Mijn Heer, U ziet mij,
U kent mij helemaal zoals ik ben.
U legt Uw hand op mij.
Als ik naar school fiets of ik ga naar mijn werk,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
U kent mij door en door.

U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
U bent dag en nacht bij mij,
U weet alles wat ik doe.

U kent elk woord van mij,
nog voordat ik het heb gezegd.
U bent aan alle kanten om mij heen
en uw hand rust op mij.

Het is te wonderlijk om te begrijpen.
Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.

Psalm 139 :1-6
... Lees meerLees minder

Mijn Heer, U ziet mij, 
U kent mij helemaal zoals ik ben. 
U legt Uw hand op mij. 
Als ik naar school fiets of ik ga naar mijn werk, 
U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
U kent mij door en door.

U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
U bent dag en nacht bij mij,
U weet alles wat ik doe.

U kent elk woord van mij,
nog voordat ik het heb gezegd.
U bent aan alle kanten om mij heen
en uw hand rust op mij.

Het is te wonderlijk om te begrijpen.
Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.

Psalm 139 :1-6

Prent dit vandaag maar in je hoofd en hart, want het is waar; dát ben jij. Vergeet het ook niet te vertellen tegen iedereen die het kan gebruiken om te horen. ... Lees meerLees minder

Prent dit vandaag maar in je hoofd en hart, want het is waar; dát ben jij. Vergeet het ook niet te vertellen tegen iedereen die het kan gebruiken om te horen.

 

Comment on Facebook

Zeker mooi

Mooi!

... Lees meerLees minder

Op weg met God
door Connie van de Velde

De Heer zei tegen Jozua: 'Ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar… Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken.'
Jozua 6:2-4 (NBV)Een stapje dichterbij
Een paar weken geleden zag ik bij thuiskomst uit de kerk dat ik een appje had van mijn dochter. Dat luidde: Hebben jullie zin om vanmiddag mee te gaan naar het bos? Even een uurtje wandelen? Ik had een drukke week achter de rug en wilde eigenlijk liever een uurtje mijn bed in, maar we besloten toch te gaan en daar kregen we geen spijt van. Het was heerlijk buiten; koud en zonnig, en we kwamen verfrist thuis.

Misschien viel het me daarom de volgende dag, toen het verhaal van de val van Jericho op mijn Bijbelleesrooster stond, opeens op dat er na zes dagen geen sprake was van een rustdag. Sterker nog: de zevende dag moesten ze niet één keer, maar zéven keer rond de stad lopen. Wat je zegt een fikse zondagswandeling!

De marsorders die Jozua aan de Israëlieten gaf, waren niet meer dan dat: marsorders. Alle strijdbare mannen moesten alleen maar lopen en ze kregen te horen dat ze hun stem niet mochten laten horen. Geen krijgsliederen, geen strijdkreten, niks. Maar ze hadden de belofte van de overwinning en de ark van het verbond – God Zelf – ging voorop. Al lezende drong het tot me door dat hier helemaal geen sprake was van 'zes dagen werken'. Ze kregen juist zes dagen om tot het besef te komen dat God voor hen aan het werk was. Stop met de strijd, en weet dat de Heer God is. Hij heerst over alle volken, Hij heerst overal op aarde (Psalm 46:11, BGT). We weten hoe het afliep. Jericho viel, zonder tussenkomst van mensenhanden.

Ik moet bij dit verhaal altijd denken aan dat liedje van Elly en Rikkert over de muren van Jericho. Dat gaat zo: Misschien heb jij zo'n Jericho, een levensgroot probleem. Het lijkt alsof het muren heeft, je komt er niet doorheen. Daar kan ik over meepraten en jij waarschijnlijk ook wel. Niet alleen het probleem zelf lijkt onoplosbaar, de plek die het in je hart en gedachten inneemt, wordt almaar groter. Dat zuigt je naar beneden en berooft je van je kracht en blijdschap.

Als ik me in zo'n situatie bevind, heb ik het keihard nodig om iedere ochtend mijn 'rondje Jericho' te lopen, om stil te worden voor God en te beseffen Wie Hij is. Om de beloften uit Zijn Woord te lezen, al mijn zorgen bij Hem te brengen en Hem te danken voor het feit dat Hij voor me uitgaat en voor me strijdt.

En op zondag loop ik eerst mijn eigen rondje en voeg me dan voor een bonuswandeling bij mijn broers en zussen in het geloof. In de kerk hoor ik 'Onze hulp is in de naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft', word ik opgebouwd door de preek, en mag ik Gods zegen ontvangen.

Zijn daarmee de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen? Nee. Maar mijn blik verschuift van de metersdikke muren naar een almachtig God. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (Filippenzen 4:5-7). Een geweldige belofte, waar ik graag iedere dag mijn geestelijke wandelschoenen voor aantrek! Wandel je mee?Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor het feit dat geen probleem voor U te groot is. Help ons om al onze zorgen telkens opnieuw bij U neer te leggen, zodat U ons hart en onze gedachten kunt vullen met Uw vrede. Amen.
... Lees meerLees minder

Rijke Judeeërs

Morgenochtend hoop ik te preken over Jesaja 58.
Nu ik me daarop voorbereid, schrik ik van de actualiteit. Wat je daar leest, gebeurt ook nu!

Er worden daar geweldige woorden geschreven over het volk Israël. Fantastisch als dat ook van onze en van jouw gemeente gezegd kan worden: ‘ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften
en verlangen naar Gods nabijheid.’

Over vasten gesproken.
Daar konden ze wat van..!

Maar God blijkt daarvan niet onder de indruk te zijn..

Waarom niet?
Omdat na de ballingschap de Israëlieten in Israël het maatschappelijk leven van vroeger toen het zo verschrikkelijk fout was gegaan, op dezelfde manier weer hadden opgepakt.
Er was veel verwoest maar de gronden van de rijken waren er nog.
De armen hadden echt niets meer. ‘Maar dan kon je toch geld lenen? Zo was het vroeger ook toch gedaan.’

In Nehemia 5 komen de armen aan het woord: ‘onze akkers en wijngaarden zijn nu van een ander. Om onze schulden te betalen moeten we nu onze kinderen weggeven als slaven. Sommige van onze dochters worden zelfs verkracht. En wij kunnen er niets tegen doen. Maar wij en onze kinderen zijn toch niet minder waard dan de rijke Judeeërs?’

Ik ben echt geschrokken.
Wat lijkt die tijd veel op onze tijd.
Die wereld op de wereld van nu.

Moeten we ons niet eerlijk de vraag durven stellen of ook wij lijken op die rijke Judeeërs? Wat waren ze vroom. En toch zei God dat er iets heel grondig mis was.

Wat zegt God van mij?

Ken je het verschil tussen orthodoxie en orthopraxie?
Recht in de leer maar ook ‘recht’ in het dagelijks leven.
Aan dat laatste ontbrak het in Israël.
Uit Babel verlost en toch op de oude voet doorgaan.

Je houdt biddag.
Dankbaar.
De crisis is weer voorbij.
Maar wat heeft het ons gebracht en geleerd?

Jesaja 58 zet je echt aan het denken.
Lijken wij soms op de rijke Judeeërs?

We hebben biddag gehad.
We bidden en vasten. We verwachten het van Hem.
Maar......... wacht God eigenlijk niet op ons?
En, wat gaan (wat kunnen) we doen?

(Dominee Arie van der Veer)
... Lees meerLees minder

Adem in, adem uit | een terugblik van Arie van der Veer op biddag

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen.
Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren.

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?
Hoeveel goede zuurstof adem ik in?
Of leef ik van veel vervuilde lucht?

Bidden is inademen en uitademen.
Daar hadden we het over in de dienst.
Adem in- adem uit.

Zo begon ooit het leven.
Met inademen en uitademen.
De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof. Er staat dat God op de mens blies. ‘En dat was heel wat meer dan een pufje’ zei Elly gisterenavond.

Het beeld van bidden als ademen was me bekend.
Ademen dat elk mens moet doen. En vooral regelmatig.
Maar bij dat eerst inademen en dan uitademen had ik nooit zo stil gestaan.

Wat adem ik in?
Wat adem ik uit?

Het heeft alles met elkaar te maken.

We hadden het over Psalm 27.
En in die Psalm staat: ‘mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid’.

Mijn gedachten bleven hangen bij dat: nazeggen.
Is dat niet inademen? Als maar nazeggen.
God zegt het mij voor, ik zeg het na.
Ik adem Gods Woord in, en eigenlijk gaat dan het uitademen vanzelf.
Tenminste als je diep inademt!

Zo zette mij de bidstond aan het denken.
Hoe zit dat met het zuurstofgehalte van mijn geestelijk leven?
Gods Geest is mijn levensadem.
Hoe vol ben ik van Hem?

Het volhouden van deze tijd voor Pasen als een tijd van extra bezinning valt echt niet altijd mee. Maar een beetje extra zuurstof kon voor mij (voor jou?) best weleens hard nodig zijn.

Hoe zorgen we daarvoor?
Aan de beademing!!
Hoe je dat doet?

Vooropgesteld Ees en ik worden ’s morgen niet wakker door kinderen die huilen of die wij wakker moeten maken omdat ze naar school moeten. En ik moet niet om zes uur in de auto te zitten voor mijn werk.
Daarom kunnen we samen beginnen eerst met inademen en uitademen. De Bijbel wordt eerst gelezen en dan het dagboekje. Een heel bijzonder dagboekje. De schrijfster heeft aan de hand van Bijbelgedeelten stukjes gemaakt waarin God als het ware rechtstreeks tot je spreekt.

We ademen in.
We ademen uit.

Het zal bij jou thuis anders gaan.
Misschien ook wel anders moeten.
Hoe verschillend zijn onze situaties.

Maar zet vandaag toch ook (op jouw tijd) ‘de ramen’ van je levenshuis open.
Lees Gods Woord. En bid tot God. ‘Blaas op mij’
Zorg voor extra frisse lucht.
En adem dan in en dan uit.
... Lees meerLees minder

Ik word ook wel de God van alle vertroosting genoemd.
(2 Kor.1:3)
Met elk verdriet en alle pijn ben Ik vertrouwd. Ik heb alles (weg-) gedragen aan het kruis, om jou Mijn helende genade aan te bieden. Jij bent degene voor wie Ik ben gekomen. (Jes.53:3)

Wie denkt dat hij in eigen kracht alles zelf wel kan regelen, loopt voorbij aan Mijn genade.
Ik ben gekomen voor de zwakke, om Mijn kracht aan te betonen.
Ik kwam voor de treurende, om Mijn troost en genezing te geven.
Ik kwam voor degene die gevangen zit in zijn emoties,
en voor wie vastgehouden wordt door gebeurtenissen uit het verleden.
Ik ben gekomen om gevangenisdeuren te openen, en gevangenen vrij te zetten. (Jes.61:1,2)
Ik maak je bekwaam om te zijn zoals Ik je heb bedoeld; een stralend kind van de Vader, die mag leven uit Mijn kracht.

Je vraagt je af waarom het lijkt of de deur van je gevangenis nog gesloten is. Je gevoelens komen niet overeen met Mijn woorden van liefde. De duivel wil graag dat je gevangen blijft in gevoelens van boosheid, bitterheid, zelfmedelijden en machteloosheid. Hij fluistert je in dat je verleden ook je toekomst zal bepalen, en dat het je niet zal lukken om te veranderen. Mijn lieve kind, Ik heb hem allang overwonnen, ook al brult hij nog zo hard, hij heeft geen enkele zeggenschap meer over je leven. (Kol.1:13, 2:15. 1Petr.5:8)

De waarheid is dat je niet meer gevangen bént, maar dat de deur naar Mijn vrijheid allang voor je is geopend. Je leeft al met Mij in Mijn koninkrijk van licht en liefde. (Joh.8:12, Kol.1:13)

Mijn Geest die in je woont laat je ontdekken wie je bent in Mij, en Hij laat je zien wat Ik voor je heb volbracht. (Ef.2:17-19) Kom maar, kijk met Mijn ogen naar jezelf, je bént al vrij, je leeft niet meer in de duisternis maar in Mijn licht. Al je pijn en verdriet heb Ik aan het kruis gedragen, om jou nu te zegenen met een leven dat gevuld is met Mijn vrede en blijdschap.

Acht Mijn woorden hoger en belangrijker dan alles wat je zelf denkt en voelt. Ontdek dat al Mijn voorziening nu al voor je beschikbaar is. Je hebt Mijn naam en Mijn bloed, waarin zoveel kracht is om jou vrij te zetten. (Joh.14:13,14, Ef.1:3, Kol.2:9,10, Openb.12:11 )

Ik houd je vast, stap voor stap vernieuw Ik je denken, zodat Mijn gedachten steeds meer impact krijgen op je leven, en jij je niet langer laat leiden door die gevoelens die je naar beneden trekken. Ik moedig je aan om de woorden die je spreekt in overeenstemming te laten zijn met Mijn woorden. (Rom.12:2)

Iedere keer als die negatieve gedachten die je hebt over jezelf je beklemmen, spreek dan Mijn woorden uit over je leven.
Stop vanaf nu met te denken dat het voor jou niet werkt, dat het te moeilijk is. Ik zie goud in jou, Ik geef je een prachtige nieuwe toekomst vol hoop, je bent een potentieel wonder.

Mijn opstandingskracht werkt in jou, en verandert jou van binnenuit. Ik neem alles van je over, want Ik heb je zo lief. Mijn plan voor je leven is zo mooi, en Ik verheug me erin dat je daarin wandelt. Leef in Mijn vrijheid en geniet van alles wat Ik je geef, dat is nog meer dan jij kunt verlangen. (Ef. 3:20)
... Lees meerLees minder

Ik word ook wel de God van alle vertroosting genoemd. 
(2 Kor.1:3)
Met elk verdriet en alle pijn ben Ik vertrouwd. Ik heb alles (weg-) gedragen aan het kruis, om jou Mijn helende genade aan te bieden. Jij bent degene voor wie Ik ben gekomen. (Jes.53:3)

Wie denkt dat hij in eigen kracht alles zelf wel kan regelen, loopt voorbij aan Mijn genade.
Ik ben gekomen voor de zwakke, om Mijn kracht aan te betonen.
Ik kwam voor de treurende, om Mijn troost en genezing te geven.
Ik kwam voor degene die gevangen zit in zijn emoties, 
en voor wie vastgehouden wordt door gebeurtenissen uit het verleden.
Ik ben gekomen om gevangenisdeuren te openen, en gevangenen vrij te zetten. (Jes.61:1,2)
Ik maak je bekwaam om te zijn zoals Ik je heb bedoeld; een stralend kind van de Vader, die mag leven uit Mijn kracht.

Je vraagt je af waarom het lijkt of de deur van je gevangenis nog gesloten is. Je gevoelens komen niet overeen met Mijn woorden van liefde. De duivel wil graag dat je gevangen blijft in gevoelens van boosheid, bitterheid, zelfmedelijden en machteloosheid. Hij fluistert je in dat je verleden ook je toekomst zal bepalen, en dat het je niet zal lukken om te veranderen. Mijn lieve kind, Ik heb hem allang overwonnen, ook al brult hij nog zo hard, hij heeft geen enkele zeggenschap meer over je leven. (Kol.1:13, 2:15. 1Petr.5:8)

De waarheid is dat je niet meer gevangen bént, maar dat de deur naar Mijn vrijheid allang voor je is geopend. Je leeft al met Mij in Mijn koninkrijk van licht en liefde. (Joh.8:12, Kol.1:13) 

Mijn Geest die in je woont laat je ontdekken wie je bent in Mij, en Hij laat je zien wat Ik voor je heb volbracht. (Ef.2:17-19) Kom maar, kijk met Mijn ogen naar jezelf, je bént al vrij, je leeft niet meer in de duisternis maar in Mijn licht. Al je pijn en verdriet heb Ik aan het kruis gedragen, om jou nu te zegenen met een leven dat gevuld is met Mijn vrede en blijdschap. 

Acht Mijn woorden hoger en belangrijker dan alles wat je zelf denkt en voelt. Ontdek dat al Mijn voorziening nu al voor je beschikbaar is. Je hebt Mijn naam en Mijn bloed, waarin zoveel kracht is om jou vrij te zetten. (Joh.14:13,14, Ef.1:3, Kol.2:9,10, Openb.12:11 )

Ik houd je vast, stap voor stap vernieuw Ik je denken, zodat Mijn gedachten steeds meer impact krijgen op je leven, en jij je niet langer laat leiden door die gevoelens die je naar beneden trekken. Ik moedig je aan om de woorden die je spreekt in overeenstemming te laten zijn met Mijn woorden. (Rom.12:2) 

Iedere keer als die negatieve gedachten die je hebt over jezelf je beklemmen, spreek dan Mijn woorden uit over je leven. 
Stop vanaf nu met te denken dat het voor jou niet werkt, dat het te moeilijk is. Ik zie goud in jou, Ik geef je een prachtige nieuwe toekomst vol hoop, je bent een potentieel wonder. 

Mijn opstandingskracht werkt in jou, en verandert jou van binnenuit. Ik neem alles van je over, want Ik heb je zo lief. Mijn plan voor je leven is zo mooi, en Ik verheug me erin dat je daarin wandelt. Leef in Mijn vrijheid en geniet van alles wat Ik je geef, dat is nog meer dan jij kunt verlangen. (Ef. 3:20)

Nooit met lege handen

Bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34
‘Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ (vers 31-33)

Vandaag is het Biddag.
Veel christenen gaan naar de kerk om Gods zegen te vragen voor het komende werkseizoen.
Hóe ga je bidden?
Ons gebed kan krampachtig zijn, angstig voor de onzekere toekomst.
Je moet maar afwachten wat God nu weer zal beslissen.

Jezus leert ons dat we vol vertrouwen mogen bidden.
Onze Vader weet wat we nodig hebben.
Ook wat betreft ons dagelijks levensonderhoud.
We hoeven ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen, zegt Jezus.

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid!’

Dáármee staat of valt ons levensgeluk!

‘… dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

Eten en kleding worden dan een toegift, bovenop het geluk dat God ons al geeft.

Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken – hoe doen we dat?
Dan leggen we onze focus op God.
We willen Hem grootmaken met ons leven en Hem dienstbaar zijn.
De zegeningen die God ons geeft willen we daarvoor inzetten.
Dát is het hoogste doel van ons bestaan.
Wat heb je aan eten, aan geld en spullen als het laatste uur van je leven is aangebroken?
Dan sta je met lege handen…

‘… dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

God belooft niet dat we geen tegenslagen zullen meemaken.
Maar als we leven voor zijn Koninkrijk, zullen we nooit met lege handen staan.
Zelfs al gebeuren de grootste rampen, we raken onze hemelse schat niet kwijt.

Als we zó in het leven staan, verandert dat ons gebed.
Dan bidden we met kinderlijk vertrouwen.
We weten dat God voor ons zal zorgen, in voor- en tegenspoed.
Dan bidden we zónder angst voor de onzekere toekomst, met de zekerheid dat ons levensgeluk veilig is in God.

Grace
... Lees meerLees minder

Nooit met lege handen

Bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34
‘Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ (vers 31-33)

Vandaag is het Biddag.
Veel christenen gaan naar de kerk om Gods zegen te vragen voor het komende werkseizoen.
Hóe ga je bidden?
Ons gebed kan krampachtig zijn, angstig voor de onzekere toekomst.
Je moet maar afwachten wat God nu weer zal beslissen.

Jezus leert ons dat we vol vertrouwen mogen bidden.
Onze Vader weet wat we nodig hebben.
Ook wat betreft ons dagelijks levensonderhoud.
We hoeven ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen, zegt Jezus.

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid!’

Dáármee staat of valt ons levensgeluk!

‘… dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

Eten en kleding worden dan een toegift, bovenop het geluk dat God ons al geeft.

Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken – hoe doen we dat?
Dan leggen we onze focus op God.
We willen Hem grootmaken met ons leven en Hem dienstbaar zijn.
De zegeningen die God ons geeft willen we daarvoor inzetten.
Dát is het hoogste doel van ons bestaan.
Wat heb je aan eten, aan geld en spullen als het laatste uur van je leven is aangebroken?
Dan sta je met lege handen…

‘… dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

God belooft niet dat we geen tegenslagen zullen meemaken.
Maar als we leven voor zijn Koninkrijk, zullen we nooit met lege handen staan.
Zelfs al gebeuren de grootste rampen, we raken onze hemelse schat niet kwijt.

Als we zó in het leven staan, verandert dat ons gebed.
Dan bidden we met kinderlijk vertrouwen.
We weten dat God voor ons zal zorgen, in voor- en tegenspoed.
Dan bidden we zónder angst voor de onzekere toekomst, met de zekerheid dat ons levensgeluk veilig is in God.

 Grace

Vrij... Je bent echt vrij, want Christus heeft je vrijgemaakt! (Joh.8:36)

Mijn lieve kind, wanneer jij je schuldig voelt over de fouten die je maakt, dan betekent dat niet dat je voor Mij ook schuldig bent. Ik heb het oordeel gedragen over alle zonden, dus jij kan daar nooit meer om geoordeeld worden. Ik heb jou vrij gesproken! Ik heb je Mijn rijke vergeving geschonken. (Rom.3:24, 5:17, Ef.1:7)

Je wilt het zo graag goed doen, niet meer zondigen, en het lukt je maar niet om te breken met bepaalde gedachten en gewoontes. Hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je ze tegenkomt in je leven. Maar weet je dat het je nooit zal lukken om de overwinning te behalen, zolang je zelf blijft vechten tegen die zonden?

Je hebt gemerkt dat je niet verder komt door met je wilskracht je tot het uiterste toe in te spannen. Weet je wat je alleen ‘moet’ doen? Rusten, ja rusten in Mij. Kijk niet langer naar je zonden, maar houdt je oog gericht op Mij. Ik maak je vrij van elk schuldbesef. Als Ik niet aan je zonden denk, waarom zou jij dat dan wél doen? (Hebr. 8:12, 12:2)

Toen Ik stierf, heb Ik jouw zondige natuur op Mij genomen in de dood. Ik heb je een nieuwe natuur gegeven, Mijn natuur!
Zondige gedachten, woorden en daden komen voort uit een zondig hart. Nu jij een nieuwe schepping bent geworden, is het mogelijk om je anders te kunnen gedragen. Je mag eenvoudig zeggen: ‘Het lukt me niet te stoppen met………, en ik probeer het ook niet langer meer. Voor Christus, Die in Mij leeft, is het wel mogelijk.’ (Rom.6:6,8,11-14,18, 2 kor.5:17)

Weet je wat het gevolg is als je het werk aan Mij overlaat? Mijn Geest gaat in jou aan de slag. Doordat Mijn natuur in jou is, worden bepaalde gedachten en patronen ‘vanzelf’ veranderd. Ik werk Zelf Mijn wil in je uit, je ontdekt opeens dat je bepaalde dingen niet meer doet en wilt doen, en je krijgt oog voor dingen die je eerst niet zag. (Fil.2:13)

Mijn Geest verandert je van dag tot dag, zodat je steeds meer op Mijn beeld gaat lijken. (2 Kor.3:18, 5:16) Waar jij stopt met het zelf te proberen, daar neem Ik het van je over. Mijn genade werkt in je uit dat je ontspannen mag leven in Mijn nabijheid en dat je je grootste geluk vindt bij Mij. (2Tes.2:16,17)
... Lees meerLees minder

Vrij... Je bent echt vrij, want Christus heeft je vrijgemaakt! (Joh.8:36)

Mijn lieve kind, wanneer jij je schuldig voelt over de fouten die je maakt, dan betekent dat niet dat je voor Mij ook schuldig bent. Ik heb het oordeel gedragen over alle zonden, dus jij kan daar nooit meer om geoordeeld worden. Ik heb jou vrij gesproken! Ik heb je Mijn rijke vergeving geschonken. (Rom.3:24, 5:17, Ef.1:7)

Je wilt het zo graag goed doen, niet meer zondigen, en het lukt je maar niet om te breken met bepaalde gedachten en gewoontes. Hoe meer je erop gaat letten, hoe meer je ze tegenkomt in je leven. Maar weet je dat het je nooit zal lukken om de overwinning te behalen, zolang je zelf blijft vechten tegen die zonden?

Je hebt gemerkt dat je niet verder komt door met je wilskracht je tot het uiterste toe in te spannen. Weet je wat je alleen ‘moet’ doen? Rusten, ja rusten in Mij. Kijk niet langer naar je zonden, maar houdt je oog gericht op Mij. Ik maak je vrij van elk schuldbesef. Als Ik niet aan je zonden denk, waarom zou jij dat dan wél doen? (Hebr. 8:12, 12:2)

Toen Ik stierf, heb Ik jouw zondige natuur op Mij genomen in de dood. Ik heb je een nieuwe natuur gegeven, Mijn natuur! 
Zondige gedachten, woorden en daden komen voort uit een zondig hart. Nu jij een nieuwe schepping bent geworden, is het mogelijk om je anders te kunnen gedragen. Je mag eenvoudig zeggen: ‘Het lukt me niet te stoppen met………, en ik probeer het ook niet langer meer. Voor Christus, Die in Mij leeft, is het wel mogelijk.’ (Rom.6:6,8,11-14,18, 2 kor.5:17)

Weet je wat het gevolg is als je het werk aan Mij overlaat? Mijn Geest gaat in jou aan de slag. Doordat Mijn natuur in jou is, worden bepaalde gedachten en patronen ‘vanzelf’ veranderd. Ik werk Zelf Mijn wil in je uit, je ontdekt opeens dat je bepaalde dingen niet meer doet en wilt doen, en je krijgt oog voor dingen die je eerst niet zag. (Fil.2:13)

Mijn Geest verandert je van dag tot dag, zodat je steeds meer op Mijn beeld gaat lijken. (2 Kor.3:18, 5:16) Waar jij stopt met het zelf te proberen, daar neem Ik het van je over. Mijn genade werkt in je uit dat je ontspannen mag leven in Mijn nabijheid en dat je je grootste geluk vindt bij Mij. (2Tes.2:16,17)

Je bent in beeld

Bijbelgedeelte: Psalm 34
Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
(vers 6)
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
(vers 16)

We mogen onze hulp van God verwachten, ook in deze nieuwe week.
David leert ons in Psalm 34 dat we nooit vergeefs op God hopen.
Hij spreekt uit eigen ervaring.
In de meest angstige uren van zijn leven, toen hij geen kant op kon, riep hij tot God.
En God luisterde.

‘Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord …’ jubelt David. (vers 5)

Misschien kijk jij ook verlangend uit naar Gods hulp, al heel lang.
Je bidt dagelijks om een oplossing voor je problemen.
Maar… stralen van vreugde? Nee, zover is het nog steeds niet gekomen.
David werd dan wel verlost uit zijn benarde situatie, maar het lijkt of er in jouw leven niets verandert.

Lees eens verder in de psalm, in vers 16.
God doet een belofte aan ieder die op Hem hoopt.
Terwijl jouw ogen opzien naar God, rusten Gods ogen op jóu!
Je bent bij God in beeld.
Ieder die Hem zoekt mag rekenen op zijn redding.

God ziet je, waar je ook bent, hoe je omstandigheden ook zijn.
Hij laat zijn ogen niet achteloos over je heen glijden.
Zijn vaderogen rusten op jou.

En er staat nog meer.
God luistert naar je hulpgeroep.
Zelfs als je gebed uit een machteloze stilte bestaat.

Psalm 34 draait er niet omheen.
Het leven van een kind van God kan moeilijk zijn.
‘Al blijft de rechtvaardige niets bespaard …’ (vers 20)
Het wachten op Gods hulp kan lang duren.
Als je tot Hem roept, betekent dit niet dat je nood ineens voorbij is.
Maar voor wie op God vertrouwt, hebben de problemen niet het laatste woord.

‘… de HEER zal hem steeds weer bevrijden.’ (vers 20)

Kijk maar weer naar de belofte uit vers 6.
Wie het van God verwacht zal stralen van vreugde!
Hoe lang dat ook kan duren, God zal zijn belofte houden.

‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ (Romeinen 10:11)

Misschien mag je in dit leven die blijdschap al ervaren.
Maar die vreugde zal zéker komen als we straks bij God mogen wonen.

Grace
... Lees meerLees minder

Morgen dans je weer

Prijs Hem, in je dag vol zorgen
in je angst voor morgen: zing
zing dan je lied en prijs Hem
als de storm tekeergaat
als je nergens licht meer ziet
want God vergeet jou niet

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer
Hij maakt je heel en morgen dans je weer

Prijs hem, laat de hele wereld weten
dat God ons niet is vergeten.
We zingen samen:

Prijs Hem, want zijn liefde redt ons
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons
Prijs Hem. We zingen samen:
Prijs Hem. Onze God is machtig
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind
Zijn liefde kent geen eind

Er komt geen einde aan zijn koninkrijk
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn

Hij zal koning zijn!

(Band Lev)
... Lees meerLees minder

Morgen dans je weer

Prijs Hem, in je dag vol zorgen
in je angst voor morgen: zing
zing dan je lied en prijs Hem
als de storm tekeergaat
als je nergens licht meer ziet
want God vergeet jou niet

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer
Hij maakt je heel en morgen dans je weer

Prijs hem, laat de hele wereld weten
dat God ons niet is vergeten.
We zingen samen:

Prijs Hem, want zijn liefde redt ons
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons
Prijs Hem. We zingen samen:
Prijs Hem. Onze God is machtig
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind
Zijn liefde kent geen eind

Er komt geen einde aan zijn koninkrijk
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn

Hij zal koning zijn!

(Band Lev)

Onmeetbaar

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
(Efeziërs 3:18-20)


Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten.
We tellen en houden scores bij.
We vergelijken en wedijveren.
We willen onszelf of elkaar overtreffen.
Sommigen doen alles om een record te verbreken.
Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties.
Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk vermogen.
We willen graag het onbereikbare bereiken.

Het aardse leven is te vangen in maten, scores en… limieten.
Ja, steeds is er een onverbiddelijke grens.
Ons kunnen stopt. Ons inzicht gaat niet verder. Ons bereik eindigt.

Als we ons blindstaren op deze meetbare wereld, missen we iets.
Iets wat onmeetbaar is: Gods oneindige macht en liefde!
Paulus wil dat we verder kijken dan dit beperkte, meetbare leven.
Hij wil dat we oog krijgen voor wat onbeperkt en eindeloos is: de liefde van Christus ‘die alle kennis te boven gaat’.

Paulus kan haast geen woorden vinden om Gods grootheid te beschrijven.
Er zíjn ook geen woorden voor!
Soms kan dat intense gevoel van verwondering je overvallen.
Bijvoorbeeld als je naar de heldere nachthemel kijken, naar de oneindige ruimte met miljoenen sterren.
Of als je als nietig mensje tussen de machtige bergen staat. Of op het strand naar de ondergaande zon kijkt.
Maar al deze dingen zijn maar glimpjes van Gods grootheid!

Nooit kunnen we bevatten hoe eindeloos Gods liefde is, hoe groot zijn ontferming over de zondige mens.
Er zijn geen maateenheden die Jezus liefde kunnen uitdrukken.
Zijn liefde was zo grenzenloos, dat Hij onze schuld op zich nam en zijn leven voor ons gaf.

Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we van de ene verbazing in de andere vallen.
Gods macht en liefde zijn altijd groter dan we ons kunnen voorstellen.
Als iets voor ons te groot is, is het nooit te groot voor God!

Grace
... Lees meerLees minder

Eens

Eens
Zal het vrede zijn
Komt er echt een eind
Aan oorlog en aan strijd

Eens
Vlucht er niemand meer
Haalt U de muren neer
Verenigt U ons weer

Eens
Wordt elke traan gewist
Stilt U het gemis
Van wie hier niet meer is

Eens
Lijdt geen mens meer pijn
Zal alles beter zijn
Zijn wij voor altijd vrij

Eens
Is de spiegel weg
En wat U heeft gezegd
Begrijpen wij dan echt

Eens
Kijken wij omhoog
En staan wij oog in oog
Met Vader, Geest en Zoon

Eens
Haalt u ons naar huis
Vindt iedereen een thuis
Wie moe is rust dan uit

Eens
Zien wij Uw heerlijkheid
Vult Uw aanwezigheid
De ruimte en de tijd

© Tekst: Jelmer & Christa van der Veer, Stichting LEV Music 2016
... Lees meerLees minder

Stil worden

Jezus en Zijn leerlingen gingen verder, en kwamen bij een dorp. Daar woonde een vrouw die Jezus uitnodigde om bij haar thuis te komen. Ze heette Marta, en haar zus heette Maria. Maria ging bij de Heer zitten en luisterde aandachtig naar Zijn woorden. Maar Marta was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken. Ze vroeg aan Jezus: 'Heer, mijn zus laat mij alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen.' Toen zei de Heer tegen haar: 'Marta, Marta, maak je toch niet altijd zo veel zorgen! Er is maar één ding echt belangrijk: dat je luistert naar Mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven.'
Lucas 10:38-42 (BGT)


Een stapje dichterbij
Het begint allemaal zo mooi, want zeg nou zelf: Jezus uitnodigen om bij je binnen te komen, dat is toch zo’n beetje wat we in onze tijd, en zeker in bepaalde kerkelijke kringen, ‘bekering’ noemen?

Marta heeft een hart van goud. Een ruim hart. In dat hart – en in haar huis – is ook plaats voor Jezus. Juist voor Jezus. Hij is immers een Huisvriend Die, zoals de Bijbel dat zo persoonlijk omschrijft, van Marta, Maria en hun broer Lazarus houdt (Johannes 11:5)!

Haar inzet laat ook niks te wensen over. Ze wil Jezus dienen door Hem te bedienen. Met het lekkerste wat ze kan bedenken. Een maaltijd om je vingers bij af te likken. Die kans krijgt ze niet zo vaak, dat weet ze inmiddels wel. Samen eten is immers een gelegenheid bij uitstek om samen te zijn en van elkaar te genieten.

Maar dan maakt ze een veelvoorkomende fout; één die ook wij maar al te vaak en te snel maken. Eenmaal in de keuken achter het aanrecht wordt het klaarmaken van die maaltijd belangrijker dan de Gast Zelf. Ze verlegt haar prioriteiten en opeens blijkt ze niet langer Jezus te dienen, maar zichzelf…

Opeens is Hij niet meer het belangrijkste in huis, maar is zij dat, zij en haar maaltijd. Ze draaft maar door, wist zich het zweet van het voorhoofd en vrijwel ongemerkt worden haar liefde voor Jezus en haar gastvrijheid overschaduwd door irritatie. Want Hij zit daar maar te praten. Over serieuze onderwerpen, zo te zien. En haar zus zit gewoon naast Hem en hangt aan Zijn lippen. Alsof het eten vanzélf op tafel komt. Heeft Hij dan niet door hoe druk zij het heeft? Kan Hij Maria dan niet even op de vingers tikken en haar naar de keuken sturen?

Op een gegeven moment barst de bom. Ze spreekt Jezus erop aan. Ze stort haar vermoeide, oververhitte, geïrriteerde hart uit bij Jezus. Eigenlijk is het een soort gebed. Zo’n gebed dat jij en ik als we eerlijk zijn waarschijnlijk ook weleens uitspreken. 'Heer, ziet U dan niet hoe zwaar ik het heb? Ziet U dan niet dat ik keihard werk voor U, dat ik me enorm uitsloof om het U naar de zin te maken, om U, Uw kerk en de mensen om me heen te dienen? Dat ik niet aan mezelf toekom, laat staan aan U? Waarom doet U er dan niks aan? Waarom spreekt U die ander er niet op aan?'

Het is een overbekend verhaal, dat besef ik maar al te goed. Maar de vijf verzen die hierboven staan, springen er voor mij telkens weer uit. Ik denk zo vaak dat ik belangrijkere dingen te doen heb dan tijd vrijmaken voor Jezus. Maar al te vaak is Hij de sluitpost van mijn agenda. Maar als dan na een paar dagen dat knagende gemis weer komt bovendrijven, dat gevoel dat mijn overvolle dagen zo mat zijn zonder Hem, rest mij maar één ding: de boel de boel te laten, stil te worden en bij te tanken aan de voeten van Jezus.


Gebed
Heer Jezus, U weet beter dan wie ook dat ik geen haar beter ben dan Martha. Ik heb U lief. Maar in de drukte van het leven verlies ik U regelmatig uit het oog. Wilt U mij er telkens weer aan herinneren wat het belangrijkste is in mijn leven, Wíé de belangrijkste is? Ik heb U nodig, Heer. Zonder U verliezen de dingen hun glans, hun waarde. Ik wil stil worden, ik wil dicht bij U zijn en naar U luisteren. Vandaag, en elke dag van mijn leven. Dank U voor Uw geduld! Dank U dat U ook van mij houdt! Amen.

Door: Tineke Tuinder
... Lees meerLees minder

Ik draag wat jij niet dragen kan,
jouw zorg en pijn… Ik weet ervan,
daarvoor gaf Ik Mijn leven.
Mijn overwinning maakt jou vrij,
waar jij ook bent, Ik ben er bij
om jou Mijn hulp te geven!

Wij prijzen de Heer,
dag aan dag draagt Hij onze lasten,
Hij is de God van bevrijding
Psalm 68:20
... Lees meerLees minder

Ik draag wat jij niet dragen kan,
jouw zorg en pijn… Ik weet ervan,
daarvoor gaf Ik Mijn leven.
Mijn overwinning maakt jou vrij,
waar jij ook bent, Ik ben er bij
om jou Mijn hulp te geven!

Wij prijzen de Heer,
dag aan dag draagt Hij onze lasten,
Hij is de God van bevrijding
Psalm 68:20

'De HEER zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou.' (Sefanja 3:17)

Fijne dag vandaag, en wat je ook doet – God is vol blijdschap over je.
... Lees meerLees minder

De HEER zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. (Sefanja 3:17)

Fijne dag vandaag, en wat je ook doet – God is vol blijdschap over je.

Eeuwige jeugd

Bijbelgedeelte: Psalm 103
‘… hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’
(vers 5)Ik sprak een buurvrouw die me vertelde dat ze deze week 75 jaar wordt.
‘Zo vreemd,’ zei ze. ‘Ik voel me innerlijk nog precies zo als toen ik 25 was, maar mijn lichaam vertelt me dat ik een oude dame ben.’
Veel zussen zullen dat vast herkennen.
Wat zou het heerlijk zijn om je weer eens net zo fit te voelen als toen je jong was!
Niet alleen lichamelijk ervaren we de gebrokenheid van dit leven, maar ook psychisch kan de veerkracht ons in de steek laten.
Het kenmerkt dit leven op aarde: al het mooie, sterke en nieuwe blijft niet zo. Het is eindig.

God doet ons in Psalm 103 rijke beloften.
Kijk alleen al naar vers 5.
God belooft dat Hij ons zal overladen met schoonheid en geluk.
Onze kracht en levenslust zullen voortduren!
Net zoals de arend elk jaar met de rui een prachtig nieuw verenpak krijgt.
Zo lijkt de sterke vogel blijvend jong, tot op hoge leeftijd.

‘Helaas merk ik daar weinig van…’ denk je nu misschien.
‘Schoonheid en geluk?
Ik vecht tegen kanker. De ziekte neemt mij alle schoonheid en levenslust af.”
‘Geluk? Wat is het lang geleden dat het leven me toelachte, dat ik echt gelukkig was.’
‘Een oneindige jeugd, herstel van krachten, zodat ik me weer 20 voel?
Ik voel me meer als de veldbloem uit vers 15 en 16.
Hij bloeit maar even, en dan is er niets meer van terug te vinden…
Stel dat God deze belofte voor mij in vervulling zou doen gaan.
Wat zou ik dan sterk en energiek deze week ingaan!’

Maar kijk, het perspectief in deze psalm verspringt van het tijdelijke naar het eeuwige.
David stapt over van een persoonlijke, tijdelijke genezing naar het herstel in het eeuwige leven.
Als je weer opgeknapt bent na de griep, als je genezen mag van kanker, weet je dat je niet voor altijd fit zult blijven.
Maar God zal ons straks voor eeuwig genezen!
Er ligt een schoonheid en geluk voor ons klaar die nooit zullen vervallen.
Met dit vooruitzicht mogen we de nieuwe week ingaan.

Grace
... Lees meerLees minder

Danken in alles

Wees altijd verheugd,
bid onophoudelijk,
dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Kun je God vandaag danken voor de week die achter je ligt?
Dankbaarheid hoort bij een gelovig hart en een christelijke levenshouding.
God verlangt het zelfs van ons, lezen we in deze tekst.
Daarom is danken ook een vast onderdeel van de kerkdienst.
De apostelen sporen in hun brieven de gemeenten steeds weer aan tot dankbaarheid.

Paulus zegt zelfs dat je God onder alle omstandigheden moet danken!
Misschien kost het je vandaag geen enkele moeite om God te prijzen voor de zegeningen die Hij je gaf.
Je hebt een goede week gehad.
Het was vakantie en je hebt genoten van het winterweer.
Je werk verliep vlot en succesvol, of je hebt positief nieuws gekregen.
Maar wat moet je met deze tekst als het je tegenzit in je leven?
Hoe kun je danken als je middenin een periode van verdriet en gemis zit?
Hoe kun je danken als je eigenlijk niet eens weet hoe je verder moet?

Maar lees eens, Paulus zegt eerst iets anders: ‘Bid onophoudelijk.’
Daar begint de dankbaarheid!

Je mag alles bij God brengen.
Alles wat je bezighoudt, waar je mee worstelt, waar je verdriet om hebt.
Het gebed maakt alles anders.
Bidden geeft troost in verdriet.
Het is bevrijdend, het geeft rust.
Hoe meer je een biddend leven leidt, hoe dankbaarder je wordt, zegt Paulus eigenlijk.
Een biddend leven tilt je naar een ander niveau, een dankbaar niveau.
De band met God tilt je boven je moeiten uit.
Het laat je blik vallen op de zegeningen die Hij je geeft.
Vaak zegeningen van een heel ander soort dan waar we in de eerste instantie om gebeden hebben.
Het gebed brengt vrede en rust, want je ontdekt dat God zelfs in het grootste verdriet naast je staat.
We weten: ‘als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’
Daar mogen we op vertrouwen, ook als we niets begrijpen van de moeiten die we moeten doormaken.

Nee, Paulus zegt niet: dank God voor alles.
Hij zegt: Dank God in alles.
Hoe je omstandigheden ook zijn, God is bij je.
Dat maakt alles anders.
‘Dank U, Vader!’

Grace
... Lees meerLees minder

Danken in alles

Wees altijd verheugd,
bid onophoudelijk,
dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Kun je God vandaag danken voor de week die achter je ligt?
Dankbaarheid hoort bij een gelovig hart en een christelijke levenshouding.
God verlangt het zelfs van ons, lezen we in deze tekst.
Daarom is danken ook een vast onderdeel van de kerkdienst.
De apostelen sporen in hun brieven de gemeenten steeds weer aan tot dankbaarheid.

Paulus zegt zelfs dat je God onder alle omstandigheden moet danken!
Misschien kost het je vandaag geen enkele moeite om God te prijzen voor de zegeningen die Hij je gaf.
Je hebt een goede week gehad.
Het was vakantie en je hebt genoten van het winterweer.
Je werk verliep vlot en succesvol, of je hebt positief nieuws gekregen.
Maar wat moet je met deze tekst als het je tegenzit in je leven?
Hoe kun je danken als je middenin een periode van verdriet en gemis zit?
Hoe kun je danken als je eigenlijk niet eens weet hoe je verder moet?

Maar lees eens, Paulus zegt eerst iets anders: ‘Bid onophoudelijk.’
Daar begint de dankbaarheid!

Je mag alles bij God brengen.
Alles wat je bezighoudt, waar je mee worstelt, waar je verdriet om hebt.
Het gebed maakt alles anders.
Bidden geeft troost in verdriet.
Het is bevrijdend, het geeft rust.
Hoe meer je een biddend leven leidt, hoe dankbaarder je wordt, zegt Paulus eigenlijk.
Een biddend leven tilt je naar een ander niveau, een dankbaar niveau.
De band met God tilt je boven je moeiten uit.
Het laat je blik vallen op de zegeningen die Hij je geeft.
Vaak zegeningen van een heel ander soort dan waar we in de eerste instantie om gebeden hebben.
Het gebed brengt vrede en rust, want je ontdekt dat God zelfs in het grootste verdriet naast je staat.
We weten: ‘als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’
Daar mogen we op vertrouwen, ook als we niets begrijpen van de moeiten die we moeten doormaken.

Nee, Paulus zegt niet: dank God voor alles.
Hij zegt: Dank God in alles.
Hoe je omstandigheden ook zijn, God is bij je.
Dat maakt alles anders.
‘Dank U, Vader!’

Grace

 

Comment on Facebook

Mooi! Psalm 139, mijn lievelingspsalm

Bevind jij je midden in een storm? Regent het alleen maar zorgen? Heeft iemand je in de kou laten staan? Bid of zing dan dit gebed. Schuil in Gods vrede. Rust in Zijn trouw.

Tekst afbeelding: © Opwekking 630
... Lees meerLees minder

Bevind jij je midden in een storm? Regent het alleen maar zorgen? Heeft iemand je in de kou laten staan? Bid of zing dan dit gebed. Schuil in Gods vrede. Rust in Zijn trouw.

Tekst afbeelding: © Opwekking 630

Wanneer het koud voelt in je leven,
en pijn van binnen je verwart,
dan wil Ik jou Mijn warmte geven,
zodat de kou smelt in je hart.

Ik zal jou Mijn genezing geven,
ontvang van Mij een nieuwe start,
het wonder van een heel nieuw leven,
dat Ik laat groeien in jouw hart.

Mijn lieve kind, Ik ken je door en door. Ik ben vertrouwd met je meest kwetsbare gevoelens, jouw tranen en pijn, alles wat diep van binnen bevroren is. Wil je Mij toelaten in de schuilplaats van je hart? Mag Ik Mijn licht laten schijnen op wat je verborgen houdt? Mag Ik je hart verwarmen? Door de kracht van Mijn liefde zal die stekende pijn ontdooien en verdwijnen.

Ik was een mens zoals jij, en in alles voel Ik met je mee. Jouw pijn raakt Mij, alsof het Mijn eigen pijn is. Voor jou werd Ik verwond om je te genezen! Ik druk je dicht tegen Mij aan. Als jij het wilt, raak Ik jou diep van binnen aan met Mijn genezende liefde. Vertel alles aan Mij, in Mijn handen is het veilig. Ook al voel je je nog zo radeloos, Ik weet raad met jouw grootste probleem. Ik wijs jou een nieuwe weg waar je vrij bent en helemaal jezelf mag zijn! Mijn vrede zal je hart en gedachten beschermen.

Ik troost je zoals geen mens dat kan doen. Bewaar Mijn woorden diep in je hart. Ze zijn een medicijn voor alles waardoor jij bent bezeerd. Spreek Mijn beloften uit op ieder moment dat het moeilijk is en je mag de genezende kracht van Mijn woord in je ziel ervaren. Ik genees je gebroken hart en Ik verbind je wonden. Als je niet meer weet wat je moet bidden, mag je weten dat Ik Zelf voor jou bid en pleit. Ik verkwik je met Mijn zegeningen. Mijn helende genade voelt als een warme deken, waarin jij je helemaal veilig en geborgen mag voelen. Ik hou van jou! Ik ben er voor jou en niemand kan jou scheiden van Mijn liefde!

Psalmen 139:2-5, 147:3 - Spreuken 4:20-23 - Johannes 14:6,26, 15:26, 16:7 - Romeinen 8:26, 31-35
2 Korinthe 1:3,4 - Filippenzen 4:4-7 - Hebreeën 2:18, 4:12,15,16
... Lees meerLees minder

Wanneer het koud voelt in je leven,
en pijn van binnen je verwart,
dan wil Ik jou Mijn warmte geven,
zodat de kou smelt in je hart.

Ik zal jou Mijn genezing geven,
ontvang van Mij een nieuwe start,
het wonder van een heel nieuw leven,
dat Ik laat groeien in jouw hart.

Mijn lieve kind, Ik ken je door en door. Ik ben vertrouwd met je meest kwetsbare gevoelens, jouw tranen en pijn, alles wat diep van binnen bevroren is. Wil je Mij toelaten in de schuilplaats van je hart? Mag Ik Mijn licht laten schijnen op wat je verborgen houdt? Mag Ik je hart verwarmen? Door de kracht van Mijn liefde zal die stekende pijn ontdooien en verdwijnen. 

Ik was een mens zoals jij, en in alles voel Ik met je mee. Jouw pijn raakt Mij, alsof het Mijn eigen pijn is. Voor jou werd Ik verwond om je te genezen! Ik druk je dicht tegen Mij aan. Als jij het wilt, raak Ik jou diep van binnen aan met Mijn genezende liefde. Vertel alles aan Mij, in Mijn handen is het veilig. Ook al voel je je nog zo radeloos, Ik weet raad met jouw grootste probleem. Ik wijs jou een nieuwe weg waar je vrij bent en helemaal jezelf mag zijn! Mijn vrede zal je hart en gedachten beschermen.

Ik troost je zoals geen mens dat kan doen. Bewaar Mijn woorden diep in je hart. Ze zijn een medicijn voor alles waardoor jij bent bezeerd. Spreek Mijn beloften uit op ieder moment dat het moeilijk is en je mag de genezende kracht van Mijn woord in je ziel ervaren. Ik genees je gebroken hart en Ik verbind je wonden. Als je niet meer weet wat je moet bidden, mag je weten dat Ik Zelf voor jou bid en pleit. Ik verkwik je met Mijn zegeningen. Mijn helende genade voelt als een warme deken, waarin jij je helemaal veilig en geborgen mag voelen. Ik hou van jou! Ik ben er voor jou en niemand kan jou scheiden van Mijn liefde! 

Psalmen 139:2-5, 147:3 - Spreuken 4:20-23 - Johannes 14:6,26, 15:26, 16:7 - Romeinen 8:26, 31-35 
2 Korinthe 1:3,4 - Filippenzen 4:4-7 - Hebreeën 2:18, 4:12,15,16

Het leven op z'n mooist

Lezen: Filippenzen 1:12-24
Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. (vers 21-24)

Is dit wel een tekst voor ons allemaal?
Of is het vooral een tekst voor mensen die levensmoe zijn?
Je ziet deze woorden inderdaad veel in rouwadvertenties, en nooit op trouwkaarten en geboortekaartjes.
Zit het wel goed met ons geloof als we Paulus deze woorden niet kunnen nazeggen… in al onze levensfasen?

Zo’n tekst kan ons in verwarring brengen als we de Bijbel exemplarisch lezen.
Daarmee wordt bedoeld dat we een tekst losmaken uit zijn verband en er dan een algemeen geldende moraal aan verbinden.
Wij zijn Paulus niet, wij zitten (hoop ik) niet in de gevangenis, en wij zijn niet als hij ‘een geroepen apostel’.
God verwacht niet van je dat je graag wilt sterven om bij Christus te zijn als je net je diploma hebt gehaald, of op je trouwdag, of als je net een kleintje in je armen houdt.
Dan wil je alleen maar leven, toch?
En graag nog heel lang.
Met andere woorden: wat deze tekst ons wil zeggen is heel persoonlijk.

Dat persoonlijke springt er ook uit in de manier waarop Paulus spreekt: ‘Voor mij is leven Christus en sterven winst.’
En hij verwoordt daarbij wat we vast herkennen in ons eigen hart: Ik word naar twee kanten getrokken… Mijn verlangen naar het volmaakte aan de ene kant, en mijn aardse banden en plichten aan de andere kant.
Als het goed is, ervaren we allemaal dat dubbele gevoel, óók op gelukkige dagen.
Zelfs op een trouwdag klinken de woorden: tot de dood ons scheidt.
En bij de geboorte van een kindje denken we: In wat voor een wereld groeit het op… Zal dat dierbare leventje altijd dicht bij God blijven?

En zo komen Paulus’ woorden toch nog dicht bij het leven van ons allemaal.
Paulus gaat niet met de rug naar het aardse leven toe staan.
Hij zegt immers: heel mijn leven draait om Jezus Christus!
En laten we het ook verder maar heel persoonlijk houden.
Vraag jezelf eens af: herken ik diep in mij die overtuiging dat het sterven winst is, en dat ‘bij Christus zijn’ het allerbeste is?

Pas als je zó het sterven ziet, is het leven op z’n mooist!

Grace
... Lees meerLees minder

God heeft jou, toen Hij je schiep, puur en perfect gemaakt, en Hij heeft je eindeloos lief en volledig aanvaard. Je bent van Hem, van top tot teen! Laat Hem in je leven en leef in Hem!

Tekst afbeelding: © Opwekking 802
... Lees meerLees minder

God heeft jou, toen Hij je schiep, puur en perfect gemaakt, en Hij heeft je eindeloos lief en volledig aanvaard. Je bent van Hem, van top tot teen! Laat Hem in je leven en leef in Hem!

Tekst afbeelding: © Opwekking 802

Beloofd

Zijn dynastie zal altijd voortleven,
zijn troon voor mij staan als de zon,
als de maan die standhoudt voor eeuwig,
trouwe getuige aan de hemel.
Psalm 89:37,38

Wij kunnen altijd op God rekenen. Ook in deze nieuwe week.
In gelukkige en moeilijke dagen.
Aan Gods trouw zal nooit iets veranderen.
Daarom zijn Gods beloften een grote troost.
Nooit zal Hij degene zijn die de relatie tussen Hem en jou verbreekt.

Dat weet de dichter van Psalm 89 ook.
Hij herinnert zich wat God beloofde aan koning David.
Davids dynastie zou eeuwig bestaan, want de Redder zou uit zijn geslacht geboren worden.
De dichter houdt zich hieraan vast, juist nu het een donkere tijd is.
De mensen zijn God ontrouw geworden en er is maar weinig van Davids dynastie meer over.
Zou God niets meer met hen te maken willen hebben?
Zou Hij op zijn belofte terugkomen?

Gelukkig niet.
God had juist beloofd dat zijn trouw even zeker zou zijn als het vaste ritme van de zon en de maan!

Wat een bemoediging voor ons.
Als je het moeilijk hebt, kan de twijfel toeslaan.
Je vraagt je af: Ben ik Gods kind niet meer? Heeft Hij me in de steek gelaten?
Soms kun je er ’s nachts niet van slapen en vliegt alles je aan.
Kijk dan eens door het raam.
Kijk omhoog naar de maan aan de heldere winterse nachthemel.
Dezelfde maan waar Adam en Abraham naar keken. En Mozes, David en Paulus.
Kijk naar de getuige, die altijd op zijn vaste tijd aan de hemel heeft gestaan.
Zo zeker is Gods trouw aan jou!

En als je een moeilijke dag hebt, kijk dan omhoog.
Voel de zon op je gezicht.
De zon die elke morgen opkomt en ’s avonds weer ondergaat, al vanaf de schepping.
De getuige, die nooit verstek laat gaan, die er altijd is als je hem verwacht.
Zo zeker is Gods aanwezigheid in jouw leven!

Of het nu licht of donker is in je leven, het verandert niets aan wat God heeft beloofd.
Als Hij een belofte doet, reikt zijn trouw tot aan de wolken! (Psalm 108:5)

Grace
... Lees meerLees minder

God die alles maakte,
de zon, de luchten blauw.
De hemel en de aarde,
zorgt ook voor jou.
Psalmen 8
... Lees meerLees minder

God die alles maakte, 
de zon, de luchten blauw. 
De hemel en de aarde, 
zorgt ook voor jou. 
Psalmen 8

Nu antwoordde Job de HEER:
‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.’
Job 42:1,2


We proberen vaak logische verklaringen te vinden voor het feit dat er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren, ook met Gods kinderen.
Maar we komen er niet uit.
We blijven met vragen zitten.
Op veel vragen zullen we nooit een antwoord krijgen.
Wat zich afspeelt in de geschiedenis, hoe alles zich ontwikkelt naar de wederkomst toe, is voor ons een groot mysterie.

Maar we mogen ons vasthouden aan wat we wél weten.
De Bijbel is heel duidelijk over Gods almacht.
God troont boven alles en iedereen. Ook boven de satan.
De satan krijgt nu nog een bepaalde ruimte, vóór het definitief met hem afgelopen is.
We zien bijvoorbeeld in het leven van Job dat de satan de ruimte krijgt om Job te beproeven.
Maar ook uit deze geschiedenis leren we dat God zijn almacht nooit opgeeft.
God houdt de satan onder controle!

Denk je eens in dat ons lijden wél buiten God om zou gaan.
Dat we overgeleverd zouden zijn aan de macht van de satan.
Gelukkig dat Jezus Christus dat heeft voorkómen. Hij heeft de macht van de satan gebroken!

We weten niet waarom God in bepaalde situaties niet ingrijpt.
Sommige zussen ervaren zoveel verdriet, dat het voelt alsof ze door God verlaten zijn.
Maar de Bijbel leert ons keer op keer dat God er altijd is en ons nooit alleen laat.
Kijk maar weer naar het leven van Job.
Waar is de satan gebleven aan het einde van Jobs lijden?
Hij speelt geen rol meer. Maar God is er nog steeds!
En Job ook. God heeft hem vastgehouden en komt voor hem op!
Job belijdt zijn geloof in Gods almacht.

Wat heb je daar nu aan, midden in het lijden?
In alle vragen en onbegrip mag je weten dat God je vasthoudt, net zoals Hij Job vasthield.
Hij komt voor je op, net zoals Hij voor Job opkwam.
Niet de satan, maar God heeft het laatste woord.
De rol van de satan is bijna uitgespeeld.
En dan is God er nog stééds.
En jij ook… zijn kind!

Grace
... Lees meerLees minder

Nu antwoordde Job de HEER:
‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.’
Job 42:1,2

 
We proberen vaak logische verklaringen te vinden voor het feit dat er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren, ook met Gods kinderen.
Maar we komen er niet uit.
We blijven met vragen zitten.
Op veel vragen zullen we nooit een antwoord krijgen.
Wat zich afspeelt in de geschiedenis, hoe alles zich ontwikkelt naar de wederkomst toe, is voor ons een groot mysterie.

Maar we mogen ons vasthouden aan wat we wél weten.
De Bijbel is heel duidelijk over Gods almacht.
God troont boven alles en iedereen. Ook boven de satan.
De satan krijgt nu nog een bepaalde ruimte, vóór het definitief met hem afgelopen is.
We zien bijvoorbeeld in het leven van Job dat de satan de ruimte krijgt om Job te beproeven.
Maar ook uit deze geschiedenis leren we dat God zijn almacht nooit opgeeft.
God houdt de satan onder controle!

Denk je eens in dat ons lijden wél buiten God om zou gaan.
Dat we overgeleverd zouden zijn aan de macht van de satan.
Gelukkig dat Jezus Christus dat heeft voorkómen. Hij heeft de macht van de satan gebroken!

We weten niet waarom God in bepaalde situaties niet ingrijpt.
Sommige zussen ervaren zoveel verdriet, dat het voelt alsof ze door God verlaten zijn.
Maar de Bijbel leert ons keer op keer dat God er altijd is en ons nooit alleen laat.
Kijk maar weer naar het leven van Job.
Waar is de satan gebleven aan het einde van Jobs lijden?
Hij speelt geen rol meer. Maar God is er nog steeds!
En Job ook. God heeft hem vastgehouden en komt voor hem op!
Job belijdt zijn geloof in Gods almacht.

Wat heb je daar nu aan, midden in het lijden?
In alle vragen en onbegrip mag je weten dat God je vasthoudt, net zoals Hij Job vasthield.
Hij komt voor je op, net zoals Hij voor Job opkwam.
Niet de satan, maar God heeft het laatste woord.
De rol van de satan is bijna uitgespeeld.
En dan is God er nog stééds.
En jij ook… zijn kind!

Grace

Ik denk altijd aan jou. Jij bent Mijn geliefde kind, en Ik wil je zo graag laten ontdekken hoe rijk je bent geworden nu Ik jouw Heer en Verlosser ben. (1 Kor.1:5, Kol.2:3,9,10)

Het doet Mij verdriet als je leeft alsof je nog een zondaar bent, die geen recht heeft op al Mijn zegeningen. Leef niet in armoede, zoek je geluk niet in jezelf. Doe niet je best om de schatten in de wereld te vinden, want als je daar je bestemming zoekt zul je steeds opnieuw teleurgesteld worden. Alles wat de wereld je biedt, zal nooit de leegte in je hart kunnen vullen. Alleen Mijn liefde geeft jouw voldoening en de vrede waar je zo naar verlangt. (Matth. 6:20, Joh.14:27)

Als Ik alles voor je over heb gehad, elke pijn en de eenzaamheid heb ervaren om jou in Mijn liefdevolle nabijheid te brengen, waarom zou je dan nog twijfelen aan Mijn liefde? Je begeeft je op glad ijs als je geen rekening houdt met al Mijn beloften. Je glijdt uit als je het van jezelf verwacht. In Mijn woord is leven, alleen Mijn woord van kracht en bemoediging geeft jou vaste grond onder de voeten. (Hebr.4:12)

Je zegt: ‘Maar ik ervaar het niet, waar zijn die zegeningen dan?’ Mijn kind, ook al zie je Mij niet, toch ben ik heel dicht bij je. Ook al kun je alleen Mijn zegeningen zien door in geloof naar Mij te kijken, daarom zijn ze wél een realiteit. Mijn leven, Mijn woorden, Mijn zekerheden zijn zelfs een grotere realiteit dan alles wat je ziet om je heen. Je leeft uit geloof, niet door wat je ziet. (2 Kor.5:7)

Als je in geloof tot Mij komt zal Ik je altijd belonen. (Hebr.11:6)
Ik doe niets liever dan jou overladen met alles wat Ik al voor je heb volbracht. Het is Mijn verlangen om jou te laten genieten van Mijn goedheid en genade. Je mag in geloof wat je (nog) niet ziet tot aanzijn roepen en ervan uitgaan dat het er al is. (Rom.4:17)

Twijfel niet langer aan Mijn woorden, maar zeg eenvoudig: ‘Mijn Heer zegt dat het zo is, dus dan is het zo. Hij heeft alles al gegeven wat Ik nodig heb, dus ik neem nu ……………. (vul maar in wat je nodig hebt) van Hem aan, en ik dank de Heer dat ik het NU ontvangen heb.’

Reken niet met je wisselende gevoelens en je gedachten, want die spreken vaak een heel andere taal. Houd er rekening mee dat Ik altijd doe en volbreng wat Ik beloof. In Mij zijn alle beloften ‘ja’ en ‘amen’. (2 Kor.1:20)

Wat is het heerlijk als je Mij zo zoekt. Ik zal Mij altijd door jou laten vinden.(Jes.55:6, Jer.29:13) Ik verheug Mij als je elke zegen van Mij aanneemt. Het is voor jou, omdat Ik zo oneindig veel van je hou!
... Lees meerLees minder

Ik denk altijd aan jou. Jij bent Mijn geliefde kind, en Ik wil je zo graag laten ontdekken hoe rijk je bent geworden nu Ik jouw Heer en Verlosser ben. (1 Kor.1:5, Kol.2:3,9,10)

Het doet Mij verdriet als je leeft alsof je nog een zondaar bent, die geen recht heeft op al Mijn zegeningen. Leef niet in armoede, zoek je geluk niet in jezelf. Doe niet je best om de schatten in de wereld te vinden, want als je daar je bestemming zoekt zul je steeds opnieuw teleurgesteld worden. Alles wat de wereld je biedt, zal nooit de leegte in je hart kunnen vullen. Alleen Mijn liefde geeft jouw voldoening en de vrede waar je zo naar verlangt. (Matth. 6:20, Joh.14:27)

Als Ik alles voor je over heb gehad, elke pijn en de eenzaamheid heb ervaren om jou in Mijn liefdevolle nabijheid te brengen, waarom zou je dan nog twijfelen aan Mijn liefde? Je begeeft je op glad ijs als je geen rekening houdt met al Mijn beloften. Je glijdt uit als je het van jezelf verwacht. In Mijn woord is leven, alleen Mijn woord van kracht en bemoediging geeft jou vaste grond onder de voeten. (Hebr.4:12)

Je zegt: ‘Maar ik ervaar het niet, waar zijn die zegeningen dan?’ Mijn kind, ook al zie je Mij niet, toch ben ik heel dicht bij je. Ook al kun je alleen Mijn zegeningen zien door in geloof naar Mij te kijken, daarom zijn ze wél een realiteit. Mijn leven, Mijn woorden, Mijn zekerheden zijn zelfs een grotere realiteit dan alles wat je ziet om je heen. Je leeft uit geloof, niet door wat je ziet. (2 Kor.5:7)

Als je in geloof tot Mij komt zal Ik je altijd belonen. (Hebr.11:6)
Ik doe niets liever dan jou overladen met alles wat Ik al voor je heb volbracht. Het is Mijn verlangen om jou te laten genieten van Mijn goedheid en genade. Je mag in geloof wat je (nog) niet ziet tot aanzijn roepen en ervan uitgaan dat het er al is. (Rom.4:17) 

Twijfel niet langer aan Mijn woorden, maar zeg eenvoudig: ‘Mijn Heer zegt dat het zo is, dus dan is het zo. Hij heeft alles al gegeven wat Ik nodig heb, dus ik neem nu ……………. (vul maar in wat je nodig hebt) van Hem aan, en ik dank de Heer dat ik het NU ontvangen heb.’ 

Reken niet met je wisselende gevoelens en je gedachten, want die spreken vaak een heel andere taal. Houd er rekening mee dat Ik altijd doe en volbreng wat Ik beloof. In Mij zijn alle beloften ‘ja’ en ‘amen’. (2 Kor.1:20) 

Wat is het heerlijk als je Mij zo zoekt. Ik zal Mij altijd door jou laten vinden.(Jes.55:6, Jer.29:13) Ik verheug Mij als je elke zegen van Mij aanneemt. Het is voor jou, omdat Ik zo oneindig veel van je hou!

... Lees meerLees minder

Je zult nog meer krijgen

‘Hoe weet ik of ik een kind van God ben?’
Een vraag die vaak gesteld wordt...
Stel je voor dat je dénkt dat het goed is tussen God en jou, maar het blijkt straks niet zo te zijn…
Je wordt onrustig van een bijbeltekst als die hierboven staat.
Misschien ben jij wel zo iemand die iets dénkt te hebben… maar niets heeft.

Geen geloofszekerheid…
Het is erg moeilijk als je daarmee worstelt.
Je zoekt angstig naar bevestiging en maakt je ongerust als je Gods nabijheid niet ervaart.

Jezus vertelde de gelijkenis van de zaaier en legde daarna de betekenis aan zijn leerlingen uit.
Veel mensen van het volk wilden Jezus niet geloven.
Zij hadden hun hart gesloten voor zijn boodschap van redding.
Jezus zaaide het zaad van het Evangelie, maar bij veel mensen schoot het geen wortel.
Laat staan dat het geloofsplantje groeide en vrucht droeg!
Dat had alles te maken met de manier waarop ze luisterden, zei Jezus.
‘…. ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen.’

Het gaat erom hoe we naar God luisteren, hoe we zijn boodschap ontvangen.
Als we Gods Woord op waarde schatten, zullen we vol eerbied naar Hem luisteren.
We willen Hem steeds beter leren kennen en Hem gehoorzaam zijn.
Verlangend zoeken we Hem op, biddend om de Heilige Geest.

Vraag je je ongerust af of je wel een kind van God bent?
Laat je dan niet ontmoedigen, maar juist bémoedigen!
Want als je hart openstaat voor God, zal je geloof groeien.
Zelfs al heb je maar een klein, kwetsbaar geloofsplantje.
De Heilige Geest is aan het werk!

Laat het plantje van het geloof niet verstikken door onterechte zorgen of angst.
God is zo duidelijk. We hoeven de geloofszekerheid niet in onszelf te zoeken.
We hoeven alleen maar ons hart wijd te openen voor Jezus Christus.
Hij maakte ons tot Gods kinderen!

‘Je zult nog meer krijgen!’

Grace
... Lees meerLees minder

Soms zijn de dagen
zwaarder
dan je kunt verdragen

soms duwt
de dag van morgen
je omlaag

maar boven alles uit
rijst Gods genade

Hij geeft je
vleugels van geloof
om op te staan
vandaag

Tekst: Nelly de Wilde
Uit: Gedachtenwisseling
... Lees meerLees minder

Soms zijn de dagen 
zwaarder
dan je kunt verdragen

soms duwt 
de dag van morgen 
je omlaag

maar boven alles uit
rijst Gods genade

Hij geeft je 
vleugels van geloof
om op te staan 
vandaag

Tekst: Nelly de Wilde
Uit: Gedachtenwisseling

Ik ben in de Vader, en jij in Mij, en Ik in jou.
Ik zal je liefhebben en Mijzelf aan je openbaren.
Joh.14:20,21

Ik hou van jou! Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk en oneindig! Niets kan daar iets aan veranderen, ook jij niet.
Ik hou niet méér van je om iets wat je doet. Je hoeft je voor Mij niet waar te maken, te streven om te voldoen aan wetten en regels, waaraan je niet kunt voldoen. Voel je vrij in Mijn nabijheid! (Rom.8:29, Gal.5:1)

Ik hou van jou! Ik weet wie je bent en hoe je bent. Bij Mij mag je helemaal jezelf zijn, en elk moment leven uit Mijn genade.
Al voor Ik stierf aan het kruis, wist Ik hoezeer jij Mijn liefde nodig zou hebben. Ik weet dat je het niet redt in eigen kracht. Ik ken al je tekort, je zwakheden en pijn. Mijn lieve kind, juist daarom wil Ik Mijzelf aan je openbaren en je steeds weer opnieuw vertellen hoe lief Ik je heb!

Als jij zegt: ‘Ik kan het niet,’ dan ren Ik naar je toe en vertel Ik jou: ‘Dat weet Ik, maar je hoeft het ook niet zelf te doen. Ik werk Mijn willen en werken in je uit, Ik openbaar Mijn kracht in jouw zwakheid. (Fil. 2: 13, 2 Kor. 12:9)

Als je belijdt: ‘Ik heb het fout gedaan,’ dan ben Ik al bij je met al Mijn vergeving. Ik verlicht de ogen van je hart, zodat je ziet hoe stralend mooi je bent in Mijn mantel van gerechtigheid, rein voor de Vader, schoongewassen door Mijn bloed. (Jes.61:10, 2 Kor.5:21, 1 Joh.1:7)

Als je gestrest bent, loop Ik naast je en fluister je toe: ‘Rust maar in Mijn liefde, Ik ben je Helper. Mijn woorden helpen jou om te ontspannen in de zekerheid dat Ik alles onder controle heb. Ik moedig je aan om jezelf los te laten in Mijn sterke armen. (Hebr.12:5,6)

Wat je ook meemaakt, Ik draag jou erdoorheen! Jij mag genieten van Mijn liefdevolle aandacht en zorg.
... Lees meerLees minder

Ik ben in de Vader, en jij in Mij, en Ik in jou.
Ik zal je liefhebben en Mijzelf aan je openbaren.
Joh.14:20,21

Ik hou van jou! Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk en oneindig! Niets kan daar iets aan veranderen, ook jij niet.
Ik hou niet méér van je om iets wat je doet. Je hoeft je voor Mij niet waar te maken, te streven om te voldoen aan wetten en regels, waaraan je niet kunt voldoen. Voel je vrij in Mijn nabijheid! (Rom.8:29, Gal.5:1)

Ik hou van jou! Ik weet wie je bent en hoe je bent. Bij Mij mag je helemaal jezelf zijn, en elk moment leven uit Mijn genade. 
Al voor Ik stierf aan het kruis, wist Ik hoezeer jij Mijn liefde nodig zou hebben. Ik weet dat je het niet redt in eigen kracht. Ik ken al je tekort, je zwakheden en pijn. Mijn lieve kind, juist daarom wil Ik Mijzelf aan je openbaren en je steeds weer opnieuw vertellen hoe lief Ik je heb! 

Als jij zegt: ‘Ik kan het niet,’ dan ren Ik naar je toe en vertel Ik jou: ‘Dat weet Ik, maar je hoeft het ook niet zelf te doen. Ik werk Mijn willen en werken in je uit, Ik openbaar Mijn kracht in jouw zwakheid. (Fil. 2: 13, 2 Kor. 12:9)

Als je belijdt: ‘Ik heb het fout gedaan,’ dan ben Ik al bij je met al Mijn vergeving. Ik verlicht de ogen van je hart, zodat je ziet hoe stralend mooi je bent in Mijn mantel van gerechtigheid, rein voor de Vader, schoongewassen door Mijn bloed. (Jes.61:10, 2 Kor.5:21, 1 Joh.1:7)

Als je gestrest bent, loop Ik naast je en fluister je toe: ‘Rust maar in Mijn liefde, Ik ben je Helper. Mijn woorden helpen jou om te ontspannen in de zekerheid dat Ik alles onder controle heb. Ik moedig je aan om jezelf los te laten in Mijn sterke armen. (Hebr.12:5,6)

Wat je ook meemaakt, Ik draag jou erdoorheen! Jij mag genieten van Mijn liefdevolle aandacht en zorg.

 

Comment on Facebook

Prachtig en zo waardevol!

... Lees meerLees minder

Hij maakt het kwade goed

‘Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg,
dan keert hij zich verbitterd tegen de HEER.’
Spreuken 19:3

Je hebt het vast wel eens iemand horen zeggen:
‘Als er een God zou zijn, zou er niet zoveel ellende op deze wereld zijn.’
‘Als God liefde is, laat Hij dan wat aan al die oorlogen doen.’

Voel je dan ook de verontwaardiging in je naar boven komen?
God, die notabene zijn eigen Zoon voor ons heeft gegeven, krijgt de verwijten naar zijn hoofd!

Maar… deze Spreuk is net zo goed een eye-opener voor óns.
Voor we het weten houden we God verantwoordelijk voor de nare dingen in ons leven…
We kunnen boos en verbitterd worden.
Sommigen keren God zelfs teleurgesteld de rug toe…
‘God heeft toch alles in de hand? Waarom heeft Hij deze problemen niet voorkómen?
Hoe moet ik op zo’n God vertrouwen?’

Het begon al in het paradijs.
Eva en Adam namen vruchten van de boom waarvan ze niet mochten eten.
Maar toen God hen ter verantwoording riep, zei Adam: ‘De vrouw die U mij gegeven hebt, heeft mij verleid.’
Wat een beschuldigend antwoord!

De mens heeft de gebrokenheid in deze wereld over zichzelf afgeroepen.
Maar als we ons verbitterd tegen God keren, onthouden we onszelf de rijkste troost die er bestaat.
Juist omdat God liefde is, redt Hij ons van alle ellende!
Adam gaf God de schuld.
Maar God beloofde dat de schuld van de mens vereffend zou worden… door zijn eigen Zoon!
Dankzij Hem zijn de moeiten in ons leven maar tijdelijk.

Hoe krom is het om God verantwoordelijk te houden voor nare dingen.
Iets wat donker, verdrietig en zondig is, kan onmogelijk van God komen!
Herinner je je die mooie tekst uit Jakobus nog?
Jakobus wees de mensen terecht die zeiden dat God de verleidingen in hun leven bracht.
‘Kom nou!’ zei Jakobus.

‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen!’ (Jak. 1:17)

In plaats van bitter te zijn, mag je je laten troosten door de Vader van het licht.
God laat ons niet in de ellende liggen.
Hij maakt het kwade goed!

Grace
... Lees meerLees minder

De God die graag geeft

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven,
ons met hem niet alles schenken?
Romeinen 8:32

Sommige mensen denken dat God een eisende God is die je fijne dingen afneemt.
Zij zien het geloof als een juk dat je berooft van een ontspannen leven.
God pakt je je vrijheid af en je plezier.
Je moet van alles en je mag niets…

Wie zo denkt, kent God niet.
God is een gevende God.
Hij heeft niets van ons nodig!
God geeft ons het allerbeste, het allermooiste… uit liefde.
Hij is geen God die ons plezier bederft, maar Hij verheugt zich als wij genieten.
God beknot onze vrijheid niet, Hij geeft juist vrijheid.
Zélfs zijn geboden geven ruimte! (Psalm 119:32)
Met zijn regels wil God ons bewaren voor de gevaren die ons geluk in de weg staan.
Daarmee beschermt Hij ons voor de wegen waarop we niet kunnen ontvangen wat Hij ons geven wil.

God vult ons leven met talloze geschenken.
Hij heeft zijn Zoon voor ons gegeven, niet omdat er bij ons wat te halen viel, maar uit onbaatzuchtige liefde.
Hij wil ons een toekomst geven, voor niets!

Wij hebben een God die graag en royaal geeft.
Hij schenkt leven in plaats van de dood.
Hij geeft troost en blijdschap in plaats van verdriet.
Hij wil vergeven in plaats van straffen.
Hij wil niet dat wij als slaven in angst leven, bevend voor een veeleisende meester.
Nee, Hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt.
Vrije kinderen, die zelfs een erfenis zullen ontvangen! (vers 15-17)

Paulus zegt in Romeinen 8 dat God ons het allerkostbaarste heeft gegeven wat Hij had: zijn eigen Zoon.
Zou het geen krom idee zijn dat deze vrijgevige, liefdevolle God ons vervolgens wil beknibbelen op vreugde en vrijheid?!

Laten we ons hart en onze handen openen om te ontvangen.
Te ontvangen van de enige God die geeft!

Grace
... Lees meerLees minder

 

Comment on Facebook

Mooi; zo waar!

... Lees meerLees minder

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

(Fil. 2:5-11)
... Lees meerLees minder

Valentijnsdag | De Liefde wint!

De liefde wint
Ik voel het weer
Dit is een nieuwe dag
Ik weet de weg verdwaal niet meer
en zie wat ik niet zag

De liefde geeft mij zoveel kracht
Verjaagt de angst uit mij
Zij is mijn zonlicht in de nacht
Het donker is voorbij

Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof
De liefde wint

De bakens zijn voorgoed verzet
God's woord is mijn kompas
Zijn liefde heeft mijn hart gered
Dat zo verloren was

Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof
De liefde wint

Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij
Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof
De liefde wint

De wereld houdt er ooit mee op
Want alles gaat voorbij
Maar zelfs wanneer mijn leven stopt
Dan bent U hier bij mij
Dan bent U nog dichtbij

www.youtube.com/watch?v=3kK4oc_YM3sKees Kraayenoord - De liefde wint + lyrics
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op U mijn vertrouwen. Psalm 56:4 ... Lees meerLees minder

Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op U mijn vertrouwen. Psalm 56:4

Olie: teken van liefde

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt aan mij niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn Naam.
Psalm 23:1-3 (NBV)


Een stapje dichterbij
Valentijnsdag komt er weer aan. De winkels kleuren roze en de versieringen in de etalages staan in het teken van de liefde. Roze hartjes, rode rozen, chocolaatjes en bloemen. En eindeloos veel reclame voor parfum en andere verwennerijen, zoals bodylotion.

Lotion en geurige olie. Wat heeft dat met Psalm 23 te maken? In een oud boekje van ex-herder Phillip Keller, las ik dat schapen pas rustig kunnen neerliggen als zij bevrijd zijn van een paar zaken. Allereerst moeten ze zich veilig voelen. De schapen voelen zich veilig, als de herder in de buurt is. Zijn staf zorgt ervoor dat ze weten waar ze naartoe moeten. Zijn stok zorgt ervoor dat ze weten dat hij wilde roofdieren op afstand houdt. Ook kunnen ze pas gaan rusten, als ze geen honger hebben. De herder moet er daarom voor zorgen, dat er groene weiden zijn. In een dor en droog land als Israël is dat geen eenvoudige opgave! De herder steekt er veel tijd en energie in om ervoor te zorgen dat de schapen kunnen eten, bijvoorbeeld door irrigatiesystemen aan te leggen.

Maar zelfs met volle magen en vrij van angst voor wilde dieren, zijn er ook nog muggen, parasieten en vlooien die schapen ervan weerhouden om rustig te gaan liggen. Die kleine beestjes kunnen zo irritant zijn, dat schapen zich steeds aan bosjes willen gaan schuren en onrustig zijn. Vandaar de lotion; een goede herder zorgt er namelijk voor dat de schapen ingewreven worden met een speciale lotion. De lotion houdt kleine beestjes op afstand, of zorgt er in ieder geval voor dat de schapen er minder last van hebben.

Door de goede zorgen, de oneindige liefdevolle inzet van de goede herder, kunnen ze tot rust komen. Dat beeld raakt me. De herder, die kosten noch moeiten bespaard, zodat zijn schapen het goed hebben. Die liefdevol elk schaap oppakt en met olie insmeert, omdat hij weet dat ze daardoor minder last hebben van vervelende kleine irriterende beestjes.

Ik herken me wel in die schapen. Ik maak me soms zorgen om mijn financiën. Ik vraag me af of er wel 'genoeg' is; genoeg tijd, genoeg aandacht… Ik ben soms bang. Ik erger me aan kleine ongemakken. En al die dingen zorgen ervoor dat ik onrustig ben. Ik vind het moeilijk om in vertrouwen tot rust te komen, terwijl de Herder niets liever wil dan dat ik neerlig. Ontspan. Me veilig voel door en in Zijn aanwezigheid. De Herder, Die telkens laat merken dat Hij er is en liefdevol voor me zorgt. Hij zorgt voor groen gras. Hij zorgt voor veiligheid. Wat zou er gebeuren als ik meer ga kijken naar Hem, in plaats van naar alle ongemakken, irritaties, angsten, andere schapen?

De olie is een van de uitingen van de ultieme liefde van de Herder, die ervoor zorgt dat de schapen die bij Hem horen, niets te kort komen. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Ze willen niets liever dan bij Hem zijn, Zijn eigendom zijn. Want ze weten dat Hij liefdevol en goed voor hen zorgt. 'Ik ben de goede Herder,' zegt Jezus. 'De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij.' (Johannes 10:14, NBV) De Herder gaf zelfs Zijn leven, uit liefde voor Zijn schapen!

Ook later in Psalm 23 komt de bijzondere symboliek van olie terug. U zalft mijn hoofd met olie… (vers 5). Olie staat vaak symbool voor de Heilige Geest. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Samuel, die David zalfde. Er wordt in sommige kerken ook weleens gesproken over 'de zalving van de Geest'. De Herder wil jou 'de olie' geven die vrede en liefde voortbrengt: de Heilige Geest.

Denk deze Valentijnsdag eens aan die liefdevolle toewijding van de Herder. Hij zorgt ervoor dat je rustig kunt liggen, zonder stress en zorgen. Dat is ware liefde!


Gebed
Goede God, dank U voor Uw liefde. Voor Uw toewijding. Uw zorg. Uw nabijheid die troost en die leidt. Dank voor Uw Geest, Die vrede en liefde geeft. Dank dat U een Herder bent Die goed is. Die zelfs Zijn leven gaf voor ons. Dank U wel. In Jezus' Naam, amen.

Door: Marije Vermaas
... Lees meerLees minder

Olie: teken van liefde

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt aan mij niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn Naam.
Psalm 23:1-3 (NBV)
 

 Een stapje dichterbij
Valentijnsdag komt er weer aan. De winkels kleuren roze en de versieringen in de etalages staan in het teken van de liefde. Roze hartjes, rode rozen, chocolaatjes en bloemen. En eindeloos veel reclame voor parfum en andere verwennerijen, zoals bodylotion.

Lotion en geurige olie. Wat heeft dat met Psalm 23 te maken? In een oud boekje van ex-herder Phillip Keller, las ik dat schapen pas rustig kunnen neerliggen als zij bevrijd zijn van een paar zaken. Allereerst moeten ze zich veilig voelen. De schapen voelen zich veilig, als de herder in de buurt is. Zijn staf zorgt ervoor dat ze weten waar ze naartoe moeten. Zijn stok zorgt ervoor dat ze weten dat hij wilde roofdieren op afstand houdt. Ook kunnen ze pas gaan rusten, als ze geen honger hebben. De herder moet er daarom voor zorgen, dat er groene weiden zijn. In een dor en droog land als Israël is dat geen eenvoudige opgave! De herder steekt er veel tijd en energie in om ervoor te zorgen dat de schapen kunnen eten, bijvoorbeeld door irrigatiesystemen aan te leggen.

Maar zelfs met volle magen en vrij van angst voor wilde dieren, zijn er ook nog muggen, parasieten en vlooien die schapen ervan weerhouden om rustig te gaan liggen. Die kleine beestjes kunnen zo irritant zijn, dat schapen zich steeds aan bosjes willen gaan schuren en onrustig zijn. Vandaar de lotion; een goede herder zorgt er namelijk voor dat de schapen ingewreven worden met een speciale lotion. De lotion houdt kleine beestjes op afstand, of zorgt er in ieder geval voor dat de schapen er minder last van hebben.

Door de goede zorgen, de oneindige liefdevolle inzet van de goede herder, kunnen ze tot rust komen. Dat beeld raakt me. De herder, die kosten noch moeiten bespaard, zodat zijn schapen het goed hebben. Die liefdevol elk schaap oppakt en met olie insmeert, omdat hij weet dat ze daardoor minder last hebben van vervelende kleine irriterende beestjes.

Ik herken me wel in die schapen. Ik maak me soms zorgen om mijn financiën. Ik vraag me af of er wel genoeg is; genoeg tijd, genoeg aandacht… Ik ben soms bang. Ik erger me aan kleine ongemakken. En al die dingen zorgen ervoor dat ik onrustig ben. Ik vind het moeilijk om in vertrouwen tot rust te komen, terwijl de Herder niets liever wil dan dat ik neerlig. Ontspan. Me veilig voel door en in Zijn aanwezigheid. De Herder, Die telkens laat merken dat Hij er is en liefdevol voor me zorgt. Hij zorgt voor groen gras. Hij zorgt voor veiligheid. Wat zou er gebeuren als ik meer ga kijken naar Hem, in plaats van naar alle ongemakken, irritaties, angsten, andere schapen?

De olie is een van de uitingen van de ultieme liefde van de Herder, die ervoor zorgt dat de schapen die bij Hem horen, niets te kort komen. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Ze willen niets liever dan bij Hem zijn, Zijn eigendom zijn. Want ze weten dat Hij liefdevol en goed voor hen zorgt. Ik ben de goede Herder, zegt Jezus. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij. (Johannes 10:14, NBV) De Herder gaf zelfs Zijn leven, uit liefde voor Zijn schapen!

Ook later in Psalm 23 komt de bijzondere symboliek van olie terug. U zalft mijn hoofd met olie… (vers 5). Olie staat vaak symbool voor de Heilige Geest. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Samuel, die David zalfde. Er wordt in sommige kerken ook weleens gesproken over de zalving van de Geest. De Herder wil jou de olie geven die vrede en liefde voortbrengt: de Heilige Geest.

Denk deze Valentijnsdag eens aan die liefdevolle toewijding van de Herder. Hij zorgt ervoor dat je rustig kunt liggen, zonder stress en zorgen. Dat is ware liefde!

 
Gebed
Goede God, dank U voor Uw liefde. Voor Uw toewijding. Uw zorg. Uw nabijheid die troost en die leidt. Dank voor Uw Geest, Die vrede en liefde geeft. Dank dat U een Herder bent Die goed is. Die zelfs Zijn leven gaf voor ons. Dank U wel. In Jezus Naam, amen.

Door: Marije Vermaas

Waar je ook gaat, je bent niet alleen.
stap voor stap leid Ik je leven.
Altijd ben Ik om je heen,
om jou Mijn kracht en hulp te geven.

Voel jij je alleen?
Ik ben bij je en Ik zal er altijd voor je zijn. Hoe kan Ik jou vergeten? Ik heb jou bekleed met Mijn gerechtigheid. Ik omhul jou met al Mijn liefde. Als Ik naar je kijk zie Ik Mijn Zoon in jou!
(Jes.61:10, Hebr.13:5)

Twijfel je aan jezelf? Ik sta naast je en Ik kijk vol liefde naar jou. Ik bevestig jou in wie je bent; Mijn kostbare kind voor wie Ik Mijn leven heb gegeven.(Jes.43:4, 1Joh.3:1)

Ben je onzeker over wat er vandaag zal gebeuren?
Je hoeft er niet alleen tegen aan te gaan. In iedere situatie ben Ik aanwezig. Ieder moment kun je met Mij praten en Mij vertellen wat je moeilijk vindt. Vertrouw Mij maar, Ik verlang ernaar dat je op Mij terug valt, zodat Ik jou kan geven wat je nodig hebt. Mijn kracht en hulp zijn voor jou beschikbaar! Ik wil je onrust wegnemen en je hart vullen met Mijn vrede. (Fil.4:4-7, Hebr.4:4)

Geef Mij je hand en laat Mij je leiden. Ga in Mijn naam en leef uit Mijn overwinning. Geniet van Mijn liefde die Ik voor jou koester!
... Lees meerLees minder

Waar je ook gaat, je bent niet alleen.
stap voor stap leid Ik je leven.
Altijd ben Ik om je heen,
om jou Mijn kracht en hulp te geven.

Voel jij je alleen? 
Ik ben bij je en Ik zal er altijd voor je zijn. Hoe kan Ik jou vergeten? Ik heb jou bekleed met Mijn gerechtigheid. Ik omhul jou met al Mijn liefde. Als Ik naar je kijk zie Ik Mijn Zoon in jou! 
(Jes.61:10, Hebr.13:5)

Twijfel je aan jezelf? Ik sta naast je en Ik kijk vol liefde naar jou. Ik bevestig jou in wie je bent; Mijn kostbare kind voor wie Ik Mijn leven heb gegeven.(Jes.43:4, 1Joh.3:1)

Ben je onzeker over wat er vandaag zal gebeuren? 
Je hoeft er niet alleen tegen aan te gaan. In iedere situatie ben Ik aanwezig. Ieder moment kun je met Mij praten en Mij vertellen wat je moeilijk vindt. Vertrouw Mij maar, Ik verlang ernaar dat je op Mij terug valt, zodat Ik jou kan geven wat je nodig hebt. Mijn kracht en hulp zijn voor jou beschikbaar! Ik wil je onrust wegnemen en je hart vullen met Mijn vrede. (Fil.4:4-7, Hebr.4:4)

Geef Mij je hand en laat Mij je leiden. Ga in Mijn naam en leef uit Mijn overwinning. Geniet van Mijn liefde die Ik voor jou koester!

Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Genesis 28:15 ... Lees meerLees minder

Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Genesis 28:15

... Lees meerLees minder

God weet wat Hij doet

Bijbelgedeelte: Jesaja 46:8-13
‘Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest.’ (vers 9,10)Heb jij ook zoveel vragen?
‘Waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt? Waar wacht God nog op?’
‘Waarom is die jonge vader plotseling gestorven? God had toch beter mijn oma, die zo ziek en levensmoe is, bij zich kunnen roepen?’

God heeft een volmaakt plan dat heel de wereldgeschiedenis omvat.
In deze tekst staat dat God ‘in het begin al het einde aankondigde’.
Hij overziet alles, Hij heeft de volledige regie over alles wat er was, is en komt.
Zo was God in de tijd van Jesaja bezig met zijn plan.
En zo is God nog steeds daarmee bezig.

God ziet verbanden die wij niet zien.
Hij weet precies wat er nog gebeuren moet.
Dat wist Hij al voordat Hij met zijn werk begon.
God gaat door met zijn werk, ondanks de chaos die de mensen van de schepping gemaakt hebben.
Hij werkt toe naar de voltooiing van zijn werk.
Wat een groot moment zal dat zijn!
Alles zal nieuw worden, de hemel en de aarde.
En al zijn kinderen zullen daarbij zijn. Zoals Hij al lang tevoren had bepaald.
Voordat God met zijn werk begon, kende Hij jouw naam al!

Om stil van te worden…
Deze tekst laat ons weer de juiste verhoudingen zien.
Dat kan helpen als je met vragen worstelt.
Het is helemaal niet zo vreemd dat wij vragen hebben en het leven vaak niet begrijpen.
En het is nóg minder verrassend dat we het wel willen begrijpen.
We willen overal het doel en het nut van weten.
Wij, mensen, willen overal een logische verklaring voor hebben.

Maar… dat wéten we immers ook?!
We kennen het doel van ons leven.
We weten dat onze toekomst bij God ligt.
Ons stukje levensgeschiedenis is een deel van het grote geheel.
God heeft een bedoeling met jouw unieke plaats in zijn werk.
Dat mogen we geloven, ook als wij zélf dat doel nu nog niet kunnen zien.

‘Ik ben God, niemand is aan mij gelijk.’

Als we beseffen hoe machtig onze God is, weten we ook dat we rustig op Hem kunnen vertrouwen.
Alles wat er gebeuren moet, zal op de juiste tijd plaatsvinden.
God weet precies wat Hij doet!

Grace
... Lees meerLees minder

Welke zorgen draag je mee op deze nieuwe morgen?
Denk je aan wat je allemaal moet doen, en of het wel zal lukken? Mijn lieve kind, Ik ben er voor jou. Mijn zon van liefde gaat over je op, Ik schijn met Mijn licht op heel je levenspad.

Vertel alles wat je bezighoudt aan Mij en vertrouw Mij. Ik zal in alles voor je zorgen. Ik weet waar je mee zit. In al je moeilijkheden ben Ik heel dichtbij. (Ps.37:5, Fil.4:4-7)

Mijn kind, je hoeft je zorgen niet zelf te dragen. Je hoeft niet zelf het gevecht aan te gaan met alles waar je tegenop ziet. Ik vind het zo fijn als jij je ogen op Mij vestigt, en eenvoudig zegt: ‘Mijn strijd is niet van mij, maar van de Heer.’ (2 Kron. 20:12,15)

Zo geef je Mij de ruimte om te doen wat je zelf niet kunt, en wordt Mijn kracht, wijsheid, hulp zichtbaar in jouw zwakheid. De genade die Ik jou geef is ook genoeg voor vandaag. (2 Kor.12:9)

Mijn hart is vervuld van jou, en Ik denk de hele dag aan jou. Het zijn gedachten van zegen, vrede en hoop. Als jij op weg gaat, ga Ik mee, Ik ben vlakbij je, iedere seconde.

Laat angst en zorgen niet langer in de weg staan, het zijn dieven die je beroven van Mijn vrede. En wanneer je toch bang bent, denk eraan dat Ik je hand vasthoud. Ik zal je leiden door jou Mijn raad te geven. Ik geef inzicht en wijs je de weg die je mag gaan, Mijn oog rust op jou! (Ps. 73:23,24, 32:8, Jes.41:13)

Je zult stralen als het licht in de ochtend, als de zon in de middag! (Ps.37:6)
... Lees meerLees minder

Welke zorgen draag je mee op deze nieuwe morgen? 
Denk je aan wat je allemaal moet doen, en of het wel zal lukken? Mijn lieve kind, Ik ben er voor jou. Mijn zon van liefde gaat over je op, Ik schijn met Mijn licht op heel je levenspad.

Vertel alles wat je bezighoudt aan Mij en vertrouw Mij. Ik zal in alles voor je zorgen. Ik weet waar je mee zit. In al je moeilijkheden ben Ik heel dichtbij. (Ps.37:5, Fil.4:4-7)

Mijn kind, je hoeft je zorgen niet zelf te dragen. Je hoeft niet zelf het gevecht aan te gaan met alles waar je tegenop ziet. Ik vind het zo fijn als jij je ogen op Mij vestigt, en eenvoudig zegt: ‘Mijn strijd is niet van mij, maar van de Heer.’ (2 Kron. 20:12,15)

Zo geef je Mij de ruimte om te doen wat je zelf niet kunt, en wordt Mijn kracht, wijsheid, hulp zichtbaar in jouw zwakheid. De genade die Ik jou geef is ook genoeg voor vandaag. (2 Kor.12:9)

Mijn hart is vervuld van jou, en Ik denk de hele dag aan jou. Het zijn gedachten van zegen, vrede en hoop. Als jij op weg gaat, ga Ik mee, Ik ben vlakbij je, iedere seconde.

Laat angst en zorgen niet langer in de weg staan, het zijn dieven die je beroven van Mijn vrede. En wanneer je toch bang bent, denk eraan dat Ik je hand vasthoud. Ik zal je leiden door jou Mijn raad te geven. Ik geef inzicht en wijs je de weg die je mag gaan, Mijn oog rust op jou! (Ps. 73:23,24, 32:8, Jes.41:13)

Je zult stralen als het licht in de ochtend, als de zon in de middag! (Ps.37:6)

... Lees meerLees minder

Beschut onder Zijn vleugels

Gisteren was het Hulpverleningszondag. Het thema van die dag was 'Beschut'. Met de kinderen van de zondagsschool dachten we ook na over dit thema. Want ja, wat is dat nou eigenlijk, dat 'beschut'? We bedachten dat 'beschut' onder andere te maken heeft met de bijgevoegde foto. De overdenking van vandaag gaat ook over dit thema.

---

Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen.—vers 4 (Willibrordvertaling)
Als ik aan bescherming denk, zijn de veren van een vogel niet het eerste wat in me opkomt. En toch, hoe mager veren als bescherming ook lijken, ze hebben meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou denken.

Vogelveren zijn een prachtig voorbeeld van hoe bijzonder God zijn schepping gemaakt heeft. Veren hebben een glad deel en een pluizig deel. Het gladde deel van een veer heeft stevige haken, die als de twee helften van een ritssluiting aan elkaar blijven zitten. Het pluizige deel van het verenpak houdt de vogel warm. Samen beschermen de twee delen van de veren de vogel tegen wind en regen. Maar vaak hebben de kuikens van een vogel alleen een pluizig vachtje, en zijn hun veren nog niet volledig uitgegroeid. Daarom moet de moeder ze in het nest met haar eigen veren afdekken om ze tegen de wind en de regen te beschermen.

Het beeld in Psalm 91:4 dat we ‘onder Gods veren mogen schuilen’, is er een van troost en bescherming. Je ziet het voor je, de moedervogel die haar kuikens onder haar vleugels warm en veilig houdt. Net als een ouder wiens armen een veilige plek zijn om te schuilen, wanneer de storm tekeer gaat of een kind pijn heeft, zo biedt Gods troostende aanwezigheid een veilig heenkomen wanneer de stormen van het leven razen.

Door welke moeite, pijn en verdriet je soms ook heen moet, je kunt ze rustig onder ogen zien, zolang je blik op God de Vader gericht is. Hij is je ‘toevlucht’ (Ps. 91:2, 4, 9).

Vader, mijn God, help me om erop te vertrouwen dat U groter bent dan al mijn angsten.

Wanneer de hoop door de angst dreigt te vervagen, zoek dan je toevlucht bij God; Hij is de veilige plek die je op je knieën kunt bereiken.

(De overdenking komt van 'Dagelijks Brood')
... Lees meerLees minder

Beschut onder Zijn vleugels

Gisteren was het Hulpverleningszondag. Het thema van die dag was Beschut. Met de kinderen van de zondagsschool dachten we ook na over dit thema. Want ja, wat is dat nou eigenlijk, dat beschut? We bedachten dat beschut onder andere te maken heeft met de bijgevoegde foto. De overdenking van vandaag gaat ook over dit thema.

---

Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen.—vers 4 (Willibrordvertaling)
Als ik aan bescherming denk, zijn de veren van een vogel niet het eerste wat in me opkomt. En toch, hoe mager veren als bescherming ook lijken, ze hebben meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou denken.

Vogelveren zijn een prachtig voorbeeld van hoe bijzonder God zijn schepping gemaakt heeft. Veren hebben een glad deel en een pluizig deel. Het gladde deel van een veer heeft stevige haken, die als de twee helften van een ritssluiting aan elkaar blijven zitten. Het pluizige deel van het verenpak houdt de vogel warm. Samen beschermen de twee delen van de veren de vogel tegen wind en regen. Maar vaak hebben de kuikens van een vogel alleen een pluizig vachtje, en zijn hun veren nog niet volledig uitgegroeid. Daarom moet de moeder ze in het nest met haar eigen veren afdekken om ze tegen de wind en de regen te beschermen.

Het beeld in Psalm 91:4 dat we ‘onder Gods veren mogen schuilen’, is er een van troost en bescherming. Je ziet het voor je, de moedervogel die haar kuikens onder haar vleugels warm en veilig houdt. Net als een ouder wiens armen een veilige plek zijn om te schuilen, wanneer de storm tekeer gaat of een kind pijn heeft, zo biedt Gods troostende aanwezigheid een veilig heenkomen wanneer de stormen van het leven razen.

Door welke moeite, pijn en verdriet je soms ook heen moet, je kunt ze rustig onder ogen zien, zolang je blik op God de Vader gericht is. Hij is je ‘toevlucht’ (Ps. 91:2, 4, 9).

Vader, mijn God, help me om erop te vertrouwen dat U groter bent dan al mijn angsten.

Wanneer de hoop door de angst dreigt te vervagen, zoek dan je toevlucht bij God; Hij is de veilige plek die je op je knieën kunt bereiken.

(De overdenking komt van Dagelijks Brood)

Aangescherpt

Zondag… Een pauze, midden in de molen van het leven.
Elke week besef ik weer hoe wijs en goed God is dat Hij de rustdag heeft geschapen.
Zou het niet zo zijn dat we anders gewoon door zouden gaan met haasten en werken?
Het werk is immers nooit af. Er is zoveel te doen!
We zouden het niet volhouden.
En het zou bovenal niet goed zijn voor onze band met God.
Wat is het van levensbelang om een dag te hebben, gewijd aan onze Schepper!
God moet vaak met weinig aandacht tevreden zijn in dagelijks leven…
We zijn heus wel van goede wil, maar het bidden en bijbellezen kan er zo snel bij inschieten.
’s Morgens hebben we haast, ’s middags zijn we druk en s’avonds moe.
Wat is het goed om de zondagsrust te gebruiken om te investeren in ons geloofsleven.

God zet ons stil op de rustdag.
De rustdag is ook een goed moment om te overdenken wat je bezighoudt.
Want we staan stil midden in allerlei trajecten en processen.
Het is alsof we op zondag een pauzeknop indrukken.
Meestal zullen we op maandag verdergaan met waar we op zaterdag gebleven zijn.
Dan heb ik het niet over het schilderen van het huis, of over het grote project waarmee je bezig bent op je werk.

Nee, dan denk ik aan de ‘processen’ in ons hart.
Hoe was het de afgelopen week gesteld met mijn innerlijk?
Ben ik mijn weg samen met God gegaan?
Heb ik mijn kracht bij Hem gezocht?
Heb ik mijn keuzes getoetst aan zijn richtlijnen?
Zijn er zaken die tussen God en mij in staan?

Soms kan het leven je zo opeisen, zo meenemen in zorgen en hectiek, dat je geleefd wordt.
Je vergeet om krtisch bij jezelf naar binnen te kijken.
De aandacht voor je persoonlijke relatie met God verslapt zo gemakkelijk.

Momenten van bezinning zijn vruchtbaar voor ons geloofsleven!
Ons hart is weer gefocust op de band met onze Hemelse Vader.

Een fijne zondag!

Grace
... Lees meerLees minder

Ik heb je lief!
Ik wil graag dichtbij jou zijn.
Mijn liefde tilt je op,
Ik druk je dicht tegen Mij aan,
jij mag zijn waar Ik ben.

Mijn glimlach rust op jou.
Bij Mij is geen enkele veroordeling.
Ik accepteer je volkomen.

Ik heb je zo lief!
Ik hou veel meer van jou,
dan jij ooit van jezelf kunt houden.

Mijn hart klopt voor jou.
Voel hoe Mijn liefde vanuit Mijn hart stroomt naar jouw hart.
Je bent Mijn geliefde kind.
Ik ben jouw Abba,
jouw liefhebbende hemelse Vader.

(Joh. 16:27, 17:23, Rom.8:15,16, 1 Joh. 3:1)
... Lees meerLees minder

Ik heb je lief!
Ik wil graag dichtbij jou zijn.
Mijn liefde tilt je op,
Ik druk je dicht tegen Mij aan, 
jij mag zijn waar Ik ben.

Mijn glimlach rust op jou.
Bij Mij is geen enkele veroordeling.
Ik accepteer je volkomen.

Ik heb je zo lief!
Ik hou veel meer van jou,
dan jij ooit van jezelf kunt houden.

Mijn hart klopt voor jou.
Voel hoe Mijn liefde vanuit Mijn hart stroomt naar jouw hart.
Je bent Mijn geliefde kind.
Ik ben jouw Abba, 
jouw liefhebbende hemelse Vader.

(Joh. 16:27, 17:23, Rom.8:15,16, 1 Joh. 3:1)

Stil van dankbaarheid

Bijbelgedeelte: Romeinen 5:1-11
‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.’ (vers 1)

Dankbaarheid. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met dit woord?
In het christelijk geloof heeft dankbaarheid een opvallende plaats.
Misschien worstel je wel eens met het vage schuldgevoel: ben ik wel dankbaar genoeg?

Je vergeet in je gebed te danken doordat je verlanglijstje zoveel tijd vraagt…
Of je put je juist uit in veel woorden van dank.
Je somt een lijst van gekregen zegeningen op. Eten, een huis, een baan, bewaard in het verkeer …
Maar op de achtergrond blijft dat vage schuldgevoel tóch blijft hangen.
Je vraagt je af of je wel genoeg teruggedaan hebt om God je dankbaarheid te tonen. Bezoekjes afleggen, aan goede doelen doneren, stille tijd…

Vraag je eens af: ben ik in mijn dankbaarheid vooral bezig met de dingen die ik van God heb gekregen?
Dankbaarheid voor dingen is wisselend en ebt zomaar weer weg, omdat dingen veranderlijk zijn en verdwijnen.
Maar er is nog een ander soort dankbaarheid.
Een gevoel dat heel diep gaat. Zó diep dat er bijna geen woorden voor te vinden zijn.
Namelijk de dankbaarheid voor dat onbevattelijke wonder dat jij Gods kind mag zijn.
Dáár word je stil van. Stil van dankbaarheid.

Misschien wordt het dan pas rustig bij je van binnen.
Dankbaarheid wordt dan heel persoonlijk.
Het gaat erom dat ik verloren was. Ik, ellendig mens! (Romeinen 7:24)
En dat God mij heeft gezocht, terwijl Hij daartoe niet verplicht was!

Ik betrapte mezelf erop dat ik God dankte voor iets ‘dat Hij mij gaf zonder dat ik dat verdiend had’.
Dat is dan aardig van God.
Ik doe ook wel eens zoiets aardigs: iemand ‘zomaar’ eens een bloemetje geven.
Toen moest ik er opeens aan denken dat mijn opa altijd dankte voor ‘de verbeurde zegeningen’.
Dat is nog eens wat anders. Krijgen wat je verspeeld hebt!
Ik, persoonlijk uit de put van de zonde getrokken en gered door Jezus Christus.
Ja, dát maakt stil van dankbaarheid.
Dan komen de acties vanzelf, vaak zonder dat je het zelf in de gaten hebt.
En dan komt ook de rust waarnaar je zo verlangde.

Grace
... Lees meerLees minder

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christuszijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Efeziërs 1:4-14
... Lees meerLees minder

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christuszijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade  die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 

Efeziërs 1:4-14

Wees niet bang, want Ik heb jou verlost.
Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij.
Als je door diepe wateren en grote moeilijkheden moet,
zal Ik bij je zijn.
Als je rivieren van problemen moet oversteken,
zul je niet overspoeld worden.
(Jesaja 43:1,2, Het Boek)

Lijkt het of je door zorgen wordt overspoeld?
Lukt het je niet om tegen een stroom van problemen in te zwemmen?
Ik ben bij jou. Laat je maar meedrijven op de golven van Mijn liefde, naar de oplossing die Ik je geef.
Ik breng de storm in je leven tot rust.
Ik verfris je met het levende water.
Ik verkwik je door Mijn woord.
Ik ben jouw kracht.
Ik zal er altijd voor je zijn!
... Lees meerLees minder

Wees niet bang, want Ik heb jou verlost.
Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij.
Als je door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, 
zal Ik bij je zijn.
Als je rivieren van problemen moet oversteken,
zul je niet overspoeld worden. 
(Jesaja 43:1,2, Het Boek)

Lijkt het of je door zorgen wordt overspoeld? 
Lukt het je niet om tegen een stroom van problemen in te zwemmen?
Ik ben bij jou. Laat je maar meedrijven op de golven van Mijn liefde, naar de oplossing die Ik je geef. 
Ik breng de storm in je leven tot rust.
Ik verfris je met het levende water.
Ik verkwik je door Mijn woord.
Ik ben jouw kracht.
Ik zal er altijd voor je zijn!

Met lege handen

Bijbelgedeelte: Lucas 18:9-14
De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij zondaar genadig.’ (vers 13)

Heb jij vanmorgen God al opgezocht?
Had je honger en dorst naar wat Hij je te bieden had?

Jezus vertelde een gelijkenis over twee bidders.
Een hoogmoedige Farizeeër en een nederige tollenaar.
De Farizeeër vertelde God in een uitgebreid gebed hoe geweldig hij was.
Hij somde trots zijn goede werken op.
God had het maar getroffen met zo’n dienaar!
De tollenaar durfde niet eens omhoog te kijken.
Hij stamelde één zinnetje: ‘Wees mij zondaar genadig…’

De Farizeeër had niets van God nodig.
Maar daardoor ging hij met lege handen weer naar huis.
De tollenaar wist dat God alles was wat hij nodig had.
Zijn zwakke, schuldige hart smachtte naar Gods liefde en genade.
En God laat nooit een bidder staan die bij Hem komt met lege handen.
De tollenaar ging naar huis, rijk voorzien van Gods genade.

Met welke houding komen wij bij God?
Hij kent ons door en door.
God geeft niets om uiterlijke vormen en mooie praatjes.
Wat een dwaas idee om te denken dat je jezelf moet promoten om bij Hem in de gunst te komen!

God kijkt ernaar of we Hém nodig hebben en verlangen naar wat Hij geven wil.
Als we bij Hem komen met lege handen, zal Hij ze vullen. Om Jezus Christus’ wil!
Als wij komen met honger en dorst naar Gods liefde en genade, zal Hij ons voeden.

Wat gaan we dan rijk deze week in!
... Lees meerLees minder

De Heer gaat voor je uit, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is naast je, om Zijn vriendschap met je te delen,
en jou in de armen te sluiten.

De Heer is achter je, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder je, om jou op te vangen als je dreigt te vallen.

De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer is om je heen als een beschermende muur van liefde tegen zorg en angst.

De Heer is boven jou om je te beschijnen met Zijn zon,
en je pad te verlichten met Zijn zegen.

Zo zegent jouw liefdevolle God en Vader jou, vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft, tot in eeuwigheid.

(zegenwens van St. Patrick)
... Lees meerLees minder

De Heer gaat voor je uit, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is naast je, om Zijn vriendschap met je te delen, 
en jou in de armen te sluiten.

De Heer is achter je, om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder je, om jou op te vangen als je dreigt te vallen. 

De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer is om je heen als een beschermende muur van liefde tegen zorg en angst.

De Heer is boven jou om je te beschijnen met Zijn zon, 
en je pad te verlichten met Zijn zegen.

Zo zegent jouw liefdevolle God en Vader jou, vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft, tot in eeuwigheid.

(zegenwens van St. Patrick)

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

Vanochtend zat ons kerkgebouw lekker vol voor onze Kerk-School-Gezins-dienst. Met elkaar luisterden we naar en zongen we over de geschiedenis van Simson. De bijna-sterkste man in de Bijbel die, omdat hij even op zichzelf vertrouwde, zijn kracht verloor. God gaf hem nog één keer zijn kracht terug. Bij zijn laatste krachtdaad kwam hij zelf om het leven. Hij stierf met gespreide armen.

Tegelijkertijd mochten we horen van de allersterkste man in de Bijbel, Jezus. Ook Hij stierf met Zijn armen gespreid. Er was echter een groot verschil: Jezus stond weer op uit de dood. Daarmee heeft Hij de dood en onze verkeerde dingen overwonnen. Jezus leeft en wij met Hem!
... Lees meerLees minder

In Mijn woord is macht en kracht om de storm in je denken tot stilte te brengen. (Ef.6:10)

Stormt het in je denken? Schieten de gedachten als pijlen door je hoofd? ‘Je doet het niet goed… het gaat jou niet lukken… je verdiend Gods liefde niet… ‘ Lukt het je niet om die zeurende gedachten een halt toe te roepen?

Mijn lieve kind, Ik weet hoe het is om beproefd te worden. (Hebr.2:18, 4:15) Ik heb de vijand die jouw bekogeld met zijn leugens allang overwonnen. Ook al gaat hij rond als een brullende leeuw, Hij heeft geen macht en zeggenschap meer over jou. (1 Petr.5:8)

Ik heb je gekocht met Mijn kostbare bloed. (1 Petr. 1:19) Als de vijand Mijn bloed ziet, dat is aangebracht op je leven, dan kan hij niet anders dan wegvluchten. (Jak.1:7)

Je staat er nooit alleen voor. Ik leef in jou, Ik ben je overwinnaar, en omdat je één bent met Mij ben jij ook overwinnaar. (Rom.8:37) De vijand ís onder Mijn voeten gesteld, en óók onder die van jou! (Ef.1:22, Hebr,2:8) Zie je zelf zoals Ik je zie, met de krachtige wapens die Ik jou in handen heb gegeven.

In Mijn Woord is Mijn leven. (Joh.1:4) Toen Ik op aarde leefde en door de duivel werd verzocht, sprak Ik altijd het Woord, en daarmee legde Ik de duivel het zwijgen op. (Luk.4:1-12)
Mijn kind, Ik heb jou dezelfde macht gegeven, echt, jij deelt in Mijn triomf over elke macht uit de duisternis. (Kol.2:15)
Als je Mijn woord spreekt zet je Mijn kracht vrij, Ik waak over Mijn woord om ervoor te zorgen dat het vervuld wordt in je leven! (Jer.1:12)

Ik heb je toestemming gegeven om Mijn naam te gebruiken. Probeer niet zelf de vijand te verslaan, door te vechten tegen die gedachten die indruisen tegen Mijn woord. Een vijand die al verslagen ís, hoef je niet opnieuw te verslaan.

Weet je wat het enige is wat je mag ‘doen’?: Rust in Mijn volbrachte werk, zie Mijn overwinning die Ik voor jou behaalde aan het kruis. Daar rekende Ik af met elke schuld, veroordeling, minderwaardigheid, schaamte, ziekte en zonde.
Spreek vanuit die rust Mijn woord: ‘Ik ben verlost door het bloed van Jezus, gekocht en betaald, en elke leugen en aanklacht gebied ik nu Mijn gedachten te verlaten, in Jezus’ naam.’
Weet je wat het gevolg is? Door Mijn woord te spreken, komt de storm in je denken tot rust. En Mijn heerlijke vrede stroomt binnen in je hart. (Fil.4:7)

Mijn lieve kind, zo deel je in Mijn overwinning, de victorie behoort jou toe. Jij wordt niet langer getriggerd door de macht van de duisternis, maar je leeft als een stralend koningskind in het koninkrijk van Mijn liefde. (Kol.1:13) Vrij, je bent echt vrij, je bent van Mij, en Ik hou zoveel van jou!

(Efeziërs 6:10-18)
... Lees meerLees minder

In Mijn woord is macht en kracht om de storm in je denken tot stilte te brengen. (Ef.6:10)

Stormt het in je denken? Schieten de gedachten als pijlen door je hoofd? ‘Je doet het niet goed… het gaat jou niet lukken… je verdiend Gods liefde niet… ‘ Lukt het je niet om die zeurende gedachten een halt toe te roepen?

Mijn lieve kind, Ik weet hoe het is om beproefd te worden. (Hebr.2:18, 4:15) Ik heb de vijand die jouw bekogeld met zijn leugens allang overwonnen. Ook al gaat hij rond als een brullende leeuw, Hij heeft geen macht en zeggenschap meer over jou. (1 Petr.5:8)

Ik heb je gekocht met Mijn kostbare bloed. (1 Petr. 1:19) Als de vijand Mijn bloed ziet, dat is aangebracht op je leven, dan kan hij niet anders dan wegvluchten. (Jak.1:7)

Je staat er nooit alleen voor. Ik leef in jou, Ik ben je overwinnaar, en omdat je één bent met Mij ben jij ook overwinnaar. (Rom.8:37) De vijand ís onder Mijn voeten gesteld, en óók onder die van jou! (Ef.1:22, Hebr,2:8) Zie je zelf zoals Ik je zie, met de krachtige wapens die Ik jou in handen heb gegeven.

In Mijn Woord is Mijn leven. (Joh.1:4) Toen Ik op aarde leefde en door de duivel werd verzocht, sprak Ik altijd het Woord, en daarmee legde Ik de duivel het zwijgen op. (Luk.4:1-12) 
Mijn kind, Ik heb jou dezelfde macht gegeven, echt, jij deelt in Mijn triomf over elke macht uit de duisternis. (Kol.2:15) 
Als je Mijn woord spreekt zet je Mijn kracht vrij, Ik waak over Mijn woord om ervoor te zorgen dat het vervuld wordt in je leven! (Jer.1:12)

Ik heb je toestemming gegeven om Mijn naam te gebruiken. Probeer niet zelf de vijand te verslaan, door te vechten tegen die gedachten die indruisen tegen Mijn woord. Een vijand die al verslagen ís, hoef je niet opnieuw te verslaan.

Weet je wat het enige is wat je mag ‘doen’?: Rust in Mijn volbrachte werk, zie Mijn overwinning die Ik voor jou behaalde aan het kruis. Daar rekende Ik af met elke schuld, veroordeling, minderwaardigheid, schaamte, ziekte en zonde. 
Spreek vanuit die rust Mijn woord: ‘Ik ben verlost door het bloed van Jezus, gekocht en betaald, en elke leugen en aanklacht gebied ik nu Mijn gedachten te verlaten, in Jezus’ naam.’ 
Weet je wat het gevolg is? Door Mijn woord te spreken, komt de storm in je denken tot rust. En Mijn heerlijke vrede stroomt binnen in je hart. (Fil.4:7)

Mijn lieve kind, zo deel je in Mijn overwinning, de victorie behoort jou toe. Jij wordt niet langer getriggerd door de macht van de duisternis, maar je leeft als een stralend koningskind in het koninkrijk van Mijn liefde. (Kol.1:13) Vrij, je bent echt vrij, je bent van Mij, en Ik hou zoveel van jou!

(Efeziërs 6:10-18)

... Lees meerLees minder

KSG-project | zaterdag 27 januari 2018

Simson en Delila Zaterdag of Zondag 27/28 Januari Korte tijd later werd Simson verliefd op een vrouw die in het Sorek-dal woonde. Ze heette Delila. De bestuurders van de Filistijnse steden gingen naar Delila. Ze zeiden tegen haar: Probeer van Simson te weten te komen waardoor hij zo sterk is. En ook hoe we hem zo kunnen vastbinden dat hij niet meer kan loskomen. Dan krijg je van ons allemaal 1100 zilverstukken.

Toen zei Delila tegen Simson: vertel me toch hoe het komt dat jij zo sterk bent. Hoe kun jij zo vastgebonden worden dat je niet meer los kunt worden? Simson antwoordde: Als ik vastgebonden word met zeven sterke koorden, dan ben ik net zo zwak als ieder mens. De Filistijnse bestuurders gaven Delila zeven sterkte koorden. Toe Simson sliep, bons ze hem daarmee vast. Intussen hadden een paar Filistijnen zich in één van de kamers van Delila’s huis verstopt. Toen riep Delila: ‘Simson, daar komen de Filistijnen!’ Maar Simson trok de koorden kapot alsof het dunne touwtjes waren. En dus wisten de Filistijnen nog niet waardoor Simson zo sterk was.

Delila zei tegen Simson: ‘Je bent een bedrieger, je hebt tegen me gelogen! Vertel me toch waarmee je vastgebonden moet worden. Simson zei: ‘Als ik stevig vastgebonden wordt met nieuwe touwen die nog nooit zijn gebruikt zijn, dan ben ik net zo zwak als ieder anders mens’. Delila nam nieuwe touwen en bond de armen van Simson vast. Toen riep Delila: ‘Simson, daar komen de Filistijnen!’ Maar Simson trok de touwen kapot alsof het draadjes waren.

Delila zei tegen Simson: ’Je bent een bedrieger! Je liegt steeds tegen mij! Vertel me toch... Simson zei: ‘Je moet mijn lange haren vast weven in het kleed dat je aan het weven bent.’ Toen Simson in slaap gevallen was, deed Delila dat. Het haar van Simson zat helemaal vast. Toen riep ze: ‘Simson, daar komen de Filistijnen!’ Simson werd wakker en rukte zich in één keer los.

Toen zei Delila: ‘Hoe kun je zeggen dat je van me houdt? Je bent niet eerlijk tegen me. Je hebt me al drie keer bedrogen. Elke dag zei ze zulke dingen tegen Simson. Op laatst kon Simson er niet meer tegen. Hij zei: ‘Ik mag mijn haar nooit laten afknippen, want ik ben een nazireeër.
Delila begreep dat Simson deze keer echt zijn geheim verteld had. Ze stuurde iemand naar de Filistijnse bestuurders met de volgende boodschap: ‘Jullie moeten nu zelf komen. Want Simson heeft zijn geheim verteld. ’De bestuurders gingen direct naar Delila toe. Toen liet Delila Simson op haar knieën in slaap vallen. Daarna riep ze één van de bestuurders erbij, en ze knipte het lange haar van Simson af.

Delila riep: ‘Simson, daar komen de Filistijnen!’ Simson werd wakker. Hij wilde opspringen en zich weer losrukken, net als de vorige keren. Maar hij wist niet dat de Heer hem in de steek gelaten had.
De Filistijnen grepen Simson, en ze staken zijn ogen uit. Ze brachten hem naar de stad Gaza. Daar bonden ze hem vast met twee bronzen kettingen. In de gevangenis moest hij graan malen. Maar vanaf het moment dat Simsons haar afgeknipt was, begon het ook weer te groeien.

De Filistijnse bestuurders kwamen bij elkaar voor een groot offerfeest. Ze brachten offers aan hun god Dagon. Ze zeiden: ‘Dagon heeft onze vijand Simson in onze macht gegeven.’ Het volk zag Simson, en ze juichten voor hun god. Ze zeiden: ‘Simson heeft ons land verwoest en veel van onze mensen gedood. Maar onze god heeft hem in onze macht gegeven.’

Toen iedereen in een vrolijke stemming was, zeiden ze: ‘Laten we Simson hierheen halen, dan kunnen we lachen.’ Ze haalden Simson uit de gevangenis, en ze lachten hem uit. Ze zetten hem tussen de zuilen van de tempel. Simson zei tegen de jongen die hem bewaakte: ‘Laat me los, ik wil de zuilen voelen die het dak van de tempel dragen. Laat me tegen die zuilen leunen.’ De tempel was vol mannen en vrouwen. Ook de bestuurders van de Filistijnse steden waren er. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen. Ze keken allemaal naar Simson en lachten hem uit. Toen bad Simson tot de Heer. Hij zei: ‘Heer, mijn God, denk toch aan mij. Maak me nog één keer sterk. Dan kan ik de Filistijnen straffen, omdat ze mijn ogen uitgestoken hebben.’ Simson pakte de twee middelste zuilen die het dak van de tempel droegen. Hij strekte zich uit, met zijn rechterhand tegen de ene zuil en met zijn linkerhand tegen de andere zuil. Simson riep: ’Laat mij sterven met de Filistijnen!’ Toen duwde hij zo hard als hij kon, en de tempel stortte in. De Filistijnse bestuurders en alle andere mensen die daar waren, kwamen onder het puin terecht. Zo doodde Simson bij zijn dood meer mensen dan tijdens zijn leven.
... Lees meerLees minder

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
... Lees meerLees minder

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld is U gewijd.
In t laatste uur zal k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In t laatste uur zal k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

KSG-project | vrijdag 26 januari 2018

Simson vecht in Lechi

De Filistijnen gingen met een leger naar het gebied van Juda. Ze maakten een kamp bij de stad Lechi. Daar zochten ze naar Simson. De mensen van de stam Juda vroegen: ’Waarom zijn jullie ons gebied binnengekomen? ’De Filistijnen antwoordden: ‘Wij willen Simson gevangennemen. Toen gingen er 3000 Judeeërs naar de grot bij Etam. Ze zeiden tegen Simson: ‘Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn? Waarom breng je ons in moeilijkheden?’ Maar Simson zei: ‘Ik heb hetzelfde met hen gedaan als zij met mij gedaan hebben.’ Toen zeiden de Judeeërs: ‘We zijn gekomen om je gevangen te nemen en je naar de Filistijnen te brengen.’ ‘Dan moeten jullie mij beloven dat jullie me niet zullen doden, ’zei Simson. De Judeeërs antwoorden ‘We zullen je echt niet doden. We nemen je alleen maar gevangen en brengen je naar de Filistijnen.’ Ze bonden zijn armen vast met twee sterke touwen. Daarna namen ze Simson mee, de grot uit.

Toen ze bij Lechi kwamen, gingen de Filistijnen juichend naar Simson toe. Opdat moment kwam de geest van de Heer in Simson. En zonder enige moeite trok hij de touwen om zijn armen los. Het leken wel dunne draadjes. Toen zag Simson vlak voor zich een bot van een dode ezel liggen. Het bot was keihard. Simson pakte het bot en sloeg daarmee duizend Filistijnen dood. Simson riep: ‘Met een ezelsbot heb ik er duizend doodgemaakt!’

Simson had enorme dorst gekregen. Hij riep tot de Heer: ‘U hebt mij laten winnen. Moet ik dan nu sterven van dorst? Zullen die ongelovige Filistijnen mij dan toch gevangen kunnen nemen?’ Toen liet God de grond bij Lechi openscheuren. Er kwam water uit en Simson dronk daarvan. Hij kreeg nieuwe kracht, en voelde zich weer goed.
... Lees meerLees minder

KSG-project | donderdag 25 januari 2018

Simson en de vossen

Niet lang daarna, in de tijd van de graanoogst, wilde Simson bij zijn vrouw in Timna op bezoek gaan. Simson wilde naar de kamer van zijn vrouw gaan, maar haar vader hield hem tegen. Hij zei: ‘Ik dacht dat je een hekel aan haar gekregen had. Daarom heb ik haar gegeven aan één van de dertig mannen van je bruiloft. Maar ik heb nog een jongere dochter, en die is veel mooier. Die kan toch heel goed je vrouw zijn?”

Maar Simson zei: ‘Wat ik ga doen wordt een ramp voor de Filistijnen. En deze keer is het jullie eigen schuld.’ Toen vertrok Simson. Hij ving 300 vossen. Hij bond steeds 2 vossen met de staarten aan elkaar, en maakte daar een brandende fakkel aan vast. Daarna jaagde hij de vossen de velden in. Zo stak Simson de akkers van de Filistijnen in brand. Alles verbrandde!

De Filistijnen vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben. Toen zei iemand: ‘Dat zal Simson wel gedaan hebben. Simson wilde natuurlijk wraak nemen! Toen gingen de Filistijnen naar Timna. Ze staken alles in brand. Zo stierven Simsons vrouw en haar vader.

Simson zei tegen de Filistijnen: ‘Omdat jullie mijn vrouw en schoonvader gedood hebben, zal ik wraak nemen. En ik zal pas stoppen als ik jullie allemaal gestraft heb.’ En Simson sloeg wild om zich heen en doodde veel Filistijnen. Daarna ging hij in de bergen wonen, in een grot bij Etam.

Vossen
De vos is één van de grootste roofdieren die nog vrij in Nederland, België en Luxemburg
voorkomen. Hij jaagt op kleine dieren zoals, egels, konijnen en vogels. Maar hij eet ook vruchten zoals bramen. Hij kan hard rennen: tot 60 kilometer per uur. Maar zijn normale snelheid is 6 tot 13 kilometer per uur. Een vos kan ongeveer 10 jaar oud worden. Vossen leven in een hol. Dat noem je een burcht. Zo’n burcht graven ze zelf, of ze pikken het hol van een konijn of een das.

KWAAD
- Waarom is Simson zo kwaad, denk je? Zou jij kwaad zijn geweest in deze situatie?
- Wat vind je van de boze reactie van Simson? Wat vind je ervan dat hij alle akkers van de Filistijnen verbrandt?
- Simson is een man die helemaal voor God leeft. Kun je daar in dit verhaal nog wat van merken? Wat dan? En wat niet?
... Lees meerLees minder

In mijn liefdevolle aanwezigheid
verdwijnen al je angsten,
Je mag rusten in Mijn liefde,
en steunen op Mijn kracht.

Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen.
Leg elke angst, elke veroordeling, elke zorg in Mijn handen.
Ik heb iedere vijand verslagen. Mijn overwinning is als een schild om je heen. De pijlen die jou angstig maken, kunnen jou niet raken als je schuilt bij Mij. Elke aanval ketst af op dit schild van Mijn volmaakte offer, je bent bedekt onder Mijn bloed. Ik ben jouw Overwinnaar, Ik leef in jou.
(Kol.1:13, Ef.6:16, Ps. 91:5,9,10)

Ik heb je niet een geest van angst gegeven, maar van liefde en kracht en bezonnenheid. (2Tim1:7)
Mijn Heilige Geest verlicht je hart, zodat je Mijn onvoorwaardelijke liefde ziet die Ik voor je koester! (Ef.1:19)

Als je naar je natuurlijke situatie kijkt, kunnen gevoelens van paniek, onwaardigheid, ontoereikendheid, wanhoop of depressie je beïnvloeden en de overhand krijgen. Richt je oog alleen op Mij. Kijk naar je omstandigheden met het oog van geloof en zie Mijn overwinning. In Mij ben je meer dan overwinnaar!
(Rom. 8:37)

Er is zoveel kracht in Mijn woord, laten je woorden daarom gevuld zijn met de overwinning die je wenst, en spreek niet van de nederlaag waar je voor vreest.
Ik geef jou de genade om te denken als overwinnaar en te spreken als overwinnaar.

Spreek Mijn woorden uit over de angst die jou beklemt: ‘Angst voor de dood, angst voor afwijzing, angst voor wat de ander over je denkt, angst voor….…. in Jezus’ naam gebied ik dat die angst mij nu verlaat!’
Spreek in Mijn naam en Ik zal het doen! (Joh.14:13)

Mijn waarheid maakt je vrij. (Joh.8:32,32)
Wat er ook op je afkomt, Ik zal je altijd in Christus doen zegevieren! (2 Kor. 2:14) Ik leef in jou! Jij mag sterk zijn in de sterkte van Mijn macht (Ef.6:10) Mijn volmaakte liefde verdrijft elke angst! (1 Joh. 4:18)
Jij bent Mijn kind, en Ik hou van jou.
... Lees meerLees minder

In mijn liefdevolle aanwezigheid 
verdwijnen al je angsten,
Je mag rusten in Mijn liefde,
en steunen op Mijn kracht.

Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen.
Leg elke angst, elke veroordeling, elke zorg in Mijn handen.
Ik heb iedere vijand verslagen. Mijn overwinning is als een schild om je heen. De pijlen die jou angstig maken, kunnen jou niet raken als je schuilt bij Mij. Elke aanval ketst af op dit schild van Mijn volmaakte offer, je bent bedekt onder Mijn bloed. Ik ben jouw Overwinnaar, Ik leef in jou.
(Kol.1:13, Ef.6:16, Ps. 91:5,9,10)

Ik heb je niet een geest van angst gegeven, maar van liefde en kracht en bezonnenheid. (2Tim1:7) 
Mijn Heilige Geest verlicht je hart, zodat je Mijn onvoorwaardelijke liefde ziet die Ik voor je koester! (Ef.1:19)

Als je naar je natuurlijke situatie kijkt, kunnen gevoelens van paniek, onwaardigheid, ontoereikendheid, wanhoop of depressie je beïnvloeden en de overhand krijgen. Richt je oog alleen op Mij. Kijk naar je omstandigheden met het oog van geloof en zie Mijn overwinning. In Mij ben je meer dan overwinnaar! 
(Rom. 8:37)

Er is zoveel kracht in Mijn woord, laten je woorden daarom gevuld zijn met de overwinning die je wenst, en spreek niet van de nederlaag waar je voor vreest. 
Ik geef jou de genade om te denken als overwinnaar en te spreken als overwinnaar.

Spreek Mijn woorden uit over de angst die jou beklemt: ‘Angst voor de dood, angst voor afwijzing, angst voor wat de ander over je denkt, angst voor….…. in Jezus’ naam gebied ik dat die angst mij nu verlaat!’
Spreek in Mijn naam en Ik zal het doen! (Joh.14:13)

Mijn waarheid maakt je vrij. (Joh.8:32,32) 
Wat er ook op je afkomt, Ik zal je altijd in Christus doen zegevieren! (2 Kor. 2:14) Ik leef in jou! Jij mag sterk zijn in de sterkte van Mijn macht (Ef.6:10) Mijn volmaakte liefde verdrijft elke angst! (1 Joh. 4:18)
Jij bent Mijn kind, en Ik hou van jou.

1 Petrus 5:10
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 1 Petrus 5:10
... Lees meerLees minder

1 Petrus 5:10
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 1 Petrus 5:10

KSG-project | woensdag 24 januari 2018

Raadsel

In Timna ging de vader van Simson naar het meisje om de bruiloft te regelen. Toen de Filistijnen Simson ontmoet hadden, wezen ze dertig man aan om met hem feest te vieren. Het feest zou zeven dagen duren. Simson zei tegen de dertig mannen: ‘Ik zal jullie een raadsel opgeven. Jullie moeten het oplossen voordat het feest afgelopen is. Als dat lukt, krijgen jullie van mij allemaal een stel nieuwe kleren. Maar als jullie het raadsel niet oplossen, dan krijg ik van ieder van jullie een stel nieuwe kleren.’

De dertig mannen antwoordden: ‘Goed, laat je raadsel maar horen.’ ‘Dit is mijn raadsel: Hij was de jager, maar nu is hij de prooi. Hij was gevaarlijk, maar nu is hij zoet.’

De dertig mannen dachten drie dagen lang na over het raadsel. Maar ze wisten de oplossing niet. Op de vierde dag zeiden ze tegen de vrouw van Simson: ‘Jullie hebben ons toch niet voor het feest uitgenodigd om ons arm te maken? Jij moet ervoor zorgen dat je man ons de oplossing van het raadsel vertelt. Als je dat niet doet, steken we hier alles in brand. En dan gaan jij en je familie dood.’

De vrouw kwam elke dag van het feest huilend naar Simson toe. Zo wilde ze Simson dwingen om haar de oplossing van het raadsel te vertellen. En op de laatste dag van het feest deed Simson dat. De vrouw van Simson gaf de oplossing onmiddellijk door aan haar vrienden in Timna. En die zeiden vlak voor het einde van de zevende dag tegen Simson: ‘Er is niets zoeter dan honing! Er is niets gevaarlijker dan een leeuw!’ Toen zei Simson tegen hen: ‘Jullie hebben mijn vrouw gebruikt om de oplossing te vinden! Zonder haar hadden jullie het antwoord nooit geweten.

Toen kwam de geest van de Heer in Simson. Simson ging naar de stad Askelon en doodde daar dertig mannen. Hij pakte al hun kleren, en gaf die aan de mannen die het raadsel opgelost hadden.

Simson was zo kwaad dat terugging naar het huis van zijn vader. De Filistijnen lieten de vrouw van Simson trouwen met één van de dertig mannen die op het feest geweest waren.
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

KSG-project | dinsdag 23 januari 2018

De eerste daden van Simson

Op een dag ging Simson naar de stad Timna. Daar zag hij een Filistijns meisje. Hij ging naar zijn vader en moeder en zei: ‘Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Jullie moeten ervoor zorgen dat zij mijn vrouw wordt.’ Toen vroegen zijn ouders aan Simson:’ Waarom zoek je een vrouw bij die ongelovige Filistijnen? Is er geen vrouw voor je te vinden bij de meisjes van je eigen stam? Of bij de meisjes van je eigen volk?’ Maar Simson antwoordde:’ Nee, jullie moeten dat meisje vragen. Want zij is precies de vrouw die ik wil.’ De vader en moeder van Simson wisten niet dat de Heer het zo wilde. De Heer wilde namelijk dat Simson een reden zou hebben om tegen de Filistijnen te vechten. Want in die tijd waren de Filistijnen de baas in Israël.

Simson ging met zijn vader en moeder naar Timna. Toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, werd Simson aangevallen door een brullende leeuw. Het was een jong en sterk dier. Toen kwam de geest van de Heer in Simson. En Simson scheurde met zijn blote handen de leeuw uit elkaar, alsof het een bokje was! Maar hij vertelde er niets over aan zijn vader en moeder. Toen hij in Timna aangekomen was, sprak Simson met het meisje. Zij was precies de vrouw die hij wilde.

Korte tijd later ging Simson weer naar Timna om met het meisje te trouwen. Onderweg ging Simson even van de weg af om nog eens naar de dode leeuw te kijken. Toen vond hij in de leeuw een heleboel bijen en honing. Simson pakte de honing. Hij ging daarmee naar zijn vader en moeder die met hem meegegaan waren. Af en toe at hij van de honing. Hij gaf er ook wat van aan zijn ouders. Maar hij vertelde niet dat hij de honing uit een dode leeuw gehaald had.

Bruiloft
In de tijd van de Bijbel zochten ouders vaak een vrouw voor hun zoon. Ze betaalden dan een bruidsprijs aan de ouders van de bruid. Die gaven hun dochter dan geld en spullen mee, de bruidsschat. Een bruiloft duurde soms meerdere dagen. Het was een groot feest, met dansen en wijn.

SIMSON KRIJGT KRACHT
1) Waarom zouden de ouders van Simson niet willen dat hun zoon met een Filistijns
meisje trouwt?
2) Wil jij ook wel eens iets wat je ouders niet willen? Wat vind je ervan als ze het je
verbieden?
3) Hoe komt het dat Simson een leeuw kon verscheuren?
... Lees meerLees minder

... Lees meerLees minder

KSG-project | maandag 22 januari 2018

De geboorte van Simson

Op een dag kwam er een engel van de Heer bij de vrouw van Manoach. Hij zei tegen haar: ”Tot nu toe kon je geen kinderen krijgen. Maar toch zul je zwanger worden en een kind krijgen. Let goed op. Je mag geen wijn of bier meer drinken, en niets dat de Heer verboden heeft. Je zult een zoon krijgen. Hij zal een nazireeër worden, iemand die God op een speciale manier zal dienen. Daarom mag hij zijn haar nooit laten afknippen. Hij zal de Israëlieten bevrijden van de Filistijnen’.

Toen vroeg Manoach aan de Heer: ’Wilt u de profeet alstublieft nog een keer naar ons toe sturen? Dan kan hij ons vertellen wat wij moeten doen als de jongen geboren is.’ God deed wat Manoach gevraagd had. De engel van de Heer kwam nog een keer bij de vrouw van Manoach. Zij was op dat moment alleen op het land, Manoach was niet bij haar. Ze rende naar haar man en zei: Kom! De man die pas bij mij kwam, is er weer!

Ze kwamen bij de man. Manoach zei: ’Als het gaat zoals u gezegd hebt, wat moeten wij dan voor de jongen doen? En wat moet hij doen? De engel van de Heer antwoordde: ‘Uw vrouw moet precies doen wat ik gezegd heb. Ze mag niets eten dat van druiven is gemaakt is. En ze mag geen dingen eten die de Heer verboden heeft. Ze moet precies doen wat ik tegen haar gezegd heb.’

De vrouw van Manoach kreeg een zoon. Ze noemde hem Simson. Simson groeide op, en de Heer zorgde ervoor dat het goed met hem ging. De geest van de Heer kwam in hem, zodat Simson deed wat de Heer wilde.

Een nazireeër
Een nazireeër was iemand die een plechtige belofte aan God deed: hij beloofde om God op een speciale manier te dienen. Zo’n belofte kon iemands hele leven duren, maar kon ook voor een korte periode zijn. Als teken van die belofte mocht een nazireeër geen wijn drinken en zijn haar niet laten knippen. Ook mocht hij geen dode mensen aanraken of bij hen in de buurt komen.

GOD DIENEN
1) De vrouw van Manoach heeft geen naam in dit verhaal. Waarom zou dat zijn? En wat
vind je ervan dat ze geen naam heeft?
2) Heeft de vrouw van Manoach een belangrijke rol in dit verhaal?
3) Hoe zou jij het vinden als jouw toekomst al voor jou bepaald was?
4) Zou jij God ook op een bijzondere manier willen dienen? Hoe zou je dat kunnen doen?
... Lees meerLees minder

Smaak van redding

Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We mogen de smaak van redding proeven. Komt, eet en drinkt en ziet dat de Here goed is!

Schriftgedeelte Mattheüs 26:26-28:
En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken,
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.

Onze God is onze gastheer.
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die Zelf de maaltijd is.

Wij breken nu het brood,
we drinken van de wijn,
totdat de dag er is
dat we bij Hem zijn.
Wij leven door zijn dood,
genezen door zijn pijn,
verlangend naar de dag
dat we bij Hem zijn.

Samen denken aan Zijn sterven.
Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten,
wat de prijs van vrijheid is

Tot aan de dag dat U weer komt
zullen wij gedenken
zullen wij U danken,
Jezus

www.youtube.com/watch?v=IqB0YxIwTIkiTunes - itunes.apple.com/album/live-at-mozaiek0318/id1098567601?at=1l3voFY&ct=WAW&app=itunes Subscribe to We Are Worship YouTube Channel: www...
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

2 maanden geleden

CGK Petrusgemeente Broeksterwoude

... Lees meerLees minder

Geef al je zorgen over aan de Heer,
Hij zal je leven dragen;
Hij zal nooit toelaten dat je struikelt of valt. (Psalm 55:23)

Dat lucht lekker op… je hoeft je zorgen niet langer zelf meer te dragen… nee, je mag al je moeilijkheden bij de Heer brengen. Hij belooft jou dat Hij ze voor jou zal dragen!

Ken je dat? Je hebt je zorgen in de hand van je Heer gelegd. Dan hoor je de stem van de duivel in je gedachten, en hij wijst je op je moeite. Hij vraagt: ‘Wat ga jij er aan doen?’ Dan mag je antwoorden: ‘Wie? Ik? Je moet niet bij mij zijn, meld je maar bij Jezus!’ De duivel wil je verblinden, en je stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken, en in eigen kracht je weg uit te stippelen.

De Heer zegt: 'Als jij geen uitkomst ziet: Ik geef jou kracht en baan de weg voor jou.' (Psalm 18: 33)
Ik ben jouw hemelse Vader, en Ik weet precies wat je nodig hebt, nog voor je het Mij vraagt. (Mat.6:8)
Mijn liefde tilt je op, Ik zal je altijd bemoedigen.

Mijn lieve kind, laat alles maar los. Jij hoeft het niet zelf te doen, Ik neem het van je over. Ik heb de macht om veel meer te doen, dan jij kunt bidden of beseffen. Ik zal vanuit Mijn rijkdom in al jouw noden voorzien (Fil.4:19)

Door Mijn geest word jij met kracht gesterkt. Waar je ook heen gaat, Ik ben zo dichtbij, Christus leeft in je hart, dus je bent nooit alleen. Door je geloof ben je stevig geworteld in Mijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. (Ef.2:16,17,20)

Vertrouw ook vandaag je weg maar aan Mij toe, Ik zal er voor je zijn, altijd en overal!
... Lees meerLees minder

Geef al je zorgen over aan de Heer, 
Hij zal je leven dragen; 
Hij zal nooit toelaten dat je struikelt of valt. (Psalm 55:23)

Dat lucht lekker op… je hoeft je zorgen niet langer zelf meer te dragen… nee, je mag al je moeilijkheden bij de Heer brengen. Hij belooft jou dat Hij ze voor jou zal dragen!

Ken je dat? Je hebt je zorgen in de hand van je Heer gelegd. Dan hoor je de stem van de duivel in je gedachten, en hij wijst je op je moeite. Hij vraagt: ‘Wat ga jij er aan doen?’ Dan mag je antwoorden: ‘Wie? Ik? Je moet niet bij mij zijn, meld je maar bij Jezus!’ De duivel wil je verblinden, en je stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken, en in eigen kracht je weg uit te stippelen. 

De Heer zegt: Als jij geen uitkomst ziet: Ik geef jou kracht en baan de weg voor jou. (Psalm 18: 33)
Ik ben jouw hemelse Vader, en Ik weet precies wat je nodig hebt, nog voor je het Mij vraagt. (Mat.6:8)
Mijn liefde tilt je op, Ik zal je altijd bemoedigen. 

Mijn lieve kind, laat alles maar los. Jij hoeft het niet zelf te doen, Ik neem het van je over. Ik heb de macht om veel meer te doen, dan jij kunt bidden of beseffen. Ik zal vanuit Mijn rijkdom in al jouw noden voorzien (Fil.4:19) 

Door Mijn geest word jij met kracht gesterkt. Waar je ook heen gaat, Ik ben zo dichtbij, Christus leeft in je hart, dus je bent nooit alleen. Door je geloof ben je stevig geworteld in Mijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. (Ef.2:16,17,20) 

Vertrouw ook vandaag je weg maar aan Mij toe, Ik zal er voor je zijn, altijd en overal!

... Lees meerLees minder

Staak de strijd

Sterke held
Ik kijk naar jouw gevecht
Je sterke rug lijkt elke dag
Een beetje minder recht
Geef je hand
En geen gebalde vuist
Ik kan niets geven
Zo lang jij voor Mij je handen sluit

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen
Al vecht je door tot aan de dood
Je kunt er niets tegen beginnen
Dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd
Dit is niet langer jouw gevecht
Verlies jezelf
Dan win je echt
Geef het aan Mij
Stop je verzet

Staak de strijd
Die Ik gewonnen heb voor jou
omdat je die nooit winnen zou
Geef het aan Mij
En word gered

Sterke held
Geef mij je woede maar
Als jij je over geeft
Ligt hier de overwinning klaar
Laar het los
En geef je last aan Mij
Ik heb gevochten aan een kruis
zodat je vrij kunt zijn

Als je uitgeput bent
Kom tot Mij
Als je moe gestreden bent
Ik sta aan jouw kant
Als je stil kunt zijn
En je Mij als God erkent

Matthijn Buwalda
... Lees meerLees minder

Staak de strijd 

Sterke held
Ik kijk naar jouw gevecht
Je sterke rug lijkt elke dag
Een beetje minder recht
Geef je hand
En geen gebalde vuist
Ik kan niets geven
Zo lang jij voor Mij je handen sluit

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen
Al vecht je door tot aan de dood
Je kunt er niets tegen beginnen
Dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd
Dit is niet langer jouw gevecht
Verlies jezelf
Dan win je echt
Geef het aan Mij
Stop je verzet

Staak de strijd
Die Ik gewonnen heb voor jou
omdat je die nooit winnen zou
Geef het aan Mij
En word gered

Sterke held
Geef mij je woede maar
Als jij je over geeft
Ligt hier de overwinning klaar
Laar het los
En geef je last aan Mij
Ik heb gevochten aan een kruis 
zodat je vrij kunt zijn 

Als je uitgeput bent
Kom tot Mij
Als je moe gestreden bent
Ik sta aan jouw kant
Als je stil kunt zijn
En je Mij als God erkent

Matthijn Buwalda

Een nieuwe dag. Dit is niet een gewone dag, deze dag is door de Mij gemaakt. (Psalm 118:24)
Je mag daar blij over zijn, want Ik ga de hele dag met je mee om jou te leiden, te bemoedigen en te helpen als het moeilijk is.

Mijn kind, wat ken Ik jou toch goed, Ik heb je Zelf gemaakt, je bent een mooi mens, met prachtige eigenschappen die Ik je heb gegeven. (Psalm 139:13,14)
Waarom zou je je identiteit laten afhangen van wat de mensen om je heen over je zeggen? Waarom laat jij je welbevinden bepalen door hoe zij op jouw reageren? Je mag vrij zijn, vrij om te zijn wie je bent. Ik heb je in Mijn ruimte gezet waar Mijn liefde, vrede en vergeving regeren. (Psalm 118:5)

Ik zie dat je de negatieve woorden die over je gesproken zijn als een echo met je meedraagt. Die pijn en gekwetstheid neem je overal mee naar toe en ze beïnvloeden je gedrag. Je past je aan, en doet je anders voor, om niet opnieuw bezeerd te worden, maar daarmee maak je je afhankelijk van wat anderen van je vinden.

Ik ben bij jou, daarom hoef je niet bang te zijn. Als Ik het voor je op neem, kunnen mensen je niet kwaad doen. (Psalm 118:6, Hebr.13:6) Je vraagt je af hoe dat mogelijk is? Jouw denken, hoe je over jezelf denkt en hoe je denkt dat anderen over jou zullen denken, bepalen hoe jij je voelt. Je mag deze gedachten aan Mij geven. Ik geef je Mijn gedachten en die zijn altijd positief en gevuld van vrede en liefde voor jou. Ik help je om Mijn waarheid te omarmen, want in Mijn genezende woorden ligt de bevrijding waar je zo naar verlangt.

Op elk moment waarin jij je veroordeeld voelt om wie je bent, en de leugens in je gedachten zich aan je opdringen, mag je hardop Mijn waarheid spreken: ‘Ik ben wat Mijn Heer over mij zegt, Ik kan doen wat Hij zegt dat ik kan doen. Ik ben kostbaar, intens geliefd, uitverkoren om Zijn leven in mijn hart met me mee te dragen. (1Joh.3:1) Daarom bied ik weerstand tegen iedere leugen en laat ik mij daar niet langer door intimideren. In Jezus’ naam ontvang ik Zijn kracht en overwinning.’

Mijn lieve kind, in dit proces ben Ik heel dichtbij je. (Rom.12:2) Mijn bevrijdende liefde maakt dat jij je vrij voelt en blij bent met jezelf, en de ander gaat zegenen, ook al is zijn houding naar jou toe negatief. Je wordt koninklijk onafhankelijk van mensen en kinderlijk afhankelijk van Mij. Jij mag neerzien op je tegenstanders, en Mij recht in de ogen kijken; Dan zie je Mijn pure zuivere liefde. Ik hou zoveel van jou!
Ook als je faalt, ben ik bij je om je vast te houden en weer overeind te helpen. Ik ben je kracht, je psalm. (Ps.118:7,14)

Je nieuwe identiteit vind je in Mijn leven, wat zichtbaar wordt in jouw hart. Zo intiem ben je met Mij verbonden, altijd zijn we samen. Mijn kind, geniet van deze dag, hef je hoofd omhoog, adem Mijn liefde in, en ga ervoor, je bent sterk in de kracht van Mijn macht! (Ps.28:7, Ef.6:10)
... Lees meerLees minder

Een nieuwe dag. Dit is niet een gewone dag, deze dag is door de Mij gemaakt. (Psalm 118:24)
Je mag daar blij over zijn, want Ik ga de hele dag met je mee om jou te leiden, te bemoedigen en te helpen als het moeilijk is.

Mijn kind, wat ken Ik jou toch goed, Ik heb je Zelf gemaakt, je bent een mooi mens, met prachtige eigenschappen die Ik je heb gegeven. (Psalm 139:13,14) 
Waarom zou je je identiteit laten afhangen van wat de mensen om je heen over je zeggen? Waarom laat jij je welbevinden bepalen door hoe zij op jouw reageren? Je mag vrij zijn, vrij om te zijn wie je bent. Ik heb je in Mijn ruimte gezet waar Mijn liefde, vrede en vergeving regeren. (Psalm 118:5)

Ik zie dat je de negatieve woorden die over je gesproken zijn als een echo met je meedraagt. Die pijn en gekwetstheid neem je overal mee naar toe en ze beïnvloeden je gedrag. Je past je aan, en doet je anders voor, om niet opnieuw bezeerd te worden, maar daarmee maak je je afhankelijk van wat anderen van je vinden. 

Ik ben bij jou, daarom hoef je niet bang te zijn. Als Ik het voor je op neem, kunnen mensen je niet kwaad doen. (Psalm 118:6, Hebr.13:6) Je vraagt je af hoe dat mogelijk is? Jouw denken, hoe je over jezelf denkt en hoe je denkt dat anderen over jou zullen denken, bepalen hoe jij je voelt. Je mag deze gedachten aan Mij geven. Ik geef je Mijn gedachten en die zijn altijd positief en gevuld van vrede en liefde voor jou. Ik help je om Mijn waarheid te omarmen, want in Mijn genezende woorden ligt de bevrijding waar je zo naar verlangt. 

Op elk moment waarin jij je veroordeeld voelt om wie je bent, en de leugens in je gedachten zich aan je opdringen, mag je hardop Mijn waarheid spreken: ‘Ik ben wat Mijn Heer over mij zegt, Ik kan doen wat Hij zegt dat ik kan doen. Ik ben kostbaar, intens geliefd, uitverkoren om Zijn leven in mijn hart met me mee te dragen. (1Joh.3:1) Daarom bied ik weerstand tegen iedere leugen en laat ik mij daar niet langer door intimideren. In Jezus’ naam ontvang ik Zijn kracht en overwinning.’

Mijn lieve kind, in dit proces ben Ik heel dichtbij je. (Rom.12:2) Mijn bevrijdende liefde maakt dat jij je vrij voelt en blij bent met jezelf, en de ander gaat zegenen, ook al is zijn houding naar jou toe negatief. Je wordt koninklijk onafhankelijk van mensen en kinderlijk afhankelijk van Mij. Jij mag neerzien op je tegenstanders, en Mij recht in de ogen kijken; Dan zie je Mijn pure zuivere liefde. Ik hou zoveel van jou! 
Ook als je faalt, ben ik bij je om je vast te houden en weer overeind te helpen. Ik ben je kracht, je psalm. (Ps.118:7,14) 

Je nieuwe identiteit vind je in Mijn leven, wat zichtbaar wordt in jouw hart. Zo intiem ben je met Mij verbonden, altijd zijn we samen. Mijn kind, geniet van deze dag, hef je hoofd omhoog, adem Mijn liefde in, en ga ervoor, je bent sterk in de kracht van Mijn macht! (Ps.28:7, Ef.6:10)

Gods leiding

Bijbelgedeelte: Handelingen 16:6-10

Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen.
Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. (vers 6,7)


Misschien heb je ook plannen gemaakt voor deze week.
Misschien zelfs al voor heel 2018.
Maar soms gaat alles heel anders dan we hadden gepland.

Paulus maakte plannen.
Hij had het Evangelie verkondigd in zuidelijk Turkije en wilde daarna doorreizen, nog dieper het werelddeel Azië in.
Dan lezen we dat de Heilige Geest dit verhinderde.
De Geest boog de weg van Paulus om en leidde hem naar het westen.
Zo kwam Paulus in Troas, aan de westkust van Turkije.
Aan de overkant van de zee lag het vasteland van Europa.

’s Nachts kreeg Paulus een visioen.
Hij zag een Europese man die hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’

God boog Paulus’ weg om en leidde hem een andere kant op.
Met grote en blijvende gevolgen!

We kunnen ons niet in alles met Paulus vergelijken en ook niet alles in ons persoonlijk leven ophangen aan dit ene voorbeeld.
Maar het zal bij veel mensen wel herkenning oproepen.
Het kan gebeuren dat God een weg in je leven blokkeert.
Hij buigt je leven om in een richting die je zelf nooit zou hebben gekozen.
Dat kun je ook zien in het leven van je ouders en grootouders.
God leidde hun weg zó dat ze elkaar ontmoetten.
Hij zorgde ervoor dat uitgesproken de persoon die jij bent, geboren zou worden!

In ieders leven zijn momenten aan te wijzen waarbij God je in een bepaalde richting leidde.
Natuurlijk blijf je hierin verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.

Laten we ons de komende week toevertrouwen aan Gods leiding.
Hij kent onze weg in zijn plan.

Grace
... Lees meerLees minder

Wat belet je?

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,
omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God …
(Hebreeën 10:19-21)

Je zou graag vertrouwelijk met God willen omgaan, zoals een kind met zijn vader.
Je zou zonder angst naar Hem toe willen vluchten.
Maar iets weerhoudt je. Steeds opnieuw.

De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij Jezus zonder angst naar God mogen gaan.
Dit heerlijke wonder durven we soms amper te accepteren.
We zitten onszelf in de weg met onze terughoudendheid en twijfel.
We leggen zélf een hindernis op de weg die juist vrij is!

‘… dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom …’ schrijft Paulus.
Vroeger hing er in de tempel een dik gordijn voor het heiligdom waar God verbleef.
Niemand mocht daar binnengaan, behalve één keer per jaar de hogepriester.

Maar die scheiding tussen de heilige God en de zondige mens is verleden tijd!
Toen Jezus aan het kruis stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel. Hoe veelzeggend.
Jezus heeft dat zware gordijn opzij geschoven.
Hij, onze Hogepriester zegt: ‘Kom maar verder, wees gerust! Ik heb betaald met mijn bloed. Schroom niet, het is in orde!’

We mogen naar God gaan, zonder enige aarzeling.
Gewoon zoals we zijn, met alles wat ons bezighoudt.
De Hogepriester zorgt dat het kan. Hij wast ons schoon met zijn bloed.

Laat geen onnodige drempelvrees je hinderen.
Luister niet naar het stemmetje dat onwaarheden fluistert.
‘Hoe weet jij zo zeker dat je Gods kind bent?’
‘Je bent voor de zoveelste keer de fout in gegaan. God zal nu wel genoeg van je hebben.’
‘Je hebt geen bijzondere ervaringen gehad, geen speciale prestaties geleverd. Het is nog maar de vraag of je wel gered bent.’

Zulke twijfels zorgen ervoor dat je afstand neemt van God.
‘Ik ga maar niet naar de kerk. Ik hoor er vast niet bij.’
‘Bidden? Wat moet ik zeggen? Alsof God op míj zit te wachten.’
‘Ik ben bang om God te ontmoeten. Hij zal vast boos op me zijn.’
Gedachten die een blokkade werpen op de weg die vrij is!

Lieve broers en zussen, Jezus heeft het gordijn voor altijd weggeschoven, ook voor jou.

‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ (Hebreeën 4:16)

Wat zal ons dán nog beletten!

Grace
... Lees meerLees minder

De Heer is jouw Bewaarder,
de Heer is je schaduw aan je rechterhand (Psalm 121:5)

Wat er ook zal gebeuren vandaag, je bent nooit alleen. Je bent zo intens met Mij verbonden. Niets kan deze éénheid verbreken.

Denk niet dat er een afstand tussen jou en Mij ontstaat als je zondigt of wanneer jij je eigen weg gaat. Wat je ook doet, Ik ben erbij, en wanneer je faalt vertel Ik je opnieuw hoeveel Ik van je hou en dat Mijn bloed al voorzien heeft om jou volledig te vergeven. (Ef.1:7, 1Petr.1:19)

Toen Ik voor jou stierf aan het kruis, zag Ik jou al en Ik vereenzelvigde Mij met jouw zondige natuur. Ik stierf, en jij stierf met Mij, Ik stond op uit de dood en jij ontving een nieuwe leven. In je geest heb je een nieuwe natuur ontvangen, Ik leef in jou, en dat kan door niets en niemand ongedaan gemaakt worden. (Rom.6:3-8)

Wil je vandaag er rekening mee houden dat je Mij met je meedraagt? Het maakt zo'n verschil als je alles zelf moet doen, of als je verwacht dat Ik je geef wat je nodig hebt. Ik leef toch in jou? Laat je maar leiden door Mijn Geest. Vraag Mij maar of Ik Mijn leven in je vrij zet, ja, Mijn kracht, Mijn vrede, Mijn rust, Mijn genade, Mijn liefde, Mijn oplossing voor elk probleem, Mijn wijsheid voor als je niet ziet hoe je het moet doen, is voor jou beschikbaar. (Rom.6:11, Gal.2:20)

Ook als je het fout doet? Ja juist dan heb je Mij zo nodig, en mag je ervaren dat Ik je niets verwijt, maar met overvloedige genade het van je overneem. En dan zorg Ik ervoor dat je voet niet wankelt, dan bewaar Ik jou voor alle kwaad. Ik help je! Ik zal je beschermen, waar je ook bent, waar je ook gaat, nu en voor altijd. (Psalm 121:2,3,7,8)
... Lees meerLees minder

De Heer is jouw Bewaarder, 
de Heer is je schaduw aan je rechterhand (Psalm 121:5)

Wat er ook zal gebeuren vandaag, je bent nooit alleen. Je bent zo intens met Mij verbonden. Niets kan deze éénheid verbreken.

Denk niet dat er een afstand tussen jou en Mij ontstaat als je zondigt of wanneer jij je eigen weg gaat. Wat je ook doet, Ik ben erbij, en wanneer je faalt vertel Ik je opnieuw hoeveel Ik van je hou en dat Mijn bloed al voorzien heeft om jou volledig te vergeven. (Ef.1:7, 1Petr.1:19)

Toen Ik voor jou stierf aan het kruis, zag Ik jou al en Ik vereenzelvigde Mij met jouw zondige natuur. Ik stierf, en jij stierf met Mij, Ik stond op uit de dood en jij ontving een nieuwe leven. In je geest heb je een nieuwe natuur ontvangen, Ik leef in jou, en dat kan door niets en niemand ongedaan gemaakt worden. (Rom.6:3-8)

Wil je vandaag er rekening mee houden dat je Mij met je meedraagt? Het maakt zon verschil als je alles zelf moet doen, of als je verwacht dat Ik je geef wat je nodig hebt. Ik leef toch in jou? Laat je maar leiden door Mijn Geest. Vraag Mij maar of Ik Mijn leven in je vrij zet, ja, Mijn kracht, Mijn vrede, Mijn rust, Mijn genade, Mijn liefde, Mijn oplossing voor elk probleem, Mijn wijsheid voor als je niet ziet hoe je het moet doen, is voor jou beschikbaar. (Rom.6:11, Gal.2:20)

Ook als je het fout doet? Ja juist dan heb je Mij zo nodig, en mag je ervaren dat Ik je niets verwijt, maar met overvloedige genade het van je overneem. En dan zorg Ik ervoor dat je voet niet wankelt, dan bewaar Ik jou voor alle kwaad. Ik help je! Ik zal je beschermen, waar je ook bent, waar je ook gaat, nu en voor altijd. (Psalm 121:2,3,7,8)

 

Comment on Facebook

Prachtig, deze week 37 jaar getouwd en dit is onze trouwtekst

Mijn Herder

Omdat de Heer mijn herder is
rust ik uit aan water, koel en fris
Als ik mij neerleg voor de nacht
dan lig ik rustig in het zachte gras
Ik heb genoeg, kom niets tekort
Mijn ziel leeft op
Hij leidt mij langs een veilig pad
Zo is mijn God

Al ga ik door een donker dal
ik ben niet bang voor wat er komen zal
U loopt voorop, uw herdersstaf
geeft mij moed en schrikt het onheil af
U maakt voor mij een maaltijd klaar
U zalft mijn hoofd
Iedereen ziet: u vult mijn glas
het overstroomt

De toekomst lacht mij tegemoet
en genade volgt mij op de voet
Zo zal het gaan, zo zal het zijn
tot aan het einde van mijn levenslijn
Dan keer ik terug naar waar U woont
kom ik naar huis
Voorbij de grenzen van de tijd
ben ik daar thuis

Dan keer ik terug naar waar U woont
kom ik naar huis
Voorbij de grenzen van de tijd
ben ik daar thuis

Band Lev

www.youtube.com/watch?v=BhRFPdRc_9kDit lied 'Mijn herder' is afkomstig van het album 'Morgen dans je weer' van de band LEV. Ga naar www.bandlev.nl om gratis bladmuziek van 'Mijn herder'...
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

De KSG-dienst van dit jaar gaat over...

www.youtube.com/watch?v=7-bzKQ0RfGY&feature=youtu.beyoutube.com
... Lees meerLees minder

Video image

 

Comment on Facebook

Veilig

“Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken.”
Genesis 6:14

Noach heeft zijn blik gehouden op Gods opdracht: bouw een ark. En nu is hij klaar en Noach is met zijn familie en veel dieren in de ark. Het water dat onder en boven de aarde was, komt samen en neemt de ark mee tot ver boven de grond. 150 dagen drijft de ark rond en Noach heeft geen land in zicht, geen idee waar het schip zal stranden en hij weet niet wat de toekomst brengen zal. Alles lijkt onzeker.

Gods belofte na de watervloed maakt duidelijk dat niemand van ons in dezelfde situatie als Noach terecht zal komen, maar toch kun je herkenning vinden. Misschien heb je dat al gevonden in Noach die wandelde met God of Noach die volhield.
Vandaag zien we dat Noach in een situatie terecht is gekomen, weliswaar onder Gods leiding, waarin hij geen kant op kan. Zou hij zich eenzaam hebben gevoeld? Zou hij getwijfeld hebben of dit nou wel echt Gods wil was? Zou hij zich daadwerkelijk veilig hebben gevoeld op de ark drijvend op die enorme watervloed?
Ik denk dat iedereen zich kan herkennen in eenzaamheid en het overspoeld worden door omstandigheden.

In Genesis 6:14 staat dat Noach de ark van binnen en van buiten moet bestrijken met pek. Daar kunnen we van leren. Dit ‘bestrijken met pek’ komt van het Hebreeuwse woord kaphar en dit woord wordt meestal gebruikt voor ‘bedekken’, ‘verzoenen’, ‘goedmaken’.
Zie je waar ik heen wil?

Noach kon zich veilig en geborgen weten in de ark, omdat deze was bestreken met pek. Het water van buiten, Gods straf, zou hem niet raken. Hij wist misschien niet precies hoe alles zou gaan verlopen, maar wel dat hij veilig was. Dat God voor hem zorgde.

Dit geldt voor ons ook. Er kan van alles op je af komen, soms meer dan je kan hebben. Maar God zelf beschermt je.

God zelf had een veilige plek gemaakt voor Noach, Hijzelf deed de deur dicht.
God zelf heeft een veilige plek voor jou gemaakt. In Hem ben je veilig. Zelfs als je valt, val je in ‘de ark’. Nooit daarbuiten.

Gift of Life
... Lees meerLees minder

Gehoorzaamheid

‘Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.’ Genesis 6:22

In Noachs wandel met God komt één belangrijk kenmerk steeds terug: gehoorzaamheid. Genesis noemt 3 keer dat Noach doet wat God hem opdraagt. Zelfs generaties later wordt hij, in de rij met geloofshelden in Hebreeën 11, nog geprezen om zijn gehoorzaamheid. Gehoorzamen was voor Noach niet even een simpel dingetje. Hij is vast niet enthousiast thuisgekomen met ‘Kijk wat God nu van mij gevraagd heeft!’ Voor zijn gehoorzaamheid was geloof nodig.

Noach gehoorzaamt terwijl God iets absurds van hem vraagt.
1) Zo’n ark is nog nooit eerder gebouwd en dat zonder water in de buurt.

2) Noach gehoorzaamt terwijl de natuurlijke omstandigheden iets anders zeggen.
Niets wijst erop dat het zo bizar gaat regenen.

3)Noach gehoorzaamt zonder af te haken.
Hij geeft niet op als mensen hem belachelijk maken, als de bouw eindeloos lang duurt, of als hij niets ziet gebeuren. Noach houdt vol.

Noach kende God, Hij wandelde in nauwe verbondenheid met God. De sleutel tot zijn gehoorzaamheid was: op God gericht zijn. Hij liet zich niet afleiden of meeslepen door wat anderen deden. Hoe onwaarschijnlijk het ook leek wat God had gezegd, hij wist: God is te vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen, dat geloof, gehoorzaamde hij, zonder vragen te stellen.

Wat kan ik veel leren van Noach! Wanneer God iets van mij vraagt luister ik eerst naar alle twijfels in mijn hart, en dat zijn er meestal nogal wat ;-). Bekijk ik hoe realistisch het is wat God vraagt. Zoek ik eindeloos bevestiging bij anderen. Vind ik de tijd niet in mijn volle agenda. Zijn er zoveel dingen die blijkbaar belangrijker voor me zijn. En als ik dan eíndelijk begin, geef ik het dikwijls al op bij de eerste tegenslag.

Noach heeft vast heel wat tegenslagen gehad, mensen zullen hem uitgelachen hebben, het bouwen van zo’n gigantische ark zal niet simpel geweest zijn. Verder wist hij totaal niet hoe zijn toekomst en die van zijn familie eruit zou gaan zien. Toch gehoorzaamde Noach en hield vol. Hij bleef volhouden tot hij gedaan had wat God van hem vroeg.
Wat een toewijding en vertrouwen!

Aan dat wandelen met God wil ik een voorbeeld nemen in 2018.

Overdenken & Toepassen
- Wat vraagt God van jou?
Schrijf dit op papier. Dit maakt het zichtbaarder. Zolang je het alleen denkt, is het makkelijker er geen aandacht aan te besteden.
Nog zichtbaarder wordt het als je het deelt met iemand! Zo wordt het moelijker voor je om er niets mee te doen en kan de ander je er aan herinneren.

-Wat houdt je tegen om God hierin te gehoorzamen?

-Lees Hebreeën 11:7. Geloof en gehoorzaamheid worden hier samen genoemd.
Er staat ‘nog voordat het voor iemand zichtbaar was’. Wandelen in vertrouwen op God, gaat samen met gehoorzamen terwijl wat God gaat doen nog niet zichtbaar is.

Gebed: Vader, dank U dat U te vertrouwen bent. Ik wil een besluit nemen om U te gehoorzamen als U iets van mij vraagt, zelfs als nog niet zichtbaar is wat U gaat doen. Wilt U mij helpen om zo met U te wandelen.

Gift of Life
... Lees meerLees minder

Dichterbij kan niet

Bijbelgedeelte: Romeinen 10:4-13
‘Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ –
en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u.’ (vers 8)

‘God is er niet,’ zeggen sommigen. ‘Ik hoor Hem niet en merk niets van Hem.’
Ook als gelovige kun je het gevoel hebben dat God ver weg is.

Paulus neemt zijn lezers mee terug in de tijd, naar de afscheidstoespraak van Mozes.
Mozes zei: Ik ga sterven, maar jullie blijven niet alleen achter. God is bij jullie door zijn woord. Je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Gods woord daar op te halen.
Je hoeft er geen oceaan voor over te steken. God is heel dichtbij als je zijn woord in je hart opneemt!

God is zo wonderlijk dichtbij ons dat het haast niet te bevatten is.
Altijd als je uit de Bijbel leest en je hart voor Hem opent, komt Hij met zijn woord je hart binnen.
De boodschap van het geloof, zoals Paulus zegt, nestelt zich in je innerlijk.
God gaat in je hart wonen!
Zijn woord is aanwezig in je gedachten en overpeinzingen.
Als je verdriet hebt, herinner je je zijn troostende beloften.
Als je ’s nachts niet kunt slapen, spreekt zijn woord geruststellend tot je ziel.

Dat God heel dichtbij is, merk je ook aan wat je zegt.
Als God in je hart woont, zul je zijn woord delen met anderen.
Je zult niet anders kunnen dan het uit te dragen, net zoals Paulus deed.
Gods woord is in jouw mond. Zo dichtbij!

Jezus wordt het vleesgeworden Woord genoemd.
Hij is de ‘boodschap van het geloof’, waar Paulus in vers 8 over spreekt.
Alles wat God ons belooft, wordt zichtbaar in Jezus Christus.
Als je boeken leest van je lievelings-auteur, zul je zijn schrijfstijl steeds beter gaan herkennen.
Als je zijn nieuwste boek gaat lezen, herken je hem direct: ‘Ja, dit is precies zoals hij de dingen zegt!’
Als je naar Jezus kijkt, zie je wat God ons zeggen wil.
Hij is helemaal het levende Woord van onze God!
In Jezus is God naar ons toegekomen.
‘Het Woord heeft bij ons gewoond …’ zegt Johannes. (Joh. 1:14)
Hij kreeg de naam Immanuel: God met ons!

Dichterbij kan toch niet?!

Grace
... Lees meerLees minder

Houd vol

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
... Lees meerLees minder

Houd vol

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ‭Jesaja‬ ‭54:10‬ ... Lees meerLees minder

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ‭Jesaja‬ ‭54:10‬

Hem behoren wij toe

Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak,
maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.
(Jesaja 1:3)

Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’?
Dieren kennen hun baas maar al te goed!
Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten.
Ze kennen de stem van hun eigenaar en weten wat er van hen wordt verwacht.
Zelfs na jaren is een hond dolblij als hij zijn eerste baasje weer ontmoet.

Hoe beschamend was dit vers uit Jesaja voor de Israëlieten.
God stelde hen het vee ten voorbeeld!

Ja, het volk was onverstandiger dan een paard of een ezel.
Gods kinderen vergaten hun Eigenaar.
Degene die voor hen zorgde, wilden ze niet kennen.
In plaats van hun Eigenaar met blijdschap op te zoeken, liepen ze bij Hem vandaan.
Ze hielden zich doof voor zijn liefdevolle bekende stem.

Wat klinken Gods woorden in deze profetie teleurgesteld.
Hij had zoveel liefde voor zijn volk laten zien, door heel de geschiedenis heen.
Hoe diep konden ze Hem krenken!
Hij was een Vader voor hen geweest.
Hij had hen als zijn kinderen behandeld.

Deze verzen zetten ons er bij stil hoe belangrijk het is om God de eer te geven die Hij verdient.
Hoe raar is het om geen band te hebben met je Maker.
Hoe kortzichtig is het om van zijn zegeningen te genieten en de Gever niet te bedanken.
Hoe dwaas is het om niet te willen luisteren naar zijn vertrouwde stem.
Wat doe je God én jezelf tekort als je zijn redding en genade niet dankbaar met beide handen aanneemt!

Een ernstige tekst.
Woorden die ons stilzetten.

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe …
(Psalm 100:3)

Grace
... Lees meerLees minder

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

Opwekking 807
... Lees meerLees minder

God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

Opwekking 807

De HEER zelf gaat voor je uit,
Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. (Deu.31:8)

Ik ben altijd bij jou. Als jij je ervan bewust bent dat Ik in je leef, en er geen moment meer zal zijn dat je alleen bent, dan ga je anders naar je omstandigheden kijken.

Als je blik in moeilijke situaties alleen op je problemen zijn gericht, dan zal de moed je in de schoenen zinken. Ik geef je nieuwe moed en nieuwe kracht! Je mag erop vertrouwen dat Ik met je en voor je ben. Door de ogen van je geloof zie je dat Ik voor je uit ga en je stap voor stap leid.

Bij Mij is alles mogelijk en je mag zeker zijn van Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. Ik word niet beperkt door de omstandigheden, maar Mijn hart vol liefde is er altijd op gericht om jou te helpen, te dragen, en te voorzien in wat je nodig hebt om het aan te kunnen.

Ook vandaag draag je Mij met je mee, mag Ik van je overnemen wat voor jou te zwaar is om te dragen? Geniet van Mijn liefdevolle nabijheid en verwonder je dat Ik nog veel meer kan doen dan jij kunt bidden en denken!

Jozua 1:9, Ef.3:20, Fil.4:13, Hebr.12:2
... Lees meerLees minder

De HEER zelf gaat voor je uit,
Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. (Deu.31:8)

Ik ben altijd bij jou. Als jij je ervan bewust bent dat Ik in je leef, en er geen moment meer zal zijn dat je alleen bent, dan ga je anders naar je omstandigheden kijken.

Als je blik in moeilijke situaties alleen op je problemen zijn gericht, dan zal de moed je in de schoenen zinken. Ik geef je nieuwe moed en nieuwe kracht! Je mag erop vertrouwen dat Ik met je en voor je ben. Door de ogen van je geloof zie je dat Ik voor je uit ga en je stap voor stap leid.

Bij Mij is alles mogelijk en je mag zeker zijn van Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou. Ik word niet beperkt door de omstandigheden, maar Mijn hart vol liefde is er altijd op gericht om jou te helpen, te dragen, en te voorzien in wat je nodig hebt om het aan te kunnen.

Ook vandaag draag je Mij met je mee, mag Ik van je overnemen wat voor jou te zwaar is om te dragen? Geniet van Mijn liefdevolle nabijheid en verwonder je dat Ik nog veel meer kan doen dan jij kunt bidden en denken!

Jozua 1:9, Ef.3:20, Fil.4:13, Hebr.12:2

 

Comment on Facebook

Mooi; onze houvast!

Het komt goed

‘Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
(Jesaja 40:29-31)


Als je in een moeilijke situatie zit, kan het wachten op uitkomst lang duren.
Dat gold ook voor de Israëlieten in ballingschap.
Wat was het wachten op bevrijding moeilijk!
Ze waren zo moe.
Ze voelden zich machteloos overgeleverd aan hun overheersers.

Maar Jesaja wees het volk op Gods belofte.
God had gezegd dat aan de ballingschap een einde zou komen.
Ooit zou Hij hen terugbrengen naar hun geliefde land.
Deze belofte hield het volk op de been.
God gaf hen hoop voor de toekomst.
Daardoor konden ze het wachten volhouden.
Daardoor kregen de vermoeide, onderdrukte mensen weer nieuwe moed.
Ooit zou het goed komen!

Het is niet zomaar Iemand die jullie dit heeft beloofd, zei Jesaja. Het is God, de Schepper!
‘Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput.’
God is de onuitputtelijke Bron van kracht!
Als je daar je hulp zoekt, zul je niet teleurgesteld worden.
De hoop die God geeft maakt je sterker dan de sterkste mens.
‘Zelfs jonge strijders worden moe,’ zei Jesaja.
Hoe groot je uithoudingsvermogen ook is, zónder God zal je het niet redden…
‘Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
Nieuwe kracht voor elke dag.

Wat een bemoediging voor ons.
Zó gaat God met zijn kinderen om.
Hij is er niet alleen tijdens het moment van redding.
Hij is er juist óók tijdens het wachten.
Hij geeft ons hoop voor de toekomst.
Die hoop mag ons op de been houden.
We weten immers zéker dat het werkelijkheid zal worden wat God ons heeft beloofd.
Het is niet zomaar Iemand die ons daarvan verzekerd heeft!

De situatie van Gods kinderen is nooit uitzichtloos.
Er ligt een belofte.
Hoe dan ook, het zal goed komen!
Met dat vaste vertrouwen kunnen we altijd verder.

Grace
... Lees meerLees minder

Het komt goed

‘Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, 
zelfs sterke helden struikelen,
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
(Jesaja 40:29-31)

 
Als je in een moeilijke situatie zit, kan het wachten op uitkomst lang duren.
Dat gold ook voor de Israëlieten in ballingschap.
Wat was het wachten op bevrijding moeilijk!
Ze waren zo moe.
Ze voelden zich machteloos overgeleverd aan hun overheersers.

Maar Jesaja wees het volk op Gods belofte.
God had gezegd dat aan de ballingschap een einde zou komen.
Ooit zou Hij hen terugbrengen naar hun geliefde land.
Deze belofte hield het volk op de been.
God gaf hen hoop voor de toekomst.
Daardoor konden ze het wachten volhouden.
Daardoor kregen de vermoeide, onderdrukte mensen weer nieuwe moed.
Ooit zou het goed komen!

Het is niet zomaar Iemand die jullie dit heeft beloofd, zei Jesaja. Het is God, de Schepper!
‘Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput.’
God is de onuitputtelijke Bron van kracht!
Als je daar je hulp zoekt, zul je niet teleurgesteld worden.
De hoop die God geeft maakt je sterker dan de sterkste mens.
‘Zelfs jonge strijders worden moe,’ zei Jesaja.
Hoe groot je uithoudingsvermogen ook is, zónder God zal je het niet redden…
‘Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’
Nieuwe kracht voor elke dag.

Wat een bemoediging voor ons.
Zó gaat God met zijn kinderen om.
Hij is er niet alleen tijdens het moment van redding.
Hij is er juist óók tijdens het wachten.
Hij geeft ons hoop voor de toekomst.
Die hoop mag ons op de been houden.
We weten immers zéker dat het werkelijkheid zal worden wat God ons heeft beloofd.
Het is niet zomaar Iemand die ons daarvan verzekerd heeft!

De situatie van Gods kinderen is nooit uitzichtloos.
Er ligt een belofte.
Hoe dan ook, het zal goed komen!
Met dat vaste vertrouwen kunnen we altijd verder.

Grace

Ook in het nieuwe jaar zullen er zich waarschijnlijk zorgen aandienen, net als moeite en verdriet. Maar wat je ook overkomt, God weet ervan af. Hij is bij je – op elk moment en in elke situatie. En in die wetenschap hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken en niet bang te zijn. Bid, als je zelf niet meer verder kunt. Wat het ook is waarmee je zit, je mag het aan Zijn voeten leggen en Hij zal je helpen.

Oftewel: Maak je geen zorgen over iets, maar bid ervoor. Maak jij dat tot je nieuwe voornemen voor 2018?
... Lees meerLees minder

Ook in het nieuwe jaar zullen er zich waarschijnlijk zorgen aandienen, net als moeite en verdriet. Maar wat je ook overkomt, God weet ervan af. Hij is bij je – op elk moment en in elke situatie. En in die wetenschap hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken en niet bang te zijn. Bid, als je zelf niet meer verder kunt. Wat het ook is waarmee je zit, je mag het aan Zijn voeten leggen en Hij zal je helpen.

Oftewel: Maak je geen zorgen over iets, maar bid ervoor. Maak jij dat tot je nieuwe voornemen voor 2018?

De beste wensen

“De beste wensen voor het nieuwe jaar. Heb je nog goede voornemens?” De kans is groot dat je deze zin of gedeeltes van deze zin hoort tijdens een gesprek aan het begin van het nieuwe jaar.

Zeggen en vragen we dit uit traditie of wensen we iemand echt het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en zijn we echt zo geïnteresseerd in de persoon die we vragen naar zijn voornemens?

Iemand het beste wensen is nogal wat. Zeker als christen. Iemand die je het beste wenst, wens je dan automatisch een (diepere) relatie met Jezus. Hij is het beste wat er te krijgen is in deze wereld.

What would Jesus do?
Iemand oprecht het beste wensen of vragen naar zijn goede voornemens is als christen dus nog niet zo vrijblijvend als het lijkt. Zou Jezus meedoen aan deze traditie en als hij al mee zou doen, zou hij dan alleen iemand het beste wensen, vragen naar zijn goede voornemens en weer verder gaan?

Persoonlijk denk ik dat Jezus het niet zou laten bij iemand simpel het beste wensen en vragen naar zijn goede voornemens. Als Hij dat überhaupt al zou doen. Jezus grijpt iedere mogelijkheid aan om zijn onvoorwaardelijke liefde uit te storten in de harten van mensen.

Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. 2 Tessalonicenzen 1:11-12
... Lees meerLees minder

De beste wensen

“De beste wensen voor het nieuwe jaar. Heb je nog goede voornemens?” De kans is groot dat je deze zin of gedeeltes van deze zin hoort tijdens een gesprek aan het begin van het nieuwe jaar.

Zeggen en vragen we dit uit traditie of wensen we iemand echt het allerbeste toe voor het nieuwe jaar en zijn we echt zo geïnteresseerd in de persoon die we vragen naar zijn voornemens?

Iemand het beste wensen is nogal wat. Zeker als christen. Iemand die je het beste wenst, wens je dan automatisch een (diepere) relatie met Jezus. Hij is het beste wat er te krijgen is in deze wereld.

What would Jesus do?
Iemand oprecht het beste wensen of vragen naar zijn goede voornemens is als christen dus nog niet zo vrijblijvend als het lijkt. Zou Jezus meedoen aan deze traditie en als hij al mee zou doen, zou hij dan alleen iemand het beste wensen, vragen naar zijn goede voornemens en weer verder gaan?

Persoonlijk denk ik dat Jezus het niet zou laten bij iemand simpel het beste wensen en vragen naar zijn goede voornemens. Als Hij dat überhaupt al zou doen. Jezus grijpt iedere mogelijkheid aan om zijn onvoorwaardelijke liefde uit te storten in de harten van mensen.

Moge hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. 2 Tessalonicenzen 1:11-12

Een hele goede, veilige en gezellige jaarwisseling gewenst! ... Lees meerLees minder

Een hele goede, veilige en gezellige jaarwisseling gewenst!

Al wankelt de aarde

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …
(Psalm 46:2,3)

De laatste uren van 2017 tikken voorbij.
Oudjaarsdag – een dag van gemengde gevoelens.
We staan stil en kijken achterom naar het afgelopen jaar.
En tegelijk kijken we ook naar de toekomst.
De gebeurtenissen van 2017 zullen immers voor een groot deel bepalen wat ons in 2018 te wachten staat.
Wat zal het komende jaar ons brengen?

Als 2017 voor jou een gelukkig jaar was, zul je vast moedig de toekomst tegemoet zien.
Je bent dankbaar voor de zegeningen die God gaf.
Een nieuwe baan, een gezond kleinkind, genezing…
Maar als er een zwaar jaar achter je ligt, als je je middenin de problemen bevindt, kan 31 december een extra moeilijke dag zijn.
Vooral als je weet dat je situatie, naar de mens gesproken, een voortschrijdend proces zal zijn…

Hoewel onze omstandigheden onderling verschillen, is het leven voor ons allemaal broos en onzeker.
We hebben een veilige schuilplaats nodig. Iemand aan wie we ons kunnen vasthouden.
We zoeken geborgenheid in onze relatie, in onze familie of bij goede vrienden.
Daar kunnen we ons hart uitstorten en op adem komen.
We zoeken houvast in ons werk, onze kwaliteiten of mogelijkheden.

Maar juist deze waardevolle en belangrijke dingen kunnen zomaar wegvallen.
Veel mensen hebben dat in 2017 ervaren.
Je trouwe maatje viel weg.
Je veilige thuis bleek een wassen neus te zijn.
Mensen bleken heel anders te zijn dan je dacht.
Je lichaam liet je in de steek. Je bedrijf ging failliet.

De aarde wankelde.
De pijlers onder je levenshuis stortten in.
Je veilige plek verdween… door één besluit… door één diagnose…door één ongeluk.

Waar moet je je aan vasthouden als de aarde wankelt?

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.

God is en blijft onze enige zekerheid in leven en sterven.
Je kunt altijd en overal tot Hem vluchten.
Hij is een betrouwbare hulp in nood. Hij zal er altijd voor je zijn!
Vraag je je af hoe de dichter dat zo zeker weet?
Kijk maar naar het verleden. Lees de Bijbel maar.
Zie hoe God altijd voor zijn kinderen bleef zorgen.
Zijn beloften veranderen niet. Hij is trouw!

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …

Als alles om je heen verandert, blijft God Dezelfde.
De God bij wie je in 2017 mocht schuilen, zal ook in 2018 trouw voor je zorgen.

Grace (Zussenliefde)
... Lees meerLees minder

Al wankelt de aarde

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …
(Psalm 46:2,3)

De laatste uren van 2017 tikken voorbij.
Oudjaarsdag – een dag van gemengde gevoelens.
We staan stil en kijken achterom naar het afgelopen jaar.
En tegelijk kijken we ook naar de toekomst.
De gebeurtenissen van 2017 zullen immers voor een groot deel bepalen wat ons in 2018 te wachten staat.
Wat zal het komende jaar ons brengen?

Als 2017 voor jou een gelukkig jaar was, zul je vast moedig de toekomst tegemoet zien.
Je bent dankbaar voor de zegeningen die God gaf.
Een nieuwe baan, een gezond kleinkind, genezing…
Maar als er een zwaar jaar achter je ligt, als je je middenin de problemen bevindt, kan 31 december een extra moeilijke dag zijn.
Vooral als je weet dat je situatie, naar de mens gesproken, een voortschrijdend proces zal zijn…

Hoewel onze omstandigheden onderling verschillen, is het leven voor ons allemaal broos en onzeker.
We hebben een veilige schuilplaats nodig. Iemand aan wie we ons kunnen vasthouden.
We zoeken geborgenheid in onze relatie, in onze familie of bij goede vrienden.
Daar kunnen we ons hart uitstorten en op adem komen.
We zoeken houvast in ons werk, onze kwaliteiten of mogelijkheden.

Maar juist deze waardevolle en belangrijke dingen kunnen zomaar wegvallen.
Veel mensen hebben dat in 2017 ervaren.
Je trouwe maatje viel weg.
Je veilige thuis bleek een wassen neus te zijn.
Mensen bleken heel anders te zijn dan je dacht.
Je lichaam liet je in de steek. Je bedrijf ging failliet.

De aarde wankelde.
De pijlers onder je levenshuis stortten in.
Je veilige plek verdween… door één besluit… door één diagnose…door één ongeluk.

Waar moet je je aan vasthouden als de aarde wankelt?

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 

God is en blijft onze enige zekerheid in leven en sterven.
Je kunt altijd en overal tot Hem vluchten.
Hij is een betrouwbare hulp in nood. Hij zal er altijd voor je zijn!
Vraag je je af hoe de dichter dat zo zeker weet?
Kijk maar naar het verleden. Lees de Bijbel maar.
Zie hoe God altijd voor zijn kinderen bleef zorgen.
Zijn beloften veranderen niet. Hij is trouw!

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde …

Als alles om je heen verandert, blijft God Dezelfde.
De God bij wie je in 2017 mocht schuilen, zal ook in 2018 trouw voor je zorgen.

Grace (Zussenliefde)

Soms brengt God de storm tot stilte,
Soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte,
Soms laat Hij het lijden toe.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
Soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
Wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen,
Soms laat Hij ons even gaan.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Opwekking 729
... Lees meerLees minder

Soms brengt God de storm tot stilte,
Soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte,
Soms laat Hij het lijden toe.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen,
Soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
Wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen,
Soms laat Hij ons even gaan.

Hoe het ook zij,
Hoe het ook zij,
Hij is erbij.

Opwekking 729

Amen, kom Heer Jezus

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
(Openbaring 22:20)

Het Kerstfeest is voorbij.
God maakte 2000 jaar geleden zijn belofte waar.
Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde.
Eindelijk kwam de Redder, op wie het volk Israël zo lang had gewacht.
God zal ook óns wachten belonen, ons wachten op de wederkomst.
De Bijbel eindigt met een belofte van Jezus zelf.
Een belofte die zo troostend en bemoedigend is!

In Openbaring geeft God ons een blik in de toekomst.
Hij laat de apostel Johannes in visioenen zien hoe mooi en heerlijk de toekomst zal zijn.
Hij wil zijn kinderen bemoedigen door te laten zien welk perspectief ze hebben.
Johannes ziet beelden van een onvoorstelbare heerlijkheid.
Er zijn nauwelijks woorden te bedenken om het te beschrijven.
In de volmaakte stad zal de troon van God en van het Lam staan. (vers 3)
Zij zijn het middelpunt van de toekomstige wereld.
Al Gods kinderen mogen in hun nabijheid wonen.

Na deze indrukwekkende beelden, lezen we:

‘Hij, die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’

Wie is dat, Hij?
Kijk maar naar het begin van het boek Openbaring.

‘Jezus Christus, de betrouwbare getuige’! (Openbaring 1:5)

Het is onze Redder zélf die ons moed inspreekt.
God belooft in de Bijbel dat Hij niet langer zal wachten dan nodig is.

Het wachten is soms moeilijk.
We kunnen in een situatie zitten die bijna niet vol te houden is.
De gebrokenheid van deze wereld maakt ons vaak diep verdrietig.
Verlangend kijken we uit naar bevrijding en herstel.

Het wachten kan ook dubbel zijn.
Aan de ene kant verlangen we… Maar aan de andere kant hopen we dat God nog een poosje geduld zal hebben.
We hopen en bidden dat veel mensen hun hart nog zullen openen voor God.

Wachten is moeilijk.
Maar het is het waard om dapper te zijn en moedig vol te houden.
‘Amen. Kom Heer Jezus!’ antwoordde Johannes op Jezus’ belofte.

Wij mogen verlangend hetzelfde zeggen. ‘Kom Heer Jezus!’

Grace
... Lees meerLees minder

Amen, kom Heer Jezus

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
(Openbaring 22:20)

Het Kerstfeest is voorbij.
God maakte 2000 jaar geleden zijn belofte waar.
Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde.
Eindelijk kwam de Redder, op wie het volk Israël zo lang had gewacht.
God zal ook óns wachten belonen, ons wachten op de wederkomst.
De Bijbel eindigt met een belofte van Jezus zelf.
Een belofte die zo troostend en bemoedigend is!

In Openbaring geeft God ons een blik in de toekomst.
Hij laat de apostel Johannes in visioenen zien hoe mooi en heerlijk de toekomst zal zijn.
Hij wil zijn kinderen bemoedigen door te laten zien welk perspectief ze hebben.
Johannes ziet beelden van een onvoorstelbare heerlijkheid.
Er zijn nauwelijks woorden te bedenken om het te beschrijven.
In de volmaakte stad zal de troon van God en van het Lam staan. (vers 3)
Zij zijn het middelpunt van de toekomstige wereld.
Al Gods kinderen mogen in hun nabijheid wonen.

Na deze indrukwekkende beelden, lezen we:

‘Hij, die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’

Wie is dat, Hij?
Kijk maar naar het begin van het boek Openbaring.

‘Jezus Christus, de betrouwbare getuige’! (Openbaring 1:5)

Het is onze Redder zélf die ons moed inspreekt.
God belooft in de Bijbel dat Hij niet langer zal wachten dan nodig is.

Het wachten is soms moeilijk.
We kunnen in een situatie zitten die bijna niet vol te houden is.
De gebrokenheid van deze wereld maakt ons vaak diep verdrietig.
Verlangend kijken we uit naar bevrijding en herstel.

Het wachten kan ook dubbel zijn.
Aan de ene kant verlangen we… Maar aan de andere kant hopen we dat God nog een poosje geduld zal hebben.
We hopen en bidden dat veel mensen hun hart nog zullen openen voor God.

Wachten is moeilijk.
Maar het is het waard om dapper te zijn en moedig vol te houden.
‘Amen. Kom Heer Jezus!’ antwoordde Johannes op Jezus’ belofte.

Wij mogen verlangend hetzelfde zeggen. ‘Kom Heer Jezus!’

Grace