heerlijk om lofliederen voor mijn God te zingen. Mijn favoriete liederen zijn de liederen die in de loop van de tijd een persoonlijke lading gekregen hebben, doordat ik ze gezongen heb vanuit mijn eigen ervaringen en liefde voor God.

Er is niets wat mij meer reden tot zingen geeft dan een oase van hoop in de woestijnen van het leven. Zo zal het lied Juich voor de Heer altijd bijzonder voor mij blijven omdat ik het voor het eerst hoorde in een periode waarin ikzelf door een diep dal ging. De woorden raakten mijn ziel als een boodschap van God, een boodschap van hoop die me vertelde dat ik dit zou overleven… en zelfs weer tot bloei zou komen.

Ik wil dit lied graag gebruiken als illustratie bij Openbaring 14:3. Allereerst ‘hoorde’ ik dit nieuwe lied en daarna ‘leerde’ ik het. De reden dat ik het wilde ‘leren’ was dat dit lied mijn eigen ervaringen in die moeilijke, maar vreemd genoeg ook mooie periode in mijn relatie met God verwoordde.

Johannes ‘hoorde’ het nieuwe lied, maar ‘niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren’ (HSV). Het Griekse woord dat hier, in Openbaring 14:3, vertaald is met ‘nieuw’ heeft niets te maken met hoeveelheid, alsof er vierhonderd liederen waren en dit het vierhonderdeneerste is, maar is een verwijzing naar een nieuw ‘soort’ lied, een nieuwe kwaliteit.

Het gaat hier niet om een lied dat weliswaar nieuw is maar toch in een bepaald genre past. Het lied van de honderdvierenveertigduizend was ‘nieuw’ omdat het volkomen anders was dan alles wat ze ooit eerder gezongen hadden. Wat dit lied voor hen betekende, was anders dan de betekenis van elk ander lied in de wereldgeschiedenis. Waarom kon niemand anders het leren? Omdat niemand anders het doorleefd had. God gaf hun een lied dat voortkwam uit hun unieke ervaring, een lied dat alleen zij konden leren.

In Psalm 40 lezen we dat God David een nieuw lied gaf nadat Hij hem uit het slijk had opgetrokken. Ik geloof dat God zo’n nieuw lied wil geven aan iedereen die daar oprecht naar verlangt. Een lied dat opklinkt in je ziel wanneer je te midden van beproevingen standhoudt en overwint; niet per se in de vorm van muziek, maar als nieuwe waarheden die in je hart geschreven worden.

Dit zijn kostbare geschenken die uiteindelijk gegeven worden aan mensen die blijven geloven en die vol vertrouwen blijven wachten totdat God zelfs de moeilijkste situaties laat meewerken ten goede. Andere mensen kunnen deze liederen wel ‘horen’, maar het is niet mogelijk om ze uit de tweede hand te ‘leren’.

Liederen van het hart kun je alleen leren door je eigen ervaringen in het geloof: door pijn, verlies en mislukkingen die je aan Jezus hebt overgegeven, zodat Hij genezing en verandering kon brengen. En als we zulke liederen eenmaal geleerd hebben, kan niemand ze ons ooit nog afnemen.

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.

Avondzang:7
... Lees meerLees minder

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d’ eer. 

Avondzang:7

U bent mijn Heer.
Niemand is zó belangrijk voor mij als U.
Heer, U bent alles voor me.
U leidt mijn hele leven.

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan.
U bent zo goed voor mij geweest!
Ik prijs U, Heer, want U geeft mij raad.
Zelfs 's nachts denk ik aan U.

Ik wil altijd dicht bij U zijn.
Met U naast me kan mij niets gebeuren.
Daarom ben ik heel erg blij met U.
Bij U ben ik helemaal veilig.

U wijst me de weg naar het leven.
Het is heerlijk om dicht bij U te zijn.
U bent voor altijd een goede God!

(Uit Psalm 16:2,5-9,11 - Basisbijbel)
... Lees meerLees minder

U bent mijn Heer.
Niemand is zó belangrijk voor mij als U.
Heer, U bent alles voor me.
U leidt mijn hele leven.

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan.
U bent zo goed voor mij geweest!
Ik prijs U, Heer, want U geeft mij raad.
Zelfs s nachts denk ik aan U.

Ik wil altijd dicht bij U zijn.
Met U naast me kan mij niets gebeuren.
Daarom ben ik heel erg blij met U.
Bij U ben ik helemaal veilig.

U wijst me de weg naar het leven.
Het is heerlijk om dicht bij U te zijn.
U bent voor altijd een goede God!

(Uit Psalm 16:2,5-9,11 - Basisbijbel)

... Lees meerLees minder

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

(Johannes de Heer)
... Lees meerLees minder

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

(Johannes de Heer)

De heiligheid van God

Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’ Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor Hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.
Exodus 20:18-21 (NBV)


We zingen het vaak in de kerk: ‘Heilig is de Heer!’ Maar wat is dat eigenlijk: heilig(heid)? In de Bijbel komen we voorbeelden tegen van wat heiligheid teweegbrengt of in de praktijk betekende: het volk van Israël durft uit angst niet met God te praten, de tempel is een heilige plek waar je niet zomaar mag binnengaan, een verkeerde beweging bij de heilige ark en je valt dood neer…

Als het gaat om Gods heiligheid, beven alle mensen die iets van die heiligheid zien van angst en ze vallen in ontzag neer. En terecht, want God is heilig; oftewel: pure zuiverheid. Hij is puur licht. En alles wat niet zo licht, zo zuiver is als die heiligheid, kan daar eigenlijk niet mee samengaan. Zoals ook wij, maaksels van de Schepper, niet zo zuiver en licht zijn door de keuzes die we maken.

Maar – gelukkig is er een ‘maar’ – God is naast heilig ook vol liefde. Door Zijn liefde verlangt Hij ernaar met ons verbonden te zijn. Hij wil zo dicht bij ons zijn, dat Hij in al Zijn heiligheid ook benaderbaar is. Daarom is er geen reden om bang te zijn voor de heilige God. Hij zegt zelfs – heel vaak! – in Zijn woord: ‘Vrees niet.’

Laat dit eens even tot je doordringen: De heilige grote God, de Schepper van hemel en aarde, wil met jou in contact komen! Hij wil jou ontmoeten!

Een van de momenten waarop het heel duidelijk wordt dat we met God in contact kunnen komen, is als Jezus sterft. Wanneer Hij roept dat het volbracht is, scheurt het gordijn in de tempel dat het allerheiligste, waar God woonde, scheidde van het heilige, het gedeelte waar mensen mochten komen. Bij het sterven van Jezus scheurt het van boven naar beneden – letterlijk staat er dat het ‘wórdt gescheurd’ – waardoor de toegang tot de troon van God vrijgemaakt wordt.

We kunnen dus vrij tot Hem naderen (zie Hebreeën 10:19), omdat Hij ons door de dood van Jezus heilig (zuiver, licht) heeft gemaakt. Jezus’ bloed nam al onze onzuiverheid, onze zonde en fouten weg. Zijn bloed bedekt onze onheiligheid, waardoor er heiligheid mogelijk is voor jou, voor mij!

En het is zelfs nog specialer: dankzij Jezus en Zijn offer kan de heiligheid van die grote God wonen in kwetsbare mensen, zoals jij en ik, in de vorm van de Heilige Geest. Dat alles heeft Hij mogelijk gemaakt, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt en naar onze vriendschap verlangt. Weet dus: Je bent heilig gemaakt door Jezus’ bloed. Je mag vrij met God spreken. Je hoeft niet bang te zijn! Hij staat bij jou aan de deur en klopt aan. Laat je Hem binnen?


Door Marije Vermaas
... Lees meerLees minder

De heiligheid van God

Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’ Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor Hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.
Exodus 20:18-21 (NBV)
 

 We zingen het vaak in de kerk: ‘Heilig is de Heer!’ Maar wat is dat eigenlijk: heilig(heid)? In de Bijbel komen we voorbeelden tegen van wat heiligheid teweegbrengt of in de praktijk betekende: het volk van Israël durft uit angst niet met God te praten, de tempel is een heilige plek waar je niet zomaar mag binnengaan, een verkeerde beweging bij de heilige ark en je valt dood neer…

Als het gaat om Gods heiligheid, beven alle mensen die iets van die heiligheid zien van angst en ze vallen in ontzag neer. En terecht, want God is heilig; oftewel: pure zuiverheid. Hij is puur licht. En alles wat niet zo licht, zo zuiver is als die heiligheid, kan daar eigenlijk niet mee samengaan. Zoals ook wij, maaksels van de Schepper, niet zo zuiver en licht zijn door de keuzes die we maken.

Maar – gelukkig is er een ‘maar’ – God is naast heilig ook vol liefde. Door Zijn liefde verlangt Hij ernaar met ons verbonden te zijn. Hij wil zo dicht bij ons zijn, dat Hij in al Zijn heiligheid ook benaderbaar is. Daarom is er geen reden om bang te zijn voor de heilige God. Hij zegt zelfs – heel vaak! – in Zijn woord: ‘Vrees niet.’

Laat dit eens even tot je doordringen: De heilige grote God, de Schepper van hemel en aarde, wil met jou in contact komen! Hij wil jou ontmoeten!

Een van de momenten waarop het heel duidelijk wordt dat we met God in contact kunnen komen, is als Jezus sterft. Wanneer Hij roept dat het volbracht is, scheurt het gordijn in de tempel dat het allerheiligste, waar God woonde, scheidde van het heilige, het gedeelte waar mensen mochten komen. Bij het sterven van Jezus scheurt het van boven naar beneden – letterlijk staat er dat het ‘wórdt gescheurd’ – waardoor de toegang tot de troon van God vrijgemaakt wordt.

We kunnen dus vrij tot Hem naderen (zie Hebreeën 10:19), omdat Hij ons door de dood van Jezus heilig (zuiver, licht) heeft gemaakt. Jezus’ bloed nam al onze onzuiverheid, onze zonde en fouten weg. Zijn bloed bedekt onze onheiligheid, waardoor er heiligheid mogelijk is voor jou, voor mij!

En het is zelfs nog specialer: dankzij Jezus en Zijn offer kan de heiligheid van die grote God wonen in kwetsbare mensen, zoals jij en ik, in de vorm van de Heilige Geest. Dat alles heeft Hij mogelijk gemaakt, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt en naar onze vriendschap verlangt. Weet dus: Je bent heilig gemaakt door Jezus’ bloed. Je mag vrij met God spreken. Je hoeft niet bang te zijn! Hij staat bij jou aan de deur en klopt aan. Laat je Hem binnen?
 

Door Marije Vermaas

Verwacht het van God

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht …
2 Timoteüs 1:7

Een nieuwe week.
We pakken de draad van het gewone leven langzamerhand weer op.
Ieder met zijn eigen gedachten, in zijn eigen omstandigheden.
Terwijl de één verlangend in de startblokken staat, begint de ander met lood in de schoenen.

Paulus moest zijn werk loslaten in de handen van zijn dierbare vriend Timoteüs.
Hij zat gevangen en wist dat zijn einde naderde.
Zijn inzet voor God had hem in een moeilijke situatie gebracht.
Hoe zal Timoteüs zich gevoeld hebben?
Hij wist hoe zijn leermeester eraan toe was.
Hoe kon hij moedig het zware werk van Paulus overnemen?

Paulus bemoedigde Timoteüs als een vader.
Hij wees hem op heel iets anders dan op de risico’s die hij zou lopen.
‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht …’
Als Timoteüs het van zijn eigen geest zou moeten hebben, zou hij het niet aankunnen.
Dan zou de angst hem om het hart slaan.
Maar God geeft zijn kinderen de kracht van de Heilige Geest!
Paulus’ eigen leven was daarvan een getuigenis.
In zijn zwakheid kon hij sterk zijn, door de Geest van kracht.

Timoteüs mocht het van God verwachten.
Net als wij.
God geeft diezelfde ‘Geest van kracht’ aan ons.
Wij zijn van onszelf zo snel bang en moedeloos.
We merken het meteen als onze eigen geest de regie neemt.
Dan verliezen we onszelf in gepieker en bezorgdheid.
De moed zinkt ons in de schoenen.
We denken dat het ons nooit gaat lukken om vol te houden en dicht bij God te blijven.

Denk er op zulke momenten maar aan hoe de Geest van kracht werkt.
We weten uit de Bijbel wat we van Hem mogen verwachten.
Hij troost, Hij maakt ons moedig en sterkt ons geloof.
De Geest helpt ons om de weg te gaan die God ons wijst.
Hij maakt het onmogelijke mogelijk.

Denk daaraan als je vandaag weer aan je taak begint.
Op je werk, in je gezin, in het dragen van je ziekte, in het zoeken naar een weg in je gebroken situatie.
Verwacht het van God.

Grace
... Lees meerLees minder

Vraag jij je weleens af waarom God jou geschapen heeft, omdat je naar jouw idee helemaal niets toevoegt aan de wereld? Omdat je je zo nietsbetekenend voelt? Dan zeggen wij vandaag tegen jou: Jij doet ertoe – alles van jou – en dat vindt God ook. Jij bestaat en leeft, omdat Hij de wereld niet compleet vond zonder jou! ... Lees meerLees minder

Vraag jij je weleens af waarom God jou geschapen heeft, omdat je naar jouw idee helemaal niets toevoegt aan de wereld? Omdat je je zo nietsbetekenend voelt? Dan zeggen wij vandaag tegen jou: Jij doet ertoe – alles van jou – en dat vindt God ook. Jij bestaat en leeft, omdat Hij de wereld niet compleet vond zonder jou!

Kijk naar de vogels in de lucht ze zaaien niet en oogsten niet, en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Mattheüs 6:26 ... Lees meerLees minder

Kijk naar de vogels in de lucht ze zaaien niet en oogsten niet, en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Mattheüs 6:26

... Lees meerLees minder

Weet je niet hoe je verder moet?
Ik ben er, wees niet bang, Ik ben jouw God, jouw Vader, de rots waar jij je redding vindt. (Ps.87:27)

Wanneer je voet wankelt…
Ik ben jouw Bewaarder, Ik zal je voet niet laten wankelen. Ik heb jouw voeten op de rots geplaatst, Jezus Christus. Mijn liefde voor jou geeft jou de rotsvaste zekerheid dat je voor altijd Mijn kind ben, voor wie Ik zorg!
(Ps.121:3, 1Joh.3:1)

Heb je ontdekt dat je niet sterk bent in jezelf?
Ik ben jouw levenskracht. Ik weet dat het jou niet lukt om in eigen kracht je angst te overwinnen en je problemen op te lossen. Wat jij niet kunt, dat kan Ik wél! Wees gerust, van binnenuit verander Ik jou door Mijn Geest die in je woont, en wordt Mijn leven, Mijn kracht, Mijn hulp, zichtbaar in jouw leven. (Rom.12:2)

Ik laat jou rusten in Mijn volbrachte werk, jij mag genieten van de nieuwe vergezichten die Ik jou geef! Al Mijn zegeningen zijn voor jou beschikbaar. Het toppunt van Mijn liefde is dat Ik voor eens en altijd in je leef. Je staat er nooit meer alleen voor! (Ef.1:3, Fil.4:19)

Ik hou oneindig veel van jou! Bij Mij ben je veilig, voor eeuwig houd Ik je vast!
... Lees meerLees minder

Weet je niet hoe je verder moet?
Ik ben er, wees niet bang, Ik ben jouw God, jouw Vader, de rots waar jij je redding vindt. (Ps.87:27)

Wanneer je voet wankelt…
Ik ben jouw Bewaarder, Ik zal je voet niet laten wankelen. Ik heb jouw voeten op de rots geplaatst, Jezus Christus. Mijn liefde voor jou geeft jou de rotsvaste zekerheid dat je voor altijd Mijn kind ben, voor wie Ik zorg! 
(Ps.121:3, 1Joh.3:1)

Heb je ontdekt dat je niet sterk bent in jezelf?
Ik ben jouw levenskracht. Ik weet dat het jou niet lukt om in eigen kracht je angst te overwinnen en je problemen op te lossen. Wat jij niet kunt, dat kan Ik wél! Wees gerust, van binnenuit verander Ik jou door Mijn Geest die in je woont, en wordt Mijn leven, Mijn kracht, Mijn hulp, zichtbaar in jouw leven. (Rom.12:2)

Ik laat jou rusten in Mijn volbrachte werk, jij mag genieten van de nieuwe vergezichten die Ik jou geef! Al Mijn zegeningen zijn voor jou beschikbaar. Het toppunt van Mijn liefde is dat Ik voor eens en altijd in je leef. Je staat er nooit meer alleen voor! (Ef.1:3, Fil.4:19)

Ik hou oneindig veel van jou! Bij Mij ben je veilig, voor eeuwig houd Ik je vast!

Aan het begin van deze nieuwe dag, Heer, kom ik bij U om U te vragen om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil de wereld vandaag bekijken zoals U de wereld ziet.

Help mij om alleen het goede in ieder persoon te zien.

Bescherm mijn oren tegen laster en bescherm mijn mond tegen het spreken ervan.

Ik wil alleen gezegende gedachten in mijn hoofd hebben.

Ik bid dat ik zo gastvrij en vol vreugde ben dat iedereen die mij ontmoet Uw aanwezigheid voelt en dat ik U, Heer, vandaag aan anderen mag laten zien.

Amen
... Lees meerLees minder

Aan het begin van deze nieuwe dag, Heer, kom ik bij U om U te vragen om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil de wereld vandaag bekijken zoals U de wereld ziet.

Help mij om alleen het goede in ieder persoon te zien.

Bescherm mijn oren tegen laster en bescherm mijn mond tegen het spreken ervan.

Ik wil alleen gezegende gedachten in mijn hoofd hebben.

Ik bid dat ik zo gastvrij en vol vreugde ben dat iedereen die mij ontmoet Uw aanwezigheid voelt en dat ik U, Heer, vandaag aan anderen mag laten zien.

Amen

Zegen... in verdriet

k ben arm en zwak,
Heer, denk aan mij.
U bent mijn helper, mijn bevrijder,
mijn God, wacht niet langer.
(vers 18)
Lezen Psalm 40

Wat is Psalm 40 toch een mooie psalm!
Een lied van David, over onze redding.
Een lied over het schuilen bij God voor eeuwig.

Maar in de eerste plaats is het een psalm over het leven hier op aarde.
David zingt over zichzelf.
Het gaat over zijn verlangen naar God. Over zijn dankbaarheid voor Gods bescherming, voor Gods reddende hand, voor de verhoring van zijn gebeden.
Als David terugkijkt op wat God allemaal heeft gedaan in zijn leven en in het leven van zijn volk, dan is het teveel om op te noemen. (vers 6)
Veel mensen zullen zich hierin herkennen.
Als je terugkijkt op je leven, kan het zijn alsof je de sterrenhemel ziet. Hoe langer je kijkt, hoe meer zegeningen je ziet.

Toch is het beslist niet alleen een psalm voor dankbare, geredde mensen.
David zit nog middenin de ellende.
In talloos veel rampen, verstrikt in zonden, bedreigd en moedeloos. (vers 13-15)
Hij klaagt:

"Wil uitkomst brengen, HEER.
HEER, kom mij haastig te hulp." (vers 14)

Dit maakt de psalm zo herkenbaar.
Ook in ons leven vallen vreugde en verdriet vaak samen.
We ervaren dat God ons helpt en troost – en daarnaast zijn er de zorgen en de pijn.
Een triest overlijden, en tegelijk zoveel meeleven.
Een ernstige ziekte en tegelijk zoveel steun.
Een verstoorde relatie en tegelijk een arm om je schouder.

Zegeningen… midden in de moeiten.
Wij hebben een God die ons geholpen heeft en helpen zal.
Een God op wie we kunnen vertrouwen, omdat Hij er altijd is.

"U, HEER, U weigert mij uw ontferming niet,
uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren …"

Grace
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Als onze Hemelse Vader voor de vogels zorgt, zorgt Hij dan niet voor jouw?

Zorgen maken, dat doen we allemaal wel eens. Soms maken we ons zorgen om iets heel kleins en soms zijn onze zorgen erg groot. Misschien maak jij je op dit moment wel zorgen over iets? Het zorgen maken op zichzelf is menselijk en in bepaalde situaties ook heel goed te begrijpen. Maar hoe ga jij met zorgen om? De Bijbel is er heel duidelijk over. Je hebt de bijbelteksten hierover vast al vaker gelezen, toch gaan we vandaag opnieuw naar verschillende teksten kijken. Lees je mee?

Een nieuwe dag
Ik vind het heerlijk om, wanneer ik ‘s ochtends wakker word, de vogels te horen zingen. Het horen zingen van de vogels in de ochtend is voor mij een bevestiging van Gods trouw.

Alsof de vogels mij er aan willen herinneren dat ook deze nieuwe dag, een dag is waarin God voor mij zorgt.

"Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?"
(Mat.6:26 Basis Bijbel)

Als God voor de vogels zorgt en wij veel belangrijker zijn dan de vogels, dan mogen wij er op vertrouwen dat God ook vandaag weer voor ons zorgt.

Zo mooi hoe God, Schepper van Hemel en aarde, zijn schepping gebruikt om ons zijn Liefde en trouw te tonen.

Neem eens heel even de tijd om stil te zijn en te luisteren naar het getjilp van de vogels, het is alsof God als ware tegen je wil zeggen: “Goedemorgen mijn geliefde kind, ontspan en geniet van deze nieuwe dag die je mag ontvangen uit mijn hand. Een dag waarin Ik voor jou wil zorgen.”

Maak je geen zorgen!
Er zijn helaas ook weleens momenten waarop ik de vogels ‘s ochtends helemaal niet hoor. Niet omdat ze er niet zijn, maar omdat ik er geen aandacht voor heb. Dan ben ik vanuit een slaaptoestand al direct in de 4e versnelling aan het racen, en maak ik me zorgen over van alles en nog wat. Herkenbaar? Je bent druk aan het bedenken hoe je alles wat je op je to-do-lijstje hebt staan weer kan afvinken? Of misschien maak jij je wel zorgen hoe je de dag door moet komen door bijvoorbeeld ziekte? Misschien heb jij wel financiële zorgen, of zorgen over je relatie?

Verderop, in hetzelfde bijbelgedeelte uit Matteus 6, vertelt Jezus aan zijn discipelen dat zij zich nergens zorgen over moeten maken. Niet over wat ze zouden moeten eten en drinken, maar ook niet hoe ze zich zouden moeten kleden. Later zegt Hij nog een keer: ‘Maak je dus nergens bezorgd over en pieker niet.’

Zorgen groot of klein, het maken van zorgen, kan ervoor zorgen dat je de vogels niet meer opmerkt. Maar als je de vogels dan niet hoort, wil dat niet zeggen dat ze er niet zijn. Zo is dat ook met het ervaren van Gods zorg en aanwezigheid in je leven.

Stop, hou op!
Zorgen maken houdt je vaak af van Gods woord en zijn beloften. In plaats van jouw zorgen in Gods hand te leggen, ben je zelf al aan de slag om allerlei oplossingen te bedenken. Je focus ligt bij je problemen en zorgen, en niet meer bij God en zijn belofte dat Hij voor je zal zorgen.

In Psalm 46:11 staat:

"Houd op! Want Ik ben God."

Waar moet je mee ophouden? Om je zorgen te maken! Om zelf de touwtjes in handen te willen houden, zeker in tijden dat het allemaal tegen zit in het leven.

En natuurlijk zijn er situaties in het leven dat het helemaal niet gek is om zorgen te hebben, maar wat doe je er vervolgens mee?

God wil dat je in ontspannenheid met Hem leeft. Hem vertrouwt, dat Hij voor je zorgt.
God wil dat je al je zorgen, spanningen of wat dan ook aan Hem geeft.

Petrus zegt in Gods woord:

"Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je."
(1Petrus 5:7, BasisBijbel)

Zoek eerst Gods Koninkrijk
Als jij je blijft richten op je zorgen, hoor je ook niet meer de stem van Heilige Geest die jou wil bemoedigen, wil troosten en het hart van de Vader aan je bekend wil maken, Wie Hij is, en wie Hij voor je wilt zijn: een liefdevolle en zorgzame Vader. JAHWEH. De IK BEN en zal er zijn. En als God zegt dat Hij er zal zijn, dan is het geen optie voor Hem om er niet voor jou te zijn.

Deze liefdevolle God wil niets liever dan jou zijn vrede schenken, onder alle omstandigheden. En een vrede die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen. Vrede van God, die ons hart en onze gedachten zal beschermen in Jezus Christus.

Jezus leert ons dan ook:

“Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen v0or de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”
(Matteüs 6:33-34, NBV)

Aan de slag!
Ik ken jouw situatie niet, maar ik ken God! Hij is een burcht waarin je veilig bent.

Heb je zorgen, moeilijke situaties, problemen op welk vlak dan ook, en vind jij het moeilijk om ze los te laten? Dan wil ik je nu toch uitdagen om het in Gods hand te leggen. In de Statenvertaling staat in Psalm 46: 11: ‘Laat af […]’ of ook wel: ‘laat los’. Een liefdevol commando van God omdat Hij weet dat Hij jouw situatie beter onder controle heeft dan jijzelf. Je mag op Hem vertrouwen.

Leg het in Zijn handen, laat het los en laat het zorgen aan Hem over.

Lees nog eens Matteus 6:25-34 op je gemak door en laat de woorden rustig op je in werken.

Carola | Zijlacht
... Lees meerLees minder

Verder kijken

Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten
waarom – het was een vraag die mij kwelde,
tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.
Psalm 73:15,16

Als God ons een ander antwoord geeft dan we hopen, is het zo moeilijk om te blijven vertrouwen.
We willen graag begrijpen waarom God ons gebed niet verhoord.
Steeds komt weer die bekende vraag naar boven: ‘Waarom?’
Hoe begrijpelijk is dat als je niets goeds kunt ontdekken in de weg die God met je gaat.

De ‘waarom-vraag’ is zo oud als de wereld.
We zien dezelfde vraag ook in Psalm 73.
Asaf brak zich het hoofd erover! ‘Ik wilde weten waarom …’
Waarom had hij het zo moeilijk? En waarom leken niet-gelovigen juist een leuk leventje te hebben? Luisterde God niet naar zijn klacht? Hij was toch Gods kind?
Deze vragen kwelden hem en hielden hem eindeloos bezig.

Misschien herken jij je in Asaf. Omdat je hetzelfde meemaakt. ‘Ik wilde weten waarom …’

Maar Asaf vond ook het antwoord op die kwellende vraag.
Hij bleef worstelen, tot…

‘… tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.’

Asaf zocht God op met zijn vragen. In Gods nabijheid kwam hij verder in zijn groeiproces.
Daar leerde Asaf dat hij verder moest kijken dan vandaag,
God leerde hem om naar de toekomst te kijken.
Asaf leerde zien dat ieder die op God vertrouwt, nooit teleurgesteld zal worden!

‘Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.’

Asaf zag dat zijn leven op aarde een groeiproces was.
Hij was onderweg, aan Gods hand!
God hield hem vast op zijn levensweg. Hij had een bedoeling met Asafs leven.
En uiteindelijk… zou zijn levensweg bij God uitkomen.
Bij God in de volmaakte heerlijkheid.

Grace
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Mijn lieve kind,
Ik ben jouw Vredevorst, en Ik regeer met Mijn vrede in je hart. In Mijn nabijheid is de enige plek waar je echt tot rust kan komen, en al je ballast kwijtraakt.

Ik zie jou zitten, daar waar je bent. Ik ken al je gedachten en alles waar jij je druk over maakt. (Ps.139:1,2, Mat.11:28)

Ik verlang ernaar om in alle rust naar je te luisteren en met jou te praten. Je hoeft niets voor Mij te verbergen, want Ik weet alles al, en Ik veroordeel je nooit. Ik kijk niet naar wat er fout is gegaan, maar Ik geef je een nieuwe focus hoe Ik alles goed kan maken. Ik heb jouw geluk voor ogen. Zelfs de zwarte bladzijden uit het boek van jouw leven kan Ik gebruiken voor de hoopvolle toekomst die Ik voor jou heb. (Jeremia 29:11, Rom.8:28,33)

Ik laat jou weten dat je er niet alleen voor staat. Ik vraag je alleen: Mag ik van je overnemen wat voor jou te zwaar is om te dragen? Ontspan je maar in Mijn liefde; Ik draag jou en… Ik draag jou door alles heen. Het hangt niet af van jouw wilskracht en inspanning. Ik ga voor jou aan de slag, en Ik bewerk voor jou wat je zelf niet kunt. Ik geef je Mijn antwoorden op je vragen, en Ik bescherm je hart met Mijn wonderlijke vrede, die jouw verstand en denken te boven gaat. (Fil.4:6,7, 2Petr.5:7)

Ik ben er voor jou, laat je zorgen maar los en je hart zal vrij zijn. Open je handen, en laat ze vullen met Mijn zegeningen.
(Lucas 6:37)

Elke keer als jouw gedachten weer met jou op de loop gaan, mag je opnieuw bij Mij komen zitten. Ik herhaal Mijn woorden steeds weer opnieuw, zodat jouw onrustige denken wordt veranderd met Mijn woorden van vrede en liefde voor jou. Ik maak Mijn beloften waar in jouw leven. (Rom.12:2, 2Kor.2:20)

Rust in Mijn vredevolle nabijheid en liefde, rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn!
... Lees meerLees minder

Mijn lieve kind,
Ik ben jouw Vredevorst, en Ik regeer met Mijn vrede in je hart. In Mijn nabijheid is de enige plek waar je echt tot rust kan komen, en al je ballast kwijtraakt.

Ik zie jou zitten, daar waar je bent. Ik ken al je gedachten en alles waar jij je druk over maakt. (Ps.139:1,2, Mat.11:28)

Ik verlang ernaar om in alle rust naar je te luisteren en met jou te praten. Je hoeft niets voor Mij te verbergen, want Ik weet alles al, en Ik veroordeel je nooit. Ik kijk niet naar wat er fout is gegaan, maar Ik geef je een nieuwe focus hoe Ik alles goed kan maken. Ik heb jouw geluk voor ogen. Zelfs de zwarte bladzijden uit het boek van jouw leven kan Ik gebruiken voor de hoopvolle toekomst die Ik voor jou heb. (Jeremia 29:11, Rom.8:28,33)

Ik laat jou weten dat je er niet alleen voor staat. Ik vraag je alleen: Mag ik van je overnemen wat voor jou te zwaar is om te dragen? Ontspan je maar in Mijn liefde; Ik draag jou en… Ik draag jou door alles heen. Het hangt niet af van jouw wilskracht en inspanning. Ik ga voor jou aan de slag, en Ik bewerk voor jou wat je zelf niet kunt. Ik geef je Mijn antwoorden op je vragen, en Ik bescherm je hart met Mijn wonderlijke vrede, die jouw verstand en denken te boven gaat. (Fil.4:6,7, 2Petr.5:7)

Ik ben er voor jou, laat je zorgen maar los en je hart zal vrij zijn. Open je handen, en laat ze vullen met Mijn zegeningen. 
(Lucas 6:37)

Elke keer als jouw gedachten weer met jou op de loop gaan, mag je opnieuw bij Mij komen zitten. Ik herhaal Mijn woorden steeds weer opnieuw, zodat jouw onrustige denken wordt veranderd met Mijn woorden van vrede en liefde voor jou. Ik maak Mijn beloften waar in jouw leven. (Rom.12:2, 2Kor.2:20)

Rust in Mijn vredevolle nabijheid en liefde, rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn!

Even een aanmoediging op de maandagmorgen om te blijven geloven in wat God beloofd heeft. Blijf vertrouwen en verwachten. Twijfel niet als het lang duurt, als het er niet op lijkt dat Zijn belofte werkelijkheid zal worden, als je gevoel iets anders zegt, als je omstandigheden het tegenovergestelde schreeuwen, als je Zijn belofte bijna vergeten bent, als je je afvraagt of je het ooit wel goed gehoord hebt ...
Blijf geloven, want God is trouw!
We kunnen het aan Hem overlaten, Zijn timing is perfect, Zijn zorg is de beste en Zijn liefde is immens groot.
Hij is een goede Vader❤️
... Lees meerLees minder

Even een aanmoediging op de maandagmorgen om te blijven geloven in wat God beloofd heeft. Blijf vertrouwen en verwachten. Twijfel niet als het lang duurt, als het er niet op lijkt dat Zijn belofte werkelijkheid zal worden, als je gevoel iets anders zegt, als je omstandigheden het tegenovergestelde schreeuwen, als je Zijn belofte bijna vergeten bent, als je je afvraagt of je het ooit wel goed gehoord hebt ...
Blijf geloven, want God is trouw!
We kunnen het aan Hem overlaten, Zijn timing is perfect, Zijn zorg is de beste en Zijn liefde is immens groot. 
Hij is een goede Vader❤️

Hem behoren wij toe

Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak,
maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.
Jesaja 1:3

Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’?
Dieren kennen hun baas maar al te goed!
Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten.
Ze kennen de stem van hun eigenaar en weten wat er van hen wordt verwacht.
Zelfs na jaren is een hond dolblij als hij zijn eerste baasje weer ontmoet.

Hoe beschamend was dit vers uit Jesaja voor de Israëlieten.
God stelde hen het vee ten voorbeeld!
Ja, het volk was onverstandiger dan een paard of een ezel.
Gods kinderen vergaten hun Eigenaar.
Degene die voor hen zorgde, wilden ze niet kennen.
In plaats van hun Maker met blijdschap op te zoeken, liepen ze bij Hem vandaan.
Ze hielden zich doof voor zijn liefdevolle bekende stem.

Wat klinken Gods woorden in deze profetie teleurgesteld.
Hij had zoveel liefde voor zijn volk laten zien, door heel de geschiedenis heen.
Hoe diep konden ze Hem krenken!
Hij was een Vader voor hen geweest.
Hij had hen als zijn kinderen behandeld.

Deze verzen leren ons hoe krenkend het voor God is als we Hem niet eren.
Hij is onze Schepper.
Hij kocht ons vrij met het bloed van zijn eigen Zoon.
Zo lief had Hij ons!
Zo’n God en Vader wil je toch door-en-door kennen?
Je wilt dicht bij Hem blijven en Hem dienen, omdat je van Hem houdt.

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe … (Psalm 100:3)

Grace
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. ... Lees meerLees minder

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Balanceer jij op de golven van het leven?
Probeer jij staande te blijven in je omstandigheden?
Strijd je elke dag om je hoofd boven water te houden?

De Here Jezus heeft jou op het oog, Hij komt naar je toe, daar waar jij bent. Hij zegt:

Ik hou zoveel van jou! Ik zie hoe je overspoeld lijkt te worden door je zorgen en problemen. Ik ben jouw rots in de branding. Ik ben bij jou in de storm van je leven.

Richt je ogen maar op Mij, en kijk niet langer naar de golven, jouw omstandigheden waar je geen raad mee weet. Ik zeg: Kom bij Mij, KOM! Ik maak voor jou het onmogelijke mogelijk. (Matth. 19:26, Marc. 9:23)

Ik geef jou genoeg genade om te doen wat Ik zeg. Ik laat je lopen op de golven. Zie op naar Mij! Ik sta voor je. Ik Zelf ben jouw Leidsman, Ik ben Degene die het geloof in jou bewerkt voor alles wat Ik voor jou wil doen. (Hebr.12:2)

Door dit geloof worden Mijn mogelijkheden voor jou beschikbaar. Elke vijand is onder Mijn voeten gesteld, alles wat van Mij is, is van jou! (Hebr. 10 : 12, 13, Luc.15:31)

Als je Mij ziet, en weet wie Ik voor je ben, dan mag jij ervaren dat ook jij, in Mijn kracht, over je golven van zorgen heen kunt lopen.

Ik ben bij jou, ook als je aandacht op Mij verslapt, als je bang wordt voor alles wat er om je heen gebeurt en jij (opnieuw) wegzakt in de golven. Mijn liefde laat je nooit zakken. Ik zal altijd Mijn hand naar je uitsteken. Je hoeft alleen maar de hand van jouw sterke overwinnaar te grijpen, en Ik trek je omhoog en til je uit boven je omstandigheden. Jij mag zijn waar Ik ben, heel dicht bij Mij, jij mag lopen aan Mijn zij.

Wees maar gerust, in Mijn bescherming ben je veilig. In mijn aanwezigheid mag jij Mijn stem horen die jouw storm tot stilte brengt. Ik geef je Mijn houvast, Mijn hulp en zegen en omring je met al Mijn liefde!

(In Matteüs 14:22-33 lees je over Petrus. Hij zag hoe Jezus op de golven liep, en op Zijn woord: 'Kom!' stapte Petrus overboord, en hij zette zijn voet op het water, en hij liep op de golven naar de Here Jezus toe.)
... Lees meerLees minder

Balanceer jij op de golven van het leven?
Probeer jij staande te blijven in je omstandigheden?
Strijd je elke dag om je hoofd boven water te houden?

De Here Jezus heeft jou op het oog, Hij komt naar je toe, daar waar jij bent. Hij zegt: 

Ik hou zoveel van jou! Ik zie hoe je overspoeld lijkt te worden door je zorgen en problemen. Ik ben jouw rots in de branding. Ik ben bij jou in de storm van je leven. 

Richt je ogen maar op Mij, en kijk niet langer naar de golven, jouw omstandigheden waar je geen raad mee weet. Ik zeg: Kom bij Mij, KOM! Ik maak voor jou het onmogelijke mogelijk. (Matth. 19:26, Marc. 9:23) 

Ik geef jou genoeg genade om te doen wat Ik zeg. Ik laat je lopen op de golven. Zie op naar Mij! Ik sta voor je. Ik Zelf ben jouw Leidsman, Ik ben Degene die het geloof in jou bewerkt voor alles wat Ik voor jou wil doen. (Hebr.12:2) 

Door dit geloof worden Mijn mogelijkheden voor jou beschikbaar. Elke vijand is onder Mijn voeten gesteld, alles wat van Mij is, is van jou! (Hebr. 10 : 12, 13, Luc.15:31)

Als je Mij ziet, en weet wie Ik voor je ben, dan mag jij ervaren dat ook jij, in Mijn kracht, over je golven van zorgen heen kunt lopen.

Ik ben bij jou, ook als je aandacht op Mij verslapt, als je bang wordt voor alles wat er om je heen gebeurt en jij (opnieuw) wegzakt in de golven. Mijn liefde laat je nooit zakken. Ik zal altijd Mijn hand naar je uitsteken. Je hoeft alleen maar de hand van jouw sterke overwinnaar te grijpen, en Ik trek je omhoog en til je uit boven je omstandigheden. Jij mag zijn waar Ik ben, heel dicht bij Mij, jij mag lopen aan Mijn zij.

Wees maar gerust, in Mijn bescherming ben je veilig. In mijn aanwezigheid mag jij Mijn stem horen die jouw storm tot stilte brengt. Ik geef je Mijn houvast, Mijn hulp en zegen en omring je met al Mijn liefde!

(In Matteüs 14:22-33 lees je over Petrus. Hij zag hoe Jezus op de golven liep, en op Zijn woord: Kom! stapte Petrus overboord, en hij zette zijn voet op het water, en hij liep op de golven naar de Here Jezus toe.)

Ook op vakantie! ... Lees meerLees minder

Ook op vakantie!

Durf jij je leven met alles wat het omvat in Gods hand te leggen? Misschien best eng, maar als je het doet, zul je Gods hand in alles zien én gezegend worden! ... Lees meerLees minder

Durf jij je leven met alles wat het omvat in Gods hand te leggen? Misschien best eng, maar als je het doet, zul je Gods hand in alles zien én gezegend worden!

Een brief van Christus

Ben ik nu weer aan het vertellen hoe geschikt ik ben om het goede nieuws bekend te maken? Nee! Heb ik brieven nodig van jullie of van andere christenen waar dat in staat? Nee! Anderen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Want ik heb jullie. Jullie zijn als een brief die ik bij me draag in mijn hart. Iedereen die jullie geloof ziet, begrijpt dat ik geschikt ben om het goede nieuws te vertellen. Door mijn werk zijn jullie een brief van Christus die iedereen kan lezen. Dat is natuurlijk geen brief van papier. Nee, ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan zien. En dat iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de Geest van de levende God. Zijn regels staan geschreven in jullie hart, en niet op stenen platen, zoals de wet.
2 Korintiërs 3:1-3 (BGT)


Wanneer heb je voor het laatst een brief met de hand geschreven?, stond er onlangs op het labeltje van mijn theezakje. Daar moest ik eens goed over nadenken. Kaartjes, ja, die schrijf ik nog wel, al komt daar ook de klad in. Een mailtje, appje of pb'tje gaat sneller. Voor een brief moet je echt gaan zitten. Je kunt ook niet iets wissen en opnieuw formuleren, dus je moet goed nadenken voordat je iets schrijft.

Als ik zelf een met de hand geschreven brief krijg, koester ik die. Op mijn zestiende kreeg ik een brief van mijn moeder, waarin ze heel persoonlijke, lieve dingen over me zei en haar vertrouwen in me uitsprak. Dat waren we niet zo gewend in ons gezin, dus dat was heel bijzonder. Natuurlijk wist ik dat ze van me hield, maar om dat zo zwart-op-wit te zien, voelde als een soort bevestiging van wie ik was, als een 'geloofsbrief' die ik mee kon nemen naar het onbekende land van mijn toekomst.

Een geloofsbrief is een schriftelijk bewijsstuk van het feit dat iemand bevoegd is benoemd te worden tot een bepaalde functie. Paulus doelde in het Bijbelgedeelte van vandaag op zo’n soort brief, die een prediker meekreeg als hij naar een andere gemeente ging om het Evangelie te verkondigen, zodat de mensen daar zouden weten dat hij betrouwbaar was en de juiste boodschap bracht. Dat was heel normaal. Zelf kon hij immers wel van alles beweren.

Maar Paulus zegt: 'Ik heb zo’n brief helemaal niet nodig, want ik heb jullie! Iedereen die jullie geloof ziet, begrijpt dat ik geschikt ben om het goede nieuws te vertellen.'

Wow! Het zal je gezegd worden. Wat een compliment. Dat moeten wel heel bijzondere christenen zijn geweest. Maar als je de twee brieven leest die Paulus aan de gemeente in Korinthe schreef, krijg je een heel ander beeld. Er ging nogal wat mis daar: ruzie, groepsvorming, hoogmoed, misstanden op moreel gebied, dwaalleringen… Dat klinkt niet bepaald als een aanbeveling. Paulus moet hen af en toe flink toespreken. En toch zegt hij: 'Iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de Geest van de levende God.'

Hoe meer ik daarover nadenk, hoe mooier ik het vind. Ondanks alles wat er nog niet goed ging in Korinthe, spreekt Paulus het volste vertrouwen uit in zijn geestelijke kinderen en ziet hij hen als een aanbeveling voor zijn werk.

Wat een bemoediging voor ons. Wij zijn een brief van Christus, ook al zijn we nog niet 'af'. Niet omdat we zelf zo goed en volmaakt zijn, maar omdat Christus in ons woont, omdat God eigenhandig Zijn wet, Zijn brief aan ons, in ons hart geschreven heeft. Net zoals mijn moeder deed in haar brief, bevestigt Hij Zijn liefde aan ons en spreekt Hij vertrouwen in ons uit. Hij is een goed werk in ons begonnen en zal dat tot het einde voortzetten.

Vanuit die veiligheid mogen wij onszelf laten zien zoals we zijn, met onze overwinningen en worstelingen, met onze eigenaardigheden, scherpe kantjes en rafelrandjes. Zo kan iedereen in onze brief lezen dat christen-zijn niet draait om een mooie buitenkant, maar om leven van genade.

Door Connie van de Velde
... Lees meerLees minder

Een brief van Christus

Ben ik nu weer aan het vertellen hoe geschikt ik ben om het goede nieuws bekend te maken? Nee! Heb ik brieven nodig van jullie of van andere christenen waar dat in staat? Nee! Anderen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Want ik heb jullie. Jullie zijn als een brief die ik bij me draag in mijn hart. Iedereen die jullie geloof ziet, begrijpt dat ik geschikt ben om het goede nieuws te vertellen. Door mijn werk zijn jullie een brief van Christus die iedereen kan lezen. Dat is natuurlijk geen brief van papier. Nee, ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan zien. En dat iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de Geest van de levende God. Zijn regels staan geschreven in jullie hart, en niet op stenen platen, zoals de wet.
2 Korintiërs 3:1-3 (BGT)
 

Wanneer heb je voor het laatst een brief met de hand geschreven?, stond er onlangs op het labeltje van mijn theezakje. Daar moest ik eens goed over nadenken. Kaartjes, ja, die schrijf ik nog wel, al komt daar ook de klad in. Een mailtje, appje of pbtje gaat sneller. Voor een brief moet je echt gaan zitten. Je kunt ook niet iets wissen en opnieuw formuleren, dus je moet goed nadenken voordat je iets schrijft.

Als ik zelf een met de hand geschreven brief krijg, koester ik die. Op mijn zestiende kreeg ik een brief van mijn moeder, waarin ze heel persoonlijke, lieve dingen over me zei en haar vertrouwen in me uitsprak. Dat waren we niet zo gewend in ons gezin, dus dat was heel bijzonder. Natuurlijk wist ik dat ze van me hield, maar om dat zo zwart-op-wit te zien, voelde als een soort bevestiging van wie ik was, als een geloofsbrief die ik mee kon nemen naar het onbekende land van mijn toekomst.

Een geloofsbrief is een schriftelijk bewijsstuk van het feit dat iemand bevoegd is benoemd te worden tot een bepaalde functie. Paulus doelde in het Bijbelgedeelte van vandaag op zo’n soort brief, die een prediker meekreeg als hij naar een andere gemeente ging om het Evangelie te verkondigen, zodat de mensen daar zouden weten dat hij betrouwbaar was en de juiste boodschap bracht. Dat was heel normaal. Zelf kon hij immers wel van alles beweren.

Maar Paulus zegt: Ik heb zo’n brief helemaal niet nodig, want ik heb jullie! Iedereen die jullie geloof ziet, begrijpt dat ik geschikt ben om het goede nieuws te vertellen.

Wow! Het zal je gezegd worden. Wat een compliment. Dat moeten wel heel bijzondere christenen zijn geweest. Maar als je de twee brieven leest die Paulus aan de gemeente in Korinthe schreef, krijg je een heel ander beeld. Er ging nogal wat mis daar: ruzie, groepsvorming, hoogmoed, misstanden op moreel gebied, dwaalleringen… Dat klinkt niet bepaald als een aanbeveling. Paulus moet hen af en toe flink toespreken. En toch zegt hij: Iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de Geest van de levende God.

Hoe meer ik daarover nadenk, hoe mooier ik het vind. Ondanks alles wat er nog niet goed ging in Korinthe, spreekt Paulus het volste vertrouwen uit in zijn geestelijke kinderen en ziet hij hen als een aanbeveling voor zijn werk.

Wat een bemoediging voor ons. Wij zijn een brief van Christus, ook al zijn we nog niet af. Niet omdat we zelf zo goed en volmaakt zijn, maar omdat Christus in ons woont, omdat God eigenhandig Zijn wet, Zijn brief aan ons, in ons hart geschreven heeft. Net zoals mijn moeder deed in haar brief, bevestigt Hij Zijn liefde aan ons en spreekt Hij vertrouwen in ons uit. Hij is een goed werk in ons begonnen en zal dat tot het einde voortzetten.

Vanuit die veiligheid mogen wij onszelf laten zien zoals we zijn, met onze overwinningen en worstelingen, met onze eigenaardigheden, scherpe kantjes en rafelrandjes. Zo kan iedereen in onze brief lezen dat christen-zijn niet draait om een mooie buitenkant, maar om leven van genade.

Door Connie van de Velde

God verandert niet

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Jakobus 1:17

Als we moeilijke dingen meemaken in ons leven, kunnen we soms gaan twijfelen.
‘Als God van mij houdt, waarom bewaart Hij me dan niet voor pijn en verdriet?’
Soms voelt het bijna alsof God je iets ‘aandoet’. Hij heeft toch alle macht…?
Wat kunnen zulke gedachten je neerdrukken.
Ze kunnen je een gevoel van intense verlatenheid geven.

Maar die twijfel is ongegrond.
Voorop staat dat wij Gods plannen niet kunnen doorgronden.
Dat moeten we ons realiseren en ook accepteren.
Wij zijn kleine beperkte mensen.
Gods werk gaat ons verstand ver te boven.
Daarnaast geeft de Bijbel ons troost en zekerheid.

"God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis."

(1 Johannes 1:5)

Omdat God volmaakt goed is, is er bij Hem ‘nooit enige verandering of verduistering‘.
Als Hij veranderlijk zou zijn, zouden we toch niet op Hem kunnen vertrouwen? Dan zou immers niets zeker zijn.
En lees eens wat Jakobus schrijft.
Hoe zou de God van licht duistere gebeurtenissen kunnen veroorzaken?
Hij is de ‘Vader van de hemellichten’.
Gods onveranderlijkheid gaat veel verder dan de vaste regelmaat
van de zon en de maan.
God belooft dat ‘voor wie God liefhebben, (…), alles bijdraagt aan
het goede’. (Romeinen 8:28)

Wat er ook in ons leven gebeurt, altijd is het zeker dat God het goede voor ons op het oog heeft.
We zijn toch immers zijn geliefde kinderen.
Hij gaf zijn eigen Zoon… voor ons geluk!

Dit geeft geen antwoord op al onze vragen.
Maar het mag ons troosten en de twijfel wegnemen.

Grace
... Lees meerLees minder

Blijf geloven!

Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de ​synagoge​ zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ Maar ​Jezus​ hoorde dat en zei tegen de leider van de ​synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ (vers 35,36)

Lezen Marcus 5:21-43

Het is niet zo ingewikkeld om op God te vertrouwen als alles goed gaat in je leven.
En als er iets ingrijpends gebeurt en je ervaart dat God je helpt en troost, dan lukt geloven ook nog wel.
Maar het wordt pas echt moeilijk als geloven ingaat tegen alles wat je weet en voelt.

Wat zal er door Jairus heen zijn gegaan toen hij daar stond te wachten tot Jezus eindelijk met hem mee zou gaan?
Het was een kwestie van tijd. Zijn dochter lag op sterven!
Zou Jaïrus niet bijna gek van angst geworden zijn, toen Jezus ook nog eens opgehouden werd door de zieke vrouw?
Toen kwam het vreselijke bericht: Jairus, val Jezus maar niet meer lastig. Het is te laat…

Jairus had Jezus opgezocht omdat hij geloofde in Jezus’ grote macht. Hij wist dat Jezus zijn dochter kon genezen.
Maar nu?
De dood heeft toch altijd het laatste woord…?

Jezus sprak Jaïrus rustig toe:

"Wees niet bang, maar blijf geloven."

Nu komt het erop aan, Jaïrus. Volhard in je geloof!
Jezus zal laten zien dat zijn macht geen einde kent, dat ook de dood voor Hem geen grens is.
Hij was immers gekomen om de dood te overwinnen!

Als alles tegenzit, als Gods wegen ingaan tegen je gevoel en verstand:
"Wees niet bang. maar blijf geloven!"

Grace
... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

Ik zoek jou,
Ik zoek niet een perfecte Christen
die zijn uiterste best doet om zo volmaakt mogelijk te leven...
Ik weet dat je dat niet lukt,
Ik zie je falen
en al je tekortkomingen.

Weet je hoe Ik over je denk?
Mijn kind, Mijn hart brandt vol liefde voor jou.
Ik klop aan de deur van je hart, en Ik vraag alleen:
Wil je de deur van je hart voor Mij openen
en mag Ik bij je binnenkomen?
Ik zoek jouw hart waarin Ik Zelf, de Volmaakte Christus, kan wonen!

Ik ben jouw volmaakte Verlosser
Het werk dat Ik voor jou volbracht aan het kruis is helemaal perfect!

Wat jij niet kunt, dat kan Ik wel.
Ik verander jou aan de binnenkant,
Ik schijn met Mijn licht in je leven.
Alles wat donker en zondig is neem Ik weg,
daarvoor in de plaats geef Ik jou overvloedige vergeving,
een rein hart,
waarin Ik Mij thuis voel.

Jij mag dagelijks genieten van Mijn aanwezigheid.
Jij mag Mij leren kennen zoals Ik ben:
teder, gevoelig, vol ontferming, vriendelijk en vol van kracht.
En weet je wat het gevolg is van een innige relatie met Mij?
Je ontvangt nieuwe gedachten die in overeenstemming Zijn met Mijn gedachten.
Je gaat 'vanzelf' heilig leven,
en die dingen doen die goed zijn en naar Mijn wil.
Niet omdat jij zo goed bent,
maar omdat Ik zo goed ben
en Mijn volmaakte liefde uitstort in je hart.

Mijn goddelijke natuur is in jou,
jij bent een heel nieuwe persoon,
een nieuwe schepping,
Ik leef in jou!

Joh.3:3,5, 17:3, Rom.12:2, 2Kor.5:17, Gal.2:20, 2Petr.1:4, Openb.3:20
... Lees meerLees minder

Ik zoek jou, 
Ik zoek niet een perfecte Christen
die zijn uiterste best doet om zo volmaakt mogelijk te leven...
Ik weet dat je dat niet lukt,
Ik zie je falen
en al je tekortkomingen.

Weet je hoe Ik over je denk?
Mijn kind, Mijn hart brandt vol liefde voor jou. 
Ik klop aan de deur van je hart, en Ik vraag alleen:
Wil je de deur van je hart voor Mij openen
en mag Ik bij je binnenkomen?
Ik zoek jouw hart waarin Ik Zelf, de Volmaakte Christus, kan wonen!

Ik ben jouw volmaakte Verlosser
Het werk dat Ik voor jou volbracht aan het kruis is helemaal perfect!

Wat jij niet kunt, dat kan Ik wel.
Ik verander jou aan de binnenkant,
Ik schijn met Mijn licht in je leven.
Alles wat donker en zondig is neem Ik weg, 
daarvoor in de plaats geef Ik jou overvloedige vergeving,
een rein hart,
waarin Ik Mij thuis voel.

Jij mag dagelijks genieten van Mijn aanwezigheid.
Jij mag Mij leren kennen zoals Ik ben:
teder, gevoelig, vol ontferming, vriendelijk en vol van kracht.
En weet je wat het gevolg is van een innige relatie met Mij?
Je ontvangt nieuwe gedachten die in overeenstemming Zijn met Mijn gedachten. 
Je gaat vanzelf heilig leven,
en die dingen doen die goed zijn en naar Mijn wil.
Niet omdat jij zo goed bent,
maar omdat Ik zo goed ben
en Mijn volmaakte liefde uitstort in je hart.

Mijn goddelijke natuur is in jou,
jij bent een heel nieuwe persoon,
een nieuwe schepping,
Ik leef in jou!

Joh.3:3,5, 17:3, Rom.12:2, 2Kor.5:17, Gal.2:20, 2Petr.1:4, Openb.3:20

Gods weg gaan, in plaats van die van jezelf, is best eng, want Zijn weg kan zomaar een andere kant op gaan dan jij graag had gezien. Maar hoe spannend het ook is, Hem volgen waarheen Hij je ook leidt, is het meer dan waard, want Hij leidt je altijd naar je ware bestemming. ... Lees meerLees minder

Gods weg gaan, in plaats van die van jezelf, is best eng, want Zijn weg kan zomaar een andere kant op gaan dan jij graag had gezien. Maar hoe spannend het ook is, Hem volgen waarheen Hij je ook leidt, is het meer dan waard, want Hij leidt je altijd naar je ware bestemming.

In Zijn licht

Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Úw licht zien wij licht.
Psalm 36:8-10 (NBV)


Ik wil je in deze zomerse Binnenkamer iets moois vertellen over de Bijbel. Voordat ik dat doe, neem ik je graag even mee voor een uitstapje naar het Musée d’Orsay, in Parijs. Daar hangt een impressionistisch werk uit 1874 van Auguste Renoir, getiteld: Lezend meisje.

We zien een jonge vrouw. Door het raam achter haar valt licht naar binnen dat via het boek haar gezicht verlicht. Welk boek ze leest? Wellicht niet de Bijbel, maar ik vind het toch eigenlijk wel een heel mooi beeld van wat er gebeurt als je de Bijbel openslaat.

Het openen van Uw woorden verspreidt licht, staat er namelijk in Psalm 119:130 (HSV). Licht dat, net als het licht op het gezicht van de jonge vrouw, ergens vandaan komt. In het geval van het schilderij komt het licht van buiten. In het geval van de Bijbel komt het licht van God, hét licht. De God Die verheven is, maar in Christus ook dichtbij is gekomen en ons Zijn gelaat toewendt.

En in dat proces is de Bijbel onmisbaar! Zoals het boek nodig is om het licht te weerkaatsen op het gezicht van het meisje, zo is de Bijbel voor ons onmisbaar om in het licht van Christus te kunnen leven.

Jos Douma beschrijft in zijn boekje De ontmoeting mijns inziens heel mooi hoe dit zit. Op de vraag wat nu precies het Woord van God is, antwoord hij: Het woord van God is dat Jezus mij aankijkt en dat Jezus mij aanspreekt en dat Jezus mij aanraakt.

Over het eerste aspect schrijft hij vervolgens: Nog voordat Jezus spreekt, kijkt Hij je aan. Het is belangrijk om dat tot je door te laten dringen. Als je de Bijbel opent, ga je niet in de eerste plaats met woorden en zinnen en teksten aan de slag, maar mag je er eerst bij stilstaan dat de God van het Woord je door Jezus vriendelijk aankijkt. De blik van Zijn ogen is mild en barmhartig en tegelijk scherp. Hij ziet je. En als je ontdekt dat Zijn blik vol genade en goedheid is, zul je ook nooit bang zijn voor die blik. Want er is niets wat ik zou kunnen doen waardoor zijn liefde voor mij groter of kleiner zouden worden. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Deze blik van Jezus brengt je in contact met het Vaderhart van God. Door Jezus heen kijkt de hemelse Vader je aan. Je mag Hem in het gelaat zien. Want de luister van God, de Schepper, straalt af van het gezicht van Jezus Christus. Als Jezus je aankijkt, zie je ten diepste het lichtende gelaat van de HEER.

De Bijbel is dus een boek waardoor het licht van Gods gelaat op jou valt! Dat het geen gewoon boek is hebben we een paar weken geleden gemerkt, toen in de Centrumkerk in Geldermalsen in één week tijd de hele Bijbel is gelezen door zo’n tweehonderdveertig mensen. De aanwezigheid van Christus was voelbaar in de kerk. Diverse mensen hebben ervaren dat het Woord dat zij lazen, juist voor hen was. Het deed hun goed. En de warme gloed van het licht van God dat scheen op degenen die lazen en luisterden is nu – ruim een maand later – nog voelbaar.

Daarom, laat je bijbel niet dicht deze vakantie, maar lees erin en koester je in het licht van God. Weet je gezegend!

De Heere zegene jou en behoede jou! De Heere doe Zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig! De Heere verheffe Zijn aangezicht over jou en geve je vrede!
(Numeri 22:24-26, HSV)

Door Carolina Blokland
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Mind your step

Ongetwijfeld ben je weleens een keer op Schiphol geweest en heb je dit zinnetje gehoord vanuit de speakers. Zodra je ook maar één voet op de rollerband plaats, klinkt dit zinnetje al, “mind your step”- “mind your step”- “mind your step”- en dit blijft maar doorgaan. Soms denk ik weleens “kan die dame, niet even 1 minuut haar mond houden. Ik weet het nu écht wel hoor, ik ben niet dom en ik pas heus wel op.”

O ja? Is dat zo, hoor ik een stemmetje binnenin mij zeggen. Heb jij dit niet nodig?

Route
Als ik de lijn doortrek naar mijn dagelijkse wandelgang, dan stap ik maar al te vaak mis of zelfs verkeerd. Ik ga mijn eigen gang, vergeet mijn voeten richting Gods wegen te zetten en voordat ik het goed en wel besef, wankel of struikel ik zelfs over mijn eigen voeten. Misschien zou het toch wel helpend kunnen zijn, denk ik nu, als God (met eerbied gesproken) elke dag als het ware door de speakers vanuit de hemel tot mij zou zeggen: “Thorinda pas op waar je je voeten vandaag neer zet, denk eerst goed na, volg niet klakkeloos en blindelings je eigen route, want voordat je het weet, bega je al een misstap. In gedachten denk ik aan de woorden van David.

“Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden; Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met Uw heillicht voor”.

Misstap
Tja, denk ik al mijmerend, misschien is zo’n standaard zinnetje als ‘mind your step’ wel een goede opstarter voor mij en word ik op deze manier, alert, bewust en direct op scherp gezet, voordat ik ook maar een (mis)stap kan begaan. Ja, dan kan zo’n zinnetje als: ‘mind your step’ een hele andere betekenis krijgen. Dan is het ineens geen vervelend en irritant refrein meer -wat continu herhaald word- maar juist een waardevol refrein, wat jou en mij kan behoeden voor een verkeerde stap en/of weg. De volgende keer als ik op Schiphol ben en ik hoor de dame weer zeggen “mind your step”, zal ik haar in gedachten bedanken. Want mede dankzij haar, ben ik weer even op scherp gezet.

Wie weet, sta jij deze zomer ook op de rollerband en hoor je de dame zeggen, ”mind your step”. Denk er dan aan, dat niet alleen zij dit tegen jou zegt, maar dat God indirect ook tegen jou zegt: “Pas op waar je je voeten neerzet, deze vakantie.” Denk goed na, want voordat je het weet, bevind je je op verkeerde plaatsen/wegen en bega je een misstap. Houd jezelf voortdurend scherp en bedenk dat God al jou (mis)stappen ziet.

Ga mét God (op reis) en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen,
Ga mét God (op reis) en Hij zal mét je zijn.

Ik wens je een hele fijne zomer.

Thorinda | PuurVandaag
... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

Ja, dan zullen we de Heer kennen. Dan zullen we ons uiterste best doen om Hem werkelijk te kennen. Hij zal komen en zijn licht zal op ons gaan schijnen. Dat is net zo zeker als dat morgen de zon weer opkomt. Hij zal komen als een stortregen. Maar ook als de zachte regens die in de lente en de herfst het land vochtig maken.' "
HOSEA 6:3 BB
... Lees meerLees minder

Ja, dan zullen we de Heer kennen. Dan zullen we ons uiterste best doen om Hem werkelijk te kennen. Hij zal komen en zijn licht zal op ons gaan schijnen. Dat is net zo zeker als dat morgen de zon weer opkomt. Hij zal komen als een stortregen. Maar ook als de zachte regens die in de lente en de herfst het land vochtig maken. 
HOSEA 6:3 BB

Samen

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in Wie ook U samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.
Efeziërs 2:19-22 (NBV)


Gemeente zijn doen we samen. In het koninkrijk van God zijn we samen. Later, voor Gods troon, staan we samen. Ondanks dat wij soms moeite hebben met dat 'samen', gaat het bij God altijd om samen!

Een voorbeeld. Na jarenlange slavernij waren de Israëlieten niet rijk en voordat ze vertrokken uit Egypte vroegen ze hun Egyptische buren dan ook om geld en goed; een soort sponsoractie. Misschien hebben sommigen zich in de woestijn rijk gerekend en gefantaseerd over wat ze met die rijkdom zouden doen. Maar toen zei Mozes: 'Geef van je spullen een vrijwillig offer aan de Heere.' En dat vroeg hij, omdat God hem de opdracht had gegeven om een tent van ontmoeting te maken – de tabernakel – en daar materiaal voor nodig was.

Deden ze dat? Ja! Ze kwamen. Ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE. (Exodus 35:21, HSV) En toen was daar één grote berg spullen; van iedereen wat: van Israëlieten en Egyptenaren. Oftewel: een huis voor de Heere uit sámengeraapte spullen. Wie had dat gedacht…

Vervolgens gaf God Bezaleël wijsheid en vakmanschap om de tent te maken. Maar God had nog veel meer mensen nodig! Met de jaren had Hij veel vrouwen een bewogen en wijs hart gegeven. Zij hadden in hun dagelijkse leven geleerd om te spinnen met wol, linnen en geitenhaar. Nu had God hen nodig om het draad voor de kleden voor de tempel en de kleding voor de priesters te spinnen. Iedere vrouw in haar eigen tent. De een spon blauwpurper, de ander roodpurper, weer een ander karmozijnrood. Ieder op haar eigen tempo, op haar eigen manier. Al die draden brachten zij naar Bezaleël en hij weefde er stof van en borduurde de prachtigste patronen.

Na een lange poos was de tabernakel klaar. Iedereen kwam kijken. Iedereen raakte onder de indruk. De vrouwen verbaasden zich over de prachtige kleurige tentkleden met indrukwekkende cherubs erop en het grote gordijn voor de ingang. Hoeveel meters draad was daar wel niet in opgegaan!

De dag van de inwijding van de tabernakel werd alles op zijn plek gezet en de priesters werden gezalfd in hun linnen kleding. Als laatste hing Mozes het gordijn voor de ingang op. Toen gebeurde het allermooiste: God kwam met Zijn majesteit!

Diep onder de indruk boog iedereen voor de Heere, want God was bij hen. Wellicht keken de vrouwen intens dankbaar naar de linnen kleren van de priesters en naar alle tentdoeken. Zochten hun ogen hun zelfgesponnen draden… en konden ze niet vinden. Want hun draden waren één geworden met Gods huis. God had Zijn huis gebouwd, ook door hen heen!

Geloof jij dat God aan jouw gemeente de juiste materialen kan geven? En de juiste werkers met die gaven, talenten, levenservaring en bewogen harten die nodig zijn om Zijn huis te bouwen? Vraag Hem daarom.

En – het belangrijkste – God heeft ook jou nodig. Vraag Hem wat jij mag doen en doe vervolgens ook wat Hij je opdraagt. Dan zal God wat jij maakt – jouw draden – verweven in het geheel van Zijn huis. Jouw draden zijn noodzakelijk, samen met de draden van miljoenen anderen. Want Gods huis – dat zijn we sámen!

Door Ankie Renger
... Lees meerLees minder

Samen

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in Wie ook U samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door Zijn Geest.
Efeziërs 2:19-22 (NBV)
 

 Gemeente zijn doen we samen. In het koninkrijk van God zijn we samen. Later, voor Gods troon, staan we samen. Ondanks dat wij soms moeite hebben met dat samen, gaat het bij God altijd om samen!

Een voorbeeld. Na jarenlange slavernij waren de Israëlieten niet rijk en voordat ze vertrokken uit Egypte vroegen ze hun Egyptische buren dan ook om geld en goed; een soort sponsoractie. Misschien hebben sommigen zich in de woestijn rijk gerekend en gefantaseerd over wat ze met die rijkdom zouden doen. Maar toen zei Mozes: Geef van je spullen een vrijwillig offer aan de Heere. En dat vroeg hij, omdat God hem de opdracht had gegeven om een tent van ontmoeting te maken – de tabernakel – en daar materiaal voor nodig was.

Deden ze dat? Ja! Ze kwamen. Ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE. (Exodus 35:21, HSV) En toen was daar één grote berg spullen; van iedereen wat: van Israëlieten en Egyptenaren. Oftewel: een huis voor de Heere uit sámengeraapte spullen. Wie had dat gedacht…

Vervolgens gaf God Bezaleël wijsheid en vakmanschap om de tent te maken. Maar God had nog veel meer mensen nodig! Met de jaren had Hij veel vrouwen een bewogen en wijs hart gegeven. Zij hadden in hun dagelijkse leven geleerd om te spinnen met wol, linnen en geitenhaar. Nu had God hen nodig om het draad voor de kleden voor de tempel en de kleding voor de priesters te spinnen. Iedere vrouw in haar eigen tent. De een spon blauwpurper, de ander roodpurper, weer een ander karmozijnrood. Ieder op haar eigen tempo, op haar eigen manier. Al die draden brachten zij naar Bezaleël en hij weefde er stof van en borduurde de prachtigste patronen.

Na een lange poos was de tabernakel klaar. Iedereen kwam kijken. Iedereen raakte onder de indruk. De vrouwen verbaasden zich over de prachtige kleurige tentkleden met indrukwekkende cherubs erop en het grote gordijn voor de ingang. Hoeveel meters draad was daar wel niet in opgegaan!

De dag van de inwijding van de tabernakel werd alles op zijn plek gezet en de priesters werden gezalfd in hun linnen kleding. Als laatste hing Mozes het gordijn voor de ingang op. Toen gebeurde het allermooiste: God kwam met Zijn majesteit!

Diep onder de indruk boog iedereen voor de Heere, want God was bij hen. Wellicht keken de vrouwen intens dankbaar naar de linnen kleren van de priesters en naar alle tentdoeken. Zochten hun ogen hun zelfgesponnen draden… en konden ze niet vinden. Want hun draden waren één geworden met Gods huis. God had Zijn huis gebouwd, ook door hen heen!

Geloof jij dat God aan jouw gemeente de juiste materialen kan geven? En de juiste werkers met die gaven, talenten, levenservaring en bewogen harten die nodig zijn om Zijn huis te bouwen? Vraag Hem daarom.

En – het belangrijkste – God heeft ook jou nodig. Vraag Hem wat jij mag doen en doe vervolgens ook wat Hij je opdraagt. Dan zal God wat jij maakt – jouw draden – verweven in het geheel van Zijn huis. Jouw draden zijn noodzakelijk, samen met de draden van miljoenen anderen. Want Gods huis – dat zijn we sámen!

Door Ankie Renger

Hoeveel zorgen draag jij mee?
Geef al je lasten maar aan Mij,
want Ik kan er wél wat mee,
en Ik maak jou vrij.

Ga jij zorgeloos op vakantie?
Maar ook als je niet op reis gaat...
Je mag je zorgen Thuis laten… bij Mij,
bij jouw hemelse Vader.

Waar je ook mee zit, Ik beloof je dit:
Ik zorg voor jou!
Waar je ook bent, Ik ben bij je!
Ik ben jouw Helper en ik zal je nooit loslaten of verlaten.

1 Petrus 5:7, Hebr.13:5,6
... Lees meerLees minder

Hoeveel zorgen draag jij mee?
Geef al je lasten maar aan Mij,
want Ik kan er wél wat mee,
en Ik maak jou vrij.

Ga jij zorgeloos op vakantie?
Maar ook als je niet op reis gaat...
Je mag je zorgen Thuis laten… bij Mij, 
bij jouw hemelse Vader.

Waar je ook mee zit, Ik beloof je dit:
Ik zorg voor jou!
Waar je ook bent, Ik ben bij je!
Ik ben jouw Helper en ik zal je nooit loslaten of verlaten.

1 Petrus 5:7, Hebr.13:5,6

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
ik geef raad, mijn oog is op u. Psalmen 32:8
#Heere, #GodAlmachtig, #GodsVoorzienigheid, #Onderwijzer, #Raadsman, #Leren, #Leidsman

www.dagelijksebroodkruimels.nl/psalmen-32-8/
... Lees meerLees minder

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
ik geef raad, mijn oog is op u. Psalmen 32:8
 #Heere, #GodAlmachtig, #GodsVoorzienigheid, #Onderwijzer, #Raadsman, #Leren, #Leidsman

https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/psalmen-32-8/

Altijd een morgen

Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
(vers 5 en 6)
Psalm 130

Misschien heb je ’s nachts wel eens wakker gelegen.
De slaap wil niet komen en je gedachten willen niet stoppen.
Je verlangt naar de dag met het nuchtere, levendige zonlicht.
Af en toe kijk je naar het gordijn.
Zie je al een streepje licht?
Hoor je al een vogel?
Was het maar morgen…

Dit beeld had de dichter voor ogen toen hij deze psalm schreef.
Hij verlangde intens naar Gods genade.
Want hij voelde zich diep schuldig.
Zijn fouten drukten zwaar op hem.
Als God alleen aan de zonden zou denken, wie zou dan nog kunnen bestaan …

Ook wij weten dat we God elke dag weer teleurstellen.
Steeds opnieuw gaan we de fout in.
Zou God nooit eens genoeg van ons hebben…?

Ja, God heeft alle reden om onze hand los te laten.
Maar dankzij Jezus Christus zal Hij dit nooit doen.

"Bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer." (vers 7)

Altijd weer!
Dat is precies het wonder van Gods genade.
Zoals er altijd na een nacht weer een morgen komt, zo is er altijd na berouw weer vergeving.
Dat houdt nooit op!
Gods genade is eindeloos groot.
Hij wil dat we ons vrij voelen, omdat Jezus onze schuld heeft weggenomen.
Zoals na de nacht het prachtige licht van de nieuwe dag aanbreekt, zo is er voor ons het blijde licht van Gods genade.

Grace
... Lees meerLees minder

Weet je hoe groot Mijn liefde is voor jou?

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je!
Ik gaf Mijn leven in ruil voor jouw leven. (Jes.43:4)

Jij bent het voorwerp van Mijn liefde.
Mijn liefde voor jou stopt nooit, ook niet als je iets fout doet.
Ik ben jouw Redder. Je bent gewassen in Mijn bloed. Ik gaf Mijn bloed uit liefde voor jou! (Openb.1:5)

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jouw hemelse Vader die ze voedt. Ben jij niet veel meer waard dan zij? Wees dus niet bang, jij gaat veel musjes te boven. (Mat.6:26)

Er is niets in je leven wat niet belangrijk voor Mij is..
Zelfs het kleinste detail uit je leven heeft Mijn aandacht.
Ik ben betrokken bij alles; niet alleen de grote, belangrijke dingen, maar ook de kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen.
Zelfs de haren op je hoofd zijn door Mij geteld. (Mat.10:29-31)
Ik weet het dus ook als je een haartje verliest, of als er eens eentje in je kam blijft zitten…

Je bent altijd zo welkom bij Mij. Je mag met Mij over alles praten. Ik wil graag met jou leven in een liefdevolle relatie. Ik geef zoveel om je, Ik zie elk moment naar je uit, en Ik vind het fijn als je Mij betrekt bij alles.

Ik geef je Mijn vrede in alle omstandigheden.
Ik zal je altijd omarmen, bemoedigen en troosten.
en jou verzekeren van Mijn liefde en zorg voor jou!
(Fil.4:4-7, 1Petr.5:7)
... Lees meerLees minder

Weet je hoe groot Mijn liefde is voor jou?

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je! 
Ik gaf Mijn leven in ruil voor jouw leven. (Jes.43:4)

Jij bent het voorwerp van Mijn liefde. 
Mijn liefde voor jou stopt nooit, ook niet als je iets fout doet.
Ik ben jouw Redder. Je bent gewassen in Mijn bloed. Ik gaf Mijn bloed uit liefde voor jou! (Openb.1:5)

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jouw hemelse Vader die ze voedt. Ben jij niet veel meer waard dan zij? Wees dus niet bang, jij gaat veel musjes te boven. (Mat.6:26)

Er is niets in je leven wat niet belangrijk voor Mij is..
Zelfs het kleinste detail uit je leven heeft Mijn aandacht. 
Ik ben betrokken bij alles; niet alleen de grote, belangrijke dingen, maar ook de kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen.
Zelfs de haren op je hoofd zijn door Mij geteld. (Mat.10:29-31)
Ik weet het dus ook als je een haartje verliest, of als er eens eentje in je kam blijft zitten…

Je bent altijd zo welkom bij Mij. Je mag met Mij over alles praten. Ik wil graag met jou leven in een liefdevolle relatie. Ik geef zoveel om je, Ik zie elk moment naar je uit, en Ik vind het fijn als je Mij betrekt bij alles.

Ik geef je Mijn vrede in alle omstandigheden. 
Ik zal je altijd omarmen, bemoedigen en troosten.
en jou verzekeren van Mijn liefde en zorg voor jou! 
(Fil.4:4-7, 1Petr.5:7)

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Psalm 34:9 ... Lees meerLees minder

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Psalm 34:9

En tóch…

door Tineke Tuinder

Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' Toen antwoordde God hem: 'Ik ben Die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."' Ook zei Hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: 'Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'"
Exodus 3:13-15 (NBV)Een stapje dichterbij
Je hoort het mensen met een traumatisch verleden weleens zeggen: 'En tóch was God erbij.' Een opmerking die meer vragen oproept dan beantwoordt. Want als God erbij was, waarom liet Hij die erge dingen dan gebeuren? En hoe kun je überhaupt beweren dat Hij erbij was? Hoe heeft Hij Zijn nabijheid dan kenbaar gemaakt?

In Gods Woord komen we op diverse plaatsen de belofte tegen, uitgesproken door God Zelf, dat Hij altijd bij ons is. Dat Hij ons nooit zal verlaten. Dat is enerzijds natuurlijk geweldig, maar kan anderzijds ook heel pijnlijk zijn. Want als God ons nooit verlaat, betekent dat dus dat Hij er ook was, midden in die inktzwarte nacht. Midden in dat vreselijke onrecht dat ons werd aangedaan…

David was wat dit betreft ervaringsdeskundige. Heel vaak was hij zijn leven niet zeker, werd hem onrecht aangedaan en moest hij vluchten. De Psalmen staan vol van zijn verhalen, inclusief de bijbehorende gevoelens van wanhoop, angst en eenzaamheid. Maar telkens weer is daar die ene zekerheid: mijn God is bij mij. Hij heeft het laatste woord! Soms lijkt het alsof hij met zulke uitspraken zijn twijfels het zwijgen op wil leggen, dan weer beschrijft hij Gods nabijheid midden in de ellende, en soms komt hij pas achteraf met die conclusie.

Paulus wist ook hoe lijden en onrecht voelden. Martelingen, gevangenschap, honger, kou… Maar ook hij moest het uiteindelijk doen met die ene belofte, die zekerheid die als een rode draad door zijn leven met Christus verweven was: 'Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' (2 Korintiërs 12:9) Oftewel: dat God altijd bij je is, is genoeg.

Jezus Zelf schreeuwde het uit van verlatenheid, op dat ene hartverscheurende moment dat God zijn gezicht moet afwenden van zijn Zoon Die, beladen met onze zonden, aan het kruis stierf. 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Maar juist in dat ene moment ligt de garantie voor al die beloften van Gods nabijheid verscholen: omdat Jezus bereid was onschuldig die verlatenheid te ondergaan, mogen wij weten, óók als we het niet ervaren, dat Hij bij ons is, alle dagen van ons leven.

We zullen het in veel gevallen dus moeten doen met Gods belofte dat Hij altijd bij ons is. Er bestaan gewoon geen waterdichte antwoorden op alle vragen rondom Gods rol en plaats in het diepste lijden. Laten we er dan ook voor oppassen dat we niet anderen de mond te snoeren met dichtgetimmerde clichés, uitgeholde quotes en antwoorden, die eerder van onmacht getuigen dan van fijngevoeligheid.

Als Paulus, David en met hen veel anderen ervan getuigen dat God er wás, ook toen de nacht zo zwart en de put zo diep was, mogen wij dat verwonderd aanhoren en beseffen dat God trouw is, hoe dan ook. Dat Gods liefde altijd dieper is dan de diepste put, om met Corrie ten Boom te spreken.

Wat we wel kunnen en moeten doen, is er, net als God, zíjn voor mensen die verwond zijn geraakt in hun leven. Want juist door in ons doen en laten – ons spreken én ons zwijgen – Hem te vertegenwoordigen, vervullen wij als Zijn Lichaam heel in het klein iets van Zijn belofte: IK ZAL ER ZIJN.Gebed
Vader in de hemel, we lezen en zingen over Uw Naam Die de kern van Uw wezen omvat: IK ZAL ER ZIJN. Dank U wel voor die machtige belofte. U weet ook dat we evengoed vaak overlopen van vragen en twijfels, juist als wij, of de mensen om ons heen, het moeilijk hebben met wat ons of hen is overkomen. Help ons om juist op die momenten vast te houden aan Uw belofte dat U er bent, óók als we het niet merken. Leer ons vertrouwen, ook in de zwartste nacht. En geef ons wijsheid en fijngevoeligheid in onze omgang met hen die lijden. In Jezus' Naam, Amen.
... Lees meerLees minder

En tóch…

door Tineke Tuinder

Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben Die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd. Ook zei Hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.
Exodus 3:13-15 (NBV)
 

 
Een stapje dichterbij
Je hoort het mensen met een traumatisch verleden weleens zeggen: En tóch was God erbij. Een opmerking die meer vragen oproept dan beantwoordt. Want als God erbij was, waarom liet Hij die erge dingen dan gebeuren? En hoe kun je überhaupt beweren dat Hij erbij was? Hoe heeft Hij Zijn nabijheid dan kenbaar gemaakt?

In Gods Woord komen we op diverse plaatsen de belofte tegen, uitgesproken door God Zelf, dat Hij altijd bij ons is. Dat Hij ons nooit zal verlaten. Dat is enerzijds natuurlijk geweldig, maar kan anderzijds ook heel pijnlijk zijn. Want als God ons nooit verlaat, betekent dat dus dat Hij er ook was, midden in die inktzwarte nacht. Midden in dat vreselijke onrecht dat ons werd aangedaan…

David was wat dit betreft ervaringsdeskundige. Heel vaak was hij zijn leven niet zeker, werd hem onrecht aangedaan en moest hij vluchten. De Psalmen staan vol van zijn verhalen, inclusief de bijbehorende gevoelens van wanhoop, angst en eenzaamheid. Maar telkens weer is daar die ene zekerheid: mijn God is bij mij. Hij heeft het laatste woord! Soms lijkt het alsof hij met zulke uitspraken zijn twijfels het zwijgen op wil leggen, dan weer beschrijft hij Gods nabijheid midden in de ellende, en soms komt hij pas achteraf met die conclusie.

Paulus wist ook hoe lijden en onrecht voelden. Martelingen, gevangenschap, honger, kou… Maar ook hij moest het uiteindelijk doen met die ene belofte, die zekerheid die als een rode draad door zijn leven met Christus verweven was: Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. (2 Korintiërs 12:9) Oftewel: dat God altijd bij je is, is genoeg.

Jezus Zelf schreeuwde het uit van verlatenheid, op dat ene hartverscheurende moment dat God zijn gezicht moet afwenden van zijn Zoon Die, beladen met onze zonden, aan het kruis stierf. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Maar juist in dat ene moment ligt de garantie voor al die beloften van Gods nabijheid verscholen: omdat Jezus bereid was onschuldig die verlatenheid te ondergaan, mogen wij weten, óók als we het niet ervaren, dat Hij bij ons is, alle dagen van ons leven.

We zullen het in veel gevallen dus moeten doen met Gods belofte dat Hij altijd bij ons is. Er bestaan gewoon geen waterdichte antwoorden op alle vragen rondom Gods rol en plaats in het diepste lijden. Laten we er dan ook voor oppassen dat we niet anderen de mond te snoeren met dichtgetimmerde clichés, uitgeholde quotes en antwoorden, die eerder van onmacht getuigen dan van fijngevoeligheid.

Als Paulus, David en met hen veel anderen ervan getuigen dat God er wás, ook toen de nacht zo zwart en de put zo diep was, mogen wij dat verwonderd aanhoren en beseffen dat God trouw is, hoe dan ook. Dat Gods liefde altijd dieper is dan de diepste put, om met Corrie ten Boom te spreken.

Wat we wel kunnen en moeten doen, is er, net als God, zíjn voor mensen die verwond zijn geraakt in hun leven. Want juist door in ons doen en laten – ons spreken én ons zwijgen – Hem te vertegenwoordigen, vervullen wij als Zijn Lichaam heel in het klein iets van Zijn belofte: IK ZAL ER ZIJN.
 

 
Gebed
Vader in de hemel, we lezen en zingen over Uw Naam Die de kern van Uw wezen omvat: IK ZAL ER ZIJN. Dank U wel voor die machtige belofte. U weet ook dat we evengoed vaak overlopen van vragen en twijfels, juist als wij, of de mensen om ons heen, het moeilijk hebben met wat ons of hen is overkomen. Help ons om juist op die momenten vast te houden aan Uw belofte dat U er bent, óók als we het niet merken. Leer ons vertrouwen, ook in de zwartste nacht. En geef ons wijsheid en fijngevoeligheid in onze omgang met hen die lijden. In Jezus Naam, Amen.

God die mijn twijfel kent

Toen Johannes in de ​gevangenis​ over het optreden van de ​messias​ hoorde, stuurde hij enkele van zijn ​leerlingen​ naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ (vers 2 en 3)

Lezen Matteüs 11:2-29

Voel je je soms ook zo schuldig als je weer getwijfeld hebt?
Twijfelen mag toch niet, denken we vaak.
Maar de ene twijfel is de andere niet.
God, die onze harten kent, weet dat.
Er is twijfel uit ongeloof, uit hoogmoed.
Er is ook twijfel uit kleingeloof, uit zwakheid.

Twijfel uit ongeloof zien we bij de dwaas in Psalm 14:
‘Er is geen God…’
We ontmoeten ook zo’n dwaas in Psalm 73:
‘Hoe zou God iets weten!’
Hoe durft die kleine mens dat te zeggen!
Hij weet niet eens of hij morgen nog leeft.
Romeinen 1 heeft het over de hoogmoedige mens die de majesteit van God in de schepping ziet en … weigert Hem te erkennen.
In 1 Korintiërs 1:18 e.v. lezen we over de trotse Griek, hoogbegaafd en hoogopgeleid, die niet van genade wil leven en het kruis veracht.
Het zijn allemaal twijfelaars aan Gods bestaan, Gods alwetenheid, Gods almacht en Gods genade.
Mensen die niemand bóven zich erkennen en in deze wereld leven zonder God en zonder hoop.

Twijfel uit kleingeloof zien we bij Gideon.
Gideon is bang.
Hij heeft aan één teken van God niet genoeg.
God geeft hem er drie.
We zien het bij Petrus.
Hij verliest Jezus uit het oog en kijkt alleen naar de golven.
Hij schreeuwt het uit, maar Jezus grijpt zijn hand.
We zien het bij Johannes de Doper.
Murw gemaakt in de gevangenis, klaagt hij zijn nood aan Jezus:
‘Bent u het, of moet ik een ander verwachten …’
Jezus bemoedigt hem met woorden uit de profetieën van Jesaja.
Maria, verblind door tranen, denkt eerder aan een tuinman dan aan haar opgestane Heer.
Tot Jezus haar naam noemt …

Allemaal mensen die bang zijn, terugschrikken, moe en moedeloos zijn geworden, mogen God leren kennen in zijn geduld.
Hoe troostrijk zijn Jezus’ bekende woorden aan het eind van dit bijbelgedeelte:

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

Grace
... Lees meerLees minder

Gedwongen keuze

Elisa antwoordde: Ga in vrede. (vers 19)

Lezen 2 Koningen 5:1-19

Het is een bekend verhaal.
De heidense generaal Naäman was melaats.
Hij had huidvraat, zoals de NBV het vertaalt.
Een ziekte met haast altijd een dodelijke afloop.
In zijn huis was een slavinnetje uit Israël, geroofd door een Aramese legerbende.
Misschien wel door de troepen van Naäman zelf.
In haar moeilijke omstandigheden bleef dit jonge meisje op God vertrouwen.
Zij wees haar meesteres, Naämans vrouw, op de macht van Israëls God.
Gods profeet Elisa had zelfs een gestorven kind weer tot leven gewekt!

Als Naäman vervolgens door Elisa wordt bevrijd van zijn ziekte, is de man uiteraard bijzonder dankbaar.
Dat wil hij uiten door voortaan alleen de God van Israël te dienen.
Hij vraagt Elisa of hij twee vrachten Israëlitische aarde mee mag nemen naar zijn land.
Op deze heilige grond wil hij in zijn heidense thuisland offers brengen aan de God van Israël.
Want deze God wil hij dienen en niemand anders!

Maar er is een serieus probleem.
Zijn heer, de koning, buigt zich neer in de tempel van zijn god Rimmon. De koning leunt daarbij op Naämans arm, zodat ook Naäman zelf gedwongen is mee te buigen voor de god Rimmon.
Dat brengt Naäman in gewetensnood.
Weigeren zal hem in levensgevaar brengen.
Eraan toegeven voelt als ontrouw aan de God aan Wie hij zijn leven wil wijden.
Hij zit klem…
Zal God het hem willen vergeven nu hij gedwongen is tot een keuze die hij nooit vrijwillig zou maken?
Gods profeet geeft het antwoord: ‘Ga in vrede.’

Dat is het antwoord van de God die weet wat er leeft in het hart van zijn kinderen.
En hen daarop beoordeelt.
Wat een troost!

Grace
... Lees meerLees minder

 

Comment on Facebook

Wat een mooi voorbeeld en inderdaad een grote troost ( ps. 139)

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

Doe nét zo

‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.' (vers 36,37)
Lucas 10:25-37

De bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat over naastenliefde.
Het gaat er in ons leven niet alleen om dat we naar Gods geboden leven.
Dat betekent niet dat gehoorzaamheid onbelangrijk is.
Als het goed is wíl een kind van God niets liever dan gehoorzaam zijn, uit dankbaarheid.
Jezus zegt dan ook tegen de wetgeleerde dat hij er goed aan doet Gods geboden te onderhouden.
Maar God kijkt niet alleen naar je manier van leven, maar vooral
naar wat je drijft.
Zit er een gelovig en bewogen hart achter je daden?
Is er oprechte liefde voor God en de medemens?

De wetgeleerden beschouwen eigenlijk alleen hun collega’s als hun naasten.
Ze spreken zelfs met een zekere minachting over het gewone volk.
Zoals in Johannes 7:48 en 49:

"Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!"

Jezus legt in zijn vraag aan de wetgeleerde precies de vinger op de zere plek.
De vraag is niet in de eerste plaats wie jij als je naaste ziet.
Het gaat erom van wie jij de naaste wilt wórden!
Met wie wil jij je leven delen, je bezit, je tijd en je aandacht, je mededogen?

We horen maar al te vaak de verwijten aan Gods adres: waarom doet God niks aan het lijden, dichtbij en ver weg?
Maar Jezus keert de vraag om!
Van wie ben jij, als gelovige die zo goed weet wat God wil, de naaste geworden?

Dat is een confronterende vraag, zoals het Evangelie heel vaak confronterend is.
Wat is het belangrijk om hierbij stil te staan, ook vandaag.
God wil troosten door onze mond en helpen door onze handen.
En dan kun je zomaar ineens de naaste zijn voor iemand die onverwachts voor je voeten ligt.

Grace
... Lees meerLees minder

Jezus leeft in jou,
en met Hem Zijn wonderwerkende kracht!

Is het mogelijk
dat Mijn wonderwerkende kracht werkzaam is in jouw leven?
Jazeker! Ik Zelf woon immers in je hart.
Ik ben altijd bij je met
Mijn vergevende liefde,
Mijn bevrijdende redding,
Mijn overvloedige genade,
Mijn heelmakende kracht,
Mijn tedere zorg.

Nee, jij hoeft niet volmaakt te zijn,
je mag eenvoudig je ogen richten op Mij.
Ik ben volmaakt, Gods volheid woont in Mij.

In jou vond een prachtig wonder plaats;
je bent opnieuw geboren,
Ik leef in je hart,
jij bent in Mij volmaakt geworden,
alles wat van Mij is, is van jou.

Wil je vandaag daar eens aan denken,
in je bezigheden, als het tegenzit, als je faalt…
Fluister het maar: ‘Ik ben volmaakt in Christus,
Hij belooft het mij,
en Hij geeft uit Zijn volheid precies wat ik nodig heb.’

Geloof dat je Mij hebt ontvangen,
en zie hoe Ik in jouw leven Mijn rijke zegen vrij zet.
Ik geniet ervan als je van Mij neemt wat je nodig hebt…
Mijn vergeving, heling, redding, hulp, vrede, wijsheid, inzicht, troost en bemoediging..
In Mij héb je alles ontvangen,
genade op genade…
Ik heb er een hoge prijs voor betaald,
zodat het jou nu aan niets ontbreekt,
en jij je rustig kunt toevertrouwen
aan Mijn liefdevolle hulp en aanwezigheid.

Ps.23:1, Luc. 12:31,32, 15:31, Joh.1:16, 3:3, Kol.2:3, 9,10
... Lees meerLees minder

Jezus leeft in jou,
en met Hem Zijn wonderwerkende kracht!

Is het mogelijk
dat Mijn wonderwerkende kracht werkzaam is in jouw leven?
Jazeker! Ik Zelf woon immers in je hart.
Ik ben altijd bij je met 
Mijn vergevende liefde,
Mijn bevrijdende redding,
Mijn overvloedige genade,
Mijn heelmakende kracht,
Mijn tedere zorg.

Nee, jij hoeft niet volmaakt te zijn,
je mag eenvoudig je ogen richten op Mij.
Ik ben volmaakt, Gods volheid woont in Mij.

In jou vond een prachtig wonder plaats;
je bent opnieuw geboren,
Ik leef in je hart,
jij bent in Mij volmaakt geworden,
alles wat van Mij is, is van jou.

Wil je vandaag daar eens aan denken,
in je bezigheden, als het tegenzit, als je faalt…
Fluister het maar: ‘Ik ben volmaakt in Christus,
Hij belooft het mij,
en Hij geeft uit Zijn volheid precies wat ik nodig heb.’

Geloof dat je Mij hebt ontvangen,
en zie hoe Ik in jouw leven Mijn rijke zegen vrij zet.
Ik geniet ervan als je van Mij neemt wat je nodig hebt…
Mijn vergeving, heling, redding, hulp, vrede, wijsheid, inzicht, troost en bemoediging..
In Mij héb je alles ontvangen,
genade op genade…
Ik heb er een hoge prijs voor betaald,
zodat het jou nu aan niets ontbreekt,
en jij je rustig kunt toevertrouwen 
aan Mijn liefdevolle hulp en aanwezigheid.

Ps.23:1, Luc. 12:31,32, 15:31, Joh.1:16, 3:3, Kol.2:3, 9,10

~VERGEET wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt. Ga RECHT op je DOEL af~

Hoe GEWELDIG is het samen met Paulus te zeggen dat alles wat bindt aan jouw verleden los te laten, te vergeten en te FOCUSsen op je toekomst, op wat voor je ligt. Alles wat schuld geeft, alles wat schaamte geeft, alles wat oordeel geeft, alles wat afwijzing geeft, alles wat pijn geeft, alles wat verdriet geeft, LOSLATEN door de GENADE en VERGEVING die het kruis heeft gebracht. HET kruis dat de eeuwige VERBINDING tussen hemel en aarde heeft hersteld. Het kruis, waar Jezus alles, maar dan ook alles gedragen heeft. NIETS, maar dan ook niets staat meer in de weg om een LEVENDE relatie met God aan te gaan. Jezus heeft de verbinding hersteld. Hoe mooi is dat. Weersta de gedachten van oordeel en schuld en WEET dat je elke dag de OVERWINNING vieren mag. De overwinning door Jezus behaald. ONTVANG het vandaag en zeg JA tegen Hem.

‘JA, Jezus ik wil U volgen, ik geef mij over aan U. Ik dank U voor de GENADE en vergeving die U mij geeft, waardoor ik anderen kan vergeven. GENADE, waardoor ik mijn verleden mag laten rusten en mij kan BEWEGEN naar een toekomst samen met U. Dank U Jezus dat ik vandaag VRIJ ben om te leven zoals U mij bedoeld heeft. Hallelujah.’

Dee&Aa
... Lees meerLees minder

~VERGEET wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt. Ga RECHT op je DOEL af~

Hoe GEWELDIG is het samen met Paulus te zeggen dat alles wat bindt aan jouw verleden los te laten, te vergeten en te FOCUSsen op je toekomst, op wat voor je ligt. Alles wat schuld geeft, alles wat schaamte geeft, alles wat oordeel geeft, alles wat afwijzing geeft, alles wat pijn geeft, alles wat verdriet geeft, LOSLATEN door de GENADE en VERGEVING die het kruis heeft gebracht. HET kruis dat de eeuwige VERBINDING tussen hemel en aarde heeft hersteld. Het kruis, waar Jezus alles, maar dan ook alles gedragen heeft. NIETS, maar dan ook niets staat meer in de weg om een LEVENDE relatie met God aan te gaan. Jezus heeft de verbinding hersteld. Hoe mooi is dat. Weersta de gedachten van oordeel en schuld en WEET dat je elke dag de OVERWINNING vieren mag. De overwinning door Jezus behaald. ONTVANG het vandaag en zeg JA tegen Hem.

‘JA, Jezus ik wil U volgen, ik geef mij over aan U. Ik dank U voor de GENADE en vergeving die U mij geeft, waardoor ik anderen kan vergeven. GENADE, waardoor ik mijn verleden mag laten rusten en mij kan BEWEGEN naar een toekomst samen met U. Dank U Jezus dat ik vandaag VRIJ ben om te leven zoals U mij bedoeld heeft. Hallelujah.’

Dee&Aa

Stevige stappen

Wie de HEER welgevallig is,
mag zijn weg gaan met vaste tred. (vers 23)
Psalm 37

Het zijn de rommelige zomerweken.
In een deel van het land is de vakantie al begonnen.
Anderen zijn hun werk aan het afronden.
Voor ouders is het een drukke tijd, met soms een emotioneel tintje.
Kinderen die afscheid nemen van de basisschool, tieners die hun diploma krijgen…
Het maakt je dankbaar, maar ook een beetje weemoedig.
Voor anderen blijft het dagelijks leven z’n gang gaan.
Geen vakantie, hard werken, doorzetten op een weg van ziekte of andere moeiten.

Maar voor ons allemaal geldt de belofte uit Psalm 37.
Je mag met stevige stappen je weg gaan.
Oók als je je in een onzekere periode bevindt, of als je je zwak en wankelmoedig voelt.
Dat klinkt tegenstrijdig.
Maar het zijn niet je omstandigheden die de stevigheid van je stappen bepalen.
En ook ben je niet afhankelijk van de mate van je eigen kracht.
Het is God die zorgt dat je sterk staat.
Samen met Hem kunnen we vertrouwend de nieuwe week ingaan.

God leidt je als je je weg gaat met Hém.
Alleen die weg is immers veilig en brengt ons naar onze bestemming.
Als je luistert naar God en Hem gehoorzaam bent, worden je stappen door God zélf sterk gemaakt.
In andere bijbelvertalingen lezen we dat God je stappen dan bekrachtigt.
Want God verblijdt zich in zijn kinderen die Hem dienen.
Hij zorgt voor hen en doet hen rijke beloften.
Daar is Psalm 37 heel duidelijk over!

Onze omstandigheden kunnen onderling erg verschillen.
Misschien ga je op vakantie of ben je vervuld van andere blijde dingen die God je geeft.
Het kan ook zijn dat er juist een drukke week voor je ligt.
Of een moeilijke week…
We hebben allemaal dezelfde liefdevolle Vader.
Met Hem staan we sterk!

Grace
... Lees meerLees minder

Laat je (ver)vullen

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en Zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 'Wat wilt u van Me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Daarop sprak Zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Johannes 2:1-11 (NBV)


Een stapje dichterbij
Christus deed vele wonderen in de tijd dat Hij als mens onder ons leefde. Zijn eerste wonderteken was zonder twijfel erg belangrijk. Ik geloof dat het wonder dat Hij in Kana deed nog steeds het geweldigste wonder is dat Hij verricht voor iedere bereidwillige zoeker die nog aan deze aarde gebonden is: Christus vult lege kruiken.

Niets doet het leven meer teniet dan leegheid. Onbezette plekken in ons binnenste blijven nooit lang leeg. Die ruimte is als een vacuüm, dat alles binnen bereik naar zich toe trekt. Als er niets aan gedaan wordt, duurt het niet lang voordat het leven op de zelfvernietigingsknop drukt. Christenen zijn hier niet van vrijgesteld. We kunnen het eeuwige leven bezitten en toch niet 'vervuld' zijn van Gods liefde.

Luister alsjeblieft naar deze waarschuwing van iemand die weet waar ze het over heeft: als we Christus nog niet gevraagd hebben om alle lege plekken in ons leven te vullen zijn we misschien gered – maar nog niet veilig! Oswald Chambers heeft dat op een prachtige manier verwoord toen hij zei: 'Niets dat ons natuurlijke hart liefheeft, is veilig als ons menselijke hart niet eerst door God wordt verzadigd.'

Ik denk dat de meesten van ons wel geprobeerd hebben om die lege plekken te vullen met iets anders dan Gods liefde; uiteindelijk komen we er dan achter dat we in de problemen zijn geraakt. Hoe kunnen wij de veiligheid van de volheid van God ontdekken? Overweeg deze twee eenvoudige en praktische stappen:

1) Volheid begint met eerlijkheid. Vertel Hem wat er in je leven mist zoals Maria tijdens de bruiloft aan Christus vertelde wat het probleem was. Belijd Hem al je vergeefse pogingen om die leegte te vullen met iets anders dan Zijn liefde. Benoem elk ding waarin en elke persoon in wie je teleurgesteld bent; alles wat jou niet heeft kunnen vervullen. Vertel Hem hoeveel het je gekost heeft om op al de verkeerde plaatsen op zoek te gaan naar liefde, acceptatie, troost of genezing.

2) En vraag Hem dan – als je eerlijk bent geweest over wat je nodig hebt – om jou te vervullen van Zijn liefde en om je leven te vullen met Zijn Geest. Níét voor eens en voor altijd – maar elke dag opnieuw.

En dat dat doet Hij graag! Hij is de Enige Die nooit afgeschrikt zal worden door de omvang van jouw behoeften en lege kruiken.

© In Zijn aanwezigheid (Beth Moore)
... Lees meerLees minder

Laat je (ver)vullen

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en Zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van Me? zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak Zijn moeder de bedienden aan: Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: Vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard! Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Johannes 2:1-11 (NBV)
 

Een stapje dichterbij
Christus deed vele wonderen in de tijd dat Hij als mens onder ons leefde. Zijn eerste wonderteken was zonder twijfel erg belangrijk. Ik geloof dat het wonder dat Hij in Kana deed nog steeds het geweldigste wonder is dat Hij verricht voor iedere bereidwillige zoeker die nog aan deze aarde gebonden is: Christus vult lege kruiken.

Niets doet het leven meer teniet dan leegheid. Onbezette plekken in ons binnenste blijven nooit lang leeg. Die ruimte is als een vacuüm, dat alles binnen bereik naar zich toe trekt. Als er niets aan gedaan wordt, duurt het niet lang voordat het leven op de zelfvernietigingsknop drukt. Christenen zijn hier niet van vrijgesteld. We kunnen het eeuwige leven bezitten en toch niet vervuld zijn van Gods liefde.

Luister alsjeblieft naar deze waarschuwing van iemand die weet waar ze het over heeft: als we Christus nog niet gevraagd hebben om alle lege plekken in ons leven te vullen zijn we misschien gered – maar nog niet veilig! Oswald Chambers heeft dat op een prachtige manier verwoord toen hij zei: Niets dat ons natuurlijke hart liefheeft, is veilig als ons menselijke hart niet eerst door God wordt verzadigd.

Ik denk dat de meesten van ons wel geprobeerd hebben om die lege plekken te vullen met iets anders dan Gods liefde; uiteindelijk komen we er dan achter dat we in de problemen zijn geraakt. Hoe kunnen wij de veiligheid van de volheid van God ontdekken? Overweeg deze twee eenvoudige en praktische stappen:

1) Volheid begint met eerlijkheid. Vertel Hem wat er in je leven mist zoals Maria tijdens de bruiloft aan Christus vertelde wat het probleem was. Belijd Hem al je vergeefse pogingen om die leegte te vullen met iets anders dan Zijn liefde. Benoem elk ding waarin en elke persoon in wie je teleurgesteld bent; alles wat jou niet heeft kunnen vervullen. Vertel Hem hoeveel het je gekost heeft om op al de verkeerde plaatsen op zoek te gaan naar liefde, acceptatie, troost of genezing.

2) En vraag Hem dan – als je eerlijk bent geweest over wat je nodig hebt – om jou te vervullen van Zijn liefde en om je leven te vullen met Zijn Geest. Níét voor eens en voor altijd – maar elke dag opnieuw.

En dat dat doet Hij graag! Hij is de Enige Die nooit afgeschrikt zal worden door de omvang van jouw behoeften en lege kruiken.

© In Zijn aanwezigheid (Beth Moore)

Mijn lieve kind, Ik ZOEK jou. Kom, FOCUS je op Mij. Laat je hart en je hele wezen op Mij gericht zijn. Ik zal je KRACHTIG bijstaan in alles wat op jou afkomt...

Dee&Aa
... Lees meerLees minder

Mijn lieve kind, Ik ZOEK jou. Kom, FOCUS je op Mij. Laat je hart en je hele wezen op Mij gericht zijn. Ik zal je KRACHTIG bijstaan in alles wat op jou afkomt...

Dee&Aa

God zorgt vandaag

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Matteüs 6:34

We maken allemaal wel eens een moment mee waarop we denken: Ik ben bang voor de toekomst. Hoe krijg ik weer grip op mijn leven?
Een ingrijpende gebeurtenis kan al het oude en vertrouwde wegvagen.
Je weet niet waar je beginnen moet met het zoeken naar houvast.
En dan ga je piekeren. Tobben over de dag van morgen.

Jezus leert ons dat piekeren over de toekomst niets bijdraagt.
Daarvan wordt de dag van morgen echt niet beter.
Jezus zegt daarmee niet dat je moeiten wel wat zullen meevallen.
Ook zegt Hij niet dat we zorgeloos moeten zijn en niet vooruit hoeven te kijken.
Jezus leert ons dat we elke dag alles van God mogen verwachten.
Hij is de Enige die de toekomst in de hand heeft.
Waarom zou je je energie steken in het nutteloze tobben over morgen?
Je hebt de handen immers vol genoeg aan de dag van vandaag.

God zal vandaag voor je zorgen, net zoals Hij dat gisteren deed en ook morgen zal doen!

Piekeren is niet alleen nutteloos.
Het staat ook het juiste zicht op het heden in de weg.
Je kunt zo bezig zijn met morgen, dat het je ontgaat wat God je vandaag geeft.

God leidt je leven.
Niet door je een pasklare oplossing in de schoot te werpen.
Hij helpt je verder, van dag tot dag.
Na een ingrijpende verandering zal het leven zich opnieuw gaan vormen.
Mét dat het oude vertrouwde wegvalt – wat ontzettend zwaar kan zijn! – opent God een nieuwe weg voor jou.

Weet je het nog, wat Jezus ons leerde in zijn eigen gebed?
‘Geef ons heden ons dagelijks brood…’

We mogen bidden, elke dag opnieuw:
Vader, geeft me vandaag wat ik nodig heb om verder te kunnen.
Open mijn ogen voor de mogelijkheden die u mij deze dag geeft.

Grace
... Lees meerLees minder

Kom hier met je tranen,
hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken
maar je redding begint.
Hier is genade,
kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent.

Hier is hoop als je hoop zoekt,
verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade,
kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden,
al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent.
Val in zijn armen.

Straks mag je weer juichen,
dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent,
zoals je bent.

Opwekking 779
... Lees meerLees minder

Kom hier met je tranen,
hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken
maar je redding begint.
Hier is genade,
kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent.

Hier is hoop als je hoop zoekt,
verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade,
kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden,
al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent.
Val in zijn armen.

Straks mag je weer juichen,
dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde
die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen
en schaam je niet meer,
al ben je gebroken,
kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent,
je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart;
kom met je pijn,
zoals je bent,
zoals je bent,
zoals je bent.

Opwekking 779

..Die onuitsprekelijke VREDE van God die alle VERSTAND te boven gaat...De VREDE die bovennatuurlijk is, niet van deze wereld. De VREDE die alle angst, alle sombere gedachten, alle...laat verdwijnen. De VREDE die je vindt in Zijn woord, in Zijn natuur, in Zijn muziek. De VREDE die je tegemoet mag komen door mensen die jou ZEGENEN met een glimlach of een vriendelijk woord. De VREDE die je vindt in Zijn aanwezigheid. In Zijn RUST...
De VREDE die jij mag uitdelen. Zijn STRALEND gelaat van LICHT schijnt over jouw leven. WoW, wat een wetenschap. Het enige wat jij hoeft te doen is dit schitterende licht, deze VREDE, te weerkaatsen op jouw omgeving...☀️

Deze ☀️SHALOM☀️ die alle verstand te boven gaat wensen wij jou en jouw omgeving toe voor deze dag.

Johannes 14:27
Ik laat jullie VREDE na. Mijn VREDE geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Filippenzen 4:7
Wees over niets bezorgd. Vraag God wat je nodig hebt. Dan zal de VREDE van God die alle verstand te boven gaat jouw hart en gedachten in Christus Jezus BEWAREN .

Numeri 6:24 en 25
De Heer laat Zijn aangezicht over je SCHIJNEN en geeft jou Zijn VREDE.
... Lees meerLees minder

..Die onuitsprekelijke VREDE van God die alle VERSTAND te boven gaat...De VREDE die bovennatuurlijk is, niet van deze wereld. De VREDE die alle angst, alle sombere gedachten, alle...laat verdwijnen. De VREDE die je vindt in Zijn woord, in Zijn natuur, in Zijn muziek. De VREDE die je tegemoet mag komen door mensen die jou ZEGENEN met een glimlach of een vriendelijk woord. De VREDE die je vindt in Zijn aanwezigheid. In Zijn RUST...
De VREDE die jij mag uitdelen. Zijn STRALEND gelaat van LICHT schijnt over jouw leven. WoW, wat een wetenschap. Het enige wat jij hoeft te doen is dit schitterende licht, deze VREDE, te weerkaatsen op jouw omgeving...☀️

Deze ☀️SHALOM☀️ die alle verstand te boven gaat wensen wij jou en jouw omgeving toe voor deze dag.

Johannes 14:27
Ik laat jullie VREDE na. Mijn VREDE geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Filippenzen 4:7
Wees over niets bezorgd. Vraag God wat je nodig hebt. Dan zal de VREDE van God die alle verstand te boven gaat jouw hart en gedachten in Christus Jezus BEWAREN .

Numeri 6:24 en 25
De Heer laat Zijn aangezicht over je SCHIJNEN en geeft jou Zijn VREDE.

Tegenstribbelen

Maar Mozes hield vol: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.’ (vers 13)
Exodus 4:1-17

Heb je wel eens tegen God gezegd dat Hij teveel van je verwacht?
Je vindt jezelf niet geschikt voor de taak die Hij je geeft.
Je bent opstandig en wilt het liefst weglopen.
Je geeft God talloze redenen waaróm je ongeschikt bent.

Dit gebeurde ook met Mozes.
God riep hem om naar Egypte te gaan en het volk Israël daar weg te leiden.
Mozes sputterde flink tegen.
Hij kwam met allerlei uitvluchten: Heer, wie ben ik dat ik dit zou kunnen? Als ze vragen hoe U heet, wat moet ik dan zeggen? Ze zullen mij vast niet geloven. En ik ben ook geen goede spreker…

Wat had God een geduld.
Hij bemoedigde Mozes door zijn plannen voor hem te ontvouwen. God vertelde hem over de wonderen die Hij zou doen.
Hij beloofde dat Hij Mozes de woorden in de mond zou leggen en hem zou helpen.
Maar na al deze beloften kwam Mozes met de zwakke opmerking: ‘Heer, stuur toch iemand anders …’
Toen werd God boos, maar nóg was Hij Mozes ter wille.
Aäron, de broer van Mozes, mocht mee om het woord te doen.

Het viel mij op dat God Mozes’ bezwaren niet ontkende of wegwuifde.
God nam ze serieus en stelde Mozes gerust.
Steeds zei God hetzelfde: Ik zal bij je zijn, Mozes. Ik ben Gód. Ik zal alles in goede banen leiden. Vertrouw op Mij!

Mozes had geen vertrouwen in God.
Maar God was zo genadig en geduldig.
Hij was niet alleen bezig met het grote plan voor zijn volk.
Hij was óók bezig met het persoonlijke groeiproces van zijn kind Mozes.

God geeft ons allen een taak in dit leven.
Soms is die taak niet gemakkelijk.
We mogen onze twijfel aan God vertellen.
Hij stelt ons gerust met zijn beloften in de Bijbel.
Wij hoeven het niet alleen te doen.
God is bij ons en zal alles in goede banen leiden.
Vertrouw op Hem!

Grace
... Lees meerLees minder

Voor het geval je even vergeten was hoeveel God van je houdt. Zoveel dus! Een hele fijne week! ... Lees meerLees minder

Voor het geval je even vergeten was hoeveel God van je houdt. Zoveel dus! Een hele fijne week!

Vertrouw op de Here

En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden.
Johannes 6:3-13 (HSV)


Een stapje dichterbij
'Autonomie’ en ‘zelfstandigheid', dat lijken de toverwoorden van deze tijd. Meer dan ooit worden mensen in onze samenleving gestimuleerd om hun éígen leven vorm te geven, hun éígen beslissingen te nemen. Want niemand anders dan jíj weet toch wat goed voor je is?

Maar God zegt: 'Nee, laat Míj jouw leven vormgeven.' Het is Zijn grootste verlangen dat je Hem vertrouwt en alle touwtjes van je leven uit handen geeft. Hoe dat moet? Dat leren we van de jongen uit Johannes 6. Hij kwam bij Jezus omdat hij gehoord had dat er niet genoeg te eten was voor de grote mensenmassa die op de been was. Hij had vijf broodjes en twee vissen bij zich. De jongen had alles zelf kunnen opeten, het was zijn eigen lunch, maar hij deed het niet.

Hij had het ook bij Jezus kunnen brengen met het voorstel: 'Jezus, ik heb wel wat bij me. Zal ik het zelf even verdelen?' In dat geval hield hij nog een klein beetje de regie. Maar nee, deze jongen geeft alles aan Jezus, terwijl hij niet wist wat Deze ermee zou doen. Mogelijk zat hij straks zelf met een lege maag… Maar de jongen had zo’n vertrouwen in Jezus dat hij zelfs zijn allereerste levensbehoefte – zijn eten – aan Hem gaf.

Met mensen die álles uit handen geven omdat ze zelf onmachtig zijn, bouwt God Zijn Koninkrijk. Dankzij de daad van deze jongen krijgen vijfduizend mensen te eten. Jezus kan iets beginnen met mensen die de touwtjes van hun leven uit handen durven geven.

Ik moet denken aan de ontmoeting die Jezus had met een rijke jongeling. Hij wilde Jezus wel volgen, maar wat moest hij daarvoor nog méér doen dan al die goede dingen die hij al gedaan had? Jezus keek de jongen aan met ogen vol liefde en zei: 'Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.' (Markus 10:21) Daarna liep de rijke jongen bedroefd weg. Dit was te veel gevraagd. Zijn bezit weggeven? Nee… dat niet.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Dat was de wijze raad van koning Salomo. Het is ook Jezus' liefste wens én het mooiste antwoord dat jij kunt geven op Zijn liefde. Dat je je leven, je hele hebben en houwen, je allereerste basisbehoefte als eten, drinken, kleding, zelfs je eigen leven aan Hem schenkt, in het vertrouwen dat Hij voor je zorgt. Want zulke mensen kan God goed gebruiken voor Zijn Koninkrijk.

Marlon van den Bos
... Lees meerLees minder

Vertrouw op de Here

En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden.
Johannes 6:3-13 (HSV)
 

 Een stapje dichterbij
Autonomie’ en ‘zelfstandigheid, dat lijken de toverwoorden van deze tijd. Meer dan ooit worden mensen in onze samenleving gestimuleerd om hun éígen leven vorm te geven, hun éígen beslissingen te nemen. Want niemand anders dan jíj weet toch wat goed voor je is?

Maar God zegt: Nee, laat Míj jouw leven vormgeven. Het is Zijn grootste verlangen dat je Hem vertrouwt en alle touwtjes van je leven uit handen geeft. Hoe dat moet? Dat leren we van de jongen uit Johannes 6. Hij kwam bij Jezus omdat hij gehoord had dat er niet genoeg te eten was voor de grote mensenmassa die op de been was. Hij had vijf broodjes en twee vissen bij zich. De jongen had alles zelf kunnen opeten, het was zijn eigen lunch, maar hij deed het niet.

Hij had het ook bij Jezus kunnen brengen met het voorstel: Jezus, ik heb wel wat bij me. Zal ik het zelf even verdelen? In dat geval hield hij nog een klein beetje de regie. Maar nee, deze jongen geeft alles aan Jezus, terwijl hij niet wist wat Deze ermee zou doen. Mogelijk zat hij straks zelf met een lege maag… Maar de jongen had zo’n vertrouwen in Jezus dat hij zelfs zijn allereerste levensbehoefte – zijn eten – aan Hem gaf.

Met mensen die álles uit handen geven omdat ze zelf onmachtig zijn, bouwt God Zijn Koninkrijk. Dankzij de daad van deze jongen krijgen vijfduizend mensen te eten. Jezus kan iets beginnen met mensen die de touwtjes van hun leven uit handen durven geven.

Ik moet denken aan de ontmoeting die Jezus had met een rijke jongeling. Hij wilde Jezus wel volgen, maar wat moest hij daarvoor nog méér doen dan al die goede dingen die hij al gedaan had? Jezus keek de jongen aan met ogen vol liefde en zei: Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. (Markus 10:21) Daarna liep de rijke jongen bedroefd weg. Dit was te veel gevraagd. Zijn bezit weggeven? Nee… dat niet.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Dat was de wijze raad van koning Salomo. Het is ook Jezus liefste wens én het mooiste antwoord dat jij kunt geven op Zijn liefde. Dat je je leven, je hele hebben en houwen, je allereerste basisbehoefte als eten, drinken, kleding, zelfs je eigen leven aan Hem schenkt, in het vertrouwen dat Hij voor je zorgt. Want zulke mensen kan God goed gebruiken voor Zijn Koninkrijk.

Marlon van den Bos

Heb geen geloof in je geloof,
maar in Mij.
Twijfel niet of je geloof wel groot genoeg is,
maar kijk alleen naar Mij.

Ik geloof in jou,
en het is door Mijn geloof dat Ik alles, maar dan ook alles, voor jou in orde heb gemaakt toen Ik voor je stierf aan het kruis.

Ik bewerk nu Mijn geloof in je hart,
zodat je in kinderlijke afhankelijkheid alles van Mij aanneemt wat je nodig hebt,
en koninklijk afhankelijk bent van Mij.

Ik hou niets voor je achter.
Zonder voorwaarden,
zonder verwijt,
mag jij zomaar al Mijn zegeningen ontvangen,
Ik deel Mijn erfenis met jou!
Ik geef je alles uit genade.

Mijn hart vol liefde stroomt over voor jou.
Mijn kind, je bent altijd bij Mij,
en alles wat Ik heb is van jou!

(Lukas 15:31, Rom.8:16,17, Ef.1:3, Hebr. 12:2)
... Lees meerLees minder

Heb geen geloof in je geloof,
maar in Mij.
Twijfel niet of je geloof wel groot genoeg is,
maar kijk alleen naar Mij.

Ik geloof in jou,
en het is door Mijn geloof dat Ik alles, maar dan ook alles, voor jou in orde heb gemaakt toen Ik voor je stierf aan het kruis.

Ik bewerk nu Mijn geloof in je hart,
zodat je in kinderlijke afhankelijkheid alles van Mij aanneemt wat je nodig hebt,
en koninklijk afhankelijk bent van Mij.

Ik hou niets voor je achter.
Zonder voorwaarden,
zonder verwijt,
mag jij zomaar al Mijn zegeningen ontvangen,
Ik deel Mijn erfenis met jou!
Ik geef je alles uit genade.

Mijn hart vol liefde stroomt over voor jou.
Mijn kind, je bent altijd bij Mij, 
en alles wat Ik heb is van jou!

(Lukas 15:31, Rom.8:16,17, Ef.1:3, Hebr. 12:2)

De wedloop van het leven | strompelend naar de finish

Op de Olympische Spelen van 1992 gebeurde er iets dat nog steeds indruk maakt op mensen. Althans, ik krijg telkens weer kippenvel als ik kijk naar de beelden die toen gemaakt zijn van Derek Redmond. Kampioen van zowel Europa als de wereld en vastbesloten een olympische medaille binnen te slepen. De eerste kwalificatieronde won hij. In de kwartfinale werd hij eerste. Dit moest lukken! Het startschot klinkt, de wedloop begint. Redmond rent, richt zich op de finish. Vierde, nog iets harder. Hij hoeft nog maar één concurrent in te halen, dan staat hij op het podium. Redmond versnelt, dit laat hij zich niet afpakken. Hij heeft nog maar 250 meter van de wedloop te gaan, als er iets gebeurt waardoor deze Olympische Spelen voor altijd in zijn geheugen gegrift staan. Niet omdat hij een medaille won, maar omdat hij een hamstringblessure kreeg en onmiddellijk op moest geven.

Tenminste, dat was de bedoeling, dat hij op zou geven. De hulpdiensten kwamen, de brancard gereed. Derek Redmond zou afgevoerd worden, zijn grote droom zou in duigen vallen. Maar Redmond gaf niet op. Hij weigerde op de brancard te stappen. Die olympische medaille was op dat moment geen te bereiken doel meer, maar hij moest en zou de eindstreep halen. De finish, die hij de hele wedstrijd voor ogen had.

Het enige probleem was, dat hij die finish nooit alleen zou kunnen bereiken. Opstaan lukte, een paar meter verder ‘huppelen’ ook, maar het werd steeds zwaarder. Van alle kanten kwamen er mensen aan die hem van zijn zotte idee af wilden brengen, maar hier had Redmond geen boodschap aan. Hij hield vol, zijn ogen bleven gericht op de finish. En toen het echt moeilijk werd, was daar zijn vader. Beveiligers wilden Jim Redmond tegenhouden, maar deze vader zag dat zijn zoon hem nodig had. Hij sloeg een arm om zijn zoon heen en hielp hem de wedloop af te maken.

Dit verhaal doet me denken aan een bijbelgedeelte, waarin het gaat over de wedloop van het leven.

"Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven."
(Hebreeën 12:1-3, BasisBijbel)

Kijk naar je voorbeelden
Vanzelfsprekend heeft Derek Redmond eerdere Olympische Spelen gevolgd, keek hij naar zijn sporthelden en besloot hij dat het halen van een olympische medaille ook zijn doel zou worden. Zo mogen wij ook kijken naar de geloofshelden die in Hebreeën 11 worden genoemd. En dat is een hele lijst! Abel, Henoch en Noach. Abraham en Sara. Izaäk, Jakob en Jozef. Mozes. Rachab. De schrijver van Hebreeën noemt nog een hele rij met namen en schrijft daarbij dat hij tijd tekort zou hebben als hij over deze voorbeelden ook nog meer zou vertellen. De wedloop die zij liepen is ook niet altijd even voorspoedig gegaan. Maar zij zijn nu in Gods nabijheid en zijn hierin een voorbeeld voor ons.

Aan het eind van dit boek staat een bijzondere tekst, iets waar ik nog niet eerder over na heb gedacht. Redmond keek naar zijn helden en zag ze op het podium staan, waar ze hun olympische medaille in ontvangst namen. Hier vinden we een verschil met onze geloofshelden. Zij hebben hun ‘medaille’ namelijk nog niet.

"Al deze mensen zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons. Toch hebben zij geen van allen de belofte van God werkelijkheid zien worden. Want God had een beter plan, waardoor zij tegelijk met ons volmaakt gemaakt zouden worden."
(Hebreeën 11:39-40, BasisBijbel)

Deze belofte van God, deze ‘medaille’, staat voor de eeuwige heerlijkheid die we zullen bereiken wanneer Jezus terugkomt en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, als wij onze wedloop ook gelopen hebben. Allemaal tegelijk!

Blijf gericht op de finish
Derek Redmond richtte zich op de finish. Dát was zijn doel, hij moest en zou de finish bereiken. Zo moeten wij ons ook richten op onze ‘finish’: Jezus en de hemelse prijs waartoe wij door Hem worden geroepen. Ons volledig richten op Jezus kan alleen als er niks meer tussen Hem en ons in staat. Hier schrijft Paulus over in Filippenzen. Er stond genoeg tussen hem en Jezus in, maar daar richt hij zich niet meer op.

"Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat vóór me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept."
(Filippenzen 3:13b-14, NBV)

Je Vader is er en helpt als het alleen niet meer lukt
Het meest ontroerende in de beelden van Derek Redmond is het moment dat zijn vader naar hem toe komt, hem ondersteunt terwijl hij naar de finish strompelt. Wij hebben ook een Vader die ons wil helpen. Als Hij ziet dat wij koste wat het kost de finish willen halen, helpt Hij ons. De wedloop van ons geloofsleven kan een hardloopwedstrijd vol tegenslagen zijn, maar onze Vader ziet het als wij Hem nodig hebben. Samen met Hem naar de finish om, desnoods strompelend, de wedloop te voltooien.

Aan de slag!
Een hardloopwedstrijd – de wedloop van het leven – lopen met een zware rugzak op je rug, dat gaat niet. Alles wat tussen jou en Jezus in staat kan voelen als zo’n zware rugzak. Lees Filippenzen 3 hier. Wat kan je van Paulus leren over het afdoen van jouw rugzak?

Renske Tijhof
... Lees meerLees minder

Wie heeft het gedaan?

“… wij hebben gezondigd ...” Daniël 9:5


Een tijd geleden rende ik snel de trap af en liep de keuken in toen ik achter me wat hoorde. Er stuiterde iets de trap af. Ik draaide me om en zag nog net hoe een fles wasmiddel op zijn kop terecht kwam. Paars wasmiddel stroomde over de laatste treden naar beneden. En o ja, het was een mega-voordeel verpakking. En o ja, onze trap is met vloerbedekking bekleed. Ik pakte snel de leegstromende fles en keek woest om me heen: Wie heeft dit gedaan? Wie was hier verantwoordelijk voor en kon ik aanspreken om deze bende opruimen? Maar ik kon niemand de schuld geven want ik had zelf die fles op de trap gezet én blijkbaar geraakt op mijn weg naar beneden. Ik was zelf de schuldige en kon dus niemand laten opdraaien voor de ravage.


“Wie heeft het gedaan?” De zoektocht naar een schuldige die de puinhopen moet herstellen vindt plaats in het klein maar ook in het groot. We willen dat de schuldvraag beantwoord wordt zodat de schuldige gestraft wordt én iemand verantwoordelijk is voor de gevolgen. We kijken daarbij liever zo min mogelijk naar onszelf.


Daniel doet het tegenovergestelde. Het volk was in ballingschap gekomen door keer op keer zich af te keren van God. Daniel was nog maar een jonge man toen hij meegenomen werd in ballingschap dus had hij persoonlijk weinig schuld aan deze eeuwenlange houding van het volk. Maar hij sprak over de zonden van het volk als ware het zijn eigen zonden. Plaatsvervangend erkende hij de fouten en nam er verantwoordelijkheid voor. Je leest in Daniel 9:1-20 hoe Daniel heel concreet schuld belijdt in de wij-vorm maar ook hartstochtelijk pleit voor het volk en God erkent als een God van erbarmen en vergeving!


En dan komt in 9:21, als antwoord op het gebed van Daniel, de Engel Gabriël met een prachtig visioen om Daniel inzicht te geven. Het gaat over een Gezalfde Vorst op de troon, die vermoord wordt zonder dat iemand voor Hem opkomt. Dit visioen is uitgekomen in Koning Jezus Christus, de Gezalfde, die alle schuld op Zich heeft genomen! Hij pleit nu voor ons bij de Vader wanneer wij gezondigd hebben (1 Joh. 2:1).


God maakt onze zonden wit als sneeuw (Jes. 1:18), wat ik helaas niet kan zeggen over de vloerbedekking op de trap. Daar zit nog steeds een vlek en dat is mijn schuld. Maar het herinnert mij er ook aan dat God mijn zonden wel schoon krijgt, en ik geef toe dat die vaak een stukje erger zijn dan een vlek in de vloerbedekking. Hij maakt mij wit als sneeuw, dat is pure genade.

Gift of Life | Matthea
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

Vrede door recht

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten,
ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.
Jesaja 32:17

Je bent vast wel eens in een conflict terechtgekomen.
Vaak komt het weer goed en lost de situatie zich op.
Maar het kan ook anders aflopen.
Ik heb het nu niet zozeer over misverstanden.
We kunnen elkaar zomaar, onbedoeld, verkeerd begrijpen.
Dat gebeurt vaak doordat mensen verschillend zijn.
De één is gevoeliger dan de ander.
Of tact is niet bepaald je sterkste kant.
Dingen kunnen anders bij jou binnenkomen dan ze door de ander bedoeld zijn.
Of jij had beter andere woorden kunnen kiezen, of nóg beter: je mond moeten houden.
Als je ego niet ongezond groot is, moet het niet al teveel moeite kosten om sorry te zeggen.
Als je niet al te lange tenen hebt, kun je de hobbel van een misverstand vaak wel aan.

Het wordt anders als er dingen gebeuren die opzettelijk kwetsend zijn.
Als iets bewust oneerlijk wordt gespeeld.
Als er dan niet grondig geïnvesteerd wordt in het herstel van vertrouwen, kan er ontzettend veel misgaan.
Dan ontaarden conflicten in vetes die zich jaren kunnen voortslepen. Of zelfs nooit meer tot een oplossing komen.
Je raakt mensen die je dierbaar waren, kwijt.
Soms voor lange tijd.
Soms voor altijd.
Er is geen gerechtigheid geschied.
Er is niet op een open en concrete manier spijt betuigd.
De vrede blijft uit en het vertrouwen is voorgoed weg.

Daar gaat deze tekst in Jesaja over.
Gerechtigheid brengt vrede, zegt de profeet.
Het brengt de rust en het vertrouwen weer terug.
Is het ultieme voorbeeld daarvan niet het offer van onze Here Jezus?
Door zijn lijden bracht Hij gerechtigheid.
Gerechtigheid die ons toegerekend wordt en waardoor wij weer in vrede met God mogen leven.
Zo bracht Jezus Christus herstelde rust en hersteld vertrouwen in onze relatie met God.

Heb jij een ander beschadigd?
Dan weet je wat je te doen staat, zegt Jesaja.
Of draag jij juist de littekens van een oud zeer?
Laat je troosten door de God die zulke duidelijke woorden spreekt over vrede door gerechtigheid.

Grace
... Lees meerLees minder

Er is geen zorg te zwaar… Ik ben er.
Er is geen probleem te ingewikkeld… Ik ben er.
Er is geen zucht te klein… Ik ben er.
Er is geen zonde te groot… Ik ben er.

Mijn weg van lijden ging heel diep,
Mijn liefde ging zo ver;
Ik droeg de last van alle zonden en ziekte,
Ik droeg het voor jou
omdat Ik zo oneindig veel van je hou!

Alles, echt alles kwam op Mij neer,
Ik stierf voor jou,
Ik werd door God verlaten,
zodat jij nooit meer alleen hoeft te zijn.

Voor Mij de dood, voor jou het leven.
Ik gaf Mijn bloed, Ik schenk jou vergeving.
Ik droeg de striemen, Ik geef jou genezing.
Ik werd veracht, jij bent volledig door Mij geaccepteerd.
Ik ontving het volle oordeel over elke ongerechtigheid,
zodat Ik jou kan bekleden met Mijn gerechtigheid.

Je bent rein, heilig, mooi,
Ik hou zo intens veel van jou,
Mijn liefde gaat elk moment naar je uit,
om voor jou te zorgen,
om jou in Mijn volle licht te laten leven,
en jou te laten genieten van elke zegen die Ik voor je hebt volbracht.

Kom… en vertel Mij waar je mee zit,
Ik ben groter dan elk probleem,
en Mijn voorziening is boven bidden en denken…

Ik hou van jou,
Ik leef voor jou,
Ik ben er voor jou,
Ik zorg voor jou,
Ik geef Mijn hulp en inzicht aan jou,
nu, op dit moment.

Mijn naam is Jezus, jouw Redder en Vriend.

Jes.53:2-6, 61:10, 1Kor.1:5, Ef.1:3, 3:20, Kol.2:9,10, 1Petr.2:24, 5:7
... Lees meerLees minder

Er is geen zorg te zwaar… Ik ben er.
Er is geen probleem te ingewikkeld… Ik ben er.
Er is geen zucht te klein… Ik ben er.
Er is geen zonde te groot… Ik ben er.

Mijn weg van lijden ging heel diep,
Mijn liefde ging zo ver;
Ik droeg de last van alle zonden en ziekte,
Ik droeg het voor jou
omdat Ik zo oneindig veel van je hou!

Alles, echt alles kwam op Mij neer,
Ik stierf voor jou,
Ik werd door God verlaten,
zodat jij nooit meer alleen hoeft te zijn.

Voor Mij de dood, voor jou het leven.
Ik gaf Mijn bloed, Ik schenk jou vergeving.
Ik droeg de striemen, Ik geef jou genezing.
Ik werd veracht, jij bent volledig door Mij geaccepteerd.
Ik ontving het volle oordeel over elke ongerechtigheid,
zodat Ik jou kan bekleden met Mijn gerechtigheid.

Je bent rein, heilig, mooi,
Ik hou zo intens veel van jou,
Mijn liefde gaat elk moment naar je uit,
om voor jou te zorgen,
om jou in Mijn volle licht te laten leven,
en jou te laten genieten van elke zegen die Ik voor je hebt volbracht.

Kom… en vertel Mij waar je mee zit,
Ik ben groter dan elk probleem,
en Mijn voorziening is boven bidden en denken…

Ik hou van jou,
Ik leef voor jou,
Ik ben er voor jou,
Ik zorg voor jou,
Ik geef Mijn hulp en inzicht aan jou,
nu, op dit moment.

Mijn naam is Jezus, jouw Redder en Vriend.

Jes.53:2-6, 61:10, 1Kor.1:5, Ef.1:3, 3:20, Kol.2:9,10, 1Petr.2:24, 5:7

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Psalmen 103:13
... Lees meerLees minder

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Psalmen 103:13

3 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

Want zo hoog als de hemel is, zó groot is Uw liefde.
Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken.
... Lees meerLees minder

Want zo hoog als de hemel is, zó groot is Uw liefde.
Uw trouw komt tot aan de hoogste wolken.

Rust op Mijn schouders,
Jij bent geborgen
in Mijn liefde,
jij wordt gedragen
door Mijn kracht.

Ik heb je lief,
Mijn liefde voor jou is zo groot,
Ik ben machtig en sterk
en Ik geef je Mijn krachtige hulp
wanneer jij het moeilijk hebt.

Mijn liefde tilt jou op
zodat jij kunt zien wat Ik zie.
Ik toon je Mijn vergezichten,
al Mijn zegen die voor jou klaarliggen in de hemel
en die Ik met jou wil delen,
zodat jij niets tekort komt.

Mijn liefde voor jou
is onbegrensd, onvoorwaardelijk en oneindig.
Ik laat jou genieten van wie Ik ben,
en Ik omring jou met Mijn zorgzame en genezende liefde.

Ik geniet ervan als je Mij noemt bij Mijn naam:
Ik ben jouw Abba Vader,
Jij bent Mijn liefste kind!

(Ps.23:1, 50:15, Rom.8:15, Gal.4:6, Ef.1:3, Hebr.13:6, 1Joh.3:1)
... Lees meerLees minder

Rust op Mijn schouders,
Jij bent geborgen 
in Mijn liefde, 
jij wordt gedragen 
door Mijn kracht. 

Ik heb je lief,
Mijn liefde voor jou is zo groot,
Ik ben machtig en sterk
en Ik geef je Mijn krachtige hulp
wanneer jij het moeilijk hebt.

Mijn liefde tilt jou op 
zodat jij kunt zien wat Ik zie.
Ik toon je Mijn vergezichten,
al Mijn zegen die voor jou klaarliggen in de hemel
en die Ik met jou wil delen,
zodat jij niets tekort komt.

Mijn liefde voor jou
is onbegrensd, onvoorwaardelijk en oneindig.
Ik laat jou genieten van wie Ik ben,
en Ik omring jou met Mijn zorgzame en genezende liefde.

Ik geniet ervan als je Mij noemt bij Mijn naam:
Ik ben jouw Abba Vader,
Jij bent Mijn liefste kind!

(Ps.23:1, 50:15, Rom.8:15, Gal.4:6, Ef.1:3, Hebr.13:6, 1Joh.3:1)

God is trouw

Wij kunnen altijd op God rekenen.
In gelukkige en moeilijke dagen.
Aan Gods trouw zal nooit iets veranderen.
Daarom zijn Gods beloften een grote troost.
Nooit zal Hij degene zijn die de relatie tussen Hem en jou verbreekt.

Dat weet de dichter van Psalm 89 ook.
Hij herinnert zich wat God beloofde aan koning David.
Davids dynastie zou eeuwig bestaan, want de Redder zou uit zijn geslacht geboren worden.
De dichter houdt zich hieraan vast, juist nu het een donkere tijd is.
De mensen zijn God ontrouw geworden en er is maar weinig van Davids dynastie meer over.
Zou God niets meer met hen te maken willen hebben?
Zou Hij op zijn belofte terugkomen?

Gelukkig niet.
God had juist beloofd dat zijn trouw even zeker zou zijn als het vaste ritme van de zon en de maan!

Wat een bemoediging voor ons.
Als je het moeilijk hebt, kan de twijfel toeslaan.
Je vraagt je af: Ben ik Gods kind niet meer? Heeft Hij me in de steek gelaten?
Soms kun je er ’s nachts niet van slapen en vliegt alles je aan.
Kijk dan eens door het raam.
Kijk omhoog naar de maan aan de nachthemel.
Dezelfde maan waar Adam en Abraham naar keken. En Mozes, David en Paulus.
Kijk naar de getuige, die altijd op zijn vaste tijd aan de hemel heeft gestaan.
Zo zeker is Gods trouw aan jou!

En als je een moeilijke dag hebt, kijk dan omhoog.
Voel de zon op je gezicht.
De zon die elke morgen opkomt en ’s avonds weer ondergaat, al vanaf de schepping.
De getuige, die nooit verstek laat gaan, die er altijd is als je hem verwacht.
Zo zeker is Gods aanwezigheid in jouw leven!

Of het nu licht of donker is in je leven, het verandert niets aan wat God heeft beloofd.
Als Hij een belofte doet, reikt zijn trouw tot aan de wolken! (Psalm 108:5)

Grace
... Lees meerLees minder

~IK ZAL ER ZIJN~

Mijn GELIEFDE kind, Ik heb jou GEKOZEN al toen Ik jou wonderlijk maakte in de moederschoot.
Ik, de IK BEN, de IK ZAL ER ZIJN. Mijn Naam, zoals Ik genoemd wil worden, aangeroepen wil worden.
Ik zal jou NOOIT afwijzen wanneer je bij Mij komt en luistert naar Mijn stem. Ik zoek jou op en IK ZAL ER ZIJN in het diepste donker van jouw leven, in jouw afwijzing, in jouw pijn...
Wees niet langer een slaaf van angst, verstop je niet langer, kom te voorschijn, je bent Mijn kind. Ik roep je bij jouw naam, ontvang Mijn Geest. Ik ben jouw ‘ABBA’, Ik ben jouw ‘Vader’. Je mag weten dat IK ER ZAL ZIJN elk moment van elke dag. Mijn verlangen is dat je diep van binnen gaat ervaren dat je Mijn kind mag zijn. Een kind van de Vader die jou nooit, maar dan ook nooit afwijst. Jou ontvangt in Zijn armen en tegen jou fluistert: ‘Je bent GELIEFD Mijn kind’.

Exodus 3 vers 14 en 15
...IK BEN DIE ER ZIJN ZAL. Zeg daarom tegen de Israëlieten ‘IK ZAL ER ZIJN’ heeft mij naar u toegestuurd...’Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen alle komende generaties...’

Romeinen 8 vers 15
U hebt de Geest van God niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘ABBA Vader’...

Jesaja 40 vers 9 Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen...

Dee&Aa
... Lees meerLees minder

~IK ZAL ER ZIJN~

Mijn GELIEFDE kind, Ik heb jou GEKOZEN al toen Ik jou wonderlijk maakte in de moederschoot. 
Ik, de IK BEN, de IK ZAL ER ZIJN. Mijn Naam, zoals Ik genoemd wil worden, aangeroepen wil worden. 
Ik zal jou NOOIT afwijzen wanneer je bij Mij komt en luistert naar Mijn stem. Ik zoek jou op en IK ZAL ER ZIJN in het diepste donker van jouw leven, in jouw afwijzing, in jouw pijn... 
Wees niet langer een slaaf van angst, verstop je niet langer, kom te voorschijn, je bent Mijn kind. Ik roep je bij jouw naam, ontvang Mijn Geest. Ik ben jouw ‘ABBA’, Ik ben jouw ‘Vader’. Je mag weten dat IK ER ZAL ZIJN elk moment van elke dag. Mijn verlangen is dat je diep van binnen gaat ervaren dat je Mijn kind mag zijn. Een kind van de Vader die jou nooit, maar dan ook nooit afwijst. Jou ontvangt in Zijn armen en tegen jou fluistert: ‘Je bent GELIEFD Mijn kind’.

Exodus 3 vers 14 en 15
...IK BEN DIE ER ZIJN ZAL. Zeg daarom tegen de Israëlieten ‘IK ZAL ER ZIJN’ heeft mij naar u toegestuurd...’Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen alle komende generaties...’

Romeinen 8 vers 15
U hebt de Geest van God niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘ABBA Vader’...

Jesaja 40 vers 9 Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen...

Dee&Aa

Gebruik je talent!
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
Matteüs 25:14-18 (NBV)


Een stapje dichterbij
In deze gelijkenis gaat het over talenten. De eerste twee dienaren drijven er handel mee en komen met het dubbele aantal talenten terug, maar de derde dienaar begraaft zijn talent. Hij is bang om het te verliezen. In dit verhaal zijn de talenten betaalmiddelen. Maar je kunt het ook vertalen naar talenten in je leven. Het talent om goed te kunnen verbinden, het talent om te musiceren of goed te kunnen omgaan met ouderen of kinderen.

Misschien herken je je wel in die laatste dienaar. Je hebt een talent, maar je durft het eigenlijk niet zo goed te laten zien. Of je ziet het niet als een talent. Je denkt: ik kan niets bijzonders! En om het niet kwijt te raken, of omdat iemand of jijzelf je talent veroordeelt of het vergelijkt met anderen, laat je niets van je talent zien. Je begraaft je talent, net zoals de derde dienaar.

In de gelijkenis komt de man die op reis is gegaan op een gegeven moment terug en prijst de twee dienaren die hun talenten hebben ingezet. Maar de derde dienaar spreekt hij fel toe. Daardoor voelt het verhaal eigenlijk heel ongemakkelijk. De dienaar die zijn talent begraaft, is toch vooral bang? En dan is het toch heel begrijpelijk dat hij zijn talent begraaft? Waarom moet zijn baas hem dan zo terechtwijzen?

De baas confronteert zijn dienaar met zijn eigen angst. Hij probeert hem te laten inzien hoe dom hij is geweest door zijn talent vanuit angst te begraven. Hij is er niets mee opgeschoten en heeft daardoor niets kunnen betekenen voor de ander.

Je kunt de baas zien als God en de dienaren als ons, mensen. Als je van God zo’n beeld hebt als deze dienaar heeft van zijn baas, zul je nooit de echte God leren kennen. Als je bij voorbaat al denkt dat God zo streng is en je geen fout durft te maken, dan doe je sowieso niets goed. Als je denkt dat anderen meer en betere talenten hebben dan jij, kan het gebeuren dat je je eigen talent begraaft. Dan durf je niks te laten zien en niets te doen. Uit angst voor God of de ander.

De baas maakt duidelijk dat hij veel liever had gezien dat de dienaar het ene talent had ingezet. Wie weet wat er voor moois had kunnen gebeuren? De dienaar nam geen verantwoordelijkheid voor wat God hem had geschonken.

Eigenlijk zegt God in de gelijkenis van de talenten: Onderzoek welke talenten je hebt gekregen en zet die in! Ga ermee op pad, leef er mee en probeer wat je kunt! Je draagt verantwoordelijkheid voor wat Ik jou heb geschonken. Iedereen heeft talent. Ook al heb je geen vijf talenten, er is altijd wel iets wat je goed kunt en wat jou kenmerkt als persoon.

De een kan dat heel makkelijk; zijn talent laten zien en gebruiken, terwijl een ander er veel harder voor moet werken. Bovendien kan het voor iedereen verschillend zijn wat hij of zij onder een talent verstaat. Zo is het voor de een gesneden koek om een artikel te schrijven, terwijl een ander uitblinkt in sporten. Maar hoe het ook zij, jij bent niet minder waard bent dan een ander, en het is ook niet zo dat jouw talent er niet toe doet. Jouw talent is waardevol, laat het daarom niet verstoffen – gebruik het tot Gods eer.Gebed
Trouwe God en Vader, dank U wel voor de talenten die U ons geeft en dat wij ons talent mogen inzetten. Dat we onze talenten niet hoeven te begraven., maar mogen laten zien waar we goed in zijn en mogen genieten van elkaars talenten. Helpt U ons om onze talenten in te zetten tot eer van U, van onze naaste en onszelf. En helpt U ons ook de talenten van anderen te ontdekken en te omarmen in ons dagelijks leven. Amen.

door Jantine van Iersel
... Lees meerLees minder

Gebruik je talent!
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
Matteüs 25:14-18 (NBV)
 

 Een stapje dichterbij
In deze gelijkenis gaat het over talenten. De eerste twee dienaren drijven er handel mee en komen met het dubbele aantal talenten terug, maar de derde dienaar begraaft zijn talent. Hij is bang om het te verliezen. In dit verhaal zijn de talenten betaalmiddelen. Maar je kunt het ook vertalen naar talenten in je leven. Het talent om goed te kunnen verbinden, het talent om te musiceren of goed te kunnen omgaan met ouderen of kinderen.

Misschien herken je je wel in die laatste dienaar. Je hebt een talent, maar je durft het eigenlijk niet zo goed te laten zien. Of je ziet het niet als een talent. Je denkt: ik kan niets bijzonders! En om het niet kwijt te raken, of omdat iemand of jijzelf je talent veroordeelt of het vergelijkt met anderen, laat je niets van je talent zien. Je begraaft je talent, net zoals de derde dienaar.

In de gelijkenis komt de man die op reis is gegaan op een gegeven moment terug en prijst de twee dienaren die hun talenten hebben ingezet. Maar de derde dienaar spreekt hij fel toe. Daardoor voelt het verhaal eigenlijk heel ongemakkelijk. De dienaar die zijn talent begraaft, is toch vooral bang? En dan is het toch heel begrijpelijk dat hij zijn talent begraaft? Waarom moet zijn baas hem dan zo terechtwijzen?

De baas confronteert zijn dienaar met zijn eigen angst. Hij probeert hem te laten inzien hoe dom hij is geweest door zijn talent vanuit angst te begraven. Hij is er niets mee opgeschoten en heeft daardoor niets kunnen betekenen voor de ander.

Je kunt de baas zien als God en de dienaren als ons, mensen. Als je van God zo’n beeld hebt als deze dienaar heeft van zijn baas, zul je nooit de echte God leren kennen. Als je bij voorbaat al denkt dat God zo streng is en je geen fout durft te maken, dan doe je sowieso niets goed. Als je denkt dat anderen meer en betere talenten hebben dan jij, kan het gebeuren dat je je eigen talent begraaft. Dan durf je niks te laten zien en niets te doen. Uit angst voor God of de ander.

De baas maakt duidelijk dat hij veel liever had gezien dat de dienaar het ene talent had ingezet. Wie weet wat er voor moois had kunnen gebeuren? De dienaar nam geen verantwoordelijkheid voor wat God hem had geschonken.

Eigenlijk zegt God in de gelijkenis van de talenten: Onderzoek welke talenten je hebt gekregen en zet die in! Ga ermee op pad, leef er mee en probeer wat je kunt! Je draagt verantwoordelijkheid voor wat Ik jou heb geschonken. Iedereen heeft talent. Ook al heb je geen vijf talenten, er is altijd wel iets wat je goed kunt en wat jou kenmerkt als persoon.

De een kan dat heel makkelijk; zijn talent laten zien en gebruiken, terwijl een ander er veel harder voor moet werken. Bovendien kan het voor iedereen verschillend zijn wat hij of zij onder een talent verstaat. Zo is het voor de een gesneden koek om een artikel te schrijven, terwijl een ander uitblinkt in sporten. Maar hoe het ook zij, jij bent niet minder waard bent dan een ander, en het is ook niet zo dat jouw talent er niet toe doet. Jouw talent is waardevol, laat het daarom niet verstoffen – gebruik het tot Gods eer.
 

 
Gebed
Trouwe God en Vader, dank U wel voor de talenten die U ons geeft en dat wij ons talent mogen inzetten. Dat we onze talenten niet hoeven te begraven., maar mogen laten zien waar we goed in zijn en mogen genieten van elkaars talenten. Helpt U ons om onze talenten in te zetten tot eer van U, van onze naaste en onszelf. En helpt U ons ook de talenten van anderen te ontdekken en te omarmen in ons dagelijks leven. Amen.

door Jantine van Iersel

Veilig onder Gods dak

Zelfs de ​mus​ vindt een ​huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw ​altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn ​koning​ en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw ​huis,
gedurig mogen zij u loven.
Psalm 84:4,5

De dichter van Psalm 84 verlangt met heel zijn hart naar Gods huis.
Hij zou er willen wonen!
Hij is jaloers op de mensen die in de tempel werken, zoals de priesters en de Levieten.
Hij kan zich niets heerlijkers voorstellen dan steeds in Gods nabijheid te zijn en Hem te loven, heel de dag!

Kijk eens naar de vogeltjes, zoals de mussen en de zwaluwen.
Onbevangen maken zij hun nestjes onder het dak van de tempel.
In de beschutting van Gods woning schuilen ze voor gevaren.

Onze kerkgebouwen hebben niet de betekenis die de tempel vroeger had.
Gods nabijheid is niet afhankelijk van een gebouw.
In de kerk is God niet dichter bij ons dan thuis of elders.
God woont in ons hart.
En zijn nabijheid is nog nét zo heerlijk als in de tijd van Psalm 84!

Zoals een vogel nestelt onder het tempeldak, zo mogen wij schuilen bij God.
We mogen Hem opzoeken met alles wat ons bezighoudt.
Bij Hem vinden we troost en bescherming.
We mogen ons warmen in zijn liefde en zorg.
Hij is altijd dichtbij.

Maar het wonen bij God zal nog veel concreter, veel mooier worden.
Onze geliefden die al bij God zijn, mogen ervaren hoe heerlijk en veilig het daar is.
Vooral als ons aardse leven moeilijk is, kunnen we verlangend uitkijken naar Gods huis, de hemel.
Dan zeggen we: ‘Kwam Jezus maar terug …’
‘Hoe lang zal het nog duren voor God mij roept?’

Wonen onder Gods dak is het toekomstperspectief voor ieder die in Hem gelooft.
We mogen thuis zijn bij God. Nu nog in een onveilige wereld.
Een wereld waarin veel gevaren dreigen voor Gods kinderen.
Maar straks in een volmaakte wereld, waar we Hem ‘gedurig mogen loven’!

Gelukkig wie wonen in uw ​huis …

Grace
... Lees meerLees minder

Onderweg

De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden.
U hebt toch gezien hoe hij het in Egypte voor u opnam,
en ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u gedragen heeft
zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.
Deuteronomium 1:30,31

Ons leven lijkt op de woestijnreis die het volk Israël maakte, nadat God hen uit Egypte had bevrijd.
Net als de Israëlieten zijn we op weg naar het Beloofde Land.
Dezelfde God die voor hén zorgde, zorgt ook voor ons.
Daarom is deze geschiedenis zo bemoedigend.

De Israëlieten maakten destijds een ernstige fout.
Er hoefde maar weinig te gebeuren of ze waren hun vertrouwen in God kwijt.
Terwijl de bewijzen van Gods liefde zich opgestapeld hadden!
God had hen op een wonderlijke manier uit Egypte bevrijd.
Toen de Farao hen daarna achtervolgde, leidde God hen over een pad door de zee, terwijl de Farao verdronk.
Tijdens heel de lange reis zorgde God voor zijn kinderen.
Als ze dorst hadden, gaf Hij water. Hij voedde hen zelfs met brood uit de hemel.
Hij wees hen dag en nacht de weg en beschermde hen tegen hun vijanden.

Maar tóch waren ze meteen in paniek toen ze hoorden dat de inwoners van het Beloofde Land onoverwinnelijk leken.
Mozes probeerde het volk nog tot de orde te roepen.

‘De HEER, uw God, die voor u uitgaat, zal immers voor u strijden.’

Hoe konden ze daaraan twijfelen?
Waren ze vergeten dat God hen heel de woestijnreis als een vader gedragen had?

God draagt ook óns tijdens de reis door dit leven.
Laten we niet dezelfde fout maken als de Israëlieten.
Gods trouw is zo groot! De bewijzen zijn overweldigend.
God stuurde zijn Zoon naar de aarde om voor ons te strijden.
Hij bevrijdde ons van onze doodsvijand.
Zou God ons dan nu alléén ‘in de woestijn’ laten ploeteren, terwijl we bijna in het Beloofde Land zijn?
Natuurlijk niet!

We mogen op God vertrouwen, ook als de reis moeilijk is, zoals bij de Israëlieten.
‘God droeg u de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier,’ zei Mozes.
God zal ons vandaag dragen. En morgen. De hele weg lang.
Tot onze aankomst in het Beloofde Land.

Grace
... Lees meerLees minder